వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు సినిమాలు/అయోమయ నివృత్తి పేజీలకు ఉన్న లింకులు

తెలుగు సినిమా ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి వివిధ పేజీల్లో అయోమయ నివృత్తి పేజీలకు ఉన్న లింకుల జాబితా ఇది. ఆయా లింకులను సవరించేందుకు ఈ జాబితా పనికొస్తుంది. ఈ లింకును సరిచేయాలంటే, మూడవ కాలం లోని పేజీకి వెళ్ళి ఆ పేజీలో అయోమయ లింకును సరిచెయ్యండి. ఇక్కడ సరిచేసినంత మాత్రాన, సమస్య పరిష్కారం కాదు.

క్ర.సం అయోమయ లింకు పేజీ
1 అగ్గిరవ్వ తెలుగు_సినిమాలు_1981
2 అగ్నిపూలు తెలుగు_సినిమాలు_1981
3 అద్దాలమేడ తెలుగు_సినిమాలు_1981
4 తోడుదొంగలు తెలుగు_సినిమాలు_1981
5 సంగీత తెలుగు_సినిమాలు_1981
6 సింహస్వప్నం తెలుగు_సినిమాలు_1981
7 టైగర్ తెలుగు_సినిమాలు_1980
8 రంగూన్_రౌడీ తెలుగు_సినిమాలు_1980
9 కోడలు_దిద్దిన_కాపురం తెలుగు_సినిమాలు_1970
10 మానవుడు_-_దానవుడు తెలుగు_సినిమాలు_1972
11 ఇల్లాలి_ముచ్చట్లు తెలుగు_సినిమాలు_1979
12 భువనేశ్వరి తెలుగు_సినిమాలు_1979
13 మేరీ_మాత తెలుగు_సినిమాలు_1971
14 శ్రీమంతుడు తెలుగు_సినిమాలు_1971
15 ఎదురులేని_మనిషి తెలుగు_సినిమాలు_1975
16 పుట్టింటి_గౌరవం తెలుగు_సినిమాలు_1975
17 ఎదురీత తెలుగు_సినిమాలు_1977
18 చక్రధారి తెలుగు_సినిమాలు_1977
19 ధర్మాత్ముడు తెలుగు_సినిమాలు_1977
20 పంతులమ్మ తెలుగు_సినిమాలు_1977
21 అల్లరి_బుల్లోడు తెలుగు_సినిమాలు_1978
22 జగన్మోహిని తెలుగు_సినిమాలు_1978
23 మేలుకొలుపు తెలుగు_సినిమాలు_1978
24 రాధాకృష్ణ తెలుగు_సినిమాలు_1978
25 రాధాకృష్ణ తెలుగు_సినిమాలు_1939
26 చండిక తెలుగు_సినిమాలు_1940
27 పంతులమ్మ తెలుగు_సినిమాలు_1943
28 అందాల_రాముడు తెలుగు_సినిమాలు_1973
29 పద్మవ్యూహం తెలుగు_సినిమాలు_1973
30 పుట్టినిల్లు_-_మెట్టినిల్లు తెలుగు_సినిమాలు_1973
31 గొల్లభామ తెలుగు_సినిమాలు_1947
32 నాగిరెడ్డి తెలుగు_సినిమాలు_1950
33 లక్ష్మమ్మ తెలుగు_సినిమాలు_1950
34 అక్కినేని తెలుగు_సినిమాలు_1951
35 రాజనాల తెలుగు_సినిమాలు_1951
36 అక్కినేని తెలుగు_సినిమాలు_1952
37 పల్లెటూరు తెలుగు_సినిమాలు_1952
38 పెళ్ళి_చేసి_చూడు తెలుగు_సినిమాలు_1952
39 కుటుంబ_గౌరవం తెలుగు_సినిమాలు_1957
40 దాంపత్యం తెలుగు_సినిమాలు_1957
41 చెంచులక్ష్మి తెలుగు_సినిమాలు_1958
42 శోభ తెలుగు_సినిమాలు_1958
43 జేబు_దొంగ తెలుగు_సినిమాలు_1961
44 భీష్మ తెలుగు_సినిమాలు_1962
45 కలవారి_కోడలు తెలుగు_సినిమాలు_1964
46 తల్లిప్రేమ తెలుగు_సినిమాలు_1968
47 శ్రీమంతుడు తెలుగు_సినిమాలు_1968
48 కనకతార తెలుగు_సినిమాలు_1956
49 చిరంజీవులు తెలుగు_సినిమాలు_1956
50 తెనాలి_రామకృష్ణ తెలుగు_సినిమాలు_1956
51 మేలుకొలుపు తెలుగు_సినిమాలు_1956
52 సొంతవూరు తెలుగు_సినిమాలు_1956
53 గృహలక్ష్మి తెలుగు_సినిమాలు_1967
54 భాగ్యలక్ష్మి తెలుగు_సినిమాలు_1967
55 ముగ్గురు_మిత్రులు తెలుగు_సినిమాలు_1967
56 తారాశశాంకం తెలుగు_సినిమాలు_1969
57 ప్రతీకారం తెలుగు_సినిమాలు_1969
58 ఖైదీ తెలుగు_సినిమాలు_1983
59 ప్రజారాజ్యం తెలుగు_సినిమాలు_1983
60 శుభముహూర్తం తెలుగు_సినిమాలు_1983
61 భాగ్యలక్ష్మి తెలుగు_సినిమాలు_1984
62 దేశోద్ధారకుడు తెలుగు_సినిమాలు_1986
