వైజయంతీ మూవీస్

సినీ నిర్మాణ సంస్థ
(వైజయంతి మూవీస్ నుండి దారిమార్పు చెందింది)