రాజనాల ఇంటి పేరుతో పేరుతో ఇద్దరు తెలుగు నటులు ఉన్నారు. 
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రాజనాల&oldid=2912207" నుండి వెలికితీశారు