తెలుగు సినిమా 75 సంవత్సరాల హిట్‌ జాబితా

వెండితెర సందడి
తెలుగు సినిమా
• తెలుగు సినిమా వసూళ్లు
• చరిత్ర
• వ్యక్తులు
• సంభాషణలు
• బిరుదులు
• రికార్డులు
• సినిమా
• భారతీయ సినిమా
ప్రాజెక్టు పేజి

75 సంవత్సరాల తెలుగు సినిమా చరిత్రలో సినిమా నిర్మాతలకు, నటులకు, దర్శకులకు, పంపిణీదారులకు, ప్రదర్శనకారులకు - ఇంకా సినిమాపై ఆధారపడ్డ వేలాది కార్మికులకు - ప్రేక్షకులు ఎన్నో విజయాలు, పరాజయాలు చవి చూపించారు. సినిమా హిట్టయితే పండగే పండగ. లేకుంటే చీకటి.

సంవత్సరం వారీగా విజయాలు నమోదు చేసుకున్న చిత్రాలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఎక్కువ వసూళ్ళు లేదా ఎక్కువ రోజులు ఆడిన చిత్రాలను విజయాలకు నిర్దేశకాలుగా తీసికొనబడ్డాయి.

ప్రస్తుతం జాబితా మాత్రమే ఇక్కడ ఉంది. కాని ఒక్కొక్క సినిమా గురించి 2,3 వాక్యాలు వ్రాస్తే బాగుంటుంది.

1930వ దశకంసవరించు

1940వ దశకంసవరించు

1950వ దశకంసవరించు

1960వ దశకంసవరించు

1970వ దశకంసవరించు

1980వ దశకంసవరించు

1990వ దశకంసవరించు

2000వ దశకంసవరించు

2010వ దశకంసవరించు

వనరులుసవరించు


తెలుగు సినిమాలు  
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |