హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో ఎన్నికలు

హిమాచల్ ప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు

భారతదేశంలోని హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని హిమాచల్ ప్రదేశ్ శాసనసభకు హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో ఎన్నికలు భారత రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా నిర్వహించబడతాయి.

హిమాచల్ ప్రదేశ్

లోక్‌సభ ఎన్నికలు మార్చు

సంవత్సరం లోక్‌సభ ఎన్నికలు పార్టీల వారీగా వివరాలు
1951 1వ లోక్‌సభ మొత్తం: 3. కాంగ్రెస్ : 3
1957 2వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. కాంగ్రెస్ : 4
1962 3వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. కాంగ్రెస్ : 4
1967 4వ లోక్‌సభ మొత్తం: 6. కాంగ్రెస్ : 6
1971 5వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. కాంగ్రెస్ : 4
1977 6వ లోక్ సభ మొత్తం: 4. జనతా పార్టీ/BLD : 4.
1980 7వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. కాంగ్రెస్ : 4
1984 8వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. కాంగ్రెస్ : 4
1989 9వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. బిజెపి : 3, కాంగ్రెస్ : 1
1991 10వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. బిజెపి : 2, కాంగ్రెస్ : 2
1996 11వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. కాంగ్రెస్ : 4
1998 12వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. బిజెపి : 3, కాంగ్రెస్ : 1
1999 13వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. బిజెపి : 3, HVC : 1
2004 14వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. కాంగ్రెస్ : 3, బిజెపి : 1
2009 15వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. బిజెపి : 3, కాంగ్రెస్ : 1
2014 16వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. బీజేపీ : 4
2019 17వ లోక్‌సభ మొత్తం: 4. బీజేపీ : 4
ఎన్నికలు లోక్‌సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు నియోజకవర్గాలు
పార్టీ సీట్లు కంగ్రా మండి హమీర్పూర్ సిమ్లా మహాసు చంబ
1951 1వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 4 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ Not There Not There
1957 2వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 4 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ Not There Not There
1962 3వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 4 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ Not There Not There
1967 4వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 6 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్
1971 5వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 4 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ Not There Not There
1977 6వ లోక్‌సభ JP 4 జెపి జెపి జెపి జెపి Not There Not There
1980 7వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 4 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ Not There Not There
1984 8వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 4 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ Not There Not There
1989 9వ లోక్‌సభ బిజెపి 4 బిజెపి బిజెపి బిజెపి కాంగ్రెస్ Not There Not There
1991 10వ లోక్‌సభ బిజెపి/కాంగ్రెస్ 4 బిజెపి కాంగ్రెస్ బిజెపి కాంగ్రెస్ Not There Not There
1996 11వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 4 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ Not There Not There
1998 12వ లోక్‌సభ బిజెపి 4 బిజెపి బిజెపి బిజెపి కాంగ్రెస్ Not There Not There
1999 13వ లోక్‌సభ బిజెపి 4 బిజెపి బిజెపి బిజెపి బిజెపి Not There Not There
2004 14వ లోక్‌సభ కాంగ్రెస్ 4 కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ బిజెపి కాంగ్రెస్ Not There Not There
2009 15వ లోక్‌సభ బిజెపి 4 బిజెపి కాంగ్రెస్ బిజెపి బిజెపి Not There Not There
2014 16వ లోక్‌సభ బిజెపి 4 బిజెపి బిజెపి బిజెపి బిజెపి Not There Not There
2019 17వ లోక్‌సభ బిజెపి 4 బిజెపి బిజెపి బిజెపి బిజెపి Not There Not There
తరువాతి ఎన్నికలు 18వ లోక్‌సభ TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD

శాసనసభ ఎన్నికలు మార్చు

1952 శాసనసభ ఎన్నికలు మార్చు

ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1952 1వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 24   యశ్వంత్ సింగ్ పర్మార్ కాంగ్రెస్
కిసాన్ మజ్దూర్ ప్రజా పార్టీ 3
స్వతంత్ర 8
రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా 1
మొత్తం 36

