లాల్ బహదూర్ నగర్

(ఎల్.బి.నగర్ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

లాల్ బహదూర్ నగర్ లేదా టూకీగా ఎల్.బి.నగర్, రంగారెడ్డి జిల్లా, హయాత్‌నగర్‌ మండలానికి చెందిన గ్రామం, పురపాలక సంఘం.

ఎల్.బి.నగర్ దృశ్యాలు
ఎల్.బి.నగర్ దృశ్యాలు
ఎల్.బి.నగర్ దృశ్యాలు
ఎల్.బి.నగర్, ప్రధాన కూడలిలో వున్న విగ్రహాలు