వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -38

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
18501 తెలుగు సాహిత్యం.2063 అష్టాక్షరి (సి. నారాయణరెడ్డి కవిత్వవిమర్శ) రావకంటి వసునందన్ జగ్గమాంబ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1987 80 16.00
18502 తెలుగు సాహిత్యం.2064 విశ్వంభరలో మానవ వికాసము-నేటి మానవుని బాధ్యత బి.వి. పద్మావతి నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం, గుంటూరు 1993 18 20.00
18503 తెలుగు సాహిత్యం.2065 సారంగపాణి పదసాహిత్యం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1980 146 8.00
18504 తెలుగు సాహిత్యం.2066 తెలుగులో పదకవిత ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1983 275 30.00
18505 తెలుగు సాహిత్యం.2067 జాతికి ప్రతిబింబం జానపద సాహిత్యం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1984 142 15.00
18506 తెలుగు సాహిత్యం.2068 అన్నమాచార్య సంకీర్తన సౌరభం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2002 120 80.00
18507 తెలుగు సాహిత్యం.2069 అన్నమాచార్య సంకీర్తన సుధ ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1995 222 80.00
18508 తెలుగు సాహిత్యం.2070 అన్నమాచార్య ప్రముఖ వాగ్గేయకారుల తులనాత్మక అధ్యయనం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1992 308 80.00
18509 తెలుగు సాహిత్యం.2071 అన్నమాచార్య సంకీర్తన సాహిత్యం రాయలసీమ మాండలికం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2007 99 70.00
18510 తెలుగు సాహిత్యం.2072 జాతీయ ప్రసంగ సాహితి ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1995 143 40.00
18511 తెలుగు సాహిత్యం.2073 సాహిత్యామృతం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2009 120 120.00
18512 తెలుగు సాహిత్యం.2074 సాహిత్యనుశీలన ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1993 186 40.00
18513 తెలుగు సాహిత్యం.2075 భాషావ్యాసాలు ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1985 112 12.00
18514 తెలుగు సాహిత్యం.2076 సాహిత్య సమాలోచన ఎస్. గంగప్ప విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 126 25.00
18515 తెలుగు సాహిత్యం.2077 సాహిత్యసుధ ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1981 182 15.00
18516 తెలుగు సాహిత్యం.2078 సాహిత్య సమారాధన చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల ప్రచురణ, మధుర 1996 224 40.00
18517 తెలుగు సాహిత్యం.2079 తమిళవిందు (వ్యాస సంపుటి) చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సికింద్రాబాద్ 1986 194 15.00
18518 తెలుగు సాహిత్యం.2080 తెలుగు తమిళ కవిత్వాలు జాతీయవాదం చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ 1994 124 25.00
18519 తెలుగు సాహిత్యం.2081 తులనాత్మక సాహిత్యం వ్యాస సంకలనం చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల ప్రచురణ, మధుర 1993 204 40.00
18520 తెలుగు సాహిత్యం.2082 గరిమెళ్ళ సాహిత్యం చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల ప్రచురణ, మధుర 1989 143 15.00
18521 తెలుగు సాహిత్యం.2083 ద్రావిడ సాహిత్య సేతువు ఆచార్య చల్లా ద్వా.నా. శాస్త్రి రచయిత, అమలాపురం 1989 80 10.00
18522 తెలుగు సాహిత్యం.2084 మదరాసు తెలుగు చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల ప్రచురణ, మదరాసు 1969 124 2.00
18523 తెలుగు సాహిత్యం.2085 దక్షిణాంధ్రుల తమిళ సేవ చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల ప్రచురణ, మధురై 1998 78 20.00
18524 తెలుగు సాహిత్యం.2086 తెలుగు తమిళ కవితలు భక్తి భావం చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల ప్రచురణ, మధురై 1997 101 25.00
18525 తెలుగు సాహిత్యం.2087 సి.పి. బ్రౌన్ సాహిత్యసేవ చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ సి.ఎల్.ఎస్.బుక్‌షాప్, హైదరాబాద్ 1975 50 10.00
18526 తెలుగు సాహిత్యం.2088 తెనుగు విందు చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ సి.ఎల్.ఎస్. పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1971 169 25.00
18527 తెలుగు సాహిత్యం.2089 అక్షర చిత్రాలు ద్వా.నా. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 64 25.00
18528 తెలుగు సాహిత్యం.2090 వాఙ్మయలహరి ద్వా.నా. శాస్త్రి విజయ సాహితి ప్రచురణ, విజయవాడ 1982 108 8.00
18529 తెలుగు సాహిత్యం.2091 సాహిత్య సాహిత్యం ద్వా.నా. శాస్త్రి స్పందన సాహితీ సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1985 156 15.00
18530 తెలుగు సాహిత్యం.2092 వ్యాస ద్వాదశి ద్వా.నా. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 146 25.00
18531 తెలుగు సాహిత్యం.2093 సాహిత్య సంస్థలు ద్వా.నా. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 216 80.00
18532 తెలుగు సాహిత్యం.2094 గోపి కవితానుశీలన ద్వా.నా. శాస్త్రి రచయిత, అమలాపురం 2001 66 20.00
18533 తెలుగు సాహిత్యం.2095 సాహిత్య కబుర్లు ద్వా.నా. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 127 50.00
18534 తెలుగు సాహిత్యం.2096 ద్వానాంతరంగం (విమర్శ వ్యాసాలు) ద్వా.నా. శాస్త్రి ... 2005 130 50.00
18535 తెలుగు సాహిత్యం.2097 ద్వా.నా.శాస్త్రి విమర్శన సాహిత్యం (లఘు సిద్ధాంత వ్యాసం) మహిమలూరు వేంకటేశ్వర్లు సూర్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 107 120.00
18536 తెలుగు సాహిత్యం.2098 ద్వా.నా.శాస్త్రి విమర్శ ప్రస్థానం (వ్యాస సంపుటి) ద్వా.నా. శాస్త్రి ఎక్సురే ప్రచురణలు, విజయవాడ 1999 189 60.00
18537 తెలుగు సాహిత్యం.2099 సోమసుందర్ పరిణామక్రమం (భావయిత్రి-కారయిత్రి) మిరియాల రామకృష్ణ వెన్నెల పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 1996 404 150.00
18538 తెలుగు సాహిత్యం.2100 కవితా కల్పవల్లి (సాహిత్య వ్యాసావళి) సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2001 83 50.00
18539 తెలుగు సాహిత్యం.2101 ఆగామి శతాబ్దానికి ఆహ్వానం సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2001 117 60.00
18540 తెలుగు సాహిత్యం.2102 గోపురదీపాలు (సాహిత్య వ్యాసావళి-7) సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 2000 56 30.00
18541 తెలుగు సాహిత్యం.2103 నారాయణ చక్రం (సి.నా.రె. కవిత్వ సమాలోచనం) సోమసుందర్ ఆవంత్స మనస్వినీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1995 82 30.00
18542 తెలుగు సాహిత్యం.2104 నూరు శరత్తులు (వ్యాసావళి) సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1996 129 30.00
18543 తెలుగు సాహిత్యం.2105 శరచ్చంద్రిక (సాహిత్య వ్యాసావళి) సోమసుందర్ ఆవంత్స విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 66 20.00
18544 తెలుగు సాహిత్యం.2106 పురిపండా ఎత్తిన పులిపంజా సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1983 124 10.00
18545 తెలుగు సాహిత్యం.2107 ఆధునిక కావ్య ప్రకాశిక (పీఠికలు) సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1994 163 35.00
18546 తెలుగు సాహిత్యం.2108 సాహిత్యంలో సంశయ కల్లోలం సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1984 160 12.00
18547 తెలుగు సాహిత్యం.2109 రుధిర జ్యోతిర్దర్శనం (శ్రీరంగం నారాయణబాబు కవితా జీవితం) సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1981 124 10.00
18548 తెలుగు సాహిత్యం.2110 కృష్ణశాస్త్రి వెలిగించిన కార్తీకదీపాలు సోమసుందర్ ఆవంత్స మాక్జ్సిమ్‌గోర్కి ప్రచురణాలయం, నెల్లూరు 1985 105 10.00
18549 తెలుగు సాహిత్యం.2111 కృష్ణశాస్త్రి కవితాత్మ సోమసుందర్ ఆవంత్స యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, సికింద్రాబాద్ ... 127 10.00
18550 తెలుగు సాహిత్యం.2112 శేషేంద్ర జాలం (మండే సూర్యుడు కావ్యపరిశీలన) సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1976 106 40.00
18551 తెలుగు సాహిత్యం.2113 శేషేంద్ర జాలం (పరిశీలనాత్మక విమర్శ) సోమసుందర్ ఆవంత్స కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1976 154 2.00
18552 తెలుగు సాహిత్యం.2114 ఎంతకాలం ఈ ఎండమావులు? (పత్రికా రచనలు) గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ| జ్యోత్స్నా ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1995 81 25.00
18553 తెలుగు సాహిత్యం.2115 శేషేంద్ర కవిత్వానుశీలనం పెన్నా శివరామకృష్ణ ప్రవాహినీ ప్రచురణలు 1993 200 40.00
18554 తెలుగు సాహిత్యం.2116 విప్లవ భాషా విధాత (శేషేంద్ర రచనలపై సమీక్షా వ్యాసావళి) పింగళి పాండురంగరావు సాహితీ మంజరి, ఒంగోలు 1986 144 15.00
18555 తెలుగు సాహిత్యం.2117 శేషేంద్రకవితా విశ్వరూపం విజయసారథి సాహితీ స్రవంతి ప్రచురణ, ఖర్గపూర్ 1987 144 20.00
18556 తెలుగు సాహిత్యం.2118 గుంటూరు శేషేంద్రశర్మగారి నా దేశం నా ప్రజలు ముక్తవరం శ్రీనివాసాచార్యులు శ్రీమతి ఎం. పద్మావతి, పరకాల 1995 120 25.00
18557 తెలుగు సాహిత్యం.2119 నా దేశం నా ప్రజలు (విప్లవకావ్య విమర్శ) ముదిగొండ వీరభద్రయ్య స్వరమాధురి ప్రచురణ, నల్లగొండ 1985 89 16.00
18558 తెలుగు సాహిత్యం.2120 సాహిత్య దర్శిని (లేఖలు, ఇంటర్వ్యూలు, వ్యాసాలు) గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ జ్యోత్స్నా ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1995 263 50.00
18559 తెలుగు సాహిత్యం.2121 సాహిత్య కౌముది గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1975 104 2.50
18560 తెలుగు సాహిత్యం.2122 శేషేంద్రశిఖరం (సాహిత్యం-వ్యక్తిత్వం ) చీకోలు సుందరయ్య తెలుగు సాహితీ సమితి, హైదరాబాద్ 2007 114 80.00
18561 తెలుగు సాహిత్యం.2123 దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సాహిత్యావలోకనం ఎన్. నిర్మలాదేవి సుధాంశు ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1991 530 130.00
18562 తెలుగు సాహిత్యం.2124 దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి సాహితీ సౌరభం ఎన్. నిర్మలాదేవి సుధాంశు ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1985 162 25.00
18563 తెలుగు సాహిత్యం.2125 దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి భూసురపల్లి వేంకటేశ్వర్లు సాహిత్య అకాడెమి, న్యూఢిల్లీ 1996 94 15.00
18564 తెలుగు సాహిత్యం.2126 కృష్ణశాస్త్రి గేయాలు-కవితాతత్త్వం డి. కామేశ్వరరావు దామరాజు ప్రచురణలు 1993 184 75.00
18565 తెలుగు సాహిత్యం.2127 కృష్ణశాస్త్రి కవితాతత్త్వం పిలకాగణపతిశాస్త్రి ... ... 47 20.00
18566 తెలుగు సాహిత్యం.2128 కృష్ణశాస్త్రి కవితా వైభవం కడియాల రామమెహన్ రాయ్ యువభారతి ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1984 64 5.00
18567 తెలుగు సాహిత్యం.2129 కృష్ణశాస్త్రి జీవితం-సాహిత్యం జి. చెన్నయ్య, బి. భాస్కర చౌదరి సమతా పబ్లికేషన్స్, చిత్తూరు 1981 205 15.00
18568 తెలుగు సాహిత్యం.2130 రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి ఋక్కులు, కథలు-ఒక విశ్లేషణ మార్క యాదయ్య శివ పబ్లికేషన్స్, హన్మకొండ 1992 176 20.00
18569 తెలుగు సాహిత్యం.2131 రావిశాస్త్రీయం రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి చలసాని ప్రసాద్ రాచకొండ ప్రచురణలు, విశాఖపట్టణం 1998 382 100.00
18570 తెలుగు సాహిత్యం.2132 రావిశాస్త్రీయం రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి విప్లవ రచయితల సంఘం ప్రచురణ 1982 206 12.00
18571 తెలుగు సాహిత్యం.2133 రావిశాస్త్రీయం రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి అరుణా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 240 15.00
18572 తెలుగు సాహిత్యం.2134 రావిశాస్త్రి నవలానుశీలన తాటి శ్రీకృష్ణ బసవపూర్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 212 100.00
18573 తెలుగు సాహిత్యం.2135 రావిశాస్త్రిగారి ధర్మేతిహాసం ముదిగొండ వీరభద్రయ్య యువ భారతి, హైదరాబాద్ 1995 107 25.00
18574 తెలుగు సాహిత్యం.2136 రావిశాస్త్రి కథా ప్రపంచం (సిద్ధాంత వ్యాసం) టి.ఎల్. కాంతారావు నీలిమా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 80 12.00
18575 తెలుగు సాహిత్యం.2137 రావిరాఖీయం అత్తలూరి నరసింహారావు నవయుగ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1977 92 5.00
18576 తెలుగు సాహిత్యం.2138 తెలుగు వెలుగు సి. వేదవతి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 181 30.00
18577 తెలుగు సాహిత్యం.2139 దీపిక (పీఠికలు, సమీక్షలు) సి. వేదవతి ... 2007 147 100.00
18578 తెలుగు సాహిత్యం.2140 మనలో మనం సి. వేదవతి గోకులో పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2012 139 100.00
18579 తెలుగు సాహిత్యం.2141 శృంగార లహరి (పౌరాణిక చిత్రణలు) సి. వేదవతి గోకులో పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1994 126 45.00
18580 తెలుగు సాహిత్యం.2142 భావయామి సి. వేదవతి గోకులో పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2010 73 50.00
18581 తెలుగు సాహిత్యం.2143 తలపుల తరగలు సి. వేదవతి గోకులో పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1996 136 50.00
18582 తెలుగు సాహిత్యం.2144 స్నేహసూక్తం సి. వేదవతి గోకులో పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1999 160 60.00
18583 తెలుగు సాహిత్యం.2145 వరద స్మృతి అబ్బూరి ఛాయాదేవి అబ్బూరి ట్రస్ట్ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1994 594 200.00
18584 తెలుగు సాహిత్యం.2146 అబ్బూరి సంస్మరణ గోపాలకృష్ణ అబ్బూరి నాట్యగోష్ఠి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1988 414 100.00
18585 తెలుగు సాహిత్యం.2147 అబ్బూరి అక్షర జీవితం చప్పా సూర్యనారాయణ రాహుల్ ప్రచురణలు 1992 180 40.00
18586 తెలుగు సాహిత్యం.2148 అబ్బూరి వరదరాజేశ్వరరావు వరదకాలం సమ్మెట నాగమల్లీశ్వరరావు విశాలా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1990 204 25.00
18587 తెలుగు సాహిత్యం.2149 అబ్బూరి శతజయంతి సంపుటి ... అబ్బూరి ట్రస్ట్ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1996 248 110.00
18588 తెలుగు సాహిత్యం.2150 Abburi And M.N. Roy Abburi Turst Publication, Hyd 1996 64 40.00
18589 తెలుగు సాహిత్యం.2151 అబ్బూరి బహుముఖీనత ఏటుకూరి ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 75 20.00
18590 తెలుగు సాహిత్యం.2152 శివారెడ్డి కవిత్వం పరిణామ వికాసాలు పెన్నా శివరామకృష్ణ ప్రవాహినీ ప్రచురణలు 2001 136 40.00
18591 తెలుగు సాహిత్యం.2153 కవి సమయం కె. శివారెడ్డి సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2000 48 12.00
18592 తెలుగు సాహిత్యం.2154 కరచాలనం వేగుంట మోహనప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 240 100.00
18593 తెలుగు సాహిత్యం.2155 రహస్తంత్రి (1970-1990) వేగుంట మోహనప్రసాద్ ఫ్రెండ్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1991 172 100.00
18594 తెలుగు సాహిత్యం.2156 పునరపి వేగుంట మోహనప్రసాద్ వి. మోహన్ ప్రసాద్, విజయవాడ 1993 144 100.00
18595 తెలుగు సాహిత్యం.2157 నీడలూ జాడలూ వేగుంట మోహనప్రసాద్ విరి వాల్యూమ్స్, విజయవాడ 2001 208 100.00
18596 తెలుగు సాహిత్యం.2158 సిగ్నేచర్ ట్యూన్ సి. మృణాళిని సాహితి మిత్రులు, విజయవాడ 2013 24 30.00
18597 తెలుగు సాహిత్యం.2159 మో బ్రతికిన క్షణాలు డి. వెంకట్రావు సాహితి మిత్రులు, విజయవాడ 2012 14 10.00
18598 తెలుగు సాహిత్యం.2160 బతికిన క్షణాలు వేగుంట మోహనప్రసాద్ కవిత్వం ప్రచురణలు 1990 54 10.00
18599 తెలుగు సాహిత్యం.2161 వెన్నెల నీడలు (సాహిత్య విమర్శ) వేగుంట మోహనప్రసాద్ విరి వాల్యూమ్స్, విజయవాడ 2004 179 100.00
18600 తెలుగు సాహిత్యం.2162 కవి సంధ్య (మో కవితా వీక్షణం) ... కవి సంధ్య, విజయవాడ 2000 152 100.00
18601 తెలుగు సాహిత్యం.2163 కుందుర్తి వ్యాసాలు ... తెలుగు పరిశోధన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1987 299 25.00
18602 తెలుగు సాహిత్యం.2164 కుందుర్తి వచన కవిత జి. వెంకటేశ్వర్లు జయమిత్ర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1990 138 30.00
18603 తెలుగు సాహిత్యం.2165 నివాళి (కుందుర్తి సాహిత్యం, వ్యక్తిత్వాలపై రచయితల వ్యాసాలు) చీకోలు సుందరయ్య తెలుగు సాహితీ సమితి, హైదరాబాద్ 1998 169 25.00
18604 తెలుగు సాహిత్యం.2166 అడుగు జాడలు (కుందుర్తి కృతుల పై వ్యాస సమీక్షా) పోరంకి దక్షిణామూర్తి శ్రీనివాస సాహితీ సమితి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1976 115 5.00
18605 తెలుగు సాహిత్యం.2167 కుందుర్తి పీఠికలు (వచన కవితపై సమీక్ష) ... స్పందన సాహితీ సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1977 184 6.00
18606 తెలుగు సాహిత్యం.2168 కుందుర్తి-వచన కవిత అద్దేపల్లి రామమోహనరావు పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 156 20.00
18607 తెలుగు సాహిత్యం.2169 కుందుర్తి కవితా తత్త్వం అద్దేపల్లి రామమోహనరావు రచయిత, కాకినాడ 1983 86 4.00
18608 తెలుగు సాహిత్యం.2170 అద్దేపల్లి సాహిత్య వ్యాసాలు 1 మరియు 2 అద్దేపల్లి రామమోహనరావు పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 307 100.00
18609 తెలుగు సాహిత్యం.2171 విమర్శ వేదిక (గురజాడ కృష్ణశాస్త్రి, చలం, తిలక్, నండూరి కుందుర్తి) అద్దేపల్లి రామమోహనరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 148 20.00
18610 తెలుగు సాహిత్యం.2172 గీటురాయి (ముందుమాటలు-1) అద్దేపల్లి రామమోహనరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2003 143 60.00
18611 తెలుగు సాహిత్యం.2173 అద్దేపల్లి సాహిత్య దృక్పథం ... ... ... 38 10.00
18612 తెలుగు సాహిత్యం.2174 మినీకవిత అద్దేపల్లి రామమోహనరావు సాంస్కృతి సమాఖ్య ప్రచురణ, కాకినాడ 1980 50 3.00
18613 తెలుగు సాహిత్యం.2175 మహాకవి జాషువా కవితా సమీక్ష అద్దేపల్లి రామమోహనరావు రచయిత, కాకినాడ 1996 48 5.00
18614 తెలుగు సాహిత్యం.2176 రసోల్లాసము (సాహిత్య వ్యాస మంజరి) జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం నవోదయం సాహితీ సాంస్కృతిక సమితి 1980 274 20.00
18615 తెలుగు సాహిత్యం.2177 ముత్యాల ముచ్చట్లు (సమీక్షలు, ముందుమాటలు) జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం జీవియస్ షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1996 304 80.00
18616 తెలుగు సాహిత్యం.2178 20 శతాబ్ది విశ్వసాహిత్య విమర్శ జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం జీవియస్ సాహితీ కళాపీఠం, హైదరాబాద్ 1999 95 40.00
18617 తెలుగు సాహిత్యం.2179 పిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రకవి జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం మాధవీ బుక్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 1973 210 20.00
18618 తెలుగు సాహిత్యం.2180 జీవియస్ సాహిత్య సమాలోచనం జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం జీవియస్ షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1996 192 50.00
18619 తెలుగు సాహిత్యం.2181 వీరరసము (ఆంధ్ర సారస్వతము) గూడ వేంకట సుబ్రహ్మణ్యం రచయిత, ఓరుగల్లు 1961 490 10.00
18620 తెలుగు సాహిత్యం.2182 నవయుగ రత్నాలు (ఆధునిక యుగ కవుల ప్రశంసలు) జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం జీవియస్ షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1996 226 50.00
18621 తెలుగు సాహిత్యం.2183 అభినవ లోచనం (సాహిత్య వ్యాస సంకలనం) జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ 1983 191 16.00
18622 తెలుగు సాహిత్యం.2184 అక్షరాల ఆలోచనలు (విమర్శన వ్యాస సంకలనం) జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ 1988 167 16.00
18623 తెలుగు సాహిత్యం.2185 కలంతో కాలమ్ (పత్రికా వ్యాసాలు) జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ 1990 128 25.00
18624 తెలుగు సాహిత్యం.2186 జీవియస్ వ్యాసాలు జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ వాణీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1993 156 25.00
18625 తెలుగు సాహిత్యం.2187 నవ్యాలోకము (సాహిత్య వ్యాససంపుటి) జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీమతి జి. సుశీల అండ్ విద్యానాథ్ 1973 140 4.00
18626 తెలుగు సాహిత్యం.2188 శ్రీ అడివి బాపిరాజు (నవలా సాహిత్యానుశీలనం) మన్నవ సత్యనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 1984 272 30.00
18627 తెలుగు సాహిత్యం.2189 బాపిరాజు భాషా వైదుష్యం వెలమల సిమ్మన్న దళిత సాహిత్య పీఠం ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 2002 75 60.00
18628 తెలుగు సాహిత్యం.2190 అడివి బాపిరాజు కథలు, కవిత్వం-పరిశీలన వెలమల సిమ్మన్న 1995 140 65.00
18629 తెలుగు సాహిత్యం.2191 కళాతపస్వి బాపిరాజు (వ్యాస సంపుటి) వెలమల సిమ్మన్న 1996 73 50.00
18630 తెలుగు సాహిత్యం.2192 సాహిత్యంలో సంప్రదాయం-ప్రగతి టి.ఎల్. కాంతారావు తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1983 146 15.00
18631 తెలుగు సాహిత్యం.2193 సాహిత్యోపనిషత్ టి.ఎల్. కాంతారావు శైలజ పబ్లికేషన్స్, మచిలీపట్టణం 1977 160 10.00
18632 తెలుగు సాహిత్యం.2194 కవితాలోకనం టి.ఎల్. కాంతారావు తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1976 180 20.00
18633 తెలుగు సాహిత్యం.2195 కొత్తగొంతులు టి.ఎల్. కాంతారావు నీలిమా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 192 20.00
18634 తెలుగు సాహిత్యం.2196 తుమ్మల సీతారామమూర్తి కవిత్వం-వ్యక్తిత్వం అమూల్యశ్రీ రత్నజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1995 435 75.00
18635 తెలుగు సాహిత్యం.2197 తెనుఁగులెంక కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు స్వతంత్రవాణి ప్రచురణ, గుంటూరు 1987 88 10.00
18636 తెలుగు సాహిత్యం.2198 బృందావనంవారి పద్యకావ్యం గుహుడు-పరిశీలన మోదుగుల సుబ్బారావు గోపీకృష్ణ పబ్లికేషన్స్ 2007 140 65.00
18637 తెలుగు సాహిత్యం.2199 కవిబ్రహ్మ ప్రశస్తి కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు సాహితీ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1991 80 10.00
18638 తెలుగు సాహిత్యం.2200 కవిబ్రహ్మ-ఏటుకూరి వేంకటనరసయ్య కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు భావవీణ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2012 128 50.00
18639 తెలుగు సాహిత్యం.2201 ఏటుకూరి వారి వీర వనితలు కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు స్వతంత్రవాణి ప్రచురణ, గుంటూరు 2001 112 40.00
18640 తెలుగు సాహిత్యం.2202 కవిబ్రహ్మ ఏటుకూరి వెంకట నరసయ్య కవిత-పరిశీలన యం. శశికళాదేవి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1993 96 35.00
18641 తెలుగు సాహిత్యం.2203 కావ్యత్రయము కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు సాహితీ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1993 124 15.00
18642 తెలుగు సాహిత్యం.2204 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి జీవితం-సాహిత్యం త్రిపురనేని సుబ్బారావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1987 174 8.00
18643 తెలుగు సాహిత్యం.2205 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి రచనలు-భావవిప్లవం కిలారి సురేంద్ర తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1987 396 60.00
18644 తెలుగు సాహిత్యం.2206 కవిరాజ విజయము రావెల సాంబశివరావు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సాహితీ సమితి 1988 56 5.00
18645 తెలుగు సాహిత్యం.2207 త్రిపురనేని జీవితం సాహిత్య-సామాజిక కృషి ... కవిరాజు త్రిపురనేని ఫౌండేషన్, తెనాలి 2009 64 10.00
18646 తెలుగు సాహిత్యం.2208 త్రిపురనేని జీవితం సాహిత్య-సామాజిక కృషి ... కవిరాజు త్రిపురనేని ఫౌండేషన్, తెనాలి 2006 40 10.00
18647 తెలుగు సాహిత్యం.2209 కవిరాజు త్రిపురనేని ప్రభావం త్రిపురనేని రామస్వామి కవిరాజు త్రిపురనేని ఫౌండేషన్, తెనాలి 1997 32 6.00
18648 తెలుగు సాహిత్యం.2210 కవిరాజ మార్గము త్రిపురనేని రామస్వామి త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి శతజయంతి ప్రచురణ 1987 66 10.00
18649 తెలుగు సాహిత్యం.2211 కవిరాజ దర్శనం వివిధ రచయితలు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 272 15.00
18650 తెలుగు సాహిత్యం.2212 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి రచనలు జీవితం త్రిపురనేని రామస్వామి కవిరాజు త్రిపురనేని ఫౌండేషన్, తెనాలి 1987 99 5.00
18651 తెలుగు సాహిత్యం.2213 కవిరాజు కటుప్రక్క (విమర్శనాత్మక వ్యాసం) మమిల సమతా సమాజం ప్రచురణ, పోరంకి 1989 28 2.00
18652 తెలుగు సాహిత్యం.2214 కవిరాజ ప్రశస్తి

కొల్లా శ్రీకృష్ణారావు

సాహితీ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1990 79 10.00
18653 తెలుగు సాహిత్యం.2215 కవిరాజ త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి సాహితీ జీవితం నర్రా కోటయ్య కవిరాజ సాహితీ సదనమ్, హైదరాబాద్ 1987 44 5.00
18654 తెలుగు సాహిత్యం.2216 భావ విప్లవ వైతాళికుడు కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1986 202 25.00
18655 తెలుగు సాహిత్యం.2217 భగవద్గీత కవిరాజు ... సరళా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1977 120 4.00
18656 తెలుగు సాహిత్యం.2218 కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి వెలగా వెంకటప్పయ్య సాహిత్య అకాడెమి, న్యూఢిల్లీ 2013 200 100.00
18657 తెలుగు సాహిత్యం.2219 కరుణశ్రీ కవితా సౌరభం జంధ్యాల సుమన్ బాబు నవోదయ పబ్లిషర్స్, గుంటూరు 1990 211 30.00
18658 తెలుగు సాహిత్యం.2220 కరుణశ్రీ కవితా విజయశ్రీ జంధ్యాల మహతీశంకర్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 68 25.00
18659 తెలుగు సాహిత్యం.2221 కరుణశ్రీ కవితా కౌస్తుభము జంధ్యాల జయకృష్ణబాపూజీ బుక్ బ్యాంక్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1993 123 30.00
18660 తెలుగు సాహిత్యం.2222 కరుణశ్రీ కవితాశ్రీ గొల్లపూడి ప్రకాశరావు శ్రీ లక్ష్మీ ప్రెస్, గుంటూరు 1974 88 3.00
18661 తెలుగు సాహిత్యం.2223 నారాయణ దర్శనము (ఆదిభట్ల నారాయణదాసు) గుండవరపు లక్ష్మీనారాయణ ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు, విశాఖపట్నం 2003 566 150.00
18662 తెలుగు సాహిత్యం.2224 వ్యాసపీఠము (విమర్శాత్మక సృజనాత్మక వ్యాస సంపుటం) ఆదిభట్ట నారాయణదాసు కర్ర ఈశ్వరరావు ప్రచురణ, గుంటూరు 1974 290 20.00
18663 తెలుగు సాహిత్యం.2225 జాషువా కలం చెప్పిన కథ హేమలతా లవణం నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 1998 205 60.00
18664 తెలుగు సాహిత్యం.2226 జాషువ కవిత్వ తత్వం అడ్సుమిల్లి పూర్ణచంద్రరావు అభ్యుదయ వేదిక ప్రచురణ, విజయవాడ 1972 275 20.00
18665 తెలుగు సాహిత్యం.2227 జాషువా కవితాతత్వం (వ్యాస సంకలనం) నిర్మలానంద జనసాహితీ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1997 49 10.00
18666 తెలుగు సాహిత్యం.2228 జనహితుడు జాషువ (94వ జయంత్యుత్సవ విశేష సంచిక) ... మండల ప్రజా పరిషత్, నెల్లూరు 1990 179 35.00
18667 తెలుగు సాహిత్యం.2229 మహాకవి జాషువ వ్యక్తిత్వం-కవిత్వం ఆర్.ఆర్. సుందరరావు సౌవార్తిక ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1986 374 30.00
18668 తెలుగు సాహిత్యం.2230 జాషువ కృతుల సమాలోచన బి. భాస్కరచౌదరి సమతా పబ్లికేషన్స్, చిత్తూరు 1982 406 40.00
18669 తెలుగు సాహిత్యం.2231 జాషువ జీవిత కవితా ప్రస్థానం బి. భాస్కరచౌదరి సమతా పబ్లికేషన్స్, చిత్తూరు 1979 84 6.00
18670 తెలుగు సాహిత్యం.2232 జాషువ జీవిత కవితా ప్రస్థానం బి. భాస్కరచౌదరి సమతా పబ్లికేషన్స్, చిత్తూరు 1981 93 6.00
18671 తెలుగు సాహిత్యం.2233 గుర్రం జాషువ బి. భాస్కరచౌదరి ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం 2008 144 50.00
18672 తెలుగు సాహిత్యం.2234 జాషువా సాహిత్యము-మానవతావాదము యం.యస్. ప్రభాకరరావు మహాకవి జాషువా జయంతి సమితి ప్రచురణ 1991 324 80.00
18673 తెలుగు సాహిత్యం.2235 జాషువా మానవతావాదం అమూల్యశ్రీ రత్నజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1995 108 20.00
18674 తెలుగు సాహిత్యం.2236 జాషువా కవితా వైభవం అమూల్యశ్రీ సాహితీ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1989 244 30.00
18675 తెలుగు సాహిత్యం.2237 జాషువ గబ్బిలరాయబారం అమూల్యశ్రీ రత్నజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1995 48 15.00
18676 తెలుగు సాహిత్యం.2238 జాషువ కవికోకిలం రెండవ సంపుటి బి. థియడోర్ మహాకవి జాషువా జయంతి సమితి ప్రచురణ 1978 114 6.00
18677 తెలుగు సాహిత్యం.2239 నవయుగ కవిచక్రవర్తి మూడవ సంపుటి బి. థియడోర్ మహాకవి జాషువా జయంతి సమితి ప్రచురణ 1979 123 6.00
18678 తెలుగు సాహిత్యం.2240 హేతువాది జాషువ వ్యాస సంపుటి తేళ్ల సత్యవతి హారిక ప్రచురణ, గుంటూరు 2001 93 35.00
18679 తెలుగు సాహిత్యం.2241 జాషువా ముంటాజ మహల్ కావ్య సమాలోచన అమూల్యశ్రీ రత్నజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2000 118 30.00
18680 తెలుగు సాహిత్యం.2242 జాషువా సాహితీ ప్రస్థానం ఎస్వీ. సత్యనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 119 35.00
18681 తెలుగు సాహిత్యం.2243 విశ్వనరుఁడు కంచర్ల పాండురంగ శర్మ రచయిత, వినుకొండ 2005 120 100.00
18682 తెలుగు సాహిత్యం.2244 జాషువ సాహితీ తపస్సు అమృతపూడి రాజారావు రచయిత, వినుకొండ 2005 160 75.00
18683 తెలుగు సాహిత్యం.2245 దళిత సాహిత్య వాదం-జాషువ కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు, పొన్నూరు 1994 81 10.00
