ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం తెలుగు సినిమా పాటల జాబితా (1967-1970)

ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం 1967-1970 సంవత్సరాల మధ్య విడుదలైన తెలుగు సినిమాలకు పాడిన పాటలలో కొన్ని:

1967 మార్చు

సినిమా పాట సంగీత దర్శకుడు(లు) రచయిత(లు) సహగాయకులు
శ్రీ శ్రీ శ్రీ మర్యాద రామన్న "విశ్వమ్ముకంటెను విపులమైనది ఏది?" (పద్యం) ఎస్.పి.కోదండపాణి వీటూరి పి.సుశీల
"ఓ ఏమి ఈ వింత మోహం" పి.సుశీల, పి.బి.శ్రీనివాస్, కె.రఘురామయ్య
ప్రైవేటు మాస్టారు "పాడుకో పాడుకో పాడుకో చదువుకో" కె.వి.మహదేవన్ ఆరుద్ర

1968 మార్చు

సినిమా పాట సంగీత దర్శకుడు(లు) రచయిత(లు) సహగాయకులు
సుఖదుఃఖాలు "ఓ పదారు నా వయసు పండింది నా సొగసు" ఎస్.పి.కోదండపాణి ఆరుద్ర పి.సుశీల
"ఓ అందాలు చిందే ఆ కళ్ళలోనే బంగారు కలలే దాగున్నవి" సినారె పి.సుశీల
"మేడంటే మేడా కాదూ గూడంటే గూడూ కాదూ" దేవులపల్లి
పాలమనసులు "ఆపలేని తాపమాయే అయ్యయ్యో ఆ దేవుడిచ్చిన" సత్యం సినారె ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
వీరాంజనేయ "హనుమా! పావన రుద్రతేజమున నిత్య బ్రహ్మచర్యంబుతో"(పద్యం) సాలూరు రాజేశ్వరరావు ఆరుద్ర
"శ్రీమన్మహామేరు గాంభీర్యమే మూర్తిమంతమ్ముగా"(దండకం) మల్లాది
మాయా మందిరం "మోహనమౌ వలవేసి మనసే దోచావా ముచ్చటగా చేరమని" సత్యం, పార్థసారథి ఆరుద్ర పి.సుశీల
రాజయోగం "ఏ లోకానా ఎవరైనా జవదాటలేరు విధివ్రాత" సత్యం వీటూరి
"కాదులే కల కాదులే ఔనులే నిజమౌనులే" ఎస్.జానకి
"సురుచిర సుందరహాసా సుమధుర గానవిలాసా" పి.సుశీల
నేనంటే నేనే "ఓ చిన్నదాన నన్ను విడిచి పోతావటే" ఎస్.పి.కోదండపాణి కొసరాజు
"ఒకే ఒక గులాబికై వాలిన తుమ్మెదలెన్నెన్నో" ఆరుద్ర పి.సుశీల
"నరసింగ సామినిరా నిన్ను నలసక తింటారా" అప్పలాచార్య కౌసల్య
"చాలదా ఈ చోటు రాదులే ఏ లోటు" దాశరథి పి.సుశీల
బంగారు పిచిక "ఓహోహో బంగరు పిచుకా పలుకలేని పంచదార చిలుక" కె.వి.మహదేవన్ ఆరుద్ర
"మనసే గని తరగని గని తగ్గని గని పనిలో పని" బి.వసంత
అగ్గిమీద గుగ్గిలం "ఎందుకె ఎందుకె ఎందుకె చందమామ" సత్యం పింగళి పి.సుశీల
"ఒకటి రెండు మూడు ఒకటి నేను రెండు మీరు మూడో" శ్రీశ్రీ పి.సుశీల
"ఓహోహో గూటిలోని గువ్వా సాటిలేని రవ్వా" ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా "చుక్కలతో చెప్పాలని ఏమని ఇటు చూస్తే తప్పని" కె.వి.మహదేవన్ దేవులపల్లి పి.సుశీల
"రావమ్మ మహాలక్ష్మి రావమ్మా నీ కోవెల ఈ ఇల్లు" పి.సుశీల బృందం
"చాలులే నిదురపో జాబిలి కూనా" పి.సుశీల
పేదరాసి పెద్దమ్మ కథ "ఓహోహో ఓ జవరాలా నా సుమబాల" ఎస్.పి.కోదండపాణి జి.విజయరత్నం ఎస్.జానకి

