తెలుగు పత్రికల జాబితా

చెరుకూరి రామోజీరావు, ఈనాడు వ్యవస్థాపకుడు, ప్రచురణకర్త

దినపత్రికలుసవరించు

వారపత్రికలుసవరించు

పక్షపత్రికలుసవరించు

మాసపత్రికలుసవరించు

ద్వైమాసపత్రికలుసవరించు

త్రైమాసపత్రికలుసవరించు

అర్ధవార్షిక పత్రికలుసవరించు

వార్షిక పత్రికలుసవరించు

ఇవీ చూడండిసవరించు