వాడుకరి చర్చ:K.Venkataramana/పాత చర్చ 8

Active discussions
     పాత చర్చ 8   
All Pages:  ... (up to 100)


జైశంకర్ చిగురుల అనే ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకండి

కె.వెంకటరమణచర్చ గారు ఈ వ్యాసాన్ని తొలగించకండి ఎందుకంటే అందులో వ్యక్తి గత విషాలు ఏమి లేవు కావాలంటే కింద మూలాలు చూడండి. మన తెలుగులో సంవత్సరానికి 100కు పైగా సినిమాలు విడుదలవుతున్నాయి. అందులో ఒక్క చిన్న సినిమా కూడా వికిపిడియా లో కనబడటం లేదు ఎందుకని చిన్న సినిమా అయిన సినిమానే కదా దానికు కూడా చరిత్రలో స్థానం కల్పించండి. చిన్న సినిమాలకు కనీసం వికిపిడియాలో కూడా గుర్తింపు లేక పోవడం సరయినది కాదు. మీలాంటి వాళ్ళ ప్రోత్సాహం చిన్న సినిమాలకు అవసరం.నూతన కళాకారులకు కూడా వికిపిడియాలో స్థానం కల్పించండి.ఆలోచించండి. తొలగింపు కొరకు మీరు ప్రతిపాదించిన జైశంకర్ చిగురుల అనే వ్యాసాన్ని మరియొక సారి పరిశీలించగలరు.-- ఈ వ్యాసాన్ని వ్యక్తిగతమని మీరు భావిస్తే అందులో ఉన్నా References link లు పరిశీలించండి అప్పుడు కూడా మీకు అది వ్యక్తిగత వ్యాసంగా అనిపిస్తే ఆ వ్యాసాన్ని తొలగించి ఎవరైనా ఎందుకు మిరే కొత్త వ్యాసాన్ని వ్రాయయండి లేకపోతే మీ అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకున్నట్లు అవుతుంది. బల్లూ యాదవ్

బల్లూ యాదవ్(జై శంకర్ గారూ), మీ గురించి మీరే వ్యాసం వ్రాసుకొనడం తెవికీలో నిషిద్ధం. మీ గురించి మూలాలు లభ్యమైతే ఎవరైనా వ్యాసాన్ని సృష్టించి విస్తరించగలరు. మీరు సృష్టించిన జైశంకర్ చిగురుల వ్యాసం వ్యక్తిగతంగా మీరు వ్రాసిన వ్యాసం అయినందున తెవికీ నియమాల ప్రకారం తొలగించబడుతుంది. మీకు వాడుకరి:Jai balu yadav , వాడుకరి:Jaishankar Chigurula మరియు వాడుకరి:JAISHANKAR DIRECTOR వంటి పేర్లతో ఎకౌంట్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. వాటిలో వాడుకరి చర్చ:Jai balu yadav అనే వాడుకరి నామం నుంఛి మీకు మీరే వికీపీడియా పతకాలను యిచ్చుకున్నట్లు స్పష్టమౌతుంది. జైశంకర్ చిగురుల నోటబిలిటీ ఉన్న వ్యాసం అయినట్లైతే ఎవరైనా తెవికీ సభ్యులు సృష్టించి విస్తరిస్తారు. మీరు ఇతర వ్యాసాలపై కృషిని కొనసాగించి తెవికీ అభివృద్ధికి తోడ్పడతారని కోరుకుంటున్నాను. జైశంకర్ చిగురుల వ్యాసంలో అంశాలను వాడుకరి:JAISHANKAR DIRECTOR పేరుతో చేర్చినందున ఆ వ్యాసం తొలగించబడుతుంది. మరల దానిని వికీ సభ్యులు ఎవరైనా సరైన మూలాలతో సృష్టిస్తారు. విస్తరించగలరు. మీరు మీకు గల సినిమా పరిజ్ఞానంతో సరైన మూలాలతో సినిమా వ్యాసాలను సృష్టించి విస్తరించండి. సరైన మూలాను శోధించి మీ వ్యాసాన్ని మేము విస్తరిస్తాము. ధన్యవాదాలు.-- కె.వెంకటరమణచర్చ 16:18, 26 నవంబర్ 2015 (UTC)

ర మణ గారికి కృ తగ్నతలు

కె.వెంకటరమణచర్చ జైశంకర్ చిగురుల అనే పేజి ని పునరోద్దరించడం లో సహాయపడిన 'ర మణ' గారికి కృ తగ్నతలు కానీ మీరు ఆ వ్యాసం పేరు ని ఎందుకు మర్చి ది ద్దారు. 'జైశంకర్ చిగురుల'ని 'జై శంకర్ చిగురుల' గా ఎందుకు మార్చారు జైశంకర్ చిగురుల అనే పేజి ని పునరోద్దరించడం సహాయపడిన రమణ కరికి కృ తగ్నతలు కానీ మీరు ఆ వ్యాసం పేరు ని ఎందుకు మర్చి దిద్దారు. జైశంకర్ చిగురులని జై శంకర్ చిగురుల గా ఎందుకు మార్చారు మీ పేరుని 'ర మణ' గారికి ఆ వ్యాసం పేరుని ఎదావిడిగా మార్చ వలసిందిగా న మనవి.మీకు ఆ పేరుని చెడ గొట్ట వలసిన అవసరం ఏముంది వివరించండి. jai 17:39, 26 నవంబర్ 2015 (UTC)

