దేశాల జాబితా – తీరరేఖ పొడవు క్రమంలో

తీర రేఖ పొడవు క్రమంలో వివిధ దేశాల జాబితా (List of countries by length of coastline) ఇక్కడ ఇవ్వబడింది. వివరాలు 2005 నాటి CIA World Factbook. [1] Archived 2017-07-16 at the Wayback Machine నుండి గ్రహించబడ్డాయి. తీర రేఖ పొడవు 'సున్న' అయి ఉంటే ఆ దేశం పూర్తిగా ఇతర దేశాల భూభాగాల మధ్య ఉన్నదని గ్రహించాలి. తీర రేఖ పొడవు ఒక en:fractal కొలత గనుక స్కేలు వివరం పెరిగిన కొలదీ తీర రేఖ పొడవు మరింత ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉన్నది.

ర్యాంకు దేశం భూభాగం వైశాల్యం
(చ.కి.మీ.)
భూభాగం సరిహద్దు
(కి.మీ.)
తీర రేఖ
(కి.మీ.)
మొత్తం చుట్టుకొలత
(km)
తీరం/వైశాల్యం
నిష్పత్తి
(m/km²)
తీరం/చుట్టు కొలత
నిష్పత్తి (%)
1  కెనడా 9,220,970 8,893 202,080 210,973 21.915 95.8%
2  Norway 324,220 2,515 83,281 85,796 256.866 97.1%
3  Indonesia 1,826,440 2,830 54,716 57,546 29.958 95.1%
4  Russia 16,995,800 19,917 37,653 57,570 2.215 65.4%
5  Philippines 298,170 - 36,289 36,289 121.706 100.0%
6  జపాన్ 374,744 - 29,751 29,751 79.390 100.0%
7  ఆస్ట్రేలియా 7,617,930 - 25,760 25,760 3.381 100.0%
8  United States 9,158,960 12,219 19,924 32,143 2.175 62.0%
9  New Zealand 268,680 - 15,134 15,134 56.327 100.0%
10  Greece 130,800 1,160 14,880 16,040 113.761 92.8%
11  People's Republic of China 9,326,410 22,147 14,500 36,647 1.555 39.6%
12  United Kingdom 241,590 360 12,429 12,789 51.447 97.2%
13  Mexico 1,923,040 4,538 9,330 13,868 4.852 67.3%
14  భారతదేశం 2,973,190 14,103 7,600 21,103 2.354 33.2%
15  Italy 294,020 1,932 7,600 9,532 25.849 79.7%
16  Brazil 8,456,510 15,735 7,367 23,102 0.871 31.9%
17  Denmark 42,394 68 7,314 7,382 172.524 99.1%
18  Turkey 770,760 2,627 7,200 9,827 9.341 73.3%
19  Chile 748,800 6,171 6,435 12,606 8.594 51.0%
20  Micronesia 702 - 6,112 6,112 8,706.553 100.0%
21  Croatia 56,414 2,197 5,835 8,032 103.432 72.6%
22  Solomon Islands 27,540 - 5,313 5,313 192.919 100.0%
23  Papua New Guinea 452,860 820 5,152 5,972 11.377 86.3%
24  Argentina 2,736,690 9,665 4,989 14,654 1.823 34.0%
25  Iceland 100,329 - 4,988 4,988 49.716 100.0%
26  Spain 499,542 1,918 4,964 6,882 9.937 72.1%
27  Madagascar 581,540 - 4,828 4,828 8.302 100.0%
28  Malaysia 328,550 2,669 4,675 7,344 14.229 63.7%
29  Estonia 43,211 633 3,794 4,427 87.802 85.7%
30  Cuba 110,860 29 3,735 3,764 33.691 99.2%
31  Bahamas 10,070 - 3,542 3,542 351.738 100.0%
32  Vietnam 325,360 4,639 3,444 8,083 10.585 42.6%
33  France 545,630 2,889 3,427 6,316 6.281 54.3%
34  Thailand 511,770 4,863 3,219 8,082 6.290 39.8%
35  Sweden 410,934 2,205 3,218 5,423 7.831 59.3%
36  Colombia 1,038,700 6,004 3,208 9,212 3.088 34.8%
