వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -110

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
77000 Dasarupaka of Dhananjaya Bholashankar Vyas Chowkhamba Sanskrit Series Office 1973 276 10.00
77001 Rasagangadhar of Panditraj Jagannath Part I Badarinath Jha and Madan Mohan Jha Chowkhamba Sanskrit Series Office 1978 406 20.00
77002 ప్రతాపరుద్రీయమ్ శ్రీవిద్యానాధ కవీంద్ర ... ... 410 80.00
77003 ముద్రారాక్షస నాటకము మారేమళ్ల నాగేశ్వరరావు బొమ్మిడాల బ్రదర్సు ట్రస్టువారు, గుంటూరు 1989 124 16.00
77004 మృచ్ఛకటికమ్ బేతవోలు రామబ్రహ్మం అ.జో.వి.భొ కందాళం ఫౌండేషన్ 2005 604 300.00
77005 ముద్రారాక్షస నాటకమ్ నేలటూరు రామదాసయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1977 394 110.00
77006 కిరాతార్జునీయమ్ మహాకవి శ్రీ భారవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, మద్రాసు 1967 192 5.00
77007 కిరాతార్జునీయే ... ... ... 184 5.00
77008 మాఘకావ్యము సంస్కృతాంధ్ర వ్యాఖ్యాన శబ్దసమాససహితము ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1967 344 2.00
77009 మృచ్ఛకటికము శూద్రకవి విరచితం శూద్రకవి, వావిలాల వాసుదేవశాస్త్రి కవిచంద్రుల పౌత్రులు 2007 184 100.00
77010 అశ్వధాటీకావ్యమ్ పండితేంద్ర జగన్నాథ విరచితం గరిమెళ్ళ అచ్యుత సత్య శేషగిరి సోమయాజులు శర్మ రావికృష్ణ కుమారీ మోహనరావు, చీరాలు 2014 84 70.00
77011 దేవీ అశ్వధాటి మేళ్లచెర్వు భానుప్రసాదరావు మేళ్లచెర్వు భానుప్రసాదరావు, నరసరావుపేట 2010 61 35.00
77012 ఆంధ్ర విక్రమోర్వశీయనాటకము వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి అండ్ బ్రదర్స్, మదరాసు ... 80 2.00
77013 ఆంధ్ర మేఘ సందేశము బాలాంత్రపు వీర్రాజు బాలాంత్రపు వీర్రాజు,హైదరాబాద్ 1985 81 10.00
77014 మహాకవి కాళిదాస విరిచత మేఘసన్దేశము కోసూరు వెంకట నరసింహరాజు సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 1999 228 50.00
77015 ఋతుసంహారము చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ చింతలపాటి నరసింహదీక్షితశర్మ, సత్తెనపల్లి 1956 43 2.00
77016 కుమారస్వామి జయము చర్ల గణపతిశాస్త్రి లలితా ప్రెస్, హైదరాబాద్ 1977 95 4.00
77017 కుమారసంభవము మహాకవి కాళిదాసు, జొన్నలగడ్డ మృత్యుంజయరావు జొన్నలగడ్డ మృత్యుంజయరావు, రాజమహేంద్రవరము 1965 110 3.00
77018 రఘువంశము ... ... ... 336 3.00
77019 రఘువంశము మొదటి భాగము మహాకవి కళిదాసు, కేశవపంతుల నరసింహశాస్త్రి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 424 14.50
77020 రఘువంశము రెండవ భాగము మహాకవి కళిదాసు, కేశవపంతుల నరసింహశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1982 440 8.00
77021 రఘువంశము మొదటి భాగము మహాకవి కళిదాసు, కేశవపంతుల నరసింహశాస్త్రి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 424 14.50
77022 రఘువంశము మొదటి భాగము మహాకవి కళిదాసు, కేశవపంతుల నరసింహశాస్త్రి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1982 440 8.00
77023 రఘువంశ తిలక చరితము వింజమూరి శేషఫణి శర్మ వింజమూరి శేషఫణి శర్మ, విజయవాడ 1986 215 20.00
77024 Shakuntala No. 12 Anant Pai H.G. Mirchandani for India Book House 30 2.50
77025 శ్రీమదాంధ్రాభిజ్ఞాన శాకుంతలము భువనగిరి విజయరామశాస్త్రి శ్రీ వేంకటేశ్వర అండ్ కో., గుంటూరు ... 106 2.00
77026 శ్రీ అభిజ్ఞాన శాకుంతలము శ్రీదాసు శ్రీరాములు మహాకవి దాసు శ్రీరాములు స్మారకసమితి 2014 154 200.00
77027 చాణక్య నీతి సూత్రాలు పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2005 52 10.00
77028 యోగదర్శనమ్ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1992 174 25.00
77029 అశ్వఘోషుని అద్భుతకావ్యద్వయి పి. శశిరేఖ సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 72 25.00
77030 నైషదీయచరితామృతం కావ్యపరిచయము పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 64 25.00
77031 రసార్ణవ సుధాకర సుధ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 72 25.00
77032 మధురావిజయమాధురి పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 72 25.00
77033 వేమభూపాలచరితగరిమ పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 56 25.00
77034 శారదామందహాసం భాసమహాకవి పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 96 25.00
77035 శ్రీహర్షప్రహర్షం పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి, హైదరాబాద్ 2004 48 25.00
77036 కరుణామయపిత మేహేర్ బాబా హెచ్.పి. భరూచా, నవసారీ, గుమ్మళ్ల వెంకటేశ్వరరావు, కాకినాడ గుమ్మళ్ల వెంకటేశ్వరరావు, కాకినాడ 1984 138 5.00
77037 నవజీవనం తృతీయ భాగం జి.వి.జి.కె. చంద్రమౌళీశ్వరరావు అవతార్ మెహెర్ బాబా మచిలీపట్నం సెంటర్ 1984 130 5.00
77038 Avatar Meher Baba T.P. Gandhi Avatar Meher Baba Hyderabad Centre 91 2.00
77039 అవతార్ మెహెర్ బాబా ప్రథమ భాగము నిట్ట భీమశంకరమ్, స్వామీ సత్యప్రకాశ్ ఉదాసీన్ ది మెహెర్ విహార్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1968 120 10.00
77040 అవతార్ మెహెర్ బాబా అపూర్వ దర్శనము 1వ భాగము పి. రామచంద్రన్ అవతార్ మెహెర్ బాబా ఆంధ్ర సెంటర్, విజయవాడ 1985 352 25.00
77041 అవతార్ మెహెర్ బాబా అపూర్వ దర్శనము 2వ భాగముదైవీ మానవుడు సంచిక 2 బాలనాటు, త్రినాధరధో అవతార్ మెహెర్ బాబా ఆంధ్ర సెంటర్, విజయవాడ 1986 355 25.00
77042 అవతార్ మెహెర్ బాబా అపూర్వ దర్శనము 3వ భాగము చింతామణి అవతార్ మెహెర్ బాబా ఆంధ్ర సెంటర్, విజయవాడ 1986 349 25.00
77043 ప్రేమసాగరుడు అవతార్ మెహెర్ బాబా జీవిత చరిత్ర 6వ భాగము నిట్ట భీమశంకరమ్ అవతార్ మెహెర్ బాబా ఆంధ్ర సెంటర్, కాకినాడ ... 236 25.00
77044 ప్రేమసాగరుడు అవతార్ మెహెర్ బాబా జీవిత చరిత్ర 7వ భాగము నిట్ట భీమశంకరమ్ అవతార్ మెహెర్ బాబా ఆంధ్ర సెంటర్, కాకినాడ 1982 350 25.00
77045 ప్రేమసాగరుడు అవతార్ మెహెర్ బాబా జీవిత చరిత్ర 8వ భాగము నిట్ట భీమశంకరమ్ అవతార్ మెహెర్ బాబా ఆంధ్ర సెంటర్, కాకినాడ 1982 344 25.00
77046 ప్రేమసాగరుడు అవతార్ మెహెర్ బాబా జీవిత చరిత్ర 10వ భాగము నిట్ట భీమశంకరమ్ అవతార్ మెహెర్ బాబా ఆంధ్ర సెంటర్, కాకినాడ ... 192 25.00
77047 శ్రీ గురూజీ భండారు సదాశివరావు నవయుగ భారతి ప్రచురణలు, భాగ్యనగర్ 1997 484 125.00
77048 ఎవరీమాత రాజు శ్రీ అరవిందాశ్రమము, పాండిచ్చేరి 1970 255 5.00
77049 ఓషో జీవిత చరిత్ర సంతోషానంద ఓషో ప్రేమ మందిర్ మెడిటేషన్ సెంటర్ 2008 433 120.00
77050 హిమగిరుల ఒడిలో స్వామి అఖండానంద, మల్లవరపు స్వర్ణ రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2014 121 30.00
77051 మాధవ విద్యారణ్య శ్రీ శంకర విజయము చిలుకూరు వెంకటేశ్వర్లు శ్రీ రామకృష్ణ తపోవనం, చెన్నై 2011 487 60.00
77052 ఆన్ ఫ్రాంక్ ఓ బాలిక డైరీ బీనాదేవి పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2016 208 125.00
77053 జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మ సినిమా వ్యాఖ్యానము కొండముది రామకృష్ణ శ్రీ వెంకటరమణ ముద్రణాలయము, నర్సాపురం ... 202 25.00
77054 అసమాన అనసూయ నా గురించి నేనే అవసరాల అనసూయా దేవి వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా 2015 152 250.00
77055 శైశవగీతి కస్తూరి మురళీకృష్ణ సాహితి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2016 264 100.00
77056 కుసుమ ధర్మన్న జీవిత ప్రస్థానం పుట్ల హేమలత ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2016 24 25.00
77057 అక్షరానికి ఆవల ఆత్మకథ కుల్‌దీప్ నయ్యర్ ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2012 540 250.00
77058 మానవాళి చెరగని చిరునామాలు సాకం నాగరాజ వరదరాజనగర్ కల్చరల్ అసోసియేషన్, తిరుపతి ... 32 2.00
77059 శ్రీరంగరాయజీవితము ఆదిరాజు వీరభద్రరావు ఆదిసరస్వతీనిలయముద్రాక్షరశాల, చెన్నపురి 1911 39 1.00
77060 శ్రీ బూర్లె రంగన్న బాబుగారి దివ్య చరిత్ర కె. రామ కిష్ణారావు ... ... 143 20.00
77061 శ్రీశ్రీశ్రీ రాజా వాసిరెడ్డి వేంకటాద్రినాయుడు గారి వంశ ప్రశంశాపూర్వకాశీః పద్యములు ... ... ... 186 25.00
77062 మత్స్వప్నః నా కల తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి ... ... 185 20.00
77063 వాసిరెడ్డీయము అమరవాది రామకవి బాలేమర్తి లక్ష్మీనరసింహం 1936 121 0.50
77064 అమరావతి ప్రభువు వాసిరెడ్డి వేంకటాద్రి నాయుడు పొత్తూరి వెంకటేశ్వరరావు ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2016 214 150.00
77065 రాజా వాసిరెడ్డి వేంకటాద్రి నాయుడు మాదిరాజు గోవర్థనరావు మాదిరాజు గోవర్థనరావు, మంగళగిరి 2016 248 100.00
77066 శ్రీరాజా వేంకటాద్రి నాయుడు కొడాలి లక్ష్మీనారాయణ శ్రీభావనారాయణస్వామివారి దేవస్థానము, పొన్నూరు ... 278 25.00
77067 వాసిరెడ్డి వంశ చరిత్రము వాసిరెడ్డి వెంకట సుబ్బదాసు చంద్రికాముద్రాక్షరశాలయందు 1914 348 1.50
77068 బెలగాం భీమేశ్వరరావు ... ... ... 30 20.00
77069 శ్రీకృష్ణుడు యన్. రామకృష్ణమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 56 2.00
77070 వేమన గుఱ్ఱం భానుమూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 64 2.00
77071 ఆండాళ్ కె.టి.ఎల్. నరసింహాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 72 2.00
77072 ప్రహ్లాదుడు ధనకుధరం వరదాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 56 2.00
77073 యామునాచార్యులు ఎమ్. నరసింహాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 56 2.00
77074 విద్యారణ్యుడు ఎమ్.ఎస్.ఎన్. మూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 40 2.00
77075 అన్నమాచార్యులు కామిశెట్టి శ్రీనివాసులు శెట్టి తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 64 2.00
77076 జయదేవుడు చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 40 2.00
77077 ధ్రువుడు డి. నాగసిద్ధారెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 40 2.00
77078 సావిత్రి సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 32 2.00
77079 వసిష్ఠుడు శలాక రఘునాథశర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 48 2.00
77080 వాల్మీకి దివాకర్ల వేంకటావధాని తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 40 2.00
77081 హనుమంతుడు ప్రసాదరాయ కులపతి తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 48 2.00
77082 క్షేత్రయ్య అయినంపూడి గురునాథరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 80 2.00
77083 విదురుడు జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 40 2.00
77084 శ్రీరామచంద్రుడు టి. నరసింహాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 56 2.00
77085 లక్ష్మణుడు ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 32 2.00
77086 భగీరథుడు కరుణశ్రీ తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 64 2.00
77087 కుచేలుడు ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 40 2.00
77088 నారదుడు బహుజనపల్లి రంగాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 40 2.00
77089 ధర్మరాజు కె.జె. కృష్ణమూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 64 2.00
77090 ద్రోణాచార్యులు కె.యస్. రామమూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 40 2.00
77091 ఏకలవ్యుడు ఎస్.బి.ఎస్. భట్టాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 32 2.00
77092 అనసూయ ఎస్.బి. సీతారామభట్టాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1983 39 2.00
77093 నమ్మాళ్వార్ పి. శౌరిరాజన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 32 2.00
77094 Veda Vyasa Bharatipriya Bharata Bharati Pustaka Sampada 1980 48 2.00
77095 నారాయణ గురు జి.వి. నారాయణ మూర్తి భారత భారతి పుస్తకమాల, హైదరాబాద్ 2000 48 8.00
77096 శంకరాచార్య కె.బి. రామకృష్ణా రావు భారత భారతి పుస్తకమాల, హైదరాబాద్ 2008 48 8.00
77097 తిరువళ్ళువర్ సవ్యసాచి, కృష్ణమూర్తి భారత భారతి పుస్తకమాల, హైదరాబాద్ ... 40 8.00
77098 Dhruva Kakemani Bharata Bharati Pustaka Sampada 1980 46 2.00
77099 గురుగోవింద సింగ్ సత్యపాల్ పటాయిత్ భారత భారతి పుస్తకమాల, హైదరాబాద్ 1994 44 5.00
77100 శ్రీ రాఘవేంద్రస్వామి ఎస్.కె. రామచంద్రరావు భారత భారతి పుస్తకమాల, హైదరాబాద్ ... 40 10.00
77101 భక్త రామ్‌ప్రసాద్ జ్ఞానదానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 2000 33 2.00
77102 శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస జీవిత సంగ్రహము చిరంతనాంద స్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 1983 48 2.00
77103 స్వామి రామతీర్థ జయతీర్థ రాజ పురోహిత్ భారత భారతి పుస్తకమాల, హైదరాబాద్ 2002 48 8.00
77104 దివ్యజనని శ్రీ శారదాదేవి తపస్యానంద స్వామి, బి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయులు శ్రీ రామకృష్ణమఠము, మద్రాసు 2006 130 12.00
77105 నవయుగ ఆదర్శమూర్తులు పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి శ్రీరామకృష్ణ సేవా సమితి, బాపట్ల 2009 32 10.00
77106 డా. జగదీశ చంద్రబోస్ హరిప్రసాద్, కె.యస్. రంగశాయి భారత భారతి పుస్తకమాల, హైదరాబాద్ 2008 46 10.00
77107 భకత్ సింగ్ ఈశ్వర చంద్ర భారత భారతి పుస్తకమాల, హైదరాబాద్ 2013 44 10.00
77108 వాస్కోడ గామా వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి ... 2013 47 15.00
77109 సర్దార్ పటేల్ శివరాము, కె.యస్. రంగశాయి భారత భారతి పుస్తకమాల, హైదరాబాద్ 1998 48 6.00
77110 మదన మోహన మాలవ్య అర్చిక వెంకటేశ్ భారత భారతి పుస్తకమాల, హైదరాబాద్ 2000 48 6.00
77111 నచికేతుడు కైపు లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి భారత భారతి పుస్తకమాల, హైదరాబాద్ 1991 40 2.00
77112 శ్రీపాదరాయలు ఎమ్.ఎస్. గుండూరావ్ తి.తి.దే., తిరుపతి ... 26 1.50
77113 శ్రీ వ్యాసరాయలు రంగరాజ సుదర్శన్ భట్టాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 33 1.00
77114 సరమ కామిశెట్టి శ్రీనివాసులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 16 2.00
77115 సత్యకామ జాబాలి కె.వి. రాఘవాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 26 2.00
77116 నచికేతుడు డి. భారతి తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 18 2.00
77117 శ్యావాశ్వమహర్షి సి. రంగనాథన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 18 5.00
77118 ఘోష ఎస్.ఎస్. రామచంద్రమూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 18 2.00
77119 గార్గి సింగరాజు సచ్చిదానందం తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 18 2.00
77120 యాజ్ఞవల్క్య మహర్షి ఐ. పాండురంగారావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 34 5.00
77121 వామదేవమహర్షి సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 18 2.00
77122 కావ్య పరిచయాలు వసు చరిత్ర రామరాజ భూషణుడు, ఎం.వి.యల్. నరసింహారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1974 24 0.40
77123 వసుచరిత్రము రామరాజ భూషణుడు యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1948 139 2.50
77124 వసుచరిత్రము తృతీయాశ్వాసము జొన్నలగడ్డ మృత్యుంజయరావు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1999 160 35.00
77125 రాధికా సాంత్వనము ముద్దుపళని శ్రీ సత్యనారాయణ పబ్లిషింగ్ హౌస్, రాజమండ్రి ... 108 1.00
77126 నీలాసుందరీపరిణయము కూచిమంచి తిమ్మకవి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1970 91 2.00
77127 చేమకూర విజయవిలాసం బూదాటి వేంకటేశ్వర్లు క్రియేటివ్ కమ్యూనికేషన్స్, రాజమండ్రి ... 116 60.00
77128 ఆంధ్ర హర్షచరిత్ర ప్రథమాశ్వాసము ... ... ... 163 2.00
77129 ధర్మాంగద చరిత్ర ... ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., మదరాసు 1971 63 2.00
