ఆంధ్ర శాకాహార వంటల జాబితా

మామిడి చెట్టు
మామిడి కాయలు (పచ్చడివి)

ఈ కూరగాయల వంటకాల జాబితా. ఈ జాబితాలో ముఖ్యమైన పదార్ధాలలో ఒకటి వృక్ష సంబంధించిన కాయగూరలు లేదా ముఖ్యమైన పదార్ధాలలో ఒకటి కూరగాయ లేదా కూరగాయలు.[1] పాక పరంగా, కూరగాయలనేవి తినదగిన మొక్క లేదా దాని భాగం, వీటిని ముడిగా లేదా వంట చేసుకుని తినడం కోసం ఉద్దేశించబడింది.

అన్నముసవరించు

 
శాకాహార సాధారణ ఇంటి భోజనము
 
ముఖ్యమైన రోజున ఇంటి శాకాహార భోజనము
 1. అన్నము
 2. పుదీనా రైస్
 3. టమాట రైస్

పప్పులుసవరించు

 
కందిపప్పు ముద్దపప్పు
 1. పప్పు

ముద్ద పప్పులుసవరించు

 1. కందిపప్పు ముద్ద పప్పు
 2. పెసరపప్పు ముద్ద పప్పు

కూరగాయలతో పప్పుసవరించు

 
మామిడి పిందెలతో చేసిన పప్పు
 
బీరకాయ పప్పు

ఆకుకూరలతో పప్పుసవరించు

 
తోటకూర

పువ్వులతో పప్పుసవరించు

 1. అవిశపువ్వు పప్పు
 2. అరటి పువ్వు పప్పు
 3. కాబేజి పప్పు

కూరలుసవరించు

 1. కూర

పోపు/తాలింపు/తిరగమూత కూరలుసవరించు

 
వంకాయ ఉల్లిపాయ పోపు కూర
 
బెండకాయ పోపు కూర
 
అరటికాయ ఉల్లిపాయ పోపు కూర
 
పోపు కూరకు తాలింపు సామాను
 
దొండకాయ ఉల్లిపాయ కారం కూర
 
బర్బాటీ పోపు కూర
 
పోపు కూరకు కావల్సిన సామాను
 
దోసకాయ ఉల్లిపాయ పోపు కూర

కూరగాయలుసవరించు

టమాట కూరలుసవరించు

 1. టమాట పోపు కూర
 2. టమాట, ఉల్లిపాయ కూర
 3. టమాట, వంకాయ కూర
 4. టమాట, ములగకాడ కూర
 5. టమాట, దోసకాయ కూర
 6. టమాట ఉల్లిపాయ, ములగకాడ కూర
 7. టమాట దోసకాయ ఉల్లిపాయ, ములగకాడ కూర
 8. టమాట, సొరకాయ కూర

దోసకాయ కూరలుసవరించు

 1. దోసకాయ పోపు కూర
 2. దోసకాయ + వంకాయ కూర
 3. దోసకాయ + టమాట కూర
 4. దోసకాయ + టమాట + ములగకాడ కూర
 5. దోసకాయ + ఉల్లిపాయ కూర
 6. దోసకాయ + వంకాయ + ఉల్లిపాయ కూర
 7. దోసకాయ + టమాట + ఉల్లిపాయ కూర
 8. దోసకాయ + టమాట + ములగకాడ + ఉల్లిపాయ కూర

ఆకుకూరలుసవరించు

 1. తోటకూర పోపు కూర
 2. తోటకూర కూర
 3. ఉల్లి ఆకు కూర
 4. తోటకూర పొడి కూర (కందిపప్పు)
 5. పొన్నగంటి కూర
 6. పొన్నగంటి కూర (శనగపప్పు)

అల్లం, పచ్చిమిర్చిసవరించు

 
వంకాయ అల్లం, పచ్చిమిర్చి కూర
 1. వంకాయ అల్లం, పచ్చిమిర్చి కూర
 2. వంకాయ చిక్కుడు కాయ అల్లం, పచ్చిమిర్చి కూర
 3. బంగాళాదుంప అల్లం, పచ్చిమిర్చి కూర
 4. అరటికాయ అల్లం, పచ్చిమిర్చి కూర