37  ఇరాన్ 1,636,000 5,440 3,180 8,620 1.944 36.9%
38  సొమాలియా 627,337 2,366 3,025 5,391 4.822 56.1%
39  Kazakhstan 2,669,800 12,012 2,964 14,976 1.110 19.8%
40  Venezuela 882,050 4,993 2,800 7,793 3.174 35.9%
41 దక్షిణ ఆఫ్రికా 1,219,912 4,750 2,798 7,548 2.294 37.1%
42  Ukraine 603,700 4,558 2,782 7,340 4.608 37.9%
43  సౌదీ అరేబియా 2,217,949 4,415 2,640 7,055 1.190 37.4%
44  Vanuatu 14,760 - 2,528 2,528 171.274 100.0%
45  North Korea 120,410 1,673 2,495 4,168 20.721 59.9%
46  Panama 75,990 555 2,490 3,045 32.767 81.8%
47  Mozambique 784,090 4,571 2,470 7,041 3.150 35.1%
48  Egypt 995,450 2,689 2,450 5,139 2.461 47.7%
49  Peru 1,280,000 5,536 2,414 7,950 1.886 30.4%
50  South Korea 98,190 238 2,413 2,651 24.575 91.0%
51  జర్మనీ 349,223 3,621 2,389 6,010 6.841 39.8%
52  Ecuador 276,840 2,010 2,237 4,247 8.080 52.7%
53  Eritrea 121,320 1,630 2,234 3,864 18.414 57.8%
54  Oman 309,500 1,374 2,092 3,466 6.759 60.4%
55  Burma 657,740 5,876 1,930 7,806 2.934 24.7%
56  Yemen 527,970 1,746 1,906 3,652 3.610 52.2%
57  Morocco 446,300 2,018 1,835 3,853 4.112 47.6%
58  Portugal 91,951 1,214 1,793 3,007 19.500 59.6%
59  Haiti 27,560 360 1,771 2,131 64.260 83.1%
60  Libya 1,759,540 4,383 1,770 6,153 1.006 28.8%
61  Turkmenistan 488,100 3,736 1,768 5,504 3.622 32.1%
62  Angola 1,246,700 5,198 1,600 6,798 1.283 23.5%
63  Namibia 825,418 3,824 1,572 5,396 1.904 29.1%
64  Republic of China (Taiwan) 32,260 - 1,566 1,566 48.552 100.0%
65  Palau 458 - 1,519 1,519 3,316.594 100.0%
66  Ireland 68,890 360 1,448 1,808 21.019 80.1%
67  Tanzania 886,037 3,402 1,424 4,826 1.607 29.5%
68  Sri Lanka 64,740 - 1,340 1,340 20.698 100.0%
69  United Arab Emirates 82,880 867 1,318 2,185 15.903 60.3%
70  Costa Rica 50,660 639 1,290 1,929 25.464 66.9%
71  Dominican Republic 48,380 275 1,288 1,563 26.623 82.4%
72  Tunisia 155,360 1,424 1,148 2,572 7.389 44.6%
73  Kiribati 717 - 1,143 1,143 1,594.142 100.0%
74  Fiji 18,270 - 1,129 1,129 61.795 100.0%
75  Finland 305,470 2,628 1,126 3,754 3.686 30.0%
76  పశ్చిమ సహారా 266,000 2,046 1,110 3,156 4.173 35.2%
77  పాకిస్తాన్ 778,720 6,774 1,046 7,820 1.343 13.4%
78  Jamaica 10,830 - 1,022 1,022 94.367 100.0%
79  Algeria 2,381,740 6,343 998 7,341 0.419 13.6%
80  Cape Verde 4,033 - 965 965 239.276 100.0%
81  Nicaragua 120,254 1,231 910 2,141 7.567 42.5%
82  Gabon 257,667 2,551 885 3,436 3.435 25.8%
83  Nigeria 910,768 4,047 853 4,900 0.937 17.4%
84  Sudan 2,376,000 7,687 853 8,540 0.359 10.0%
85  Honduras 111,890 1,520 820 2,340 7.329 35.0%
86  Azerbaijan 86,100 2,013 800 2,813 9.292 28.4%
