యాదాద్రి జిల్లా గ్రామాల జాబితా

తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరువాత, ప్రభుత్వం 2016 లో జిల్లాలను, మండలాలను పునర్వ్యవస్థీకరించింది. అందులో భాగంగా పూర్వపు 10 జిల్లాలలో హైదరాబాదు జిల్లా మినహా, ఆదిలాబాదు, కరీంనగర్, నిజామాబాదు, వరంగల్, ఖమ్మం, మెదక్, మహబూబ్​నగర్, నల్గొండ, రంగారెడ్డి జిల్లాలను 31 జిల్లాలు, 68 (వరంగల్ గ్రామీణ రెవెన్యూ డివిజను తరువాత ఉనికిలో లేదు) రెవెన్యూ డివిజన్లు, 584 మండలాలుగా పునర్వ్యవస్థీకరించి 2016 అక్టోబరు 11 నుండి దసరా పండగ సందర్భంగా ఆనాటినుండి అమలులోకి తెస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇందులో భాగంగా పాత నల్గొండ జిల్లా లోని మండలాలను విడదీసి, నల్గొండ, సూర్యాపేట, యాదాద్రి అనే మూడు జిల్లాలను కొత్తగా ఏర్పాటు చేసారు.ఈ గ్రామాలు పూర్వపు నల్గొండ జిల్లా నుండి, కొత్తగా ఏర్పడిన యాదాద్రి జిల్లాలో చేరిన వివిధ గ్రామాల జాబితాను కింది పట్టికలో చూడవచ్చు.

గ్రామాల జాబితా మార్చు

క్ర.సం. గ్రామం పేరు మండలం పాత మండలం పాత జిల్లా కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన మండలమా?
1 అడ్డగూడూర్ అడ్డగూడూర్ మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
2 కాంచంపల్లి అడ్డగూడూర్ మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
3 కోటమర్తి అడ్డగూడూర్ మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
4 చిన్నపడిశాల అడ్డగూడూర్ మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
5 చిర్రగూడూర్ అడ్డగూడూర్ మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
6 చౌల్లరామారం అడ్డగూడూర్ మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
7 జానికిపురం అడ్డగూడూర్ మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
8 ధర్మారం (మోతుకూరు) అడ్డగూడూర్ మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
9 రేపాక (పి) దాచారం అడ్డగూడూర్ మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
10 వెల్దేవి అడ్డగూడూర్ మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
11 సింగారం (పి) వెల్దేవి అడ్డగూడూర్ మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
12 ఆత్మకూరు (ఎమ్) (యాదాద్రి భువనగిరి) ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా
13 కల్వపల్లి ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా
14 కాప్రాయిపల్లి ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా
15 కూరెల్ల ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా
16 కొరటికల్ ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా
17 తుక్కపూర్ ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా
18 పల్లెపహాడ్ (గుండాల) ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
19 పల్లెర్ల ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా
20 పారుపల్లి (గుండాల మండలం) ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
21 మొరిపిరాల ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా
22 రహీంఖాన్‌పేట్ (ఆత్మకూరు) ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా
23 రాఘవపూర్ (ఆత్మకూరు) ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా
24 రైపల్లి (ఆత్మకూరు) ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా
25 లింగరాజ్‌పల్లి (ఆత్మకూరు) ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా
26 సర్వేపల్లి ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా
27 సింగారం (ఆత్మకూరు) ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా
28 ఆలేరు ఆలేరు మండలం ఆలేరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
29 కొలనుపాక ఆలేరు మండలం ఆలేరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
30 కొల్లూరు (ఆలేరు) ఆలేరు మండలం ఆలేరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
31 గోలంకొండ ఆలేరు మండలం ఆలేరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
32 టంగుటూరు (ఆలేరు) ఆలేరు మండలం ఆలేరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
33 పటేల్‌గూడెం ఆలేరు మండలం ఆలేరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
34 బహదూర్‌పేట ఆలేరు మండలం ఆలేరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
35 మంతపురి ఆలేరు మండలం ఆలేరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
36 శ్రీనివాసపురం (ఆలేరు) ఆలేరు మండలం ఆలేరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
37 షారాజీపేట ఆలేరు మండలం ఆలేరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
38 అంబాల గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
39 అనంతారం (గుండాల) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
40 కొమ్మేపల్లి (గుండాల) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
41 గంగాపూర్ (గుండాల) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
42 గుండాల (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
43 తుర్కలషాపూర్ గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
44 పెద్దపడిశాల గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
45 బండకొత్తపల్లి గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
46 బ్రాహ్మణపల్లి (గుండాల మండలం) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
47 మర్పడగ గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
48 మసన్ పల్లి గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
49 రామారం (గుండాల) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
50 వంగాల గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
51 వస్తకొండూర్ గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
52 వెల్మజాల గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
53 సీతారాంపురం (గుండాల) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
54 సుద్దాల (గుండాల మండలం) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా
55 అల్లాపూర్ (చౌటుప్పల్ మండలం) చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
56 ఎల్లగిరి చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
57 ఖైరత్‌పూర్ చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
58 చిన్నకొండూరు చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
59 చౌటుప్పల్ చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
60 జైకేసారం చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
61 తంగడపల్లి చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
62 తాళ్ళసింగారం చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
63 తూప్రాన్‌పేట్ చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
64 దేవలమ్మనాగారం చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
65 నేలపట్ల (చౌటుప్పల్) చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
66 పంతంగి చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
67 పీపల్‌పహాడ్ చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
68 మల్కాపూర్ చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
69 లక్కారం (చౌటుప్పల్) చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
70 లింగోజీగూడా చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
71 స్వాములవారిలింగోటం (చౌటుప్పల్) చౌటుప్పల్ మండలం చౌటుప్పల్ మండలం నల్గొండ జిల్లా
72 ఇబ్రహీంపూర్ (తుర్కపల్లి) తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
73 కొండాపూర్ (తుర్కపల్లి) తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
74 కోనాపురం (తుర్కపల్లి) తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
75 గండమళ్ళ తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
76 గోపాలపురం (తుర్కపల్లి) తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
77 చిన్నలక్ష్మాపురం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
78 తిరుమలాపూర్ (తుర్కపల్లి) తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
79 దత్తాయిపల్లి (తుర్కపల్లి) తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
80 ధర్మారం (తుర్కపల్లి) తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
81 నాగాయిపల్లి తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
82 పల్లిపహాడ్ (తుర్కపల్లి) తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
83 మన్నేవారి తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా ) తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
84 మల్కాపురం (తుర్కపల్లి) తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
85 మాధాపురం (తుర్కపల్లి) తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
86 ములకలపల్లి (తుర్కపల్లి) తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
87 రుస్తాపురం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
88 వాసాలమర్రి తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
89 వీరారెడ్డిపల్లి (తుర్కపల్లి) తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
90 వెంకటాపూర్ (తుర్కపల్లి) తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
91 వేల్పుపల్లి తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
92 శ్రీనివాసపూర్ (తుర్కపల్లి) తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం తుర్కపల్లి (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
93 కంకనాలగూడెం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
94 కొత్తగూడెం (నారాయణపూర్) నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
95 కోతులాపురం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
96 గుజ్జ నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
97 గుడిమల్కాపురం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
98 చిమిర్యాల (నారాయణపూర్) నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
99 చిల్లాపురం (నారాయణపూర్) నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
100 జంగం (గ్రామం) నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
101 పుట్టపాక (నారాయణపూర్) నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
102 మహమ్మదాబాద్ నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
103 రాచకొండ నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
104 వాయిలపల్లె నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
105 సంస్థాన్ నారాయణ్‌పూర్ నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
106 సర్వేల్ నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నారాయణపూర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
107 అబ్దుల్లానగర్ బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
108 ఆలీనగర్ బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
109 ఇంద్రియాల బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
110 కనుముక్కల (బి.పోచంపల్లి) బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
111 ఖప్రాయిపల్లి బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
112 గౌసుకొండ బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
113 జగత్తుపల్లి బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
114 జలాల్‌పూర్ (బి.పోచంపల్లి) బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
115 జిబ్లక్‌పల్లి బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
116 జూలూరు బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
117 దంతూరు బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
118 దేశ్‌ముఖి బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
119 ధర్మారెడ్డిపల్లి (బి.పోచంపల్లి) బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
120 పిలాయిపల్లి బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
121 పెద్దరావులపల్లి బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
