రాముడు అనగా శ్రీరాముడు లేదా రామావతారము


రాముడు పేరుతో కొన్ని తెలుగు సినిమాలు:

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రాముడు&oldid=2870587" నుండి వెలికితీశారు