దేశాల జాబితా – తలసరి కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఎమిషన్

వివిధ ఇంధనాల దహనం వల్ల కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువు వాతావరణంలోకి వెలువడుతుంది. దీనినే కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉద్గారాలు అంటారు. వాతావరణంలో సమతుల్యత దెబ్బ తినడానికీ, భూగోళం ఉష్ణోగ్రత పెరగడానికీ, ఓజోన్ కవచం క్షీణించడానికీ ఇది ముఖ్యమైన కారణం. తలసరి వారీగా వివిధ దేశాల కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉద్గారాలు వివరాలు (List of countries by carbon dioxide emissions per capita) ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి.

సంవత్సరానికి తలసరి CO2 ఉద్గారాలు సూచించే చిత్రపటం

అయితే కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉద్గారాలు అనేది ఒక విధంగా ఆయా దేశాల పారిశ్రామిక ప్రగతిని కూడా సూచిస్తుంది.

ఈ జాబితా 1990-2203 మధ్య కాలంలో ఉద్గారాలు లెవెల్‌ను సూచిస్తుంది. వివరాలు 'అమెరికా ఎనర్జీ డిపార్ట్‌మెంట్' గణాంకాలనుండి తీసుకొనబడ్డాయి. US Department of Energy - Carbon Dioxide Information Analysis Center) - ఐక్య రాజ్య సమితి గణాంకాల విభాగం కొరకు ఈ వివరాలు కూర్చబడ్డాయి. వివరాలు లభించని దేశాలకు అంచనాలు ఇవ్వడమైనది. 2003 కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉద్గారాలు ప్రకారం ర్యాంకులు ఇవ్వబడ్డాయి.

