సుప్రసిద్ధ ఆంధ్రులు-జాబితా

వివిధ రంగాలలో కృషిచేసి, గణుతికెక్కిన సుప్రసిద్ధ ఆంధ్రుల జాబితా ఇది.

ఆధ్యాత్మిక రంగ ప్రముఖులు, తత్త్వవేత్తలు, వేదాంతులు, పండితులుసవరించు

స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు, ప్రజా నాయకులు, ఉద్యమకారులుసవరించు

కవులు, రచయితలు, పాత్రికేయులు, విమర్శకులుసవరించు

ప్రధాన వ్యాసము: తెలుగు సాహితీకారులు

ఉర్దూ సాహితీకారులుసవరించు

ప్రధాన వ్యాసము: ఉర్దూ రచయితలు జాబితా

వాగ్గేయకారులుసవరించు

సంగీతజ్ఞులు, సంగీత దర్శకులు, గాయకులుసవరించు

సంఘ సంస్కర్తలు, సంఘ సేవకులు/సేవికలుసవరించు

శాస్త్రజ్ఞులు, సాంకేతిక నిపుణులు, అధ్యాపకులు, వైద్యరంగ ప్రముఖులుసవరించు

చిత్రకారులు, శిల్పకారులు, నాట్యకారులు, ఇతర కళాకారులుసవరించు

సినీ నటులుసవరించు

ప్రధాన వ్యాసం: తెలుగు సినీ నటులు

సినిమా సాంకేతిక నిపుణులు, సినిమా వ్యాపారవేత్తలుసవరించు

పాత్రికేయులుసవరించు

వ్యాపార రంగ ప్రముఖులుసవరించు

అధికారులుసవరించు

ప్రఖ్యాత క్రీడాకారులుసవరించు

ప్రధాన వ్యాసము: ప్రఖ్యాత క్రీడాకారులు