మూస:ధర్మవరం–పాకాల శాఖా రైలు మార్గము

ధర్మవరం–పాకాల శాఖా రైలు మార్గము
కి.మీ.
గుంతకల్లు–బెంగళూరు రైలు మార్గము వైపుకు
0 ధర్మవరం జంక్షన్
గుంతకల్లు–బెంగళూరు రైలు మార్గము వైపుకు
15 చిన్నే కుంటపల్లి
35 ముదిగుబ్బ
46 మలకవేములు
54 కాలసముద్రం
68 కదిరి
78 నల్లచెరువు
82 నల్లచెరువు ఈస్ట్
90 తనకల్లు
105 ములకల చెరువు
112 బత్తులపురం
120 తుమ్మనంగుట్ట
136 కురబలకోట
కడప–బెంగళూరు రైలు మార్గము వైపుకు
145 మదనపల్లె రోడ్
153 వాయల్పాడు
కడప–బెంగళూరు రైలు మార్గము వైపుకు
173 కల్కిరి
187 పీలేరు
202 పులిచెర్ల
209 మంగలంపేట
214 వల్లివేడు
220 దామల్చెరువు
గూడూరు-చెన్నై రైలు మార్గము వైపుకు
228 పాకాల జంక్షన్
గూడూరు-చెన్నై రైలు మార్గము వైపుకు

This is a route-map template for a railway in India.

For information on use of this template, refer to Wikipedia:Route diagram template, for pictograms used see Wikipedia:Route diagram template/Catalog of pictograms.