వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ గ్రామాలు/ఆగస్టు 2018

యర్రా రామారావు చేసిన పనిసవరించు

 1. బనాపూర్
 2. బయాంపల్లె
 3. భవానీపేట్ (లింగంపేట మండలం)
 4. బోనాల్
 5. జల్దిపల్లె
 6. కాంచ్‌మహల్
 7. కన్నాపూర్ (లింగంపేట)
 8. కొండాపూర్ (లింగంపేట)
 9. పోతంగల్ (కలాన్)
 10. సీతాయిపల్లె
 11. సోమారం (గాంధారి)
 12. తిప్పారం (గాంధారి)
 13. వెంకటాపూర్ (గాంధారి)
 14. కారక్‌వాడి
 15. కాటేవాడి
 16. కోనాయిపల్లె
 17. మేడ్‌పల్లె
 18. ముధోలి
 19. నాగ్లూర్ (గాంధారి)
 20. నర్సాపుర్ (ముధోలి)
 21. నెరల్
 22. పెద్ద గౌరారం
 23. బంగర్‌వాడి
 24. బొప్పాజీవాడి
 25. బూర్గుల్ (గాంధారి)
 26. చద్మల్
 27. చిన్నాపూర్ (గాంధారి)
 28. దుర్గం (గాంధారి)
 29. గండివేట్
 30. గుజ్జుల్
 31. మత్తుసంగం
 32. సర్వాపూర్ (గాంధారి)
 33. వెండ్రికల్
 34. రామలక్ష్మనపల్లె
 35. పేట్‌సంగం
 36. బ్రాహ్మన్‌పల్లె (గాంధారి)
 37. జువ్వాది
 38. తిమ్మాపూర్ (గాంధారి)
 39. పోతంగల్ (ఖుర్ద్)
 40. గుర్జల్ (గాంధారి)
 41. గండివాటే
 42. గాంధారి (కామారెడ్డి జిల్లా)
 43. బూర్గుల్
 44. గుడిబండ తండ (తొర్రూర్ మండలం)
 45. లింగంపేట్ (కామారెడ్డి జిల్లా)
 46. నాగిరెడ్డిపేట
 47. యెల్లారెడ్డి
 48. నిజాంసాగర్‌
 49. ముంగ్లూర్
 50. మంగ్లూర్
 51. శనివారపేట్
 52. తెల్గాపూర్
 53. కోనంపల్లె (నిజాంసాగర్‌)
 54. రాఘవపల్లె (నిజాంసాగర్‌)
 55. రంగాపూర్ (నిజాంసాగర్‌)
 56. సింగ్తం
 57. నర్సాపూర్ (నిజాంసాగర్‌)
 58. వెంగలంపల్లె (నిజాంసాగర్‌)
 59. మగ్దుంపూర్
 60. గాలిపూర్
 61. కొమలాంచ
 62. బ్రాహ్మణ్‌పల్లె (నిజాంసాగర్‌)
 63. నర్సింగరావుపల్లె (నిజాంసాగర్‌)
 64. వెలగనూర్
 65. ఆరెపల్లె (నిజాంసాగర్‌)
 66. అచ్చంపేట్ (నిజాంసాగర్‌)
 67. హసన్‌పల్లె
 68. బంజపల్లె
 69. జక్కాపూర్ (నిజాంసాగర్‌)
 70. గొర్గల్
 71. గుంకుల్
 72. వడ్డేపల్లె
 73. మాగి
 74. మల్లూర్ (నిజాంసాగర్‌)
 75. బూర్గూల్
 76. షేర్‌ఖాన్‌పల్లె
 77. నర్వ (నిజాంసాగర్‌ మండలం)
 78. తురకపల్లె (నిజాంసాగర్‌)
 79. తుంకెపల్లె
 80. వాడి ఫతేపూర్
 81. తడి హిప్పెర్గ
 82. సుల్తాన్‌పేట్
 83. సోనాల
 84. సోమూర్
 85. సిర్పూర్ (మద్నూరు మండలం)
 86. షేఖాపూర్ (మద్నూరు)
 87. పెద్ద ఎక్లార
 88. పెద్ద తక్లి
 89. పెద్ద తడ్గూర్
 90. రాచూర్
 91. రూసేగావ్
 92. మహల్సాపూర్
 93. మద్నూర్ (కామారెడ్డి)
 94. మదన్ హిప్పెర్గ
 95. మహ్దన్ హిప్పెర్గ
 96. లింబూర్
 97. మల్లాపూర్ (మద్నూరు)
 98. మారేపల్లె
 99. మెనూర్
 100. మోఘ
 101. కుర్ల
 102. ఖరగ్
 103. కోడ్చెర
 104. లాచన్
 105. హస్స తక్లి
 106. లక్ష్మాపూర్ (నిజామాబాదు)
 107. హస్సన్ తక్లి
 108. అంతాపూర్ (మద్నూరు మండలం)
 109. అవ్వల్‌గావ్
 110. చిన్నాపూర్ (నిర్జన గ్రామం)
 111. చిన్న తడ్గూర్
 112. ధనూర్
 113. ధోతి
 114. డోంగ్లి
 115. ఏలేగావ్
 116. ఎంబూర
 117. గోజేగావ్
 118. హాజీపూర్ (మద్నూరు)
 119. చిమ్నాపుర్
 120. సలాబత్‌పూర్ (మద్నూరు)
 121. చిన్న షక్కర్గ
 122. పెద్ద షక్కర్గ
 123. మద్నూరు
 124. మద్నూర్
 125. మద్నూర్ (జగిత్యాల)
 126. చిన్న కొడప్‌గల్
 127. పెద్ద కొడప్‌గల్
 128. పెద్ద కొదప్గల్
 129. నాగంపల్లె (పిట్లం)
 130. పరద్‌పల్లె
 131. పెద్ద అన్నారం
 132. పెద్ద రాంపుర్
 133. పోతిరెడ్డిపల్లె
 134. సిద్దాపూర్ (పిట్లం)
 135. సోనేపేట
 136. తిమ్మనగర్
 137. గోద్మగావ్
 138. హస్నాపూర్ (పిట్లం)
 139. కారేగావ్ (పిట్లం మండలం)
 140. ఖంబాపూర్
 141. కిస్టాపూర్ (m)
 142. కొరాన్‌పల్లె
 143. కుర్తి
 144. మద్దెలచెరువు (పిట్లం)
 145. మర్ధండ
 146. అల్లాపూర్ (పిట్లం)
 147. బండపల్లె (పిట్లం)
 148. బొల్లాక్‌పల్లె
 149. బ్రాహ్మణ్‌పల్లె (పిట్లం)
 150. బుర్నాపూర్
 151. చిల్లర్గి
 152. చిన్న గౌరారం
 153. ధర్మారం (పిట్లం)
 154. బూరుగుపల్లి (బిచ్కుంద మండలం)
 155. అంజని (బిచ్కుంద)
 156. కస్లాబాద్ (బిచ్కుంద)
 157. బేగంపూర్
 158. వడ్లం
 159. తుప్దల్ (కౌలస)
 160. జగన్నాథ్‌పల్లె
 161. చిన్న తక్కడ్‌పల్లె
 162. శివాపూర్ (జుక్కల్‌)
 163. లింగంపల్లె (విట్టల్‌వాడి)
 164. పోచారం (జుక్కల్‌)
 165. కాటెపల్లె (పిట్లం)
 166. వజ్ర ఖండి
 167. సోపూర్
 168. సిద్దాపూర్ (జుక్కల్‌)
 169. సావర్‌గావ్ (జుక్కల్)
 170. రుద్రపహాడ్
 171. పెద్ద గుల్ల
 172. పెద్ద ఎడ్గి
 173. నాగల్‌గావ్
 174. పదంపల్లె
 175. బంగారుపల్లె
 176. బస్వాపూర్ (జుక్కల్‌)
 177. బిజ్జల్‌వాడి
 178. చెందేగావ్
 179. చిన్న ఎడ్గి
 180. చిన్న గుల్ల
 181. దోన్‌గావ్
 182. దోస్త్‌పల్లె
 183. గుండూర్ (జుక్కల్‌)
 184. హంగర్గ (జుక్కల్ మండలం)
 185. కౌలాస్
 186. మొహమ్మదాబాద్ (జుక్కల్‌)
 187. మైలర్
 188. మాధాపూర్ (జుక్కల్‌)
 189. లోన్‌గావ్
 190. జుక్కల్
 191. కియెమ్రాజ్ కలలి
 192. ఖేమ్రాజ కల్లాలి
 193. కథల్‌వాడి
 194. కంతలి
 195. ఖానాపూర్ (జుక్కల్ మండలం)
 196. ఖండెబల్లూర్
 197. లాదెగావ్
 198. పిట్లం
 199. వాజిద్‌నగర్
 200. సీర్‌సముందర్
 201. షెట్లూర్
 202. శాంతాపూర్ (బిచ్కుంద)
 203. సీతారాంపల్లె (బిచ్కుంద)
 204. రాజుల్ల
 205. రాజాపూర్ (బిచ్కుంద మండలం)
 206. పుల్కల్ (బిచ్కుంద)
 207. పెద్ద తక్కడ్‌పల్లె
 208. హస్గుల్
 209. బండరెంజల్
 210. చిన్న దేవద
 211. చిన్న ధద్గి
 212. దౌల్తాపూర్
 213. ఫత్లాపూర్
 214. గోపన్‌పల్లె
 215. గుండెకల్లూర్
 216. గుందెన అలి
 217. పెద్ద ధద్గి
 218. పెద్ద దేవద
 219. మిషన్‌కల్లలి
 220. మెక్క
 221. మన్యాపూర్
 222. మల్కాపుర్ (కొదపగల్‌పట్టి)
 223. మల్కాపుర్ (బీ)
 224. లింగాపుర్
 225. కందర్‌పల్లె
 226. ఖట్‌గావ్