ఉద్గారాలు క్రమంలో దేశాల జాబితాసవరించు

ర్యాంకు దేశము తలసరి CO2 ఉద్గారాలు - మెట్రిక్ టన్నులలో
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1   United States Virgin Islands 81.7 93.6 82.2 115.4 130.3 103.1 105.2 103.6 93.9 106.2 109.5 119.6 110.7 121.3
2   Qatar 26.1 37.4 55.3 62.1 60.2 60.4 61.4 68.7 60.3 56.9 60.1 66.3 67.4 63.1
3   United Arab Emirates 29.3 30.2 29.4 31.0 33.0 30.2 16.9 17.7 36.4 36.0 35.6 33.5 33.7 33.6
4   Kuwait 21.1 5.5 10.0 16.4 20.6 32.3 28.4 28.1 33.8 32.6 31.7 28.8 27.1 31.1
5   Bahrain 23.8 21.9 19.5 27.2 26.6 27.2 25.9 27.9 28.8 27.4 27.8 26.4 30.6 31.0
6   Guam 17.0 17.8 17.7 25.2 31.8 28.5 27.7 27.3 27.2 26.6 26.2 25.9 25.5 25.0
7   Netherlands Antilles 6.3 20.8 21.3 29.7 28.7 28.5 26.9 40.6 19.0 18.3 18.7 19.0 19.2 22.7
8   Aruba 27.7 27.8 23.6 23.0 22.0 21.4 21.1 21.2 18.9 18.8 22.7 22.4 22.5 22.3
9   Trinidad and Tobago 13.9 17.1 17.0 13.5 15.4 16.1 16.5 14.6 15.8 18.7 19.7 20.1 21.5 22.1
10   Luxembourg 26.3 27.8 30.5 27.5 25.6 20.6 20.5 19.0 17.4 17.9 18.9 19.5 21.1 22.0
11   United States 18.9 18.7 18.4 19.3 19.5 19.3 19.4 20.2 19.8 19.9 20.4 20.1 20.0 19.8
12   ఆస్ట్రేలియా 16.2 15.4 15.8 16.0 16.3 16.5 17.4 17.2 17.8 18.4 18.3 19.1 18.2 18.0
13   కెనడా 15.0 14.7 14.8 15.1 14.3 15.3 15.3 16.2 15.3 15.6 16.2 16.0 17.1 17.9
14   Montserrat 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4 4.2 4.4 5.9 8.4 10.1 12.6 14.1 15.7 16.0
15   Falkland Islands 19.0 18.4 17.7 16.9 16.2 16.7 17.1 17.5 13.6 13.1 12.7 13.9 13.8 15.1
16   Faroe Islands 13.0 12.3 13.8 12.8 11.5 14.1 14.4 14.4 14.4 14.4 14.2 14.1 14.1 14.2
17   Estonia 16.1 13.3 13.6 12.5 13.4 13.6 12.6 11.6 11.7 12.1 11.8 13.6
18   సౌదీ అరేబియా 12.1 16.4 17.1 18.4 17.7 13.1 14.2 12.6 10.9 11.1 12.7 12.8 12.7 13.0
19   Gibraltar 2.3 2.6 1.8 10.8 13.1 11.0 6.6 3.1 11.3 11.7 12.1 12.4 12.6 13.0
20   Finland 10.3 10.7 9.5 10.3 11.4 10.7 12.2 11.6 10.9 10.7 10.0 10.9 11.8 13.0
21   Oman 5.6 5.7 6.1 6.5 7.2 7.3 6.8 6.8 7.1 8.7 9.0 9.9 12.2 12.9
22   Brunei 22.7 19.6 18.7 18.9 17.8 17.7 17.0 17.7 10.7 13.3 17.2 16.1 15.1 12.7
23   Palau 15.3 15.0 14.8 13.9 13.6 13.8 13.8 13.1 13.0 12.8 12.6 12.0 11.9 12.3
24   Czech Republic 13.1 12.9 12.5 11.8 12.2 12.0 11.5 10.6 11.6 11.6 11.2 11.4
25   Singapore 15.0 14.4 14.2 16.3 19.1 13.5 15.0 16.8 14.8 14.3 14.1 13.8 13.4 11.3
26   Saint Pierre and Miquelon 15.7 17.2 16.2 12.7 12.2 12.2 12.2 7.9 9.5 9.5 9.5 9.5 10.1 11.3
27   Nauru 13.9 13.6 13.5 13.2 12.9 12.8 12.5 12.2 11.9 11.3 11.1 11.0 10.8 10.8
28   Kazakhstan 15.5 13.2 12.3 10.4 8.9 8.3 8.0 7.4 8.1 8.4 10.6 10.7
29   ఇజ్రాయిల్ 7.4 7.3 8.3 8.8 8.8 9.7 9.4 10.6 10.2 9.8 10.6 10.3 10.8 10.6
30   ఐర్లాండ్ 8.7 9.5 8.9 9.0 9.3 9.2 9.8 10.0 10.4 10.8 10.9 11.3 10.8 10.3
31   Russia 13.4 12.2 10.6 10.2 10.1 9.7 9.5 9.7 9.9 9.9 9.9 10.3
32   Denmark 9.7 12.1 10.3 11.3 11.7 10.6 12.8 10.8 10.3 9.4 8.7 9.0 8.9 10.1
33   Greenland 10.0 9.8 8.6 9.0 9.0 9.0 9.2 9.3 9.5 9.6 9.9 10.0 10.0 10.0
34   Norway 8.3 8.3 7.8 8.3 8.4 5.9 6.4 6.7 6.9 7.6 7.4 8.1 12.5 9.9
35   జర్మనీ 0.0 11.2 10.8 10.5 10.4 10.2 10.5 10.2 10.1 9.6 9.7 10.0 9.7 9.8
36   జపాన్ 8.7 8.8 8.9 8.7 9.1 9.1 9.3 9.3 8.9 9.2 9.5 9.4 9.5 9.7
37   South Korea 5.6 6.1 6.6 7.2 7.7 8.3 9.0 9.3 7.9 8.5 9.1 9.3 9.4 9.6
38   United Kingdom 10.0 11.3 9.9 9.6 9.5 9.5 9.9 9.3 9.2 9.2 9.5 9.6 9.3 9.4
39   Turkmenistan 7.2 6.9 8.2 8.3 7.4 6.9 5.9 7.9 7.9 8.7 9.1 9.2
40   Libya 8.7 8.9 8.4 8.6 8.3 9.1 8.2 9.7 8.9 8.5 8.8 8.9 8.9 8.9
