తెలుగు గ్రంథాలయాలు

(ఎడమ)

శ్రీకాకుళంలోని కథానిలయం లోని గ్రంథాలయ పుస్తకాలు. కథానిలయం నిర్వాహకుడు సుబ్బారావు (మధ్య) తో పాటు బి.కె.విశ్వనాథ్ (కుడి), కె.వెంకటరమణ

తెలుగు గ్రంథాల విశేషమైన సేకరణలు ఉన్న గ్రంథాలయాలు ఈ జాబితాలో ఇవ్వబడ్డాయి.

 1. గౌతమి గ్రంథాలయము - రాజమండ్రి
 2. బ్రౌన్‌ గ్రంథాలయము - కడప
 3. సారస్వత నికేతనం - వేటపాలెం
 4. నగర కేంద్ర గ్రంథాలయము - హైదరాబాదు
 5. వరంగల్‌ గ్రంథాలయము - వరంగల్
 6. రామ్‌ మోహన్‌ రాయ్‌ గ్రంథాలయము - విజయనగరం
 7. కొన్నెమరా గ్రంథాలయము - మద్రాసు
 8. ప్రాచ్య లిఖితప్రతుల గ్రంథాలయము - మద్రాసు
 9. ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వ ఆర్చీవులు - హైదరాబాదు
 10. సరస్వతీ మహల్‌ - తంజావూరు
 11. శ్రీ కృష్ణదేవరాయ ఆంధ్ర భాషా నిలయము - హైదరాబాదు
 12. సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రము - హైదరాబాదు
 13. కథానిలయం - శ్రీకాకుళం
 14. వి.ఎస్.కృష్ణ గ్రంథాలయము, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం, విశాఖపట్నం
 15. శ్రీ రామచంద్ర గ్రంథాలయము, పోడూరు
 16. ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు ప్రభుత్వ మ్యూజియం - కాకినాడ
 17. శ్రీ సూర్యరాయ విద్యానంద గ్రంథాలయం, పిఠాపురం
 18. అన్నమయ్య గ్రంథాలయం, గుంటూరు

తెలుగు సేకరణలు కల ఇతర భారతీయ గ్రంథాలయములు

మార్చు

తెలుగు సేకరణలు కల ఇతర అంతర్జాతీయ గ్రంథాలయములు

మార్చు