 227. బిచ్కుంద
 228. మల్కాపుర్ (కొదప్గల్పత్త)
 229. మైలారం(బీర్కూర్)
 230. మిర్జాపూర్ (బీర్కూర్)
 231. తిమ్మానగర్
 232. బసవాయిపల్లె
 233. దౌలతాపూర్
 234. హాజీపూర్ (బిర్కూర్‌)
 235. దుర్గంపల్లె
 236. కామిశెట్టిపల్లి
 237. దుర్కి
 238. అంకోల్
 239. సంగం (బీర్కూర్)
 240. బొమ్మనదేవ్‌పల్లె
 241. నచ్‌పల్లె
 242. నమ్లి
 243. బొప్పాస్‌పల్లె
 244. కోనాపూర్ (బాన్స్‌వాడ)
 245. ఇబ్రహీంపేట్
 246. సింగరాయపల్లె (బాన్స్‌వాడ)
 247. బొర్లం
 248. చిన్న నాగారం
 249. చింతల్‌నాగారం
 250. తాడ్కోలు
 251. బుడ్మి
 252. తిరుమలాపూర్ (బాన్స్‌వాడ)
 253. బాన్స్‌వాడ
 254. కొల్లూర్ (బాన్స్‌వాడ)
 255. వాసుదేవపల్లె
 256. సొమేశ్వర్
 257. దేశాయిపేట్ (బాన్స్‌వాడ)
 258. పోచారం (బాన్స్‌వాడ)
 259. చిన్న రాంపూర్
 260. ఖద్లాపూర్
 261. హన్మాజీపేట్
 262. సంగోజీపేట్
 263. నాగాపుర్
 264. పెద్ద దామరంచ
 265. పోషెట్‌పల్లె
 266. సాంబాపూర్
 267. సంతాన్‌పూర్
 268. తిమ్మాపూర్ (బీర్కూర్ మండలం)
 269. వీరాపూర్ (బిర్కూర్‌)
 270. బైరాపూర్
 271. బారంగెడ్గి
 272. చించోలి (బిర్కూర్)
 273. చిన్న అన్నారం
 274. చిన్న దామరంచ
 275. కిస్టాపూర్ (బిర్కూర్‌)
 276. మల్లాపూర్ (బిర్కూర్‌)
 277. బీర్కూర్
 278. పొనుగుపాడు
 279. మద్దికుంట (మాచారెడ్డి)
 280. సింగరాయిపల్లె
 281. అన్నారం (మాచారెడ్డి)
 282. ఘన్‌పుర్ (ఆర్)
 283. రెడ్డిపేట
 284. రంగంపేట (సదాశివనగర్‌)
 285. ఖన్నాపూర్
 286. గిద్ద
 287. రాధాయిపల్లె
 288. ఉప్పల్‌వాయి
 289. మోషంపూర్
 290. పోసానిపేట (సదాశివనగర్‌)
 291. గొల్లపల్లె (సదాశివనగర్‌)
 292. ఇస్సన్నపల్లె
 293. బీబీపేట
 294. యాచారం (గాంధారి మండలం)
 295. ఉట్నూర్ (గాంధారి)
 296. వజ్జెపల్లె (ఖుర్ద్)
 297. వజ్జెపల్లె (కలాన్)
 298. లింగంపల్లె (సదాశివనగర్‌)
 299. ముద్దోజీవాడి
 300. జనగావ్ (సదాశివనగర్‌)
 301. ధర్మారావుపేట
 302. అమర్లబండ
 303. కుప్రియల్
 304. అడ్లూర్ యెల్లారెడ్డి
 305. మరికల్ (నవాబ్ పేట)
 306. మర్కల్ (సదాశివనగర్)
 307. సదాశివనగర్ (కామారెడ్డి జిల్లా)
 308. మర్కల్ (కుల్కచర్ల)
 309. మర్కల్
 310. మోడెగాం
 311. మరికల్
 312. కల్వరాల్
 313. కమ్మోజీవాడి
 314. తిర్మన్‌పల్లి (సదాశివనగర్)
 315. భూంపల్లె
 316. పద్మాజీవాడి
 317. తుక్కోజీవాడి
 318. తిమ్మోజీవాడి
 319. దగ్గి
 320. చుక్కాపూర్ (మాచారెడ్డి)
 321. యెల్లోప్‌గొండ
 322. యెల్లంపేట
 323. వాడి (మాచారెడ్డి)
 324. తడ్కపల్లె
 325. సోమారంపేట
 326. రాజ్‌ఖాన్‌పేట
 327. పాలవంచ
 328. పోతారం (మాచారెడ్డి మండలం)
 329. దేవన్‌పల్లె (మాచారెడ్డి మండలం)
 330. ఎస్సైపేట
 331. ఫరీద్‌పేట
 332. ఘన్‌పుర్ (ఎం)
 333. లాచాపేట
 334. అక్కాపూర్ (మాచారెడ్డి)
 335. అంతంపల్లి (మాచారెడ్డి మండలం)
 336. బండరామెశ్వర్‌పల్లె
 337. భవానీపేట
 338. మాచారెడ్డి
 339. రామచంద్రాపూర్ (దోమకొండ)
 340. మొహమ్మదాపూర్ (దోమకొండ)
 341. కోనాపూర్ (దోమకొండ)
 342. జనగావ్ (దోమకొండ)
 343. ఇస్సానగర్
 344. మల్కాపూర్ (దోమకొండ)
 345. రాంరెడ్డిపల్లె
 346. యాదారం (దోమకొండ)
 347. తూజల్‌పూర్
 348. దోమకొండ
 349. అంబర్‌పేట (దోమకొండ)
 350. అంకనూర్
 351. సీతారాంపూర్ (దోమకొండ)
 352. సీతారాంపల్లె (దోమకొండ)
 353. సిరిబీబీపేట
 354. సంగమేశ్వర్
 355. కుండారం
 356. కుందారం
 357. చింతమాన్‌పల్లె
 358. ముత్యంపేట (దోమకొండ)
 359. లింగపల్లె
 360. పెద్దపల్లె (భిక్నూర్‌)
 361. బ్రహ్మాజీవాడి
 362. బ్రాహ్మన్‌పల్లె (తాడ్వాయి)
 363. చందాపూర్ (తాడ్వాయి)
 364. చిన్న దెమి
 365. చిట్యాల్ (తాడ్వాయి)
 366. అబ్దుల్లానగర్
 367. దెవాయి పల్లె
 368. కాలోజివాడి
 369. కన్కల్
 370. కరద్‌పల్లె
 371. క్రృష్ణాజివాడి
 372. నందివాడ (తాడ్వాయి)
 373. ఎండ్రియాల్
 374. పెద్ద దెమి
 375. యెర్రపహాడ్
 376. వెంకాయలపల్లె
 377. సోమారం (తాడ్వాయి)
 378. సంతాయిపేట
 379. సంగోజీవాడి
 380. సంగం
 381. తాడ్వాయి (కామారెడ్డి జిల్లా)
 382. భిక్నూర్
 383. భిక్నూర్‌
 384. తిప్పాపూర్ (భిక్నూర్‌)
 385. పెద్దమల్లారెడ్డి
 386. మల్లుపల్లె
 387. రామేష్వర్‌పల్లె
 388. ర్యాగట్లపల్లె
 389. లక్ష్మిదేవిపల్లె
 390. కంచెర్ల
 391. బాగీర్థ్‌పల్లె
 392. బస్వాపూర్ (భిక్నూర్‌)
 393. జంగంపల్లె (భిక్నూర్‌)
 394. ఇస్సానాపల్లె
 395. గుర్జకుంట
 396. అంతంపల్లి (భిక్నూర్ మండలం)
 397. కాచాపూర్ (భిక్నూర్‌)
 398. భిక్నూర్‌ (కామారెడ్డి)
 399. తలమడ్ల
 400. అర్గొండ
 401. పొందుర్తి
 402. కొండాపూర్ (తాడ్వాయి)
 403. గుండారం (తాడ్వాయి)
 404. సిద్దాపూర్ (రాజంపేట్)
 405. అడ్లూర్ (కామారెడ్డి)
 406. చిన్న మల్లారెడ్డి
 407. దేవునిపల్లె
 408. గర్గుల్
 409. గూడెం (కామారెడ్డి)
 410. ఇస్రోజివాడి
 411. కొటాల్ పల్లె
 412. క్యాసంపల్లె
 413. లింగాయిపల్లె
 414. ఇల్చిపూర్
 415. ఉగ్రవాయి
 416. తిమ్మక్కపల్లె (జి)
 417. తిమ్మక్ పల్లె
 418. షాబ్దీపూర్
 419. సారంపల్లె
 420. రామేశ్వర్‌పల్లె
 421. రాఘవాపూర్ (కామారెడ్డి)
 422. పాతరాజంపేట్
 423. నర్సన్నపల్లె
 424. లింగాపూర్ (కామారెడ్డి)
 425. టేక్రియాల్
 426. నస్రుల్లాబాద్ (బీర్కూర్)
 427. రాజంపేట్
 428. రామారెడ్డి
 429. లింగంపల్లె (జుక్కల్‌)
 430. గాంధారి (నిజామాబాద్ జిల్లా మండలం)
 431. తాడ్వాయి (నిజామాబాదు జిల్లా)
 432. తాడ్వాయి (నిజామాబాదు జిల్లా మండలం)
 433. భిక్నూర్ (యల్లారెడ్డి మండలం)
 434. మద్దేపల్లె
 435. మహంతం
 436. మిట్టాపూర్ (నవీపేట్‌)
 437. శీరాంపల్లె
 438. లింగాపూర్ (నవీపేట్)
 439. రాంపూర్ (నవీపేట్‌)
 440. యాంచా
 441. మోకాన్పల్లె