జై బాలు యాదవ్ గారూ, నామవాచకములో పద విచ్ఛేదదనము తప్పులేదు కానీ మీరు వాడిన పదం "కృతగ్నతలు" తప్పు. కృతజ్ఞుడు అనగా చేసిన మేలు మరువని వాడు.అలాగే కృతఘ్నుడు అంటే చేసిన మేలు మరచిపోయేవాడు.-- కె.వెంకటరమణచర్చ 02:44, 27 నవంబర్ 2015 (UTC)

సమాధానం

జై బాలు యాదవ్ గారికి, మీరు నా పేరును మార్చ సంకల్పించినందుకు ధన్యవాదాలు. ఏ పేరుతో పిలిచినా నా వ్యక్తిత్వం మారదు. నన్ను కెవిఆర్, కెవీఆర్,రమణ,వెంకటరమన,వేంకటరమణ మరియు వెంకట రమణ అనీ యిలా రకరకాలతో పిలుస్తారు. నా వాడుకరి నామంకూడా కెవిఆర్ అనే నాపేరు మరియు మాఅబ్బాయి పేరు లోహిత్ తో పాటు పెట్టుకున్నాను. తెవికీలో గానీ మరెక్కడైనా పేరుతో వ్యక్తి విలువ పెరగదు ఆతని వ్యక్తిత్వం,చేసిన సేవ ఆయనకు గుర్తింపు తెస్తాయి. పేరు నామవాచకం కనుక అందులో తప్పులేదని నా భావన.

మీ పేరును నేను మార్చలేదు. మా సోదర తెవికీ సభ్యులు నాయుడుగారి జయన్న గారు అప్పటికే మీ పేరుతో ఉన్న వ్యాసం "జైశంకర్ చిగురుల" ఉనికిలో యున్నందున అదే పేరుతో వ్యాసం సృష్టించడం సాధ్యపడక చిన్న మార్పుతో "జై శంకర్ చిగురుల" అనే నామంతో సృష్టించారు. దానిని మార్చవలెనన్న అభిప్రాయం మీకుంటె మీరు ఆ వ్యాస చర్చా పేజీలో గానీ, లేదా నిర్వాహకులకు గానీ అడిగి మార్పించుకోవచ్చు. కానీ మీరు అడగవలసిన పద్ధతి పై విధంగా యుండరాదు. మీరు యువ దర్శకులు చాలా మందితో సంయమనంతో వ్యవహరించాల్సి యుంటుంది. యిలా ప్రతిదానికీ విరుచుకు పడడం అంత సభ్యతగా యుండదు.

పద విఛ్ఛేదం వల్ల నామవాచకానికి యిబ్బంది యుండదు అని నా అభిప్రాయం. మీ కోరుకున్న పేరుకు వ్యాసాన్ని తరలిస్తాను. పదవిఛ్ఛేదం వల్ల భాషలో యిబ్బంది ఉంది. ఉదాహరణకు "వాగర్థావివ సంపృక్తౌ వాగర్థప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీపరమేశ్వరౌ" అనే కాళిదాసు వ్రాసిన శ్లోకంలో పార్వతీపరమేశ్వరౌ = పార్వతీప + రమేశ్వరౌ అని విడదీస్తే శివుడు, విష్ణువు అనే అర్థం వస్తుంది. సంస్కృతభాషలో పితరౌ అంటే ఇద్దరు తండ్రులు అని కూడా అర్థం ఉంది. అందువల్ల ప్రపంచానికి తండ్రులైన శివవిష్ణువులను కూడా ప్రార్థిస్తున్నాడు అని కూడా అనుకోవచ్చు. అదే విధంగా ఆంగ్లంలో " A Notable doctor was not able to operate a person as there was no table" అనే వాక్యంలో "notable" పదం పద విఛ్ఛేదాలవల్ల మూడు రకాలుగా అర్థాన్నిచ్చింది. గమనించండి. నామవాచకానికి ఎటువంటి యిబ్బంది లేదు. ధన్యవాదాలు. మీరు సినిమా వ్యాసాలపై మీ కృషి కొనసాగించండి. ఏదైనా సహాయం కావలసి వస్తే అభ్యర్థించండి. మా సహకారం ఎల్లప్పుడూ మీకు ఉంటుంది.-- కె.వెంకటరమణచర్చ 01:21, 27 నవంబర్ 2015 (UTC)

జై బాలు యాదవ్ గారూ, మీ కోరిక ప్రకారం మీ పేజీ శీర్షికను జైశంకర్ చిగురుల గా మార్చాను.-- కె.వెంకటరమణచర్చ 01:41, 27 నవంబర్ 2015 (UTC)
కె.వెంకటరమణగారూ! ముందు నన్ను మన్నించాలి. నా పని వలన మీకు నిందలు వచ్చినందుకు. అయినా అలా అనివార్యంగా ఎందుకు చేయవలసి వచ్చిందో సహనంతో వివరించిన మీ సహృదయతకు ధన్యవాదాలు---నాయుడుగారి జయన్న (చర్చ) 14:38, 27 నవంబర్ 2015 (UTC)
నాయుడుగారి జయన్న గారూ, కొత్త వాడుకరులకు శీర్షిక ఎవరుమార్చారనే విషయం వెంటనే తెలియదు. ఏ మార్పులు జరిగినా ఆ వ్యాస చరిత్రను చూసి తెలుసుకోవాలి. ఆ జ్ఞానం వారికి ఉండదు. అది అనుభవంతోనే వస్తుంది. వారు ఎవరు ఆ వ్యాసంపై చర్చిస్తే వారిపైనే అభాండాలు వేయడం ఆనవాయితీ. మనం ఉపాధ్యాయులం కనుక వారికి అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పవలసిన అవసరం యున్నది. కనుక వారికి అర్థమయ్యే రీతిలో వివరించడం జరిగింది. మీరు క్రొత్తగా వ్యాసం వ్రాసి ఆయనను సంతృప్తపరిచినందుకు ధన్యవాదాలు.-- కె.వెంకటరమణచర్చ 15:29, 27 నవంబర్ 2015 (UTC)

