తెలుగు సినిమా సంగీత దర్శకులు

వెండితెర సందడి
తెలుగు సినిమా
• తెలుగు సినిమా వసూళ్లు
• చరిత్ర
• వ్యక్తులు
• సంభాషణలు
• బిరుదులు
• రికార్డులు
• సినిమా
• భారతీయ సినిమా
ప్రాజెక్టు పేజి

తెలుగు సినిమా ప్రపంచాన్నిమంచి సంగీతం తో నింపిన ఎందరో ప్రముఖులు. వీరి జాబితా జీవిత కాలం ప్రకారంగా కూర్చబడినది.

పి.ఆదినారాయణరావు
పి.లీల

ఇవి కూడా చూడండిసవరించు