వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -122

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
89001 వ్యవసాయ శాస్త్రము ప్రథమ సంపుటము, రెండవ భాగము గోటేటి జోగిరాజు విజ్ఞాన చంద్రికా మండలి, చెన్నపట్టణము 1914 336 1.50
89002 వ్యావసాయిక యంత్రదర్శిని కొన్ని సేద్య పరికరాలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ శాఖ 2000 20 10.00
89003 రైతులు గోవులు స్వామీ రామసుఖదాస్, యన్.సి.హెచ్.వి. రంగనాథ్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2008 64 2.00
89004 సేద్యం పెమ్మరాజు భానుమూర్తి బాలజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 48 5.00
89005 Turmeric M. Ramasubba Reddy Muddireddy Krishnaveni Publications 2004 83 50.00
89006 టమాట, వంగ, బెండ టి.బి. గౌర్, టి. రమేష్ బాబు ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 2008 92 25.00
89007 పొగాకు, తమలపాకు టి.బి. గౌర్, టి. రమేష్ బాబు ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 2000 66 20.00
89008 ప్రత్తి టి.బి. గౌర్, టి. రమేష్ బాబు ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 2005 58 25.00
89009 Coconut, Oil Palm T.B. Gour, D.D.R. Reddy ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 2000 64 50.00
89010 Cashew T.B. Gour, D.D.R. Reddy ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 2000 40 50.00
89011 Sorghum Insect Identification Handbook 124 25.00
89012 Sorghum and Pearl Millet Disease Identification 1978 88 25.00
89013 కొబ్బరి, ఆయిల్‌పామ్ టి.బి. గౌర్, టి. రమేష్ బాబు ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 2008 64 50.00
89014 క్యాబేజి, దోస జాతి కూరగాయలు టి.బి. గౌర్, టి. రమేష్ బాబు ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 2000 88 25.00
89015 మొక్కజొన్న టి.బి. గౌర్, టి. రమేష్ బాబు ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 2000 52 50.00
89016 Nagadevatha (నాగదేవత) ... ... ... 65 5.00
89017 సీతాకోక చిలుకలు పద్మవల్లి Rishi Valley Education Centre 2005 46 10.00
89018 కీటకాదుల వర్ణనము ... The Christian Literature Society for India 1896 61 1.00
89019 కీటక నాశకాలు వి. లక్ష్మీనారాయణ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1987 123 3.50
89020 Insects M.S. Mani National Book Trust, India 1997 162 43.00
89021 The Amazing World of Insects U.C. Chopra Publications Division 1987 110 25.00
89022 The New Naturalist Butterflies E.B. Ford Collins St. James Place, London 1946 368 15.00
89023 Spiders of the World Rod & Ken Preston Mafham Blandford Press, Poole 1984 191 250.00
89024 Butterfly Lives S. Beaufoy Collins St. James Place, London 1947 128 25.00
89025 Insects H.B. Devaraj Sarkar, G.T. Narayana Rao P.N. Kamat, Bangalore 1978 26 5.00
89026 A Picture Book of Insects Vitaly Tanasyichuk, Pavel Kotsubinsky Raduga Publishers, Moscow 1989 38 15.00
89027 Blue Angels And Whales Robert Gibbings Penguin Books 1938 117 10.00
89028 Tropical Freshwater Aquaria George Cust And Peter Bird Bantam Books, London 1972 159 15.00
89029 Sea Fishing Clive Gammon Hamlyn, London 1980 159 10.00
89030 Coarse Fishing N. Scott Wills & Hepworth Ltd 1969 50 1.00
89031 You & Your Aquarium Dick Mills Dorling Kindersley, London 1986 288 100.00
89032 How to Keep Fish At Home B.F. Chhapgar Department of Fisheries, Bombay 1991 42 15.00
89033 Ornamental Fishes V.K. Dey Hand Book of Aquafarming 76 15.00
89034 Fishes Mary Chandy National Book Trust, India 1989 183 27.00
89035 చిట్టి చేపలు రావెల సాంబశివరావు అమరావతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1997 48 15.00
89036 The Study of Fishes Made Simple Eugene V. Mohr Made Simple Books, New York 1962 159 15.00
89037 The Handy Life in the Ocean GK Book Thomas E. Svarney & Patricia Barnes Svarney Jaico Publishing House, Mumbai 2007 254 275.00
89038 A Whale of a Tale or the Dilemma of Dolhins and Duckbills Ambassador College Production 1968 20 10.00
89039 Animals in the Wild Monkey Mary Hoffman Windward Belitha Press 1983 20 10.00
89040 వన్యమృగాలను పరిరక్షించండి ... ... 1971 30 10.00
89041 Group Animals 2 to 40 50 20.00
89042 Explore South Africa Contents Special Issue 2015 122 125.00
89043 Our Forests 20 10.00
89044 Animals of the Indian Jungle Book One 20 10.00
89045 Wildlife of the World Animals of Europe Bent Jorgensen Hodder And Stoughton, London 24 10.00
89046 Animal World Lt Col A. David and Shivakumar Childrens Book Trust New Delhi 1973 73 11.50
89047 Red Steppe, Orange Ruins, Yellow Sands, Green Valley Olga Shartse Raduga Publishers, Moscow 1981 97 15.00
89048 How They Live Y. Charushin 1976 30 10.00
89049 Jersey Wildlife Preservation Trust International Breeding Centre for Some of the worlds 36 10.00
89050 Rare Animals I. Akimushkin Progress Publishers, Moscow 1978 20 10.00
89051 Wild Life in the City Alan C. Jenkins Webb & Bower, England 1982 160 150.00
89052 The Oxford Companion to Animal Behaviour David McFarland Oxford University Press 1981 657 250.00
