కొల్లూరి రమేష్

(కె. రమేష్ నుండి దారిమార్పు చెందింది)

కె. రమేశ్ లేదా కొల్లూరి రమేశ్ లేదా రమేశ్ ఒక తెలుగు సినిమా ఎడిటర్.

సినిమా ఎడిటింగ్ రూం

చిత్ర సమాహారం

మార్చు