77130 దేసింగు మహారాజు కథ ... ... 1961 100 2.00
77131 దాంపత్యోపనిషత్తు మునిమాణిక్యం నరసింహారావు యం. శేషాచలం అండ్ కో., సికింద్రాబాద్ 1971 174 2.50
77132 కావ్యోల్లాసము ... ... ... 114 2.00
77133 ఆంధ్ర నాటక పితామహుడు దివాకర్ల వేంకటావధాని దివాకర్ల వేంకటావధాని, హైదరాబాద్ 1972 220 25.00
77134 పద్యనాటక ప్రభ దేవరపల్లి ప్రభుదాస్ కళాస్రవంతి ప్రచురణలు 2016 223 200.00
77135 ఇండియన్ ఇంక్ జాన్‌సన్ చోరగుడి చినుకు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2016 102 100.00
77136 భ్రమరావతి అను రాజధాని ప్రహసనం ఉండవల్లి అరుణకుమార్ ... 2016 31 2.00
77137 సాహితీ సౌగంధం రాఘవశర్మ పండు పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2016 164 100.00
77138 నన్నయ తీర్చిన శకుంతల గుజ్జర్లమూడి జ్యోతిస్వరూపరాణి ... 2000 160 95.00
77139 పింగళి లక్ష్మీకాంతంగారి కావ్య సమాలోచనము పింగళి వేంకటకృష్ణారావు పింగళి వేంకట కృష్ణారావు, విజయవాడ 2013 448 120.00
77140 హక్కుల చరిత్రలో చట్టాల జాడలు స్త్రీలు చట్టాలు హేమలలిత ఆమె సమానత్వం పబ్లికేషన్స్ 2014 151 120.00
77141 భారత స్వాతంత్ర్య సమరం ఆంధ్ర మహిళల మహోజ్వల పాత్ర వి. కోటీశ్వరమ్మ మాంటిసోరి విద్యాలయం, విజయవాడ 2001 316 100.00
77142 మహిళామార్గం బులెటిన్ 1 ... ... 1989 86 3.00
77143 నిర్భయ మహిళా ఉద్యమ వ్యాస సంకలనం విరియాల లక్ష్మీపతి ... 2013 192 100.00
77144 మహిళ కొమరగిరి జయప్రద శ్రీవాణి పబ్లికేషన్స్, మచిలీపట్నం 2008 387 100.00
77145 మన నవలలు మన కథానికలు రాచపాళెం చంద్రశేఖరరెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2015 148 90.00
77146 విశ్వనరుడు జాషువా కోయి కోటేశ్వరరావు Research Institute of Social Evolution 2013 95 30.00
77147 వేగుచుక్కలు ఎమ్.ఎమ్. వినోదిని హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2014 140 80.00
77148 విక్రమ చెళ్లపిళ్ల తిరుపతి వేంకటీయము ... ... 66 2.00
77149 కథక చక్రవర్తి డా. కేశవరెడ్డి సాకం నాగరాజ తెలుగు భాషోద్యమ సమితి, తిరుపతి ... 64 2.00
77150 బృందావనం వారి పద్య కావ్యం గుహుడు పరిశీలన మోదుగుల సుబ్బారావు గోపీకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, పరుచూరు 2007 140 65.00
77151 ఆ వేణునాదం నువ్వే నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్ విద్యార్థిమిత్ర ప్రచురణలు, కర్నూలు 2016 134 50.00
77152 నీతోనే నీ నీడ నీలంరాజు లక్ష్మీప్రసాద్ విద్యార్థిమిత్ర ప్రచురణలు, కర్నూలు 2016 137 50.00
77153 శ్రీ చరణవిభవానుభావనం ఎస్.ఎల్.వి. ఉమామహేశ్వరరావు కొండముది రామకృష్ణా ఫౌండేషన్, జిల్లెళ్ళమూడి 2004 100 25.00
77154 రమణాయన కావ్య రామణీయకము సర్వా సీతారామ చిదంబర శాస్త్రి ... 2013 631 100.00
77155 సాహిత్యం రాజకీయం వేములపల్లి శ్రీకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 36 2.00
77156 చలం స్త్రీవాదం ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 116 25.00
77157 చలం ఆలోచనలు చలం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1975 48 2.00
77158 చలం చింతన సోషలిజం ఆళ్ళ గురుప్రసాదరావు, గాలి ఉదయ కుమార్ నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2016 108 120.00
77159 వినుకొండ వల్లభరాయని క్రీడాభిరామము యార్లగడ్డ బాలగంగాధరరావు నిర్మలా పబ్లికేషన్సు, విజయవాడ 2008 200 150.00
77160 రాయవాచకము విశ్వనాథనాయనయ్యవారి స్థానాపతి, మోదుగుల రవికృష్ణ మిత్రమండలి ప్రచురణలు, గుంటూరు 2013 135 120.00
77161 రాయవాచకము కె. రామాంజనేయులు సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2011 162 140.00
77162 శారద దరహాసాలు అష్టదిగ్గజాలు యస్వీ జోగారావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్సు, వాల్తేరు 1979 38 3.00
77163 సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌమ మోదుగుల రవికృష్ణ మిత్రమండలి ప్రచురణలు, గుంటూరు 2013 239 180.00
77164 జయహో హిందూ సమాజ సంరక్షకా శ్రీకృష్ణదేవరాయా సతీష్‌చంద్ర మిట్టల్, వి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం భారత్ ప్రకాశన్ ట్రస్ట్, విజయవాడ 2009 59 20.00
77165 శ్రీ క్షేత్ర హంపి విజయనగర మహాత్యం విభూతి బసయ్య విభూతి బసయ్య, హంపి 1979 32 1.50
77166 శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు అంతటి నరసింహం, నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 115 2.00
77167 హంపి విజయనగర సామ్రాజ్య గత వైభవ చరిత్ర మరియు హంపి యాత్రా మార్గదర్శిని కె. బసు ఎ.యమ్. కరిడి అండ్ సన్స్, హుబ్లీ 1986 96 5.00
77168 భువనవిజయము ... ... ... 159 2.00
77169 విజయనగర సామ్రాజ్యం కె.యస్. కామేశ్వరరావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2012 116 50.00
77170 నీతిచంద్రిక పరవస్తు చిన్నయసూరి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1969 128 1.00
77171 మిత్రలాభం పరవస్తు చిన్నయసూరి ... ... 190 10.00
77172 నీతి చంద్రిక పరవస్తు చిన్నయసూరి బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో., మద్రాసు ... 155 6.00
77173 నీతి చంద్రిక పరవస్తు చిన్నయసూరి శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2004 132 25.00
77174 సంపూర్ణ నీతి చంద్రిక జొన్నలగడ్డ మృత్యుంజయరావు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2014 316 150.00
77175 హితోపదేశము వారణాసి సుబ్బరామశాస్తులు కవిరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నపట్టణము 1874 84 1.00
77176 హితోపదేశః ప్రస్తావికా మిత్త్రలాభములు ఎన్.వి.కె. సుబ్బరాజు విద్యానిలయ ప్రచురణలు, భీమవరం 1979 192 12.50
77177 నీతి చంద్రిక పెంటమరాజు నరసింగరావు ... ... 25 2.00
77178 తెలుగుజాతి పత్రిక నడుస్తున్న చరిత్ర ... ... 2007 50 2.00
77179 The Southern School in Telugu Literature Kalaprapurna N. Venkata Rao University of Madras 1978 162 15.00
77180 Challenging Wonder Goparaju Sambasiva Rao 1999 104 25.00
77181 Positive Atheism Gora Atheist Centre, Vijayawada 1972 136 2.00
77182 మానవులు మాంసాహారులా లేక శాకాహారులా తోకల వీరభధ్రయ్య ... 2010 72 20.00
77183 విశ్వాన్వేషణ రావిపూడి వెంకటాద్రి ప్రజా సాహిత్య పరిషత్తు, తెనాలి ... 82 2.00
77184 శాస్త్రం పురాణం రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1961 50 0.75
77185 శాస్త్రము విజ్ఞానము నాగరికత ఆర్.వి.జి. సుందరరావు ... ... 125 2.00
77186 చార్వాకం బి. రామకృష్ణ చార్వాకాశ్రమం, నిడమర్రు 1994 56 10.00
77187 చార్వాకం బి. రామకృష్ణ చార్వాకాశ్రమం, నిడమర్రు 2011 72 30.00
77188 మార్క్సిస్టు భౌతికవాదం రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1963 92 2.00
77189 కర్మవాదం నియతివాదం స్వేచ్ఛావాదం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1997 88 20.00
77190 నాస్తికవాదం, హేతువాదం, నవ్యమానవవాదం రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1997 94 10.00
77191 నిర్జీవం జీవపరిణామం ఎస్. వెంకట్రావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1987 75 4.00
77192 హేతువాద నాస్తికోద్యమం రంగనాయకమ్మకి సమాధానం సి.వి. విఖాశ హేతువాద సంఘం, విశాఖపట్టణం 1980 84 4.00
77193 హేతువాద నాస్తికోద్యమం రంగనాయకమ్మకి సమాధానం సి.వి. ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2015 62 40.00
77194 ప్రాచీన భారతంలో చార్వాకం సి.వి. ప్రగతి సాహితి, విజయవాడ 1983 132 6.00
77195 ప్రాచీన భారతంలో చార్వాకం సి.వి. ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2015 103 70.00
77196 పరిణామవాదం చలసాని వాసుదేవరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 52 2.00
77197 సైన్సు పద్ధతి అంటే ఏమిటి ఎస్.జి. కులకర్ణి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2000 34 10.00
77198 కులవ్యవస్థ శాస్త్రీయ అవగాహన ... పిడిఎస్‌ఓ ప్రచురణ 2015 28 5.00
77199 ముప్పుతెచ్చే మూఢ నమ్మకాలు (ఇంటింటికి వైద్య విజ్ఞాన గ్రంథాలు) జి. సమరం ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2003 160 40.00
77200 ఏది నీతి ఏది రీతి నరిసెట్టి ఇన్నయ్య దీపిక పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2014 255 125.00
77201 లోకాయుతవాద పరిశీలన ప్రాచీన భారత పదార్థవాద సమర్థన దేవీప్రసాద్ చటోపాధ్యాయ, బి.ఎస్.ఎల్. హనుమంతరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 112 22.00
77202 భావవిప్లవం వర్గచైతన్యం రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1984 93 10.00
77203 హేతువాదం అజ్ఞేయవాదం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2000 36 2.00
77204 రాడికల్ హ్యూమనిస్టు దర్శనం సూత్రభాష్యం 1. తత్వభాగం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1992 82 25.00
77205 రాడికల్ హ్యూమనిస్టు దర్శనం సూత్రభాష్యం 1. తత్వభాగం రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1992 82 25.00
77206 సాహసించండి మారండి పాల్‌కజ్, ఎన్. ఇన్నయ్య హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1998 119 30.00
77207 ఆలోచిద్దాం జె.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం హేమలతా మెమోరియల్ ట్రస్ట్ 2004 72 2.00
77208 ఆలోచిద్దాం వస్తారా ముప్పాళ్ళ బసవ పున్నారావు ముప్పాళ్ళ బసవ పున్నారావు మెమోరియల్ ట్రస్ట్ 2006 110 50.00
77209 అభినవాచార్యకము గొడవర్తి సూర్యనారాయణ ముత్యాలశాలా ప్రచురణములు, హైదరాబాద్ 1972 242 25.00
77210 హేతువాద వైఖరి ... ... ... 84 10.00
77211 హేతువాద సూత్రాలు పసల భీమన్న కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1991 29 5.00
77212 హేతువాద సూత్రాలు పసల భీమన్న హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1991 26 17.00
77213 కులమేది యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య సంస్మరణ వేదిక 2011 67 20.00
77214 సైన్సా మహిమలా బి. ప్రేమానంద్, దుర్భాక రామమూర్తి ఫారడే సాగన్ అసిమొవ్ సైన్స్ టు చిల్డ్రన్స్ ట్రస్ట్ 2009 115 60.00
77215 బాబాల బండారం తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2004 162 40.00
77216 మతజాడ్యాల మచ్చు తునకలు, ఇస్లాం ఒక అంచనా రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1994 122 10.00
77217 చిట్కా వైద్యాలు చిల్లర డాక్టర్లు ఎన్. ఇన్నయ్య దీపిక పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1998 64 20.00
77218 నకిలీబాబాల మహిమల బండారాలు జాగర్లమూడి వెంకటరమణయ్య స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2011 32 10.00
77219 యూనివర్సిటీల్లో జ్యోతిషం అవసరమా ఎ.బి.కె. ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 67 10.00
77220 జ్యోతిష్యం శాస్త్రమా ఎ.బి.కె. ప్రసాద్ ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం 2001 48 10.00
77221 జ్యోతిషం సైన్సా మూఢ విశ్వాసమా వేదవ్యాస శ్రీ వేదవ్యాస భారతీ ప్రచురణలు 1992 222 22.00
77222 వాస్తువు శాస్త్రమా రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1999 152 50.00
77223 ప్రజాశక్తి కులవివక్షత వ్యతిరేక పోరాట ప్రత్యేక సంచిక ... ప్రజాశక్తి ప్రత్యేక సంచిక 1998 131 15.00
77224 ఎం.ఎన్. రాయ్ దర్శనం రావిపూడి వెంకటాద్రి ఎం.ఎన్. రాయ్ శతజయంతి కమిటీ 1987 112 15.00
77225 సాంఘిక విప్లవ స్రవంతి 1984 ఖమ్మంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం 5వ మహాసభలు సావనీర్ యస్.వి. రావు ... 1984 120 10.00
77226 దేవుని ఆటకట్టు ఏ. హరనాధ్, ఏ. సూర్యనారాయణ హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల ... 30 2.00
77227 సంక్షిప్త చార్వాక భౌతిక వాద దర్శనం ఊయ్యూరు నాగేశ్వరరావు ... 2015 50 10.00
77228 Rationalist Essays N.K. Acharya, G.R.R. Babu Hema Publications, Chirala 1993 109 30.00
77229 Emergence of Materialism in India Ramkrishna Bhattacharya Centre for Scientific Socialism 2013 56 40.00
77230 Dalit Subaltern Self Identifications Iyothee Thassar & Tamizhan G Aloysius Critical Quest, New Delhi 2010 64 45.00
77231 Claiming Power from Below Manu Bhagavan And Anne Feldhaus Oxford University Press 2011 222 295.00
77232 దళితుల చరిత్ర కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1999 179 30.00
77233 దళిత దర్శనం కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 2008 488 100.00
77234 మాల మాదిగల ప్రాచీన చరిత్ర బొనిగల రామారావు ... 1998 140 20.00
77235 దళితవాద వివాదాలు ఎస్వీ సత్యనారాయణ, ఎస్. విజయభాస్కర్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 261 100.00
77236 నవలా మంజరి 1 మాలతీ చందూర్ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2008 232 125.00
77237 నవలా మంజరి 2 మాలతీ చందూర్ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2008 240 125.00
77238 నవలా మంజరి 3 మాలతీ చందూర్ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2009 262 125.00
77239 నవలా మంజరి 4 మాలతీ చందూర్ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2009 279 125.00
77240 నవలా మంజరి 5 మాలతీ చందూర్ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2010 235 125.00
77241 నవలా మంజరి 6 మాలతీ చందూర్ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2010 265 125.00
77242 స్నిగ్ధ ఛాయ ధేనుకొండ శ్రీరామమూర్తి పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2014 138 100.00
77243 బయటి గుడిసెలు దేవులపల్లి కృష్ణమూర్తి డికె ప్రచురణలు, నల్లొండ 2013 113 80.00
77244 సమతావని ఫెమినిస్ట్ ప్రసాద్ పి.ఎస్.వి. ప్రసాద్, చిలకలూరిపేట 2016 143 80.00
77245 దేవుడి పాట పెనుమాక నాగేశ్వరరావు చినుకు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 151 80.00
77246 ద క్యాచర్ ఇన్ ద రై జె.డి. శాలింజర్ Tom Sawyer Books, Tirupati 2016 202 200.00
77247 నా డైరీలో ఒక పేజీ ముప్పాళ రంగనాయకమ్మ సర్వోదయ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ ... 104 1.50
77248 శోభనం రాత్రి రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1975 248 5.00
77249 సవిత ... ... ... 490 25.00
77250 పల్లీ సమాజ్ శరత్ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 160 16.00
77251 విరాజ్ బహు శరత్, పోలు శేషగిరిరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 160 16.00
77252 పరిణీత శరత్, పోలు శేషగిరిరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 104 11.00
77253 మఝిలీ దీదీ శరత్, పోలు శేషగిరిరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 124 13.00
77254 అమృతయాత్ర దినకర్ జోషి, ఆరవీటి విజయలక్ష్మి ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2008 256 100.00
77255 ఘంటారావం ఎర్నెస్టు హెమింగ్వే, అమరేంద్ర తెలుగు వెలుగు బుక్స్, విజయవాడ 1967 782 17.50
77256 అనామకుడు జాక్ లండన్ సహవాసి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2015 30 15.00
77257 మూడో అందం గోటేటి లలితాశేఖర్ చినుకు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 143 90.00
77258 మూడుపదులు అన్నంరాజు వేణుగోపాల శ్రీనివాసమూర్తి శ్రీ మహాలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2008 176 100.00
77259 ఘర్షణ అపర్ణ మునుకుట్ల గునుపూడి వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా 2015 141 100.00
77260 మా కథలు 2013 సిహెచ్. శివరామ ప్రసాద్ సిహెచ్. శివరామప్రసాద్, హైదరాబాద్ 2014 342 99.00
77261 చివరి చర్మకారుడూ లేడు జాన్‌సన్ చోరగుడి చినుకు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2016 163 150.00
77262 మునగాల పరగణా కథలు గుడిపూడి సుబ్బారావు పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 91 45.00