 442. షేఖాపూర్ (నవీపేట్‌)
 443. బినోలా
 444. ఫతేనగర్
 445. పోతంగల్ (నవీపేట్ మండలం)
 446. నిజాంపూర్ (నవీపేట్‌)
 447. నారాయణపూర్ (నవీపేట్)
 448. నాగేపుర్
 449. నలేశ్వర్
 450. నందిగావ్ (నవీపేట్‌)
 451. ధర్యాపూర్
 452. ధర్మారం (నవీపేట్)
 453. తుంగిని
 454. జన్నిపల్లె
 455. ఖాద్రాబాద్
 456. కోస్లి
 457. కమలాపూర్ (నవీపేట్)
 458. కందేపల్లె
 459. గుడుగుంట్లపాలెం
 460. అల్జాపూర్
 461. అభంగపట్నం
 462. అబ్బాపూర్ (m)
 463. అనంతగిరి (నవీపేట్)
 464. అంకంపల్లి (నవీపేట్ మండలం)
 465. అబ్బాపూర్ (b)
 466. తిరువూరు
 467. మాధవనగరం
 468. పొత్‌పల్లి (బి)
 469. కొప్పర్తి క్యాంపు
 470. సోన్‌పేట్
 471. తడగామ
 472. అన్సాన్ పల్లి
 473. యెల్లారెడ్డిపల్లి
 474. ధర్మారం (డిచ్‌పల్లి మండలం)
 475. నర్సింగ్ పూర్
 476. చందూర్ (వర్ని)
 477. జన్నెపల్లి
 478. సైలంపూర్
 479. కోడిచెర్ల
 480. కల్లూర్ (కోటగిరి)
 481. గన్నవరం (కోటగిరి మండలం)
 482. లింగాపూర్ (కోటగిరి)
 483. బస్వాపూర్ (కోటగిరి)
 484. బర్దీపూర్ (కోటగిరి)
 485. అద్కాస్ పల్లె
 486. రాంపూర్ (కోటగిరి)
 487. సుద్లం
 488. జైనాపూర్
 489. కారేగావ్ (కోటగిరి మండలం)
 490. హంగర్గ (కోటగిరి మండలం)
 491. తిరుమలాపూర్ (కోటగిరి)
 492. పోతంగల్ (కోటగిరి మండలం)
 493. మల్కాపూర్ (కోటగిరి)
 494. మిర్జాపూర్ (కోటగిరి)
 495. ఎక్లాస్‌పూర్ (కోటగిరి)
 496. రోజాపూర్
 497. ఫకీరాబాద్
 498. కొత్తపల్లె (కోటగిరి మండలం)
 499. జల్లపల్లె
 500. హుమ్నాపూర్ (కోటగిరి మండలం)
 501. హెగ్డోలి
 502. యాద్గార్‌పూర్
 503. ఎథొండ
 504. అమ్రాపూర్
 505. బర్దీపూర్
 506. సుంకిని
 507. సోంపూర్
 508. వల్లభాపూర్ (కోటగిరి)
 509. దోమలెడ్గి
 510. కొల్లూర్ (కోటగిరి)
 511. కోటగిరి
 512. సిద్దాపూర్ (భోధన్‌)
 513. సిద్దాపూర్ (K)(భోధన్‌)
 514. సిద్దాపూర్ (భోధన్‌ మండలం)
 515. చింత కుంట (వర్ని)
 516. వర్ని
 517. తగిలెపల్లి
 518. మల్లారం (వర్ని)
 519. జాకోర
 520. ఖునిపూర్
 521. జలాల్‌పూర్ (వర్ని)
 522. సయ్యిదాపూర్
 523. మేడిపల్లె (వర్ని)
 524. సిద్దాపూర్ (వర్ని)
 525. పైడిమల్
 526. కారేగావ్ (వర్ని మండలం)
 527. లక్ష్మాపూర్ (వర్ని)
 528. రాజ్‌పేట
 529. బాజిదాపూర్
 530. తిమ్మాపూర్ (వర్ని)
 531. మౌలాలిపూర్
 532. చింతకుంట (వర్ని)
 533. మోస్రా
 534. గోవూరు
 535. ఘన్‌పూర్ (వర్ని)
 536. హుమ్నాపూర్ (వర్ని మండలం)
 537. మిట్టాపూర్ (భోధన్‌)
 538. అమ్దాపూర్ (భోధన్‌)
 539. ఆచన్‌పల్లి
 540. నాగన్‌పల్లె
 541. లక్మాపూర్ (భోధన్‌)
 542. కుమన్‌పల్లె
 543. పెంటఖుర్ద్
 544. సాలంపాడ్
 545. ఎరాజ్‌పల్లె
 546. నర్సాపూర్ (భోధన్‌)
 547. ఖాజాపూర్ (బోధన్ మండలం)
 548. సాలూరా
 549. జాడిజమాల్‌పూర్
 550. మాచాపూర్ (భోధన్‌)
 551. భండార్‌పల్లె
 552. భర్దీపూర్
 553. హున్స
 554. మంధర్న
 555. రాంపూర్ (భోధన్‌)
 556. ఫతేపూర్ (భోధన్‌)
 557. తగ్గెల్లి
 558. పెంటకలాన్
 559. మవాండికలాన్
 560. లంగ్డాపూర్ (భోధన్‌)
 561. పెగడ్పల్లె
 562. ఖండ్‌గావ్
 563. మవాండి (ఖుర్ద్)
 564. కల్దుర్కి
 565. హంగర్గ (బోధన్ మండలం)
 566. కొప్పెర్గ
 567. నాగోర
 568. భవానీపేట్ (బోధన్ మండలం)
 569. లద్మవండి
 570. మినార్‌పల్లె
 571. సంగెం(బోధన్)
 572. ఊట్‌పల్లి (భోధన్‌)
 573. భిక్నెల్లి
 574. టక్లి
 575. బాద్గుణ
 576. బాద్గుణ (నందిపేట్)
 577. నందిపేట్
 578. బద్గోని
 579. లింబాద్రిగుట్ట
 580. తిర్మాంపల్లి
 581. తీర్మాన్‌పల్లె
 582. తిర్మన్‌పల్లె
 583. యాద్గార్ పూర్
 584. టాక్లి
 585. మోతుగూడెం
 586. రాఘవపురం (భద్రాచలం)
 587. చెలెంపాలెం
 588. నల్లకుంట
 589. ముమ్మడివరు
 590. గౌరిదేవిపేట
 591. మోతుగూడెం (భద్రాచలం)
 592. మురుమూరు
 593. నందిగామ (భద్రా)
 594. గన్నవరం (భద్రా)
 595. కిష్టారం (భద్రాచలం మండలం)
 596. అచ్యుతాపురం (భద్రాచలం)
 597. కుసుమానపల్లి
 598. రాజుపేట (భద్రాచలం)
 599. రాచగంపల్లి
 600. కాపుగంపల్లి
 601. తోటపల్లి (భద్రాచలం)
 602. గొల్లగూడెం (భద్రాచలం)
 603. త్రిపుర పెంటవీడు
 604. అయ్యవారిపేట
 605. చోడవరం (భద్రాచలం మండలం)
 606. చిన్న నల్లకుంట
 607. నెల్లిపాక (భద్రాచలం)
 608. బుట్టాయిగూడెం (భద్రాచలం)
 609. దేవరాపల్లి (భద్రాచలం మండలం)
 610. గోగుపాక
 611. గొమ్ము కోయగూడెం
 612. కాపవరం (భద్రాచలం)
 613. కొత్తగూడెం (భద్రాచలం మండలం)
 614. బొడ్డుగూడెం
 615. రామప్ప చెరువు
 616. సీతాపురం (భద్రాచలం)
 617. పురుషోత్తపట్నం (భద్రాచలం)
 618. లక్ష్మీదేవిపేట (భద్రాచలం)
 619. ఎర్రగుంట (భద్రాచలం)
 620. పాండురంగాపురం (భద్రాచలం మండలం)
 621. పెనుబల్లి (భద్రా)
 622. రాయనపేట
 623. పినపల్లె
 624. కె.నారాయణపురం
 625. గుండాల (భద్రా)
 626. బండిరేవు
 627. రంగాపురం (భద్రాచలం)
 628. కన్నాపురం (భద్రాచలం)
 629. విశ్వాపురం
 630. యెర్రబోరు (భద్రాచలం)
 631. కన్నాపురం (1)
 632. నరసింగపేట (భద్రాచలం)
 633. పిచ్చికలపేట
 634. సీతంపేట (భద్రాచలం)
 635. చింతలగూడెం (భద్రాచలం)
 636. చంద్రంపాలెం
 637. గొల్లగుప్ప
 638. తునికిచెరువు
 639. లింగాలపల్లె
 640. పట్టుచీర (గ్రామం)
 641. బూరుగువాయి
 642. లక్ష్మీపురం (భద్రాచలం)
 643. రామగోపాలపురం (భద్రాచలం మండలం)
 644. మాధవరావుపేట
 645. ఫెర్గుసన్ పేట
 646. గొట్టుగూడెం
 647. రెంజల్
 648. తాడ్ బిలోలి
 649. తాడ్‌బిలోలి
 650. కొండాపూర్ (వర్ని)
 651. అంబం (రుద్రూర్)
 652. అంబెం
 653. అంబం
 654. అంబం (యడపల్లి)
 655. అక్బర్‌నగర్
 656. బొప్పాపూర్ (వర్ని)
 657. అక్బర్ నగర్
 658. చీకట్‌పల్లె
 659. రాణంపల్లి
 660. సిద్దాపూర్ (రుద్రూర్)
 661. రాయికూర్
 662. లింగంపల్లె (కోటగిరి)
 663. రాయకూర్
 664. దూపల్లె
 665. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి దేవస్థానము, భద్రాచలం
 666. కల్యాపూర్
 667. కూనేపల్లె
 668. భాగేపల్లె
 669. సాటాపూర్
 670. బోరేగావ్
 671. కందకుర్తి
 672. నీల
 673. బోధన్ (పట్టణ)
 674. బోధన్ (గ్రామీణ)
 675. బోధన్
 676. కుర్ణపల్లె
 677. మల్లేపహాడ్
 678. మంగల్‌పహాడ్
 679. ఇబ్రహీంపూర్ (యెడపల్లె)
 680. జంలం
 681. థానాకలాన్
 682. జంకంపేట్
 683. జనకంపేట్
 684. పోచారం (యెడపల్లె)
 685. జైతాపూర్
 686. బ్రాహ్మన్‌పల్లె (యెడపల్లె)
 687. యెడపల్లి
 688. వడ్డెపల్లి
 689. పడ్కల్
 690. కేశ్‌పల్లి
 691. మనోహరాబాద్ (జక్రాన్‌పల్లి మండలం)
 692. కలిగోటె
 693. చింతలూరు (జక్రాన్‌పల్లె)
 694. సికింద్రాపూర్
 695. పుప్పలపల్లె
 696. మాధాపూర్ (జక్రాన్‌పల్లె)
 697. తొర్లికొండ
 698. కొలిపాక
 699. బ్రాహ్మన్‌పల్లె (జక్రాన్‌పల్లె)
 700. అర్గుల్
 701. లక్ష్మాపూర్ (జక్రాన్‌పల్లె)
 702. నారాయణ్‌పేట్
 703. నారయాణ్‌పేట్
 704. ముంపల్లె
 705. జక్రాన్‌పల్లి
 706. సిద్దాపూర్ (నందిపేట్‌)
 707. వన్నెల్ (ఖుర్ద్)
 708. తొండకూర్
 709. ఖుదావాన్‌పూర్ (నందిపేట్)
 710. జూర్పూర్
 711. వెల్మల్
 712. బజార్‌కొత్తూర్
 713. లక్కంపల్లె
 714. చిమ్రాజ్‌పల్లె
 715. మల్లారం (నందిపేట్)
 716. ఐలాపూర్ (నందిపేట్)
 717. కమతం
 718. తల్వేద
 719. సీ.హెచ్.కొండూర్
 720. మాయాపూర్ (నందిపేట్)
 721. కోమట్‌పల్లె
 722. షాపూర్ (నందిపేట్‌)
 723. దత్తాపూర్
 724. మారంపల్లె
 725. గంగాసముందర్
 726. నూథ్‌పల్లె
 727. శ్రీరాంపూర్ (నందిపేట్ మండలం)
 728. కుష్తాపూర్
 729. గాదెపల్లె
 730. నర్కోధ
 731. సిర్పూర్ (నందిపేట్ మండలం)
 732. అన్నారం (నందిపేట్‌)
 733. నికాల్‌పూర్
 734. దొంకేశ్వర్
 735. ఉమ్మెద
 736. భీమ్‌గల్
 737. మలియారం
 738. తాటిపర్తి (యాచారం)
 739. రహత్‌నగర్‌
 740. రాహథ్‌నగర్
 741. కారేపల్లె
 742. దేవన్ పల్లె
 743. గంగరాయి
 744. పల్లికొండ
 745. బాచంపల్లె
 746. పిప్రి (భీమ్‌గల్‌)
 747. ముచ్‌కూర్
 748. సాలెంపూర్
 749. గొంగప్పుల్
 750. సికంద్రాపూర్
 751. బెజ్జోర
 752. లింగాపూర్ చౌథ్
 753. పురానీపేట్
 754. బాబానగర్
 755. బాబాపూర్ (భీమ్‌గల్‌)
 756. మెంధోర
 757. కుప్కల్
 758. జగ్రియాల్
 759. తాళ్లపల్లె (భీమ్‌గల్‌)
 760. దేవక్కపేట్
 761. పెద్ద భీంగల్
 762. చెంగల్
 763. నిర్మల్ గ్రామీణ
 764. రాణాపూర్ (నిర్మల్ గ్రామీణ)
 765. కమలాపూర్ (నిర్మల్ గ్రామీణ)
 766. ఏదులాపూర్ (నిర్మల్ గ్రామీణ)
 767. నిర్మల్
 768. సిద్దాపూర్ (నిర్మల్)
 769. విశ్వనాథ్‌పేట్ (నిర్మల్)
 770. గాజుల్‌పేట్ (నిర్మల్)
 771. భూత్కూర్ (దస్తూరాబాద్ )
 772. కడెం పెద్దూర్
 773. పెద్దూర్ కడం
 774. పెద్దూర్ (కడెం పెద్దూర్)
 775. రామ్ మాధవ్
 776. చిట్యాల్ (కడెం)
 777. చిట్యాల్ (కడెం పెద్దూర్)
 778. బెల్లాల్
 779. దిల్దార్‌నగర్
 780. సారంగాపూర్ (కడెం పెద్దూర్)
 781. లింగాపూర్ (కడెం)
 782. మాసాయిపేట్ (కడెం)
 783. ఎలగడప
 784. లక్ష్మీసాగర్ (కడెం)
 785. మద్దిపడగ
 786. నాచన్ ఎల్లాపూర్
 787. నర్సాపూర్ (కడెం మండలం)
 788. ధర్మాయిపేట్
 789. కన్నాపూర్ (కడెం)
 790. కొండుకూరు
 791. అంబారీపేట్
 792. పాండ్వాపూర్
 793. రేవోజీపేట్ (పాత)
 794. గంగాపూర్ (కడెం)
 795. అల్లంపల్లి (కడెం)
 796. రాంపూర్ (కడెం)
 797. గండిగోపాల్‌పూర్
 798. ఇస్లాంపూర్ (కడెం)
 799. ఉడుంపూర్
 800. ధర్మాజీపేట్ (కడెం)
 801. కల్లెడ (కడెం)
 802. లక్ష్మీపూర్ (కడెం)
 803. నాచన్ యెల్లాపూర్
 804. నచ్చన్ ఎల్లాపూర్
 805. కొండ్కూరు
 806. కొండుకురు
 807. ఖానాపూర్ (నిర్మల్ జిల్లా)
 808. బేవాపూర్ (ర్)
 809. బేవాపూర్ (ఆర్)
 810. సింగాపూర్
 811. సింగాపూర్ (ఖానాపూర్)
 812. సింగాపూర్ (కడెం)
 813. మేడంపల్లి
 814. సుర్జాపూర్ (ఖానాపూర్‌)
 815. గంగాయిపేట్
 816. మస్కాపూర్
 817. బదన్‌కుర్తి
 818. బావాపూర్ (కె)
 819. దిల్వార్‌పూర్
 820. కొత్తపేట్ (ఖానాపూర్ మండలం)
 821. రాజూర (ఖానాపూర్‌)
 822. ఎర్వచింతల్
 823. చమన్‌పల్లి (ఖానాపూర్‌)
 824. బీర్‌నంది
 825. అడివిసారంగాపూర్
 826. ఇక్బాల్‌పూర్
 827. తిమ్మాపూర్ (ఖానాపూర్ మండలం)
 828. తర్లపాడ్
 829. సత్నాపల్లి
 830. పాత యెల్లాపూర్
 831. మామడ (నిర్మల్ జిల్లా)
 832. కొత్త లింగంపల్లి (ఆర్,సి)
 833. కొత్త లింగంపల్లి (ఆర్.సి)
 834. ఆదర్శనగర్
 835. ఆదర్శనగర్ (ఆర్.సి) కొత్తూరు
 836. కొత్త తింబరేణి
 837. కొత్త తింబరేణి (ఆర్.సి)
 838. కొత్త లింగంపల్లి
 839. కొత్త సంగ్వి
 840. కొత్త సంగ్వి (ఆర్.సి)
 841. మామడ (గ్రామం)
 842. ఆరేపల్లి (మండా)
 843. ఆరేపల్లి (మామడ)
 844. కోరటికల్ (మండా)
 845. కోరటికల్ (మామడ)
 846. తాండ్ర (మండా మండలం)
 847. తాండ్ర (మామడ)
 848. పులిమడుగు (మండా)
 849. పులిమడుగు (మామడ)
 850. పోతారం (మండా)
 851. పోతారం (మామడ)
 852. బూరుగుపల్లి (మండా)
 853. బూరుగుపల్లి (మామడ)
 854. రాంపూర్ (మండా)
 855. రాంపూర్ (మామడ)
 856. లింగాపూర్ (మండా)
 857. లింగాపూర్ (మామడ)
 858. వస్తాపూర్ (మండా)
 859. వస్తాపూర్ (మామడ)
 860. వెంకటాపూర్ (మండా)
 861. వెంకటాపూర్ (మామడ)
 862. లొంకపాద్(మండా)
 863. లచంపూర్( మామడ)
 864. పరిమండల్
 865. కిషన్‌రావుపేట్
 866. గయాడ్‌పల్లి
 867. రాసిమట్ల
 868. అనంత్‌పేట్
 869. కమల్‌కోట్
 870. పొంకల్
 871. నల్దుర్తి
 872. కప్పన్‌పల్లి
 873. దిమ్మదుర్తి
 874. చండారం
 875. బండల్ ఖానాపూర్
 876. రైదారి
 877. దేవాపూర్
 878. కౌట్ల (నిర్మల్)
