అనునాసికాలలో దంత్య నాద అల్పప్రాణ (dental nasal) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [n/n̪]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [n].

[[Image:telugu-alphabet-నన


.png|center|150px|న]]

తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

ఉచ్చారణా లక్షణాలుసవరించు

స్థానం: దంత (dental) లేదా దంతమూలీయ (alveolar)

కరణం: జిహ్వాగ్రము (tongue tip)

సామాన్య ప్రయత్నం: అల్పప్రాణ (unaspirated), నాద (voiced)

విశేష ప్రయత్నం: స్పర్శ (stop)

నిర్గమనం: నాసికావివరం (nasal cavity)

చరిత్రసవరించు

న గుణింతంసవరించు

న, నా, ని, నీ, ను, నూ, నె, నే, నై, నొ, నో, నౌ, నం, నః

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=న&oldid=2952586" నుండి వెలికితీశారు