77263 దివ్యౌషధం పులిచెర్ల సాంబశివరావు పులిచెర్ల సాంబశివరావు, గుంటూరు 2016 94 50.00
77264 రెక్కలున్న పిల్ల ఎస్. జయ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 124 15.00
77265 మేమిట్లుండం గుండెడప్పు కనకయ్య ఎ.పి. దళిత రీసెర్చ్ సెంటర్ 1998 92 40.00
77266 హేలావతి తల్లాప్రగడ సూర్యనారాయణరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2015 40 35.00
77267 తెనాలి రామలింగ కవి నూతన హాస్య కథలు యర్నాగుల సుధాకరరావు రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2006 308 90.00
77268 మార్నింగ్ కాఫీ ఎ.ఎన్. జగన్నాథరావు వైష్ణవి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2016 216 60.00
77269 కృష్ణాతీరం మల్లాది రామకృష్ణశాస్త్రి క్రియేటివ్ లింక్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2016 184 120.00
77270 శాంతి సాగరం ... సృజన ఆర్ట్స్ అకాడమీ ప్రచురణలు 2016 56 50.00
77271 అరుణ కిరణాలు ప్రజల పాటలు ... అరుణోదయ సాంస్కృతిక సమాఖ్య, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1999 139 15.00
77272 వందగొంతులు ఒక్కటై జాషువ కోసం డొక్కా మాణిక్యవరప్రసాద్ మహాకవి జాషువ కళాపీఠం, గుంటూరు 2016 224 150.00
77273 గోవింద నిలయంలో మానవదేహం శ్రీకన్న పాలకూరు శ్రీకన్న పాలకూరు 2016 58 50.00
77274 తులసి పుష్పాలు కవితా సంపుటి పి. తులసినాధం నాయడు పి. తులసినాధం నాయుడు, గంగవరం 2015 51 20.00
77275 జలగీతిక అంగత వరప్రసాదరావు అంగత వరప్రసాదరావు 2011 72 50.00
77276 నన్ను నీకిచ్చేశాను శర్మాజీ ప్రేమాలయ కమ్యూనికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 40 25.00
77277 సద్గురు శ్రీత్యాగరాజ సంగీత వైభవం మోదుమూడి సుధాకర్ ... 2011 72 2.00
77278 శ్రీకృష్ణలీలాతరఙ్గిణి ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1967 334 5.00
77279 త్యాగయ్య ఇలపావులూరి కామేశ్వరరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1990 90 3.00
77280 శ్రీ త్యాగరాజ కీర్తనలు ... త్రివేణి పబ్లిషర్సు, మదరాసు 1971 93 3.00
77281 सूर पंचरत्न मोहनवल्लभ बन्त रामनारायण लाल ... 200 20.00
77282 Ganaka Tarangini B.K. Shastri, Benares City 1933 134 4.00
77283 भजन माला ... ... ... 138 2.00
77284 म्यूजिंक उस्ताद ... दोपक ज्योति कार्यालय ... 124 2.00
77285 शिव संगीत प्रकाश प्रथम भाग गायनाचर्या पण्डित शिवप्रसाद त्रिपाटी शारदा संगीत भावन 1991 198 5.00
77286 स्वरामलिका लक्ष्मीनारायण गर्ग ... 1959 126 2.00
77287 सूर संहित्य की भूमिकी ... रामनारायण लाल 1945 168 2.00
77288 संगीत अर्चना ... सग्झींत कार्यालय ... 40 1.00
77289 New Musical Compositions I Series P. Sambamoorthy The Indian Music Publishing House 1933 14 1.00
77290 संगीत लक्ष्मीनारायण गर्ग संगीत कार्यालय ... 168 2.00
77291 कल्याण अंक ... संगीत कार्यालय ... 174 1.00
77292 Sangeet Musical Monthly Magazine 1951 174 5.00
77293 संगीत विशारद लक्ष्मीनारायण गर्ग संगीत कार्यालय 1991 258 2.00
77294 संगीत ताल अंक प्रभूलाल गर्ग सग्झींत कार्यालय ... 129 2.00
77295 Bela Vigyan Theory and Practical for violin B.P. Shrivastava Sangeet Karyalaya, Hathras 236 5.00
77296 संगीत त्र्प्रर्चना प्रभूलाल गर्ग सग्झींत कार्यालय 1963 269 3.00
77297 సంగీత దర్పణ్ (కన్నడ) వి. రామరత్నం మృణూరు విశ్వవిద్యాలయం 1969 615 2.00
77298 తమిళ సంగీత పుస్తకం (పేరు తెలియదు) ... P.K. Moorthi, Madras 1951 82 2.00
77299 తమిళ సంగీత పుస్తకం (పేరు తెలియదు) ... 30 2.00
77300 शिवामानसिकपूजा कीर्तनानि आत्मविघाविलासः ... श्रीकामकोटि कोश 1951 127 2.00
77301 క్రొత్త సంగీత విద్యాదర్పణము ... ... ... 430 10.00
77302 క్రొత్త సంగీత విద్యాదర్పణము ఏకా సుబ్బారావు సంగీత పబ్లికేషన్స్, తెనాలి ... 576 75.00
77303 శ్రీనివాస సంకీర్తనలు కె. అప్పణ్ణాచార్య, వక్కంతం సూర్యనారాయణ రావ్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 131 10.00
77304 కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ బులుసు లక్ష్మీప్రసన్న సత్యనారాయణశాస్త్రి అమ్మ ప్రచురణలు, కాకినాడ 2004 52 2.00
77305 రామదాసు కంచర్ల పాండురంగ శర్మ ... 1963 75 20.00
77306 అంతా రామమయం కంపల్లె రవిచంద్రన్ కంఠంనేని వెంకటేశ్వరరావు 2016 119 120.00
77307 పండుగలకు పాటల తోరణాలు టి.వి. సుందరవల్లి శ్రీదేవి ... 2012 54 35.00
77308 కర్నాటి వ్యాస విపంచిక కర్నాటి లక్ష్మీనరసయ్య కళా సాహితీ మిత్రులు 2011 128 50.00
77309 శ్రీ కృష్ణకర్ణామృతము లీలాశుక కవి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1964 191 5.00
77310 సప్తగిరి సంకీర్తనలు తాళ్లపాక అన్నమాచార్య విరచితములు ... తి.తి.దే., తిరుపతి 1996 32 2.00
77311 తాళ్లపాక పెదతిరుమలాచార్యుల దినము ద్వాదశి కీర్తన కె. సర్వోత్తమరావు పారిజాత ప్రచురణలు 2015 12 1.00
77312 సద్గురు నారాయణతీర్థ ఆరాధనోత్సవం విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, రాజా వేంకటాద్ర్యప్పారావు ... ... 20 2.00
77313 రాధామాధవ రసరంజని సప్తమ వార్షికోత్సవ సంబరాలు ... ... 2003 60 20.00
77314 రాధామాధవ రసరంజని దశ వసంత ప్రత్యేక సంచిక ... ... 2006 80 20.00
77315 శ్రీ తిరుమల ఆర్ట్స్ అకాడమి గుంటూరు మహంకాళి సూర్యనారాయణ శర్మ మహంకాళి సూర్యనారాయణ శర్మ ... 150 25.00
77316 అన్నమయ్య పదాల్లో అఖిలాండ నాయకుడు ... ఈనాడు ఆదివారం 2014 30 2.00
77317 త్యాగయ్య Anant Pai H.G. Mirchandani for India Book House 31 1.00
77318 Purandara Dasa Anant Pai H.G. Mirchandani for India Book House 1977 31 1.00
77319 దృశ్యం గుంటూరు కళాపరిషత్ పదేళ్ల ప్రత్యేక సంచిక పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ గుంటూరు కళాపరిషత్, గుంటూరు 2006 212 100.00
77320 అన్నమాచార్య రసరాగిణి 13వ వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక ... ... 2000 30 20.00
77321 మహామంజీరనాదం మోదుగుల రవికృష్ణ శ్రీ సాయిమంజీర కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమి, గుంటూరు 2013 190 200.00
77322 చైతన్య స్రవంతి తెలుగునాట తానా కార్యక్రమాల సంచిక చాపలమడుగు ఉదయకుమార్ ... 2006 136 50.00
77323 స్నేహిత సోషల్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ రెండవ వార్షికోత్సవము ... ... 2005 30 10.00
77324 స్నేహిత సోషల్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ చతుర్థ వార్షికోత్సవము ... ... 2007 45 10.00
77325 స్నేహిత సోషల్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆరవ వార్షికోత్సవము ... ... 2010 40 10.00
77326 స్నేహిత సోషల్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎనిమిదవ వార్షికోత్సవము ... ... 2012 60 20.00
77327 Screen Fun Awards And Etc… 30 1.00
77328 Listen Brief Fourth Edition Joseph Kerman, Gary Tomlinson Bedford St. Martin's, Boston 2000 445 250.00
77329 Coordination Chart (సంగీతం) ... ... ... 60 20.00
77330 సంగీతం ... ... ... 40 10.00
77331 Spanish Guitar Method Nick Manoloff 1962 64 5.00
77332 The Smash Hits Collection 1986 39 2.00
77333 సిలికానాంధ్ర సుజన రంజని నాట్యమంజరి ... సిలికానాంధ్ర తెలుగు సాహితీ సాంస్కృతిక సంప్రదాయ స్ఫూర్తి ... 232 200.00
77334 సుజనరంజని కూచిపూడి నాట్యమంజరి అనురాధ తడకమళ్ళ ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2008 200 200.00
77335 విశ్వశాంతి ఆర్ట్సు అకాడమి రజతోత్సవ సంచిక 2013 ... ... 2013 200 100.00
77336 సాయి శృతిమాల రామరాజు ప్రేమకుమార్ సాయి శృతి మ్యూజిక్ అకాడమీ, గుంటూరు ... 58 25.00
77337 పద్మనాభ యుద్ధం తల్లాప్రగడ సూర్యనారాయణమూర్తి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2004 89 25.00
77338 ఇస్లాం జిహాద్ ఏ.జి. నూరానీ, కలేకూరి ప్రసాద్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2016 112 65.00
77339 తీవ్రవాదం కస్తూరి మురళీకృష్ణ పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2009 264 100.00
77340 మా దూతికాపురము కానూరి వెంకట రామ నారాయణరావు కానూరి వెంకట రామ నారాయణరావు 2012 106 100.00
77341 మా ఊరు సంతరావూరు తోటకూర వేంకటనారాయణ రఘురామ, చిలకలూరిపేట 2016 200 150.00
77342 రీ సెటిల్ మెంటు ... పశ్చిమగోదావరీ రహితుల సెట్లిమెంట్ సంఘము 1929 23 1.00
77343 మాప్లా తిరుగుబాటు తుమ్మల వెంకటరామయ్య ... 1938 31 1.00
77344 The Seventeenth Annual Report of Youngmen's Hindu Association Ellore హిందూ యువజన సంఘము, ఏలూరు 1921 20 1.00
77345 మనప్రస్తుతస్థితి శంకర వెంకట రామయ్య దుర్గా ప్రెస్, విజయవాడ 1908 57 1.00
77346 ఫాసిజం ... ... ... 48 2.00
77347 కమ్యూనిస్టుల ప్రజాసేవ శశికాంత్ సంస్కృతి ప్రచురణ 1955 32 1.00
77348 హిందూదేశము క్రైస్తవ ప్రభుత్వ నిర్మాణ తత్త్వము మహీధర జగన్మోహనరావు ... 1935 201 1.00
77349 24వ గుంటూరు మండల రాచకీయ సభారిపోర్టు ... దేశాభిమాని ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు 1916 152 1.00
77350 గ్రామపునర్నిర్మాణము శనివారపు సుబ్బారావు పశ్చిమగోదావరి జిల్లా సంఘం 1930 71 2.00
77351 నరసాపురము తాలూకా సంఘము ద్వితీయ సమావేశము ... ... ... 20 2.00
77352 చతుర్ధాంధ్ర మహాజన సభ ... ... 1916 10 1.00
77353 ద్వితీయ పశ్చమ గోదావరి మండల జాతీయ మహాసభ భీమవరం ... శ్రీ శారదావిలాస ముద్రాక్షరశాల యందు, పాలకొల్లు 1923 10 1.00
77354 ద్వితీయ పశ్చమ గోదావరి మండల జాతీయ మహాసభ భీమవరం ... శ్రీ శారదావిలాస ముద్రాక్షరశాల యందు, పాలకొల్లు 1923 10 1.00
77355 గోదావరి కృషి సంఘమువారి ద్వితీయ సాంహ్వత్సరిక రిపోర్టు కాకినాడ ... ... 1907 56 2.00
77356 శ్రీ ప్రథమ భీమవరము తాలూకా మహాజనసభ రాయకుదురు ... బెజవాడ వాణీముద్రాక్షరశాల 1918 21 2.00
77357 గోదావరి కృషి సంఘమువారి ద్వితీయ సాంహ్వత్సరిక రిపోర్టు కాకినాడ ... ... 1907 56 2.00
77358 11వ గోదావరి మండలసభ యొక్క రిపోర్టు ... ... 1917 24 1.00
77359 పశ్చిమ గోదావరిజిల్లా విద్యార్థి పోషకుల మహాసభ నిడదవోలు ... యర్రమిల్లి నారాయణమూర్తి పంతులు 1936 18 1.00
77360 1913 సంవత్సరపు రిపోర్టు ... సుజనరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1913 19 1.00
77361 గోదావరి జిల్లాసంఘముయొక్క 1918 సంవత్సరపు రిపోర్టు ... గోదావరిజిల్లా సంఘము 1919 56 1.00
77362 గోదావరిడెల్టా రయితుల విజ్ఞాపనములు శ్రీరాజా కాకర్లపూడి రామచంద్రరాజుబహద్దరు శ్రీరాజా కాకర్లపూడి రామచంద్రరాజుబహద్దరు ... 47 1.00
77363 లోకల్ బోర్డులను గూర్చిన ప్రబోధము ... కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1929 60 2.00
77364 ఇండియాదేశపు ఆర్మీ రిసర్వులను గురించిన రెగ్యులేషన్లు ... గవర్నమెంట్ ప్రెస్, మద్రాసు 1889 51 1.00
77365 పశ్చిమ గోదావరీమండల మహాజనసభ ... దేశభక్త కొండ వెంకటప్పయ్య పంతులు గారి ఉపన్యాసం 1923 19 1.00
77366 ద్వితీయ గోదావరీమండల సభ యొక్క రిపోర్టు, రాజమండ్రి ... వివేకవర్ధిని ప్రెస్, రాజమండ్రి 1897 38 1.00
77367 చతుర్ధాంధ్ర మహాజన సభ ... ... 1916 38 1.00
77368 ద్వితీయ గోదావరీమండల సభ యొక్క రిపోర్టు, రాజమండ్రి ... వివేకవర్ధిని ప్రెస్, రాజమండ్రి 1897 38 1.00
77369 కృష్ణాతూర్పు డెల్టా లోని రహితుల యాందోళనము ... కృష్ణాజిల్లా సంఘము 1917 14 1.00
77370 కృష్ణామండల సభ, గడివాడ కె. శివరామకృష్ణారావు కె. శివరామకృష్ణారావు 1916 26 1.00
77371 23వ కృష్ణామండలసభ కొచ్చర్లకోట రామచంద్ర వెంకటకృష్ణారావు సుజనరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1914 63 0.50
77372 21వ కృష్ణా గుంటూరు మండలసభ ... ... 1912 43 1.00
77373 మూడవ కృష్ణామండల మహాసభ యొక్క రిపోర్టు ... భైరవ ముద్రాక్షరశాల, మచిలీబందరు 1895 37 0.25
77374 కృష్ణాజిల్లా సంఘము ... కృష్ణాజిల్లా సంఘము 1914 13 0.25
77375 23వ కృష్ణామండలసభ కొచ్చర్లకోట రామచంద్ర వెంకటకృష్ణారావు సుజనరంజనీ ముద్రాక్షరశాల, కాకినాడ 1914 63 0.50
77376 24వ కృష్ణామండలసభ ... ... 1915 38 0.25
77377 నాల్గవకృష్ణామండల రయితుల మహాసభ ... ... 1918 16 0.25
77378 ఐదవ ఆంధ్ర మహిళా సభలో స్త్రీలచే జరుపబడిన ఉపన్యాసములు ... బెజవాడ వాణీముద్రాక్షరశాల 1914 128 0.50
77379 విశాఖపట్టణములో జరిగిన ఆంధ్రమహిళాసభ ... ... 1915 9 0.20
77380 వేంగి సాంస్కృతిక వైభవం ప్రత్యేక సంచిక 2005 ... వేంగి ఉత్సవ కమిటి, ఏలూరు 2005 80 50.00
77381 విశాలాంధ్ర గుంటూరు జిల్లా ప్రత్యేక సంచిక 2002 ఈడుపుగంటి నాగేశ్వరరావు ... 2002 272 15.00
77382 అఖిలాంధ్ర సాధు పరిషత్తు నలుబది నాలుగవ భాగము ... అఖిలాంధ్ర సాధు పరిషత్తు, తెనాలి 2009 148 25.00
77383 అభిసారిక సచిత్ర మాస పత్రిక దండం దశగుణం రాంష్యార్యి శిరీష అభిసారిక సచిత్ర మాసపత్రిక 1965 138 2.50
77384 సాహిత్య ప్రస్థానం ప్రత్యేక సంచిక ... సాహితీ స్రవంతి, హైదరాబాద్ 2008 128 25.00
77385 సాహిత్య ప్రస్థానం దిక్సూచి ప్రసిద్ధుల ప్రత్యేక సంచిక ... సాహితీ స్రవంతి, హైదరాబాద్ 2011 159 25.00
77386 ప్రస్థానం సాహిత్య ప్రత్యేక సంచిక ... ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2002 178 50.00
77387 ప్రజాసాహితి సాహిత్య సాంస్కృతికోద్యమ మాసపత్రిక కొత్తపల్లి రవిబాబు జనసాహితి ప్రచురణ 2012 120 15.00
77388 పాలపిట్ట మాసపత్రిక తెలంగాణ ప్రత్యేక సంచిక గుడిపాటి వెంకటేశ్వర్లు పాలపిట్ట మాసపత్రిక 2014 170 25.00
77389 పాలపిట్ట మాసపత్రిక చరితార్థుడు ఎం. ఎల్ కె.పి. అశోక్ కుమార్ పాలపిట్ట మాసపత్రిక 2016 82 20.00
77390 పుష్కర కృష్ణవేణి ప్రజాశక్తి పుష్కర కృష్ణవేణి 2004 వి. శ్రీనివాసరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2004 151 100.00
77391 అమృత గోదావరి పుష్కరాల పండగ ప్రత్యేక సంచిక 2015 ... ఈనాడు 2015 164 100.00
77392 మాతల్లి గోదావరి శ్రీసుభాను సంవత్సర పుష్కర ప్రత్యేక సంచిక ... తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 2003 132 50.00
77393 ఋషిపీఠం భారతీయ మానస పత్రిక 2009 విశిష్ట సంచిక ఉపద్రష్ట శివప్రసాద్ ఋషిపీఠం భారతీయ మానస పత్రిక 2009 288 100.00
77394 హందీ ప్రచారోద్యమ రథసారథి పద్మభూషణ్ డాక్టర్ మోటూరి సత్యనారాయణ ... హిందీ ప్రేమీమండలి మహావిద్యాలయం 2016 123 100.00
77395 మార్పు రేపటికోసం జె.వి.వి. కరదీపిక 2015-16 ... ఉత్తమ పౌర సమాజ నిర్మాణమే జన విజ్ఞాన వేదిక లక్ష్మం 2015 469 400.00
77396 కృష్ణాతీరం చరిత్ర సంస్కృతి సమాజం (కృష్ణా పుష్కరాలు -2016) జి.వి. పూర్ణచందు ఆంధ్రప్రదేశ్ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ప్రచురణ 2016 1122 800.00
77397 Hindi English Telugu Dictionary J.P. Academic Unit జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2006 300 30.00
77398 Concordance To Chandogya Upanisad Advaita Ashrama, Calcutta 883 10.00
77399 Little Master's Dictionary Telugu Telugu S.K. Venkatacharyulu Navaratna Book Centre, Vijaywada 1992 153 12.00
77400 English Telugu Dictionary Technical & Scientific D.V. Siva Rao Asian Educational Services 1988 238 25.00
77401 పద విపంచి బి.వి. నరసింహారావు బాలబంధు ప్రచురణలు, గుడివాడ 1986 133 10.00
77402 మానవీయ శాస్త్రాల పరిభాష బి. తిరుపతిరావు ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం 2008 79 120.00
77403 दक्नागरी उर्दू हिन्दी कोश रामचन्द्र वर्मा हिन्दी ग्रन्थ रत्नागर कार्यालय 1953 464 10.00
77404 रामायण कोश शिवमूर्ती पाटक रामनारायण लाल ... 242 20.00
77405 మహాభారత్ కీ నామానుక్రమణికా ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ ... 408 10.00
77406 Amarakos'a III Index With The Unpublished South Indian Commentares A.A. Raamanathan The Adyar Library And Research Centre 1983 451 20.00
77407 Yasgur's Homeopathic Dictionary B. Jain Publishers (p) Ltd. 2003 420 175.00