41   Cyprus 6.8 6.5 7.1 7.2 7.3 7.0 7.1 7.2 7.8 7.8 8.2 8.1 8.1 8.9
42   New Zealand 6.9 7.2 7.5 7.1 7.3 7.3 8.2 8.5 8.1 8.4 8.7 9.1 8.9 8.8
43   Netherlands 9.4 9.3 9.2 9.5 8.8 9.0 9.9 9.3 9.4 9.0 8.8 8.8 9.4 8.7
44   Greece 7.1 6.5 7.1 7.1 7.3 7.3 7.6 7.7 7.9 7.8 8.2 8.4 8.5 8.7
45   Austria 7.5 8.0 7.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.4 7.7 7.5 7.5 8.0 8.0 8.6
46   Belgium 10.1 10.5 10.4 9.9 10.3 10.5 10.6 10.3 10.6 10.2 9.9 9.2 6.8 8.3
47   New Caledonia 9.4 10.2 9.8 9.6 9.1 8.9 8.9 9.0 8.7 9.6 8.4 8.3 8.1 8.2
48   Poland 9.1 9.0 8.9 9.1 8.8 9.0 9.4 9.0 8.4 8.1 7.8 7.8 7.7 7.9
49   Bermuda 9.9 8.2 6.6 7.6 7.5 7.4 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.3 7.9 7.8
50   Slovenia 6.3 6.5 5.5 7.1 7.5 8.1 7.7 7.6 7.3 7.7 7.8 7.8
51   దక్షిణ ఆఫ్రికా 7.8 7.9 7.2 7.5 7.6 7.8 7.6 7.6 7.6 7.4 7.2 7.2 7.7 7.8
52   Italy 6.9 7.0 7.1 6.9 6.8 7.2 7.1 7.1 7.3 7.3 7.4 7.4 7.5 7.7
53   Iceland 7.9 7.0 7.0 7.6 7.6 7.3 8.2 7.7 7.6 7.4 7.7 7.4 7.7 7.6
54   Spain 5.4 5.5 5.7 5.2 5.4 5.9 5.8 6.1 6.3 6.8 6.9 6.9 7.3 7.3
55   Cayman Islands 9.5 9.8 9.6 9.5 9.1 8.7 8.3 7.9 7.6 7.3 7.1 6.9 6.9 7.1
56   Slovakia 8.1 7.1 7.0 7.7 7.4 7.2 7.4 7.2 6.6 6.9 6.9 7.0
57   Seychelles 1.6 1.9 2.3 2.2 2.5 2.5 2.6 5.5 5.7 6.7 7.3 8.3 6.9 6.9
58   Ukraine 11.6 9.9 8.2 8.3 7.8 6.5 6.3 6.4 6.2 6.3 6.4 6.6
59   Belarus 9.2 7.6 6.8 6.2 6.3 6.1 5.9 5.8 5.9 5.9 6.0 6.4
60   Malaysia 3.1 3.7 4.0 4.7 4.7 5.9 5.9 5.8 5.2 4.8 5.5 5.8 5.9 6.4
61   France 6.4 6.8 6.3 6.2 5.7 6.0 6.4 5.9 6.4 6.1 6.0 6.3 6.2 6.2
62   Malta 6.2 6.8 7.2 7.4 7.2 7.8 8.2 8.7 5.4 5.9 5.4 5.2 5.3 6.2
63   Bahamas 7.7 6.9 6.8 6.4 6.3 6.2 6.1 6.0 6.1 6.0 6.0 5.9 6.7 6.0
64   Sweden 5.8 6.0 5.9 5.5 5.7 5.3 6.1 5.4 5.4 5.1 5.2 5.4 6.2 5.9
65   Hungary 5.8 5.9 5.4 5.7 5.3 5.6 5.8 5.7 5.6 5.6 5.3 5.5 5.5 5.7
66   Portugal 4.2 4.3 4.7 4.6 4.7 5.0 4.8 5.0 5.4 5.9 5.8 5.7 6.0 5.6
67   French Guiana 6.9 6.8 6.9 6.7 6.6 6.5 6.3 6.0 6.3 6.1 6.0 5.8 5.8 5.6
68    Switzerland 6.3 6.1 6.2 5.9 5.9 5.6 5.7 5.9 5.9 5.7 5.5 6.0 5.7 5.6
69   ఇరాన్ 3.9 3.9 4.1 3.8 4.8 4.4 4.8 4.9 4.7 4.2 4.4 4.5 5.5 5.6
70   Venezuela 6.0 5.9 5.3 6.2 7.7 6.7 6.9 6.7 7.0 6.8 6.7 6.4 5.4 5.6
71   Bulgaria 8.7 6.8 6.0 7.8 6.3 6.8 6.3 6.1 5.9 5.3 5.3 5.6 5.3 5.6
72   Hong Kong 4.6 4.8 5.4 5.8 4.9 4.8 4.4 4.5 5.8 6.1 5.7 5.3 5.1 5.5
73   Lebanon 3.3 3.4 3.9 3.9 4.1 4.3 4.3 4.8 4.8 4.9 4.5 4.8 4.7 5.4
74   Croatia 3.7 3.7 3.6 3.8 4.0 4.2 4.5 4.6 4.4 4.7 4.9 5.3
75   Macedonia 5.5 5.3 5.3 5.4 6.0 5.4 6.1 5.6 5.7 5.7 5.1 5.2
76   Algeria 3.0 3.1 3.0 3.0 3.1 3.4 3.4 3.0 6.0 5.5 5.4 5.2 5.3 5.1
77   Suriname 4.5 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 5.2 5.1 5.1
78   Antigua and Barbuda 4.8 4.5 4.4 4.6 4.6 4.6 4.5 4.7 4.5 4.7 4.6 4.5 4.7 5.0
79   Bosnia and Herzegovina 1.2 1.0 1.1 1.2 1.5 3.6 4.6 4.2 5.1 5.1 4.8 4.9
80   Uzbekistan 5.3 5.4 5.0 4.3 4.4 4.3 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
81   Serbia and Montenegro 4.3 3.7 3.6 3.8 4.4 4.7 4.9 3.5 3.9 4.1 4.5 4.8
82   American Samoa 6.1 5.9 6.1 5.9 5.4 5.1 5.2 5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7
83   Barbados 4.2 4.7 3.8 4.3 2.9 3.2 3.2 3.4 4.3 4.6 4.5 4.6 4.6 4.4
84   Romania 6.7 5.8 5.3 5.1 4.9 5.5 5.4 5.0 4.4 3.8 3.9 4.2 4.0 4.2
85   Macau 2.8 2.9 2.8 3.0 3.1 3.0 3.4 3.5 3.6 3.5 3.7 3.8 4.1 4.1
86   Jamaica 3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 3.9 4.1 4.2 3.8 3.8 4.0 4.1 3.9 4.1