122 పోచంపల్లి (భూదాన్) బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
123 భీమన్‌పల్లి (బి.పోచంపల్లి) బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
124 ముక్తాపూర్ (బి.పోచంపల్లి) బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
125 మెహర్‌నగర్ బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
126 రామలింగంపల్లి (బి.పోచంపల్లి) బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
127 రేవన్‌పల్లి బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
128 వంకమామిడి బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
129 హైదర్‌పూర్ బి.పోచంపల్లి మండలం బి.పోచంపల్లి మండలం నల్గొండ జిల్లా
130 అనంతారం (బీబీనగర్) బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
131 అన్నంపట్ల బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
132 కొండమడుగు బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
133 గుర్రాలదండి బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
134 గూడూరు (బీబీనగర్) బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
135 చినరావలపల్లి బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
136 జమీలాపేట బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
137 జాంపల్లి బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
138 జియాపల్లి బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
139 జైన్‌పల్లి బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
140 నెమరుగోముల బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
141 పడమటిసోమారం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
142 బాగ్‌దయారా బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
143 బీబీనగర్ (యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా) బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
144 బ్రాహ్మణపల్లి (బీబీనగర్ మండలం) బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
145 మక్దూంపల్లి (బీబీనగర్) బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
146 మహదేవపూర్ (బీబీనగర్) బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
147 మాదారం (బీబీనగర్) బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
148 రంగాపూర్ (బీబీనగర్) బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
149 రహీంఖాన్‌గూడా బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
150 రాఘవాపూర్ (బీబీనగర్) బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
151 రాయారావుపేట బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
152 రావిపహాడ్ (బీబీనగర్) బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
153 రుద్రవెల్లి బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
154 వెంకిర్యాల (బీబీనగర్) బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం బీబీనగర్ (యాదాద్రి జిల్లా) మండలం నల్గొండ జిల్లా
155 చీకటిమామిడి (బొమ్మలరామారం) బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
156 జలాల్‌పూర్ (బొమ్మలరామారం) బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
157 తిమ్మాపురం (బొమ్మలరామారం) బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
158 తిరుమలగిరి (బొమ్మలరామారం) బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
159 తూముకుంట (బొమ్మలరామారం) బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
160 నాగినేనిపల్లి బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
161 పెద్దపర్వతాపూర్ బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
162 ప్యారారం (బొమ్మలరామారం) బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
163 బండకాడిపల్లి బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
164 బొమ్మలరామారం బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
165 బోయినపల్లి (బొమ్మలరామారం) బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
166 మరియాల బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
167 మల్యాల (బొమ్మలరామారం) బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
168 మునీరాబాద్ (బొమ్మలరామారం) బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
169 మేడిపల్లి (బొమ్మలరామారం) బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
170 మైలారం (బొమ్మలరామారం) బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
171 మైసిరెడ్డిపల్లి (బొమ్మలరామారం) బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
172 యావాపూర్ (బొమ్మలరామారం) బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
173 రంగాపురం (బొమ్మలరామారం) బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
174 రామలింగంపల్లి (బొమ్మలరామారం) బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
175 సోమాజీపల్లి బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
176 సోలిపేట బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
177 హాజీపూర్ (బొమ్మలరామారం) బొమ్మలరామారం మండలం బొమ్మలరామారం మండలం నల్గొండ జిల్లా
178 అనంతారం (భువనగిరి) భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
179 అనాజిపూర్ భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
180 కూనూరు భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
181 కేసారం (భువనగిరి) భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
182 గౌసునగర్ భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
183 చందుపట్ల (భువనగిరి మండలం) భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
184 చీమలకొండూరు భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
185 తాజ్‌పూర్ భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
186 తిమ్మాపూర్ (భువనగిరి) భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
187 తుక్కాపూర్ (భువనగిరి) భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