 879. కౌట్ల
 880. కౌట్ల (కుర్ద్)
 881. పీచర
 882. ధర్మారం (లక్ష్మణ్‌చందా)
 883. పర్పల్లి (లక్ష్మణ్‌చందా)
 884. పొత్‌పల్లి (లక్ష్మణ్‌చందా)
 885. మల్లాపూర్ (లక్ష్మణ్‌చందా)
 886. మాచాపూర్ (లక్ష్మణ్‌చందా)
 887. మునిపల్లి (లక్ష్మణ్‌చందా)
 888. చమన్‌పల్లి (లక్ష్మణ్‌చందా)
 889. చింతల్‌చందా
 890. వద్యాల్
 891. కంకాపూర్ (లక్ష్మణ్‌చందా)
 892. నర్సాపూర్ (లక్ష్మణ్‌చందా)
 893. బోరెగావ్ (లక్ష్మణ్‌చందా)
 894. కంజర్ (లక్ష్మణ్‌చందా)
 895. బాబాపూర్ (లక్ష్మణ్‌చందా)
 896. పోతపల్లి (లక్ష్మణ్‌చందా)
 897. తిర్పల్లి
 898. లక్ష్మణ్‌చాందా
 899. అష్టా
 900. రియువి
 901. గనోర
 902. బ్రాహ్మణ్‌గావ్
 903. బోరెగావ్ (ముధోల్)
 904. వడ్‌తల
 905. చింతకుంట (ముధోల్)
 906. కారెగావ్
 907. విఠోలి
 908. చించల
 909. వెంకటాపూర్ (ముధోల్)
 910. ఎద్‌బిద్
 911. పిప్రి (ముధోల్)
 912. తరోద
 913. ముద్గల్
 914. మచ్‌కల్
 915. రాంటెక్
 916. లోకేశ్వరం
 917. బమ్ని
 918. బమ్ని (కె)
 919. పోత్‌పల్లి (ఎమ్) (లోకేశ్వరం)
 920. పోత్‌పల్లి (ఎమ్)
 921. పొత్‌పల్లి (లోకేశ్వరం)
 922. కొత్త రాయిపూర్
 923. కొత్త రాయిపూర్ (కె) ఆర్.సి
 924. మల్కాపూర్ (లోకేశ్వరం)
 925. పుస్పూర్
 926. లోహేస్ర
 927. జోహార్‌పూర్
 928. కంకాపూర్ (లోకేశ్వరం)
 929. వస్తాపూర్ (లోకేశ్వరం)
 930. వతోలి (లోకేశ్వరం)
 931. ధర్మర
 932. పంచ్‌గుడి
 933. మొహల్లా
 934. హద్‌గావ్
 935. సత్‌గావ్
 936. బిలోలి
 937. హావర్గ
 938. మన్మాడ్
 939. ఎద్దూర్
 940. రాజూరా (లోకేశ్వరం)
 941. గడ్చంద
 942. నగర్
 943. భాగాపూర్
 944. కిస్టాపూర్ (లోకేశ్వరం)
 945. మంద (మండా)
 946. మామడ
 947. నాగ్‌పూర్ (ఖానాపూర్)
 948. దిలావర్‌పూర్
 949. దిలావర్ పూర్
 950. దిలావర్ పూర్ (నిర్మల్ జిల్లా)
 951. మాయాపూర్
 952. మాయాపూర్ (దిలావర్ పూర్)
 953. మల్లాపూర్ (దిలావర్ పూర్)
 954. సంగ్వి (దిలావర్ పూర్)
 955. రత్నాపూర్ (కె)
 956. కంజర్ (దిలావర్ పూర్)
 957. లింగంపల్లి (దిలావర్ పూర్)
 958. బనస్‌పల్లి
 959. సిర్గాపూర్ (దిలావర్ పూర్)
 960. గుండంపల్లి (దిలావర్ పూర్)
 961. సమందర్‌పల్లి
 962. కొత్త లోలం
 963. కాల్వ (దిలావర్ పూర్)
 964. మాలెగావ్ (దిలావర్ పూర్)
 965. కదిలి
 966. పస్పుల (పెంబి)
 967. ఇటిక్యాల్ (పెంబి)
 968. గుమ్మనుయెంగ్లాపూర్
 969. ధోందారి
 970. వస్పల్లి
 971. షెట్‌పల్లి (పెంబి)
 972. కోసగుట్ట
 973. వెంకంపోచంపాడ్
 974. బూరుగుపల్లి (పెంబి)
 975. మండపల్లి (పెంబి)
 976. నాగపూరు (పెంబి)
 977. పెంబి
 978. గోడ్‌సెర్యాల్
 979. చెన్నూర్ (దస్తూరాబాద్)
 980. దస్తూరాబాద్
 981. రేవోజీపేట్ (కొత్త)
 982. భుట్టాపూర్
 983. భూత్కూర్ (వట్‌పల్లి మండలం)
 984. మల్లాపూర్ (దస్తూరాబాద్)
 985. మున్యాల్
 986. కడెం
 987. ముధోల్
 988. తానూర్
 989. తానూర్‌ (నిర్మల్ జిల్లా)
 990. తానూర్‌
 991. వధోన్
 992. యెల్లవత్
 993. ఖర్బల
 994. తొండల
 995. జేవ్లా (బుజుర్గ్)
 996. నంద్‌గాం
 997. దౌలతాబాద్ (తానూర్‌ మండలం)
 998. సింగాంగం
 999. మసల్గ
 1000. ధాగావ్
 1001. హంగిర్గ
 1002. ఎల్వి
 1003. హిప్నల్లి
 1004. కోలూర్
 1005. కల్యాణి
 1006. జేవ్లా (ఖుర్ద్)
 1007. కుప్లి
 1008. ముగ్లి
 1009. వద్‌గావ్ (తానూర్‌)
 1010. వద్‌ఝారి
 1011. ఝారి (బుజుర్గ్)
 1012. బెంబెర్
 1013. బోరెగావ్ (ఖుర్ద్)
 1014. ఉమ్రి (ఖుర్ద్)
 1015. బోల్స
 1016. బోంద్రత్
 1017. బామ్ని
 1018. మహాలింగి
 1019. భోసి
 1020. బెల్తరోద
 1021. రత్నాపూర్ (బాసర)
 1022. బాసర
 1023. సుర్లి
 1024. సావర్‌గావ్ (బాసర)
 1025. శలాపూర్
 1026. వోని (బాసర)
 1027. లబ్డి
 1028. రవిందాపూర్
 1029. మైలాపూర్ (బాసర)
 1030. బిద్రల్లి
 1031. దొండాపూర్
 1032. తక్లి (బాసర)
 1033. కౌట
 1034. కిర్గుల్ (బుజుర్గ్)
 1035. కిర్గుల్ (ఖుర్ద్)
 1036. పిప్రి (భైంసా)
 1037. భైంసా
 1038. పెండపల్లి
 1039. వతోలి (భైంసా)
 1040. బొరేగావ్ (బుజుర్గ్)
 1041. హంపోలి ఖుర్ద్
 1042. మతేగావ్
 1043. హస్‌గుల్
 1044. కామోల్
 1045. ఖాట్గాం
 1046. కుంసర
 1047. వలేగావ్
 1048. దేగాం
 1049. బడ్‌గావ్
 1050. ఇలేగాం
 1051. సిరాల
 1052. మంజ్రి
 1053. పాంగ్రి
 1054. బబల్‌గావ్
 1055. ఏక్‌గావ్
 1056. వనల్పహాడ్
 1057. తిమ్మాపూర్ (భైంసా మండలం)
 1058. సుంక్లి
 1059. చిచోండ్
 1060. కుంభి (భైంసా)
 1061. లింగ
 1062. మిర్జాపూర్ (భైంసా)
 1063. సిద్దూర్
 1064. గుండేగాం
 1065. మహాగావ్ (భైంసా)
 1066. చింతల్ బోరి
 1067. కోతల్గాం
 1068. బిజ్జూర్
 1069. చుచుండ్
 1070. తిమ్మాపూర్ (భైంసా)
 1071. కుబీర్‌ (మండలం)
 1072. కుబీర్
 1073. లింగి (కుభీర్‌)
 1074. మోలా
 1075. నిఘ్వా
 1076. గోదాపూర్
 1077. హంప్లి (బుజుర్గ్)
 1078. సొనారి
 1079. వర్ణి
 1080. కుప్తి (కుభీర్‌)
 1081. సంగ్వి (కుభీర్‌)
 1082. జుందా
 1083. వాయి
 1084. సన్వాలి
 1085. అంతర్ణి
 1086. మాలెగావ్ (కుభీర్‌)
 1087. గొద్‌సెర
 1088. పంగ్ర (కుభీర్‌)
 1089. బకోట్
 1090. సౌనా
 1091. కుభీర్‌
 1092. వీరగోహన్
 1093. హాల్దా
 1094. శివాని
 1095. చాత
 1096. పర్ది (బుజుర్గ్) (కుభీర్‌)
 1097. దర్కుబీర్
 1098. రాజూర (కుభీర్‌)
 1099. ఖస్రా
 1100. చొంది
 1101. కుభీర్
 1102. నందపహాడ్ (కుభీర్)
 1103. మర్లగొండ
 1104. బెల్‌గావ్ (కుభీర్‌)
 1105. దోదర్న
 1106. సిర్‌పల్లి
 1107. రంజని (గ్రామం)
 1108. జంగావ్
 1109. బ్రహ్మేశ్వర్
 1110. పర్ది (ఖుర్ద్) (కుభీర్‌)
 1111. పల్సి
 1112. రంజని
 1113. పర్ది (ఖుర్ద్)
 1114. కుంటాల
 1115. రావిపహాడ్
 1116. రాజాపూర్
