తెలుగు సినిమా నటులు

ఈ జాబితా సంపూర్ణం కాదు. సభ్యులు తమకు తెలిసిన నటీమణుల పేర్లను ఈ క్రింది సూచనలకనుగుణంగా ఇక్కడ పొందుపరచ వచ్చు.

చిత్తూరు నాగయ్య
  • పేర్లన్నీ తెలుగు వర్ణమాల ప్రకారం అక్షర క్రమంలో రాయబడ్డాయి. దయచేసి మీరు రాయదలుచుకున్న పేరును సంబంధిత అక్షరం క్రింద మాత్రమే రాయండి.
నందమూరి తారక రామారావు
అక్కినేని నాగేశ్వరరావు
అంజలీదేవి

పాతతరం నటులు, నటీమణులుసవరించు

 
మంచు మోహన్ బాబు
 
శ్రీదేవి

మధ్యతరం నటులు, నటీమణులుసవరించు

 
చిరంజీవి
 
సౌందర్య

కొత్తతరం నటులు, నటీమణులుసవరించు

అక్షర క్రమంలో తెలుగు సినిమా నటులు

- - - - - - - - - - - - - అం - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష

సవరించు

సవరించు

 
కల్యాణం రఘురామయ్య

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు

సవరించు