గీతం రచన సంగీతం గానం ఇతర వివరాలు
దేశమును ప్రేమించుమన్నా గురజాడ అప్పారావు ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు దేశభక్తి సంకలనంలోనిది
ఏ దేశమేగినా ఎందు కాలిడినా రాయప్రోలు సుబ్బారావు ఆంధ్రావళి సంకలనంలో జన్మభూమి శీర్షికలోని గీతం
శ్రీలు పొంగిన జీవగడ్డయి రాయప్రోలు సుబ్బారావు ఆంధ్రావళి సంకలనంలోనిది
ఉప్పొంగి పోయింది గోదావరి అడవి బాపిరాజు
పాడకే నా రాణి అడవి బాపిరాజు ఘంటసాల ఘంటసాల
నువ్వటే నువ్వటే అడవి బాపిరాజు కొచ్చెర్లకోట సూర్యప్రకాశరావు కె.బి.కె.మోహన్ రాజు
నా రాణి కళ్ళలో నాట్యమొకటి మెరిసె అడవి బాపిరాజు
పలికిస్తివయ్య నీ బంగారు వీణ అడవి బాపిరాజు పాలగుమ్మి విశ్వనాథం మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ ప్రఖ్యాత వైణికుడు శ్రీ తుమరాడ సంగమేశ్వరశాస్త్రిపై అల్లిన గీతం. ఆభోగి రాగం
ఎలా పాడేనింక యమునాకల్యాణి బసవరాజు అప్పారావు ఆంధ్రరత్నదుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య మరణంపై అల్లిన గీతం
నల్లవాడే! గొల్లపిల్లవాడే! బసవరాజు అప్పారావు ఈ గీతాన్ని 1938 మాలపిల్ల చిత్రంలో వాడారు
గుత్తొంకాయ్ కూరొయ్ బావా బసవరాజు అప్పారావు బందా కనకలింగేశ్వరరావు
ఆకసమున చిరుమబ్బుల చాటున బసవరాజు అప్పారావు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ
అమ్మా భూదేవి బసవరాజు అప్పారావు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ
ఒంటిగా ఉయ్యాలలూగితివా నా ముద్దుకృష్ణా బసవరాజు అప్పారావు టంగుటూరి సూర్యకుమారి
లేపనైనా లేపలేదే - మోము చూపనైనా చూపలేదే బసవరాజు అప్పారావు టంగుటూరి సూర్యకుమారి
మామిడిచెట్టును అల్లుకొన్నదీ మాధవీలతొకటి బసవరాజు అప్పారావు
కొల్లాయి గట్టితేనేమీ బసవరాజు అప్పారావు గాంధీగారిపై గీతం
పన్నెండేళ్ళ చిన్నాడే పైట కొల్లగొన్నాడే బసవరాజు అప్పారావు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
దినదినమూ పాపణ్ణి దీవించిపొండి బసవరాజు అప్పారావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
కావ్యపానము చేసి కైపెక్కినానే బసవరాజు అప్పారావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు, రావు బాలసరస్వతీ దేవి
సుమకోమల తనులీలా బసవరాజు అప్పారావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు, రావు బాలసరస్వతీ దేవి
ఆనందమేలేదా లోకమున బసవరాజు అప్పారావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు, ఎస్.వరలక్ష్మి
తలుపుతీసి నంతనే బసవరాజు అప్పారావు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
తలుపు తీయునంతలోన తత్తరమది ఏలనోయి బసవరాజు అప్పారావు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
ఈ మావిపైనుండి బసవరాజు అప్పారావు కొచ్చెర్లకోట సూర్యప్రకాశరావు కె.బి.కె.మోహన్ రాజు
చూడ చూడ నీ రూపము బసవరాజు అప్పారావు వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు
ఆకులో ఆకునై దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి కృష్ణపక్షం కావ్యంలోనిదీ పాట. ఈ పాటని మేఘసందేశం చిత్రంలో వాడారు
ముందు తెలిసెనా ప్రభూ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఈ పాటని మేఘసందేశం చిత్రంలో వాడారు
పూవులేరి తేవే చెలి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ద్వారం లక్ష్మి
పదములె చాలు రామా దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం కె.బి.కె.మోహన్ రాజు, చిత్తరంజన్, శాంత ఈ పాటని బంగారు పంజరం చిత్రంలో వాడారు
రామచరణం రామచరణం దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
శివ శివ శివ అనరాదా దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం శివక్షేత్ర యాత్ర సంగీతరూపకంలోనిది
కైలాసగిరినుండి కాశికై దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం శివక్షేత్ర యాత్ర సంగీతరూపకంలోనిది
అల్లదిగో శ్రీశైలం దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం శివక్షేత్ర యాత్ర సంగీతరూపకంలోనిది
మధూదయంలో మంచిముహూర్తం దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
మల్లెనమ్మా మల్లెనే దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
ఏ ఊహ వేసిన బొమ్మలో దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
జయ జయ జయ ప్రియ భారత దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి వింజమూరి అనసూయ
నా నోట నీ మాట గానమయ్యేవేళ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి వింజమూరి అనసూయ
అవని అంతా పెద్ద అక్షయపాత్ర దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి వింజమూరి అనసూయ
దరిద్ర నారాయణ లోకేశా దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి వింజమూరి అనసూయ
మనసులోన కారుమబ్బో దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి వింజమూరి అనసూయ
ప్రాభాత ప్రాంగణాన దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సాలూరు రాజేశ్వరరావు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
వెదకి వేసారినా వెర్రి బ్రతుకెపుడేని దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ కె.బి.కె.మోహన్ రాజు
నారాయణ నారాయణ అల్లా అల్లా దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం కె.బి.కె.మోహన్ రాజు, చిత్తరంజన్
తెరవండీ తలుపులు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
యా అల్లా యా అల్లా దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
ఎయ్యరా! అడుగెయ్యరా! దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
మరలి వెడలి పోకుమా దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
చౌరస్తా! ఆహిస్తా! దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
నదీసుందరి సుధాస్యందిని దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ 1957లో రచించారు ఈ పాట
రావే రావే కోయిలా రాగము పాడవే దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి రావు బాలసరస్వతీ దేవి
కడచేనటే సఖియా దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు
ఒక తుమ్మెద మదిలో ఝుమ్మంది దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు
ఒదిగిన మనసున దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఈమని శంకరశాస్త్రి చిత్తరంజన్, కనకవల్లి నాగేందర్ఆకాశవాణి కె.బి.కె.మోహన్ రాజు, శ్రీరంగం గోపాలరత్నందూరదర్శన్
శ్రీచరణ సన్నిధిని శిరసు నుంచండి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి కలగా కృష్ణమోహన్
నేటి రేయి కన్ను దోయి దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి స్నేహలతా మురళి
మరుగుపడిందొక మహీధరం బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ కె.బి.కె.మోహన్ రాజు మరో మొహంజెదారో అనే నాటకంలోనిది ఈ పాట. రాగం జయంతశ్రీ
శతపత్రసుందరి బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు
పసిడి మెరుంగుల తళతళలు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు, భానుమతి
ఓ విభావరీ! ఓహో విభావరీ బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు
స్వైరిణీ అన్నారు నన్ను శ్యామసుందరా బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు
నన్ను జూచి నవ్వేరే బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు
మరోయింపు జయభేరి బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు
అభినందన చందన బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు
చిత్తమెచట భయశూన్యమో బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు
ఓహో శృతి ప్రతి శృతి బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు
మనసౌనే రాధా బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు
చల్లగాలిలో యమునాతటిపై బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు
సాగర రాజా బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
వలపులో తేలుదునో బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు ఉషాకాంత్
నటనమాడవే మయూరి బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు జి.వి.ప్రభాకర్; మహాభాష్యం పేరిందేవి
సృష్టిలో తీయనిది స్నేహమేనోయి ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి పెండ్యాల నాగేశ్వరరావు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
నా పాటతో జగము నాట్యమాడేనా ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి ఈమని శంకరశాస్త్రి
మా తెలుగుతల్లికి మల్లెపూదండ శంకరంబాడి సుందరాచారి టంగుటూరి సూర్యకుమారి
నల్లనివాడా! నేగొల్లకన్నెనోయ్ వింజమూరి శివరామారావు సాలూరు హనుమంతరావు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
కొమ్మలో కోయిలా నండూరి సుబ్బారావు చిట్టిబాబు చిట్టిబాబు (వీణపై) నండూరి వారి యెంకి పాట
తలనిండ పూదండ దాశరథి కృష్ణమాచార్య కె.బి.కె.మోహన్ రాజు ఘంటసాల వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు
స్వాతంత్ర్యమే మా జన్మహక్కని చాటండి తోలేటి వెంకటరెడ్డి ఘంటసాల ఘంటసాల
పాడనా ప్రభూ రావులపర్తి భద్రిరాజు ఘంటసాల ఘంటసాల
అమ్మా సరోజినీ దేవీ ఘంటసాల ఘంటసాల
ఊపరే ఊపరే వుయ్యాల వింజమూరి శివరామారావు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ ఎస్.వరలక్ష్మి
గణగణగణ జయగంట ఎస్.వరలక్ష్మి
నటరాజ శివ సాంధ్యనటా వింజమూరి శివరామారావు పి.బి.శ్రీనివాస్ మరియు బృందం
శ్రీ పురాణధాత్రికి వింజమూరి శివరామారావు ఎన్.సి.వి.జగన్నాధాచార్యులు శ్రీరంగం గోపాలరత్నం
ఏల నవ్వెదవదియేల వింజమూరి శివరామారావు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ
రావలెనే జాబిలి వింజమూరి శివరామారావు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ పి.లీల
ఓ నవభారత జాతిపితా వింజమూరి శివరామారావు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
ఓయ్ తుమ్మెదా వింజమూరి శివరామారావు శ్రీరంగం గోపాలరత్నం
పడవ నడపవోయ్ వింజమూరి శివరామారావు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ పి.బి.శ్రీనివాస్
వందనం అభివందనం అందుకొనుమీ కృష్ణవేణి వింజమూరి శివరామారావు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ శ్రీరంగం గోపాలరత్నం, వింజమూరి లక్ష్మి
వందనమాంధ్ర మహాజననీ వింజమూరి శివరామారావు పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
విరిసినవి చేమంతులు వింజమూరి శివరామారావు పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
అదిగదిగో రాజఘట్టం వింజమూరి శివరామారావు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ
శ్రీలగన్న తల్లిరా వింజమూరి శివరామారావు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ
ఈ వసంతాలలో సి. నారాయణరెడ్డి మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ
పాటలే నీ భక్తి బాటలా? మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ
సొగసు నీ సొమ్ము కల్యాణి మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ
కనిపించునా గతము వినిపించునా మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ
చూచే కొలదీ సుందరము బోయి భీమన్న మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ 1988లో ఈ మాసపు పాట - ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం కె.బి.కె.మోహన్ రాజు-ఆకాశవాణి హైద్రాబాదు
దక్షిణానిలా మేల్కొనవోయి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ రవీంద్రనాథ టాగూరు అనువాద గీతం
రాజనగరిని మరోసెను మురళి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ రవీంద్రనాథ టాగూరు అనువాద గీతం
పాలవెల్లి నా పిల్లనగ్రోవి పి.బి.శ్రీనివాస్ పి.బి.శ్రీనివాస్ పి.బి.శ్రీనివాస్
నగుమోమునకు నిశానాథబింబము పేకేటి శివరాం ఘంటసాల
గాలిలో నా బ్రతుకు రతన్ రావు ఘంటసాల
జయజయజయ శ్రీవేంకటేశా ఎ.వేణుగోపాల్ ఘంటసాల ఘంటసాల
నమో వేంకటేశా నమో తిరుమలేశా రావులపర్తి భద్రిరాజు ఘంటసాల ఘంటసాల
ఏడుకొండలసామీ రావులపర్తి భద్రిరాజు ఘంటసాల ఘంటసాల
తిరువేంకటాధీశ జగదీశ ఘంటసాల ఘంటసాల
శేషాద్రిశిఖరాన వి.జి.కె.చారి ఘంటసాల ఘంటసాల
నీ కొండకి నీవే రప్పించుకో సి.సుబ్బారావు ఘంటసాల ఘంటసాల
శేషశైలావాస శ్రీవేంకటేశా ఘంటసాల ఘంటసాల
రేపులో మాపులో చూపునిలిపెదవేల తొలేటి వెంకటరెడ్డి ఘంటసాల ఘంటసాల
బహుదూరపు బాటసారి ఘంటసాల ఘంటసాల
రావోయి బంగారి మావా కొనకళ్ళ వెంకటరత్నం ఘంటసాల ఘంటసాల బంగారి మావ పాటల సంకలనం లోనిది
