ప్రధాన మెనూను తెరువు

సప్తాంగాలు

(సప్తాంగములు నుండి దారిమార్పు చెందింది)

రాజ్యానికి ఉండే ఏడు అంగాలు: సప్తాంగాలు