1967 శాసనసభ ఎన్నికలు మార్చు

ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1967 2వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 34   యశ్వంత్ సింగ్ పర్మార్ కాంగ్రెస్
భారతీయ జనసంఘ్ 7
స్వతంత్ర 16
స్వతంత్ర పార్టీ 2
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) 2
మొత్తం 60

1972 శాసనసభ ఎన్నికలు మార్చు

ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1972 3వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 53   ఠాకూర్ రామ్ లాల్ కాంగ్రెస్
భారతీయ జనసంఘ్ 5
స్వతంత్ర 7
లోక్ రాజ్ పార్టీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ 2
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) 1
మొత్తం 68

1977 శాసనసభ ఎన్నికలు మార్చు

ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1977 4వ విధానసభ జనతా పార్టీ 53   శాంత కుమార్ JP
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 9
స్వతంత్ర 6
మొత్తం 68

1982 శాసనసభ ఎన్నికలు మార్చు

ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1982 5వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 31   ఠాకూర్ రామ్ లాల్ కాంగ్రెస్
భారతీయ జనతా పార్టీ 29
స్వతంత్ర 6
జనతా పార్టీ 2
మొత్తం 68

1985 శాసనసభ ఎన్నికలు మార్చు

ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1985 6వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 58   వీరభద్ర సింగ్ కాంగ్రెస్
భారతీయ జనతా పార్టీ 7
స్వతంత్ర 2
లోక్ దళ్ 1
మొత్తం 68

1990 శాసనసభ ఎన్నికలు మార్చు

ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1990 7వ విధానసభ భారతీయ జనతా పార్టీ 46   శాంత కుమార్ బీజేపీ
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 9
జనతాదళ్ 11
స్వతంత్ర 1
సిపిఐ 1
మొత్తం 68

1993 శాసనసభ ఎన్నికలు మార్చు

ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1993 8వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 52   వీరభద్ర సింగ్ కాంగ్రెస్
భారతీయ జనతా పార్టీ 8
స్వతంత్ర 7
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) 1
మొత్తం 68

1998 శాసనసభ ఎన్నికలు మార్చు

ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
1998 9వ విధానసభ భారతీయ జనతా పార్టీ 31   ప్రేమ్ కుమార్ ధుమాల్ బీజేపీ
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 31
హిమాచల్ వికాస్ కాంగ్రెస్ 5
స్వతంత్ర 1
మొత్తం 68

2003 శాసనసభ ఎన్నికలు మార్చు

ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
2003 10వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 43   వీరభద్ర సింగ్ కాంగ్రెస్
భారతీయ జనతా పార్టీ 16
స్వతంత్ర 6
హిమాచల్ వికాస్ కాంగ్రెస్ 1
లోక్ జనశక్తి పార్టీ 1
లోక్తాంత్రిక్ మోర్చా హిమాచల్ ప్రదేశ్ 1
మొత్తం 68

2007 శాసనసభ ఎన్నికలు మార్చు

ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
2007 11వ విధానసభ భారతీయ జనతా పార్టీ 41   ప్రేమ్ కుమార్ ధుమాల్ బీజేపీ
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 23
స్వతంత్ర 3
బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ 1
మొత్తం 68

2012 శాసనసభ ఎన్నికలు మార్చు

ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
2012 12వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 36   వీరభద్ర సింగ్ కాంగ్రెస్
భారతీయ జనతా పార్టీ 26
స్వతంత్ర 5
హిమాచల్ లోఖిత్ పార్టీ 1
మొత్తం 68

2017 శాసనసభ ఎన్నికలు మార్చు

ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
2017 13వ విధానసభ భారతీయ జనతా పార్టీ 44   జై రామ్ ఠాకూర్ బీజేపీ
భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 21
స్వతంత్ర 2
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్క్సిస్ట్) 1
మొత్తం 68

2022 శాసనసభ ఎన్నికలు మార్చు

ఎన్నికల విధాన సభ పార్టీల వారీగా వివరాలు ముఖ్యమంత్రి పార్టీ
పార్టీ సీట్లు
2022 14వ విధానసభ భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ 40   సుఖ్విందర్ సింగ్ సుఖు కాంగ్రెస్
భారతీయ జనతా పార్టీ 25
స్వతంత్ర 3
మొత్తం 68

మూలాలు మార్చు