సింతసిగురు సిన్నదాన రావులపర్తి భదిర్రాజు ఘంటసాల ఘంటసాల
పూజలందవయ్యా గణేశా పి.వేణు ఘంటసాల ఘంటసాల
చేయి నా చేయి ఆరుద్ర ఘంటసాల ఘంటసాల
జయం మనది జయం మనది పి.ఎస్. వేణుగోపాల్ ఘంటసాల ఘంటసాల
లేలెండోయ్ రారండోయ్ ఎన్.అంజిబాబు ఘంటసాల ఘంటసాల
పంచదార వంటి పోలీసెంకట సామి సముద్రాల రాఘవాచార్య ఘంటసాల ఘంటసాల
జోహారు జోహారు పండిత జవహారు రావులపర్తి భద్రిరాజు ఘంటసాల ఘంటసాల
వెలిగించవే చిన్న వలపు దీపం దాశరథి కృష్ణమాచార్య ఘంటసాల ఘంటసాల, పి.లీల
భువనమోహనా నిన్ను పొగడనా యామిజాల పద్మనాభస్వామి ఘంటసాల ఘంటసాల
అందాలలీలలో బుచ్చిరాజుశర్మ ఘంటసాల ఘంటసాల
ఆడుచు పాడుచు బుచ్చిరాజుశర్మ ఘంటసాల ఘంటసాల
ఏమని వర్ణింతునోయి పి.వి.ఎల్.వి.ప్రసాదరావు ఘంటసాల ఘంటసాల
ఎందుజూచిన గాని నీవు లైలా బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు ఘంటసాల ఘంటసాల
ఈ చల్లని రేయి తిరిగి రానే రాదు ఆరుద్ర ఘంటసాల ఘంటసాల
కలగంటిని నేను కలగంటిని మధురాంతకం రాజారాం ఘంటసాల ఘంటసాల
కర్షకుడా దేశానికి వెన్నముకవురా ఘంటసాల ఘంటసాల
మమతలలో మధురిమగా ఘంటసాల ఘంటసాల, పి.సుశీల
నావికా యెచటికోయి నీ పయనం ఘంటసాల ఘంటసాల; ఎం.ఎస్.రామారావు
ఫక్కున నీవు నవ్విన చాలు ఘంటసాల ఘంటసాల,పి.లీల
ప్రభో నీ చిరునామా ఏమి ఘంటసాల ఘంటసాల
కాసింత ఇటు చూడవోయి సి. నారాయణరెడ్డి రమేష్ నాయుడు రావు బాలసరస్వతీ దేవి మీరా భజన్ అనువాద గీతం
నీలమోహనుడు నా కనులలో సి. నారాయణరెడ్డి రమేష్ నాయుడు రావు బాలసరస్వతీ దేవి మీరా భజన్ అనువాద గీతం
నీవులేక నిలువలేను సి. నారాయణరెడ్డి రమేష్ నాయుడు రావు బాలసరస్వతీ దేవి మీరా భజన్ అనువాద గీతం
ప్రియసఖి శ్రీహరికి సి. నారాయణరెడ్డి రమేష్ నాయుడు రావు బాలసరస్వతీ దేవి మీరా భజన్ అనువాద గీతం
ఆలయమున వినబడునదిగో బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
ఆ తోటలోనొకటి ఆరాధనాలయము సాలూరి సన్యాసిరాజు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
తుమ్మెదా ఒకసారి మోమెత్తి చూడమని సాలూరి సన్యాసిరాజు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
ఈ ప్రేమ ఎలా కలిగెను నాపై మంచాళ జగన్నాధరావు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
ఒకే ఒక్క సారి ఎగాదిగా చూసి ఆరుద్ర రావు బాలసరస్వతీ దేవి
కనుగొంటి కనుగొంటి రావు బాలసరస్వతీ దేవి
కళకళలాడుచు కిలకిలనవ్వుచు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
కోపమేల రాధా దయజూపవేల నాపై సాలూరు రాజేశ్వరరావు,రావు బాలసరస్వతీ దేవి
కూయంచు కూయకే కూయకే కోయిలా రావు బాలసరస్వతీ దేవి
ఘల్ ఘల్ ఘల్ అని గజ్జెలు మరోగ రావయ్యా కృష్ణయ్యా ఆరుద్ర రావు బాలసరస్వతీ దేవి
చలిగాలి వీచింది తెలవారబోతోంది ఆరుద్ర రావు బాలసరస్వతీ దేవి
నడిరేయి దాటింది వదిలేయి నా చేయి ఆరుద్ర రమేష్ నాయుడు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
చూచావా మా చిన్ని గోపాలుని నండూరి రామమోహనరావు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
దయచూడుమయా తిరుమలనిలయా రావు బాలసరస్వతీ దేవి
నడపవా పడవ రావు బాలసరస్వతీ దేవి
నిన్ను నమ్మితినోయి రావు బాలసరస్వతీ దేవి
నటనమాడవే మయూరీ బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు మహాభాష్యం పేరిందేవి మహాభాష్యం పేరిందేవి; రావు బాలసరస్వతీ దేవి
నిండుపున్నమి పండువెన్నెలలో దాశరథి కృష్ణమాచార్య రావు బాలసరస్వతీ దేవి
నీ మురళి మరోతలో వలపు పిలుపుందిరా రావు బాలసరస్వతీ దేవి
పెందలకడ ఓ సుందరుడా రావు బాలసరస్వతీ దేవి
మనసనేది లేని నాడు లేవు ప్రేమగాథలు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
పొదరింటిలోనుండి పొంచిచూచెదవేల సాలూరు రాజేశ్వరరావు,రావు బాలసరస్వతీ దేవి
ముసురేసిందంటే అసలే పైన మతిపోతది కొనకళ్ళ వెంకటరత్నం ఘంటసాల రావు బాలసరస్వతీ దేవి
రాలని పూలు కోసుకొని రావు బాలసరస్వతీ దేవి
వినవే చెలి పిలుపు అల్లదిగో వింజమూరి శివరామారావు సాలూరు హనుమంతరావు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
విభుడేగుదెంచేటి వేళాయెనే చెలీ నండూరి రామమోహనరావు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
విరహానలంపు బాధ భరియించలేదు రాధ బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
శశివదనముగని నే వికసితమొందితినే రావు బాలసరస్వతీ దేవి
సరగున రారా సమయమిదేరా రావు బాలసరస్వతీ దేవి
సంగీతమేలనే ఆరుద్ర రావు బాలసరస్వతీ దేవి
హాయమ్మ హాయి మా పాపాయి రావు బాలసరస్వతీ దేవి
హృదయము కరిగే రావు బాలసరస్వతీ దేవి
మబ్బులు మబ్బులు మబ్బులొచ్చినయ్ కొనకళ్ళ వెంకటరత్నం పాలగుమ్మి విశ్వనాథం కనకవల్లీ నాగేందర్
నన్నాడింతువు అది నీ ఖేల నార్ల చిరంజీవి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ కనకవల్లీ నాగేందర్
నాదని నేనని తలచుటే గాని డా.ఎం.పద్మినీ దేవి కనకవల్లీ నాగేందర్ కనకవల్లీ నాగేందర్
మురళిని ఊదుము కన్నయ్యా కనకవల్లీ నాగేందర్ కనకవల్లీ నాగేందర్ కనకవల్లీ నాగేందర్
ఏమి సేతురా లింగా సాంప్రదాయం మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ తత్త్వం
ఎవరు చేసిన ఖర్మ వారనుభవించక ఏరికైనను తప్పదన్నా సాంప్రదాయం మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ తత్త్వం
మాయాదేహము స్థిరమని నమ్మి మదిలో పొంగకే ఓ మనసా సాంప్రదాయం మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ తత్త్వం
గూటి చిలకేదిరా ఓరన్నా గూడు చినబోయెరా సాంప్రదాయం మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ తత్త్వం
మాయలోకమున మమతలు చెందక మాయను విడవే ఓ మనసా సాంప్రదాయం మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ తత్త్వం
వస్తావట్టిదె పోతావట్టిదె ఆస ఎందుకంటా సాంప్రదాయం మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ తత్త్వం
పరమానంద రహస్యతత్త్వమను ప్రణవము వినవలెరా సాంప్రదాయం మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ తత్త్వం
ఈశ్వరాఙ్ఞ ఏమో తెలియదు అది ఎవరెరుగరు సాంప్రదాయం మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ తత్త్వం
ఓయి తుమ్మెదా శ్రీరంగం గోపాలరత్నం
మురళీధరుని మోహనగానము శ్రీరంగం గోపాలరత్నం
కస్తూరి రంగయ్యా శ్రీరంగం గోపాలరత్నం