89053 Treakking Adventure And Environmental Scenario of Kumaun Himalaya Trilochan Arya Shree Almora Book Depot 1992 144 75.00
89054 Deer Hunting Norman Strung J.B. Lippincott Company, New York 1973 239 100.00
89055 Tigerland Kailash Sankhala Collins St. James Place, London 1975 100 60.00
89056 Panthers Moon and Other Stories Ruskin Bond Penguin Books 1992 128 50.00
89057 Great Indian Hunting Stories Stephen Alter Penguin Books 1988 269 60.00
89058 True Stories of Big Game And Jungles Lilian Gask George G. Harrap & Co. Ltd 235 5.00
89059 The African Adventurers Peter Hathaway Capstick St. Martins Press, New York 1992 244 75.00
89060 Encounters with Nature Leslie Brown Oxford University Press 1979 194 250.00
89061 No Room in the Ark Alan Moorehead Hamish Hamilton, London 1959 227 55.00
89062 African Game Trails 532 25.00
89063 Big Game Encounters Stanley Jepson H.F. & G. Witherby, Ltd 1936 196 25.00
89064 Tigers, Durbars And Kings Fanny Edens Indian Journals Janet Dunber, John Murray John Marray Publishers 1988 202 100.00
89065 Tiger Tiger Arjan Singh Jonathan Cape, London 1984 192 25.00
89066 Ramblings in Tigerland Sher Jung Orient Longmans 1970 180 15.00
89067 Tiger for Breakfast the Story of Boris of Kathmandu Michel Peissel Allied Publishers Private Limited 1972 282 25.00
89068 The Tiger of Rajasthan Colonel Kesri Singh Robert Hale Limited, London 1959 191 30.00
89069 Wildlife in India / British Wildlife V.B. Saharia, Richard Fitter Natraj Publishers, Dehra Dun 1982 278 125.00
89070 Wildlife Holidays in India Vinod Mehta Outlook Traveller 2006 718 250.00
89071 Chhattisgarh Wildlife Parks Outlook Traveller 2008 128 75.00
89072 Going Wild .. 24 10.00
89073 The Wild & the Wonderful 42 10.00
89074 National Parks of India R.S. Bisht Publications Division 2002 226 95.00
89075 Man Eater Tales of Lion and Tiger Encounters Edward Hodges Hill Cockbird Press 1992 342 55.00
89076 The Snow Leopard Peter Matthiessen Harper Collins Publishers India, New Delhi 1993 312 95.00
89077 Wild Animals I Have Known Ernest Thompson Seton Looking Glass Library, New York 218 25.00
89078 The Panther on The Prowl M.D. Chaturvedi National Book Trust, India 1969 85 3.25
89079 The Call of the Man Eater Kenneth Anderson George G. Harrap & Co. Ltd 1961 274 25.00
89080 Nine Man Eaters and One Rogue Kenneth Anderson Harper Collins Publishers India, New Delhi 1991 213 50.00
89081 Man Eaters and Jungle Killers Kenneth Anderson George G. Harrap & Co. Ltd 1961 199 15.00
89082 The Black Panther of Sivanipalli Kenneth Anderson Rupa & Co., New Delhi 1981 247 2.50
89083 The Tiger Roars Kenneth Anderson Harper Collins Publishers India, New Delhi 1991 262 50.00
89084 The Kenneth Anderson Omnibus Volume 2 Kenneth Anderson Rupa & Co., New Delhi 2004 747 295.00
89085 The Man Eating Leopard of Rudraprayag Jim Corbett Oxford University Press 1948 154 45.00
89086 Tree Tops Jim Corbett Oxford University Press 1994 30 15.00
89087 Face to Face with A Man Eater Kenneth Anderson, M. Monippally Central Institute of English and Foreign Languages 1979 64 2.75
89088 Jim Corbetts India R.E. Hawkins Oxford University Press 1987 250 250.00
89089 Jim Corbett of India Anand S. Khati Pelican Creations International 2003 320 495.00
89090 My India Jim Corbett Oxford University Press 1968 190 10.00
89091 Man against Man Eaters Jim Corbett Oxford University Press 1957 162 2.50
89092 The Man Eating Leopard of Rudraprayag Jim Corbett 191 10.00
89093 The Temple Tiger Jim Corbett Oxford University Press 1985 183 22.50
89094 Jungle Lore Jim Corbett Oxford University Press 1953 168 15.00
89095 Man Eaters of Kumaon Jim Corbett Oxford University Press 1947 144 15.00
89096 Man Eaters of Kumaon Jim Corbett Oxford University Press 1955 218 20.00
89097 The Amateur Naturalist Gerald Durrell Penguin Books 1985 396 100.00
89098 My Family And Other Animals Gerald Durrell Penguin Books 1980 301 25.00
89099 This is the Jungle More Tales of The Man Eaters Kenneth Anderson Rupa & Co., New Delhi 1977 221 10.00
89100 Man Eaters And Memories J.E. Carrington Turner Jaico Publishing House, Mumbai 1967 175 5.00
89101 Tales of Shikar Raja Yadvendra Dutt Jaico Publishing House, Mumbai 1972 172 2.50
89102 The Spotted Sphinx Joy Adamson Fontana Books 1969 256 25.00
89103 The Wild Life of India E.P. Gee Collins Fontana Books 1969 224 25.00
89104 On the Trail Ivan Aramilev Foreign Languages Publishing House 1940 345 15.00
89105 Tryst With Tigers Sher Jung Hind Pocket Books 235 20.00
89106 Animals Blubird Books 1996 237 40.00
89107 The Jungle Books Rudyard Kipling Rudyard Kipling Dell Publishing House 1964 350 5.00
89108 The Jungle Book Rudyard Kipling Macmillan And Co., Limited 1984 277 55.00
