జీవశాస్త్రపు వ్యాసాల జాబితా

ఇక్కడ జీవశాస్త్రానికి సంబంధించి తెవికీలో ఉన్న వ్యాసాల జాబితా పొందుపరచబడుతుంది.

జీవశాస్త్ర పితామహుడు అరిస్టాటిల్

సాధారణ వ్యాసాలుసవరించు


జీవశాస్త్ర శాస్త్రజ్ఞులుసవరించు

జీవుల వర్గీకరణసవరించు


ముఖ్యమైన వర్గాలుసవరించు

వృక్ష శాస్త్రముసవరించు

మొక్కల వ్యాసాలుసవరించు

ఔషధ మొక్కలుసవరించు

పండ్లుసవరించు

కాయగూరలుసవరించు

ధాన్యాలుసవరించు

పువ్వులుసవరించు

ఆకులుసవరించు

వంట,మసాలా దినుసులుసవరించు

కలప చెట్లుసవరించు

కీటకాలుసవరించు

పక్షులుసవరించు

జంతువులుసవరించు

వ్యాధులుసవరించు

మానవ శరీర భాగాల వ్యాసాలుసవరించు

సూక్ష్మజీవులుసవరించు


ఇతర జీవశాస్త్ర వ్యాసాలుసవరించు