కళా ప్రపూర్ణ

పురస్కారం
(కళాప్రపూర్ణ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

కళా ప్రపూర్ణ ఒక బిరుదు లేదా పురస్కారం. ఇది ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం విద్యా సాహిత్య సాంస్కృతిక విషయాలలో విశేషమైన కృషి చేసిన వారికి ప్రదానం చేసే గౌరవ డాక్టరేట్.

కళాప్రపూర్ణ గ్రహీతలుసవరించు

1920లుసవరించు

1930లుసవరించు

1940లుసవరించు

1950లుసవరించు

1960లుసవరించు

1970లుసవరించు

1980లుసవరించు

1990లుసవరించు

2000లుసవరించు

బయటి లింకులుసవరించు