 1117. నర్సాపూర్ (జి)
 1118. బూరుగుపల్లి (జి)
 1119. ముతకపల్లి
 1120. బూర్గుపల్లి (కె)
 1121. డొంగర్‌గావ్ (కుంతల మండలం)
 1122. చాకేపల్లి
 1123. బమిని (బుజుర్గ్)
 1124. అర్లి (ఖుర్ద్) (కుంటాల)
 1125. నసీరాబాద్
 1126. రాంపూర్ (దిలావర్ పూర్)
 1127. నందన్
 1128. దర్యాపూర్ (దిలావర్ పూర్)
 1129. తురాటి
 1130. తురువాటి
 1131. బూరుగుపల్లి (గ్)
 1132. కుర్లి (దిలావర్ పూర్)
 1133. కుస్లి
 1134. తెంబోర్ని
 1135. చర్లపల్లి (దిలావర్ పూర్)
 1136. గుల్‌మదగ
 1137. అంజని (దిలావర్ పూర్)
 1138. నర్సాపూర్ (నిర్మల్ జిల్లా)
 1139. కల్లూర్ (కుంటాల)
 1140. అంద్కూర్
 1141. పెంచికల్‌పహాడ్
 1142. వెంకూర్
 1143. విత్తాపూర్
 1144. లింబ (ఖుర్ద్)
 1145. ఓల
 1146. అంబకంటి
 1147. దౌనెల్లి
 1148. సూర్యాపూర్
 1149. అంబాగావ్
 1150. మేదన్‌పూర్
 1151. లింబ (బుజుర్గ్)
 1152. మధాపుర్
 1153. వైకుంటాపూర్
 1154. వంజర్
 1155. రాణాపూర్ (టి)
 1156. పొంకూర్
 1157. ఆడెల్లి
 1158. సారంగాపూర్ (నిర్మల్ జిల్లా)
 1159. చించోళి (సారంగాపూర్)
 1160. చించోళి (మలక్)
 1161. చించోలి
 1162. జెవ్లి
 1163. కౌట్ల (బుజుర్గ్)
 1164. జాం (గ్రామం)
 1165. నాగాపూర్ (సారంగాపూర్‌)
 1166. పెండల్‌ధారి
 1167. కుప్తి (సారంగాపూర్‌)
 1168. పోటియా
 1169. గోపాల్‌పేట్
 1170. లక్ష్మీపూర్ (సారంగాపూర్‌)
 1171. ఆలూర్ (సారంగాపూర్‌)
 1172. ధాని
 1173. బోరెగావ్ (సారంగాపూర్‌)
 1174. యాకర్‌పల్లి
 1175. గొడ్సెర
 1176. తాండ్ర
 1177. బీర్వెల్లి
 1178. బీర్వెల్లి (సారంగాపూర్‌)
 1179. పియారామూర్
 1180. తాండ్ర (సారంగాపూర్‌)
 1181. కంకాటి
 1182. జామ్
 1183. మాధాపుర్
 1184. సోన్
 1185. మాదాపూర్ (సోన్ మండలం)
 1186. కొత్త బొప్పారం
 1187. గంజల్
 1188. జాఫ్రాపూర్
 1189. పాక్పట్ల
 1190. పాత పోచంపాడ్
 1191. షాకారి
 1192. సిద్దంకుంట (కొత్త)
 1193. వెల్మెల్
 1194. సంగంపేట్
 1195. కొత్త వెల్మల్
 1196. కూచన్‌పల్లి (సోన్)
 1197. కడ్తాల్ (సోన్)
 1198. సంగెంపేట
 1199. ముక్తాపూర్ (నిర్మల్)
 1200. యెల్లాపల్లి
 1201. ఎల్లపల్లి
 1202. నీలాయి
 1203. నంగ్నైపేట
 1204. చిట్యాల్ (నిర్మల్ గ్రామీణ)
 1205. చిత్యాల్
 1206. మేడ్పల్లి
 1207. మేడిపల్లి
 1208. యెల్లరెడ్డిపేట
 1209. నిర్మల్ జిల్లా.
 1210. నీలాయి పేట
 1211. ద్యాంగపుర్
 1212. వెంగ్వాపేట్
 1213. వెంకటాపూర్ (గ్రామీణ)
 1214. కొండాపూర్ (నిర్మల్)
 1215. రత్నపూర్ కొండ్లి
 1216. కొత్త పోచంపాడ్
 1217. భాగ్యనగర్
 1218. తాంస
 1219. కొత్త ముజ్గి
 1220. మంజులాపూర్
 1221. తల్వాడ
 1222. లంగ్డాపూర్ (నిర్మల్)
 1223. అనంత పేట
 1224. డ్యాంగాపూర్
 1225. అక్కాపూర్ (నిర్మల్)
 1226. మంబాపూర్
 1227. నిర్మల్ జిల్లా
 1228. మల్లవరం (మధిర మండలం)
 1229. ముసలిమడుగు (వైరా)
 1230. తాంసీ
 1231. నార్నూర్‌
 1232. ఇంద్రవెల్లి
 1233. సిరికొండ (అదిలాబాదు జిల్లా)
 1234. కొండపాలెం (రౌతులపూడి)
 1235. కొండపాలెం
 1236. కుతొంపూర్(జైనథ్)
 1237. మిర్జాపూర్( జైనథ్)
 1238. మర్లపల్లి
 1239. కంతేగావ్
 1240. కుచలాపూర్ (బోథ్)
 1241. నారాయణ్‌పూర్( బేల )
 1242. తోయగూడ
 1243. కరోని (బేల)
 1244. నగ్రల (బేల)
 1245. కొపరుజన(బేల)
 1246. బూర్హన్‌పూర్(బేల)
 1247. సింగాపూర్( బేల)
 1248. బజార్‌హథ్నూర్‌
 1249. బజార్‌హథ్నూర్
 1250. అదిలాబాదు గ్రామీణ మండలం
 1251. మల్లాపూర్(అదిలాబాద్)
 1252. గనేశ్ పూర్(అదిలాబాద్)
 1253. తరోద (శ్రీమఠ్)
 1254. ఉట్నూరు
 1255. వడ్గల్‌పూర్ (బుజుర్గ్)
 1256. వడ్గల్‌పూర్ (ఖుర్ద్)
 1257. అవల్‌పూర్(జైనథ్)
 1258. జైనథ్
 1259. సిర్సొన్న
 1260. గంగంపేట్
 1261. గంగాపూర్ (ఉట్నూరు)
 1262. కామ్నిపేట్
 1263. హీరాపూర్ (ఉట్నూరు)
 1264. తేజాపూర్ - j
 1265. దంతన్‌పల్లి
 1266. ఘన్‌పూర్ (ఉట్నూరు మండలం)
 1267. నర్సాపూర్ (కొత్త)
 1268. భూపేట్
 1269. బాలంపూర్ (ఉట్నూరు)
 1270. బిర్సాయిపేట్
 1271. సాలెవాడ (బుజుర్గ్)
 1272. సాలెవాడ (ఖుర్ద్)
 1273. కోపర్‌గఢ్
 1274. తాండ్ర (ఉట్నూరు)
 1275. లక్సెట్టిపేట (ఉట్నూరు మండలం)
 1276. నాగాపూర్ (ఉట్నూరు)
 1277. హీరాపూర్ - j
 1278. రామలింగంపేట్
 1279. దుర్గాపూర్
 1280. రాంపూర్ (ఖుర్ద్)
 1281. లక్కారం (ఉట్నూరు)
 1282. చింతకర్ర (ఉట్నూరు)
 1283. నర్సాపూర్ (బుజుర్గ్)
 1284. ఘట్టి
 1285. వాదోని
 1286. చందూర్ (ఉట్నూరు)
 1287. హస్నాపూర్ (ఉట్నూరు)
 1288. యెంక
 1289. ఉమ్రి (ఉట్నూరు)
 1290. సఖేర (ఉట్నూరు)
 1291. అంధోలి
 1292. పులిమడుగు (ఉట్నూరు)
 1293. యెండ
 1294. షాంపూర్
 1295. కోరట్కల్ (నేరడిగొండ)
 1296. కుప్తి (నేరడిగొండ)
 1297. కుంతల (నేరడిగొండ)
 1298. ఆరేపల్లి (నేరడిగొండ)
 1299. లింగాట్ల
 1300. కోరట్కల్ (ఖుర్ద్)
 1301. ధొన్నోర
 1302. కోరట్కల్ (బుజుర్గ్)
 1303. వాంకిడి (నేరడిగొండ)
 1304. నారాయణపూర్ (నేరడిగొండ)
 1305. ఇస్పూర్
 1306. రాజుర (నేరడిగొండ)
 1307. పురుషోత్తంపూర్
 1308. బందెంరేగడ్
 1309. బోరాగావ్
 1310. పీచ్ర
 1311. నాగమల్యాల్
 1312. కుంతల (ఖుర్ద్)
 1313. బుగ్గారం (నేరడిగొండ)
 1314. రోల్మండ
 1315. శంకరపూర్ (నేరడిగొండ)
 1316. కిష్టాపూర్ (నేరడిగొండ)
 1317. సర్దాపూర్ (నేరడిగొండ)
 1318. బొందడి
 1319. దర్బ
 1320. వద్దూర్
 1321. బుడ్డికొండ
 1322. లోఖంపూర్
 1323. గజ్లి
 1324. గాంధారి (నేరడిగొండ)
 1325. కుప్తి (ఖుర్ద్)
 1326. కుమారి (గ్రామం)
 1327. తెజాపూర్
 1328. చించోళి (నేరడిగొండ)
 1329. తర్నాం (ఖుర్ద్)
 1330. తర్నాం (బుజుర్గ్)
 1331. మాదాపూర్ (నేరడిగొండ)
 1332. కుంతల (బుజుర్గ్)
