రాజనాల ఇంటి పేరుతో పేరుతో ఇద్దరు తెలుగు నటులు ఉన్నారు. వారికి సంబంధించిన వ్యాసాల లంకెలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=రాజనాల&oldid=1205164" నుండి వెలికితీశారు