పంచాక్షరి అంటే ఐదక్షరాల మంత్రం.

శివ పంచాక్షరీ మంత్రం : ఓం నమశ్శివాయ:

విష్ణు పంచాక్షరీ మంత్రం : ఓం నారాయణాయ:


"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పంచాక్షరి&oldid=456755" నుండి వెలికితీశారు