వేపుడు కూరలుసవరించు

పులుసు కూరలుసవరించు

దస్త్రం:అరటికాయ , నిమ్మకాయ పులుసు కూర.jpg
అరటికాయ, నిమ్మకాయ పులుసు కూర

పప్పు తో పొడి కూరలుసవరించు

పొట్టుతో కూరలుసవరించు

 1. పనసపొట్టు కూర
 2. పనసకాయ కూర

గింజల కూరసవరించు

 1. పనస గింజల కూర
 2. చిక్కుడుకాయ గింజల కూర
 3. బఠానీ గింజల కూర

పువ్వుతో కూరలుసవరించు

 1. అరటి పువ్వుతో కూర

దూటతో కూరలుసవరించు

 1. అరటి దూటతో కూర

పొడులతో కూరలుసవరించు

 1. తెలగపిండి కూర

పిండితో కూరలుసవరించు

 1. ములగకాడ పిండి కూర
 2. తెలగపిండి కూర

ఉల్లికారంతో కూరలుసవరించు

 
ఉల్లిపాయ ముక్కలు
 1. దొండకాయ కూర (ఉల్లికారం)
 2. బంగాళదుంప ఉల్లి కారం

కొబ్బరితో కూరలుసవరించు

 1. కొబ్బరి పోపు కూర
 2. కొబ్బరి శనగపప్పు పోపు కూర

ఇతర కూరలుసవరించు

 
గోబీ మంచురియా
 1. గుత్తి వంకాయ కూర
 2. గోబీ మంచురియా
 3. వాంగీబాత్
 4. వంకాయ కారప్పొడి కూర
 5. దొండకాయ గుత్తి కూర

పచ్చళ్ళుసవరించు

 1. పచ్చడి

కూరగాయల పచ్చళ్ళుసవరించు

 
వంకాయ పచ్చిమిర్చి పచ్చడి

పప్పుల పచ్చళ్ళుసవరించు

 
పెసరపప్పు పచ్చడి

కాయ పచ్చళ్ళుసవరించు

దస్త్రం:మామిడి , కొబ్బరి రోటి పచ్చడి.jpg
మామిడి, కొబ్బరి రోటి పచ్చడి

దోసకాయ పచ్చళ్ళుసవరించు

 
దోసకాయ ఎండు కారం పచ్చడి
 1. దోసకాయ పచ్చడి (పచ్చిమిర్చి)
 2. దోసకాయ పచ్చడి (ఎండు మిర్చి)
 3. దోసకాయ కాల్చి పచ్చడి
 4. దోసకాయ + వంకాయ + టమాట పచ్చడి (ఉడకబెట్టి)
 5. దోసకాయ కాల్చి + వంకాయ (ఉడకబెట్టి) పచ్చడి
 6. దోసకాయ కాల్చి + టమాట (ఉడకబెట్టి) పచ్చడి
 7. దోసకాయ + వంకాయ పచ్చడి
 8. దోసకాయ + టమాట పచ్చడి

పండ్ల పచ్చళ్ళుసవరించు

 1. జామకాయ పచ్చడి
 2. వెలగపండు పచ్చడి

ఆకుకూర పచ్చళ్ళుసవరించు

 1. కొత్తిమీర కారం
 2. గోంగూర పచ్చడి
 3. తోటకూర పచ్చడి

కొబ్బరి పచ్చళ్ళుసవరించు

 1. కొబ్బరి పచ్చడి
 2. కొబ్బరి మామిడికాయ పచ్చడి

ఇతర పచ్చళ్ళుసవరించు

 1. అల్లం పచ్చడి
 2. ఉల్లిపాయ కారం

చార్లు లేదా రసంసవరించు

 
టమాట చారు
 
చారు లేదా రసం

పులుసులుసవరించు

 
పెసరపప్పు పులుసు
 1. పులుసు
 2. మజ్జిగ పులుసు
 3. పచ్చిపులుసు

ఆకుకూర పులుసులుసవరించు

 
తోటకూర పులుసు
 1. తోటకూర పులుసు
 2. తోటకూర టమాటో పులుసు

ముక్కల పులుసులుసవరించు

 1. కూరగాయల ముక్కల పులుసు
 2. చింతచిగురు ముక్కల పులుసు
 3. దోసకాయ పులుసు ముక్కలు
 4. సొరకాయ పులుసు

పప్పు పులుసులుసవరించు

 1. కందిపప్పు పప్పు పులుసు
 2. పెసరపప్పు పప్పు పులుసు

ఇతర పులుసులుసవరించు

 1. పులుసు
 2. మజ్జిగ పులుసు
 3. పచ్చిపులుసు

సాంబార్లుసవరించు

పెరుగు పచ్చళ్ళుసవరించు

 
ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి
 
పిచ్చుక పొట్లకాయ

పొడులుసవరించు

చట్నీలుసవరించు

 
వేరుశనగ పప్పు, కొబ్బరితో చట్నీ

ఊరగాయ పచ్చళ్ళుసవరించు

 
వంకాయ పచ్చడి (ఊరగాయ)
 