 1333. వెంకటాపూర్ (నేరడిగొండ)
 1334. వాగ్ధారి
 1335. సోవర్‌గావ్
 1336. పరస్‌వాడ (నార్నూర్‌)
 1337. పరస్‌వాడ
 1338. మంకాపూర్ (బజార్‌హథ్నూర్‌)
 1339. భూటాయ్ (బజార్‌హథ్నూర్‌)
 1340. ధన్నూర్ (బోథ్)
 1341. ఘన్‌పూర్ (బోథ్)
 1342. పాట్నాపూర్ (బోథ్)
 1343. పర్ది (బోథ్)
 1344. జీడిపల్లె
 1345. బోథ్
 1346. సకేర (బోథ్)
 1347. సఖేర (బోథ్)
 1348. కుచులాపూర్ (బోథ్)
 1349. కంటెగామ్
 1350. కంటేగాం (బోథ్)
 1351. కొత్తపల్లి (జి)
 1352. నేరడిగొండ
 1353. మర్లపెల్లి
 1354. పర్ది (బుజుర్గ్) (బోథ్)
 1355. పర్ది (బుజుర్గ్)
 1356. ధన్నూర్ (బుజుర్గ్)
 1357. పిప్పల్ధారి
 1358. పట్నాపూర్ (బోథ్)
 1359. సూరదాపూర్
 1360. నారాయణపూర్ (బోథ్)
 1361. అందూరు
 1362. బిర్లగొంది
 1363. ధన్నూర్ (ఖుర్ద్)
 1364. పొచ్చెర
 1365. కన్గుట్ట
 1366. కరత్‌వాడ
 1367. నక్కలవాడ
 1368. నిగిని
 1369. బాబెర
 1370. గొల్లాపూర్
 1371. వజర్
 1372. చింతలబోరి
 1373. ఘన్‌పూర్ (బోథ్ మండలం)
 1374. సోనల
 1375. కౌట (ఖుర్ద్)
 1376. సంగ్వి (బోథ్)
 1377. కౌట (బుజుర్గ్)
 1378. తెవిటి
 1379. పర్ది (ఖుర్ద్) (బోథ్)
 1380. కొలారి
 1381. బాలంపూర్ (బజార్‌హథ్నూర్‌)
 1382. గిర్నూర్
 1383. పిప్రి (బజార్‌హథ్నూర్‌)
 1384. కండ్లి
 1385. మొహద
 1386. వర్తమానూర్
 1387. జాతర్ల
 1388. మంకాపూర్ (పి)
 1389. భూటాయ్ (బుజుర్గ్)
 1390. చింతల్ సంగ్వి
 1391. దేహ్గావ్
 1392. భోస్రా
 1393. హర్కాయ్
 1394. అనంతపూర్ (బజార్‌హథ్నూర్‌)
 1395. కిన్నెర్‌పల్లి
 1396. దిగ్నూర్
 1397. రంపూర్
 1398. తెంబి
 1399. ధరంపురి
 1400. గిర్జాయ్
 1401. భూటాయ్ (ఖుర్ద్)
 1402. ధబడి
 1403. గోకొండ
 1404. ఏసాపూర్
 1405. మోరేఖండి
 1406. ఉమర్దా (బుజుర్గ్)
 1407. ధర్మసాగర్ (ఇంద్రవెల్లి)
 1408. సుంకిడి (ఇచ్చోడ)
 1409. సోన్‌పల్లి
 1410. పొన్న (ఇచ్చోడ)
 1411. నేరడిగొండ (కె)
 1412. నారాయణపూర్ (ఇచ్చోడ మండలం)
 1413. వాయిపేట్
 1414. లచింపూర్ (బి)
 1415. రాంపూర్ (బి)
 1416. కొండాపూర్ (ఇంద్రవెల్లి)
 1417. లకంపూర్
 1418. పోచంపల్లి (ఇంద్రవెల్లి)
 1419. లచింపూర్ (కె)
 1420. మల్లాపూర్ (ఇంద్రవెల్లి)
 1421. మఖ్రా (ఖుర్ద్)
 1422. గుండి (ఇచ్చోడ)
 1423. కేశపట్నం
 1424. నర్సాపూర్ (ఇచ్చోడ మండలం)
 1425. గుండాల (ఇచ్చోడ మండలం)
 1426. లింగాపూర్ (ఇచ్చోడ)
 1427. గైద్‌పల్లి
 1428. గండివాగు
 1429. బాబ్జీపేట్ (ఇచ్చోడ)
 1430. జోగిపేట్ (ఇచ్చోడ)
 1431. సిరిచల్మ
 1432. మఖ్రా (బుజుర్గ్)
 1433. కోకస్ మన్నూర్
 1434. జల్దా
 1435. ధర్మపురి (ఇచ్చోడ మండలం)
 1436. మంకాపూర్ (ఇచ్చోడ)
 1437. మల్యాల్ (ఇచ్చోడ)
 1438. సల్యాడ
 1439. ధాబ ఖుర్ద్
 1440. నవగావ్
 1441. చించోళి (ఇచ్చోడ)
 1442. గిర్జం
 1443. ఆదెగావ్ (బుజుర్గ్)
 1444. జామిడి
 1445. మాదాపూర్ (ఇచ్చోడ మండలం)
 1446. తలమద్రి
 1447. ధాబ (బి) (ఇచ్చోడ)
 1448. హీరాపూర్ (ఇచ్చోడ)
 1449. కాంగిర్
 1450. బోరెగావ్ (ఇచ్చోడ)
 1451. బాబుల్‌ధోల్
 1452. జున్ని
 1453. గుబ్బ
 1454. ఆదెగావ్ (ఖుర్ద్)
 1455. ఇచ్చోడ
 1456. మన్నూర్
 1457. డొంగర్‌గావ్ (గుడిహథ్నూర్ మండలం)
 1458. కొళరి
 1459. ఉమ్రి (బి)
 1460. గురుజ్
 1461. గొండ్‌హర్కాపూర్
 1462. రెండ్లబోరి
 1463. శాంతాపూర్ (గుడిహథ్నూర్)
 1464. తేజాపూర్ (గుడిహథ్నూర్)
 1465. బెల్లూరి (గుడిహథ్నూర్)
 1466. వైజాపూర్
 1467. కమలాపూర్ (గుడిహథ్నూర్ మండలం)
 1468. సీతాగొంది (గుడిహథ్నూర్)
 1469. మల్కాపూర్ (గుడిహథ్నూర్)
 1470. తోషం
 1471. లింగాపూర్ (గుడిహథ్నూర్)
 1472. మాచాపూర్ (గుడిహథ్నూర్)
 1473. ధాంపూర్
 1474. ముత్నూర్ (గుడిహథ్నూర్)
 1475. నేరడిగొండ (గుడిహథ్నూర్ మండలం)
 1476. గుడిహథ్నూర్
 1477. మెండపల్లి
 1478. కేస్లాపూర్ (ఇంద్రవెల్లి)
 1479. హీరాపూర్ (ఇంద్రవెల్లి)
 1480. హర్కాపూర్
 1481. అంజి
 1482. మామిడిగూద
 1483. దస్నాపూర్ (ఇంద్రవెల్లి)
 1484. కేస్లాగూడ
 1485. తేజాపూర్ (ఇంద్రవెల్లి)
 1486. వాల్గండ హీరాపూర్
 1487. డొంగర్‌గావ్ (ఇంద్రవెల్లి)
 1488. వాడగావ్
 1489. గౌరీపూర్
 1490. ధన్నుర (కె)
 1491. ధన్నుర (బి)
 1492. ముత్నూర్ (ఇంద్రవెల్లి)
 1493. యమాయికుంట
 1494. ఇంద్రవెల్లి (బి)
 1495. దొదండ
 1496. గట్టేపల్లి (ఇంద్రవెల్లి)
 1497. బుర్సన్‌పటార్
 1498. ఇంద్రవెల్లి (కె)
 1499. గిన్నెర
 1500. దేవాపూర్ (ఇంద్రవెల్లి)
 1501. పిప్రి (ఇంద్రవెల్లి)
 1502. భాది
 1503. గాదిగూడ
 1504. ఝరి (నార్నూర్‌)
 1505. కొత్తపల్లి - హెచ్ (నార్నూర్)
 1506. కొత్తపల్లి (నార్నూర్ మండలం)
 1507. కునికస
 1508. పరస్‌వాడ (బి)
 1509. పరస్‌వాడ (కె)
 1510. లొకరి (కె)
 1511. బాధి
 1512. కంతా
 1513. ధాబ (కె) (గాదిగూడ)
 1514. ధాబ
 1515. ధోబ (బుజుర్గ్)
 1516. ధాబ (నార్నూర్)
 1517. వద్‌గావ్ (తాంసీ)
 1518. గిమ్మ (ఖుర్ద్)
 1519. వడ్డాది (తాంసీ)
 1520. తంసి (బి)
 1521. గొన
 1522. పల్లి (బుజుర్గ్)
 1523. పలాసి (బుజుర్గ్)
 1524. తరద(స్రిమత్)
 1525. యశోదభుర్కి
 1526. అదెమెయో
 1527. ఖాండోవ్
 1528. రాంపూర్ (నార్నూర్‌)
 1529. సవారి
 1530. పిప్రి (నార్నూర్‌)
 1531. కొంది
 1532. అర్జుని
 1533. ఖడ్కి
 1534. వర్కవాయి
 1535. డొంగర్‌గావ్ (నార్నూర్‌)
 1536. సెద్వాయి
 1537. కదోడి
 1538. కౌతల (నార్నూర్‌)
 1539. రూపాపూర్
 1540. లొకరి (బి)
 1541. సాంగ్వి (నార్నూర్‌)
 1542. పోవ్‌నూర్
 1543. గౌరి (నార్నూర్‌)
 1544. ధాబ (బుజుర్గ్)
 1545. పూనాగూడ
 1546. మరేగావ్
 1547. కొలమ
 1548. పిట్‌గావ్
 1549. ఖద్కి
 1550. సొంఖోస్
 1551. సదర్‌పూర్
 1552. కరోని (బి)
 1553. పొహర్
