వికీపీడియా:ఈ వారపు బొమ్మల జాబితా 2010

అంతర్జాలంలో సార్వజనికమైన బొమ్మల వనరుల కోసం వికీపీడియా:సార్వజనిక బొమ్మల వనరులు చూడండి.

వికీపీడియాలో ఉన్న మంచి మంచి బొమ్మలను ఏరి వాటిని అందరికీ ప్రదర్శించటమే ఈ వారం బొమ్మ లక్ష్యం.

ఈ వారపు బొమ్మసవరించు

2021 16వ వారం

శ్రీకాళహస్తిలో గూడు రిక్షా. ఆటోలు ప్రాచుర్యం లోకి రాక మునుపు పట్టణంలో తిరగడానికి ఈ రిక్షాలు ఎక్కువగా వాడేవారు.

ఫోటో సౌజన్యం: రవిచంద్ర

జాబితాసవరించు

వారంవారీ పట్టిక
2007 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2008 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2009 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

ఇదివరకు ప్రదర్శింపబడినవిసవరించు


2010 సంవత్సరం వారం వారం బొమ్మల జాబితాసవరించు


ఇవి కూడా చూడండిసవరించు