89109 Looking at Wildlife Nicholas Hammond Beaver Books 1977 157 10.00
89110 Manorama Tell Me Why Volume 6 No. 8 M.M. Publications Ltd 2012 97 15.00
89111 African Animals Yukio Togawa Kodansha International Ltd, Tokyo 1974 152 55.00
89112 Hand Book for Humanitarians The Animal Welfare Board, Madras 127 1.00
89113 Ten True Animal Rescues Je anne Betancourt Scholastic Inc. New York 1998 66 15.00
89114 Streamsin the Sahara C.R. Marsh Echoes of Service Bath 1972 197 25.00
89115 Circus Amusement for the Uncivilised The Animal Welfare Board, Madras 72 25.00
89116 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని వన్యప్రాణి అభయారణ్యాలు మరియు జాతీయ పార్కులు ... ... ... 20 10.00
89117 Endangered Animals of India and their Conservation S.M. Nari National Book Trust, India 1992 104 28.00
89118 Dinosaurs of India Ashok Sahni National Book Trust, India 2001 110 50.00
89119 Elephant Lord of the Jungle Ramesh Bedi National Book Trust, India 1969 100 3.25
89120 Wild Woodnotes Jit Roy National Book Trust, India 1982 64 2.50
89121 Whos Who At the Zoo Ruskin Bond National Book Trust, India 1974 30 2.50
89122 The Breeding of Farm Animals Chapman Pincher Penguin Books 1946 149 5.00
89123 Domestic Animals Harbans Singh National Book Trust, India 1966 156 10.00
89124 The Tiger of Rajasthan Colonel Kesri Singh Jaico Publishing House, Mumbai 1967 198 2.50
89125 The Man Eater of Rupaidiha and Other stories Andrew McDearmid Jaico Publishing House, Mumbai 1970 195 5.00
89126 The Bedside Book of Adventure The Readers Digest Book 294 5.00
89127 Lion adventure Willard Price Knight Books 1967 189 2.20
89128 The Human Adventure B.N. Joshi Macmillan And Co., Limited 1966 180 1.25
89129 Death in The Dark Continent Peter Hathaway Capstick St. Martins Press, New York 1989 238 5.00
89130 Shikar Khan Saheb Jamshed Butt Jaico Publishing House, Mumbai 1975 182 25.00
89131 Modern Adventure F.E.S. Finn The English Language Book Society 1963 154 20.00
89132 The Forest Natures Gift to Man Charles I. Coombs Popular Library, New York 1964 128 2.50
89133 Cupid in the Clouds, Africa At Last and etc., W.H. Allen & Co., Ltd 192 15.00
89134 Modern Adventure Rupa & Co., New Delhi 1980 258 15.00
89135 Adventiures of Exploration Book IV Africa John Scott Keltie George Philip & Son, Limited 180 20.00
89136 A Book of Sea Journeys Ludovic Kennedy 395 55.00
89137 పెంపుడు కుక్కలు సంరక్షణ సిహెచ్. రమేశ్, వై. కస్పారెడ్డి ... ... 113 25.00
89138 కుక్కలు సంరక్షణ పెంపకం ఆర్. శ్రీనివాసరావు రవలా ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1981 100 6.00
89139 డాగ్ గైడ్ కె.జి. కృష్ణయ్య న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1997 145 30.00
89140 హైదరాబాద్ నరహంతకి ... ... ... 181 10.00
89141 హైదరాబాదు నరభక్షకి, గడేసాల్ అడవి ఎనుము ... ... ... 181 10.00
89142 ప్రజల్ని వేటాడే బెబ్బులులు జిమ్. కార్బెట్, సూరాబత్తుల సుబ్రహ్మణ్యం గుండిమెడాస్, ఏలూరు 1961 157 1.50
89143 చెట్లు నాటిన మనిషి టి.వి.ఎస్. రామన్ బాలసాహితి, హైదరాబాద్ 1996 17 5.00
89144 పెంపుడు జంతువులు హర్బన్స్ సింగ్, కె. లక్ష్మణ్ణ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1994 179 35.00
89145 పులి పులి ... సి.పి.ఆర్. పర్యావరణ విద్యా కేంద్రం ... 30 10.00
89146 మృగరాజు ఏనుగు బెబ్బులి ... గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 68 6.50
89147 జంతు ప్రపంచము వారణాసి సుబ్రహ్మణ్యము కవిరాజ పబ్లిషర్సు, సికింద్రాబాద్ 1957 119 15.00
89148 భూమి, మన్ను ఎస్.పి. రాయ్‌చౌధురి, బి.వి. రమణారావు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1973 214 6.50
89149 The Amazing faces of Nature 2003 20 10.00
89150 Animal Life M. Ekambaranathan Longmans, Green & Co. Ltd 1933 95 2.50
89151 Fascinating Animal World G. Ramesh Babu Bhageeratha Publications, Mahabubnagar 2001 78 25.00
89152 Garden Cities of To Morrow Ebenezer Howard Faber And Faber Ltd, London 1970 167 25.00
89153 Economic Zoology F.V. Theobald Gulshan Publishers, Srinagar 1992 192 55.00
89154 Our Environment Laeeq Futehally National Book Trust, India 1992 130 25.00
89155 ఋతుపవనములు పి.కె. దాసు, ఎస్. గోపాలకృష్ణమూర్తి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1972 154 3.25
89156 Social Problems, Environment, National Heritage, Computer Knowledge & Communication 106 10.00
89157 మొలక తల్లావఝ్జుల పతంజలి శాస్త్రి పర్యావరణ కేంద్రం, రాజమండ్రి ... 96 10.00
89158 భువన చంద్ర పర్యావరణ్ పరిరక్షణ్ ... భువన చంద్ర పర్యావరణ పరిరక్షణ సమితి 2015 24 10.00
89159 భువన చంద్ర పర్యావరణ్ పరిరక్షణ్ ఈదర రత్నారావు భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2015 16 10.00
89160 హరిత దర్శిని ... Deputy Conservator of Forests 2003 31 10.00
89161 జీవవైవిధ్యం మన వారసత్వం, మన సంపద, మన బాధ్యత ... Science Express Biodiversity Special 167 25.00
89162 Biodiversity Our Heritage, Our Wealth, Our Responsibility ... Science Express Biodiversity Special 167 25.00