77408 English Telugu Medium Dictionary P. Sankaranarayana Venkatrama & Co., Bezwada 1952 1168 15.00
77409 తెలుగు తెలుగు నిఘంటువు ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1953 936 10.00
77410 శబ్దార్థచంద్రిక అను ఆంధ్ర నిఘంటువు మహాకాళి సుబ్బారాయ వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1925 886 5.00
77411 సువర్ణముఖి బాలినేని క్రిష్ణమూర్తి ... ... 56 20.00
77412 Technical Terms for Pragya (English Hindi) Ministry of Home Affairs Government of India 19 1.00
77413 Technical Terms for Praveen (English Hindi) Ministry of Home Affairs Government of India 34 1.00
77414 ఆణిముత్యాల తెలుగు పద్యాల సంకలనం వర్ణన రత్నాకరము మొదటి సంపుటం దాసరి లక్ష్మణస్వామి, బేతవోలు రామబ్రహ్మం ప్రాచీన తెలుగు అధ్యయనకేంద్రం, హైదరాబాద్ 2012 382 200.00
77415 ఆణిముత్యాల తెలుగు పద్యాల సంకలనం వర్ణన రత్నాకరము మూడవ సంపుటం దాసరి లక్ష్మణస్వామి, బేతవోలు రామబ్రహ్మం ప్రాచీన తెలుగు అధ్యయనకేంద్రం, హైదరాబాద్ 2013 367 200.00
77416 ఆణిముత్యాల తెలుగు పద్యాల సంకలనం వర్ణన రత్నాకరము నాలుగవ సంపుటం దాసరి లక్ష్మణస్వామి, వేదుల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ప్రాచీన తెలుగు అధ్యయనకేంద్రం, హైదరాబాద్ 2013 277 200.00
77417 ఆణిముత్యాల తెలుగు పద్యాల సంకలనం వర్ణన రత్నాకరము ఐదవ సంపుటం దాసరి లక్ష్మణస్వామి, అబ్బిరెడ్డి పేరయ్య నాయుడు ప్రాచీన తెలుగు అధ్యయనకేంద్రం, హైదరాబాద్ 2013 293 150.00
77418 ఆణిముత్యాల తెలుగు పద్యాల సంకలనం వర్ణన రత్నాకరము ఆరవ సంపుటం దాసరి లక్ష్మణస్వామి, బులుసు వేంకటేశ్వర్లు ప్రాచీన తెలుగు అధ్యయనకేంద్రం, హైదరాబాద్ 2013 413 200.00
77419 ఆణిముత్యాల తెలుగు పద్యాల సంకలనం వర్ణన రత్నాకరము ఏడవ సంపుటం దాసరి లక్ష్మణస్వామి, బేతవోలు రామబ్రహ్మం ప్రాచీన తెలుగు అధ్యయనకేంద్రం, హైదరాబాద్ 2014 344 200.00
77420 ఆణిముత్యాల తెలుగు పద్యాల సంకలనం వర్ణన రత్నాకరము ఎనిమిదవ సంపుటం దాసరి లక్ష్మణస్వామి, వింజమూరి శేషఫణిశర్మ ప్రాచీన తెలుగు అధ్యయనకేంద్రం, హైదరాబాద్ 2014 270 150.00
77421 ఆణిముత్యాల తెలుగు పద్యాల సంకలనం వర్ణన రత్నాకరము తొమ్మిదవ సంపుటం దాసరి లక్ష్మణస్వామి, నరాల రామారెడ్డి ప్రాచీన తెలుగు అధ్యయనకేంద్రం, హైదరాబాద్ 2014 304 150.00
77422 ఆణిముత్యాల తెలుగు పద్యాల సంకలనం వర్ణన రత్నాకరము పదవ సంపుటం దాసరి లక్ష్మణస్వామి, వేదుల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ప్రాచీన తెలుగు అధ్యయనకేంద్రం, హైదరాబాద్ 2014 304 150.00
77423 మహా బౌద్ధ విజ్ఞాన సర్వస్వ నిఘంటువు ఉపాసక అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి మిసిమి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2008 504 500.00
77424 శ్రీకృష్ణరాయాంధ్ర విజ్ఞానసర్వస్వం ... ... ... 709 10.00
77425 ఆంధ్ర సర్వస్వము మాగంటి బాపినీడు విశాలాంధ్ర పబ్లిషర్సు, మద్రాసు 1943 572 5.00
77426 ఆంధ్రదేశ చరిత్ర భూగోళ సర్వస్వము మూడవ సంపుటము ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం ఆంధ్రరచయితల సంఘము, హైదరాబాద్ 1975 256 25.00
77427 ఆంధ్రదేశ చరిత్ర భూగోళ సర్వస్వము మూడవ సంపుటము ... ... ... 602 10.00
77428 ??? ... ... ... 2152 10.00
77429 ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వము ప్రథమ సంపుటము కొమఱ్ఱాజు వేంకట లక్ష్మణరావు ఆంధ్ర పత్రికాముద్రాలయము, చెన్నపురి 1932 600 10.00
77430 సమస్యలు వాటిని ఎదుర్కోవడం ఎలా స్వామి అక్షరాత్మానంద శ్రీరామకృష్ణ సేవా సమితి, బాపట్ల 2003 103 10.00
77431 సంకల్పశక్తి దాని వికాసం స్వామి బుధానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 44 8.00
77432 యుద్ధతంత్రం జాన్ మిన్‌ఫర్డ్, క్రాంతిమిత్ర సత్యకామ్, సికింద్రాబాద్ 2011 112 50.00
77433 మహాదార్శనికుడు ఖలీల్ జిబ్రాన్ ధనకుధరం ... 1977 108 7.00
77434 సంతోషమార్గం వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 2010 90 50.00
77435 విద్యార్థి విజయమార్గం జాగర్లమూడి వెంకటరమణయ్య స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2011 48 10.00
77436 లోచూపు పి. జోజయ్య విద్యార్థిహిత గ్రంథమాల ... 74 2.00
77437 సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆత్మవిశ్వాసం బి.వి. పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2002 80 25.00
77438 మనశ్శాంతికి మంచి మార్గములు ఎన్. అనంతనారాయణ దివ్యజీవన సంఘము 2007 18 1.00
77439 మనస్సు స్వామి బుధానంద శ్రీ రామకృష్ణ సేవా సమితి, బాపట్ల 2000 98 15.00
77440 జ్ఞాపకశక్తి పెంపొందించుకోవడం ఎలా సి.వి.యస్. రాజు నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 112 10.00
77441 బాల ప్రపంచం సి. నరసింహారావు రేపు ప్రచురణ ... 95 10.00
77442 మీ పిల్లలు సూపర్ కిడ్స్ లా కీర్తింపబడాలంటే యలమర్తి అనూరాధ ... ... 108 1.00
77443 వ్యవస్థలు వ్యసనాలు గౌరవ్ వ్యసన వ్యతిరేక ప్రచార సమితి 2015 23 10.00
77444 మన గమ్యం మనం తెలుసుకోవలసిన విషయాలు ... స్టేట్ రిసోర్స్ సెంటర్ ఫర్ అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ... 25 2.00
77445 విద్యార్థి విజయ రహస్యం ఎస్. గమనం ... ... 76 30.00
77446 విద్యార్థి విజయ సోపానం బి.ఎన్. రావ్ సక్సెస్ ట్రైనింగ్ ఫౌండేషన్ 2009 76 40.00
77447 యువత మార్గనిర్దేశాలు కె. ప్రసాద్ చెప్పల్లి కనకదుర్గ, మార్కాపురం ... 32 10.00
77448 గొప్ప ఆలోచనలు సృష్టించే అద్భుతాలు డేవిడ్ జే. ష్వార్ట్జ్, ఆర్. శాంతసుందరి మంజుల్ పబ్లిషింగ్ హవుస్ 2010 307 195.00
77449 President Kalam's Call to the Nation N.B. Sudershan Bala Bharathi Publications 2003 48 55.00
77450 ఆత్మదర్శిని అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 114 25.00
77451 వినవోయీ అల్పజీవి విల్‌హెల్మ్ రైక్ విలియం స్టీగ్, ధియోడార్ పి. ఊల్ప్, సుంకర రామచంద్రరావు సమీక్ష ప్రచురణలు, విజయవాడ 2011 147 75.00
77452 ధీరూభాయిజమ్ ఎ.జి. కృష్ణమూర్తి ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2007 176 60.00
77453 నేస్తమా నీ కలలను జీవించు ఎ.జి. కృష్ణమూర్తి ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2008 159 60.00
77454 మీరు సామాన్యులు కారు ఆకెళ్ల రాఘవేంద్ర మీడియా హౌస్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2003 157 75.00
77455 మీ సుప్తచేతనాత్మక మనసుకున్న శక్తి జోసెఫ్ మర్ఫీ, ఆర్. శాంతసుందరి మంజుల్ పబ్లిషింగ్ హవుస్ 2012 280 175.00
77456 శ్రీ సత్యసాయి ప్రేమ సుథా స్రవంతి ... శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 2002 428 56.00
77457 ప్రశాంతమైన వృద్ధాప్య జీవితం కె. రామిరెడ్డి కె. రామిరెడ్డి, తిరుపతి 2004 155 90.00
77458 అరవై దాటాక డి.ఎ. సుబ్రహ్మణ్య శర్మ సాయి వెంకటేశ్వర బుక్ డిపో., విజయవాడ 2012 131 50.00
77459 డిప్రెషన్ అయోధ్య దీప్తి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2004 64 20.00
77460 నాయకత్వపు విజ్ఞానం రాబిన్ శర్మ జైకో పబ్లిషింగ్ హవుస్, మద్రాసు 2011 265 175.00
77461 మహోన్నత జీవనం రాబిన్ శర్మ జైకో పబ్లిషింగ్ హవుస్, మద్రాసు 2010 163 150.00
77462 రహస్య లేఖలు రాబిన్ శర్మ జైకో పబ్లిషింగ్ హవుస్, మద్రాసు 2013 188 190.00
77463 గౌరవంగా జీవించటం శివ్ ఖేరా మెక్‌మిలాన్ ఇండియా లిమిటెడ్ 2004 190 195.00
77464 ఆనందంగా జీవిద్దాం మైత్రేయ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2006 152 54.00
77465 ఆమె ఓటమిని ఓడించింది గురజాడ శోభా పేరిందేవి అభినందన, హైదరాబాద్ 2010 222 125.00
77466 సమగ్ర జీవితానికి సరికొత్త సూత్రాలు రిచర్డ్ టెంప్లర్, నిర్మలా సుందరం Pearson, Delhi 2011 219 225.00
77467 ధనవంతుడు అవ్వు మరియు ఆనందించు రాబర్ట్ టి. కియోసాకి జైకో పబ్లిషింగ్ హవుస్, మద్రాసు 2013 269 195.00
77468 రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్ రాబర్ట్ టి. కియోసాకి మంజుల్ పబ్లిషింగ్ హవుస్ 2008 214 195.00
77469 వ్యవహార దక్షత లెస్ గిబ్లిన్, సత్యవతి మంజుల్ పబ్లిషింగ్ హవుస్ 2012 189 150.00
77470 వర్తమానంభవ ద పవర్ ఆఫ్ నౌ ఎక్కార్ట్ టోల్, యం. స్వర్ణలత ధ్యాన లహరి ఫౌండేషన్, తిరుపతి 2009 266 150.00
77471 ప్రపంచంలో అతి గొప్ప విక్రయదారుడు ఓగ్ మాండినో జైకో పబ్లిషింగ్ హవుస్, మద్రాసు 2013 104 125.00
77472 ఆందోళన చెందకు ఆనందంగా జీవించు డేల్ కార్నెగీ, ఆర్. శాంత సుందరి మంజుల్ పబ్లిషింగ్ హవుస్ 2007 398 175.00
77473 శబ్దరత్నాపణము (ఆంధ్రనిఘంటువు) ఆకుండి వ్యాసశాస్త్రి శ్రీ సత్యానంద ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1934 468 1.00
77474 సాంబనిఘంటువు ... ... ... 210 1.00
77475 శబ్దరత్నాపణము (ఆంధ్రనిఘంటువు) ఆకుండి వ్యాసశాస్త్రి శ్రీ సత్యానంద ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1934 484 1.00
77476 శబ్దభాస్కరము దువ్వూరి వేంకటరమణశాస్త్రి శ్రీ హరనాథ గ్రంథమండలి, అంగలూరు 1935 300 2.00
77477 కార్యాలయ వాణిజ్యపదకోశము రావి వెంకటేశ్వరరావు మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 176 2.00
77478 భువన కోశము ... శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 104 16.00
77479 భారతనామానుక్రమణిక మొదటి భాగము పురాణపండ శ్రీచిత్ర పురాణపండ కమలాదేవి, ఆలమూరు 1981 114 1.00
77480 శ్రీమహాభారత దర్శిని శాతవాహన శ్రీ గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 244 50.00
77481 సద్విషయ సంగ్రహః ... శ్రీ కంచికామకోటిపీఠ సంస్థానమ్, కాంచీపురమ్ ... 36 2.00
77482 సంస్కృతాంధ్ర పదార్ణవము విక్రాలశేషాచార్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1976 233 8.00
77483 పారిభాషిక పదకోశం చరిత్ర రాజనీతిశాస్త్రం ప్రభుత్వపాలనాశాస్త్రం పౌరశాస్త్రం .... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1990 56 5.00
77484 పారిభాషిక పదకోశం వాతావరణశాస్త్రము .... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1977 31 0.75
77485 పారిభాషిక పదకోశం వృక్షశాస్త్రం .... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1994 72 6.00
77486 వృక్షశాస్త్రము బోటనీ .... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 52 2.00
77487 తర్కశాస్త్రము తత్త్వశాస్త్రము మనోవిజ్ఞానశాస్త్రము ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 108 2.00
77488 పారిభాషిక పదకోశం భూవిజ్ఞాన, భూగోళశాస్త్రాలు ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 110 15.00
77489 పారిభాషిక పదకోశం అర్థశాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1997 44 5.00
77490 పారిభాషిక పదకోశం గణిత, సాంఖ్యక శాస్త్రాలు ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 72 2.00
77491 పారిభాషిక పదకోశం భౌతికశాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1999 142 20.00
77492 పారిభాషిక పదకోశం భౌతికశాస్త్రం ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1997 143 15.00
77493 సంస్కృత లఘు శబ్దకోశము (సంస్కృతము నేర్చుకొను నూతన విధానము) భాగవతుల రాధాకృష్ణమూర్తి శ్రీ సరస్వతి ప్రచురణలు, గుంటూరు ... 116 15.00
77494 గాథ కె. శివారెడ్డి కవిత కె. శివారెడ్డి ఝరీ పొయిట్రీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 2013 206 80.00
77495 శివారెడ్డి పీఠికలు పెన్నా శివరామకృష్ణ, గుడిపాటి పాలపిట్ట బుక్స్, హైదరాబాద్ 2013 500 400.00
77496 శివారెడ్డి కవిత మొదటి భాగము కె. శివారెడ్డి ఝరీ పొయిట్రీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 2012 456 225.00
77497 శివారెడ్డి కవిత రెండవ భాగము కె. శివారెడ్డి ఝరీ పొయిట్రీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 2012 519 225.00
77498 శివారెడ్డి కవిత మూడవ భాగము కె. శివారెడ్డి ఝరీ పొయిట్రీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 2012 557 225.00
77499 పాతికేళ్ల కథ 1990-2014 మొదటి భాగము వాసిరెడ్డి నవీన్, పాపినేని శివశంకర్ మనసు ఫౌండేషన్, బెంగుళూరు 2016 1354 750.00
77500 పాతికేళ్ల కథ 1990-2014 రెండవ భాగము వాసిరెడ్డి నవీన్, పాపినేని శివశంకర్ మనసు ఫౌండేషన్, బెంగుళూరు 2016 1227 750.00
77501 కథాస్రవంతి శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి కథలు పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ, వల్లూరు శివప్రసాద్, మోదుగుల రవికృష్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2016 120 50.00
77502 కథాస్రవంతి ఆర్. వసుంధరాదేవి కథలు పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ, వల్లూరు శివప్రసాద్, మధురాంతకం నరేంద్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2016 104 50.00
77503 కథాస్రవంతి పాపినేని శివశంకర్ కథలు పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ, వల్లూరు శివప్రసాద్, ఎ.కె. ప్రభాకర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2016 112 50.00
77504 కథాస్రవంతి నవీన్ కథలు పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ, వల్లూరు శివప్రసాద్, కె.పి. అశోక్ కుమార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2016 110 50.00
77505 కథాస్రవంతి సింగమనేని నారాయణ కథలు పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ, వల్లూరు శివప్రసాద్, సన్నపురెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2016 103 50.00
77506 కథాస్రవంతి ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి కథలు పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ, వల్లూరు శివప్రసాద్, సిహెచ్. లక్ష్మణ చక్రవర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2016 103 50.00
77507 కథాస్రవంతి అబ్బూరి ఛాయాదేవి కథలు పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ, వల్లూరు శివప్రసాద్, వి. ప్రతిమ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2016 103 50.00
77508 కథాస్రవంతి పూసపాటి కృష్ణంరాజు కథలు పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ, వల్లూరు శివప్రసాద్, చందు సుబ్బారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2016 111 50.00
77509 కథాస్రవంతి జగన్నాథశర్మ కథలు పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ, వల్లూరు శివప్రసాద్, ఓలేటి శ్రీనివాసభాను ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2016 111 50.00
77510 కథాస్రవంతి బోయ జంగయ్య కథలు పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ, వల్లూరు శివప్రసాద్, అంపశయ్య నవీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2016 103 50.00
77511 కథాస్రవంతి శ్రీపతి కథలు పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ, వల్లూరు శివప్రసాద్, ఎస్వీ సత్యనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2016 112 50.00
77512 దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ లభ్యరచనల సంకలనం తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు, డి. చంద్రశేఖర రెడ్డి ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2013 1000 500.00
77513 మునిమాణిక్యం నరసింహారావు కథలు మొదటి సంపుటం ... మునిమాణిక్యం నరసింహారావు సాహితీ పీఠం, హైదరాబాద్ 2015 272 220.00
77514 జంపన నవలలు మొదటి సంపుటం జంపన చంద్రశేఖరరావు నవచేతన పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2015 316 220.00
77515 జంపన నవలలు రెండవ సంపుటం జంపన చంద్రశేఖరరావు నవచేతన పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2015 312 220.00
77516 దాశరథి రంగాచార్య రచనలు ఐదవ సంపుటం జీవనయానం గడచిన గుర్తులు దాశరథి రంగాచార్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 508 150.00
77517 దాశరథి రంగాచార్య రచనలు 8 అక్షర మందాకిని వేదం నుంచి వాదందాకా సాహిత్య సమాలోచనము దాశరథి రంగాచార్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 557 200.00