క్షమించండి

కె.వెంకటరమణ గారు నా ప్రవర్తన మీకు ఇబ్బంది కలిగించి ఉంటె క్షమించండి. వికిపిడియా లో ఉన్న లోటుపాట్ల గురించి నాకు అవగాహనా లేకపోవడమే దానికి కారణం. "జైశంకర్ చిగురుల" వ్యాసాన్ని తిరిగి ప్రారంబించినందుకు నాయుడుగారి జయన్న గారికి,అందుకు సహకరించిన కె.వెంకటరమణచర్చ గారికి చాలా కృతజ్ఞతలు.--Jai balu yadav 15:18, 28 నవంబర్ 2015

జై బాలూ యాదవ్ గారూ, యిటువంటి విషయాలు వికీలో సర్వసాధారణం. మీరు మీకు గల సినిమా పరిజ్ఞానంతో సినిమాల గూర్చి, సినిమా ప్రముఖుల గూర్చి వ్యాసాల విస్తరణకు సహకరించండి. -- కె.వెంకటరమణచర్చ 15:27, 28 నవంబర్ 2015 (UTC)

నాటకం సమాచారపెట్టె

Infobox play ను దయచేసి తెలుగుకోనికి తెచ్చి స్థాపించండి. మృచ్ఛకటికమ్ నాటకం పేజీలో చేర్చాను. ధన్యవాదాలు.--Rajasekhar1961 (చర్చ) 12:55, 2 డిసెంబరు 2015 (UTC)

{{Infobox play}} దిగుమతి చేయబడి అనువదించబడినది.-- కె.వెంకటరమణచర్చ 14:17, 2 డిసెంబరు 2015 (UTC)
ధన్యవాదాలు.--Rajasekhar1961 (చర్చ) 05:09, 3 డిసెంబరు 2015 (UTC)

వికీపీడియా ఏషియన్ నెల వివరాలు

నమస్కారం

మీ గణాంకాలు
వ్యాసం పేరు తేదీ ప్రస్తుత నిడివి పదాల సంఖ్య నిర్ణయం
కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య 15 అర్హత సాధించ లేదుvember 2015, 12:50:59 (రూపొందించిన తేదీ) 110 1 అర్హత సాధించ లేదు
కె.ఎస్‌.గోపాలకృష్ణన్‌ 15 అర్హత సాధించ లేదుvember 2015, 13:24:57 (రూపొందించిన తేదీ) 3642 82 అర్హత సాధించ లేదు
ద్రోణవల్లి అనసూయమ్మ 15 అర్హత సాధించ లేదుvember 2015, 13:42:04 (రూపొందించిన తేదీ) 4563 126 అర్హత సాధించ లేదు
కమల లక్ష్మణ్ 15 అర్హత సాధించ లేదుvember 2015, 14:06:53 (రూపొందించిన తేదీ) 4174 143 అర్హత సాధించ లేదు
అశోక్ సింఘాల్ 21 అర్హత సాధించ లేదుvember 2015, 15:39:23 (రూపొందించిన తేదీ) 8513 302 అర్హత సాధించింది
శ్రీ రాఘవ యాదవీయం 24 అర్హత సాధించ లేదుvember 2015, 16:26:42 (రూపొందించిన తేదీ) 3182 79 అర్హత సాధించ లేదు
సోమనాథ లింగము 26 అర్హత సాధించ లేదుvember 2015, 01:02:27 (రూపొందించిన తేదీ) 56 1 అర్హత సాధించ లేదు
జై శంకర్ చిగురుల 27 అర్హత సాధించ లేదుvember 2015, 01:40:20 (రూపొందించిన తేదీ) 79 1 అర్హత సాధించ లేదు
బోచువీరాపూర్ 29 అర్హత సాధించ లేదుvember 2015, 16:41:33 (రూపొందించిన తేదీ) 78 1 అర్హత సాధించ లేదు
కర్పాకుల 29 అర్హత సాధించ లేదుvember 2015, 17:36:59 (రూపొందించిన తేదీ) 63 1 అర్హత సాధించ లేదు

మొలకల తొలగింపు విషయంలో అమలు చేస్తున్న పాలసీ

తెలుగు వికీపీడియాలో మొలకల తొలగింపు విషయంలో అమలు చేస్తున్న పాలసీ ఏమిటి? ఐపీ చిరునామాలు సృష్టించిన, కొత్త/అనుభవం లేని వికీపీడియన్లు సృష్టించిన, అనుభవం కల వికిపీడియన్లు సృష్టించిన మొలకలు ఎన్నాళ్ళు ఉంచి తొలగిస్తున్నారు? ఈ పాలసీ విషయంలో ఎక్కడైనా చర్చ జరిగివుంటే మీ వీలునుబట్టి లంకె ఇవ్వగలుగుతారా? --పవన్ సంతోష్ (సీఐఎస్-ఎ2కె) (చర్చ) 02:18, 9 డిసెంబరు 2015 (UTC)