89163 Animal Diversity Earl D. Hanson Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi 1958 116 15.00
89164 Biodiversity C.P.R. Environmental Education Centre, Chennai 2005 136 25.00
89165 Walters Horse Keepers Encyclopedia W.H. Walter Paperfronts Elliot Right Way Books 182 15.00
89166 A Man Needs A Dog Raduga Publishers, Moscow 1986 463 25.00
89167 Dog Care C.B. Dembla Pankaj Publications, New Delhi 151 36.00
89168 Everybodys Dog Book A.St. Macdonald D.B. Taraporevala Sons & Co., Bombay 1959 116 10.00
89169 Popular Dog Keeping J. Maxtee Bazaar Exchange And Mart Ltd 112 2.50
89170 Your Dogs Health Book Jack Denton Scot Collier Books, New York 1962 317 25.00
89171 Understanding Your Dog Michael W. Fox Bantam Books, London 1980 212 30.00
89172 Paul Loebs Complete Book of Dog Training Paul Loeb Pocket Books New York 1977 253 15.00
89173 Dogs Wendy Boorer Hamlyn, London 1975 159 35.00
89174 Paul Loebs Complete Book of Dog Training Paul Loeb Pocket Books New York 1974 253 25.00
89175 Dog Care David Gibbon Gaurav Publishing House, New Delhi 124 30.00
89176 Dog Care C.B. Dembla Pankaj Publications, New Delhi 151 24.00
89177 Dog Care Wendy Boorer Hamlyn, London 1979 159 35.00
89178 The Guide to Complete Dog Care Miller Varun Publishing House, Meerut 287 50.00
89179 Dog Care Wendy Boorer Hamlyn, London 1978 159 35.00
89180 The German Shepherd Dog The Alsatian Joyce Ixer John Bartholomew & Son Ltd 1986 91 1.50
89181 Dog Training By Amateurs R. Sharpe Country Life Limited, London 137 20.00
89182 Heads And Tails Maneka Gandhi The Other India Press 1994 182 35.00
89183 The Popular German Shepherd Dog L.C. Smith 321 15.00
89184 The Guinness Book of Almost Everything You Didn't Need To Know About Valerie Porter Guinness Books 1986 128 25.00
89185 All About Dogs V.A. Sangvikar 1995 109 10.00
89186 The Obedient Dog John Holmes Universal Book Stall, New Delhi 1991 202 40.00
89187 The XYZ of Dog Care And Training Kiran Publications 244 50.00
89188 Siberian Huskies Beverly Pisano 115 25.00
89189 Labrador Retriever Bruce Fogle A DK Publishing Book 1996 80 25.00
89190 Training the German Shepherd Dog John Cree Pelham Books, London 1986 208 100.00
89191 Clinical Diagnosis 325 55.00
89192 The Book of The Dog The Hamlyn Publishing Group Limited 1971 94 100.00
89193 The How And Why Wonder Book of Dogs Irving Robbin Wonder Books, New York 42 10.00
89194 Dog 50 20.00
89195 The Companion Volume 1 No. 1 Mitu Bisht 2004 98 100.00
89196 How To Train The Family Dog Willy Necker Grosset & Dunlap, New York 1955 79 15.00
89197 ఇవన్నీ కుక్కలే ఇ. అకీముష్కిన్ రాదుగ ప్రచురణాలయం, మాస్కో ... 30 10.00
89198 Bellamys New World David Bellamy The British Broadcasting Corporation 1983 192 35.00
89199 Botanic Man David Bellamy Hamlyn, London 1979 208 500.00
89200 Birds 30 10.00
89201 Seminar The Monthly Magazine No. 651 2013 102 25.00
89202 Animal Times Spring 2010 Magazine 2010 30 10.00
89203 National Geographic World September 1999 (Rescue Orphaned Chimps Find Safe Havens) National Geographic World 1999 36 10.00
89204 National Geographic World February 1984 National Geographic World 1984 31 10.00
89205 National Geographic World September 1984 National Geographic World 1984 33 10.00
89206 National Geographic World March 1989 National Geographic World 1989 33 10.00
89207 World of Wildlife Magazine 1983 An Orbis Publication 1983 20 10.00
89208 World of Wildlife Magazine1983 An Orbis Publication 1983 20 10.00
89209 Natural History Volume 91 No. 5 May 1982 Alan Ternes 1982 96 10.00
89210 Natural History Volume 91 No. 6 June 1982 Alan Ternes 1982 80 10.00
89211 Natural History Volume 91 No. 8 August 1982 Alan Ternes 1982 80 10.00
89212 Natural History Volume 91 No. 9 Septemebr 1982 Alan Ternes 1982 88 10.00
89213 Hornbill July Septemebr 1990 J.C. Daniel 1990 32 10.00
89214 Animal Citizen Volume XXIII No. 2 Jan-Feb March 1986 1986 44 1.00
89215 The Indian Forester Volume 110 Number 5 1984 68 15.00
89216 Sanctuary Volume IV No. 2 April June 1984 Bittu Sahgal 1984 197 15.00
89217 Sanctuary Volume XII No. 4 1992 Bittu Sahgal 1992 75 20.00
89218 Sanctuary Volume XVI No. 6 1996 Bittu Sahgal 1996 60 20.00
89219 One Two Three… Infinity George Gamow The New American Library 1953 318 10.00
89220 Heredity, Race And Society L.C. Dunn and Th. Dobzhansky The New American Library 1952 142 2.50
89221 The Limitations of Science J.W.N. Sullivan The New American Library 1959 192 3.00
89222 On The Nature of Man John Langdon Davies The New American Library 1961 222 2.00
89223 The Evolution of Science Guy S. Metraux and Francois Crouzet The New American Library 1963 432 5.00
