గీతా మాధురి పాడిన తెలుగు సినిమా పాటల జాబితా

విడుదల సం. సినిమా పేరు పాట ఇతర గాయకులు సంగీత దర్శకుడు రచయిత
2010 ఆలస్యం అమృతం హేయ్ పిల్లా రంజిత్ కోటి కేదార్‌నాథ్ పరిమి
2017 గల్ఫ్ ఎదురే పడుతుంటే ఎదనే తడుతుంటే ఇదిగా ఉంటోంది ఇది ప్రేమేనా దీపు ప్రవీణ్ ఇమ్మడి