ఊరగాయ పచ్చళ్ళ ఎండు కారం

మామిడికాయ ఊరగాయ పచ్చళ్ళుసవరించు

ఫలహారాలు‎సవరించు

 
ఇడ్లీ సాంబార్
 
పూరీలు

ఉప్మా రకాలుసవరించు

 
అటుకుల ఉప్మా
 1. ఉప్మా
 2. టొమాటో ఉప్మా
 3. సేమ్యా ఉప్మా
 4. అటుకుల ఉప్మా
 5. మజ్జిగ ఉప్మా
 6. బొరుగుల ఉప్మా
 7. సగ్గుబియ్యము ఉప్మా
 8. పులుసు ఉప్మా
 9. పెసరపప్పు ఉప్మా

బజ్జీలుసవరించు

 
సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు
 1. బజ్జి
 2. అరటికాయ బజ్జీ
 3. మిరపకాయ బజ్జీ
 4. బీరకాయ బజ్జీ
 5. వంకాయ బజ్జీ
 6. తమలపాకు బజ్జీ
 7. వామాకు బజ్జీ

దోశలు (ఆట్లు)సవరించు

 
మినప దోసె

పకోడీలుసవరించు

 
ఉల్లిపాయ పకోడీ

చపాతీలు, పరోటాలుసవరించు

 
చపాతీలు
 1. చపాతి
 2. కాలిప్లవర్ పరాట

రొట్టెలుసవరించు

బిర్యానీలుసవరించు

 1. బిర్యాని
 2. బ్రోకలి బిర్యాని
 3. పులావ్

పిండి వంటలుసవరించు

దస్త్రం:మినపసున్ని ఉండలు , బేసిన్ లడ్డు (2).jpg
మినపసున్ని ఉండలు, బేసిన్ లడ్డు

తీపి వంటలుసవరించు

 
నెయ్యి, బెల్లంతో చేసిన జీడిపప్పు అచ్చు.

కారం వంటలుసవరించు

 
మిక్చర్
 1. ఉండ్రాళ్ళు
 2. మినప గారెలు
 3. ఆవడలు
 4. పప్పు చెక్కలు
 5. పులగం
 6. మొత్తు గారెలు
 7. ఆవడలు
 8. గారె
 9. కుడుము
 10. మినపపొట్టు గారెలు
 11. చెకోడీలు
 12. జంతిక
 13. అలసంద వడ
 14. మిక్చర్
 15. సగ్గుబియ్యం గారెలు
 16. మినపప్పు బియ్యం జంతికలు
 17. అలచంద గారెలు
 18. పెసర గారెలు
 19. చెక్క గారెలు
 20. శనగ గారెలు
 21. అల్లం మిర్చి మినప పుణుకు
 22. చెక్కవడలు

పులిహోరలుసవరించు

 
పులిహోర
 1. రవ్వ పులిహోర
 2. పులిహోర
 3. రాజ్మా రైస్
 4. మామిడికాయ పులిహోర
 5. రాతి ఉసిరికాయ పులిహోర
 6. టమాటో పులిహోర
 7. నిమ్మకాయ పులిహోర
 8. దబ్బకాయ పులిహోర
 9. చింతకాయ పులిహోర
 10. నిమ్మ ఉప్పు పులిహోర
 11. అటుకుల పులిహోర
 12. పొంగలి పులిహోర
 13. దానిమ్మకాయ పులిహోర
 14. పంపర పనసకాయ పులిహోర

వడియాలుసవరించు

 1. వడియం
 2. ఉల్లిపాయ వడియాలు
 3. ఊరమిరపకాయలు
 4. బియ్యం పిండి వడియాలు
 5. సగ్గుబియ్యం వడియాలు
 6. మినపపిండి వడియాలు
 7. గుమ్మడి వడియాలు
 8. మినపప్పు చిన్న వడియాలు
 9. పేణీ వడియాలు
 10. సొరకాయ వడియాలు
 11. బియ్యపు రవ్వ వడియాలు

అప్పడాలుసవరించు

 
అప్పడాలు
 
వేరుశనగ గుళ్ళు (నూనెలో వేయించి ఉప్పు, కారం వేసినవి)
 1. అప్పడం

జాం,కెచప్,సాస్,ఇతరములుసవరించు

టమాటసవరించు

 1. టమాట జాం
 2. టమాట మిక్షుడ్ ఫ్రూట్ జాం
 3. టమాట సాస్
 4. టమాట కెచప్

మూలాలుసవరించు

 1. Vainio, Harri & Bianchini, Franca (2003). Fruits And Vegetables. IARC. p. 2. ISBN 9283230086.

చిత్రమాలికసవరించు