77518 దాశరథి రంగాచార్య రచనలు 12 అమృతం గమయ దాశరథి రంగాచార్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 354 160.00
77519 నవయుగ కవిచక్రవర్తి, పద్మభూషణ్ జాషువ రచనలు మొదటి సంపుటం గబ్బిలం ... విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 57 35.00
77520 నవయుగ కవిచక్రవర్తి, పద్మభూషణ్ జాషువ రచనలు రెండవ సంపుటం స్వప్నకథ పిరదౌశి బాపూజీ... ... విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 207 100.00
77521 నవయుగ కవిచక్రవర్తి, పద్మభూషణ్ జాషువ రచనలు రెండవ సంపుటం స్వయంవరం కొత్తలోకం... ... విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 311 120.00
77522 నవయుగ కవిచక్రవర్తి, పద్మభూషణ్ జాషువ రచనలు నాల్గవ సంపుటం ఖండకావ్యాలు ఏడు భాగాలు ... విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 262 120.00
77523 కొడవటిగంటి కుటుంబరావు రచనా ప్రపంచం 1 కథలు కృష్ణాబాయి చలసాని ప్రసాద్ విప్లవ రచయితల సంఘం 2009 463 200.00
77524 కొడవటిగంటి కుటుంబరావు రచనా ప్రపంచం 2 కథలు కృష్ణాబాయి చలసాని ప్రసాద్ విప్లవ రచయితల సంఘం 2009 471 200.00
77525 కొడవటిగంటి కుటుంబరావు రచనా ప్రపంచం 3 కథలు కృష్ణాబాయి చలసాని ప్రసాద్ విప్లవ రచయితల సంఘం 2009 485 200.00
77526 కొడవటిగంటి కుటుంబరావు రచనా ప్రపంచం 4 కథలు కృష్ణాబాయి చలసాని ప్రసాద్ విప్లవ రచయితల సంఘం 2009 490 200.00
77527 కొడవటిగంటి కుటుంబరావు రచనా ప్రపంచం 5 గొలుసు కథలు, గల్పికలు, నాటికలు కృష్ణాబాయి చలసాని ప్రసాద్ విప్లవ రచయితల సంఘం 2010 507 200.00
77528 కొడవటిగంటి కుటుంబరావు రచనా ప్రపంచం 6 నవలలు కృష్ణాబాయి చలసాని ప్రసాద్ విప్లవ రచయితల సంఘం 2010 483 200.00
77529 కొడవటిగంటి కుటుంబరావు రచనా ప్రపంచం 7 నవలలు కృష్ణాబాయి చలసాని ప్రసాద్ విప్లవ రచయితల సంఘం 2010 474 200.00
77530 కొడవటిగంటి కుటుంబరావు రచనా ప్రపంచం 8 నవలలు కృష్ణాబాయి చలసాని ప్రసాద్ విప్లవ రచయితల సంఘం 2010 492 250.00
77531 చైతన్య పాంచజన్యం స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2006 856 200.00
77532 Tyagopanishat E.N. Purushothaman The Telugu Univeristy, Hyderabad 1991 416 40.00
77533 నృత్తరత్నావళి జాయసేనాపతి, రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2007 448 105.00
77534 నాట్యవేదము ద్వితీయ భాగము జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ అభినవభారతి, గుంటూరు 1958 750 25.00
77535 నాట్యవేదము జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ అభినవభారతి, గుంటూరు 1951 528 20.00
77536 Bheemana's Sumati Satakamu Sistla Srinivas Drusya Kala Deepika, Visakhapatnam 2008 151 200.00
77537 Allasani Peddana Manu Charitra Sistla Srinivas Drusya Kala Deepika, Visakhapatnam 2012 404 495.00
77538 Sri Krishna Deva Raya Amuktamalyada Sistla Srinivas Drusya Kala Deepika, Visakhapatnam 2010 474 495.00
77539 ఉపనిషత్తులు శ్రీలక్ష్మణమూర్తి జయశ్రీ ప్రచురణ 2012 76 20.00
77540 Upanishads For The Modern World G.K. Pillai Jaico Publishing House, Mumbai 2004 291 295.00
77541 The Upanishads Pat II F. Max Miller Dover Publications, New York 350 295.00
77542 The Upanishads Pat II F. Max Miller Dover Publications, New York 350 295.00
77543 క్లేశాపహారిణీ సచ్చిదానందేంద్ర సరస్వతీ, కైవల్యానంద సరస్వతీ స్వాములు అధ్యాత్మ ప్రకాశ కార్యాలయము 1999 696 150.00
77544 తెలుగు జానపదగేయ సాహిత్యము బి. రామరాజు ఆంధ్ర రచయితల సంఘం, హైదరాబాద్ 1958 803 15.00
77545 ఆధునికాంధ్ర కవిత్వము సంప్రదాయములు ప్రయోగములు సి. నారాయణరెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 680 180.00
77546 శ్రీ భీమేశ్వర పురాణము గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ ఫాలాక్ష ప్రచురణ, గుంటూరు 1997 808 220.00
77547 Savitri A Legend and a Symbol Sri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1990 816 100.00
77548 శ్రీకృష్ణలీలాతరఙ్గిణి దామోదర కృష్ణదాసు, గుండ్లపల్లి ఆదినారాయణ సద్గురు శ్రీనారాయణతీర్థ ట్రస్ట్, గుంటూరు జిల్లా 2008 704 100.00
77549 శ్రీరామకృష్ణ కథామృతం మొదటి భాగం మహేంద్రనాథ్ గుప్త రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2013 686 120.00
77550 శ్రీరామకృష్ణ కథామృతం రెండవ భాగం మహేంద్రనాథ్ గుప్త రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2013 707 120.00
77551 Condensed Gospel of Sri Ramakrishna Sri Ramakrishna Math, Madras 1911 322 6.00
77552 Selections from The Gospel of Sri Ramakrishna Swami Nikhilananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1995 358 5.00
77553 శ్రీరామకృష్ణ బోధామృతము చిరంతనానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 1966 496 5.50
77554 శ్రీ రామకృష్ణ లీలామృతము ... శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 1964 5265 6.00
77555 భగవాన్ శ్రీరమణ స్వర్ణహస్తాక్షరి ... Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 2014 520 150.00
77556 Anugrahavarsha 2013 2013 400 100.00
77557 నీవు ఎవరు వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 2007 227 200.00
77558 సారె తిప్పు సాలు దున్ను కంచ ఐలయ్య, దుర్గాబాయ్ వ్యామ్, చంద్రిక హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2007 104 80.00
77559 ధమ్మపదం గజ్జెల మల్లారెడ్డి ఆనంద బుద్ధ విహార, సికింద్రాబాద్ 1996 208 100.00
77560 ధర్మచక్ర ప్రవర్తన జి. వెంకట సుబ్బయ్య చంద్రకళా ప్రెస్, మచిలీపట్నం 1992 45 10.00
77561 వాక్యపదీయము ప్రథమ భాగము భర్తృహరి, పేరి సూర్యనారాయణశాస్త్రి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1974 457 17.00
77562 పాణినీయ అష్టాధ్యాయి సంపుటం 1 రవ్వా శ్రీహరి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2015 908 350.00
77563 పాణినీయ అష్టాధ్యాయి సంపుటం 2 రవ్వా శ్రీహరి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2015 1041 350.00
77564 పాణినీయ అష్టాధ్యాయి ... ... ... 102 1.00
77565 Puranic Encyclopaedia Vettam Mani Motilala Banarsidass Publishers 1998 922 1,250.00
77566 శంకరన్ ... Sahiti Mitrulu, Viajayawada 2012 710 500.00
77567 జవ్వాది షష్టిపూర్తి అభినందన కావ్యమాల శంకర శ్రీరామారావు ... 1961 412 20.00
77568 అక్షరార్చన కొండబోలు బసవ పున్నయ్యగారి అభినందన సంచిక ... ... 2010 172 100.00
77569 उघोगपर्व ... ... ... 288 1.00
77570 మనుధర్మశాస్త్రే సవ్యాఖ్యానే ప్రథమోధ్యాయం సరస్వతి తిరువేంగడాచార్యేణ వివేకాదశ సరస్వతీనిలయ ముద్రాక్షరశాల ... 132 1.00
77571 శ్రీ మాధవీయ యుక్తాయాం శ్రీ పరాశరస్మృతా ... ... ... 372 1.00
77572 శ్రీవీర రాఘవీయ వ్యాఖ్యాసహిత శ్రీమద్భాగవతమ్ ... ... ... 224 1.00
77573 శ్రీవీర రాఘవీయ వ్యాఖ్యాసహిత శ్రీమద్భాగవతమ్ ... ... ... 1054 1.00
77574 కందుకూరి రుద్రకవి జనార్దనాష్టకం కందుకూరి రుద్రకవి ఆనందమోహన కావ్యమాల, ఊహా ఎంటర్ ప్రై., మద్రాసు ... 64 12.00
77575 ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ బొమ్మల కథలు ... వాహిని బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2007 464 495.00
77576 బొమ్మల కొలువు ప్రత్యేక సంచిక ... ముఖీ మిడియా, హైదరాబాద్ 2011 166 300.00
77577 బాపు బొమ్మలు 1965-2005 మధ్య వేసిన కొన్ని బొమ్మలు ... మిసిమి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2005 200 200.00
77578 Harivillu Bapu Bommalu for Interior Decoration ... Rainbow Art Series 2007 140 500.00
77579 మనసున మనసై వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ఎమెస్కో బుక్స్, హైదరాబాద్ 2014 46 100.00
77580 మాతృవందనం చాగంటి కోటేశ్వరరావు శాంతా వసంతా ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 2015 30 15.00
77581 ఒకే ఒక్క మిథునం ... వాహిని బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2011 42 40.00
77582 ITC News 1983 Calender Hotels etc.. 250 15.00
77583 Raymond Hawkey Evolution Genesis Productions Limited 1986 50 20.00
77584 India Best of the Best Durga Das Publications, New Delhi 150 50.00
77585 India Perspectives 25 Glorious Years Vol. 25 No. 5 Syed Akbaruddin India Perspectives 2013 90 25.00
77586 శృఙ్ఞార శాఖా చఙ్ర్కమణమ్ ముళ్లపూడి వెంకట రమణ వాహిని బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2013 30 60.00
77587 లీలాజనార్దనమ్ కందుకూరి రుద్రకవి శ్రీ ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం 2001 131 300.00
77588 రాజమహేంద్రి రామాయణ పటాలు శిష్ట్లా శ్రీనివాస్ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2003 248 200.00
77589 Rajamahendri Ramayana Paintings శిష్ట్లా శ్రీనివాస్ Drusya Kala Deepika, Visakhapatnam 2005 200 395.00
77590 రాజమహేంద్రి క్షేత్ర పటాలు శిష్ట్లా శ్రీనివాస్ Drusya Kala Deepika, Visakhapatnam 2001 272 295.00
77591 Hindu Piligrimage The Teerthas Sunita Pant Bansal Hindoology Books 2008 151 499.00
77592 Suryakumari Elvin A Memorial Volume Gutala Krishnamurti Videsandhra publications, London 2007 279 2,200.00
77593 సారె తిప్పు సాలు దున్ను కంచ ఐలయ్య, దుర్గాబాయ్ వ్యామ్, చంద్రిక హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2007 104 80.00
77594 సాసియాకథ (మదన్‌జీత్ సింగ్) మదన్‌జీత్ సింగ్ శ్రీ రామా పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2005 224 595.00
77595 చిత్రావతి స్వామి, హావ, భావ, రూప చిత్రాలు గోలి శివరామయ్య ప్రేమాలయ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2007 108 350.00
77596 చిత్రనేత్రం గుడిపూడి విజయరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2012 273 200.00
77597 సప్తపర్ణి కాండ్రేగుల నాగేశ్వరరావు రాజహంస ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2013 333 777.00
77598 Raja Ravi Varma The Most Celebrated Painter of India 1848-1906 E.M.J. Venniyoor Parsram Mangharam, Bangalore 2007 208 250.00
77599 శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు, తిరుమల 2003 ... తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 20 2.00
77600 శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవ వైభవం కంపల్లె రవిచంద్రన్ రమణ ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 2014 319 500.00
77601 Golden Jubilee Celebrations Souvenir T.T.D., Tirupati 1984 500 100.00
77602 తూర్పుగోదావరి జిల్లా పర్యాటకం ఆధ్యాత్మికం రుచికరం యాత్ర ... శ్రీ వినాయక పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 2011 192 400.00
77603 Anugrahavarsha 2013 2013 400 100.00
77604 Britannica Learning Library Encyclopaedia Britannica Encyclopaedia Britannica Pvt. Ltd 2006 575 1,595.00
77605 Kancheepuram And Its Temples A.K. Seshadri T.T.D., Tirupati 2003 195 100.00
77606 ఈనాడు పాతికేళ్ల అక్షరయాత్ర 1974-1999 ... క్వాలిటీ సెల్, ఈనాడు, హైదరాబాద్ 1999 187 100.00
77607 1981 సితార అవార్డుల ప్రత్యేక సంచిక ... సితార 1981 250 50.00
77608 Sant Darshan ... Vivekananda Institute of Human Excellence 2006 142 95.00
77609 Metamorphoses of Indian Gods Marta Jakimowicz Shah Seagull Books, Calcutta 1988 187 300.00
77610 అయ్యప్ప చరిత్ర ... శుభమ్ కలుగుగాక (XXX Detergent Powder) 2015 64 100.00
77611 అయ్యప్ప చరిత్ర ఆల్‌బమ్ ... ... ... 30 10.00
77612 అయ్యప్ప చరిత్ర ఆల్‌బమ్ ... ... ... 30 10.00
77613 అయ్యప్ప చరిత్ర ఆల్‌బమ్ ... ... ... 30 10.00
77614 మానవ ప్రతిభ స్వామి శ్రీకాంతానంద, పన్నాల శ్యామసుందరమూర్తి వివేకానంద ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎక్సలెన్స్ 2002 106 50.00
77615 శ్రీ విశ్వకర్మ స్పెషల్ ఫెవిక్రాఫ్ట్ ... ... 2000 26 10.00
77616 Panchatantra In Karnataka Sculptures Channabasapa S. Patil Directorate of Archaeology And Museums Mysore 1995 71 75.00
77617 Sigiriya City, Palace and Royal Gardens Senake Bandaranayake Ministry of Cultural Affairs and National Heritage 2007 27 1,300.00
77618 Prince Siddhartha To Gautama Buddha Uttam P. Kumar, Mohan Aswani Uttam P. Kumar, Hyderabad 2006 48 50.00
77619 గోపాలుడు ... గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2005 18 10.00
77620 नवदुर्ग ... గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ ... 18 10.00
77621 నవదుర్గ ... గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2008 18 10.00
77622 జై హనుమాన్ ... గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2000 34 10.00
77623 ఆదర్శవ్యక్తి ఆంజనేయుడు అమిరపు నటరాజన్ ... ... 64 25.00
77624 శ్రీ తిరుపతమ్మ చరిత్ర ... శ్రీ తిరుపతమ్మ అమ్మవారి దేవస్థానం ... 56 60.00
77625 సచిత్ర మహాశివ పురాణము ... ... ... 56 30.00
77626 Sarve Janah Sukhino Bhavantu (Quintessence of Dharmasthala, The Adobe of Dharma) S. Prabhakar, Ujire 119 100.00
77627 సచిత్ర శ్రీ ఆంజనేయ చరిత్ర చాలీసా తాడంకి వెంకట లక్ష్మీనరసింహారావు ... ... 58 60.00
77628 శ్రీ భగవద్గీత భావ చిత్ర రూపము ... ... ... 112 100.00
77629 సచిత్ర శ్రీ భద్రాచల రామాయణము శ్రీ భద్రాచల క్షేత్ర చరిత్ర ... శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి వారి దేవస్థానం ... 59 60.00
77630 శ్రీనివాస కల్యాణము టి. సాయికృష్ణ తి.తి.దే., తిరుపతి 2003 102 40.00
77631 దేవి నవరాత్రుల వైశిష్ట్యం తాడంకి వెంకట లక్ష్మీనరసింహారావు వి. రామమోహనరావు ... 36 58.00
77632 శ్రీ షిర్డీ సాయిబాబా మహాత్మ్యం తాడంకి వెంకట లక్ష్మీనరసింహారావు వి. రామమోహనరావు ... 64 60.00
77633 శ్రీ జయదేవ కవి కృత గీతగోవింద కావ్యము చెలికాని మురళీకృష్ణారావు తి.తి.దే., తిరుపతి 2014 65 50.00
77634 ఓ నమః శివాయ (హిందీ) ... గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ ... 34 10.00
77635 జాగృతి స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2010 128 80.00
77636 The Beacon 100 50.00
77637 The Twenty Four Preceptors Shri Ganapathi Sachchidananda Swamiji The Gospel of Sachchidananda 54 15.00
77638 Avadhoota 100 100.00
77639 The Book of Children's Classics Dutton Childrens' Books 1997 375 500.00
77640 Giving is Living Rotary Institute 2012 200 200.00
77641 Iato Manual 1997 Indian Association of Tour Operators 1997 138 200.00
77642 Festivals of India Leila Ghosh and Dalia Roy IBH 30 50.00
77643 Songs for Survival Nikki Siegen Smith, Bernard Lodge Dutton Childrens' Books 1996 80 100.00
77644 Amar Chitra Katha & Reader's Digest The Mahabharata Amar Chitra Katha Pvt Ltd 300 200.00
77645 Life 75 Years (75 Years The Very Best of Lfe) Robert Sullivan Life Books, New York 2011 224 200.00
77646 చిత్రాల్లో తెలుగువారి చరిత్ర డి. చంద్రశేఖరరెడ్డి, కాకాని చక్రపాణి Neo Literate and Children's Literature Materials Bank 200 500.00
77647 తెలుగువాణి ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ప్రత్యేక సంచిక ... రాక్షస ఉగాది, కాకతీయనగరం, హైదరాబాద్ 1975 300 20.00
77648 Prahlad A Story for children from the Ancient Vedas of India The Bhaktivedanta Book Trust 1977 29 20.00
77649 Tourism Mission of Andhra Pradesh Government of Andhra Pradesh 2015 126 250.00
77650 Andhra Pradesh Tourism To 2020 : A Major Engine for Growth Government of Andhra Pradesh 73 100.00
77651 Bharat Ki Chhap Chayanika Shah, Suhas Paranjape Comet Project, Bombay 1992 138 20.00
77652 Designtoday Spaces Etcetera Best of India October November 2003 2003 206 25.00
77653 The Glory of India William MacQuitty Collins St Jamess Place, London 1982 64 85.00
77654 South Zone Cultural Centre Thanjavur National Cultural Festival New Delhi 1986 30 20.00
77655 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని పవిత్ర, రక్షిత వనసంపద ... ... 1999 114 100.00
77656 Plants That Heal J.C. Kurian Oriental Watchman Publishing House, Pune 1995 319 100.00
77657 An A-Z of Cosmonautics V. Gor'kov and Yu. Avdeev Mir Publishers Moscow 1989 192 100.00
77658 Moments of Happiness Augenblicke Des Glucks Progress Publishers 140 150.00
77659 Soviet Union A Geographical Survey M.F. Grin, N.N. Kazansky Progress Publishers, Moscow 1976 278 500.00
77660 Indiascapes Prakash Dubey Lavanya Publishers Pvt. Ltd 2003 160 2,000.00
77661 The Meaning of Life Andrews Mcmeel Publishing 2002 121 100.00
77662 They Serve The Queen Randolph S. Churchill Hutchinson Stratford Place London 1953 68 20.00
77663 ఆంధ్రనామ సంగ్రహం, ఆంధ్రనామశేషం పైడిపాటి లక్ష్మణకవి, అడిదం సూరకవి ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి, హైదరాబాద్ 1993 98 35.00
77664 The Atlas of Space Jack Challoner S. Chand Publishing, New Delhi 2010 80 149.00
77665 Soviet Almanac A Harvest / HBJ Book 276 100.00
77666 Investment Opportunities in The Sunrise State of Andhra Pradesh Andhra Pradesh Tourism 2017 122 250.00
77667 Thailand Seven Days in The Kingdom William Warren Times Editions 288 150.00
77668 We the People Volume 2 James I. Clark, Robert V. Remini Glencoe Press 1975 621 250.00
77669 The Great World Search Kamini Khanduri 48 60.00
77670 Animal Instincts David Burnie The Reader's Digest Association Limited 2007 160 300.00
77671 Extreme Nature David Burnie, David Helton The Reader's Digest Association Limited 2008 160 300.00
77672 Answer Book 10,001 Fast Facts About Our World Susan Tyler Hitchcock Nationa Geographic Society 2016 470 1,200.00
77673 India's Struggle for Freedom Government of West Bengal 1987 229 100.00
77674 Pearl Harbor L. Allen National Geographic 34 50.00
77675 Alan Titchmarsh When I Was A Nipper Alan Titchmarsh BBC Books 2010 287 500.00
77676 Treasury of Childrens Classics Walt Disney's Harry N. Abrams, Inc., Publishers 1978 306 150.00
77677 Outline History of Mankind Fay Cooper Cole Spencer Press, Inc. 1955 380 100.00
77678 The Holy Land (A Pilgrim in The Holy Land) Fr. Godfrey Palphot Ltd 144 100.00
77679 The World Reference Encyclopedia J.K. Galbraith Octopus Books Limited 1979 256 250.00
77680 The Mind Alive Encyclopedia Early Civilization Marshall Cavendish Marshall Cavendish Limited 1984 240 250.00
77681 The Evolution of Life Linda Gamlin and GailVines Oxford University Press 1991 248 250.00
77682 Collins Children's Encyclopedia of World History All in Colour Peter Sullivan Collins New World 1978 190 100.00
77683 The Times of India Faces The Millennium Series Kumar Ketkar Pradeep Guha for Bennett, Coleman & Co. Ltd 2000 155 400.00
77684 Lively History Empire, City and Industry Philip A. Sauvain Hulton Educational Publications 176 20.00
77685 History of the World Plantagenet Somerset Fry Hamlyn London 1980 446 25.00
77686 India Walter Imber, Hans Boesch Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi 1975 236 250.00
77687 Freedom of India 1857 movement and 1919-1947 Movement National Archives of India, New Delhi 2002 356 300.00
77688 Sisters Essays by Carol Saline Running Press, London 1994 131 250.00
77689 The City Beautiful T.P.Issar Bangalore Urban Art Commission 1988 270 100.00
77690 The American Man 1946-1986 1986 352 100.00
77691 A Vision of Hope The Fiftieth Anniversary of the United Nations The United Nation 320 500.00
77692 A Philosophy of Evolution for the Contemporary Man Kireet Joshi, Niren Sengupta Indian Council of Philosophical Research 1986 59 100.00
77693 गंगावरम् सो ... Andhra Pradesh 138 100.00
77694 Life At The Limits Walter Kaufmann Readers Digest Press 1978 120 200.00
77695 Eyewitness Aztec Elizabeth Baquedano Dorling Kindersley, London 2006 172 199.00
77696 The Family of Man Museum of Modern Art, New York 192 55.00
77697 A Vision of India 100 Eventful Years Swarn Khandpur Navneet Publications Limited 2001 96 125.00
77698 Buddhist Heritage of Andhra Pradesh Andhra Pradesh Tourism 2016 95 1,000.00
77699 The Quest For India Bjorn Landstrom 223 100.00
77700 The Readers Digest Great World Atlas The Reader's Digest Association Limited 179 500.00
77701 Readers Digest Book of Facts Readers Digest London 1986 432 300.00
77702 Coastal Andhra game Changers Madhavi Gosukonda Bennett, Coleman & Co Ltd. 58 500.00
77703 Andhra Pradesh The ultimate Tourist destination Youth Advancement, Tourism & Culture Department 148 500.00
77704 Maa Telugu Talli Nagarjuna Foundation 1998 230 2,100.00
77705 Life 100 People Who Changed The World Robert Sullivan Jim Childs 2013 128 250.00
77706 A Description of Scientology L. Ron Hubbard L. Ron Hubbard Library 2008 104 100.00
77707 Gita Darshanam Vivekananda Institute of Human Excellence 2013 212 100.00
77708 Themes in World History National Council of Educational Research And Trainning 2014 257 300.00
77709 Address of the Divine Om Sakthi Narayani Siddar Peedam Charitable Trust 2007 279 250.00
77710 The Nobel Century Stig Ramel, Asa Briggs Chapmans Publishers Ltd 1991 280 500.00
77711 India Andhra Pradesh D. Ravinder Reddy Ravi Press 2002 163 500.00
77712 Temples of Tamil Nadu Works of Art Fast Print Service Pvt Ltd 242 100.00
77713 Enchanting Tamil Nadu Tamil Nadu Tourism 50 50.00
77714 The Wonders of Nature Jacqueline Seymour Crescent Books, New York 1978 50 100.00
77715 Mahatma Gandhi Publications Division 1968 80 100.00
77716 Profiles of Gandhi Norman Cousins Indian Book Company Delhi 1969 236 6.50
77717 The Spirit of India Volume One Asia Publishing House, London 1976 622 250.00
77718 The Spirit of India Volume Two Asia Publishing House, London 1976 955 250.00
77719 The Spirit of India Volume Three Asia Publishing House, London 1975 620 350.00
77720 The Spirit of India Volume Four Asia Publishing House, London 1975 179 250.00
77721 Readers Digest Library of Modern Knowledge 3 The Reader's Digest Association Limited 1981 1048 300.00
77722 Readers Digest Library of Modern Knowledge 2 The Reader's Digest Association Limited 1981 1072 350.00
77723 Readers Digest Library of Modern Knowledge 1 The Reader's Digest Association Limited 1981 416 300.00
77724 The Times Family Atlas of The World Alison Ewington Salem House 1988 156 550.00
77725 Pittsburgh Then And Now Arthur G. Smith University of Pittsburgh Press 1990 325 300.00
77726 Body Learning Michael Gelb Delilah Books New York 1981 146 12.95
77727 Entertaining At The White House with Nancy Reagan Peter Schifando and J. Jonathan Joseph Harper Collins Publishers 2007 223 250.00
77728 Five Decades The National Academy of Letters, India D.S. Rao Sahitya Akademi 2004 346 1,100.00
77729 శ్పాన్ చయనిక 1973 విశిష్ట వ్యాసాల సంకలనం ... ... 1974 96 15.00
77730 శ్పాన్ చయనిక 1972 విశిష్ట వ్యాసాల సంకలనం ... ... 1972 95 15.00
77731 శ్పాన్ చయనిక 1971 విశిష్ట వ్యాసాల సంకలనం ... ... 1971 96 15.00
77732 Story of Telugu Literature 1960 150 10.00
77733 the photoDesigns of Hipgnosis The Doodbyelook 126 100.00
77734 Gangavaram Se Gangavarama Se Magazine 1994 29 15.00
77735 For All The People American Economic Cooperation with Indian Development 40 10.00
77736 As India Builds 60 10.00
77737 Hyderabad Portrait of a City Noopur Kumar 184 599.00
77738 Triveni Magazine Golden Jublee Number Bhavaraju Narasmiha Rao Triveni Magazine 256 25.00
77739 Time Magazine Commemorative Edition The Time Magazine 2000 500 15.00
77740 The Battleof Epics, Amitabh A Return to Eden rail Yatri Magazine 1989 300 15.00
77741 Abbottempo Robert G. Richardson 1970 300 25.00
77742 India Perspectives Bharat Bhushan India Perspectives Magazine 1999 300 20.00
77743 India Perspectives Bharat Bhushan India Perspectives Magazine 2002 300 20.00
77744 India Perspectives Bharat Bhushan India Perspectives Magazine 2003 300 20.00
77745 India Perspectives Bharat Bhushan India Perspectives Magazine 2002 300 20.00
77746 India 1997, Health, Music etc., N. Ravi The Hindu Magazine 1997 300 20.00
77747 India 1997, Music, Dance, Theatre etc., N. Ravi The Hindu Magazine 1997 300 20.00
77748 The Hindu Folios, Time out, Women Art etc., N. Ravi The Hindu Magazine 1999 3000 20.00
77749 The Hindu Folios, Adivase, Welth, Indian Walth Tradition etc., The Hindu Magazine 2000 300 20.00
77750 The Times of India Sesquicentennial, Culture, Society Times of India 1989 250 20.00
77751 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ India of Ideas : 175 Years of News Generating Views Rupa Sengupta and Ronojoy Sen Times Group Books 2013 220 699.00
77752 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Momentous Times : 175 Defining News Events Sandipan Deb Times Group Books 2013 198 699.00
77753 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Sporting Times : The 175 Year Journey of Indian Sports / Just in Time Boria Majumdar Times Group Books 2014 300 699.00
77754 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Flashback : 175 Years of Entertainment Entertainment Entertainment Sharmistha Gooptu, Avijit Ghosh Times Group Books 2013 223 699.00
77755 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Great Books And Book Collectors Alan G. Thomas Chancellor Press 1984 280 200.00
77756 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Most Beautiful Libraries In The World Jacques Bosser, Laurel Hirsch Harry N. Abrams, Inc., Publishers 2003 247 500.00
77757 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Public Library Robert Dawson Princeton Architectural Press 2008 191 250.00
77758 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ America's Library James Conaway Library of Congress Cataloging 2000 226 500.00
77759 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Treasures of The Library of Congress Charles A. Goodrum, Edith M. Pavese Harry N. Abrams, Inc., Publishers 1980 318 700.00
77760 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Library A World History W.P. Campbell, Will Pryce The University of Chicago Press 2013 328 750.00
77761 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ At Home with Books Estelle Ellis Caroline Seebohm Carol Southern Books 1995 248 500.00
77762 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Reader's Digest Book of World Travel The Reader's Digest Association Limited 1967 367 100.00
77763 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The fascinating secrets of Oceans & Islands Durward L. Allen The Reader's Digest Association Limited 1972 368 300.00
77764 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Reader's Digest Secrets of the Seas Durward L. Allen, William J. Cromie, William H. Amos The Reader's Digest Association Limited 1972 384 500.00
77765 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Reader's Digest Book of Strange Stories Amazing Facts The Reader's Digest Association Limited 1975 607 200.00
77766 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Reader's Digest Book of Strange Stories Amazing Facts II Dorling Kindersle, Jackie Douglas The Reader's Digest Association Limited 1988 448 500.00
77767 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Reader's Digest Family Guide to Nature The Reader's Digest Association Limited 1984 336 300.00
77768 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Garden Plants And Flowers The Reader's Digest Association Limited 1973 799 100.00
77769 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Practical Guide to Home Landscaping The Reader's Digest Association Limited 1973 456 100.00
77770 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Reader's Digest The PC Problem Solver The Reader's Digest Association Limited 2001 192 500.00
77771 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Origins of Everyday Things Ruth Binney The Reader's Digest Association Limited 2002 320 500.00
77772 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Stories Behind Everyday Things Peter Chaitin, Alicia Fortinberry The Reader's Digest Association Limited 1980 416 200.00
77773 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Household Hints & Handy Tips Virginia Colton, Don Earnest The Reader's Digest Association Limited 1988 480 120.00
77774 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ 1801 Home Remedies Trustworthy Treatments for Everyday Health Problems Edward B. Claflin, E.A. Tremblay The Reader's Digest Association Limited 2004 448 699.00
77775 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ 1000 Wonders of Nature The Reader's Digest Association Limited 448 699.00
77776 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ How is it Done? The Reader's Digest Association Limited 1990 448 699.00
77777 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Discovering the Wonders of our World Noel Buchanan The Reader's Digest Association Limited 2005 456 699.00
77778 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ David Attenborough The Living Planet A Portrait of The Earth Davied Attenborough The Reader's Digest Association Limited 2010 368 699.00
77779 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Foods That Harm Foods that Heal Alasdair McWhirter, Liz Clasen The Reader's Digest Association Limited 1996 400 699.00
77780 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Taking Charge of Diabetes Richard Laliberte The Reader's Digest Association Limited 2004 288 699.00
77781 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Our Bodies After 60 Kim Davies The Reader's Digest Association Limited 2012 320 699.00
77782 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Family Health Guide Sephen Lock, Antony Smith The Reader's Digest Association Limited 1972 599 100.00
77783 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Curing everyday ailments the natural way Alistair McDermott, Penny Stanway The Reader's Digest Association Limited 2000 384 500.00
77784 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Bible Illustrated Edition Bruce M. Metzger, Canon Raymond J. Hammer The Reader's Digest Association Limited 1995 1008 699.00
77785 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Illustrated Guide to India Aruna Ghose, Bindia Thapar The Reader's Digest Association Limited 2005 827 800.00
77786 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Children's Book of Knowledge Wonders of Man and Nature J.E. Pryde Hughes Collins Clear Type Press, London 300 50.00
77787 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Miracle of Life Harold Wheeler The Home Library Club 480 100.00
77788 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Marvels And Mysteries of Science Ellison Hawks The Home Library Club 512 100.00
77789 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ All About the Telescope Pavel Klushantsev, Jan Butler Progress Publishers 1980 66 25.00
77790 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Marshall Cavendish Library of S.C.I.E.N.C.E 112 25.00
77791 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Children's Book of Knowledge Wonders of Man and Nature J.E. Pryde Hughes Collins Clear Type Press, London 288 30.00
77792 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Children's Encyclopedia Universe Macaw Books LLC 2010 46 100.00
77793 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Eyewitness Science Astronomy Kristen Lippincott Dorling Kindersley, London 1994 64 100.00
77794 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Gennadi Chernenko Outer Space or Bust Sergei Sosinsky, Nikolai Andreyev Raduga Publishers, Moscow 98 100.00
77795 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ A Land of Water and Fire 175 100.00
77796 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Essays About The Universe Boris A. Vorontsov Vel'yaminov Mir Publishers Moscow 1985 326 100.00
77797 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Facts and More Science Macaw Books LLC 2009 16 50.00
77798 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Nature Encyclopedia Caroline Bingham A Dorling Kindersley Book 2008 128 199.00
77799 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Science Encyclopedia BPI India Pvt Ltd 2008 256 250.00
77800 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Top 10 of Everything 2011 Russel Ash, Hamlyn Colin Webb 2010 256 250.00
77801 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Big Book of How Things Work Peter Lafferty Gallery Books, New York 1990 79 100.00
77802 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Knowledge Encyclopaedia the big book of knowledge Random House Publishers India Private Limited 2012 352 1,999.00
77803 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Ask Me Any Thing Julie Ferris, Linda Esposito, Ashwin Khurana Dorling Kindersley, London 2009 303 1,199.00
77804 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ India Calling Nira Benegal IBH Publishers Pvt Ltd 201 500.00
77805 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Cambridge Illustrated History of Medicine Roy Porter 400 100.00
77806 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Law Justice And Rehabilitation Mahesh Yogi 1977 180 100.00
77807 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Creating An Ideal Society A Global Undertaking 1977 168 100.00
77808 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Route 66 The Empires of Amusement Thomas Arthur Repp Mock Turtle Press 1999 184 200.00
77809 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Factastic Millennium Facts Russell Ash Dorling Kindersley, London 1999 128 300.00
77810 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Whitaker's World of Facts Russell Ash Penguin Books 2008 320 800.00
77811 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Ripley's Believe It or Not Prepare to be Shocked Judy Barratt, Sally McFall Ripley Publishing 2008 256 500.00
77812 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Horizons The Tata India Century 1904 - 2004 Aman Nath & Jay Vithalani India book House 2004 357 500.00
77813 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Icons of the Century 100 Giorgio Taborelli Barron's Educational Series 1999 262 500.00
77814 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Kingfisher Book of Mythology Gods, Goddesses And Heroes From Around The World Cynthia O'Neill Kingfisher, London 1994 159 500.00
77815 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ A Day In The Country Impressionism and the French Landscape Andrea P.A. Belloli Los Angeles Country Museum of Art 1985 375 1,000.00
77816 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Grand Canyon Window of Time Stewart Aitchison Sierra Press, Mariposa 1999 64 500.00
77817 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Great Wall of China 22 100.00
77818 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Pony Club Book Number 1 Suzannah Staley Threshold Books Limited 1985 57 100.00
77819 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Police James Milton Multimedia Publications 1984 50 100.00
77820 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Exploration and Discovery John MacMillan McGraw Hill Far Eastern Publishers (S) Ltd 1971 108 100.00
77821 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Life Science Library Growth Maitland A. Edey Time Life International 200 200.00
77822 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Individual Paul Good Time Life Books, New York 1974 176 100.00
77823 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Illustrated Family Encyclopedia Jayne Parsons Dorling Kindersley, London 2005 1013 1,000.00
77824 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Secret Language of Relationships Marie Timell Element 1998 819 1,500.00
77825 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Atlas of Man John Gaisford St. Martin's Press New York 1978 272 500.00
77826 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ 50 Facts About Record Breakers Stephen Hoare Piccolo A Piper Book 1984 32 100.00
77827 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ the Pieced Quilt an American Design Tradition Jonathan Holstein Galahad Books, New York 1973 187 200.00
77828 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Entertaining At The White House with Nancy Reagan Peter Schifando and J. Jonathan Joseph Harper Collins Publishers 2007 223 500.00
77829 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ School Safety Manual Vinod Sena, Sonal Sena Oxford University Press 2008 167 423.00
77830 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Illustrated Weekly of India Annual 1973 1973 196 100.00
77831 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Illustrated Weekly of India Annual 1972 Bennett, Coleman & Co. Ltd Khushwant Singh 1972 129 100.00
77832 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Rashtriya Ispat Nigam Limited Rajathotsavam 2007 200 500.00
77833 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Eastern Shield Capt PK Banerjee Headquarters, Eastern Naval Command, Vskp 2006 192 1,000.00
77834 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Earth From The Air 365 Days Yann Arthus Bertrand Thames & Hudson 2002 500 1,000.00
77835 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Pictorial History of the Wild West D. Horan and Paul Sann Spring Books London 1954 253 100.00
77836 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Koreans 117 100.00
77837 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The West An Illustrated History Geoffrey C. Ward Little Brown 1996 445 1,500.00
77838 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Legendary Britain An Illustrated Journey Bob Stewart and John Matthews Blandford Press London 1993 178 500.00
77839 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Gibbon's Decline And Fall of The Roman Empire Edward Gibbon Crescent Books, New York 1979 256 699.00
77840 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Pictorial History of World War II Patrick Jennings Longmeadow Press 1975 128 400.00
77841 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Mountains Michael Johnstone Albany Books 1979 93 100.00
77842 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Himalaya Encounters with Eternity Ashvin Mehta, Maurice Herzog Thames and Hudson 1991 200 200.00
77843 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ A Family Reference Guide World's Greatest Wonders Joan Ricart, Marta de la Serna Parragon Books Ltd 2013 255 699.00
77844 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Scotland : Five Decades of Photographs Douglas Corrance Lomond Books Ltd 2012 224 599.00
77845 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Concise Encyclopedia of World History Lionel Munby, Theodore Rowland Entwistle Theorem Publishing Ltd 1980 256 100.00
77846 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Quest for India Bjorn Landstrom 1964 223 100.00
77847 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Children's Treasury of Knowledge Life and Leisure Mitsumasa Anno, Modelling Education Centre Time Life Books, New York 1986 112 100.00
77848 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Man and His World Grolier Incorporated 1958 323 100.00
77849 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Marvels of the Modern World Harold Wheeler The Home Library Club 448 200.00
77850 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Jungle Book Rudyard Kipling Parragon Books Ltd 2007 254 500.00
77851 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Story of Animal Life Volume II Maurice Burton Elsevier Publishing Co., Ltd 1949 423 50.00
77852 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Plants Frits W. Went Time Life Books, New York 1988 194 499.00
77853 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Color Nature Library The Wonders of Nature Jacqueline Seymour Crescent Books, New York 1978 58 100.00
77854 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Japanese Gardening Hints Katsuo Saito Japan Publications, Inc. 1972 173 100.00
77855 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Home Gardening Pratibha P. Trivedi Indian Council of Agricultral Research 1987 327 75.00
77856 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Gardens Monisha Mukundan Namaste A Welecome Publication 1988 59 15.00
77857 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Landscape Gardening James Underwood Crockett Time Life Books, New York 160 100.00
77858 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Veikko Huovinen Tale of The Forest Folk Hannu Hautala Otava Publishing Company Limited 1994 159 84.50
77859 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Color Nature Library Wild Animals Jane Burton Crescent Books, New York 1978 30 50.00
77860 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Animals Explore the amazing world of animals Sally Morgan Parragon Books Ltd 2008 96 100.00
77861 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Animal Kingdom Steve Parker & Martin Walters Bardfield Press 2004 250 600.00
77862 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ పరిశుద్ధ గ్రంథము ... ది బైబిల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా, బెంగుళూరు 2010 1029 100.00
77863 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Hammond Ambassador World Atlas Hammond Incorporated New Jersey 480 200.00
77864 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Guler Painting Mohinder Singh Randha wa Publications Division 1982 60 100.00
77865 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Kangra Paintings on Love M.S. Randhawa Publications Division 1994 163 400.00
77866 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Life of Krishna In Indian Art P. Banerjee Publications Division 1994 420 700.00
77867 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Ardhanarishvara the androgyane probing the Gender within Alka Pande Rupa & Co., New Delhi 2004 189 100.00
77868 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Yogini Cult And Temples Vidya Dehejia National Museum, New Delhi 1986 239 285.00
77869 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Garhwal Painting Mukandi Lal Publications Division 1982 120 150.00
77870 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Kangra Ragamala Paintings M.S. Randhawa National Museum, New Delhi 1971 88 50.00
77871 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Intercultural Encounter in Mughal Miniatures Khalid Anis Ahmed A National College of Arts Publication 1995 110 150.00
77872 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ The Wheel and Its Tracks Sashi Sekhar, Sivaji Mokkapati Subbarayaudu 2006 282 500.00
77873 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Ajanta Murals A. Ghosh Archaeological Survey of India, New Delhi 1967 200 200.00
77874 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ India's Contribution to World Thought And Culture Vivekananda Rock Memorial Committee 1970 705 150.00
77875 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Temples of Raichur And Bellary Districts Karnataka Channabasappa S. Patil Directorate of Archaeology And Museums Mysore 1992 273 200.00
77876 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Vijayanagara Paintings K.V. Soundara Rajan Publications Division 1985 134 225.00
77877 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Chaurapanchasika Leela Shiveshwarkar Publications Division 1994 55 200.00
77878 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ South Indian Paintings C. Sivaramamurti Publications Division 1994 147 350.00
77879 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Ahobilam R. Vasantha T.T.D., Tirupati 2001 228 100.00
77880 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Nataraja In Art, Thought And Literature C. Sivaramamurti Publications Division 1994 412 800.00
77881 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Iconography of Siva in Pahari Paintings Saroj Panthey Mittal Publications, Delhi 1987 110 500.00
77882 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Vishnu Cult in Karnataka Shrinivas V. Padigar Directorate of Archaeology And Museums Mysore 1996 281 200.00
77883 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Michelangelo Nicholas Wadley Hamlyn London 1971 89 100.00
77884 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Leonardo Da Vinci Alberto Bracci Testasecca Embassy of Italy, New Delhi 80 100.00
77885 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Banaras Sum and Substance Dhoomimal Gallery, New Delhi 2011 50 100.00
77886 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Picasso Museum 82 100.00
77887 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Tamil Paints 1981 50 50.00
77888 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Tamil Book 1984 46 50.00
77889 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Shopper's Guide to India American Express and Oberoi Hotels 104 100.00
77890 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Exhibition of Black & White Drawings Subhash Babu Ravuri 100 200.00
77891 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Nikolai Roerich Masters of World Painting Nikolai Roerich Aurora Art Publishers 1985 40 50.00
77892 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Norman Rockwell A Sixty Year Retrosphective Thomas S. Buechner Harry N. Abrams, Inc., Publishers 1973 157 100.00
77893 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Native American Art And Folklore David Campbell Crescent Books, New York 1993 223 500.00
77894 కాఫీ టేబుల్ బుక్స్ Ganga Sacred River of India Raghubir Singh, Eric Newby The Perennial Press, Hong Kong 1974 158 699.00
77895 Coffee Table's Wings of Fire An Autobiography A P J Abdul Kalam Arun Tiwari Universities Press 1999 180 50.00
77896 Biography Crusade in Europe Dwight D. Eisenhower Doubleday & Company, Inc. 1948 559 50.00
77897 Biography Wings of Fire An Autobiography A P J Abdul Kalam Arun Tiwari Universities Press 2015 180 150.00
77898 Biography Wings of Fire An Autobiography A P J Abdul Kalam Arun Tiwari Universities Press 2005 180 250.00
77899 Biography The Life And Letters of Dr. Samuel Hahnemann Thomas Lindsley Bradford Roy Publishing House, Calcutta 1970 524 100.00
77900 Biography The Polyester Prince Hamish McDonald National Library of Australia Cataloguing 1998 273 250.00
77901 Biography A Life's Journey Towards a Just Society K.P. Krishna Shetty Centre for Research on New International Economic 2000 349 250.00
77902 Biography The Passion of Aynrand Barbara Branden Anchor Books Doubleday New York 1986 442 150.00
77903 Biography Throuch The Corridors of Power An Insider's Story P.C. Alexander Harper Collins Publishers 2004 480 500.00
77904 Biography Parky My Autobiography Michael Parkinson Hodder & Stoughton 2008 384 500.00
77905 Biography On The Edge: My Story Richard Hammond Richard Hammond Weidenfeld & Nicolson, London 2007 309 500.00
77906 Venables The Autobiography Terry Venables and Neil Hanson Michael Joseph, London 1994 468 500.00
77907 always alex my story alex best John Blake Publishing Ltd 2005 279 150.00
77908 Jawaharlal Nehru B.R. Nanda Oxford University Press 1998 312 50.00
77909 People in Peril and How They Survived The Reader's Digest Association Limited 1983 573 500.00
77910 Why I Am An Atheist Bhagat Singh National Book Trust, India 2014 30 35.00
77911 Bhagat Singh Eswarachandra Bharata Bharati Pustaka Sampada 1974 48 5.00
77912 The Right Prime Minister Venkateswara Rao Adiraju See Satya Publications, Hyderabad 1993 309 100.00
77913 Vijay Amritraj An Autobiography Richard Evans Rupa & Co., New Delhi 1990 315 55.00
77914 Indian Saints and Mystics Pravrajika Shuddhatmaprana Ramakrishna Mission Institute of Culture 2010 296 125.00
77915 Sri Madhvacarya His Life, Religion & Philosphy Svami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Madras 2009 94 25.00
77916 Sri Caitanya Mahaprabhu His Life Religion & Philosphy Svami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Madras 2008 103 25.00
77917 The Diary of a Young Girl Anne Frank New Age International Limited Publishers 351 125.00
77918 Vepa Krishna Murthy Lanka Venkata Ramana Society for the History and Culture of Vijayawada 2004 41 15.00
77919 A Diplomat Speaks K.P.S. Menon Allied Publishers, Bombay 1974 140 15.00
77920 Profiles of Principals Andhra Christain College Guntur Kola Isaiah Andhra Christain College 148 50.00
77921 James Bowell C.E. Vulliamy Geoffrey Bles, London 1932 276 15.00
77922 Turning Points A.P.J. Abdul Kalam Harper Collins Publishers 2012 182 199.00
77923 Gollapudi Musings A Visakha Rasajna Vedika Publication 2013 192 200.00
77924 Veer Savarkar Vinod Tiwari, Igen B Manoj Publications 2010 92 40.00
77925 Space Woman Kalpana Chawla Kumar Vikal Raja Pocket Books, Delhi 2003 96 50.00
77926 Ganesh Shankar Vidyarthi M.I. Rajasvi, Igen B Manoj Publications 2009 93 40.00
77927 Madame Cama Shirin Darasha Navneet Publications Limited 1997 157 35.00
77928 Ghanshyam Das Birla Chetan Prakash Sharma Manoj Publications 2009 143 100.00
77929 Habba Khatoon S.N. Wakhlu South Asia Publications, Delhi 1994 252 100.00
77930 My Baba And I John S. Hislop Sri Sathya Sai Books And Publications 2000 282 45.00
77931 Testament of Experience Vera Brittain Wideview Books 1981 480 7.95
77932 Sri Guru Parampara Sri Narahari Sadguru Ashram 30 10.00
77933 Power For Living Jamie Buckingham 1998 134 100.00
77934 Patrots & Partisans Ramachandra Guha Penguin Books 2013 334 499.00
77935 Sri Vallabhacarya His Life, Religion & Philosophy Svami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Madras 2004 38 15.00
77936 Sri Nimbarka His Life Religion & Philosophy Svami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Madras 2000 22 12.00
77937 The Story of Mira Bai Bankey Behari Gita Press, Gorakhpur 2002 120 15.00
77938 Sri Madhavacarya His Life, Religion & Philosphy Svami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1996 94 20.00
77939 The Kalam Effect P.M. Nair Harper Collins Publishers 2011 147 250.00
77940 Kanakadasa The Golden Servant of Lord Hari Basavaraj Naikar National Book Trust, India 2004 115 40.00
77941 Makers of Indian Literature S. Radhakrishnan, Prema Nandakumar Sahitya Akademi 1992 94 15.00
77942 Mir Taqi Mir Ish Kumar Sahitya Akademi 1996 100 15.00
77943 Veeresalingam V.R. Narla Sahitya Akademi 1977 96 15.00
77944 Mir Taqi Mir Ish Kumar Sahitya Akademi 1996 100 15.00
77945 Shankaracharya T.S. Rukmani Publications Division 2000 80 30.00
77946 Social Reformers of Maharashtra Y.D. Phadke A Silver Jubilee Year Publications 1985 84 10.00
77947 H.G. Wells Montgomery Belgion The British Council 1955 43 2.00
77948 Lives of Inspiration Janamaddi Hanumath Sastri Mahati Publications, Kadapa 2014 120 50.00
77949 Women Who Inspired The World KVSG Murali Krishna Environmental Protection Society 2005 98 100.00
77950 I too had a love story Ravinder Singh Srishti Publishers & Distributors 2009 213 100.00
77951 C.P. Brown V. Subbarayudu Mahathi Publications, Kadapa 2000 98 60.00
77952 Bhagwan Swaminarayan An Introduction Sadhu Mukundcharandas Swaminarayan Aksharpith, Amdavad 2011 126 50.00
77953 Abdus Salam Jagjit Singh Penguin Books 1992 213 75.00
77954 A Search in Secret India Paul Brunton B.I. Publications, Bombay 1970 313 25.00
77955 Nobel Laureates P T Rajasekharan Panther Publishers, Hyderabad 1992 163 100.00
77956 General Chernyakhovsky A. Sharipov Progress Publishers 1980 507 100.00
77957 Charles Darwin Autobiographies Penguin Books 2002 97 99.00
77958 Selected Writings of C.R. Reddy Velume 1 Some Great Lives B. Muthuswami C.R. Reddy Centenary Celebrations Committee 1981 193 15.00
77959 A Saga of A Book Lover Select Bookshop, Bangalore 2002 22 10.00
77960 Jawaharlal Nehru His Vision of Cooperatives R.C. Dwivedi The Coop Times, New Delhi 1989 98 60.00
77961 Hidden Secrets of Super Perfect Health at any Age William L. Fischer Fischer Publishing Corporation, Canfield 1985 149 50.00
77962 Isaac Newton Michael White Orient Longman Ltd 1997 64 45.00
77963 The Great Social Scientists of India M S R Murthy, R Subramanian Emerald Publishers 2006 271 125.00
77964 Lokamanya Tilak G.P. Pradhan National Book Trust, India 2008 168 50.00
77965 My Country My People R.S. Sastry Vavilala Samstha, Guntur 2002 287 200.00
77966 Unforgettable Years A.R. Natarajan Ramana Maharshi Centre For Learning 1997 167 75.00
77967 The Story of My Life Helen Keller Academic Industries 1984 61 2.00
77968 Inspiring Lives Sri Ramakrishna, Sarada Devi Advaita Ashrama, Kolkata 2004 64 15.00
77969 Maharaja Diwan Jarmani Dass Diwan Jarmani Dass Allied Publishers, Bombay 1970 360 15.00
77970 Bhagat Singh The Unrivalled Martyr Akhtar Hussan Aftab 13 1.00
77971 Tapaswini Brief Life Story of Sri Sri Siva Balayogeswari Devi 67 5.00
77972 Great Indians S. Radhakrishnan Hind Kitabs Ltd. 1949 103 5.00
77973 The Great Personalities Jayshree Vohra Publishers & Distributors 2003 176 50.00
77974 Deshbandhu Chittaranjan Das Hemendranth Das Gupta The Publications Division 1960 234 2.00
77975 Subhash Chandra Bose Hugh Toye, Philip Mason Jaico Publishing House 1959 236 100.00
77976 Great Harbingers Harindranath Chattopadhyaya P.R. & Songs, Viajaywada 1951 168 5.00
77977 The Human Adventure B.N. Joshi Macmillan And Company Limited 1966 180 25.00
77978 Garbo Her Story Antoni Gronowicz Penguin Books 1991 405 75.00
77979 Hitler A Study in Tyranny Alan Bullock Penguin Books 1962 848 100.00
77980 Khashoggi Ronald Kessler Corgi Books 1987 377 25.00
77981 Obama From Promise to Power David Mendell Harper Collins Publishers 2007 406 25.00
77982 Winston Churchill We Will All Go Down Fighting to the End Penguin Books 133 25.00
77983 Winston Churchill The Biography of a Great Man Robert Lewis Taylor Pocket Books 1954 405 15.00
77984 Illustrated Biography of Amitabh Bachachan RBC International, Delhi 2004 96 20.00
77985 Sai Baba Avatar Howard Murphet The Macmillan Company of India Limited 1978 288 12.00
77986 A Concise Boswell James Boswell Blackie & Son Limited 1970 259 20.00
77987 Marco Polo A. Johnson, A.W. Lacey Orient Longman Ltd 1956 139 1.50
77988 Little Masterpieces of Autobiography George Iles Doubleday & Company, Inc. 1926 120 1.00
77989 Scholar Extraordinary Nirad C. Chaudhuri Orient Longman Ltd 1974 382 2.00
77990 Franklin Roosevelt V.S. Maniam S. Chand & Co., Bombay 132 1.50
77991 Swami Dayanand B.K. Singh National Book Trust, India 1970 143 2.50
77992 On The Jewish Street Mariam Katz Agency Publishing House 1971 207 5.00
77993 Fighter for the Workers The story of Walter Reuther Fred J. Cook Fawcett Publications, Inc. 1968 122 2.00
77994 Faith Gains A Living Language Sumedha Vimalaksha The Buddha Vihar And The Study Circle 1968 108 5.00
77995 Bhagawan Buddha R.R. Diwakar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1960 199 2.00
77996 Short Biographies of Oliver Goldsmith, Qqeeen Victoria R.C. Goffin Crest Publishing House 1994 182 5.00
77997 Famous Trials For Love And Murder K.L. Gauba The Lion Press, Lahore 1945 241 2.00
77998 Chanakya His Teachings & Advice Ashwani Sharma Jaico Publishing House 1998 82 55.00
77999 Pravrajika Bharatiprana Pravrajika Amalaprana Ramakrishna Sarada Mission 104 2.00