తెలుగు వర్ణమాలలో మొదటి అక్షరం. అచ్చులలో మధ్య ఉప-వివృత (Near-open central vowel) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [ɐ]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [a]. లిపి పరిణామ క్రమంలో చివరికి ఈ అక్షరం ఇలా మారింది. ప్రాచీన కాలంలో దీని ఆకారం వేరుగా ఉండేది.

అ
తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

ఉచ్చారణా లక్షణాలుసవరించు

నాలిక ఎత్తు: ఉప-వివృత

నాలిక వెనుకపాటు: మధ్య

పెదవుల సహాయం: నిర్యోష్ఠ్య

కాలం: హ్రస్వం

చరిత్రసవరించు

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు

అక్షరమాల

బయటి లింకులుసవరించు

ప్రతి కణుపు వద్ద "•" గుర్తుకు కుడి వైపు వర్ణాలు ఓష్ఠ్యాలను,
ఎడమ వైపు వర్ణాలు నిర్యోష్ఠ్యాలను సూచిస్తాయి.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=అ&oldid=2952558" నుండి వెలికితీశారు