పద్య విశేషాలు
వృత్తాలు
ఉత్పలమాల, చంపకమాల
మత్తేభం, శార్దూలం
తరళం, తరలము
తరలి, మాలిని
మత్తకోకిల
స్రగ్ధర, మహాస్రగ్ధర
ఇంద్రవజ్రము, ఉపేంద్రవజ్రము
లయగ్రాహి, లయవిభాతి
జాతులు
కందం, ద్విపద
తరువోజ
అక్కరలు
ఉప జాతులు
తేటగీతి
ఆటవెలది
సీసము

మాలిని సవరించు

ఉదాహరణ 1 సవరించు

దివిజరిపువిదారీ! దేవలోకోపకారీ!

భువనభర నివారీ! పుణ్యరాక్షానుసారీ!

ప్రవిమలశుభమూర్తీ! బంధుపోషసవర్తీ!

ధవళ బహుళ కీర్తీ! ధర్మ నిత్యానువర్తీ!

లక్షణములు సవరించు

  • పాదాలు : 4
  • ప్రతి పాదంలోని గణాలు : న న మ య య
  • యతి : 9వ అక్షరము
  • ప్రాస: కలదు

నడక సవరించు

  • ననన ననన నానా | నాననా నాన నానా

ఉదాహరణ 2 సవరించు

గ్రహించగలరు సవరించు

  • సాధారణంగా ఇది ఆశ్వాసాంత పద్యాలలో ఉపయోగిస్తారు.

మూలాలు సవరించు

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=మాలిని&oldid=2979770" నుండి వెలికితీశారు