రంగస్థల నటీమణుల జాబితా

(రంగస్థల నటీమణులు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

తెలుగు నాటకరంగ ఘనత ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాటిచెప్పే దిశగా అనేకమంది నటీమణులు: నాటకాలను ప్రదర్శించారు. వారిలో కొంతమంది వివరాలు.

మూలాలుసవరించు

  1. జ్యోతిరాణి, కళాదీపికలు (సమకాలీన రంగస్థల నటీమణులు), ప్రథమ ముద్రణ, సంపాదకులు: వి.ఎస్. రాఘవాచారి., కళాదీపిక మాసపత్రిక, తిరుపతి, అక్టోబరు 2011, పుట. 42.