పవన్ సంతోష్ గారూ, యిది వరకు ఏక వాక్యవ్యాసాలు, మొలకలు విపరీతంగా తెవికీలోకి చేరుతున్నప్పుడు వాటిపై విస్తృతమైన చర్చ జరిగింది. దీనిపై ఓటింగు విధానం జరిగినది. ఓటింగు మేరకు "తెవికీలో అనుభవంగడించినవారు (అనగా 25 మార్పులైన చేసినవారు) ప్రారంభించిన మొలక వ్యాసాలు, ప్రారంభించిన నెలరోజులలోగా కనీస స్థాయికి అనగా వ్యాస పరిమాణం 2000బైట్ల మరియు కనీసం ఒక అంతర్గత లింకు) ఎదగకపోతే వాటిని వీలైతే ఇతర వ్యాసాలలో విలీనం చేసి తొలగించవలెను." అని ప్రతిపాదించబడినది. ఈ ఓటింగు ప్రక్రియపై విస్తృతమైన చర్చ కూడా జరిగినది. అయినప్పటికీ ఓటింగు విధానం ద్వారా ప్రతిపాదన ఆమోదించబడినది.-- కె.వెంకటరమణచర్చ 15:32, 10 డిసెంబరు 2015 (UTC)

తెనాలి_మండలం

తెనాలి_మండలం లొ 12 గ్రామాలు మాత్రమె ఉన్నాయి 46 పెజీ చూడందడి. మూలాల ప్రకారం. మిగతావన్ని Hamlet అనుకుంట. కాని Census 2011 లొ అవి లేవు.--Vin09 (చర్చ) 12:05, 25 డిసెంబరు 2015 (UTC)

మిలన్ గుప్తా

లోహిత్ గారు నేను వికీపీడియా కు క్రొత్త. మిలన్ గుప్తా గారి గురించి నేను చేసిన స్వల్ప మార్పులను మీరు త్రిప్పి కొట్టారు. దయ చేసి గమనించండి ఆయన యొక్క జన్మ సంవత్సరం 1933 కాదు 1930 మాత్రమె. నేను పంపిస్తున్న లింక్ పరిశీలించండి.

కృతజ్ఞతలు --Ramana1248 (చర్చ) 12:08, 26 డిసెంబరు 2015 (UTC)

రమణ గారికి, మీరు అందించిన లింకులను ఆ వ్యాసంలో చేర్చి వ్యాసాన్ని సరిచేసితిని. మీరు గుర్తించినందులకు ధన్యవాదాలు. మీరు సరిచేసినపుడు ఫార్మాటింగ్ లో స్వల్ప దోషాల వల్ల వ్యాస విభాగాలు అస్తవ్యస్థమయినవి. అందువల్ల వాటిని సరిచేసే క్రమంలో స్వల్పమార్పులను త్రిప్పికొట్టవలసి వచ్చింది. అందులకు క్షమించాలి. మీరు మంచి వ్యాసాలను తెవికీకి అందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను. ఏదైనా సహాయం కావలసి వస్తే సంప్రదించండి. -- కె.వెంకటరమణచర్చ 12:16, 26 డిసెంబరు 2015 (UTC)

బొమ్మ మార్పు అభ్యర్థన

వేలూరి శివరామ శాస్త్రి[1]] గారి పుటలో గుర్రం జాషువా [2]] గారి బొమ్మని పెట్టారు. వెంటనే మార్చండి.10:41, 28 డిసెంబరు 2015‎ Anil atluri (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎

అనిల్ అట్లూరి గారికి, మీ సూచన మేరకు తప్పుడు బొమ్మను తొలగించి సరియైన చిత్రాన్ని ఆ వ్యాసంలో చేర్చడమైనది. తెలియజేసినందులకు ధన్యవాదాలు.-- కె.వెంకటరమణచర్చ 13:14, 28 డిసెంబరు 2015 (UTC)

విస్తరణ

ఖాపర్దే మరియు en:G. S. Khaparde ఒకరేలా ఉన్నది. నిర్ధారించి; విస్తరించండి. షిరిడీ సాయిబాబా వర్గాలను ఆంగ్ల వర్గాలను లింకు చేశాను.--Rajasekhar1961 (చర్చ) 07:34, 2 జనవరి 2016 (UTC)

జి.ఎస్.ఖాపర్దే వ్యాసం సరైన రీతిలో వికీకరణ చేసి విస్తరించితిని. మూలాలు కూడా చేర్చితిని.-- కె.వెంకటరమణచర్చ 14:20, 2 జనవరి 2016 (UTC)

రెడ్యానాయక్ గురించి

రెడ్యానాయక్ గురించి రాశాను. ౩౦ నాడు. ఇంత వరకు ఎవరు విస్తరణ గానీ సవరణ గానీ చేయలేదు మామూలు గా తెల్లవారో మరుసటి నాడో ఎవరో ఒకరు విస్తరణ గానీ సవరణ గానీ చేసేవారు. ఈ సారీ మీరు గానీ సుల్తాన్ ఖాదర్ గారు కూడ విస్తరణ చేయలేదు ఎందుకు సార్?. అలాగే నేను కేవలం రాజకీయనాయకుల గురించి మాత్రమే రాస్తూన్నాను కావున ఇతర అంశాలు సూచింపగలరని నా మనవి.--ప్రభాకర్ గౌడ్ నోముల (చర్చ) 15:04, 7 జనవరి 2016 (UTC)

