వాడుకరి:Mpradeep/ఇసుకపెట్టె

వారాల పేర్లు:

ఆది - సోమ - మంగళ - బుధ - గురు - శుక్ర - శని

నెలల పేర్లు:

జనవరి - ఫిబ్రవరి - మార్చి - ఏప్రిల్
మే - జూన్ - జూలై - ఆగష్టు
సెప్టెంబర్ - అక్టోబర్ - నవంబర్ - డిసెంబర్ఈ దిగువన ఉన్నవి క్యాలెండర్‌2006మూలములు
వీటితో వచ్చే సంవత్సరం మూసలు తయూరు చేయాలనుకుంటే ఆ మూసలకు ఇలా పేర్లు పెట్టండి
జనవరితో ఉదాహరణ:
Template:జనవరి_క్యాలెండర్‌2007మూలము

లీపు సంవత్సరములలో ఫిబ్రవరికి 29 రోజుల క్యాలెండరు వాడవలెను.
తరువాత వారాలను సంవత్సరానికి తగ్గట్లుగా మార్చండి.

{{31రోజుల క్యాలెండర్‌-ఆది|month=జనవరి|1={{{1}}}|1a={{{1a}}}|2={{{2}}}|3={{{3}}}|4={{{4}}}|float={{{float}}}|color={{{color}}}|color2={{{color2}}}|EndNote={{{EndNote}}}}}

{{28రోజుల క్యాలెండర్‌-బుధ|month=ఫిబ్రవరి|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|1a={{{1a}}}|float={{{float}}}|color={{{color}}}|color2={{{color2}}}|EndNote={{{EndNote}}}}}

******************
{{29రోజుల క్యాలెండర్‌-బుధ|month=ఫిబ్రవరి|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|1a={{{1a}}}|float={{{float}}}|color={{{color}}}|color2={{{color2}}}|EndNote={{{EndNote}}}}}
*****************

{{31రోజుల క్యాలెండర్‌-బుధ|month=మార్చి|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|1a={{{1a}}}|float={{{float}}}|color={{{color}}}|color2={{{color2}}}|EndNote={{{EndNote}}}}}

{{30రోజుల క్యాలెండర్‌-శని|month=ఏప్రిల్|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|1a={{{1a}}}|float={{{float}}}|color={{{color}}}|color2={{{color2}}}|EndNote={{{EndNote}}}}}

{{31రోజుల క్యాలెండర్‌-సోమ|month=మే|1={{{1}}}|1a={{{1a}}}|2={{{2}}}|3={{{3}}}|4={{{4}}}|float={{{float}}}|color={{{color}}}|color2={{{color2}}}|EndNote={{{EndNote}}}}}

{{30రోజుల క్యాలెండర్‌-గురు|month=జూన్|1={{{1}}}|1a={{{1a}}}|2={{{2}}}|3={{{3}}}|4={{{4}}}|float={{{float}}}|color={{{color}}}|color2={{{color2}}}|EndNote={{{EndNote}}}}}

{{31రోజుల క్యాలెండర్‌-శని|month=జూలై|1={{{1}}}|1a={{{1a}}}|2={{{2}}}|3={{{3}}}|4={{{4}}}|float={{{float}}}|color={{{color}}}|color2={{{color2}}}|EndNote={{{EndNote}}}}}

{{31రోజుల క్యాలెండర్‌-మంగళ|month=ఆగష్టు|1={{{1}}}|1a={{{1a}}}|2={{{2}}}|3={{{3}}}|4={{{4}}}|float={{{float}}}|color={{{color}}}|color2={{{color2}}}|EndNote={{{EndNote}}}}}

{{30రోజుల క్యాలెండర్‌-శుక్ర|month=సెప్టెంబర్|1={{{1}}}|1a={{{1a}}}|2={{{2}}}|3={{{3}}}|4={{{4}}}|float={{{float}}}|color={{{color}}}|color2={{{color2}}}|EndNote={{{EndNote}}}}}

{{31రోజుల క్యాలెండర్‌-ఆది|month=అక్టోబర్|1={{{1}}}|1a={{{1a}}}|2={{{2}}}|3={{{3}}}|4={{{4}}}|float={{{float}}}|color={{{color}}}|color2={{{color2}}}|EndNote={{{EndNote}}}}}

{{30రోజుల క్యాలెండర్‌-బుధ|month=నవంబర్|1={{{1}}}|1a={{{1a}}}|2={{{2}}}|3={{{3}}}|4={{{4}}}|float={{{float}}}|color={{{color}}}|color2={{{color2}}}|EndNote={{{EndNote}}}}}

{{31రోజుల క్యాలెండర్‌-శుక్ర|month=డిసెంబర్|1={{{1}}}|1a={{{1a}}}|2={{{2}}}|3={{{3}}}|4={{{4}}}|float={{{float}}}|color={{{color}}}|color2={{{color2}}}|EndNote={{{EndNote}}}}}ఈ దిగువన ఉన్నవి క్యాలెండర్‌2006 మూసలు.
వీటితో వచ్చే సంవత్సరం మూసలు తయూరు చేయాలనుకుంటే ఆ మూసలకు ఇలా పేర్లు పెట్టండి
జనవరితో ఉదాహరణ:
Template:జనవరి_క్యాలెండర్‌2007
ఆ తరువాత ప్రతీ మూసలో సంవత్సరాన్ని మార్చండి.