మన ప్రేమ బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు శ్రీరంగం గోపాలరత్నం, మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ
ఎవరది ఇంతగ నను వేటాడేదెవరది డా.బోయి భీమన్న మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ కె.బి.కె.మోహన్ రాజు
చూచేకొలదీ సుందరము డా.బోయి భీమన్న మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ కె.బి.కె.మోహన్ రాజు
మోహన రాగ రాగిణి డా.బోయి భీమన్న మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ కె.బి.కె.మోహన్ రాజు
ఏ గాలి వడిరాలి డా.బోయి భీమన్న మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ మోహన రాగం
ఎత్తవోయీకేల యీ బేల సుమబాల డా.బోయి భీమన్న మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ శాంతా చారి
చూచేకొలదీ సుందరము డా.బోయి భీమన్న మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ కె.బి.కె.మోహన్ రాజు; మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ
ఆరాధింతును డా.బోయి భీమన్న మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ శాంతా చారి
పూలతోటలలోనా డా.బోయి భీమన్న మల్లిక్ మల్లిక్
ఎవ్వరిదోయీ ఈ రేయి డా.దాశరథి కృష్ణమాచార్య మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ కె.బి.కె.మోహన్ రాజు
నింగిపై నీలాల తెరపై ఓలేటి శశాంక మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ కె.బి.కె.మోహన్ రాజు
గుండెల్లో ఉండాలి కులాసా దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ కె.బి.కె.మోహన్ రాజు
పయనించు సెలయేటి డా.బోయి భీమన్న మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
ఎంత కాలమాయెరా డా.బోయి భీమన్న మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ కనకవల్లీ నాగేందర్
ముజ్జగాలు మోహించగ మురళిని వాయించరా డా.బోయి భీమన్న పి.శాంతకుమారి
ఎదురైనారా ఎవరైనా ముదిగొండ వీరభద్రమూర్తి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
ముదురు ముదురు వెన్నెలలో ముదిగొండ వీరభద్రమూర్తి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
దీపావళి నేడు దీపావళి మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు మంచాళ జగన్నాధరావు
భూధరాగ్రతలాన వేదనాతుహినమ్ము మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు మంచాళ జగన్నాధరావు
నా యెదలో పూవుల పొదలో మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
స్వాగతం సుస్వాగతం మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
మరపురాని కలలు కని మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
తెప్పవోలె చంద్రబింబం మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
వదలండీ ద్వేషం మనసులు విరిచే విషం మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
మరవకుడీ ఓ ప్రజలారా మన గాంధి మహాత్ముణ్ణి మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
జైహిందని నిద్దుర లేవండి మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ చైనాయుద్ద సమయంలో పాట
తూరుపు దిక్కున అదిగో చూడు పొడిచె వేగుచుక్క ఆరుద్ర ఘంటసాల ఘంటసాల
సాగేను కారు రేగే హుషారు ఆరుద్ర ఘంటసాల ఘంటసాల
వేదంలా గోదావరి ప్రవహిస్తోందే ఆరుద్ర ఘంటసాల ఘంటసాల
ఎందుకింత సంతోషమో ఈ తెలుగువాళ్ళకి ఆరుద్ర మంచాళ జగన్నాధరావు
తెలుగుపాటకు నేడు కొత్త పల్లవి పాడుతూ ఆరుద్ర మంచాళ జగన్నాధరావు
ఆకాశవీధిలో ఎన్ని తారకలో ఆరుద్ర మంచాళ జగన్నాధరావు
నిరంతరం మా హృదంతరంలో నిండి వెలుగు జ్యోతి ఆరుద్ర మంచాళ జగన్నాధరావు
మెరుపులు పూవుల దండగా డా.దాశరథి కృష్ణమాచార్య మంచాళ జగన్నాధరావు
మామిడికొమ్మా మల్లియరెమ్మా మంతెనమాడెనదే డా.దాశరథి కృష్ణమాచార్య మంచాళ జగన్నాధరావు
నవంబరొకటి వచ్చింది నవయుగోదయం తెచ్చింది నాయని సుబ్బారావు మంచాళ జగన్నాధరావు రాగం చక్రవాకం
మృఒయింపుము నవవేణువు డా.దాశరథి కృష్ణమాచార్య మంచాళ జగన్నాధరావు
స్వేచ్ఛాసరస్వతీ జోహారోయమ్మా డా.దాశరథి కృష్ణమాచార్య మంచాళ జగన్నాధరావు
భూధరమో సాగరమో డా.దాశరథి కృష్ణమాచార్య పాలగుమ్మి విశ్వనాథం కె.బి.కె.మోహన్ రాజుమంగళంపల్లి
తథాగతా ప్రజాహితా డా.దాశరథి కృష్ణమాచార్య పాలగుమ్మి విశ్వనాథం శాంతా చారి
రావేమి రా శశీ అంధకారం ఈ నిశి డా.దాశరథి కృష్ణమాచార్య పాలగుమ్మి విశ్వనాథం శాంతా చారి
భేదాలు వాదాలు మానాలి నేడు ఒక మాటగ మనము నిలవాలి నేడు డా.దాశరథి కృష్ణమాచార్య
స్వాతంత్ర్యమే నా జీవితాశయని ఓలేటి శశాంక పాలగుమ్మి విశ్వనాథం శాంతా చారి
ఇదెవత్తునని చెప్పి మటిమాయమయ్యె ఓలేటి శశాంక మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ శాంతా చారి కాంతామణి రాగం
రావమ్మ స్వాతంత్ర్య భారత సావిత్రీ ఓలేటి శశాంక పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
శిరసెత్తు గగనమ్ము దాకా ఓలేటి శశాంక పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
చాటాలిరోయన్న శాంతి సందేశం ఓలేటి శశాంక పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
కొమ్మల్లో చిక్కుకున్న కొంటె చందమామ ఓలేటి శశాంక మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
దూర దూర గగనాలకు సాగుదాం ఓలేటి శశాంక మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
వలరాజు నా మీదనా ఓలేటి శశాంక మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
తొలిప్రొద్దు రేయిలో ఓలేటి శశాంక ఈమని శంకరశాస్త్రి
కోపమా ప్రియతమా ఓలేటి శశాంక మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ
దూరతీరాలలో ఆ పిలుపు ఎవరిదో డా.ఎం.పద్మినీ దేవి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ శాంతా చారి పీలు రాగం
ప్రణయానికి చల్లదనం విరహానికి వెచ్చదనం కోపల్లె శివరాం మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ శాంతా చారి యమన్ రాగం
మధురోహలు ఊగే మలయసమీరం బొమ్మనబోయిన సోమసుందరం మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ శాంతా చారి పహాడీ రాగం
మానవజీవనం మధుమాసం డా.ఆచార్య తిరుమల మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ శాంతా చారి రాగమాలిక
ఈ నల్లనిరాలలో ఏ కన్నులు దాగెనో డా.సి. నారాయణరెడ్డి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం నాట రాగం. రామప్ప నాటకం లోనిది.