63 బ్రహ్మాస్త్రం తెలుగు_సినిమాలు_1986
64 అర్జున్ తెలుగు_సినిమాలు_1987
65 గౌతమి తెలుగు_సినిమాలు_1987
66 ధర్మపత్ని తెలుగు_సినిమాలు_1987
67 పరాశక్తి తెలుగు_సినిమాలు_1987
68 ప్రతిస్పందన తెలుగు_సినిమాలు_1987
69 మహర్షి_(సినిమా) తెలుగు_సినిమాలు_1987
70 అర్చన తెలుగు_సినిమాలు_1988
71 జీవన_జ్యోతి తెలుగు_సినిమాలు_1988
72 ఇంద్రుడు_చంద్రుడు తెలుగు_సినిమాలు_1989
73 దొరికితే_దొంగలు తెలుగు_సినిమాలు_1989
74 లైలా తెలుగు_సినిమాలు_1989
75 సింహస్వప్నం తెలుగు_సినిమాలు_1989
76 తొలిపొద్దు తెలుగు_సినిమాలు_1991
77 అసాధ్యుడు తెలుగు_సినిమాలు_1992
78 రోజా తెలుగు_సినిమాలు_1992
79 కాలచక్రం తెలుగు_సినిమాలు_1993
80 తోడుదొంగలు తెలుగు_సినిమాలు_1993
81 దొంగలున్నారు_జాగ్రత్త తెలుగు_సినిమాలు_1993
82 మనీ తెలుగు_సినిమాలు_1993
83 దేశద్రోహులు తెలుగు_సినిమాలు_1995
84 కోడలు_దిద్దిన_కాపురం తెలుగు_సినిమాలు_1997
85 మాస్టర్ తెలుగు_సినిమాలు_1997
86 శుభాకాంక్షలు తెలుగు_సినిమాలు_1997
87 రాజా తెలుగు_సినిమాలు_1999
88 సుల్తాన్ తెలుగు_సినిమాలు_1999
89 చిరంజీవులు తెలుగు_సినిమాలు_2001
90 మురారి తెలుగు_సినిమాలు_2001
91 సూరి తెలుగు_సినిమాలు_2001
92 ఆది తెలుగు_సినిమాలు_2002
93 ఆహుతి తెలుగు_సినిమాలు_2002
94 రమణ తెలుగు_సినిమాలు_2002
95 రాఘవ తెలుగు_సినిమాలు_2002
96 బుల్లెట్ తెలుగు_సినిమాలు_1985
97 ముగ్గురు_మిత్రులు తెలుగు_సినిమాలు_1985
98 గణేష్ తెలుగు_సినిమాలు_1998
99 పాడుతా_తీయగా తెలుగు_సినిమాలు_1998
100 శ్రద్ధాంజలి తెలుగు_సినిమాలు_1998
101 కార్తీక్ తెలుగు_సినిమాలు_2003
102 ఠాగూర్ తెలుగు_సినిమాలు_2003
103 సింహాద్రి తెలుగు_సినిమాలు_2003
104 సిటీ తెలుగు_సినిమాలు_2003
105 సీతయ్య తెలుగు_సినిమాలు_2003
106 అన్నదాత తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
107 ఆరాధన తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
108 కన్నతల్లి తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
109 కల్పన తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
110 ఖైదీ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
111 గీతాంజలి తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
112 జగ్గయ్య తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
113 జయసింహ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
114 తెనాలి_రామకృష్ణ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
115 దేవత తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
116 దేవదాసు తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
117 నిర్మల తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
118 పంతులమ్మ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
119 పరమానందయ్య_శిష్యుల_కథ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
120 పల్లెటూరు తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
121 పిచ్చి_పుల్లయ్య తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
122 బందిపోటు తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