18684 తెలుగు సాహిత్యం.2246 గుఱ్ఱం జాషువా-నవయుగ కవి చక్రవర్తి సొంగా జాకబ్ యస్. స్వరూపరాణి ప్రచురణ, నిడదవోలు 1999 55 20.00
18685 తెలుగు సాహిత్యం.2247 జాషువ సాహిత్యం దృక్పథం-పరిణామం ఎండ్లూరి సుధాకర్ మానస మనోజ్ఞ ప్రచురణలు 2007 156 100.00
18686 తెలుగు సాహిత్యం.2248 జాషువ - మహిళ గుండ్లపల్లి సుందరి అంతర్జాతీయ తెలుగు సభా సంఘము, విజయవాడ 2005 122 50.00
18687 తెలుగు సాహిత్యం.2249 జాషువా కథ ఎండ్లూరి సుధాకర్ మానస ప్రచురణలు, రాజమండ్రి 1992 142 20.00
18688 తెలుగు సాహిత్యం.2250 నవయుగ కవిచక్రవర్తి జాషువా అనర్ఘరత్నాలు తాళ్లూరి లాబన్‌బాబు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 136 65.00
18689 తెలుగు సాహిత్యం.2251 మహాకవి జాషువ కవితా సమీక్ష అద్దేపల్లి రామమోహనరావు రచయిత, కాకినాడ 1996 50 15.00
18690 తెలుగు సాహిత్యం.2252 నవయుగ కవి చక్రవర్తి జాషువా ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2000 118 25.00
18691 తెలుగు సాహిత్యం.2253 దువ్వూరి రామిరెడ్డి రచనలు ఒక పరిశీలన ముప్పాళ్ళ వేంకటశివప్రసాదరావు రచయిత, కాకినాడ 1985 272 75.00
18692 తెలుగు సాహిత్యం.2254 దువ్వూరి రామిరెడ్డి రచనలు ఒక పరిశీలన ముప్పాళ్ళ వేంకటశివప్రసాదరావు రచయిత, కాకినాడ 1985 272 75.00
18693 తెలుగు సాహిత్యం.2255 కవికోకిల దువ్వూరి రామిరెడ్డి కవిత్వం-వ్యక్తిత్వం కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 108 40.00
18694 తెలుగు సాహిత్యం.2256 కవికోకిల దువ్వూరి రామిరెడ్డి (జీవితమూ, సాహిత్యము) కె.వి. రమణారెడ్డి కవికోకిల గ్రంథమాల, నెల్లూరు 1965 452 10.00
18695 తెలుగు సాహిత్యం.2257 కవికోకిల (దువ్వూరి రామిరెడ్డి జీవితము, సాహిత్యము) కె.వి. రమణారెడ్డి దువ్వూరి రామిరెడ్డి విజ్ఞాన సమితి, నెల్లూరు 2004 356 100.00
18696 తెలుగు సాహిత్యం.2258 చలంగారి కథానికా సాహిత్యము అనుశీలనము వావిలాల సుబ్బారావు సౌమ్యముషమ ప్రచురణలు, అమరావతి 1993 626 150.00
18697 తెలుగు సాహిత్యం.2259 చలం నవలలు-సామాజిక చైతన్యం వెన్నవరం ఈదారెడ్డి సరస్వతీ బుక్ డిపో., వరంగల్ 1980 192 12.00
18698 తెలుగు సాహిత్యం.2260 మైదానం లోతుల్లోకి.... అడ్లూరు రఘురామరాజు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2003 92 60.00
18699 తెలుగు సాహిత్యం.2261 చలం మ్యూజింగ్స్ విమర్శనాత్మక పరిశీలన కె.ఎస్. రమణ శ్రీ వల్లీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1987 256 50.00
18700 తెలుగు సాహిత్యం.2262 చలం, విశ్వనాథ, శ్రీశ్రీల సృజనాత్మకత కొండ్రెడ్డి గారి శ్రీరామిరెడ్డి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1995 337 60.00
18701 తెలుగు సాహిత్యం.2263 తెలుగు వెలుగు చలం (సమగ్ర సంపుటి) పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1983 860 100.00
18702 తెలుగు సాహిత్యం.2264 గుడిపాటి వెంకట చలం ఆర్. ఎస్. సుదర్శనం సాహిత్య అకాడెమి, న్యూఢిల్లీ 1990 130 5.00
18703 తెలుగు సాహిత్యం.2265 మా తాతయ్య చలం తురగా జానకీరాణి ప్రత్యూష ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2002 67 50.00
18704 తెలుగు సాహిత్యం.2266 కవి చలం (కవితలతో ఫోటో ఆల్బం) వజీర్ రహ్మాన్ గుడిపాటి వెంకటచలం, హైదరాబాద్ 1994 80 50.00
18705 తెలుగు సాహిత్యం.2267 నూరేళ్ల చలం (వ్యాస సంకలనం) ఓల్గా నూరేళ్ల చలం శతజయంతి కమిటీ ప్రచురణ 1994 188 25.00
18706 తెలుగు సాహిత్యం.2268 అచంచలం బొమ్మారెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 73 30.00
18707 తెలుగు సాహిత్యం.2269 మన చలం (సమీక్షా వ్యాస సంకలనం) కృష్ణాబాయి పర్‌స్పెక్టివ్ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1994 164 65.00
18708 తెలుగు సాహిత్యం.2270 చలం-స్త్రీవాదం ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 116 20.00
18709 తెలుగు సాహిత్యం.2271 చలం శ్మశాన సాహిత్యం నిమ్మగడ్డ వెంకటేశ్వరరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 308 15.00
18710 తెలుగు సాహిత్యం.2272 చలం శ్మశాన సాహిత్యం నిమ్మగడ్డ వెంకటేశ్వరరావు స్టేట్ బుక్ క్లబ్, హైదరాబాద్ 1976 64 3.00
18711 తెలుగు సాహిత్యం.2273 చలం సాహిత్యం రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 120 30.00
18712 తెలుగు సాహిత్యం.2274 చలం జీవిత సాహిత్యాలు ఆరుద్ర, తెలకపల్లి రవి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 42 20.00
18713 తెలుగు సాహిత్యం.2275 చలం సాహిత్యావలోకనం ఎస్.ఎస్. లక్ష్మి రాజా ప్రచురణలు, విజయవాడ 1985 163 12.00
18714 తెలుగు సాహిత్యం.2276 చలం (జీవితం-సాహిత్యం) గొర్రెపాటి వెంకట సుబ్బయ్య దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1958 563 10.00
18715 తెలుగు సాహిత్యం.2277 మ్యూజింగ్స్ ... ... 1957 854 50.00
18716 తెలుగు సాహిత్యం.2278 చలనం...కొత్త ఆలోచన వేదిక (ఆలోచన దర్శం చరణ) రామతీర్థ, జగద్ధాత్రి చలం ఫౌండేషన్ బులెటిన్ 1 (చినుకు పబ్లికేషన్స్) ... 36 15.00
18717 తెలుగు సాహిత్యం.2279 చలనం...కొత్త ఆలోచన వేదిక ఆళ్ళ గురుప్రసాదరావు చలం ఫౌండేషన్ బులెటిన్ 2 (చినుకు పబ్లికేషన్స్) ... 32 15.00
18718 తెలుగు సాహిత్యం.2280 చలనం...కొత్త ఆలోచన వేదిక ఆళ్ళ గురుప్రసాదరావు చలం ఫౌండేషన్ బులెటిన్ 4 (చినుకు పబ్లికేషన్స్) ... 32 15.00
18719 తెలుగు సాహిత్యం.2281 మనస్వి చలం సి. ధర్మారావు, శీలా విర్రారజు గుడిపాటి వెంకటచలం, హైదరాబాద్ 1995 96 40.00
18720 తెలుగు సాహిత్యం.2282 నవలారచయితగా గోపీచంద్ అమ్మంగి వేణుగోపాల్ జయమిత్ర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1988 422 80.00
18721 తెలుగు సాహిత్యం.2283 గోపీచంద్ కథానికలు, వ్యాసాలు ఉమ్మెత్తల లక్ష్మీనారాయణ సాహిత్యవేదిక ప్రచురణ, వనపర్తి 1989 423 100.00
18722 తెలుగు సాహిత్యం.2284 రచయితగా గోపీచంద్ దోనేపూడి రాజారావు నవీనా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1969 111 3.00
18723 తెలుగు సాహిత్యం.2285 గోపీచంద్ సాహిత్యం త్రిపురనేని సుబ్బారావు కవిరాజ సాహితీ సదనమ్, హైదరాబాద్ 1979 48 5.00
18724 తెలుగు సాహిత్యం.2286 గోపీచంద్ జీవిత చరిత్ర త్రిపురనేని సుబ్బారావు ... 1966 148 6.00
18725 తెలుగు సాహిత్యం.2287 నాలోని నీవు-ఒక పరిశీలన యడ్లపల్లి నాగేశ్వరమ్మ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 72 16.00
18726 తెలుగు సాహిత్యం.2288 తెలుగులో స్మృతి సాహిత్యం భరద్వాజ రచనలు వై.ఎ.విశాలక్ష్మి శ్రీ సత్యసాయి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1998 215 100.00
18727 తెలుగు సాహిత్యం.2289 డాక్టర్ రావురి భరద్వాజ పట్నాల సుధాకర్ వై. జితిన్ కుమార్ 2000 138 50.00
18728 తెలుగు సాహిత్యం.2290 హంసధ్వని (భరద్వాజ స్మృతి సాహితీ సమీక్ష) జయంతి బాలగంగాధరం శ్రీకాంత్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్, హైదరాబాద్ 1993 286 75.00
18729 తెలుగు సాహిత్యం.2291 రావూరి భరద్వాజ చిన్నకథలు-సమగ్ర సమీక్ష కోండ్రు కనక దుర్గ బాలాజీ గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 1991 236 40.00
18730 తెలుగు సాహిత్యం.2292 భరద్వాజ భారతం కొల్లూరి కోటేశ్వరరావు తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1983 193 20.00
18731 తెలుగు సాహిత్యం.2293 భరద్వాజ జీవితం - సాహిత్యం త్రిపురనేని సుబ్బారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 118 15.00
18732 తెలుగు సాహిత్యం.2294 శూన్యం నుంచి సృష్టి రావూరి భరద్వాజ నందనం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1992 34 20.00
18733 తెలుగు సాహిత్యం.2295 జీవన సమరం (వ్యధార్తజీవుల యధార్థగాథలు) రావూరి భరద్వాజ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 228 150.00
18734 తెలుగు సాహిత్యం.2296 जीवन संग्राम रावूरि भरव्दाज आन्ध प्रदेश साहित्य आकादेमी 1985 160 30.00
18735 తెలుగు సాహిత్యం.2297 Views And Reviews on Jeevana Samaram Ravuri Bharadwaja Balaji Grandha Mala, Hyd 29 2.00
18736 తెలుగు సాహిత్యం.2298 భరద్వాజ కథా స్రవంతి సశేషం-పరిశీలన సి. బాలకృష్ణయ్య సి.బి. కృష్ణ, సికింద్రాబాద్ 1991 63 25.00
18737 తెలుగు సాహిత్యం.2299 రావూరి భరద్వాజ కాదంబరి పరిశీలనాత్మక వ్యాస సంపుటి వాడ్రేవు పురుషోత్తం ... ... 30 15.00
18738 తెలుగు సాహిత్యం.2300 అనుచితాలు అనురాగాలు లింగం వీరభద్రయ్య చౌదరి త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణం 1976 92 6.00
18739 తెలుగు సాహిత్యం.2301 తాంబూలం-నైవేద్యం లింగం వీరభద్రయ్య చౌదరి శ్రీ కృష్ణా ప్రింటింగ్ వర్స్క్, విజయవాడ 1970 148 20.00
18740 తెలుగు సాహిత్యం.2302 మారిన కాలం లింగం వీరభద్రయ్య చౌదరి శ్రీ కృష్ణా ప్రింటింగ్ వర్స్క్, విజయవాడ 1970 120 3.00
18741 తెలుగు సాహిత్యం.2303 అభిప్రాయాలు-అనుభవాలు లింగం వీరభద్రయ్య చౌదరి త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణం 1972 144 5.00
18742 తెలుగు సాహిత్యం.2304 ఆదర్శాలు అనుమానాలు లింగం వీరభద్రయ్య చౌదరి త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణం 1976 82 6.00
18743 తెలుగు సాహిత్యం.2305 Reflections on The West L.V.B. Chowdary Triveni Publishers, Machilipatnam 1972 62 2.50
18744 తెలుగు సాహిత్యం.2306 పడక్కుర్చీ కబుర్లు-1 (నలుగురు నటీమణులు) ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 48 20.00
18745 తెలుగు సాహిత్యం.2307 పడక్కుర్చీ కబుర్లు-2 (నలుగురు పాత్రదారులు) ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 56 20.00
18746 తెలుగు సాహిత్యం.2308 పడక్కుర్చీ కబుర్లు-3 (నాలుగు క్షేత్రకథానికలు) ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 52 20.00
18747 తెలుగు సాహిత్యం.2309 పడక్కుర్చీ కబుర్లు-4 (నలుగురు రాజులు) ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 56 20.00
18748 తెలుగు సాహిత్యం.2310 పడక్కుర్చీ కబుర్లు-8, 10 (నలుగురు హాస్యరచయితలు, ముళ్ళపూడి నవలలు) ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 48 20.00
18749 తెలుగు సాహిత్యం.2311 పడక్కుర్చీ కబుర్లు-11 (నాలుగు రకాల జానపదాలు) ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 55 20.00
18750 తెలుగు సాహిత్యం.2312 పడక్కుర్చీ కబుర్లు-9, 13 (నలుగురు దర్శక నిర్మాతలు) ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 48 20.00
18751 తెలుగు సాహిత్యం.2313 పడక్కుర్చీ కబుర్లు-14 (నాలుగు కాలాలపాటు నిలిచే భాగవతం) ఎమ్బీయస్ ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 51 20.00
18752 తెలుగు సాహిత్యం.2314 విప్లవయోగి-విశ్వకవి, వేమన వేదశాస్త్రము గుర్రం వెంకటరెడ్డి, పోచన రామిరెడ్డి గుర్రం వెంకటరెడ్డి, కర్నూలు 1988 592 90.00
18753 తెలుగు సాహిత్యం.2315 వేమన యోగము (వేమనయోగ బోధన సాధనపై ప్రప్రథమ పరిశీలన) మేడపాటి వెంకటరెడ్డి మేడపాటి రామకృష్ణారెడ్డి, అర్తమూరు 1984 263 44.00
18754 తెలుగు సాహిత్యం.2316 విశ్వదాభిరామ వినురవేమ త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు వేమన వికాసకేంద్రం, విజయవాడ 1981 286 25.00
18755 తెలుగు సాహిత్యం.2317 విశ్వదాభిరాముడు వేమన త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు బి.ఎస్. శైలేంద్ర, మద్రాసు 1992 40 20.00
18756 తెలుగు సాహిత్యం.2318 విశ్వదాభిరామ వినురవేమ-విశ్వరూప సందర్శనయోగం త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు వేమన వికాసకేంద్రం, విజయవాడ 1981 16 1.00
18757 తెలుగు సాహిత్యం.2319 వేమన దర్శనము-విరసం పేరిట వక్రభాష్యం త్రిపురనేని వెంకటేశ్వరరావు వేమన వికాసకేంద్రం, విజయవాడ 1982 138 6.00
18758 తెలుగు సాహిత్యం.2320 వేమన కవితాతత్త్వం పి.వి. అరుణాచలం ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం 2000 140 80.00
18759 తెలుగు సాహిత్యం.2321 వేమన-నాథ సంప్రదాయం ముదిగంటి సుజాతారెడ్డి రోహణమ్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1993 131 40.00
18760 తెలుగు సాహిత్యం.2322 వేమన పద్యాలు (పారిస్ ప్రతి క్రీ.శ.173) ఎన్. గోపి చైతన్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1990 111 40.00
18761 తెలుగు సాహిత్యం.2323 వేమన్నవాదం ఎన్. గోపి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1980 130 20.00
18762 తెలుగు సాహిత్యం.2324 నాథయోగి మన వేమన కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి రమశ్రీ ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 1987 316 50.00
18763 తెలుగు సాహిత్యం.2325 వేమన వివిధ దృక్కోణాలు ... వేమన వికాసకేంద్రం, విజయవాడ 1982 300 30.00
18764 తెలుగు సాహిత్యం.2326 వేమన్న ఏమన్నాడు యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల, విజయవాడ 1986 243 15.00
18765 తెలుగు సాహిత్యం.2327 వేమన కాలనిర్ణయము చిలకల వెంకట సుబ్బారెడ్డి ఇంద్రసేనా పబ్లికేషన్స్, బెంగుళూరు 1998 144 60.00
18766 తెలుగు సాహిత్యం.2328 వేమన పద్య సందేశం బి. గురుమూర్తి రచయిత, కర్నూలు 1995 240 40.00
18767 తెలుగు సాహిత్యం.2329 విప్లవయోగి-విశ్వకవి, వేమన వేదశాస్త్రము గుర్రం వెంకటరెడ్డి, పోచన రామిరెడ్డి గుర్రం వెంకటరెడ్డి, కర్నూలు 1988 592 95.00
18768 తెలుగు సాహిత్యం.2330 వేమన సమగ్రచిర స్వరూపము ఎస్.ఎమ్. సుభాని శ్రీ చింతలపాటి బాపిరాజు ధర్మసంస్థ 2009 147 60.00
18769 తెలుగు సాహిత్యం.2331 లోకకవి వేమన (జీవితం, పద్యమంజరి, ప్రశంసలు) మరుపూరు కోదండరామరెడ్డి వేమన ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2005 446 150.00
18770 తెలుగు సాహిత్యం.2332 వేమన తత్వామృతము వెంకటకోటి యోగీంద్రులు శ్రఈ ముచికుంద ఆశ్రమము, కొండమోడు ... 260 50.00
18771 తెలుగు సాహిత్యం.2333 వేమన - సి.ఆర్.రెడ్డి బంగోరె ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1981 103 10.00
18772 తెలుగు సాహిత్యం.2334 వేమన రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1945 164 1.50
18773 తెలుగు సాహిత్యం.2335 వేమన (సి.ఆర్. వేంకటరత్నము బోషింపబడిన వ్యాసాలు) రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1971 131 3.00
18774 తెలుగు సాహిత్యం.2336 Vemana and Samara D. Krishna Reddy Sri Venkateswara University, Tirupathi 1987 219 30.00
18775 తెలుగు సాహిత్యం.2337 వేమన-వీరబ్రహ్మం ... ... ... 40 2.00
18776 తెలుగు సాహిత్యం.2338 Vemana and Sarvajna Gandham Appa Rao T.T.D., Tirupathi 1982 163 30.00
18777 తెలుగు సాహిత్యం.2339 ప్రజాకవి వేమనయోగి మరుపూరు కోదండరామరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1975 83 3.00
18778 తెలుగు సాహిత్యం.2340 వేమన రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1929 216 1.50
18779 తెలుగు సాహిత్యం.2341 వేమన-పాశ్చాత్యులు మరువూరు కోదండరామరెడ్డి నెల్లూరు వర్ధమాన సమాజమువారి ప్రచురణము 1971 167 5.00
18780 తెలుగు సాహిత్యం.2342 Vemana (Through Western Eyes) V.R. Narla Vemana Foundation, Hyderabad 2006 76 50.00
18781 తెలుగు సాహిత్యం.2343 Vemana V.R. Narla Vemana Foundation, Hyderabad 2006 85 50.00
18782 తెలుగు సాహిత్యం.2344 వేమన నార్ల వెంకటేశ్వరరావు వేమన ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2006 89 50.00
18783 తెలుగు సాహిత్యం.2345 మన వేమన ఆరుద్ర వేమన ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2006 170 60.00
18784 తెలుగు సాహిత్యం.2346 వేమన సూక్తులు చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ| లక్షీనారాయణ గ్రంథమాల, చెన్నై 1977 147 4.00
18785 తెలుగు సాహిత్యం.2347 ప్రజాకవి వేమన చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1994 20 1.00
18786 తెలుగు సాహిత్యం.2348 యోగి వేమన బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ ధ్యనా లహరి పబ్లికేషన్స్, బెంగుళూరు 2005 16 15.00
18787 తెలుగు సాహిత్యం.2349 వేమన అనుభవ సారం అనుమాండ్ల భూమయ్య శ్రీ మనస్వినీ ప్రచురణలు, వరంగల్లు 2012 123 75.00
18788 తెలుగు సాహిత్యం.2350 సజీవ సంప్రదాయంగా వేమన స.వెం. రమేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రాచ్య లిఖిత గ్రంథాలయం 2008 57 20.00
18789 తెలుగు సాహిత్యం.2351 Guide to Prose Test వేమన పొన్నెకంటి మారుతీ బుక్ డిపో, గుంటూరు 71 1.50
18790 తెలుగు సాహిత్యం.2352 వేమనయోగి పద్యరత్నములు ... శ్రీ రామా బుక్క డిపో., రాజమండ్రి 1934 90 0.12
18791 తెలుగు సాహిత్యం.2353 వేమన యోగి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1994 62 10.00
18792 తెలుగు సాహిత్యం.2354 వేమనపద్య కఠిన పదార్థ మంజరి ... సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., చెన్నై 1957 123 2.50
18793 తెలుగు సాహిత్యం.2355 వేమనపద్య కఠిన పదార్థ మంజరి నేదునూరి గంగాధరం యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్స్, రాజమండ్రి 1951 90 1.50
18794 తెలుగు సాహిత్యం.2356 వేమన (ఉపదేశామృతం) యస్.యం. సుభాని వేమన ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2010 135 20.00
18795 తెలుగు సాహిత్యం.2357 వేమన వేదము పి.వి. రమణారెడ్డి రాజేశ్వరమ్మ గ్రంథమాల, నరసరావుపేట 1994 123 20.00
18796 తెలుగు సాహిత్యం.2358 వేమన యోగి చిలకల కృష్ణమూర్తి శుకశ్రీ పబ్లికేషన్స్, మార్కాపురం 1977 192 8.00
18797 తెలుగు సాహిత్యం.2359 వేమన యోగి డి. వేంకటావధాని మాతృశ్రీ రాజరాజేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, మార్కాపురం 1981 95 1.50
18798 తెలుగు సాహిత్యం.2360 వేమన యోగి డి. వేంకటావధాని ది ఓరియంట్ పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1958 110 5.00
18799 తెలుగు సాహిత్యం.2361 వేమన జీవిత చరిత్ర వీయస్ గొల్లపూడి వీరస్వామి, రాజమండ్రి 1989 278 25.00
18800 తెలుగు సాహిత్యం.2362 మోదుకూరు వేమన జయంత్యుత్సవముల సంక్షిప్త చరిత్ర మొవ్వా వీరారెడ్డి ... 1983 65 3.00
18801 తెలుగు సాహిత్యం.2363 వేమన భావన యస్. గంగప్ప జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 134 15.00
18802 తెలుగు సాహిత్యం.2364 వేమన మాట, బాట సహవాసి ... ... 68 5.00
18803 తెలుగు సాహిత్యం.2365 Verses of Vemana Free Rendering into English A.L.N. Murty Andhra Pradesh Sahitya Akademi, Hyd 1978 72 10.00
18804 తెలుగు సాహిత్యం.2366 అవతారమూర్తి - వేమన వి. శ్రీరామకృష్ణ భాగవతారు రచయిత, గుంటూరు 1991 66 10.00
18805 తెలుగు సాహిత్యం.2367 యోగి వేమన కోట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ఐ.ఎన్.ఆర్. పబ్లకేషన్స్, నెల్లూరు 1979 40 2.50
18806 తెలుగు సాహిత్యం.2368 వేమన జ్ఞాన వికాసము నడింపల్లి సత్యనారాయణ అవ్వగారి మఠము, అబ్బినేని గుంటపాలెం 1984 78 5.00
18807 తెలుగు సాహిత్యం.2369 భగవాన్ శ్రీ వేమన వి. శ్రీరామకృష్ణ భాగవతారు రచయిత, గుంటూరు ... 112 6.00
18808 తెలుగు సాహిత్యం.2370 యోగశిరోమణి వేమన జీవిత చరిత్రము చిట్టెపు వేమారెడ్డి రచయిత, కొరిటెపాడు, గుంటూరు 1950 96 2.00
18809 తెలుగు సాహిత్యం.2371 వేమన్న యోగి నందివెలుఁగు వేంకటేశ్వరశర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1978 36 2.00
18810 తెలుగు సాహిత్యం.2372 వేమన వంగూరి సుబ్బారావు ... 1922 215 1.00
18811 తెలుగు సాహిత్యం.2373 వేమన విప్లవం ... ... ... 68 2.00
18812 తెలుగు సాహిత్యం.2374 విశ్వదాభిరామ వినురవేమ నడింపల్లి సత్యనారాయణ అవ్వగారి మఠము, అబ్బినేని గుంటపాలెం 1984 26 1.00
18813 తెలుగు సాహిత్యం.2375 వేమన మతం-సర్వజన హితం గాలి గుణశేఖర్ గౌరు తిరుపతి రెడ్డి, ప్రొద్దుటూరు 2000 136 20.00
18814 తెలుగు సాహిత్యం.2376 వేమన జ్ఞాన వికాసము నడింపల్లి సత్యనారాయణ అవ్వగారి మఠము, అబ్బినేని గుంటపాలెం ... 78 2.00
18815 తెలుగు సాహిత్యం.2377 వేమన గుఱ్ఱం భానుమూర్తి తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 80 3.00
18816 తెలుగు సాహిత్యం.2378 ప్రజా కవులు జి. అప్పారావు యూనివర్సటీ ఆఫ్ చెన్నై 1974 61 2.00
18817 తెలుగు సాహిత్యం.2379 దుర్భాక రాజశేఖరశతావధాని చారిత్రక కావ్యాలు ఎం. జయదేవ్ పద్మావతి ప్రచురణలు, గుడివాడ 1985 446 80.00
18818 తెలుగు సాహిత్యం.2380 వేలూరి శివరామ శాస్త్రి కృతులు-సమీక్ష జంధ్యాల శంకరయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1981 375 45.00
18819 తెలుగు సాహిత్యం.2381 రత్నకవి సాహిత్యానుశీలనము నిష్ఠల సుబ్రహ్మణ్యం సాహితీ మేఖల, చుండూరు 1986 240 20.00
18820 తెలుగు సాహిత్యం.2382 చిలకమర్తి సాహిత్య సేవ మూక్తేవి భారతి తెలుగు పరిశోధన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1988 320 100.00
18821 తెలుగు సాహిత్యం.2383 కళాప్రపూర్ణ త్రిపురాన వేంకటసూర్యప్రసాదరావు చెన్నముసెట్టి బాబాలిరావు రచయిత, రేపల్లె 1991 280 60.00
18822 తెలుగు సాహిత్యం.2384 కాటూరివారి సాహితీ సమాలోచనము పింగళి వేంకట కృష్ణారావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1992 296 90.00
18823 తెలుగు సాహిత్యం.2385 చర్లగణపతిశాస్త్రి గారి సాహిత్య రచనలు, పరిశీలన బొడ్డేపల్లి ప్రసాదరావు ఆర్ష విజ్ఞాన పరిషత్తు, విశాఖపట్టణం 2007 292 100.00
18824 తెలుగు సాహిత్యం.2386 గౌతమీ కోకిల వేదుల సాహిత్య వసంతం పంపన సూర్యనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 326 80.00
18825 తెలుగు సాహిత్యం.2387 మధు రథ ప్రస్థానము పున్నమరాజు నాగేశ్వరరావు శ్రీ మధునాపంతుల ట్రస్ట్, రాజమహేంద్రి 2009 132 80.00
18826 తెలుగు సాహిత్యం.2388 పరామర్శ (గోపాలరెడ్డి తొలికవితల సమీక్ష) నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు రచయిత, గుంటూరు 1986 76 8.00
18827 తెలుగు సాహిత్యం.2389 బెజవాడ గోపాలరెడ్డి కవితా సౌరభాలు అమూల్యశ్రీ ఆంధ్ర సారస్వత సమితి, మచిలీపట్టణం 1986 129 12.00
18828 తెలుగు సాహిత్యం.2390 ఆచార్య వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు జీవితం-రచనలు-సమాలోచనం వి. వీరాచారి అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, వరంగల్ 2013 192 90.00
18829 తెలుగు సాహిత్యం.2391 శ్రీమన్సంపన్ముడుంబై రంగకృష్ణమాచార్యులగారి పద్యకవిత పటుత్వ-పరిశీలనము ఎం.ఎ. పద్మశ్రీ మోదకు జిల్లా రచయితల సంఘం ప్రచురణ 2013 143 116.00
18830 తెలుగు సాహిత్యం.2392 మధురకవితలు ఎల్లోరా విజయ పబ్లిషింగ్ కంపెనీ, విజయవాడ ... 541 10.00
18831 తెలుగు సాహిత్యం.2393 ఎల్లోరా రచనలు-సమగ్ర పరిశీలన ఎస్. శరత్ జ్యోత్స్నారాణి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 203 45.00
18832 తెలుగు సాహిత్యం.2394 నిడదవోలు వెంకటరావు గారి జీవితం-వాఙ్మయ సూచిక యన్. వెంకటరావు నిష్టల వెంకటరావు, హైదరాబాద్ 1988 138 15.00
18833 తెలుగు సాహిత్యం.2395 తుమ్మల సాహిత్యం ఏటుకూరు ప్రసాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1990 318 50.00
18834 తెలుగు సాహిత్యం.2396 సాహితీ చైత్రరథం హితశ్రీ, సంజీవదేవ్, దొణప్ప... జి.వి. కృష్ణరావు సాహిత్య సమాలోచన సమితి 1981 377 30.00
18835 తెలుగు సాహిత్యం.2397 కళాప్రపూర్ణ ఎస్.టి. జ్ఞానానంద కవి జీవితం-వాఙ్మయ సూచి ఎస్. శరత్ జ్యోత్స్నారాణి వి.వి. రమణ, హైదరాబాద్ 1994 62 35.00
18836 తెలుగు సాహిత్యం.2398 అనుమల వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి జీవితము రచనలు కె.వి. సుందరాచార్యులు సాహిత్య భారతి, సికింద్రాబాద్ 2000 148 45.00
18837 తెలుగు సాహిత్యం.2399 రైతురామాయణము పరిశీలన డింగరి రామాచార్య శ్రీమతి వైజయంతి మాల, కరీంనగర్ 1996 269 90.00
18838 తెలుగు సాహిత్యం.2400 వానమామలై వరదాచార్యుల వారి కృతులు-అనుశీలనము అందె వేంకటరాజము మహేశ్వరి గ్రంథమండలి ప్రచురణ 1986 1131 100.00
18839 తెలుగు సాహిత్యం.2401 కొసరాజు కవితా వైభవం నల్లూరి రామారావు స్నేహ ప్రచురణ, నరసరావుపేట 1997 184 75.00
18840 తెలుగు సాహిత్యం.2402 శీలా వీర్రాజు సాహిత్యం వస్తు రూపాలు సంపతి బాల్‌రెడ్డి శ్రీమతి సంపిత సురంజన, ముస్తాబాద్ 1999 201 75.00
18841 తెలుగు సాహిత్యం.2403 కలానికి ఇటూ అటూ (వ్యాస సంపుటి) శీలా వీర్రాజు రచయిత, హైదరాబాద్ 1999 100 35.00
18842 తెలుగు సాహిత్యం.2404 కథాశిల్పి చాసో యు. ఎ. నరసింహమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 99 40.00
18843 తెలుగు సాహిత్యం.2405 చాసో కవితలు చాగంటి సోమయాజులు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 47 15.00
18844 తెలుగు సాహిత్యం.2406 కొలకలూరి ఇనాక్ సాహితీ సమాలోచనం గుజ్జర్లమూడి కృపాచారి జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 2011 316 180.00
18845 తెలుగు సాహిత్యం.2407 ఆరుద్ర జీవితం-రచనలు-సమగ్ర పరిశీలన ఎల్. సంగయ్య మాధురీ ప్రచురణలు, నందిగామ 1991 464 80.00
18846 తెలుగు సాహిత్యం.2408 ఆరుద్ర త్వమేవాహం కావ్య దర్శనం ఎమ్మెస్సార్ చైతన్య సాహితీ సమాఖ్య, కొత్తగూడెం 1995 141 20.00
18847 తెలుగు సాహిత్యం.2409 అభ్యుదయ కవిత్వంలో ఆరుద్ర ఆర్. నరసింహారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 366 70.00
18848 తెలుగు సాహిత్యం.2410 ముకురాల రామారెడ్డి కవితా ప్రతిభ ముకురాల రామారెడ్డి చంద్రభూషణ్ ప్రచురణలు 1999 32 50.00
18849 తెలుగు సాహిత్యం.2411 కవిలింగన్న కవితామృతం కాణిపాకం లింగన్న సాహితీ క్షేత్రం, చిత్తూరు 1995 147 30.00
18850 తెలుగు సాహిత్యం.2412 మారేపల్లి రామచంద్రశాస్త్రి కవితా సమీక్ష ద్వా.నా. శాస్త్రి శ్రీమతి డి. దుర్గ, అమలాపురం 1987 216 25.00
18851 తెలుగు సాహిత్యం.2413 కవిగారి జీవితం-రచనలు (మారేపల్లి రామచంద్రశాస్త్రి) ద్వా.నా. శాస్త్రి ... ... 104 20.00
18852 తెలుగు సాహిత్యం.2414 బోయ జంగయ్య సాహితీ దర్పణం నోముల సత్యనారాయణ సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2004 132 90.00
18853 తెలుగు సాహిత్యం.2415 అష్టదిగ్గజ కవితావైభవం మహతీశంకర్ ... ... 120 20.00
18854 తెలుగు సాహిత్యం.2416 కవిత్వం కాలాతీత కాంతిరేఖ ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1984 188 18.00
18855 తెలుగు సాహిత్యం.2417 నాగభైరవ కథాకావ్యాలు వొలుకుల శివశంకరరావు మాధవీ ప్రచురణలు, నీలకంఠపురం 1992 226 99.00
18856 తెలుగు సాహిత్యం.2418 శ్రీ నండూరి రామకృష్ణమాచార్య సాహిత్యాను శీలనము-వ్యక్తిత్వము సిద్ధాంత గ్రంథం నండూరి వేంకట సత్యరామారావు శ్రీ నండూరి రామకృష్ణమాచార్య సాహిత్య పీఠం, సికింద్రాబాద్ 2008 316 100.00
18857 తెలుగు సాహిత్యం.2419 అనిశెట్టి సాహిత్యానుశీలనం పి.వి. సుబ్బారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 262 150.00
18858 తెలుగు సాహిత్యం.2420 మహాకవి శ్రీ దాసు శ్రీరాములుగారి కృతులు ఒక సమీక్ష వెలగపూడి వైదేహి శ్రీ దాసు పద్మనాభరావు, విజయవాడ 1986 556 50.00
18859 తెలుగు సాహిత్యం.2421 కవికొండల వెంకటరావు కృతులు-సమీక్ష జడప్రోలు విజయలక్ష్మి శ్రీ పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1989 260 60.00
18860 తెలుగు సాహిత్యం.2422 కొండూరి వీరరాఘవాచార్యుల సాహిత్య పరిప్రభ కొల్లోజు కనకాచారి ప్రపంచాననం ప్రచురణ, నల్లగొండ 2005 272 160.00
18861 తెలుగు సాహిత్యం.2423 నాయని సుబ్బారావు కృతులు పరిశీలన అనుమాండ్ల భూమయ్య శ్రీ మనస్వినీ ప్రచురణలు, వరంగల్లు 2007 258 150.00
18862 తెలుగు సాహిత్యం.2424 డింగరి రామాచార్య జీవితం-సాహిత్య పరిశీలన కటుకోజ్వల మనోహరాచారి వసుధా మనోహరాచారి, కోరుట్ల 2011 117 50.00
18863 తెలుగు సాహిత్యం.2425 శ్రీ ముదివర్తి కొండమాచార్యుల రచనలు-ఒక పరిశీలన చల్లా హరిశ్చంద్ర రచయిత, తిరుపతి 1989 194 25.00
18864 తెలుగు సాహిత్యం.2426 రాకమచర్ల వేంకటదాసు కీర్తనలు జీవితవిశేషాలు సాగి ఆంజనేయశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1990 288 80.00
18865 తెలుగు సాహిత్యం.2427 ప్రజాకవి గరిమెళ్ళ జీవితం-సాహిత్యం ప్రజాకవి గరిమెళ్ళ తి.తి.దే., తిరుపతి 1995 191 40.00
18866 తెలుగు సాహిత్యం.2428 గరిమెళ్ళ సాహిత్యం చల్లా రాధాకృష్ణ శర్మ లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాలా ప్రచురణ 1989 143 120.00
18867 తెలుగు సాహిత్యం.2429 గరిమెళ్ళ వ్యాసాలు బి. కృష్ణకుమారి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1992 175 30.00
18868 తెలుగు సాహిత్యం.2430 జాతీయోద్యమ సాహిత్యం గరిమెళ్ళ కె. ముత్యం విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 135 45.00
18869 తెలుగు సాహిత్యం.2431 మార్గము-మార్గణము (సాహిత్య వ్యాసాలు) జయప్రభ చైతన్య తేజ పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ 2003 235 300.00
18870 తెలుగు సాహిత్యం.2432 యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య (సాహిత్య పరిచయం) తుమ్మా భాస్కర్ యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య సంస్మరణ వేదిక ప్రచురణ 2011 41 10.00
18871 తెలుగు సాహిత్యం.2433 బాపురెడ్డి కవితాత్మ (కవితా వ్యక్తిత్వాల సమీక్ష) జి. రామమోహనరావు భాషా కుటీరం, హైదరాబాద్ 1979 63 5.00
18872 తెలుగు సాహిత్యం.2434 బాపురెడ్డి సాహితీ సమాలోచనం కర్రా కార్తికేయశర్మ వంశీ ఆర్ట్ థియేటర్స్, హైద్రాబాద్ 1980 68 8.00
18873 తెలుగు సాహిత్యం.2435 బాపురెడ్డి కవితా దృక్పథం చింతోజు మల్లికార్జునాచారి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2008 304 300.00
18874 తెలుగు సాహిత్యం.2436 నవభావ నందనం (బాపురెడ్డి రచనలపై వ్యాస సంకలనం) జె. బాపురెడ్డి జూబిలీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2007 407 250.00
18875 తెలుగు సాహిత్యం.2437 ముదిగొండ వీరేశలింగశాస్త్రి గారి జీవితము-కృతులు ముదిగొండ (శివలెంగ) భవాని ఓరియంటల్ ఎడ్యుకేషనల్ సోసైటీ, హైదరాబాద్ 1992 331 150.00
18876 తెలుగు సాహిత్యం.2438 కొడాలి సాహితీ సౌవర్చసం గాలి గుణశేఖర్ తెలుగు పరిశోధన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1988 99 20.00
18877 తెలుగు సాహిత్యం.2439 మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి కృతులు-సమీక్ష నలుకుర్తి రాంబాబు రేఖా ప్రచురణలు, నరసరావుపేట 1989 316 50.00
18878 తెలుగు సాహిత్యం.2440 పానుగంటివారి సాహిత్యసృష్టి (సవిమర్శ పరిశీలనము) ముదిగొండ వీరభద్రశాస్త్రి శత జయంత్యుత్సవ స్మారక ప్రచురణము 1968 418 15.00
18879 తెలుగు సాహిత్యం.2441 బోయి భీమన్న రూపకాలు-తాత్త్విక చింతన తక్కళ్ళ బాలరాజు చైతన్య సాహితీ ప్రచురణ, వరంగల్ 1996 244 100.00
18880 తెలుగు సాహిత్యం.2442 భీమన్న సాహితీదర్శనం అమూల్యశ్రీ ... ... 412 50.00
18881 తెలుగు సాహిత్యం.2443 శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి చిన్నకథలు-సమగ్ర సమీక్ష చామర్తి కనకయ్య శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి 25వ వర్థంతి ప్రచురణ 1979 304 70.00
18882 తెలుగు సాహిత్యం.2444 ఆచార్య విజయము ఆదిశంకర జీవితచరిత్రపై పరిశోధన వింజమూరి విశ్వనాథమయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1995 352 50.00
18883 తెలుగు సాహిత్యం.2445 కొంపెల్ల జనార్దనరావు జీవితం-సాహిత్యం ఏటుకూరు ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 378 35.00
18884 తెలుగు సాహిత్యం.2446 తాపీ ధర్మారావు జీవితం-రచనలు ఏటుకూరు ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 613 80.00
18885 తెలుగు సాహిత్యం.2447 తెలుగు వెలుగు వీరేశలింగం జీవిత చరిత్ర అక్కిరాజు రమాపతిరావు అక్కిరాజు నటరాజ్, కాలిఫోర్నియా 2001 50 20.00
18886 తెలుగు సాహిత్యం.2448 వీరేశలింగం వెలుగు నీడలు దిగవల్లి శివరావు వేమన వికాసకేంద్రం, విజయవాడ 1985 136 20.00
18887 తెలుగు సాహిత్యం.2449 వీరేశలింగంపంతులు సమగ్ర పరిశీలన అక్కిరాజు రమాపతిరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1972 408 20.00
18888 తెలుగు సాహిత్యం.2450 పరశురామ పంతుల రామమూర్తి శుక చరిత్ర-సవిమర్శక సమీక్ష నడిపినేని సూర్యనారాయణ ఈశ్వరీ ప్రచురణలు, కందుకూరు 2004 427 200.00
18889 తెలుగు సాహిత్యం.2451 అజంతాలిపి (అజంతా కవిత్వంపై వ్యాసాలు) సుమనశ్రీ రమణా సుమనశ్రీ ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 1999 91 25.00
18890 తెలుగు సాహిత్యం.2452 స్పూర్తిశ్రీ మహాశ్వేత కావ్యాను శీలనము డి. శారదా దేవి రచయిత్రి, గుంటూరు 1991 96 40.00
18891 తెలుగు సాహిత్యం.2453 రమణీ ప్రియదూతిక (ఒక పరిశీలన) కోటి సూర్యనారాయణమూర్తి రచయిత, పెద్దాపురం 1994 151 45.00
18892 తెలుగు సాహిత్యం.2454 వందేమాతరం - పరిశీలన పి. జ్యోతి భరత్ పబ్లికేషన్స్, హన్మకొండ 1989 185 80.00
18893 తెలుగు సాహిత్యం.2455 వందేమాతరం - కావ్యపరిశీలన కె.కె.వి. శర్మ జాతీయ సాహిత్యపరిషత్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1992 114 40.00
18894 తెలుగు సాహిత్యం.2456 అవలోకనం ... ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 90 50.00
18895 తెలుగు సాహిత్యం.2457 కొయ్యగుర్రం దార్శనికత ... ప్రజాస్వామ్య పరిశోధన కేంద్రం ప్రచురణ 2007 66 40.00
18896 తెలుగు సాహిత్యం.2458 గ్లోబల్ సందర్భంలో నగ్నముని కొయ్యగుర్రం కల్లూరి భాస్కరం ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2007 68 50.00
18897 తెలుగు సాహిత్యం.2459 అమృతం కురిసిన రాత్రి వాక్యలయ-భావపోషణ వై. కామేశ్వరి యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ 1991 101 20.00
18898 తెలుగు సాహిత్యం.2460 తిలక్ కవితాశిల్పం ఎస్జీడి చంద్రశేఖర్ ఎస్జీడి పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 105 15.00
18899 తెలుగు సాహిత్యం.2461 సమాలోచనాత్రయం మాదిరాజు రంగారావు సాహితీ పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2012 241 160.00
18900 తెలుగు సాహిత్యం.2462 ఈ జంట నగరాలు హేమలత శిశిరాలు (కావ్య పరిశీలన) ఇమ్మడోజు భద్రయ్య విశ్వ తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1994 102 30.00
18901 తెలుగు సాహిత్యం.2463 సాహిత్యోపన్యాస సంకలనం బి.యస్. రెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 101 20.00
18902 తెలుగు సాహిత్యం.2464 సాహిత్య వ్యాసావళి బి.యస్. రెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 165 35.00
18903 తెలుగు సాహిత్యం.2465 నాదేశం నా ప్రజలు (విప్లవ కావ్య విమర్శ) ముదిగొండ వీరభద్రయ్య స్వరమాధురి ప్రచురణ, నల్లగొండ 1985 89 16.00
18904 తెలుగు సాహిత్యం.2466 మాలపల్లి అభ్యుదయ మహాకావ్యం అనుమాండ్ల భూమయ్య రస తరంగణి ప్రచురణ, వరంగల్ 1992 102 30.00
18905 తెలుగు సాహిత్యం.2467 అనిసెట్టి అగ్ని వీణ - విశ్లేషణ సిహెచ్. ఆంజనేయులు సుచిత్ర పబ్లికేషన్స్, భువనగిరి 1993 146 20.00
18906 తెలుగు సాహిత్యం.2468 భూమిక ఒక సమగ్ర పరిశీలనం అనందమూర్తి వేటూరి రావికంటి వసునందన్ 1985 157 20.00
18907 తెలుగు సాహిత్యం.2469 మౌనశంఖం (శ్రీరంగం నారాయణబాబు రుధిరజ్యోతి-ఒక పరిశీలన) జూపల్లి ప్రేమచంద్ శ్రీక్రాంతి ప్రింటింగ్ ప్రెస్, తెనాలి 1987 206 25.00
18908 తెలుగు సాహిత్యం.2470 రుధిర జ్యోతిర్దర్శనం (శ్రీరంగం నారాయణబాబు కవితా జీవితం) ఆవంత్స సోమసుందర్ కళాకేళి ప్రచురణలు, పిఠాపురం 1981 124 10.00
18909 తెలుగు సాహిత్యం.2471 శిష్‌ట్లా ఉమామహేశ్వరరావ్ (కవిత్వం-సమాలోచనం) ఏటుకూరు ప్రసాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1998 141 45.00
18910 తెలుగు సాహిత్యం.2472 ఆదిభట్ల నారాయణదాసు సారంగధర విమర్శన గోనుగుంట బ్రహ్మయాచార్యులు రచయిత, ఆత్మకూరు 2005 31 20.00
18911 తెలుగు సాహిత్యం.2473 తదేక గీతం-చైతన్య దీపం నెల్లిమర్ల లక్ష్మి క్రిసెంట్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 73 60.00
18912 తెలుగు సాహిత్యం.2474 శివసాగర్ ఉద్యమం నెలబాలుడు పరిశీలన రామ్‌దాస్. కె జాహ్నవి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1993 167 30.00
18913 తెలుగు సాహిత్యం.2475 శ్రీశ్రీ ఖడ్గసృష్టి కావ్య పరామర్శ సి.వి. ప్రగతి సాహితీ సమితి, విజయవాడ 1974 114 4.00
18914 తెలుగు సాహిత్యం.2476 శ్రీ తిమ్మమాంబ చరిత్ర ఎద్దుల నందిరెడ్డి రఘునాథ అండ్ విష్ణుమూర్తి బ్రదర్స్ 1990 448 48.00
18915 తెలుగు సాహిత్యం.2477 చంద్రరేశా విలాపం-తొలి వికట ప్రబంధం వెలుదండ నిత్యానందరావు బాలకృష్ణ భారతి, సికింద్రాబాద్ 1990 152 50.00
18916 తెలుగు సాహిత్యం.2478 శతాంకుర కావ్యానుశీలనం కె.వి.ఎన్. రాఘవన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 117 60.00
18917 తెలుగు సాహిత్యం.2479 ప్రసన్న కుసుమాయుధ మహాకావ్య ప్రత్యేక సమీక్ష తటపర్తి రాజగోపబాలం శ్రీమతి టి. సుబ్బలక్ష్మి, భీమవరం 1986 323 50.00
18918 తెలుగు సాహిత్యం.2480 శ్రీ వేంకట పార్వతీశ్వర కావ్య పరిశీలన అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ విజ్ఞాన దీపిక ప్రచురణ 1989 212 60.00
18919 తెలుగు సాహిత్యం.2481 అంజలి (జీవన సహచరి శ్రీమతి పద్మావతి స్మృతిలో... చిల్లర శేషగిరిరావు చిల్లర శేషగిరిరావు సంక్రాంతి మిత్రులు ప్రచురణ, ఏలూరు 2012 104 50.00
18920 తెలుగు సాహిత్యం.2482 కుమార భారతి దర్శనం ఆదవాని హనుమంతప్ప కార్తికేయ పబ్లికేషన్స్, అనంతపురం 1993 318 75.00
18921 తెలుగు సాహిత్యం.2483 పేర్వారం జగన్నాథం సాహితీ దర్శనం పి.వి. రమణ సాహితీ సమితి, హన్మకొండ 1994 62 50.00
18922 తెలుగు సాహిత్యం.2484 సాహితీ వసంతం (వ్యాస సంపుటి) పేర్వారం జగన్నాథం సాహితీ బంధు బృందం, హన్మకొండ 1992 119 28.00
18923 తెలుగు సాహిత్యం.2485 పేర్వారం ఇంటర్వ్యూలు జి. వెంకటరత్నం విజ్ఞాన ధుని ప్రచురణలు, వరంగల్లు 1997 120 50.00
18924 తెలుగు సాహిత్యం.2486 ఇరివెంటి రచనలు తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ 1991 179 25.00
18925 తెలుగు సాహిత్యం.2487 రాయప్రోలు రచనలు పరిశీలన-తత్త్వవివేచన ఎం. లావణ్య సరస్వతి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1988 431 60.00
18926 తెలుగు సాహిత్యం.2488 రాయప్రోలు సౌందర్య దర్శనం కొంకా యాదగిరి శ్రీమతి కె. స్వరూప 1989 222 50.00
18927 తెలుగు సాహిత్యం.2489 రాయప్రోలు వారి సాహిత్య సౌందర్య దర్శనం రావూరు వేంకట సత్యనారాయణరావు వంశీ ఆర్ట్ థియేటర్స్, హైద్రాబాద్ 1980 146 8.00
18928 తెలుగు సాహిత్యం.2490 వివేచన (పరిశోధన పత్రిక-రాయప్రోలు జాతీయ సదస్సు ప్రత్యేక సంచిక) వి. సీతా కల్యాణి ఉస్మానియా విశ్వ విద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1993 146 25.00
18929 తెలుగు సాహిత్యం.2491 ప్రజాకవి కాళోజీ (సాహిత్య సమాలోచన) గంటా జలంధర్ రెడ్డి ఆంధ్ర విద్యాలయ కళాశాల, హైదరాబాద్ 2012 632 300.00
18930 తెలుగు సాహిత్యం.2492 తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రజాకవి కాళోజీ కవిత్వం బన్న అయిలయ్య నానీ ప్రచురణలు, వరంగల్ 2013 69 100.00
18931 తెలుగు సాహిత్యం.2493 కాళోజి నారాయణరావు జీవితం-సాహిత్యం తూర్పు మల్లారెడ్డి శక్తి ప్రచురణలు, భువనగిరి 1989 304 40.00
18932 తెలుగు సాహిత్యం.2494 కాళోజీ విరసం ... విప్లవ రచయితల సంఘం ప్రచురణ 2003 33 10.00
18933 తెలుగు సాహిత్యం.2495 బృందావనం వారి పద్యకావ్యం గుహుడు-పరిశీలన మోదుగుల సుబ్బారావు గోపీ కృష్ణ పబ్లికేషన్స్ 2007 140 65.00
18934 తెలుగు సాహిత్యం.2496 ఆలూరి బైరాగి గజానన్ మాధవ్ ముక్తిబోధ్ల (కవిత్వ-తులనాత్మక పరిశీలన) యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ సాహితి ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 1994 237 100.00
18935 తెలుగు సాహిత్యం.2497 బైరాగి కవితాశోభ (సమీక్షా వ్యాసాలు) పింగళి పాండురంగరావు సాహితీ మంజరి, ఒంగోలు 1985 60 10.00
18936 తెలుగు సాహిత్యం.2498 దాశరథి కవితా దర్శనము (విమర్శ) డి. లలితకుమారి ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1981 110 20.00
18937 తెలుగు సాహిత్యం.2499 దాశరథి కావ్య సమీక్షాశరథి ఆచార్య భావన్ శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 184 2.00
18938 తెలుగు సాహిత్యం.2500 దాశరథి కవితా సమాలోచనం మాదిరాజు రంగారావు రసధుని ప్రచురణ, వరంగల్ 1985 49 6.00
18939 తెలుగు సాహిత్యం.2501 కాంతి కవాటం దాశరథి (తిమిరంతో సమరం పై సమీక్షలు) ... మహాంధ్ర ప్రచురణలు, మద్రాసు 1975 108 5.00
18940 తెలుగు సాహిత్యం.2502 సాహితీలత (జీవిత సాహిత్యాల ప్రతిపాదికగా పరిశీలన) ఘట్టి ఆంజనేయశర్మ శ్రీ వాణీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1962 230 4.00
18941 తెలుగు సాహిత్యం.2503 సాహితీ చైతన్య పోతుకూచి సాంబశివరావు సాహిత్య దర్శనం శిరిపురపు జవహర్‌లాల్ విశ్వసాహితి రజతోత్సవ ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1987 119 10.00
18942 తెలుగు సాహిత్యం.2504 కలం కలలు (కవుల పరిచయ వ్యాసాలు) మాకినీడు సూర్యభాస్కర్ సౌమ్య పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 2002 91 10.00
18943 తెలుగు సాహిత్యం.2505 రచన-రసన (మాకినీడు సాహిత్య వ్యక్తత్వ సమీక్ష) మాకినీడు సూర్యభాస్కర్ సౌమ్య పబ్లికేషన్స్, కాకినాడ 2001 88 25.00
18944 తెలుగు సాహిత్యం.2506 అభినవ జయదేవ శ్రీ కన్నెగంటి రాజమల్లాచారి కవితా సమీక్ష) సరగు రంగప్ప కృష్ణమూర్తి విద్యార్థి యువజన బృందాల ప్రచురణ ... 39 25.00
18945 తెలుగు సాహిత్యం.2507 దివాకర్ల వేంకటావధాని జీవితం-సాహిత్యం గోళ్ళ కుమారస్వామి నాయుడు యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ 1998 256 150.00
18946 తెలుగు సాహిత్యం.2508 ఆసూరి మరింగంటి వేంకటనరసింహాచార్యుల రచనల సమగ్ర పరిశీలన మాడభూషిణి రంగాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1988 267 50.00
18947 తెలుగు సాహిత్యం.2509 కార్యముపూడి రాజమన్నారు కవి జీవిత సాహిత్యాలు కార్యంపూడి రాజమన్నారు సుధర్మ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1990 135 40.00
18948 తెలుగు సాహిత్యం.2510 పుష్పగిరి తిమ్మన కృతులు-సమగ్ర పరిశీలన పాలకోడేటి జగన్నాథరావు సువర్ణ గ్రంథమాల, శ్రీకాళహస్తి 1998 572 160.00
18949 తెలుగు సాహిత్యం.2511 శబ్ద శిల్పి శ్రీ దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి భారతీ వరివస్య ఉన్నం జ్యోతివాసు శ్రీ దీపాల రాధాకృష్ణమూర్తిగారు, కావలి 2008 378 200.00
18950 తెలుగు సాహిత్యం.2512 పింగళి లక్ష్మీకాంతం గారి కావ్య సమాలోచనము పింగళి వేంకట కృష్ణారావు పి.వి.యస్. రామారావు, విజయవాడ 2013 448 120.00
18951 తెలుగు సాహిత్యం.2513 ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి సాహిత్య సంచారం ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత్ శర్మ జనకిబాల ప్రచురణ 2011 398 195.00
18952 తెలుగు సాహిత్యం.2514 శ్రీహనుమదింద్రగంటి సాహిత్యసమగ్రావలోకనము రామడుగు వెంకటేశ్వరశర్మ రచయిత, భీమవరం 1988 490 50.00
18953 తెలుగు సాహిత్యం.2515 చైతన్య కవిత తంగిరాల సుబ్బారావు, ఆర్వీయస్ సుందరం చైతన్య కవితా వేదిక, బెంగుళూరు 1996 113 20.00
18954 తెలుగు సాహిత్యం.2516 సంజీవదేవ్ రచనల సమీక్ష, విశ్లేషణ, జీవితం పారుపల్లి కవికుమార్ కవికుమార్ పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 2003 269 120.00
18955 తెలుగు సాహిత్యం.2517 సంజీవదేవ్-సౌందర్యతత్త్వం (కళాతత్త్వ వివేచన) వరుగు భాస్కర్ రెడ్డి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2008 264 60.00
18956 తెలుగు సాహిత్యం.2518 కత్తి పద్మారావు సాహితీ సాక్షాత్కారం మొయిలి శ్రీరాములు రచయిత, శ్రీకాకుళం 2006 269 150.00
18957 తెలుగు సాహిత్యం.2519 ఊటుకూరి లక్ష్మీకాంతమ్మ జీవితం-సాహిత్యం పాకనాటి సూర్యకుమారి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2006 208 125.00
18958 తెలుగు సాహిత్యం.2520 ఊటుకూరి లక్ష్మీకాంతమ్మ జీవితం-సాహిత్యం పాకనాటి సూర్యకుమారి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2006 208 125.00
18959 తెలుగు సాహిత్యం.2521 కేతు వ్యక్తత్వం-సాహిత్యం ... కేతు విశ్వనాథరెడ్డి అభినందన సంఘం, హైదరాబాద్ 1997 98 35.00
18960 తెలుగు సాహిత్యం.2522 మలయశ్రీ కవిత్వం-పరిశీలన ఎస్.శ్యాం ప్రసాద్ సిద్ధార్థ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటి, కరీంనగర్ 2009 184 100.00
18961 తెలుగు సాహిత్యం.2523 అమూల్యశ్రీ అమ్ములయ్య కొల్లా శ్రీ కృష్ణారావు స్వతంత్రవాణి ప్రచురణ, గుంటూరు 2000 109 15.00
18962 తెలుగు సాహిత్యం.2524 నార్లబాట నాగసూరి వేణుగోపాల్ హృదయసుమ పబ్లికేషన్స్, చిత్తూరు 2000 42 20.00
18963 తెలుగు సాహిత్యం.2525 విమర్శకునిగా రాళ్ళపల్లి వి. రమాంజనీ కుమారి ఫ్రెండ్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1987 91 10.00
18964 తెలుగు సాహిత్యం.2526 ఆశావాది కవితాంతరంగం (వ్యాస సంపుటి) యన్. శాంతమ్మ జిల్లా రచయితల సంఘం, కర్నూలు 2008 100 80.00
18965 తెలుగు సాహిత్యం.2527 ఆశావాది ప్రకాశరావు సాహిత్యానుశీలనం మంకాల రామచంద్రుడు శ్రీకళామంజరి ప్రచురణ, షాద్‌నగర్ 2008 340 180.00
18966 తెలుగు సాహిత్యం.2528 దేవ రహస్యాలు కొత్త భావయ్య చౌదరి కొత్త భావయ్య చౌదరి శతజయంత్యుత్సవ కమిటి 1997 174 30.00
18967 తెలుగు సాహిత్యం.2529 శ్రీ మోటూరి వేంకటేశ్వరావు కృతులు-పరిశీలన ఆకుల వెంకట పానకేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 466 150.00
18968 తెలుగు సాహిత్యం.2530 నాయని సుబ్బారావు సాహితీ జీవితం-వ్యక్తిత్వం అక్కిరాజు రమాపతిరావు ఉండేల కళాపీఠం, హైదరాబాద్ 2001 130 60.00
18969 తెలుగు సాహిత్యం.2531 నాయనితో కాసేపు అనుమాండ్ల భూమయ్య శ్రీ మనస్వినీ ప్రచురణలు, వరంగల్లు 2000 122 25.00
18970 తెలుగు సాహిత్యం.2532 తిరునగరి రామాంజనేయులు జీవితం-సాహిత్యం వెన్నిసెట్టి సింగారావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2006 180 120.00
18971 తెలుగు సాహిత్యం.2533 చలవ మిరియాలు (జీవిత చిత్రణలు-సాహిత్య వ్యాసాలు) మల్లాది నరసింహ శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 164 90.00
18972 తెలుగు సాహిత్యం.2534 సమాలోకనము శ్రీరంగాచార్య, వఝల వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశర్మ ఎఱగుడిపాటి భరద్వాజ, హైదరాబాద్ 2009 60 30.00
18973 తెలుగు సాహిత్యం.2535 శ్రీ తిరుమల రామచంద్ర జీవితం-సాహిత్యం అక్కిరాజు రమాపతిరావు సుపథ ప్రచురణలు 2003 163 80.00
18974 తెలుగు సాహిత్యం.2536 బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవి ధార్మికకృతులు-సమగ్ర పరిశీలన మల్లెల శ్రీహరి తి.తి.దే., తిరుపతి 2000 212 171.94
18975 తెలుగు సాహిత్యం.2537 త్రిపురాన వేంకటసూర్యప్రసాదరావు జీవిత సాహిత్యములు చెన్నముసెట్టి బాబాలిరావు శ్రీమతి సిహెచ్. సాయిలక్ష్మి, రేపల్లె 1991 280 60.00
18976 తెలుగు సాహిత్యం.2538 ప్రజాకవి-రోజా కవితలు రావూరు వేంకట సత్యనారాయణరావు భావన ఆర్ట్ థియేటర్స్, హైదరాబాద్ 1982 186 30.00
18977 తెలుగు సాహిత్యం.2539 అంతర్వీక్షణ సార్వభౌమం చేకూరి రామారావు, బేతవోలు రామబ్రహ్మం శ్రీ మనస్వినీ ప్రచురణలు, వరంగల్లు 2003 328 200.00
18978 తెలుగు సాహిత్యం.2540 కొండూరు వీరరాఘవాచార్యుల సాహిత్య పరిప్రభ కొల్లోజు కనకాచారి ప్రపంచాననం ప్రచురణ, నల్లగొండ 2005 272 160.00
18979 తెలుగు సాహిత్యం.2541 పొట్టపల్లి రామారావు వ్యక్తిత్వం సాహిత్యం ఎమ్. భూపాల్ రెడ్డి పొట్లపల్లి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2012 379 300.00
18980 తెలుగు సాహిత్యం.2542 వ్యాసరత్నావళి మల్లాది సూర్యనారాయణశాస్త్రి అద్దేపల్లి అండ్ కో., రాజమహేంద్రవరం 1963 267 8.00
18981 తెలుగు సాహిత్యం.2543 వ్యాస కుసుమాలు కట్టమంచి మహాలక్ష్మి సాయి పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2005 182 100.00
18982 తెలుగు సాహిత్యం.2544 వ్యాస కదంబం కె. సర్వోత్తమరావు ... 1991 134 10.00
18983 తెలుగు సాహిత్యం.2545 వ్యాసాలు-ఉపన్యాసాలు ఎఱ్ఱజు మాధవాచార్యులు అయినాల సూర్యనారాయణమూర్తి, ఏలూరు 1971 179 20.00
18984 తెలుగు సాహిత్యం.2546 వ్యాససుధ సూర్యదేవర రవికుమార్ సూర్యదేవర స్వరూపరాణి, భట్టిప్రోలు 1989 132 15.00
18985 తెలుగు సాహిత్యం.2547 వ్యాసమంజరి కర్ణరాజ శేషగిరిరావు ఆంధ్ర భారతీయ ప్రకాశన మందిరము, విశాఖపట్నం 1983 139 10.00
18986 తెలుగు సాహిత్యం.2548 వ్యాస పూర్ణిమ (సాహిత్య వ్యాససంపుటి) నేతి అనంతరామశాస్త్రి స్వధర్మ స్వరాజ్య సంఘం, చెన్నై 1984 160 15.00
18987 తెలుగు సాహిత్యం.2549 వ్యాస వింశతి నేతి అనంతరామశాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 2000 194 60.00
18988 తెలుగు సాహిత్యం.2550 వ్యాస పారిజాతము క్రొవ్విడి రామం సాహితీ సమితి ... 97 3.00
18989 తెలుగు సాహిత్యం.2551 వ్యాసపారిజాతం గుమ్మా శంకరరావు శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1981 160 20.00
18990 తెలుగు సాహిత్యం.2552 వ్యాస ప్రభాస (సాహిత్య వ్యాస సంపుటి) నిడమర్తి నిర్మలాదేవి సుధాంశ్ ప్రచురణలు 2006 122 120.00
18991 తెలుగు సాహిత్యం.2553 సారస్వత వ్యాస మూక్తావళి బూర్గుల రామకృష్ణారావు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ ... 109 20.00
18992 తెలుగు సాహిత్యం.2554 సారస్వత వ్యాస మూక్తావళి బూర్గుల రామకృష్ణారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 162 25.00
18993 తెలుగు సాహిత్యం.2555 వ్యాసవ్యాసంగాలు వాడపల్లి లక్ష్మీనారాయణచార్యులు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2004 100 60.00
18994 తెలుగు సాహిత్యం.2556 వ్యాసగౌతమి బేతవోలు రామబ్రహ్మం అ.జో-వి.భొ-కందాళం ఫౌండేషన్ 2004 228 120.00
18995 తెలుగు సాహిత్యం.2557 వ్యాస ప్రభాస రావికంటి వసునందన్ కిన్నెర పబ్లికేషన్స్ హైదరాబాద్ 1985 191 20.00
18996 తెలుగు సాహిత్యం.2558 వ్యాస భారతి రావి భారతి ప్రశాంతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1996 142 40.00
18997 తెలుగు సాహిత్యం.2559 వ్యాస కేదారము రాపాక ఏకాంబరాచార్యులు శ్రీమతి రాపాక రుక్మిణి, హైదరాబాద్ 2009 142 80.00
18998 తెలుగు సాహిత్యం.2560 వ్యాస కలాపం వేముగంటి నరసింహాచార్యులు సాహితీ వికాస మండలి, సిద్దిపేట 1988 106 15.00
18999 తెలుగు సాహిత్యం.2561 వ్యాస భారతి జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 182 50.00
19000 తెలుగు సాహిత్యం.2562 నీరాజనం జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి మహతి పబ్లికేషన్స్, కడప 2004 112 50.00