188 నందనం (భువనగిరి) భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
189 నాగిరెడ్డిపల్లి (భువనగిరి) భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
190 పగిడిపల్లి (భువనగిరి) భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
191 పెంచికలపహాడ్ భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
192 బండసోమారం భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
193 బస్వాపూర్ (భువనగిరి) భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
194 బొమ్మాయిపల్లి భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
195 బొల్లేపల్లి (భువనగిరి) భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
196 భగాయత్ భువనగిరి భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
197 భువనగిరి భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
198 ముత్యాలపల్లి (భువనగిరి) భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
199 యర్రంబల్లె భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
200 రామచంద్రాపూర్ (భువనగిరి) భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
201 రాయగిరి భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
202 వడపర్తి భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
203 వడాయిగూడెం భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
204 వీరవల్లి (భువనగిరి) భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
205 సూరేపల్లి (భువనగిరి) భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
206 హన్మాపూర్ (భువనగిరి) భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
207 హుస్సేనాబాద్ భువనగిరి మండలం భువనగిరి మండలం నల్గొండ జిల్లా
208 అమ్మనబోలు (ఆలేరు) మూటకొండూరు మండలం ఆలేరు మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
209 ఇక్కుర్తి మూటకొండూరు మండలం ఆలేరు మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
210 చందెపల్లి మూటకొండూరు మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
211 చమపూర్ మూటకొండూరు మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
212 చాడ (మోటకొండూర్ మండలం) మూటకొండూరు మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
213 తెర్యల మూటకొండూరు మండలం గుండాల మండలం (యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లా) నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
214 దిలావర్‌పూర్ (ఆలేరు) మూటకొండూరు మండలం ఆలేరు మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
215 దుర్సగానిపల్లి మూటకొండూరు మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
216 మాటూరు (ఆలేరు) మూటకొండూరు మండలం ఆలేరు మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
217 మూటకొండూరు మూటకొండూరు మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
218 వార్టూరు మూటకొండూరు మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా కొత్త మండలం
219 అనాజిపూర్ (మోత్కూర్) మోత్కూరు మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
220 కొండగడప మోత్కూరు మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
221 దత్తప్పగూడ మోత్కూరు మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
222 దాచారం (మోతుకూరు) మోత్కూరు మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
223 పనకబండ మోత్కూరు మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
224 పాటిమట్ల మోత్కూరు మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
225 పాలడుగు (మోత్కూర్) మోత్కూరు మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
226 పొడిచేడు మోత్కూరు మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
227 బిజిలాపూర్ మోత్కూరు మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
228 ముశిపట్ల మోత్కూరు మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
229 మోత్కూర్ (యాదాద్రి భువనగిరి) మోత్కూరు మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
230 సదర్‌షాపూర్ మోత్కూరు మండలం మోత్కూరు మండలం నల్గొండ జిల్లా
231 కాచారం (యాదగిరిగుట్ట) యాదగిరిగుట్ట మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా
232 గుండ్లపల్లి (యాదగిరిగుట్ట) యాదగిరిగుట్ట మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా
233 గౌరాయిపల్లి యాదగిరిగుట్ట మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా
234 చిన్నకందుకూరు యాదగిరిగుట్ట మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా
235 చొల్లేరు యాదగిరిగుట్ట మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా
236 జంగంపల్లి యాదగిరిగుట్ట మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా
237 దాతారంపల్లి యాదగిరిగుట్ట మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా
238 పెద్దకందుకూరు యాదగిరిగుట్ట మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా
239 మల్లాపూర్ (యాదగిరిగుట్ట) యాదగిరిగుట్ట మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా
240 మాసాయిపేట (యాదగిరిగుట్ట) యాదగిరిగుట్ట మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా
241 యాదగిరిపల్లి యాదగిరిగుట్ట మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా
242 రామోజీపేట యాదగిరిగుట్ట మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా
243 వంగపల్లి (యాదగిరిగుట్ట) యాదగిరిగుట్ట మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా
244 సాదువెల్లి యాదగిరిగుట్ట మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా
245 సైదాపురం (యాదగిరిగుట్ట) యాదగిరిగుట్ట మండలం యాదగిరిగుట్ట మండలం నల్గొండ జిల్లా
246 కాలపల్లి రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
247 కుర్రారం రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
248 చల్లూరు రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
249 జాల రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
250 దూదివెంకటాపురం రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