{{జనవరి క్యాలెండర్‌2006మూలము|1=|1a=|2=|3=|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[2006]]}}

{{ఫిబ్రవరి క్యాలెండర్‌2006మూలము|1=|1a=|2=|3=|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[2006]]}}

{{మార్చి క్యాలెండర్‌2006మూలము|1=|1a=|2=|3=|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[2006]]}}

{{ఏప్రిల్ క్యాలెండర్‌2006మూలము|1=|1a=|2=|3=|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[2006]]}}

{{మే క్యాలెండర్‌2006మూలము|1=|1a=|2=|3=|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[2006]]}}

{{జూన్ క్యాలెండర్‌2006మూలము|1=|1a=|2=|3=|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[2006]]}}

{{జూలై క్యాలెండర్‌2006మూలము|1=|1a=|2=|3=|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[2006]]}}

{{ఆగష్టు క్యాలెండర్‌2006మూలము|1=|1a=|2=|3=|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[2006]]}}

{{సెప్టెంబర్ క్యాలెండర్‌2006మూలము|1=|1a=|2=|3=|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[2006]]}}

{{అక్టోబర్ క్యాలెండర్‌2006మూలము|1=|1a=|2=|3=|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[2006]]}}

{{నవంబర్ క్యాలెండర్‌2006మూలము|1=|1a=|2=|3=|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[2006]]}}

{{డిసెంబర్ క్యాలెండర్‌2006మూలము|1=|1a=|2=|3=|4=|5=|float=right|color=#ccccff|color2=#ccccff|EndNote=[[2006]]}}2006 పేజీలో పెట్టటానికి ఈ క్రింది కోడును ఉపయోగించండి
తరువాత వచ్చే సంవత్సరాలకు కూడా ఇదే కూడును ఉపయోగించవచ్చు, అందుకు మీరు చిన్న చిన్న మార్పులు (సంవత్సరాల సంఖ్యల దగ్గర) చేస్తే సరిపోతుంది. {{సంవత్సరము ఆది 1}} అనే దాంట్లో
ఆది - జనవరి 1వ తారీఖు వచ్చే వారము.
ప్రతీ మూసలో ఉన్న చివరి సంఖ్య నెలను సూచిస్తుంది.

కానీ లీపు సంవత్సరం లో ఫిబ్రవరి నెలకు 29 రోజులు ఉంటాయి, అందుకని ఫిబ్రవరి దగ్గర ఇలా రాయాలి.

===[[ఫిబ్రవరి 2008|ఫిబ్రవరి]]===
{{సంవత్సరము మంగళ-బుధ 2}}

ఆ తరువాత వచ్చేనెలలకు జనవరి 2వ తారీఖు వచ్చే వారాన్ని రాయాలి. అంటే 2008వ సంవత్సరంలో
జనవరికి - {{సంవత్సరము మంగళ 1}}
ఫిబ్రవరికి - {{సంవత్సరము మంగళ-బుధ 2}}
మార్చికి - {{సంవత్సరము బుధ 3}}
ఏప్రిల్‌కి - {{సంవత్సరము బుధ 4}}
... అలా అయాలన్న మాట.

'''{{PAGENAME}}''' [[గ్రెగోరియన్‌ కాలెండరు]] యొక్క మామూలు సంవత్సరము.
{| align="right" cellpadding="3" class="toccolours" width = "360" style="margin-left: 15px;" 
|- 
| align="right" | <small>'''సంవత్సరాలు:'''</small>
| [[2003]] - [[2004]] - [[2005]] - [[{{PAGENAME}}]] - [[2007]] - [[2008]] - [[2009]]
|-
| align="right" background = "white"  | <small>'''[[దశాబ్దాలు]]:'''</small> 
| [[1980లు]] - [[1990లు]] - '''[[2000లు]]''' - [[2010లు]] - [[2020లు]]
|- 
| align="right" | <small>'''[[శతాబ్దాలు]]:'''</small> 
| align="center" | [[20 వ శతాబ్దం]] - '''[[21 వ శతాబ్దం]]''' - [[22 వ శతాబ్దం]]
|}


