వాడుకరి:రహ్మానుద్దీన్/నేను సృష్టించిన మొలకలు

 1. గిడుగు_(ఖతి)
 2. కోగంటి_గోపాలకృష్ణయ్య
 3. పాంచజన్యము
 4. నవోదయ_రామమోహనరావు
 5. సంతూర్
 6. ధూర్జటి_(ఖతి)
 7. దాసరి_నాగభూషణరావు
 8. స్థూల_దేశీయ_ఆదాయం
 9. టక్స్
 10. ఆకర్షణ_సిద్ధాంతం
 11. కమండలము
 12. బుడ్డిగ_సుబ్బరాయన్
 13. గురజాడ_(ఖతి)
 14. కెంపెగౌడ_సంగ్రహాలయము
 15. అన్నంభొట్టు
 16. వనస్పతి_నెయ్యి
 17. నౌకా_చరితము
 18. గోపిక
 19. పండిత్_నరసింహలు_వడవాటి
 20. సామల_రమేశ్_బాబు
 21. మణివణ్ణణ్_(నటుడు)
 22. చిణువు
 23. మల్లాది_విష్ణు
 24. సాలగం_రాగం
 25. భారతీయ_జానపద_నృత్యాల_జాబితా
 26. జి.వి._కృపానిధి
 27. కర్మన్‌ఘాట్
 28. మార్షల్_దీవులు
 29. ఎర్నేని_లీలావతి_దేవి
 30. వృక్ష_కణశాస్త్రము
 31. డంకన్_జలసంధి
 32. 1833_నాటి_చార్టర్_చట్టం
 33. షడ్వితమార్గిణి_రాగం
 34. విజయవాడ_చరిత్ర
 35. శూలిని_రాగం
 36. పావని_రాగం
 37. దివ్యమణి_రాగం
 38. కోసలము_రాగం
 39. మారరంజని_రాగం
 40. ధాతువర్ధిని_రాగం
 41. చిత్రాంబరి_రాగం
 42. గవాంబోధి_రాగం
 43. సువర్ణాంగి_రాగం
 44. ధవళాంబరి_రాగం
 45. నామనారాయణి_రాగం
 46. రఘుప్రియ_రాగం
 47. అంజూ_మెహేంద్రూ
 48. లతాంగి_రాగం
 49. విశ్వంభరి_రాగం
 50. కొండుభట్ల_రామచంద్ర_మూర్తి
 51. నవనీతం_రాగం
 52. నాసికాభూషిణి_రాగం
 53. కామవర్ధిని_రాగం
 54. కాంతామణి_రాగం
 55. మల్లియ_రేచన
 56. శుభపంతువరాళి_రాగం
 57. హేమవతి_రాగం
 58. సరసాంగి_రాగం
 59. రిషభప్రియ_రాగం
 60. చారుకేశి_రాగం
 61. రసికప్రియ_రాగం
 62. సుచరిత్ర_రాగం
 63. జలార్ణవం_రాగం
 64. భవప్రియ_రాగం
 65. బీనా_అగర్వాల్
 66. వరుణప్రియ_రాగం
 67. ఆంధ్రప్రదేశ్_భౌతికశాస్త్ర_శాస్త్రవేత్తల_జాబితా
 68. యాగప్రియ_రాగం
 69. శ్యామలాంగి_రాగం
 70. సింహేంద్రమధ్యమ_రాగం
 71. నాగానందిని_రాగం
 72. గాంగేయభూషిణి_రాగం
 73. వాగధీశ్వరి_రాగం
 74. ఉషా_విజయరాఘవన్
 75. జ్యోతిస్వరూపిణి_రాగం
 76. రాగవర్ధిని_రాగం