ప్రధాన మెనూను తెరువు

రాగ లక్షణాలుసవరించు

  • ఆరోహణ : స రి గ మ ప ధ ని స
(S R2 G2 M1 P D1 N3 S)
  • అవరోహణ : స ని ధ ప మ గ రి స
(S N3 D1 P M1 G2 R2 S)

ఈ రాగం లోని స్వరాలు చతుశృతి రిషభం, సాధారణ గాంధారం, శుద్ధ మధ్యమం, శుద్ధ ధైవతం, కాకళి నిషాధం. ఇది 57 మేళకర్త సింహేంద్ర మధ్యమ రాగానికి శుద్ధ మధ్యమ సమానము.

ఉదాహరణలుసవరించు

చాలామంది వాగ్గేయకారులు కీరవాణి రాగంలో కీర్తనల్ని రచించారు.

జన్య రాగాలుసవరించు

కీరవాణి రాగానికి చాలా జన్య రాగాలు ఉన్నవి. వీనిలో కళ్యాణ వసంతం, సామప్రియ, వసంత మనోహరి ముఖ్యమైనవి.

మూలాలుసవరించు

  1. Ragas in Carnatic music, డా॥ఎస్.భాగ్యలక్ష్మి రచన, ప్ర.సం.1990, సీబీహెచ్ పబ్లిషర్స్