89224 Man in the Modern World Julian Huxley The New American Library 1953 191 2.50
89225 On Understanding Science An Historical Approach James B. Conant The New American Library 1951 144 2.50
89226 The Limitations of Science J.W.N. Sullivan The New American Library 1963 192 3.00
89227 The Next Development in Man Lancelot Law Whyte The New American Library 1950 255 5.00
89228 And There Was Light Rudolf Thiel The New American Library 128 2.50
89229 The Meaning of Evolution George Gaylord Simpson The New American Library 1954 192 3.00
89230 Man on the Move Harvey S. Firestone Bantam Books, London 1963 276 5.00
89231 From Spinning Wheel To Spacecraft Harry Edward Neal Popular Library, New York 1964 144 2.00
89232 Making Manpower Effective Part I James J. Lynch Pan Books Ltd, London 1968 173 10.00
89233 The Organization Man William H. Whyte Penguin Books 1967 393 25.00
89234 Silent Spring Rachel Carson Penguin Books 1979 317 5.00
89235 The Inventor and His World H. Stafford Hatfield Penguin Books 1948 256 2.50
89236 Inventive Man Robert E. Mueller Lancer Books, New York 1964 192 5.00
89237 Man in the Modern World Julian Huxley The New American Library 1944 199 6.00
89238 Modern Science And The Nature of Life William S. Beck Penguin Books 1957 315 25.00
89239 A Brief History of Time Stephen W. Hawking 1988 211 15.00
89240 Science and the New Nations Ruth Gruber Pyramid Books, New York 1965 381 20.00
89241 Automation And Technological Change Jaico Publishing House, Mumbai 1968 270 5.00
89242 The Sleepwalkers Arthur Koestler Penguin Books 1968 623 6.00
89243 Great Ideas in Modern Science Robert W. Marks Bantam Books, London 1958 312 3.00
89244 The Scientific Attitude C.H. Waddington Penguin Books 1948 175 4.00
89245 This Crowded Planet Margaret O. Hyde The New American Library 1961 127 2.50
89246 Men and Motors Walter P. Chrysler The New American Library 1965 94 2.50
89247 Yankee Inventors Edmund Fuller Popular Library, New York 1955 127 2.50
89248 What is History E.H. Carr Penguin Books 1961 159 5.00
89249 Edgar Cayces story of The Origin And Destiny of Man Lytle Robinson Berkley Publishing Corporation 1972 224 2.00
89250 Man His First Million Years Ashley Montagu The New American Library 1962 221 10.00
89251 Man and His Ancestry Alan Houghton Brodrick The New American Library 1964 288 5.00
89252 What Civilization is Not 216 2.00
89253 The Greek Way To Western Civilization Edith Hamilton The New American Library 1952 190 2.50
89254 Cultural Patterns and Technical Change Margaret Mead The New American Library 1957 352 2.50
89255 Hints For Self Culture Har Dayal Jaico Publishing House, Mumbai 1961 326 5.00
89256 Patterns of Culture Ruth Benedict The New American Library 1951 261 2.50
89257 The Meaning of Culture John Cowper Powys A Rupa Paperback 1960 245 4.25
89258 Ethics P.H. Nowell Smith Penguin Books 1954 323 5.00
89259 East And West C. Northcote Parkinson The New American Library 1933 284 25.00
89260 Walden or, Life in the Woods and on the Duty of Civil Disobedience Henry David Thoreau The New American Library 1960 255 2.50
89261 Dostoevsky, Kierkegaard, Nietzsche, and Kafka William Hubben Collier Macmillan Ltd 1968 188 2.50
89262 Selected Writings Friedrich Von Hugel Fontana Books 1964 192 2.50
89263 The Selected Essays of Montaugne Lester G. Crocker Pocket Books New York 1959 456 5.00
89264 The Confessions of Saint Augustine Edward B. Pusey Collier Macmillan Ltd 1966 255 2.50
89265 The Essential Augustine Vernon J. Bourke The New American Library 1964 272 5.00
89266 The Age of Adventure Giorgio De Santillana The New American Library 1956 283 6.00
89267 The Living Jefferson James Truslow Adams Comet Books 1956 190 4.00
89268 Thomas Paine Common Sense And Other Political Writings Nelson F. Adkins The Liberal Arts Press, New York 1953 184 3.50
89269 The Aims of Education and Other Essays Alfred North Whitehead The New American Library 1929 158 2.50
89270 Adventures of Ideas Alfred North Whitehead Penguin Books 1948 349 5.50
89271 Common Sense and Other Writings Thomas Paine Pyramid Books, New York 1966 224 2.50
89272 Emerson Eduard C. Lindeman The New American Library 1949 182 2.50
89273 The Prince Niccolo Machiavelli A Mentor Classic 138 2.50
89274 Count Carlo Siorza Presents the Living thoughts of Machiavelli Niccolo Machiavelli Fawcett Publications, Inc 1958 159 2.50
89275 The Prince Niccolo Machiavelli Jaico Publishing House, Mumbai 117 2.50
89276 Butlers Moral Philosophy Austin Duncan Jones Penguin Books 1952 188 2.50
89277 The Autumn of The Patriarch Gabriel Garcia Marquez A Bard Book Published By Avon Books 1977 251 5.00
89278 Voltaire Candide or Optimism John Butt Penguin Books 1957 144 2.05
89279 The Age of Enlightenment Isaiah Berlin The New American Library 282 2.50