87  Mauritania 1,030,400 5,074 754 5,828 0.732 12.9%
88  Timor-Leste 15,007 228 706 934 47.045 75.6%
89  Uruguay 173,620 1,564 660 2,224 3.801 29.7%
90  Cyprus 9,240 - 648 648 70.130 100.0%
91  Maldives 300 - 644 644 2,146.667 100.0%
92  Bangladesh 133,910 4,246 580 4,826 4.331 12.0%
93  Liberia 96,320 1,585 579 2,164 6.011 26.8%
94  Qatar 11,437 60 563 623 49.226 90.4%
95  Ghana 230,020 2,093 539 2,632 2.343 20.5%
96  కెన్యా 569,250 3,446 536 3,982 0.942 13.5%
97  Latvia 64,589 1,150 531 1,681 8.221 31.6%
98  Senegal 192,000 2,640 531 3,171 2.766 16.7%
99  Ivory Coast 318,000 3,110 515 3,625 1.619 14.2%
100  Kuwait 17,820 462 499 961 28.002 51.9%
101  Seychelles 455 - 491 491 1,079.121 100.0%
102  Poland 304,465 2,888 491 3,379 1.613 14.5%
103  Guyana 196,850 2,462 459 2,921 2.332 15.7%
104  Netherlands 33,883 1,027 451 1,478 13.311 30.5%
105  Cambodia 176,520 2,572 443 3,015 2.510 14.7%
106  Uzbekistan 425,400 6,221 420 6,641 0.987 6.3%
107  Tonga 718 - 419 419 583.565 100.0%
108  Samoa 2,850 - 403 403 141.404 100.0%
109  Sierra Leone 71,620 958 402 1,360 5.613 29.6%
110  Cameroon 469,440 4,591 402 4,993 0.856 8.1%
111  Guatemala 108,430 1,687 400 2,087 3.689 19.2%
112  Belize 22,800 516 386 902 16.930 42.8%
113  Suriname 161,470 1,707 386 2,093 2.391 18.4%
114  Marshall Islands 181 - 370 370 2,043.023 100.0%
115  Trinidad and Tobago 5,128 - 362 362 70.593 100.0%
116  Albania 27,398 720 362 1,082 13.213 33.5%
117  Bulgaria 110,550 1,808 354 2,162 3.202 16.4%
118  Guinea-Bissau 28,000 724 350 1,074 12.500 32.6%
119  Comoros 2,170 - 340 340 156.682 100.0%
120  Guinea 245,857 3,399 320 3,719 1.302 8.6%
121  Djibouti 21,980 506 314 820 14.286 38.3%
122  Georgia 69,700 1,461 310 1,771 4.448 17.5%
123  El Salvador 20,720 545 307 852 14.817 36.0%
124  Montenegro 13,812 625 294 919 21.286 32.0%
125  Equatorial Guinea 28,051 539 296 835 10.552 35.4%
126  ఇజ్రాయిల్ 20,330 1,017 273 1,290 13.428 21.2%
127  Lebanon 10,280 454 225 679 21.887 33.1%
128  Romania 230,340 2,508 225 2,733 0.977 8.2%
129  São Tomé and Príncipe 1,001 - 209 209 208.791 100.0%
130  Singapore 638 - 193 193 302.745 100.0%
131  Syria 184,050 2,253 193 2,446 1.049 7.9%
132  Mauritius 2,030 - 177 177 87.192 100.0%
133  Republic of the Congo 341,500 5,504 169 5,673 0.495 3.0%
134  Bahrain 620 - 161 161 259.677 100.0%
135  Brunei 5,270 381 161 542 30.550 29.7%
136  Saint Lucia 610 - 158 158 259.016 100.0%
137  Antigua and Barbuda 442 - 153 153 346.154 100.0%
138  Dominica 754 - 148 148 196.286 100.0%
139  Malta 316 - 140 140 443.038 100.0%
