వర్గం:తెలుగు థ్రిల్లర్ సినిమాలు

నేరుగా తెలుగులో వచ్చిన థ్రిల్లర్ సినిమాలు ఈ వర్గం క్రిందకి వస్తాయి.