89280 Reason in Common Sense Volume 1 of The Life of Reason George Santayana Collier Books, New York 1922 40 2.00
89281 Reason in Religion Volume 3 of The Life of Reason George Santayana Collier Books, New York 1962 190 2.00
89282 The Age of Reason Louis L. Snyder D. Van Nostrand Company, Inc. 1955 185 2.50
89283 The Age of Reason Stuart Hampshire The New American Library 1956 182 2.50
89284 The Writing of One Novel Irving Wallace Pocket Books New York 1971 245 3.00
89285 The Creative Process Brewster Ghiselin The New American Library 1955 250 3.00
89286 Invitation To Sociology : A Humanistic Perspective Peter L. Berger Doubleday & Company, Inc. 1963 191 2.50
89287 The Turning Point of Socialism Roger Garaudy Fontana Books 1970 255 4.00
89288 Fascism : A Readers Guide Walter Laqueur Penguin Books 1976 541 15.00
89289 The Chronicles of Clovis Saki (H.H. Munro) Penguin Books 1922 171 2.50
89290 The Secret of Democracy Suzanne Labin, Otto E. Albrecht Comet Books 1958 191 4.00
89291 For Democracy Amlan Datta Prachi Prakashan, Calcutta 1954 140 2.50
89292 On Liberty John Stuart Mill Pyramid Books, New York 1966 141 2.50
89293 Utilitarianism Liberty, And Representative Government John Stuart Mill J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1948 393 4.00
89294 Modern Thought The Age of Analysis 253 2.50
89295 The Shaping of Modern Thought Crane Brinton Jaico Publishing House, Mumbai 1963 366 3.00
89296 Liberty in The Modern State Harold J. Laski Penguin Books 1937 212 5.00
89297 An Almanac of Liberty William O. Douglas Comet Books 1958 191 2.50
89298 A Dangerous Freedom Bradford Smith Dell Publishing House 1963 128 2.50
89299 Pathways To Freedom Edwin D. Hoffman Lancer Books, New York 1964 158 3.00
89300 The Secret of Democracy Suzanne Labin, Otto E. Albrecht Comet Books 1958 191 2.50
89301 The Democratic Way of Life 128 2.50
89302 Philosophy in a New Key Susanne K. Langer The New American Library 1951 248 5.00
89303 The Spirit of Liberty Learned Hand Ballantine Books, New York 1959 193 4.50
89304 The Liberated Man Warren Farrell Bantam Books, London 1979 353 2.50
89305 The Philosophy of Freedom Robert K. Woetzel Popular Library, New York 1966 176 3.00
89306 The Mind And Its Control Swami Budhananda Advaita Ashrama, Calcutta 1978 112 2.50
89307 Meaning And Purpose Kenneth Walker Penguin Books 1950 203 5.00
89308 New Frontiers of The Mind J.B. Rhine Penguin Books 1950 220 6.00
89309 Thinking To Some Purpose L. Susan Stebbing Penguin Books 1948 248 5.00
89310 Force And Freedom Jacob Burckhardt, James Hastings Nichols Meridian Books, New York 1955 346 5.00
89311 Man, The Unknown Alexis Carrel Jaico Publishing House, Mumbai 1959 234 3.00
89312 Reflections on Life Alexis Carrel Wilco Publishing House, Bombay 1961 186 2.50
89313 The Ascent of Man J. Bronowski Futura Macdonald & Co 1984 287 10.00
89314 An Agnostics Apology And Other Essays Leslie Stephen Watts & Co., 1931 231 2.50
89315 The New Meaning of Justice Charles E. Wyzanski Bantam Books, London 1966 238 5.00
89316 Principles of Logic Stanley Williams T.C. & E.C. Jack, Ltd 1919 126 1.00
89317 The Nature of The Non Western World Vera Micheles Dean The New American Library 1943 284 2.50
89318 The Problem of Power Lord Radcliffe Comet Books 1958 128 1.00
89319 The True Believer Eric Hoffer The New American Library 1951 160 2.50
89320 Coming of Age in Samoa Margaret Mead William Morrow & Company 1973 170 2.50
89321 The Hungarian Revolution George Mikes Comet Books 1958 192 1.00
89322 Chance and Necessity Jacques Monod Collins Fount Paperbacks 1983 187 4.00
89323 Human Destiny Lecomte du Nouy The New American Library 1947 189 3.00
89324 Human Destiny Lecomte du Nouy The New American Library 1947 189 4.00
89325 Light From Many Lamps Lillian Eichler Watson Pocket Books New York 1976 353 2.50
89326 All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten Robert Fulghum IVY Books, New York 1989 196 5.00
89327 Childhood And Sciety Erik H. Erikson Penguin Books 1973 431 5.00
89328 The Common Sense of Science J. Bronowski Random House, New York 152 3.00
89329 Psychopathology of Everyday Life Sigmund Freud Comet Books 1958 180 2.00
89330 Existential Foundations of Psychology Adrian Van Kaam Image Books, New York 1969 396 5.00
89331 Development in a Divided World Dudley Seers Penguin Books 1971 367 6.00
89332 National Development And How It Works David Cushman Coyle The New American Library 1963 160 2.00
89333 The Wages and Employment George Soule The New American Library 138 2.50
89334 Economics of the Real World Peter Donaldson British Broadcasting Corporation and Penguin Books 1976 244 5.00