రాలలోపల పూలు పూచిన రామమందిరలీల డా.సి. నారాయణరెడ్డి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం కె.బి.కె.మోహన్ రాజు బాలమురళికృష్ణ
నాగీ ఆడవే డా.సి. నారాయణరెడ్డి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం రామప్ప నాటకం లోనిది. రాగం సింహేంద్రమధ్యమం
ఏనాటిదో మనబంధము డా.సి. నారాయణరెడ్డి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం రామప్ప నాటకం లోనిది. రాగం గౌరీమనోహరి
శరదాగమనం శరదాగమనం డా.సి. నారాయణరెడ్డి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం రాగం చక్రవాకం
సకలమతాలను కలుపుకునే సాగరాత్మగల చరిత్ర మాది డా.సి. నారాయణరెడ్డి
ఏటిదాపుల తోటలోపల డా.సి. నారాయణరెడ్డి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
రాలలోపల పూలు పూచిన రామమందిరలీల డా.సి. నారాయణరెడ్డి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం కె.బి.కె.మోహన్ రాజు
ఓ వసంతప్రియా కందుకూరి రామభద్రరావు
జయము జయము తల్లీ జయము కల్పవల్లీ కందుకూరి రామభద్రరావు
ఏల యీ మధుమాసము డా.సి. నారాయణరెడ్డి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
ఓహో నా కలువ కన్నెలారా డా.సి. నారాయణరెడ్డి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ రాగం సారంగ
కుక్క మొరిగిందిరా డా.సి. నారాయణరెడ్డి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం 1965 పాకిస్తాన్ యుద్ధసందర్భములో రచించిన గీతం
సారేజహాన్ సే అచ్ఛా డా.సి. నారాయణరెడ్డి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ పల్లవి ఇక్బాల్ రచన. చరణాలు నారాయణరెడ్డి రచించారు ఈ పాటలో
చిగురాకులపై చిరుగాలి సి. నారాయణరెడ్డి కొచ్చెర్లకోట సూర్యప్రకాశరావు
మీరా చరితమ్మును డా.సి. నారాయణరెడ్డి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
చిరునవ్వును పలికించే డా.సి. నారాయణరెడ్డి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
మృగనయనా రసికమోహినీ వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ దర్బారీ కానడ రాగం
హోలీ ఇదేనోయ్ హోలి వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ కేదార్ రాగం
ఎవరికున్నది ఇంత శక్తి డా.వేటూరి ఆనందమూర్తి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ వేదవతి ప్రభాకర్ 1974 అక్టోబర్ ఈ మాసపు పాట
కొమ్మలో కోయిలనై పూయనా మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ వేదవతి ప్రభాకర్
విరబూసి యిరుల తరులు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ వేదవతి ప్రభాకర్
నా అన్నవారెవరు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ వేదవతి ప్రభాకర్
అమ్మదొంగా పాలగుమ్మి విశ్వనాథం పాలగుమ్మి విశ్వనాథం వేదవతి ప్రభాకర్
సుమవనిలో రసధునిలా కోపల్లె శివరాం ఈమని శంకరశాస్త్రి వేదవతి ప్రభాకర్,మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
స్వాతంత్ర్యమననేమి తాతా కోపల్లె శివరాం కలగా కృష్ణమోహన్
ఈ తరం మారిందిరా అంతరం లేదందిరా డా.వేటూరి ఆనందమూర్తి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
వందనమభివందనం డా.వేటూరి ఆనందమూర్తి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
ధన్యవహో మాతృభూమి డా.వేటూరి ఆనందమూర్తి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
ఇది చల్లని తల్లిరా కోపల్లె శివరాం మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
నాదు జన్మభూమి కంటె నాకమెక్కడుంది సురలోకమెక్కడుంది ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి
ఏ పూవు పూచినా ఏ పాట పాడినా ఎందుకోయీ హృదయమింత కళవళపడును ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి
చక్కని చుక్కల సఖ్యము మరిగిన చందమామ రావోయీ ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి మహాభాష్యం పేరిందేవి
భరతమాత నీ స్వప్నలోకములు ఫలియించినవోయీ ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి
దేశము మీరై తేజము మీరై డా.ఆచార్య తిరుమల మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ బృందగానం
ఏ గీతము నీ రీతిగ వినిపించెడుదాన డా.ఆచార్య తిరుమల మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ శాంతా చారి
వెలిగించు శాంతి దీపం డా.ఆచార్య తిరుమల మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
నయనాలకు సుందర బిందువు డా.ఆచార్య తిరుమల మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ సి.పద్మజ
ఉంటే భుజాన నాగలి డా.ఆచార్య తిరుమల మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
నీలో ఉన్నదేదో డా.ఆచార్య తిరుమల మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
ఈ వెన్నెలలోన నీ కన్నులలోన డా.ఆచార్య తిరుమల విన్నకోట మురళీకృష్ణ
పాడనా నేనీ రేయి డా.ఆచార్య తిరుమల పి.వి.సాయిబాబా
పాలింపవే నను గీర్వాణీ డా.ఆచార్య తిరుమల నల్లూరి సుధీర్ కుమార్
జోజో వెన్నెలమ్మా డా.ఆచార్య తిరుమల ఎం.ఆర్.కె. ప్రభాకర్
నిదురపోవే తల్లి డా.ఆచార్య తిరుమల కె.రామాచారి
పదిలమహో పదిలమహో బాలంత్రపు రజనీకాంతరావు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
మరపురాని కలలు కని మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ ఈ మాసపు పాట
ఓ విశాలావనీ శోభాతిపావనీ అబ్బూరి రామకృష్ణారావు
పాడవే పాడవే బంగారుతల్లీ అబ్బూరి రామకృష్ణారావు
రావె సంధ్యాకామినీ అబ్బూరి రామకృష్ణారావు
రేయిగడచె పొద్దు పొడిచె అబ్బూరి రామకృష్ణారావు
నీది నాది ఏనాటికీ మన అందరిదీ దేశం వింజమూరి శివరామారావు
ఒక్క మాటపై నిలిచి ఒక్క బాటపై నడిచి డా.ఎం. పద్మినీదేవి
కొమ్మలలో కోకిలమ్మా కుహూకుహూమన్నది డా.జె.బాపురెడ్డి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం కె.బి.కె.మోహన్ రాజు
శిశిరంవలె యీసురాలిపొయింది డా.జె.బాపురెడ్డి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
కోకిల పాటలు వినే తీరిక లేదు డా.జె.బాపురెడ్డి పి.వి.సాయిబాబా
ఇది మన భారతదేశం డా.జె.బాపురెడ్డి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
కోకిలా నా పాట కూడా వినిపించుకో డా.జె.బాపురెడ్డి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ కె.బి.కె.మోహన్ రాజు ఈ మాసపు పాట
వెలుగు పండే తెలుగు తీరంలో విలయ తిమిరం తాండవించింది డా.జె.బాపురెడ్డి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ 1977 కోస్తా తుఫాన్ అప్పటి పాట
నా దేశం నవ్వుతూంది నందనవనంలా డా.జె.బాపురెడ్డి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ ఎం.ఎస్.రామారావు ఈ మాసపు పాట
మురజమేదో నా మదిలో మురళి ఏదో నా మదిలో డా.జె.బాపురెడ్డి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ మాడపాటి సరళారాణి
నా మనో భావనలు గోపీజనం డా.జె.బాపురెడ్డి సాలూరు రాజేశ్వరరావు పి.సుశీల శ్రీకార శిఖరం కావ్యం లోనిది
త్యాగయ్య పాడుకొనెను తలపు తంత్రితో డా.జె.బాపురెడ్డి సాలూరు రాజేశ్వరరావు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ శ్రీకార శిఖరం కావ్యం లోనిది
సిగ్గవుతున్నది నాకు శ్రీనివాసా డా.జె.బాపురెడ్డి సాలూరు రాజేశ్వరరావు శ్రీకార శిఖరం కావ్యం లోనిది
ఎన్నెన్నో నదులు దాటి డా.జె.బాపురెడ్డి విన్నకోట మురళీకృష్ణ
పాటలన్నిట మేటియై డా.జె.బాపురెడ్డి నల్లూరి సుధీర్ కుమార్
మొక్కజొన్న తోటలో కొనకళ్ళ వెంకటరత్నం వింజమూరి అనసూయ వింజమూరి అనసూయ, వింజమూరి సీత అదృష్టవంతులు చిత్రంలో ఈ పాట వాడారు
ముసురేసిందంటే పైన కొనకళ్ళ వెంకటరత్నం రావు బాలసరస్వతీ దేవి విధివిలాసం చిత్రంలో ఈ పాట వాడారు
నను విడబోకుమా క్షణమైన ప్రియతమా గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణ ప్రసాద్ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ శివకామేశ్వరి శివరంజని రాగం
నీలి నీలి గగనంలో ఒక తార మెరిసింది ఫాదర్ మాథ్యూస్ రెడ్డి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ కె.బి.కె.మోహన్ రాజు, వేదవతి ప్రభాకర్ శివరంజని రాగం
శ్రీవేంకటేశా తిరుమలేశా డా.జె.బాపురెడ్డి పి.వి.సాయిబాబా శశికళా స్వామి శివరంజని రాగం
తళుకు జల్తార్ బుటాలల్లిన దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి బాలంత్రపు రజనీకాంతరావు శివరంజని రాగం
వీరశంఖమెత్తవోయ్ విజయగీతి పాడవోయ్ డా.ఎం.పద్మినీ దేవి రమేష్ నాయుడు ఎస్.జానకి
మాధవా మాధవా మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ ఎ.వి.సావిత్రి
మరల కొత్త చిగురులు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ ఎ.వి.సావిత్రి
హృదయాల తోటలు పూయగా డా.దాశరథి కృష్ణమాచార్య మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్, శాంతా చారి,ఎ.వి.సావిత్రి
రమ్మంటే చాలుగాని డా.దాశరథి కృష్ణమాచార్య మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
శివపాదమునుంచనేను డా.అరిపిరాల విశ్వం పాలగుమ్మి విశ్వనాథం విజయలక్ష్మీ శర్మ; వేదవతి ప్రభాకర్
పూవులే పిలిచే వేళ డా.ఆచార్య తిరుమల మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ విజయలక్ష్మీ శర్మ
ఎంత రాతి మనసు నీది శారదా అశోకవర్ధన్ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ విజయలక్ష్మీ శర్మ
పదిమందికి చాటాలి ఈ మాట పదే పదే పాడాలి ఈ పాట శారదా అశోకవర్ధన్ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
మొయ్యర మొయ్యర బరువులు శారదా అశోకవర్ధన్ ఎల్. నిర్మల్ కుమార్
నవ్వకే నెలవంక నవ్వకే జొన్నవాడ రాఘవమ్మ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ విజయలక్ష్మీ శర్మ
పిల్లన గ్రోవి మెల్లన ఊది జొన్నవాడ రాఘవమ్మ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ విజయలక్ష్మీ శర్మ
అనురాగ మందిరాన మైత్రేయ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ విజయలక్ష్మీ శర్మ
పిడికెడు యెదలో పాలవెల్లువలు వి.సంపత్ కుమార్ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ విజయలక్ష్మీ శర్మ బిందుమాలిని రాగం
మన భారత రథకేతనమున త్రివర్ణ రాగం బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు నఠభైరవి రాగం
దేవా దీనబంధు రావా దయాసింధు డా.ఎం.పద్మినీ దేవి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ నఠభైరవి రాగం
మరచితివా నను పరమేశ్వరి డా.బి.ఆర్.శాస్త్రి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ నఠభైరవి రాగం
ఓ నవభారత జాతిపితా వింజమూరి శివరామారావు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ నఠభైరవి రాగం
నేల నవ్వుతోందా ఓలేటి శశాంక మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ కె.బి.కె.మోహన్ రాజు ఈ మాసపు పాట
పల్లెరా ఇది పల్లెరా పులికంటి కృష్ణారెడ్డి ఉషాకాంత్
ఇది మానవతాగీతం వై.రామకృష్ణారావు ఉషాకాంత్
భారత నందనవనమున విరిసిన కుసుమమును నేను డా.ఎం. పద్మినీ దేవి ఉషాకాంత్ గౌళ రాగం
ఏ ఊహ వేసిన బొమ్మలో దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఉషాకాంత్ విజయలక్ష్మీ శర్మ
వేయ బోవని తలుపు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి ఉషాకాంత్
కన్నుల నీరున్నా దుర్గా నాగరాజు ఉషాకాంత్
సిరిగల తల్లి సీతమ్మ తల్లి లక్ష్మీరమణ ఉషాకాంత్
ఎవరు కంటేనేమి గోపచూడామణిని ఉషాకాంత్ ఉషాకాంత్
ఒక మది మహతీనాదసుధ చిలికెనట ఉషాకాంత్ ప్రీతమ్
ఒకరికొకరు తోడుంటే పండు వెన్నెలా ఉషాకాంత్ ప్రీతమ్
తెలతెలవారకముందే నార్ల చిరంజీవి ఉషాకాంత్
నా పాటతో జగము నాట్యమాడేనా మహభాష్యం పేరిందేవి
కన్నయ్య జన్మించె విన్నారటే మహభాష్యం పేరిందేవి
అంతులేని ఆశలున్న అంతరంగమా డా.వడ్డేపల్లి కృష్ణ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
జగతిరథం జైకొడుతూ డా.వడ్డేపల్లి కృష్ణ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
వెన్నెలంత చల్లనిదీ స్నేహము డా.వడ్డేపల్లి కృష్ణ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
మళ్ళీ జన్మించు ప్రభూ డా.వడ్డేపల్లి కృష్ణ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ మానాప్రగడ నరసింహమూర్తి
మనమంతా ఒక్కటనే మంచి మనసుతో పెరగాలి డా.వడ్డేపల్లి కృష్ణ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
అమృతరూపమే తల్లిరా డా.వడ్డేపల్లి కృష్ణ సి.ఇందిరామణి
మనిషి జీవమొక గీతి డా.వడ్డేపల్లి కృష్ణ సి.ఇందిరామణి
సాయి సాయి ఒం సాయి డా.వడ్డేపల్లి కృష్ణ సి.ఇందిరామణి
వెన్నెలంత చల్లనిదీ స్నేహం డా.వడ్డేపల్లి కృష్ణ నల్లూరి సుధీర్ కుమార్
ఈ రేయి నన్నొల్ల నేరవా రాజా నండూరి సుబ్బారావు ఎంకి పాట. నాథనామక్రియ రాగం
మంచు పొగలుండేది మరి కొన్ని నిముషాలే డా.సి. నారాయణరెడ్డి విన్నకోట మురళీకృష్ణ వినోద్ బాబు జైజైవంతి రాగం