ప్రభాకర్ గౌడ్ నోముల గారూ, మీరు సృష్టించిన రెడ్యానాయక్ వ్యాసం బాగుంది. ప్రస్తుతం వికీలో వేలసంఖ్యలో కొత్తపేజీలు తయారవుతున్నందున వాటి ప్రవాహంలో మీరు వ్రాసిన వ్యాసాన్ని పరిశీలించలేకపోయాను. మీరు అనేక మంది తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యాసాలను తెవికీకి అందించారు. ధన్యవాదాలు. అదే విధంగా తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన కవులు, రచయితలు మరియు యితర ప్రముఖుల వ్యాసాలను కూడా చేర్చితె బాగుంటుంది.-- కె.వెంకటరమణచర్చ 16:32, 7 జనవరి 2016 (UTC)

దన్యవాదాలు సార్ తప్పక నా గురువు గారు అయిన మీ సూచన పాటిస్తాను సార్ ...--ప్రభాకర్ గౌడ నోముల (చర్చ) 05:43, 14 జనవరి 2016 (UTC)

కొత్త విశేష వ్యాసాలు

Kvr.lohith గారు, మొదటి పేజీలో ప్రచురించడానికి కొత్త విశేష వ్యాసాలు అవసరము మీ ద్వారా తెలుసుకున్నాను. ప్రస్తుతము నేను భారతీయ రైల్వేలు అనే ప్రాజెక్టునకు సంబంధించి వ్యాసములు తయారు చేస్తున్నాను. ఈ విభాగము నందు మొదటి పేజీలో ప్రచురణకు అర్హమైనవి కొన్ని వ్యాసముల పేర్లు తెలియజేయండి. వాటిలో నుండి ఏదైనా ఒక వ్యాసము )కొన్ని వ్యాసములు సమయమును బట్టి) తయారుచేసి అందించుదామని అనుకుంటున్నాను. మీకు వ్యాసము యొక్క పరిమాణము, తదితర అంశాలు కూడా తెలుపగలరు. జవాబు ఇవ్వగలరని ఆశిస్తున్నాను. JVRKPRASAD (చర్చ) 07:02, 23 జనవరి 2016 (UTC)

Geographical Indications in India Edit-a-thon starts in 24 hours

Hello,

Thanks a lot for signing up as a participant in the Geographical Indications in India Edit-a-thon. We want to inform you that this edit-a-thon will start in next 24 hours or so (25 January 0:00 UTC). Here are a few handy tips:

 • ⓵ Before starting you may check the rules of the edit-a-thon once again.
 • ⓶ A resource section has been started, you may check it here.
 • ⓷ Report the articles you are creating and expanding. If a local event page has been created on your Wikipedia you may report it there, or you may report it on the Meta Wiki event page too. This is how you should add an article— go to the "participants" section where you have added you name, and beside that add the articles like this: Example (talk) (Articles: Article1, Article2, Article3, Article4). You don't need to update both on Meta and on your Wikipedia, update at any one place you want.
 • ⓸ If you are posting about this edit-a-thon- on Facebook or Twitter, you may use the hashtag #GIIND2016
 • ⓹ Do you have any question or comment? Do you want us to clarify something? Please ask it here.

Thank you and happy editing.   --MediaWiki message delivery (చర్చ) 22:32, 23 జనవరి 2016 (UTC)

జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ ఎడిటథాన్లో మీ కృషికి అభినందనలు

జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ ఎడిటథాన్ విషయంలో ఉత్సాహంగా కృషిచేస్తున్నందుకు అభినందనలు. ఈ క్రమంలో మీరు అనేక వ్యాసాలు సృష్టించడమే కాక ఇతరులు సృష్టించిన వ్యాసాలలో చిరుమార్పులు చేయడం కూడా గమనించాను. ఈ ఎడిటథాన్ కు సంబంధించి మరో సూచనను గుర్తుచేయదలిచాను. మీరు చేసిన కృషిలో కొత్త వ్యాసాలను సృష్టించడమే కాక ఇప్పటికే ఉన్న వ్యాసాలను విస్తరించడం కూడా వస్తుంది. ఇప్పటికే ఉన్న వ్యాసాన్ని విస్తరిస్తూంటే, ఆ వ్యాసాన్ని కనీసం 3000 బైట్లకు విస్తరించాలి, (పదాల సంఖ్యలోంచి మూసలు, ఇన్ఫోబాక్సులు, రిఫరెన్సులు తదితరాలు తీసివేసి లెక్కించాలి.) అన్న నియమాన్ని మీరు గమనించేవుంటారని భావిస్తున్నాను, అలా అభివృద్ధి చేసిన వ్యాసాన్ని మన కృషిలో ఆ ఎడిటథాన్లో చేర్చేందుకు నియమాలు అంగీకరిస్తున్నాయి. ఐతే ఇతరులు సృష్టించిన వ్యాసాల్లో వారు విస్తరణ పూర్తిచేశారో లేదో ఎలా తెలుస్తుందని భావించినట్టైతే, నేను సృష్టించి కొంతవరకూ అభివృద్ధి చేసిన వ్యాసాన్ని/వ్యాసాలను విస్తరించవచ్చు. అలాగే మీరు సృష్టించి అభివృద్ధి చేయడం పూర్తైంది అని మీ వరకూ భావించిన వ్యాసాలేవైనా ఉంటే వాటిని నాకు సాధ్యమైతే, సాధ్యమైనంత మేరకు అభివృద్ధి చేసే ప్రయత్నమూ చేస్తాను. మీరు గమనించినట్టైతే నేను ఆంగ్లంలోంచి పూణెరీ పగడి వ్యాసాన్ని కొంతవరకూ అనువదించి వదిలిపెట్టేశాను. కనుక ఆ మిగతా ఆంగ్ల వ్యాసాన్ని ఎవరైనా అనువదించినా సరే, లేదూ కొత్త సమాచారం ఏదైనా దొరుకుతున్నట్టైతే మూలాలతో సహా అభివృద్ధి చేసినా సరే సంతోషమే. సమిష్టి కృషికి పాదులు వేయడానికే తప్ప ఆ వ్యాసాన్ని ఫలానా వారు అభివృద్ధి చేయాలనో మరేదో చెప్పేందుకు కాదని గమనించేవుంటారు. ప్రస్తుతానికి ఉంటాను. --పవన్ సంతోష్ (సీఐఎస్-ఎ2కె) (చర్చ) 04:13, 27 జనవరి 2016 (UTC)