89335 The Worlds Wealth W.G. Moore Penguin Books 1947 254 5.00
89336 Problems of The World Economy Richard Bailey Penguin Books 1967 201 2.00
89337 Key to Economic Progress D.G. Kousoulas Ballantine Books, New York 1958 112 2.50
89338 Earthworks Brian W. Aldiss A Four Square Book 1967 125 2.50
89339 The Revolt of the Masses Jose Ortega Y Gasset The New American Library 1951 141 2.00
89340 Reconstruction in Philosophy John Dewey The New American Library 1952 168 2.00
89341 History of Modern Philosophy A.W. Benn Watts & Co., 1933 150 1.00
89342 A History of American Philosophy Herbert W. Schneider Forum Books, Inc., New York 1957 368 5.00
89343 The Imitation of Christ Thomas A Kempis Peter Pauper Press, New York 1965 61 2.50
89344 John Ruskin Frederic Harrison Macmillan And Co., Limited 1903 216 0.50
89345 Apologia Pro Vita Sua John Henry Cardinal Newman Longmans Green And Co., London 1887 395 0.25
89346 The Sixth Race Robert Merrill Bartlett Blackie & Son Ltd 1963 190 1.00
89347 The Wisdom of The Overself Paul Brunton B.I. Publications, Bombay 1974 276 2.50
89348 Pink Triangle and Yellow Star Gore Vidal Granada, London 1982 350 10.00
89349 The Ageless Wisdom of Life Clara M. Codd The Theosophical Publishing House 1971 247 2.50
89350 The Creative Imagination Kenneth C. Barnes George Allen & Unwin Ltd 1960 113 2.50
89351 A Theory on the Creation of Utopia Ryuho Okawa The Institute for Research in Human Happiness 1990 41 1.00
89352 A False Utopia Collectivism in Theory William Henry Chamberlin Duckworth, London 1937 264 2.00
89353 Man, The Unknown Alexis Carrel Wilco Publishing House, Bombay 1959 298 2.00
89354 Out of the Silent Planet C.S. Lewis Macmillan And Co., Limited 1981 124 1.00
89355 The Struggle of Modern Man 246 2.00
89356 Science And Philosophy M.N. Roy Renaissance Publishers, Madras 1947 206 2.50
89357 The Essentials of Logic Bernard Bosanquet Macmillan And Co., Limited 1960 167 5.00
89358 In The Eyes of The Law G. Evelyn Miles Edward Arnold & Co. 1945 205 2.50
89359 Friedrich Von Hugel Selected writings Friedrich Von Hugel P. Franklin Chambers 51 2.50
89360 Critique of Pure Reason Immanuel Kant J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1945 483 5.00
89361 Born To Win Muriel James New American Library 1978 329 5.00
89362 The Human Comedy William Saroyan A Ladder Edition Pennant Book 1959 119 2.00
89363 My Name is Aram William Saroyan A Ladder Edition Pennant Book 1961 118 2.00
89364 Here Comes There Goes You Know Who William Saroyan Pocket Books New York 1963 213 5.00
89365 Famous Trials For Love And Murder K.L. Gauba Orient Paperback 1970 175 2.50
89366 Rome Beyond The Imperial Frontiers Mortimer Wheeler Penguin Books 1955 224 2.50
89367 Acres of Diamonds Russell H. Conwell A Jove Book 1983 63 2.50
89368 The Symphony of Life B. Natesan 1967 42 2.50
89369 The Rules of Prosperity Ryuho Okawa The Institute for Research in Human Happiness 1990 53 10.00
89370 The Origin of Happiness Ryuho Okawa The Institute for Research in Human Happiness 1990 37 1.00
89371 Ideology of Hatred E. Bagramov Novosti Press Agency Publishing House 82 2.50
89372 Questions and Answers from the Book of Knowledge Pocket Books New York 1952 326 2.50
89373 Great Essays in Science Martin Gardner Pocket Books New York 1957 408 3.00
89374 Fifty Great Essays Elizabeth And Edward Huberman Bantam Books, London 1964 406 2.50
89375 Great Essays Selected By Houston Peterson Houston Peterson Pocket Books New York 1959 442 2.50
89376 Essays By Modern Writers R.W. Jepson Longmans Green And Co., London 1935 194 5.00
89377 Five Essays By Dean Inge E.A. Wodehouse Longmans Green And Co., London 1926 215 2.50
89378 Bureaucrazy IAS Unmasked M.K. Kaw Konark Publishers Pvt Ltd 1994 165 50.00
89379 mind Conditioning Eduard Rosental Novosti Press Agency Publishing House 1978 86 2.50
89380 The Universe of Science H. Levy Watts & Co., 1947 170 5.00
89381 Religion Without Revelation Julian Huxley Watts & Co., 1945 118 2.50
89382 The Young Executives Walter Guzzardi JR. The New American Library 1966 190 2.50
89383 The United Nations And How It Works David Cushman Coyle The New American Library 1965 256 5.00
89384 A Matter of People Dom Moraes Orient Paperback 1974 230 6.00
89385 The Search For World Peace James Avery Joyce Macfadden Bartell Corporation 125 2.50
89386 The Citizen of The World W.A. Brockington Blackie Publishers & Distributors 1990 200 3.00
89387 In Pursuit of World Order Richard N. Gardner Dell Publishing House 1965 238 6.00
89388 The Highway And The City Lewis Mumfor The New American Library 1964 256 10.00
89389 The Good City Lawrence Haworth Fawcett Publications, Inc 1963 176 2.50
89390 Footprints on The Sands of Time F.G. Pearce Oxford University Press 1942 302 4.00