123 బాలకృష్ణ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
124 బాలనాగమ్మ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
125 భీష్మ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
126 భూకైలాస్ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
127 మల్లికార్జునరావు తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
128 మార్కండేయ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
129 మిస్సమ్మ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
130 యోగి_వేమన తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
131 రక్తసంబంధం తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
132 రాజనాల తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
133 రాధిక తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
134 రాముడు_భీముడు తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
135 లక్ష్మమ్మ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
136 లత తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
137 వీరభద్రరావు తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
138 శ్రీకృష్ణ_తులాభారం తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
139 సంగీత తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
140 సతీ_తులసి తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
141 సత్యానంద్ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
142 సి.ఎస్.రావు తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
143 సింహాసనం తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
144 సుజాత తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
145 స్వర్గసీమ తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
146 హేమలత తెలుగు_సినిమా_చరిత్ర
147 ఆడ_బ్రతుకు తెలుగు_సినిమా_75_సంవత్సరాల_హిట్‌_జాబితా
148 ఆరాధన తెలుగు_సినిమా_75_సంవత్సరాల_హిట్‌_జాబితా
149 కనకతార తెలుగు_సినిమా_75_సంవత్సరాల_హిట్‌_జాబితా
150 గీతాంజలి తెలుగు_సినిమా_75_సంవత్సరాల_హిట్‌_జాబితా
151 గొల్లభామ తెలుగు_సినిమా_75_సంవత్సరాల_హిట్‌_జాబితా
152 చండిక తెలుగు_సినిమా_75_సంవత్సరాల_హిట్‌_జాబితా
153 చిత్రం_భళారే_విచిత్రం తెలుగు_సినిమా_75_సంవత్సరాల_హిట్‌_జాబితా
154 ఛత్రపతి తెలుగు_సినిమా_75_సంవత్సరాల_హిట్‌_జాబితా
155 జయసింహ తెలుగు_సినిమా_75_సంవత్సరాల_హిట్‌_జాబితా
156 దేవత తెలుగు_సినిమా_75_సంవత్సరాల_హిట్‌_జాబితా
157 పరమానందయ్య_శిష్యుల_కథ తెలుగు_సినిమా_75_సంవత్సరాల_హిట్‌_జాబితా
158 బొమ్మరిల్లు తెలుగు_సినిమా_75_సంవత్సరాల_హిట్‌_జాబితా
159 మిస్సమ్మ తెలుగు_సినిమా_75_సంవత్సరాల_హిట్‌_జాబితా
160 నాజర్ తెలుగు_సినిమాలు_2015
161 రాజేంద్ర_ప్రసాద్ తెలుగు_సినిమాలు_2015
162 సప్తగిరి తెలుగు_సినిమాలు_2015
163 బద్రి తెలుగు_సినిమాలు_2000
164 రాఘవయ్య తెలుగు_సినిమాలు_2000
165 సంచలనం తెలుగు_సినిమాలు_2000
166 ఆనంద్ తెలుగు_సినిమాలు_2004
167 రక్త_కన్నీరు తెలుగు_సినిమాలు_2004
168 స్వరాభిషేకం తెలుగు_సినిమాలు_2004
169 స్వాతి తెలుగు_సినిమాలు_2013