251 నర్సాపూర్ (రాజాపేట) రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
252 నెమిల రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
253 పాముకుంట రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
254 పారుపల్లి (రాజాపేట) రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
255 బసంతపూర్ రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
256 బూరుగుపల్లి (రాజాపేట) రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
257 బేగంపేట (రాజాపేట మండలం) రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
258 బొందుగుల రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
259 రఘునాథపురం (రాజాపేట మండలం) రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
260 రాజాపేట రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
261 రేణికుంట (రాజాపేట) రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
262 లక్ష్మక్కపల్లి (రాజాపేట) రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
263 సింగారం (రాజాపేట) రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
264 సోమారం (రాజాపేట) రాజాపేట మండలం రాజాపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
265 ఇస్కిల్ల రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
266 ఉత్తటూరు రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
267 ఎన్నారం (రామన్నపేట మండలం) రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
268 ఎల్లంకి రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
269 కక్కిరేణి రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
270 కుంకుడుపాముల రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
271 జనంపల్లి రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
272 తుమ్మలగూడెం రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
273 దుబ్బాక (రామన్నపేట) రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
274 నిధానపల్లి రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
275 నీర్నేముల రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
276 పల్లివాడ (రామన్నపేట) రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
277 బాచుప్పల రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
278 బి.తుర్కపల్లి రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
279 భోగారం (నిజాం) రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
280 మునిపాన్పుల రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
281 రామన్నపేట్ (యాదాద్రి జిల్లా) రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
282 లక్ష్మాపురం (రామన్నపేట) రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
283 శోభనాద్రిపురం (రామన్నపేట) రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
284 సిరిపురం (రామన్నపేట) రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
285 సూరారం (రామన్నపేట) రామన్నపేట మండలం రామన్నపేట మండలం నల్గొండ జిల్లా
286 అర్రూరు వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
287 ఎం.తుర్కపల్లి (వలిగొండ మండలం) వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
288 ఏదుళ్ళగూడెం వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
289 కంచన్‌పల్లి (వలిగొండ) వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
290 కేర్చిపల్లి వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
291 గంగాపూర్ (వలిగొండ) వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
292 గురునాథపల్లి వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
293 గొల్నేపల్లి వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
294 గోకారం (వలిగొండ) వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
295 గోపరాజుపల్లి వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
296 చిత్తాపూర్ (వలిగొండ) వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
297 టేకులసోమారం వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
298 దుప్పెల్లి వలిగొండ మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా
299 నర్సాపురం (వలిగొండ) వలిగొండ మండలం ఆత్మకూరు (ఎం) మండలం నల్గొండ జిల్లా
300 నాగారం (వలిగొండ) వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
301 నాతాళ్ళగూడెం వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
302 నెమిలికాలవ వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
303 పహిల్వాన్‌పూర్ వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
304 పులుగిళ్ళ వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
305 పొద్దటూరు వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
306 మల్లేపల్లి (వలిగొండ) వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
307 ముద్దాపూర్ (వలిగొండ) వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
308 మునగాల (వలిగొండ) వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
309 మొగిలిపాక వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
310 రెడ్ల రేపాక వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
311 లింగరాజుపల్లి వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
312 లోతుకుంట (వలిగొండ మండలం) వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
313 వరకటపల్లి వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
314 వలిగొండ వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
315 వెంకటాపూర్ (వలిగొండ) వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
316 వెల్వర్తి వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
317 వేమలకొండ వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
318 శుంకిశాల (వలిగొండ మండలం) వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా
319 సంగం (వలిగొండ) వలిగొండ మండలం వలిగొండ మండలం నల్గొండ జిల్లా