 1554. బోరెగావ్ (బేల)
 1555. దౌనా
 1556. సంగ్వి (బేల)
 1557. సహేజ్
 1558. తోయగూడ (కొర)
 1559. సయ్యద్‌పూర్
 1560. మసల (ఖుర్ద్)
 1561. సిర్సన్న
 1562. తక్లి (బేల)
 1563. ధోప్‌తల
 1564. పతన్
 1565. రంకం
 1566. పొన్నాల (బేల)
 1567. చాంద్‌పల్లి
 1568. చప్రాల
 1569. వరూర్
 1570. జునోని
 1571. కరోని (కె)
 1572. ఎకోరి
 1573. మసల (బుజుర్గ్)
 1574. సంగ్ది
 1575. భెదోడ
 1576. గూడ (బేల)
 1577. కాంగార్‌పూర్
 1578. మన్యార్‌పూర్
 1579. ఖగ్దూర్
 1580. మంగ్రూల్
 1581. కొభాయి
 1582. దెహెగావ్ (బేల)
 1583. మొహబాత్‌పూర్
 1584. భొదోడ్ (కొప్సి)
 1585. షమ్షాబాద్
 1586. ఆవాల్‌పూర్
 1587. మహదాపూర్
 1588. ఖాంపూర్
 1589. మహాగావ్ (నార్నూర్‌)
 1590. మంకాపూర్ (నార్నూర్‌)
 1591. గంగాపూర్ (నార్నూర్‌)
 1592. గుంజల (నార్నూర్‌)
 1593. తడిహదప్నూర్
 1594. బాలన్‌పూర్
 1595. సోనాపూర్ (నార్నూర్‌)
 1596. నాగోల్‌కొండ
 1597. మాలెపూర్
 1598. మాలంగి
 1599. శుంగాపూర్
 1600. నర్నూర్
 1601. గుండాల (నార్నూర్‌ మండలం)
 1602. ఖైర్ద్అత్వ
 1603. భీంపూర్ (నార్నూర్‌)
 1604. ఉమ్రి (నార్నూర్‌)
 1605. ఎంపల్లి
 1606. ధూపాపూర్
 1607. బబ్ఝరి
 1608. మంజరి (నార్నూర్‌)
 1609. చోర్గావ్
 1610. బేల
 1611. మంగుర్ల
 1612. కంపా (మెదిగుద)
 1613. జామిని
 1614. లక్ష్మీపూర్ (ఉలిగన్)
 1615. పిప్పల్‌గావ్
 1616. పర్ది (ఖుర్ద్) (జైనథ్)
 1617. పర్ది (బుజుర్గ్) (జైనథ్)
 1618. అదా
 1619. ముక్తాపూర్ (జైనథ్)
 1620. మకోద
 1621. బల్లోరి
 1622. బెల్‌గావ్ (జైనథ్)
 1623. ఉమ్రి (జైనథ్)
 1624. అకుర్ల
 1625. సంగ్వి (కె)
 1626. దీపాయిగూడ
 1627. కౌతా (జైనథ్)
 1628. బహదూర్‌పూర్ (జైనథ్)
 1629. కుర
 1630. కరంజి
 1631. ఖప్రి
 1632. పెండల్‌వాడ
 1633. లేకర్‌వాడి
 1634. సావాపూర్
 1635. హాషంపూర్
 1636. తరద (బుజుర్గ్)
 1637. నిజాంపూర్ (జైనథ్)
 1638. నీరాల
 1639. బాలాపూర్
 1640. దొల్లార
 1641. కామాయి
 1642. మౌదగడ
 1643. పిప్పర్‌వాడ
 1644. పూసాయి
 1645. ఫౌజ్‌పూర్
 1646. భోరజ్
 1647. హాథీఘాట్
 1648. గూడ (జైనథ్)
 1649. రంపూర్‌తరాఫ్
 1650. కోర్తా
 1651. కెదార్‌పూర్
 1652. అకోలి
 1653. నేరడిగొండ (జి)
 1654. నేరడిగొండ (ఇచ్చోడ మండలం)
 1655. సిరికొండ (ఇచ్చోడ మండలం)
 1656. భీంపూర్ (తాంసీ)
 1657. గుబిడి
 1658. గులేడి
 1659. అందర్‌బంద్
 1660. బెల్సారి రంపుర్
 1661. దబ్బకూచి
 1662. నిపని
 1663. తంసి (కె)
 1664. గొల్లాఘాట్ (తాంసీ)
 1665. గుంజల (తాంసీ)
 1666. కమత్‌వాడ
 1667. ధనోరా
 1668. వదూర్
 1669. కరంజి (టి)
 1670. పిప్పల్‌ఖోటి
 1671. గోముత్రి
 1672. అంతర్గావ్ (తాంసీ మండలం)
 1673. అర్లి (టి)
 1674. వడ్డాది
 1675. భీంపూర్
 1676. అంతర్‌గావ్ (తాంసీ మండలం)
 1677. ఘోట్‌కురి
 1678. సావర్గావ్
 1679. బండల్‌నాగపూర్
 1680. జంది
 1681. హస్నాపూర్ (తాంసీ)
 1682. పొన్నారి
 1683. గిర్గావ్
 1684. అంబుగావ్
 1685. పలోడి (రమ్నగర్)
 1686. ఖప్పెర్ల
 1687. మవల
 1688. బత్తిసావర్‌గావ్
 1689. దస్నాపూర్ (అదిలాబాదు)
 1690. కప్పర్‌దేవి
 1691. కొత్తూర్ (తలమడుగు)
 1692. ఝారి
 1693. దెహెగావ్ (తలమడుగు)
 1694. రుయ్యడి
 1695. రత్నాపూర్ (తలమడుగు మండలం)
 1696. తలమడుగు
 1697. పంగద్పిప్రి( తలమడుగు)
 1698. ఉమ్రే
 1699. పల్లి (ఖుర్ద్)
 1700. సక్నాపూర్
 1701. దేవాపూర్ (తలమడుగు)
 1702. లచ్చంపూర్
 1703. మద్నాపూర్ (తలమడుగు)
 1704. భరంపూర్
 1705. నందిగావ్ (తలమడుగు)
 1706. అర్లి (ఖుర్ద్) (తలమడుగు)
 1707. దొర్లి
 1708. కోసై
 1709. పలాసి (ఖుర్ద్)
 1710. కుచలాపూర్ (తలమడుగు)
 1711. లింగి (తలమడుగు)
 1712. సుంకిడి (తలమడుగు)
 1713. ఉమదం
 1714. ఖోదాడ్
 1715. కజ్జర్ల
 1716. ఖనాపూర్ (అదిలాబాద్ రూరల్)
 1717. ఖనాపూర్(అదిలాబాద్)
 1718. అదిలాబాదు పట్టణ మండలం
 1719. అదిలాబాదు (అర్బన్) మండలం
 1720. దస్నాపూర్
 1721. వాఘాపూర్
 1722. ఆదిలాబాద్
 1723. భీంసెరి
 1724. మారెగావ్
 1725. మాలెబోర్‌గావ్
 1726. యాపాల్గూడ
 1727. రంపూర్ (రొయతి)
 1728. రమాయి
 1729. లండసంగ్వి
 1730. లోకారి
 1731. లోహార
 1732. వన్వాత్
 1733. హాథీగుట్ట
 1734. చిచాధారి
 1735. జందాపూర్
 1736. జమూల్ధారి
 1737. తక్లి (అదిలాబాదు)
 1738. తొంతొలి
 1739. తిప్ప
 1740. దిమ్మ
 1741. నిషన్‌ఘాట్
 1742. పోచర
 1743. దవల్ మల్కపల్లె
 1744. బ్రాహ్మన్‌పల్లె (యెల్లారెడ్డి)
 1745. అన్నాసాగర్ (యెల్లారెడ్డి మండలం)
 1746. మౌలానాఖేడ్
 1747. మిసాన్‌పల్లె
 1748. మత్మల్
 1749. మాతాద్‌పల్లె
 1750. మల్లాయిపల్లె
 1751. దేవన్‌పల్లె (యెల్లారెడ్డి మండలం)
 1752. గండిమాసానిపేట్
 1753. జంగమాయిపల్లె
 1754. మాచాపూర్ (యెల్లారెడ్డి)
 1755. లింగారెడ్డిపేట్
 1756. లక్ష్మాపూర్ (యెల్లారెడ్డి)
 1757. కొత్తల్
 1758. జంకంపల్లె (ఖుర్ద్)
 1759. హేమగిరి
 1760. హాజీపూర్ (యెల్లారెడ్డి)
 1761. అడివిలింగాల్
 1762. ఎల్లారెడ్డిపేట్ (రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా)
 1763. ఎల్లారెడ్డిపేట్
 1764. యల్లారెడ్డి
 1765. ఎల్లారెడ్డిపేట (యల్లారెడ్డి)
 1766. వెల్లుట్ల
 1767. వెంకటాపూర్ (యెల్లారెడ్డి)
 1768. తిమ్మారెడ్డి (యెల్లారెడ్డి)
 1769. పేరుమల్ల
 1770. పొల్కంపేట్
 1771. పోతైపల్లె
 1772. రాంపూర్ (లింగంపేట)
 1773. షట్‌పల్లె
 1774. షెట్‌పల్లె
 1775. యెల్లారం (లింగంపేట)
 1776. మొంబాజీపేట్
 1777. కొర్పోల్ (లింగంపేట)
 1778. లింగంపల్లె (ఖుర్ద్)
 1779. మంగారం
 1780. మోథె (లింగంపేట)
 1781. నాగారం (లింగంపేట)
 1782. నల్లమడుగు
 1783. లింగంపేట
 1784. మోథె