140  Saint Kitts and Nevis 261 - 135 135 517.241 100.0%
141  Grenada 340 - 121 121 355.882 100.0%
142  Benin 110,620 1,989 121 2,110 1.094 5.7%
 Cook Islands 240 - 120 120 500.000 100.0%
143  Lithuania 65,200 1,273 99 1,372 1.518 7.2%
144  Barbados 430 - 97 97 225.581 100.0%
145  Saint Vincent and the Grenadines 389 - 84 84 215.938 100.0%
146  Gambia 10,000 740 80 820 8.000 9.8%
147  Belgium 30,278 1,379 66 1,446 2.196 4.6%
 Niue 260 - 64 64 246.154 100.0%
148  ఇరాక్ 432,162 3,631 58 3,689 0.134 1.6%
149  Togo 54,385 1,647 56 1,703 1.030 3.3%
150  Slovenia 20,253 1,334 47 1,381 2.301 3.4%
151  Democratic Republic of the Congo 2,267,600 10,744 37 10,781 0.016 0.3%
152  Nauru 21 - 30 30 1,428.571 100.0%
153  Jordan 88,884 1,619 26 1,645 0.293 1.6%
154  Tuvalu 26 - 24 24 923.077 100.0%
155  Bosnia and Herzegovina 51,129 1,459 20 1,479 0.391 1.4%
156  Monaco 2 4 4 9 2,102.564 48.2%
157  Afghanistan 647,500 5,529 - 5,529 - 0.0%
157  Andorra 468 120 - 120 - 0.0%
157  Armenia 28,400 1,254 - 1,254 - 0.0%
157  Austria 82,738 2,562 - 2,562 - 0.0%
157  Burundi 25,650 974 - 974 - 0.0%
157  Burkina Faso 273,800 3,192 - 3,192 - 0.0%
157  Bhutan 47,000 1,075 - 1,075 - 0.0%
157  Belarus 207,600 3,098 - 3,098 - 0.0%
157  Bolivia 1,084,390 6,743 - 6,743 - 0.0%
157  Botswana 585,370 4,013 - 4,013 - 0.0%
157  Central African Republic 622,984 5,203 - 5,203 - 0.0%
157  Chad 1,259,200 5,968 - 5,968 - 0.0%
157  Czech Republic 77,276 1,881 - 1,881 - 0.0%
157  Ethiopia 1,119,683 5,311 - 5,311 - 0.0%
157  Hungary 92,340 2,009 - 2,009 - 0.0%
157  Kyrgyzstan 191,300 3,878 - 3,878 - 0.0%
157  Laos 230,800 5,083 - 5,083 - 0.0%
157  Lesotho 30,355 909 - 909 - 0.0%
157  Liechtenstein 160 76 - 76 - 0.0%
157  Luxembourg 2,586 359 - 359 - 0.0%
157  Malawi 94,080 2,881 - 2,881 - 0.0%
157  Moldova 33,371 1,389 - 1,389 - 0.0%
157  Mongolia 1,565,000 8,114 - 8,114 - 0.0%
157  Macedonia 24,856 748 - 748 - 0.0%
157  Mali 1,220,000 7,243 - 7,243 - 0.0%
157  Nepal 136,800 2,926 - 2,926 - 0.0%
157  Niger 1,266,700 5,697 - 5,697 - 0.0%
157  Paraguay 397,300 3,920 - 3,920 - 0.0%
157  Rwanda 24,948 893 - 893 - 0.0%
157  Serbia 88,361 2,027 - 2,027 - 0.0%
157  San Marino 61 39 - 39 - 0.0%
157   Switzerland 39,770 1,852 - 1,852 - 0.0%
157  Slovakia 48,800 1,355 - 1,355 - 0.0%
157  Swaziland 17,203 535 - 535 - 0.0%
157  Tajikistan 142,700 3,651 - 3,651 - 0.0%
157  Uganda 199,710 2,698 - 2,698 - 0.0%
157   Vatican City 1 3 - 3 - 0.0%
157  Zambia 740,724 5,664 - 5,664 - 0.0%
157  Zimbabwe 386,670 3,066 - 3,066 - 0.0%

ఇవి కూడా చూడండి సవరించు