1969 మార్చు

సినిమా పాట సంగీత దర్శకుడు(లు) రచయిత(లు) సహగాయకులు
శ్రీరామకథ "రామకథ శ్రీరామకథ " ఎస్.పి.కోదండపాణి సముద్రాల సీనియర్ బృందం
"ఓం మదనాయ శృంగార సదనాయ స్మర కదన రంగాయ"(శ్లోకం) వీటూరి ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి బృందం
"రాగమయం అనురాగమయం ఈ జగమే సుందర ప్రేమాలయం" పి.సుశీల
"ఓర్పు వహించి పెద్దలిక ఊరక యుండినయుండవచ్చు"(పద్యం)
"శృంగార రససందోహం శ్రిత కల్ప మహీరుహమ్"(శ్లోకం) పి.సుశీల
"యతోహస్తస్తతో దృష్టి, యతో దృష్టిస్తతో"(శ్లోకం) పి.సుశీల
"హనుమంతుడు శ్రీరాముని శరణు కోరి" సముద్రాల సీనియర్ బృందం
మంచి మిత్రులు "ఓరచూపులు చూడకముందే ఒళ్ళు ఎందుకే ఝల్లుమనే " ఆరుద్ర పి.సుశీల
"ఎన్నాళ్ళో వేచిన ఉదయం ఈనాడే ఎదురౌతుంటే" సినారె ఘంటసాల
"నాలుగువైపులు గిరిగీసి ఆపై సన్నని తెరవేసి " పి.సుశీల బృందం
బంగారు పంజరం "పైరగాలీ పడుసుపైట పడగలేసి ఆడేను" సాలూరు రాజేశ్వరరావు & బి.గోపాలం దేవులపల్లి
"శ్రీగిరి శిఖర విమాన విహారీ" ఎస్.జానకి
"మనిషే మారేరా రాజా మనసే మారేరా" ఎస్.జానకి
మహాబలుడు "ఏమే ఒప్పులకుప్పా నిను ప్రేమిస్తే అది తప్పా" ఎస్.పి.కోదండపాణి ఆరుద్ర
"విశాలగగనంలో చందమామా ప్రశాంత సమయంలో కలువలేమా" పి.సుశీల
శభాష్ సత్యం "నాలో నిన్ను చూడూ నేనే నీకు తోడూ" విజయా కృష్ణమూర్తి దాశరథి పి.సుశీల
"కలలు నిజాలై కనులు వరాలై" ఆత్రేయ పి.సుశీల
ఆస్తులు అంతస్తులు "ఒకటై పోదామా ఊహల వాహినిలో" ఎస్.పి.కోదండపాణి ఆరుద్ర పి.సుశీల
"అల్లేక్ కలకండ పలుకు కన్న నీ సొగసు భలే తీపి" అప్పలరాజు ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
టక్కరి దొంగ చక్కని చుక్క "ఓ చక్కని చుక్కా నడకలు చూస్తే మనసౌతుంది" సత్యం సినారె
"ఓ కలలు కనే కమ్మని చిన్నారీ నీ సొగసులన్నీ నావే వయ్యారీ" దాశరథి పి.సుశీల
ముహూర్త బలం "బుగ్గ గిల్లగానే సరిపోయిందా గిల్లి గిల్లి గిల్లి నవ్వగానే సరిపోయిందా" కె.వి.మహదేవన్ సినారె పి.సుశీల
సత్తెకాలపు సత్తెయ్య "స్వాగతం స్వాగతం ప్రజలంతా కొలిచేటి భగవంతుడు నివసించే పసిపిల్లల మనసులకు స్వాగతం" ఎం. ఎస్. విశ్వనాథన్ రాజశ్రీ బి.వసంత బృందం
ఆత్మీయులు "చిలిపి నవ్వుల నిను చూడగానే వలపు పొంగేను నాలోనే" సాలూరు రాజేశ్వరరావు దాశరథి పి.సుశీల
జగత్ కిలాడీలు "వేళచూస్తే సందెవేళ గాలి వీస్తే పైరగాలి" ఎస్.పి.కోదండపాణి దేవులపల్లి పి.సుశీల
"ఎక్కడన్నా బావా అంటే ఒప్పు" కొసరాజు విజయలక్ష్మీ కన్నారావు
రాజ్యకాంక్ష "కలలు విరియు కన్నులయందే కరగి పోవు ఆశలివేవో" వేదా & పామర్తి అనిసెట్టి పి.సుశీల
పంచ కళ్యాణి దొంగల రాణి "అమ్మమ్మమ్మమ్మ ఇక తగ్గవోయి అబ్బబ్బబ్బబ్బ" ఎ.ఎ.రాజ్ అనిసెట్టి పి.సుశీల
"కథ కథ కథ కథ కథా కదలాడెను ఎదలో వ్యధా" కరుణశ్రీ మాధవపెద్ది, బి.వసంత
నిండు హృదయాలు "మెత్తమెత్తని సొగసు వెచ్చవెచ్చని వయసు" టి.వి.రాజు సినారె ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
నాటకాల రాయుడు "ఓ బుచ్చిబాబు అరె ఓ పిచ్చిబాబు తలరాత ఒకే తికమక మకతక" జి.కె.వెంకటేష్ ఆత్రేయ
"చిన్నవాడా వన్నెకాడా అన్నెము పున్నెము ఎరుగనోడా నిన్నడగనా ఒక్క మాట " పి.సుశీల
రాజసింహ "నాగుండెల్లోన ఘుమ ఘుమలాడె ఏదో తెలియని వేడి" సత్యం వీటూరి ఎస్.జానకి
"అందుకో జాబిలీ రాగకుసుమాంజలి నీపాలనలో జగాలన్నీ" ఎస్.జానకి
అన్నదమ్ములు "నవ్వే ఓ చిలకమ్మా నీ నవ్వులు ఏలమ్మా" కె.వి.మహదేవన్ ఆరుద్ర పి.సుశీల
ఉక్కుపిడుగు "ఏ ఊరు ఎవరు నీవారు కొనుమా అందాల రాణి" ఎస్.పి.కోదండపాణి వీటూరి పి.సుశీల
మనుషులు మారాలి "హాలిడే హాలిడే హాలిడే జాలీడే" కె.వి.మహదేవన్ సినారె పి.సుశీల, బి.వసంత బృందం
"పాపాయి నవ్వాలి పండుగే రావాలి మా యింట కురవాలి పన్నీరు" శ్రీశ్రీ పి.సుశీల
"తూరుపు సింధూరపు మందారపు వన్నెలలో" పి.సుశీల
ధర్మపత్ని "నాడు నిన్ను చూశాను చిన్నవాడా ఆనాటి నుండి" సాలూరు రాజేశ్వరరావు ఆరుద్ర పి.సుశీల
కర్పూర హారతి "బులిబులి రాణమ్మ బుజ్జి నాచెల్లమ్మ" టి.వి.రాజు కొసరాజు బి.వసంత, విజయలక్ష్మి
"వస్తుంది వస్తుంది వరాలపాపా వస్తుంది" సినారె పి.సుశీల
"ఎందాక ఈ పయనం ఎందాక ఎక్కడ విధి"
ఏకవీర "ప్రతి రాత్రి వసంత రాత్రి ప్రతిగాలి పైరగాలి" కె.వి.మహదేవన్ దేవులపల్లి ఘంటసాల
"నీ పేరు తలచినా చాలు" సినారె పి.సుశీల
"ఏ పారిజాతములనీయగలనో సఖీ"(పద్యం)
"ఎంత దూరం అది ఎంత దూరం" పి.సుశీల
"కలువ పూల చెంత చేరి"
"పూత వయసు పిలిచిందొయ్ సిరి సిరి మువ్వా" బి.వసంత
ప్రతీకారం "సింతపువ్వంటి సిన్నదిరో " సత్యం చెరువు ఆంజనేయశాస్త్రి టి.ఆర్.జయదేవ్, బెంగళూరు లత
"ఇది నీదేశం ఇది నీకోసం ఇదే మహాత్ముల సందేశం"
"నారీ రసమాధురీ లహరీ అనురాగ వల్లరి"
బందిపోటు భీమన్న "తడితడి చీర తళుక్‌మంది చలిచలి వేళ చమక్‌మంది" టి.వి.రాజు ఆరుద్ర పి.సుశీల
"నీ కాటుక కన్నులలో ఏ కమ్మని కథ ఉందో చెలియా వినిపించవా" సినారె పి.సుశీల
గండర గండడు "మనసులోన మౌనవీణ మధుర గీతం పాడనీ" ఎస్.పి.కోదండపాణి సినారె ఎస్.జానకి

1970 మార్చు

సినిమా పాట సంగీత దర్శకుడు(లు) రచయిత(లు) సహగాయకులు
చిట్టి చెల్లెలు "ఈ రేయి తీయనిది ఈ చిరుగాలి మనసైనది" సాలూరు రాజేశ్వరరావు సినారె పి.సుశీల
"పట్టాలి అరక దున్నాలి మెరక ఏర్లన్ని మళ్ళించి తడపగా ఎత్తుపల్లాలు" ఆత్రేయ బృందం
ఆలీబాబా 40 దొంగలు "పైలా పైలా పచ్చీసులో భామలో చందమామలో" ఘంటసాల సినారె ఘంటసాల, పి.సుశీల, ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
"పొట్టీ పొట్టీ రైక దానా చిట్టీ చిట్టీ గాజుల దానా" ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
కథానాయిక మొల్ల "మనిషిని బ్రహ్మయ్య మట్టితో చేసెనయా - ఆడించుచున్నాడు బొమ్మలాగా" ఎస్.పి.కోదండపాణి దాశరథి బృందం
కోడలు దిద్దిన కాపురం "నిద్దురపోరా సామీ నా ముద్దు మురిపాల సామీ చలిరాతిరి తీరేదాక " టి.వి.రాజు సినారె ఎస్.జానకి
"అమ్మమ్మ అవ్వవ్వ ఏం మొగుడివి నువ్వేం మొగుడివి" కొసరాజు ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
"వంటయింటి ప్రభువులం పాకశాస్త్ర యోధులం" రాఘవన్
మారిన మనిషి "ఏం చేస్తావే బుల్లెమ్మా ఏం చేస్తావే నువ్వేం చేస్తావే" దాశరథి ఎస్.జానకి
"చిన్నవాడా వెళతావా చిలిపి వయసే దాచుకొని" సినారె బి.వసంత
"నువ్వే నాకు తారకమంత్రం అమ్మాయీ" రాజశ్రీ ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
"దొంగతనం పనికిరాదు అమ్మడూ" దాశరథి
మరో ప్రపంచం "ఇదిగో ఇదిగో ప్రపంచం" కె.వి.మహదేవన్ శ్రీశ్రీ ఎస్.జానకి
"అణగారిన బ్రతుకులలో ఆశాజ్యోతులు వెలిగించీ" ఎస్.జానకి బృందం
మాయని మమత "ఈ బ్రతుకే ఒక ఆట తీయని వలపుల బాట" అశ్వత్థామ శ్రీశ్రీ బి.వసంత
"మగవారలపై మగువలు జగడాలకు దారితీయు సమయములందున్" (పద్యం)
ఒకే కుటుంబం "ఓటున్న బాబుల్లారా వయసొచ్చిన మనుషుల్లారా" ఎస్.పి.కోదండపాణి కొసరాజు ఎల్.ఆర్.ఈశ్వరి
"కావాలి తోడు కావాలి ఒంటరిదైన రామచిలకుక జంట కావాలి" దాశరథి పి.సుశీల
పెత్తందార్లు "దగ్గరగా ఇంకా దగ్గరగా చెక్కిలిపై చెక్కిలిగా" కె.వి.మహదేవన్ దాశరథి పి.సుశీల
సంబరాల రాంబాబు "జీవితమంటే అంతులేని ఒక పోరాటం" వి.కుమార్ రాజశ్రీ
"మామా చందమామా వినరావా నా కథ"

బయటి వనరులు మార్చు