వైద్యశాస్త్రంలో నోబెల్ గ్రహీతల జాబితా

గ్రహీతలు[1],[2]సవరించు

1901–1910సవరించు

1911-1920సవరించు

1921-1930సవరించు

1941-1950సవరించు

1951-1960సవరించు

1961-1970సవరించు

1971-1981సవరించు

* 1971 - ఎరల్ డబల్జు. సుతర్ర్రలంద్ (అమెరికాా)
* 1972-జెరాల్డ్ ఎం. ఎడెల్మన్ (అమెరికాా)
* 1972 - రాడ్నిఅర్ పోట్ (ఇంగ్లాండ్)
* 1973 -కార్ల్ వాన్ ఫిరిస్క్ (జర్మనీ)
* 1973 -కాంరాడ్ లొర్న్జ్ (ఆస్త్రలియ)
* 1973 నికొలస్ తింబర్జన్ (నెదర్లాండ్స్) 
* 1974 -ఆల్బెర్త్ క్లౌడి (బెల్జియ్ం)
* 1974 -క్రిస్తిఎన్ డి డువె (బెల్జియ్)
* 1974 -జార్జ్ ఈ పాల్డ్ (రొమానియ)
* 1975-డేవిడ్ బల్టమ్య్ర్ (అమెరికాా) 
* 1975- రినాతొ డల్బ్కొ (ఇటాలి)
* 1975-హౌవార్ద్ మార్తిన్ టిమిన్ (అమెరికాా)

1981-1991సవరించు

1991-2000సవరించు

**బెర్ట్ సాక్మన్ - (ఫెడరల్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ జర్మనీ)

2001-2011సవరించు

2011-2015సవరించు

మూలాలుసవరించు

  1. "All Nobel Laureates in Medicine". Nobel Foundation. Retrieved 2008-10-06. Cite web requires |website= (help)
  2. "Nobel Prize winners by category (physiology or medicine)". Encyclopædia Britannica. Retrieved 2008-10-15. Cite web requires |website= (help)