89391 Civil Disobedience 696 2.50
89392 Maverick Ricardo Semler Random House New York 1994 321 15.00
89393 The Romans R.H. Barrow Penguin Books 1963 223 2.00
89394 The Persian Expedition Xenophon Penguin Books 1951 309 5.00
89395 The New Machiavelli H.G. Wells Penguin Books 1970 395 2.00
89396 From Colonialism To Communism Hoang Van Chi, P.J. Honey Popular Library, New York 1964 256 5.00
89397 The Theory of the Leisure Class Thorstein Veblen Unwin Books, London 1970 261 4.00
89398 Unemployment A.C. Pigou Williams And Norgate 1913 252 2.50
89399 Ancient Law Henry Sumner Maine George Routledge & Sons, Limited 344 4.00
89400 The Natural Superiority of Women 215 2.50
89401 Main Currents in Sociological Thought Raymond Aron Penguin Books 1965 270 2.00
89402 The Smugglers Timothy Green Arrow Books 1972 319 3.00
89403 The Case For Conservatism Quintin Hogg Penguin Books 1947 320 2.00
89404 Hoaxes Curtis D. MacDougall 311 320 2.50
89405 The Importance Fo Living Lin Yutang Jaico Publishing House, Mumbai 1966 484 5.00
89406 The Importance of Understanding Lin Yutang Jaico Publishing House, Mumbai 1965 472 2.50
89407 The Vision of India Sisirkumar Mitra Jaico Publishing House, Mumbai 1949 336 3.00
89408 Wisdom of Asia Baldoon Dhingra Hind Pocket Books 1959 164 2.50
89409 The Wisdom of India Lin Yutang Jaico Publishing House, Mumbai 1966 591 5.00
89410 The Wisdom of India Lin Yutang Jaico Publishing House, Mumbai 1977 563 2.00
89411 The Wisdom of China and India Lin Yutang The Modern Library New York 720 25.00
89412 Is Paris Burning? Larry Collins and Dominque Lapierre Vikas Publishing House Pvt Ltd 1981 408 10.00
89413 Caste in Indian Politics Rajni Kothari Orient Paperback 1991 380 70.00
89414 India Social Structure Publications Division 1969 97 2.00
89415 Social Reform in Andhra V. Ramakrishna Vikas Publishing House Pvt Ltd 1983 241 55.00
89416 Caste And Communal Timebomb Pravin Sheth, Ramesh Menon Het Varsha Prakashan, Ahmedabad 1989 138 60.00
89417 Citizen or Outcast H.M. Desai 97 2.50
89418 Tribe, Caste and Religion in India Romesh Thapar Macmillan And Co., Limited 1977 168 25.00
89419 Caste in Modern India And Other Essays M.N. Srinivas Media Promoters & Publishers Pvt Ltd 1998 171 30.00
89420 Indias Villages M.N. Srinivas Asia Publishing House, Bangalore 1969 222 25.00
89421 Social Change in Modern India M.N. Srinivas Orient Paperback 1988 196 25.00
89422 Social Change in Modern India M.N. Srinivas Orient Paperback 1997 200 35.00
89423 India : Social Structure M.N. Srinivas Hindustan Publishing Corporation Delhi 1986 97 20.00
89424 Behind Mud Walls 1930-1960 William H. Wiser And Charlotte University of California Press 1966 249 25.00
89425 The Family in India Critical Essays A.M. Shah Orient Paperback 1998 173 110.00
89426 Society in India for Paper II Sociology J.L. Kachroo, Vijay Kachroo Cosmos Bookhive Pvt Ltd 408 50.00
89427 Caste, Prejudice And The Individual A.C. Paranjpe Lalvani Publishing House, Bombay 1970 236 15.25
89428 The Origin And Growth of Village Communities in India B.H. Badenpowell Swan Sonnenschein & Co., Lim 1908 155 2.00
89429 The Changing Pattern of Family in India C.M. Abraham Study of Religion And Society 1960 166 15.00
89430 Orthodoxy Gilbert K. Chesterton John Lane, The Bodley Head New York 297 1.00
89431 God : What The Critics Say Martin Wroe British Library Cataloguing Publication Data 1992 192 125.00
89432 Riot After Riot M.J. Akbar Penguin Books 1991 168 25.00
89433 What is Life J.B.S. Haldane Lindsay Drummond, London 1949 261 2.50
89434 The Thirteenth Tribe Arthur Koestler Pan Books Ltd, London 1978 224 10.00
89435 Man : Whence And How Religion : What And Why Charles Bradlaugh Watts & Co., 236 2.00
89436 Studies in A Dying Culture Christopher Caudwell John Lane, The Bodley Head New York 1949 228 3.00
89437 Further Studies in A Dying Culture Christopher Caudwell The Bodley Head 1949 256 2.00
89438 Illusion And Reality Christopher Caudwell Peoples Publishing House, New Delhi 1981 355 25.00
89439 Existentialism And The Modern Predicament F.H. Heinemann Adam & Charles Black 1958 229 10.00
89440 Science & Humanism H. Narasimhaiah 14 1.00
89441 Science & Every Day Life 156 2.50
89442 The Impact of Science on Society Bertrand Russell George Allen & Unwin Ltd 1952 140 25.00
89443 The Relevance of Scientific Conclusions To Religion Subhash Desai Sinhvani Publisher 1995 91 80.00
89444 Science And Philosophy M.N. Roy Ajanta Publications, Delhi 1984 206 25.00
89445 Science And Society Essays I Honour of Dr. A.V. Baliga A.V. Baliga Memorial Committee Lalvani Publishing House, Bombay 1972 216 30.00
89446 The Birth of Reason & Other Essays George Santayana Vakils, