అంతస్థాలలో దంతమూలీయ నాద అల్పప్రాణ (alveolar flap) ధ్వని ఇది. అంతర్జాతీయ ధ్వని వర్ణమాల (International Phonetic Alphabet) లో దీని సంకేతం [ɾ]. IAST లోనూ ISO 15919 లోనూ దీని సంకేతం [r].

ర
తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

ఉచ్చారణా లక్షణాలుసవరించు

స్థానం: దంతమూలీయ (alveolar)

కరణం: జిహ్వాగ్రము (tongue tip)

సామాన్య ప్రయత్నం: అల్పప్రాణ (unaspirated), నాదం (voiced)

విశేష ప్రయత్నం: అంతస్థ (approximant - actually flap)

నిర్గమనం: ఆస్యవివరం (oral cavity)

చరిత్రసవరించు

ర గుణింతంసవరించు

ర, రా, రి, రీ, రు, రూ, రె, రే, రై, రొ, రో, రౌ, రం, రః

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=ర&oldid=2004449" నుండి వెలికితీశారు