కలగన్నాను నేను కలగన్నాను తెన్నేటి సుధ విన్నకోట మురళీకృష్ణ శశికళా స్వామి
ప్రణయాంగన పారిజాత బలభద్రపాత్రుని మధు విన్నకోట మురళీకృష్ణ
ఎంత అబలవో సీతమ్మా డా.జె.బాపురెడ్డి విన్నకోట మురళీకృష్ణ సామ రాగం
ఎవరికి తెలియదులే గోపాలా శారదా అశోకవర్ధన్ విన్నకోట మురళీకృష్ణ డి.సురేఖా మూర్తి బృందావనసారంగ రాగం
పూలు చేసెను బాసలు ఏవో బాసలు కోపల్లె శివరాం విన్నకోట మురళీకృష్ణ డి.సురేఖా మూర్తి
తియ్యని తేనెల శోభలు విన్నకోట మురళీకృష్ణ డి.సురేఖా మూర్తి, శశికళా స్వామి బృందావనసారంగ రాగం
మృగం కంట నీరు కారితే విన్నకోట మురళీకృష్ణ శశికళా స్వామి చక్రవాకం రాగం
మనసాయెరా మాధవా శారదా అశోకవర్ధన్ పాలగుమ్మి విశ్వనాథం విజయలక్ష్మీ శర్మ శారదాకృతులు సిడి లోనిది
ఈ రేయి ఇలాగే నిలిచిపోనీ శారదా అశోకవర్ధన్ పాలగుమ్మి విశ్వనాథం డి. సురేఖామూర్తి ద్విజావంతి రాగం (శారదాకృతులు సిడి లోనిది)
రామా నిన్నే కోరినాను శారదా అశోకవర్ధన్ పాలగుమ్మి విశ్వనాథం డి.వి.మోహనకృష్ణ ద్విజావంతి రాగం (శారదాకృతులు సిడి లోనిది)
మనసులోన వున్నదీ శారదా అశోకవర్ధన్ పాలగుమ్మి విశ్వనాథం నిత్యసంతోషిణి శారదాకృతులు సిడి లోనిది (రాగం కళ్యాణి)
పిలిచిన పలుకవదేల శారదా అశోకవర్ధన్ పాలగుమ్మి విశ్వనాథం నిత్యసంతోషిణి శారదాకృతులు సిడి లోనిది (రాగం కళ్యాణవసంతం)
జోలపాడి జోకొట్టేది శారదా అశోకవర్ధన్ పాలగుమ్మి విశ్వనాథం నిత్యసంతోషిణి శారదాకృతులు సిడి లోనిది
మనసు దోచిన కోమలి శారదా అశోకవర్ధన్ పాలగుమ్మి విశ్వనాథం వినోద్ బాబు శారదాకృతులు సిడి లోనిది (రాగం కానడ)
ఎంత సొగసుకాడే శారదా అశోకవర్ధన్ పాలగుమ్మి విశ్వనాథం హైమావతి శారదాకృతులు సిడి లోనిది (రాగం మిశ్రఖమాస్)
కృష్ణా గోపీకృష్ణా సుధామ నల్లూరి సుధీర్ కుమార్ జ్యోతీ రామకృష్ణ
మనసు మురియగా మధురగీతి పాడనా సుధామ ఘంటసాల విజయ్ కుమార్ విజయలక్ష్మీ శర్మ
గుప్పిట్లో ఇసుకలాగ రాలిపోవు కాలం సుధామ మల్లిక్ మల్లిక్
రొదచేయకే తుమ్మెదా వడ్డాది మల్లిక్ మల్లిక్
ఏకాంతం తీగెమీద విరహాశ్రువు జారింది సుధామ డి.వి.మోహనకృష్ణ శిష్ట్లా శారదావెంకటరమణ
రావోయి చందమామ రావులపర్తి భద్రిరాజు సాలూరు రాజేశ్వరరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు
ఒకసారి మోముజూపవే రావులపర్తి భద్రిరాజు సాలూరు రాజేశ్వరరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు
ఎదలో నిను కోరితినోయి రావులపర్తి భద్రిరాజు సాలూరు రాజేశ్వరరావు సాలూరు రాజేశ్వరరావు
జీవితమంతా కలయేనా రావులపర్తి భద్రిరాజు ఘంటసాల ఘంటసాల
శరణం శరణం రావులపర్తి భద్రిరాజు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ
హరే వెంకటరమణ బ్రోవరా రావులపర్తి భద్రిరాజు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ
సరగున రారా రావులపర్తి భద్రిరాజు రావు బాల సరస్వతీ దేవి జావళీ
రారా చంద్రుడా రావులపర్తి భద్రిరాజు జె.బి.రాఘవులు,ఎ.పి.కోమల
ప్రియా ప్రియా రావులపర్తి భద్రిరాజు జె.బి.రాఘవులు,ఎ.పి.కోమల
సత్యదేవ స్వామీ రారా రావులపర్తి భద్రిరాజు పి.సుశీల
రండయ్య పోదాము సింహాద్రి రావులపర్తి భద్రిరాజు పి.సుశీల
అనవేరా అనవేరా భారతవీరా అనవేరా దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం సరసాంగి రాగం
వేయి తీయని భావనలు ఈ రేయి విరిసినవే చెలీ పి.వి.రోహిణీ కుమార్ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ సరసాంగి రాగం
నిదురలేని ఈ రేయి ఎటుల గడచేనో డా.ఎం.పద్మినీ దేవి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ సరసాంగి రాగం
హృదయవీణా పలికెరా మనోహరా డా.ఎం.పద్మినీ దేవి కె.రామాచారి
అతిథిలా వచ్చావు డా.ఎం.పద్మినీ దేవి కె.రామాచారి
తేనేల తేటల మాటలతో ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ
ఒక గాలి తేలీ ఉయాల లూగే ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ మల్లిక్
ఏ రేవులో ఎక్కేవురా ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ కలగా కృష్ణమోహన్
ఆసేతు హిమశీతలం బొమ్మనబోయిన సోమసుందరం మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
కరుణానిధి నన్ను కాచి రక్షించవే ఉపద్రష్ట కృష్ణమూర్తి ఉపద్రష్ట కృష్ణమూర్తి ఉపద్రష్ట కృష్ణమూర్తి కాపి రాగం
రావే కొకిల పాట పాడవే ఉపద్రష్ట కృష్ణమూర్తి ఉపద్రష్ట కృష్ణమూర్తి ఉపద్రష్ట కృష్ణమూర్తి మిశ్రహరికాంభోజి రాగం
విశాల భారతదేశం మనది దాశరథి కృష్ణమాచార్య ఉపద్రష్ట కృష్ణమూర్తి
దశరధనందన రామా ఘనశ్యామా మునికామా నరసదాసు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
కేశవ మాధవ గోవిందాయని కీర్తన సేయుట యెన్నటికో నరసదాసు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
నన్ను గన్నయ్యా ననుగనవయ్యా నరసదాసు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
రామా నా ముందు నిలిచి నరసదాసు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
హృదయవీణాతంత్రి మీటి సారించితే మంచాళ జగన్నాధరావు
బంగారు పాపాయి బహుమతులు పొందాలి మంచాళ జగన్నాధరావు మంచాళ జగన్నాధరావు రావు బాలసరస్వతీ దేవి
కృష్ణయ్య ఊదేడు కాళీయఫణిపైన మంచాళ జగన్నాధరావు మంచాళ జగన్నాధరావు
వచ్చిందీ వచ్చిందీ స్వాతంత్ర్యదివసమొచ్చిందీ మంచాళ జగన్నాధరావు మంచాళ జగన్నాధరావు
ఏల మరోగించేవురా ఈ మూగవీణ డా.సి. నారాయణరెడ్డి
తెలుగుతల్లి కోవెలలోన పలికింది పావనవీణ డా.దాశరథి కృష్ణమాచార్య
పొంగారి పాడవే బంగారు వీణ వింజమూరి శివరామారావు
హృదయ వీణ పలికెరా డా.ఎం.పద్మినీ దేవి ఎన్.సి.మూర్తి శశికళా స్వామి
తడవాయెరా నన్ను బ్రోచుటకు పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
చిక్కితివేలరా నా చేత గోపాలా పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
ఎంతని కీర్తింతునురా ఏమో నీ కరుణ కలుగ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
మనసు విషయకామాదుల కొసగితె మాధవసేవౌనా పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
మతమంటే మరి ఏమిటన్నా పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ కె.బి.కె.మోహన్ రాజు
నామరూప రహితుండవైన పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
జయము జయము భారతీ ఆదూరి సత్యవతీదేవి తిరుపతి రామానుజసూరి
కోయిల గొంతే నా పాట ఆదూరి సత్యవతీదేవి తిరుపతి రామానుజసూరి
ఒక పాటకు మేఘమైతిని ఆదూరి సత్యవతీదేవి తిరుపతి రామానుజసూరి