GI edit-a-thon 2016 updates

Geographical Indications in India Edit-a-thon 2016 has started, here are a few updates:

 1. More than 80 Wikipedians have joined this edit-a-thon
 2. More than 35 articles have been created/expanded already (this may not be the exact number, see "Ideas" section #1 below)
 3. Infobox geographical indication has been started on English Wikipedia. You may help to create a similar template for on your Wikipedia.
Become GI edit-a-thon language ambassador

If you are an experienced editor, become an ambassador. Ambassadors are community representatives and they will review articles created/expanded during this edit-a-thon, and perform a few other administrative tasks.

Translate the Meta event page

Please translate this event page into your own language. Event page has been started in Bengali, English and Telugu, please start a similar page on your event page too.

Ideas
 1. Please report the articles you are creating or expanding here (or on your local Wikipedia, if there is an event page here). It'll be difficult for us to count or review articles unless you report it.
 2. These articles may also be created or expanded:

See more ideas and share your own here.

Media coverages

Please see a few media coverages on this event: The Times of India, IndiaEducationDiary, The Hindu.

Further updates

Please keep checking the Meta-Wiki event page for latest updates.

All the best and keep on creating and expanding articles. :) --MediaWiki message delivery (చర్చ) 20:46, 27 జనవరి 2016 (UTC)

7 more days to create or expand articles

Hello, thanks a lot for participating in Geographical Indications in India Edit-a-thon. We understand that perhaps 7 days (i.e. 25 January to 31 January) were not sufficient to write on a topic like this, and/or you may need some more time to create/improve articles, so let's extend this event for a few more days. The edit-a-thon will continue till 10 February 2016 and that means you have got 7 more days to create or expand articles (or imprpove the articles you have already created or expanded).

Rules

The rules remain unchanged. Please report your created or expanded articles.

Joining now

Editors, who have not joined this edit-a-thon, may also join now.

Reviewing articles

Reviewing of all articles should be done before the end of this month (i.e. February 2016). We'll keep you informed. You may also check the event page for more details.

Prizes/Awards

A special barnstar will be given to all the participants who will create or expand articles during this edit-a-thon. The editors, who will perform exceptionally well, may be given an Indic Geographical Indication product or object. However, please note, nothing other than the barnstar has been finalized or guaranteed. We'll keep you informed.

Questions?

Feel free to ask question(s) here. -- User:Titodutta (talk) sent using MediaWiki message delivery (చర్చ) 11:08, 2 ఫిబ్రవరి 2016 (UTC)

రైల్వే వ్యాసాలు వాటి మూలాలు

Kvr.lohith గారు, రైల్వే వ్యాసాలలోని వాటి మూలాలు తరువాత వ్రాస్తాను. ఏ వ్యాసము ఇంకా పూర్తి కాలేదు. అన్ని మొగ్గ దశలలోనే ఉన్నాయి. దయచేసి మూసలు పెట్టకండి. కొన్నాళ్ళు రైల్వే వ్యాసాలు జోలికి రాకండి. అనవసర చర్చలు చేయకండి. అన్నీ ఒక దశకు వచ్చినప్పుడు, ఇంక ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వారు మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవచ్చు అని నేను అందరికీ తెలియజేస్తాను. అప్పటి వరకు నా పని ఏదో నన్ను చేసుకోనీయండి. అర్థం చేసుకుంటారని ఆశిస్తాను.JVRKPRASAD (చర్చ) 02:37, 17 ఫిబ్రవరి 2016 (UTC)

JVRKPRASAD గారూ, మూలాలు సమీక్షించమనడం అనవసర చర్చ ఎలా అవుతుందండీ. వికీలో ఏ వ్యాసం ఒక్కరి స్వంతం కాదు. జోక్యం చేసుకోవద్దనడం అర్థ రహితం. సాధారణ వాడుకరికి ఒక నియమం, నిర్వాహకునికైతే ఒక నియమమూ ఉంటుందా? మీరు ఏ ఉద్దేశ్యంతో ఆ వ్యాసాలను వ్రాస్తున్నారో ఎవరికి తెలుస్తుంది? దయచేసి మీరు విస్తరించగలరు. వాటిలో ఎవరి జోక్యం ఉండరాదంటే {{inuse}} మూసను గానీ లేదా {{underconstruction}} మూసను గానీ ఉంచండి. వాటిని మీరు విస్తరించే వరకు ఎవరి జోక్యం ఉండదు. మీరు విస్తరించిన తదుపరి ఆ మూసను తొలగించండి.-- కె.వెంకటరమణచర్చ 02:51, 17 ఫిబ్రవరి 2016 (UTC)
మూలాలు సమీక్ష ప్రస్తుత వ్రాస్తున్న వ్రాసాలకు అవసరమేముంది ? పాత వాటి సంగతి చూసుకోండి. ఎవడి స్వంతం కాదు అని నాకు మీరు చెప్పితేనే తెలియని పరిస్థితులలో నేను లేను. సాధారణ వాడుకరికి ఒక నియమం, నిర్వాహకునికైతే ఒక నియమమూ అనే గోల మీదగ్గర పదే పదే వింటున్నాను. దాని అర్థం నాకు అర్థం కావడము లేదు. ఎవడికైనా ఒకే ఒక నియమం ఉంటుంది. మీ రంధ్రాన్వేషణ ఏమిటో సరిగా వివరించండి. ఇప్పుడు ఒకరు వ్రాస్తూ ఉన్న పెద్ద వ్యాసంలో వెంటవెంటనే అనవసర జోక్యం ఎవరైనా చేసుకుంటున్నారా ? వ్యాసం వ్రాసే వారందరు {{inuse}} మూసను గానీ లేదా {{underconstruction}} మూసను గానీ ఉంచుతున్నారా ? మీరు చెపితే విస్తరించరు. మీరు వద్దంటే ఎవరూ మానరు కూడా. నన్ను విస్తరించమని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా ? నేను రోజుకి 18 నుండి 20 గంటలు ఇక్కడే ఉంటాను. నాకు అనవసర పాఠాలు ఎందుకు చెబుతారు ? ఎవరూ ఎవరి కింద పని చేసే వారు కాదని గ్రహించండి. నా మీద అనవసర పెత్తనం చేయాలని మాత్రం చూడకండి. ఇప్పటికే గ్రామవ్యాసాలు, సినిమా వ్యాసాలు, ఇతరములు.... సం.లు అయినా అవి పూర్తి కావడము లేదు. అలాంటి వాటి సంగతి గూర్చి ఇప్పటికీ కుస్తీలు పడుతున్నారు. నాకుగా నేను రైల్వేలు ఒక ప్రాజెక్టుగా చేస్తున్నాను. ప్రతిసారి మీకు చెబుతున్నాను. అనవసరముగా ఏదో ఒకటి కెలుకుతునే ఉన్నారు. అంత అవసరమా మీకు ? ఇక్కడ ఎవడూ ఎవడి కోసం పని చేయరు. మీ ఇష్టప్రకారం వికీ నియమాలు వాడుకరుల మీద రుద్దడానికి ప్రయత్నించకండి. నియమాలు అనేవి మనలాంటి వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకున్నవే. మనకు తగ్గట్టు నియమాలు మార్చుకోవచ్చును. మీ అభిప్రాయాలు నా మీద రుద్దకండి. వికీ నియమాలు అనుసరించే, నా పద్దతి వేరు. నా పని వేరు. ఏ ఒకరి కొసమో నేను పని చేయను. రోజూ ఇక్కడే ఉండే నాకు సందేశం రూపంలో అడగకుండా, సరాసరి ఎకాఎకీన అనవసర మూసలు ఎందుకండి చేర్చడం. అనవసర పనిభారం పెంచకండి. అనుమానాలు అడగండి. సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వండి. అభిప్రాయాలు చెప్పండి. JVRKPRASAD (చర్చ) 05:56, 17 ఫిబ్రవరి 2016 (UTC)
మీ పని ఏదో మీరు చేసుకోండి. నన్ను అనవసరముగా కెలకవద్దు. మీ మర్యాద కూడా పోగొట్టుకోవద్దు. కొన్నాళ్ళు ఆగమని, నా జోలికి రావద్దని అంటే అర్థం కావడము లేదా ? ఎవడికైనా వ్రాయాలనుకుంటే వ్రాసుకోండి. నన్ను ఎందుకు కెలకడం. పిచ్చి పిచ్చి వ్రాతలు వ్రాయవద్దు. మీరు చెప్పినట్లు ఎవడు ఇక్కడ పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవడికి తోచినట్లు వాడి పద్దతిలో వ్రాస్తారు. మీరు చెప్పే మూస ఎదో మీరే పెట్టవచ్చు కదా. చెత్త మూసలు దేనికి పెట్టడం. మూసలు పెడతాను అందరూ ఆగండి. చేసే పనులు తక్కువ పెత్తనాలు చాలామందికి ఎక్కువయ్యాయి. ఇది ఎవడి సొంతం కాదు. ఒకడు చెప్పినట్లు చేయాల్సిన పని లేదు. అక్షరం పెడితే చాలు. పనిచేసినట్లే అని అందరూ అంటారు. పని చేసే వాడు వాడికి తోచినట్లు చేస్తాడు. సొంత వ్యాసాలు అంటారు. మూలాలు అంటారు. కాస్త బుర్రలు పెట్టండి. సొంత వ్యాసాలకు మూలాలు ఎక్కడి నుండి వస్తాయి. మూలాలు ఉన్న వ్యాసాలే వ్రాయలి అందరూ అని నియమము పెట్టండి. చాలా సార్లు చెప్పాను రైల్వేవ్యాసాలు జోలికి కొన్నాళ్ళు ఆగమని. మర్యాదగా చెప్పితే ఎవడికి అర్థం కాదా ? ఏమిటి ఈ వాదనలు. ఇంక మూసుకోండి. JVRKPRASAD (చర్చ) 02:55, 17 ఫిబ్రవరి 2016 (UTC)
JVRKPRASAD గారూ మీరు అనవసరముగా కోపగించుకుంటున్నారు. ఎవరు వ్యాసం ప్రారంభిస్తే ఆ వ్యాసం పూర్తయ్యే వరకు యితరుల జోక్యం ఉండరాదని భావిస్తే ఆ వాడుకరే ఆ మూసలను సదరు వ్యాసంలో పెట్టాలి. కానీ ఏ మూసను ఉంచకుండా వ్యాసంలో ఇతరుల జోక్యాన్ని ఎవరూ నిరోధించజాలరు. నేను కాకపోతే ఎవరైనా సదరు వ్యాసంలో మార్పులు చేస్తారు. దయచేసి అర్థం చేసుకోగలరు. ధన్యవాదాలు.-- కె.వెంకటరమణచర్చ 03:02, 17 ఫిబ్రవరి 2016 (UTC)
JVRKPRASAD గారూ {{inuse}} మూసను చేర్చిన తరువాత ఆయా పుటలు వర్గం:క్రియాశీలక ప్రధానమార్పులు చేస్తున్న పేజీలు వర్గం లోకి చేరుతాయి. ఆ వర్గంలోని వ్యాసాలను ఒక్కొక్కటిగా విస్తరణ చేసుకోవచ్చు. ధన్యవాదాలు.-- కె.వెంకటరమణచర్చ 03:14, 17 ఫిబ్రవరి 2016 (UTC)
వ్యాసము అభివృద్ధి చేయవద్దని నేను ఎవరికీ చెప్పలేదు. ఎవరిని ఆపాను. ఎవరిని నిరోధించాను. నేను వ్రాస్తున్నాను. ఒక వ్యాసాన్ని ఒకేసారి ఇంత మంది వ్రాద్దామని అనుకోలేదు. అయినా ఎవరయినా వ్రాస్తానంటే ఎక్కడ ఆపారు. మీరు అనవసర మూలాలు మూస పెట్టడం వలన వ్యాసానికి కొత్తగా వచ్చే నాణ్యత ఏముంది. వ్యాసా విస్త్రరణ చేయండి. మీరు మూసలు పెట్టాలని అంటారు. ఎటువంటి మూసలు ఉన్నాయో ఎవరికయినా, ఎలా తెలుస్తుంది. రైల్వే వ్యాసాలలో ఇంక సమస్యలు ఉంటే చెప్పండి. JVRKPRASAD (చర్చ) 03:49, 17 ఫిబ్రవరి 2016 (UTC)
JVRKPRASAD, కె.వెంకటరమణ గార్లకు మద్యలో నేను కల్పించుకొంటున్నానని అన్యధా భావించవద్దు. మీరిద్దరూ కూడా తెవికీ కోసం ఎక్కువ సమయం వెచ్చిస్తున్న వికీపీడియన్లు. ఇద్దరికీ సమాన గౌరవం ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉంది. ప్రసాద్ గారు వయసు రీత్యా మనకు తండ్రి లాంటి వారు. ఆయన రాసుకొనేది రాసుకోనిద్దాం. ఆయన చెప్పినట్టు కొంత సమయం ఇచ్చి తరువాత మనం అడుగుపెట్టవచ్చు. ఇక ప్రసాద్ గారు మీరు అనవసరంగా ఎక్కువ ఆవేశపడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. మనం మనం ఒకటే సార్. మనలో ఎక్కువ తక్కువలు లేవు. ఎవరికి ఇష్టమున్న రంగంలో వాళ్ళు రాస్తుంటారు. వెంకటరమణ గారు నిర్వహణపరంగా చాలా కృషి చేస్తున్నారు. ఆయన కృషివలనే అన్నీ ఒకపద్దతి ప్రకారం అమర్చబడుతున్నాయి. మీరు రైల్వేలో పని చేసారు కనుక దాని అనుభవంతో రాస్తున్నారు. దీనిలో చర్చలకు తావులేదు. దయచేసి సమన్‌వయం పాటించండి...--Viswanadh (చర్చ) 06:26, 17 ఫిబ్రవరి 2016 (UTC)

GI edit-a-thon updates

Thank you for participating in the Geographical Indications in India edit-a-thon. The review of the articles have started and we hope that it'll finish in next 2-3 weeks.

 1. Report articles: Please report all the articles you have created or expanded during the edit-a-thon here before 22 February.
 2. Become an ambassador You are also encouraged to become an ambassador and review the articles submitted by your community.
Prizes/Awards

Prizes/awards have not been finalized still. These are the current ideas:

 1. A special barnstar will be given to all the participants who will create or expand articles during this edit-a-thon;
 2. GI special postcards may be sent to successful participants;
 3. A selected number of Book voucher/Flipkart/Amazon coupons will be given to the editors who performed exceptionally during this edit-a-thon.

We'll keep you informed.

Train-a-Wikipedian

  We also want to inform you about the program Train-a-Wikipedian. It is an empowerment program where groom Wikipedians and help them to become better editors. This trainings will mostly be online, we may conduct offline workshops/sessions as well. More than 10 editors from 5 Indic-language Wikipedias have already joined the program. We request you to have a look and consider joining. -- Titodutta (CIS-A2K) using MediaWiki message delivery (చర్చ) 20:01, 17 ఫిబ్రవరి 2016 (UTC)

Return to the user page of "K.Venkataramana/పాత చర్చ 8".