అక్షరమాల అనగా అక్షరముల యొక్క ప్రామాణిక అమరిక. అక్షరములను ఒక పద్ధతి ప్రకారం కూర్చడం వలన దీనిని అక్షరమాల అంటారు. అక్షరమాలను వ్రాయోలి అని కూడా అంటారు. వర్ణమాలను ఆంగ్లంలో అల్ఫాబెట్ అంటారు. అక్షరమాలలో రాత గుర్తులు లేదా లిపి చిహ్నాలు ప్రాథమికంగా ఉంటాయి. సాధారణ సూత్రం ఆధారంగా ఒకటి లేదా ఎక్కువ భాష(నుడి)లలో రాయడానికి ఉపయోగించే అక్షరాలు మాట్లాడే భాష యొక్క ప్రాథమిక శబ్దములను (వర్ణాలను) సూచిస్తాయి. ఇది వ్రాసే వ్యవస్థల యొక్క ఇతర రకాలకు భిన్నంగా ఉంటుంది, ఉదాహరణకు శబ్దశ్రేణి (ఇందులో ప్రతి పాత్ర శబ్దశ్రేణాక్షరాన్ని సూచిస్తుంది), శబ్దలేఖముల (ఇందులో ప్రతి పాత్ర ఒక పదం, పదాంశం, లేదా అర్థవిభాగాన్ని సూచిస్తుంది) వంటి వాటికి.

నాలుగవ ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు వేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఎలక్ట్రానిక్ తెలుగు అక్షరమాల వృక్షం (అమృత కల్పవృక్షం)

ఒక నిజమైన అక్షరమాల ఒక భాష యొక్క అచ్చులకు అలాగే హల్లులకు అక్షరాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ భావనలో మొదటి "నిజమైన అక్షరమాల" గ్రీకు అక్షరమాల అని నమ్ముతారు, ఇది ఫోనీషియన్ అక్షరమాల యొక్క మార్పు రూపం. అక్షరమాలలో గాని అచ్చుల యొక్క ఇతర రకాలలో గాని అన్ని సూచించబడవు, ఫోనీషియన్ వర్ణమాల (ఇటువంటి వ్యవస్థలను అబ్జాడ్స్ అంటారు) వంటి సందర్భంలో లేదంటే అచ్చులు విశేషచిహ్నలలో లేదా హల్లుల యొక్క మార్పులలో ప్రదర్శించబడతాయి, ఉదాహరణకు భారతదేశం, నేపాల్ లలో ఉపయోగించే దేవనాగరి లిపి లాగా (ఈ వ్యవస్థలను గుణింతాల వ్యవస్థ లేదా అక్షరశబ్దవ్యవస్థ అని అంటారు).

డజన్ల కొద్ది అక్షరమాలలు నేడు వాడుకలో ఉన్నాయి, వీటిలో లాటిన్ అక్షరమాల అత్యంత ప్రజాదరణ పొంది ఉంది, ఇది గ్రీక్ భాష నుండి ఉద్భవించింది. అనేక భాషలు లాటిన్ అక్షరమాల యొక్క రూపాంతరాలను ఉపయోగిస్తున్నాయి, అదనపు అక్షరముల ఏర్పాటుకు భేదాన్ని సూచించే గుర్తులను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇందులో ఒకటి ఆంగ్ల భాష, ఇది 26 అక్షరాలను ఈ విధంగా కలిగి ఉంది, అవి: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. చాలా అక్షరమాలలలోని అక్షరాలు పంక్తులుగా (సరళ రచన) కూర్చబడి ఉంటాయి, అలాగే బ్రెయిలీ, ఫింగర్ స్పెల్లింగ్,, మోర్స్ కోడ్ లలో ఉపయోగించే అసాధారణ అక్షరమాలల వంటి వాటిలో కూడా ఉంటాయి.

అక్షరమాలలు సాధారణంగా వాటి అక్షరాల యొక్క ఒక ప్రామాణిక క్రమ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాయి. సమకలన ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగకరమైన వాటిని ఇది చేస్తుంది, ప్రత్యేకంగా అనుమతించే పదాలచే అక్షరక్రమంలో వేరు చేస్తుంది. సంఖ్యా జాబితాల వంటి సందర్భాలలో "సంఖ్యా" క్రమ అంశాల యొక్క ప్రత్యామ్నాయ పద్ధతిగా కూడా అర్థమయ్యేలా వీటి అక్షరాలను ఉపయోగించవచ్చు.

శబ్దవ్యుత్పత్తి

మార్చు

ఈ ఆంగ్ల పదం "అల్ఫాబెట్" పూర్వ లాటిన్ పదం ఆల్ఫాబీటం నుండి మధ్య ఆంగ్లంలోకి వచ్చింది, గ్రీకు వర్ణమాల యొక్క మొదటి రెండు అక్షరాలైన ఆల్ఫా, బీటా నుండే ఇది క్రమంగా గ్రీకు ἀλφάβητος (ఆల్ఫోబెటోస్) గా ఉద్భవించింది. క్రమంగా ఆల్ఫా, బీటా, ఫోనీషియన్ వర్ణమాల యొక్క మొదటి రెండు అక్షరాల నుండి వచ్చాయి,, వాస్తవ అర్థం వరుసక్రమంలో ఎద్దు (ఆక్స్), ఇల్లు (హౌస్).

తెలుగు అక్షరమాల

మార్చు

ప్రధాన వ్యాసం తెలుగు అక్షరమాల

తెలుగు వర్ణమాల
అచ్చులు
ఉభయాక్షరమలు
హల్లులు
క్ష
చిహ్నములు

తెలుగు భాషకు అక్షరములు యాభై ఆరు. వీటిని అచ్చులు, హల్లులు, ఉభయాక్షరములుగా విభజిస్తారు. ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దంలో బాగా వాడుకలో ఉన్నాయి.16 అచ్చులు, 38 హల్లులు, నకార పొల్లు, నిండు సున్న, వెరసి 56 అక్షరములు. అరసున్న, విసర్గ వాడకం చాలవరకూ తగ్గిపోయింది. తెలుగు వర్ణ సముదాయమును మూడు విధాలుగా విభజించవచ్చును.

ఇవి కూడా చూడండి

మార్చు

బయటి లింకులు

మార్చు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=అక్షరమాల&oldid=4170358" నుండి వెలికితీశారు