అదిగదిగో మా తల్లి ఆదూరి సత్యవతీదేవి తిరుపతి రామానుజసూరి
కమ్మనైన స్వరాలు ఆదూరి సత్యవతీదేవి కున్నక్కుడి వైద్యనాథన్
ఒక వేణువు ఆదూరి సత్యవతీదేవి వింజమూరి లక్ష్మి
మాధురీ రసానందఝరి తిరుపతి రామానుజసూరి తిరుపతి రామానుజసూరి
ఈ పాదకమలమే ఎం. రామకోటి తిరుపతి రామానుజసూరి
అలికిడైతే చాలు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి తిరుపతి రామానుజసూరి
కనులలోని కాంతి నీవే కిల్లాన మోహన్ బాబు తిరుపతి రామానుజసూరి
ఏడే అల్లరి వనమాలి మధురాంతకం రాజారాం తిరుపతి రామానుజసూరి
తరలిరారమ్మా దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం హంసధ్వని రాగం
ఒత్తండీ జీవనశంఖము దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం హంసధ్వని రాగం
కొమ్మరో విరిరెమ్మరో కోపల్లె శివరాం మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ హంసధ్వని రాగం. 'త్రిపథ' సంగీత రూపకంలోనిది
ఈ జీవిక ఏనాడును ఏనెరుగను తీరిక దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి నూకల చినసత్యనారాయణ జంఝూటి రాగం
వచ్చెను కనవే ఆమని వన్నెలు చిందే యామిని డా.ఎం.పద్మినీ దేవి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ జంఝూటి రాగం
ప్రతి హృదయం ఊగుతుంది ఆనందడోలిక డా.ఎం.పద్మినీ దేవి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
సెలవింక నెలవంక ఓలేటి శశాంక ఎస్.బ్రహ్మానందం
ప్రతిపూవులో సొగసుందిలే పెద్దింశెట్టి సత్యనారాయణ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ ఎమ్.ప్రసన్నలక్ష్మి నాసికాభూషణి రాగం. 1995లోఈ మాసపు పాట
తిమిరాలను ఛేదించే సమరాలే దీపాలు సుధామ మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
సుధామధురము రామగానము గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణప్రసాద్ పి.వి.సాయిబాబా
అన్నాడే వస్తానన్నాడే వల్లూరి జగన్నాథరావు వల్లూరి జగన్నాథరావు
అడివిలో నా యిల్లు అడివోడు నా మొగుడు వల్లూరి జగన్నాథరావు వల్లూరి జగన్నాథరావు
గోలుకొండోయ్ వల్లూరి జగన్నాథరావు వల్లూరి జగన్నాథరావు
నన్నిడిసి పెట్టెల్లినాడే నా రాజు నండూరి సుబ్బరావు బి.వి.నరసింహారావు యెంకి పాట
దాసిగా నుంటకైన తగునా ప్రాణేశ దేవా బి.వి.నరసింహారావు
రొదచేయకే తుమ్మెదా వడ్డాది మల్లిక్ మల్లిక్
కన్నెకాటుక కళ్ళు చిన్నినాధుని జూచి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కొచ్చెర్లకోట సూర్యప్రకాశరావు
ఈ విశాలప్రశాంత ఎం.ఎస్.రామారావు ఎం.ఎస్.రామారావు
నిన్నక్కడ నేడిక్కడ రేపేక్కడరా నరుడా ఎం.ఎస్.రామారావు ఎం.ఎస్.రామారావు తత్త్వం
పొంగేటిసంద్రాన తానమాడే మామ ఎం.ఎస్.రామారావు ఎం.ఎస్.రామారావు
రావో రావో కోకిలా సాలూరు రాజేశ్వరరావు
హాయిగ పాడుదునా చెలీ సాలూరు రాజేశ్వరరావు
పాడెదను నీకు నే పాటలను దేవీ ఘంటసాల ఘంటసాల
విసిరేసెను తూరుపు ఒక శుక్రతారను గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు
కలలో నీ వినుగని భుజంగరాయశర్మ వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు
అమ్మదొంగా నిన్ను చూడకుంటే పాలగుమ్మి విశ్వనాథం పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
ఎన్నిసారులు అన్నదో! ఎన్ని తీరులు విన్నదో! పాలగుమ్మి విశ్వనాథం పాలగుమ్మి విశ్వనాథం కె.బి.కె.మోహన్ రాజు
మా ఊరు ఒక్కసారి పోయి రావాలి! పాలగుమ్మి విశ్వనాథం పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
తలపులూరే కన్నెమనసు పాలగుమ్మి విశ్వనాథం పాలగుమ్మి విశ్వనాథం
మీరా చరితమ్మును డా.సి. నారాయణరెడ్డి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
నీ దయారసవాహిని డా.ఎం.పద్మినీ దేవి మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
తెష్టవోలె చంద్రబింబం మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు మహాభాష్యం చిత్తరంజన్
దోబూచీ, నీ కళ్ళ దోగాడే ఆ నవ్వు సూరిభొట్ల లక్ష్మి కలగా కృష్ణమోహన్
ఎక్కడిదీ ఇంత హాయి కలగా కృష్ణమోహన్ కలగా కృష్ణమోహన్
ఒక్కసారి ఒకాసారి కలగా కృష్ణమోహన్ కలగా కృష్ణమోహన్
చూడాలని ఉంది కలగా కృష్ణమోహన్ కలగా కృష్ణమోహన్
ఈ మనసు విరిసింది కలగా కృష్ణమోహన్ కలగా కృష్ణమోహన్
మనసులో మమత పండకపోతే కలగా కృష్ణమోహన్ ఎం.ఆర్.కె.ప్రభాకర్
సరిగమపదని స్వరాలే కలగా కృష్ణమోహన్ కె.రామాచారి
ఒక్కసారి నువు కనిపిస్తే కలగా కృష్ణమోహన్ ఎం.గోపాలకృష్ణ
శ్రీశారదా సురసేవితా రాయసం వెంకట్రామయ్య ఎం.ఆర్.కె.ప్రభాకర్
కాలచక్రం వడిగ కదలిపోతున్నది డా.ఎం.పద్మినీ దేవి ఎల్. నిర్మల్ కుమార్
ఏడుకొండల పైకి ఎక్కాలి కోపల్లె శివరాం ఎల్. నిర్మల్ కుమార్
కలలో నీవైతే, కలయే నిజమైతే కోపల్లె శివరాం ఎల్. నిర్మల్ కుమార్ కె.బి.కె.మోహన్ రాజు
నీ నామస్మరణలో కోపల్లె శివరాం ఎల్. నిర్మల్ కుమార్ కె.బి.కె.మోహన్ రాజు
అలవోకగా నన్ను జూసి కోపల్లె శివరాం జి.రామచంద్రరావు
ఊగవే నా పాప ఉయ్యాల కోపల్లె శివరాం జి.రామచంద్రరావు
గొంతులో కోటిరాగాల పాట కోపల్లె శివరాం పి.వి.సాయిబాబా
ఈ పూల కన్న ముందర సందె గాలికి తొందర కోపల్లె శివరాం నల్లూరి సుధీర్ కుమార్
ఏదో ఏదో పాడాలని భావనాచారి జి.రామచంద్రరావు
అందాల జాబిలీ నండూరి విఠల్ జి.రామచంద్రరావు
కవితా! ఓ కవితా! కోకా రాఘవరావు విన్నకోట మురళీకృష్ణ
మనిషై పుట్టినదెందుకు డా.జె.బాపురెడ్డి ఎం.కె.రాము
పప్పా పాడనా పి.వి.సాయిబాబా పి.వి.సాయిబాబా
రాగమా ఇది అనురాగమా సి.ఇందిరామణి
ఆమని కోయిల ఏమని పాడెదవే పైడిపాటి సుబ్బరామశాస్త్రి జి.వి.ప్రభాకర్
ఏమి ఏమి ఈ మధుమాసం టి.ఇందిరా చిరంజీవి జి.వి.ప్రభాకర్
వందనం జననికభివందనం వోలేటి పార్వతీశం కె.రామాచారి
గాలి తరగల తేలివచ్చిన గిడుగు రాజేశ్వరరావు స్నేహలతా మురళి
పాడవే కోయిలా పి.దక్షిణామూర్తి స్నేహలతా మురళి కె.బి.కె.మోహన్ రాజు
ఏమిటో ఈ వింత పి.శ్రీరమణ ఎం.గోపాలకృష్ణ
అల్లరి పూవులు కూటి సాయిశంకర్ ఎం.గోపాలకృష్ణ
నట్టనడిసంద్రాన చిల్లర భవానీదేవి ఎం.గోపాలకృష్ణ
వసంతగీతమై జగమంతా స్వామిచరణ్ ప్రీతమ్
కోటికిరణాల కొత్త విరిమాల పైడిశ్రీ ప్రీతమ్
పాడనా మధురమైన పాట ప్రఖ్యా ఆంజనేయశాస్త్రి
ఆమని అరుదెంచినదీ ప్రఖ్యా ఆంజనేయశాస్త్రి
ఈ ఎడారిలోన నిలిచి రాలిపోవుదునా ప్రఖ్యా ఆంజనేయశాస్త్రి
కలువా! ఓ కలువా! ప్రఖ్యా ఆంజనేయశాస్త్రి
ఓ దేవి నీ మ్రోల దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి పాలగుమ్మి విశ్వనాథం బిలహరి రాగం