ఆంధ్రప్రదేశ్ దర్శనీయ స్థలాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పర్యాటక ప్రదేశాలు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చాలా దర్శనీయ స్థలాలు ఉన్నాయి. వీటిని కింది విధాలుగా వర్గీకరించవచ్చు.

పుణ్యక్షేత్రాలు, చారిత్రక స్థలాలు, రమణీయ ప్రకృతి గల స్థలాలు, సంగ్రహశాలలు, జంతుప్రదర్శనశాలలు, నదీలోయ ప్రాజెక్టులు

పుణ్య క్షేత్రాలు

మార్చు
 
తిరుమల వేంకటేశ్వర ఆలయం ముఖ ద్వారం, గర్భగుడిపైన బంగారు గోపురం చిత్రంలో వెనుక చూడవచ్చు

చారిత్రక స్థలాలు

మార్చు

రమణీయ ప్రకృతి గల స్థలాలు

మార్చు

వస్తు ప్రదర్శన శాల

మార్చు

మృగ సంరక్షణ ప్రాంతాలు

మార్చు

నదీలోయ ప్రాజెక్టులు

మార్చు

మూలాలు

మార్చు

బయటి లింకులు

మార్చు