==సంఘటనలు==
{{సంవత్సరము ఆది 1}}
===[[జనవరి {{PAGENAME}}|జనవరి]]===

<!-- for leap year
===[[ఫిబ్రవరి 2008|ఫిబ్రవరి]]===
{{సంవత్సరము మంగళ-బుధ 2}}
-->

{{సంవత్సరము ఆది 2}}
===[[ఫిబ్రవరి {{PAGENAME}}|ఫిబ్రవరి]]===

{{సంవత్సరము ఆది 3}}
===[[మార్చి {{PAGENAME}}|మార్చి]]===

{{సంవత్సరము ఆది 4}}
===[[ఏప్రిల్ {{PAGENAME}}|ఏప్రిల్]]===

{{సంవత్సరము ఆది 5}}
===[[మే {{PAGENAME}}|మే]]===

{{సంవత్సరము ఆది 6}}
===[[జూన్_{{PAGENAME}}|జూన్]]===

{{సంవత్సరము ఆది 7}}
===[[జూలై_{{PAGENAME}}|జూలై]]===

{{సంవత్సరము ఆది 8}}
===[[ఆగష్టు_{{PAGENAME}}|ఆగస్టు]]===

{{సంవత్సరము ఆది 9}}
===[[సెప్టెంబర్_{{PAGENAME}}|సెప్టెంబర్]]===

{{సంవత్సరము ఆది 10}}
===[[అక్టోబర్_{{PAGENAME}}|అక్టోబర్]]===

{{సంవత్సరము ఆది 11}}
===[[నవంబర్ {{PAGENAME}}|నవంబర్]]===

{{సంవత్సరము ఆది 12}}
===[[డిసెంబర్ {{PAGENAME}}|డిసెంబర్]]===


==జననాలు==


==మరణాలు==


== [[పురస్కారాలు]] ==

[[Category:{{PAGENAME}}|*]]


[[af:{{PAGENAME}}]]
[[ar:{{PAGENAME}}]]
[[roa-rup:{{PAGENAME}}]]
[[ast:{{PAGENAME}}]]
[[bg:{{PAGENAME}}]]
[[be:{{PAGENAME}}]]
[[bs:{{PAGENAME}}]]
[[ca:{{PAGENAME}}]]
[[cs:{{PAGENAME}}]]
[[cy:{{PAGENAME}}]]
[[da:{{PAGENAME}}]]
[[de:{{PAGENAME}}]]
[[et:{{PAGENAME}}]]
[[el:{{PAGENAME}}]]
[[es:{{PAGENAME}}]]
[[eo:{{PAGENAME}}]]
[[eu:{{PAGENAME}}]]
[[fo:{{PAGENAME}}]]
[[fr:{{PAGENAME}}]]
[[fy:{{PAGENAME}}]]
[[ga:{{PAGENAME}}]]
[[gl:{{PAGENAME}}]]
[[ko:{{PAGENAME}}년]]
[[hr:{{PAGENAME}}]]
[[io:{{PAGENAME}}]]
[[id:{{PAGENAME}}]]
[[ia:{{PAGENAME}}]]
[[is:{{PAGENAME}}]]
[[it:{{PAGENAME}}]]
[[he:{{PAGENAME}}]]
[[ka:{{PAGENAME}}]]
[[kw:{{PAGENAME}}]]
[[ku:{{PAGENAME}}]]
[[la:{{PAGENAME}}]]
[[lt:{{PAGENAME}}]]
[[lb:{{PAGENAME}}]]
[[li:{{PAGENAME}}]]
[[hu:{{PAGENAME}}]]
[[mi:{{PAGENAME}}]]
[[ms:{{PAGENAME}}]]
[[zh-min-nan:{{PAGENAME}} nî]]
[[na:{{PAGENAME}}]]
[[nl:{{PAGENAME}}]]
[[nds:{{PAGENAME}}]]
[[ja:{{PAGENAME}}年]]
[[no:{{PAGENAME}}]]
[[nn:{{PAGENAME}}]]
[[pl:{{PAGENAME}}]]
[[pt:{{PAGENAME}}]]
[[ro:{{PAGENAME}}]]
[[ru:{{PAGENAME}}]]
[[sm:{{PAGENAME}}]]
[[sq:{{PAGENAME}}]]
[[simple:{{PAGENAME}}]]
[[sk:{{PAGENAME}}]]
[[sl:{{PAGENAME}}]]
[[sr:{{PAGENAME}}]]
[[su:{{PAGENAME}}]]
[[fi:{{PAGENAME}}]]
[[sv:{{PAGENAME}}]]
[[tt:{{PAGENAME}}]]
[[vi:{{PAGENAME}}]]
[[tr:{{PAGENAME}}]]
[[uk:{{PAGENAME}}]]
[[ur:{{PAGENAME}}سبم]]
[[wa:{{PAGENAME}}]]
[[zh:{{PAGENAME}}年]]మార్చి
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2006
ఫిబ్రవరి
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
 
2006
జనవరి
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
2006
జూన్
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
2006
మే
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 
2006
ఏప్రిల్
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2006
సెప్టెంబర్
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
2006
ఆగష్టు
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
 
2006
జూలై
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2006
డిసెంబర్
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2006
నవంబర్
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
2006
అక్టోబర్
ఆది సోమ మంగళ బుధ గురు శుక్ర శని
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
2006