87   Mexico 4.5 4.3 4.5 4.1 4.3 4.0 3.9 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0
88   Guadeloupe 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9
89   Thailand 1.8 2.1 2.3 2.5 2.7 3.1 3.4 3.5 3.1 3.2 3.3 3.5 3.7 3.9
90   Lithuania 5.8 4.8 4.8 4.4 4.4 4.2 4.5 3.8 3.4 3.6 3.6 3.7
91   Chile 2.7 2.5 2.6 2.6 2.9 3.1 3.5 3.9 3.8 4.1 3.9 3.5 3.6 3.7
92   British Virgin Islands 3.0 2.9 3.0 2.9 2.9 2.8 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.8 3.2 3.6
93   North Korea 12.4 12.6 12.7 12.8 12.6 12.4 12.2 11.0 3.0 3.3 3.5 3.6 3.4 3.5
94   Azerbaijan 6.3 5.9 5.4 4.2 3.9 3.6 3.8 4.1 3.7 3.4 3.4 3.5
95   Martinique 5.7 5.1 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.8 3.4
96   Argentina 3.4 3.5 3.6 3.4 3.5 3.4 3.6 3.7 3.7 3.9 3.7 3.4 3.2 3.4
97   Réunion 2.0 2.4 2.4 2.4 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.3 3.4 3.3 3.3 3.3
98   Jordan 3.1 2.9 3.4 3.1 3.3 3.2 3.2 3.1 3.1 3.0 3.1 3.0 3.1 3.2
99   China 2.1 2.2 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.7 2.5 2.2 2.2 2.3 2.7 3.2
100   Mongolia 4.5 5.4 4.8 4.0 3.4 3.3 3.3 3.2 3.1 3.1 3.0 3.1 3.2 3.1
101   Turkey 2.6 2.5 2.5 2.6 2.5 2.7 3.0 3.1 3.1 3.0 3.3 2.9 3.0 3.1
102   Belize 1.7 1.9 1.8 1.9 1.8 1.8 1.4 1.7 1.6 2.5 2.9 2.9 2.9 3.0
103   Saint Kitts and Nevis 1.6 1.8 1.8 2.1 2.2 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 3.0
104   Latvia 4.8 4.4 4.3 3.8 3.8 3.3 3.2 2.7 2.5 2.8 2.7 2.9
105   French Polynesia 3.1 3.1 3.1 3.0 2.6 2.6 2.4 2.5 2.4 2.4 2.7 2.3 2.9 2.8
106   ఇరాక్ 2.6 2.3 2.9 3.1 3.4 3.4 3.1 2.9 3.0 2.9 2.9 3.2 3.3 2.7
107   Syria 2.8 3.1 3.1 3.3 3.0 2.9 2.9 2.6 3.0 3.0 2.9 2.8 2.9 2.7
108   Mauritius 1.4 1.4 1.6 1.6 1.5 1.6 1.7 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.5 2.6
109   Dominican Republic 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5
110   Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2.3 2.9 3.0 3.6 4.4 2.4 2.4 2.5 2.5
111   Cuba 3.0 2.7 2.9 2.7 3.0 2.3 2.4 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2 2.4 2.3
112   Botswana 1.5 1.5 2.2 2.3 2.2 2.2 1.9 1.9 2.2 2.0 2.3 2.2 2.3 2.3
113   Guyana 1.6 1.5 1.4 1.4 1.8 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
114   Grenada 1.2 1.3 1.3 1.4 1.7 1.7 1.8 2.1 1.9 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2
115   Tunisia 1.6 1.9 1.8 1.9 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1
116   Saint Lucia 1.2 1.2 1.2 1.2 1.8 2.1 2.2 2.0 1.4 2.1 2.1 2.0 1.9 2.1
117   Egypt 1.4 1.4 1.4 1.6 1.4 1.6 1.6 1.7 1.9 1.9 2.1 1.9 2.0 2.0
118   Niue 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0
119   Panama 1.3 1.4 1.6 1.6 1.8 1.3 1.8 2.1 2.1 2.0 2.0 2.3 1.9 1.9
120   Ecuador 1.6 1.5 2.1 2.2 1.2 2.0 2.1 1.6 1.9 1.8 1.7 1.9 1.9 1.8
121   Dominica 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 1.4 1.5 1.8
122   Moldova 4.8 3.6 2.8 2.6 2.7 2.5 2.2 1.5 1.5 1.7 1.6 1.7
123   Cook Islands 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
124   Brazil 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6
125   Saint Vincent and the Grenadines 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 1.1 1.2 1.2 1.4 1.4 1.3 1.5 1.6 1.6
126   Costa Rica 0.9 1.1 1.2 1.2 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5
127   Maldives 0.7 0.8 1.1 0.9 0.9 1.1 1.2 1.4 1.2 1.7 1.7 3.1 3.4 1.4
128   Indonesia 0.8 1.0 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.4
129   Fiji 1.1 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.2 1.0 0.9 1.0 1.1 1.4 1.4 1.3
130   Uruguay 1.3 1.4 1.6 1.4 1.3 1.4 1.6 1.6 1.6 1.9 1.5 1.3 1.3 1.3
131   Colombia 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.5 1.5 1.6 1.6 1.4 1.4 1.3 1.2 1.3
132   Morocco 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2
133   భారతదేశం 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.19
134   Namibia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 1.1 1.1 1.17
135   Armenia 1.1 0.8 0.9 1.1 0.8 1.0 1.1 1.0 1.1 1.2 1.0 1.13
136   Tonga 0.8 1.0 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.3 1.2 1.1 1.1 1.12
137   Kyrgyzstan 2.5 1.9 1.3 1.0 1.2 1.2 1.2 1.0 0.9 0.8 1.0 1.04
138   El Salvador 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.8 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.99
139   Albania 2.2 1.2 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.98
140   Peru 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.96
141   Philippines 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.96
142   Honduras 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.94
143   Vietnam 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.93
144   Swaziland 0.5 0.4 0.3 0.1 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.8 1.0 1.0 0.9 0.92
145   Gabon 6.3 2.9 2.7 3.6 3.2 3.3 3.1 3.1 1.3 1.2 1.2 1.5 1.3 0.91
146   Bolivia 0.8 0.7 0.8 1.0 1.1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.3 1.2 1.1 1.0 0.90
147   Zimbabwe 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.1 1.0 0.89
148   Guatemala 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.89
149   Yemen 0.8 1.1 0.7 0.8 0.7 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8 0.9 0.8 0.87
150   Mauritania 1.3 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.87
151   Samoa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.75
152   Georgia 2.8 1.9 1.2 0.5 0.8 0.9 1.0 0.9 1.0 0.8 0.7 0.82
153   పాకిస్తాన్ 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.75
154  పశ్చిమ సహారా 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.75
155   Nicaragua 0.7 0.5 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.74
156   Tajikistan 3.7 2.4 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 0.6 0.7 0.8 0.73
157   Paraguay 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.70
158   São Tomé and Príncipe 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.62
159   Angola 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.9 0.8 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.57
160   Puerto Rico 3.3 3.1 3.1 2.5 4.4 3.4 2.7 2.8 2.6 2.8 2.6 3.7 3.8 0.54
161   Sri Lanka 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.51
162   Djibouti 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.48
163   Papua New Guinea 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.44
164   Vanuatu 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.44
165   Senegal 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.44
166   Nigeria 0.5 0.5 0.7 0.6 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.42
167   Solomon Islands 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.39
168   Togo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.38
169   Republic of the Congo 0.5 0.4 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 0.8 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.37
170   Ghana 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.37
171   Equatorial Guinea 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.35
172   Ivory Coast 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.32
173   Kiribati 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.32
174   Cape Verde 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.30
175   కెన్యా 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.27
176   Sudan 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.26
177   Benin 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.26
178   Bangladesh 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.25
179   Cameroon 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.23
180   Laos 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.22
181   Haiti 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.21
182   Timor-Leste 0.2 0.20
183   Gambia 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.20
184   Zambia 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.19
185   Burma 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.19
186   Bhutan 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.19
187   Guinea-Bissau 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.18
188   Eritrea 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.17
189   Guinea 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15
190   Liberia 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.14
191   Madagascar 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.13
192   Sierra Leone 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.13
193   Comoros 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.12
194   Nepal 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.11
195   Tanzania 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10
196   Ethiopia 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10
197   Niger 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.09
198   Burkina Faso 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.08
199   Mozambique 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.08
200   Malawi 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.07
201   Rwanda 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.07
202   Central African Republic 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.06
203   Uganda} 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.06
204   Mali 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
205   Cambodia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
206   Burundi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
207   Democratic Republic of the Congo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
208   Afghanistan 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03
209   Chad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
210   సొమాలియా 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211   Turks and Caicos Islands 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

గమనికలుసవరించు

పర్యావరణానికి హాని కలిగించే అనేక గ్రీన్ హౌస్ వాయువులలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఒకటి మాత్రమే. మొత్తం పర్యావరణ ప్రభావం అంచనా వేయడానికి వాతావరణ కాలుష్యం కలిగించే మిథేన్ వంటి ఇతర వాయువులు కూడా పరిగణించాలి.

బయటి లింకులుసవరించు

Source: United Nations Millenium Development Goals Indicators Archived 2011-03-17 at the Wayback Machine (accessed 2 ఆగస్టు 2006).

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు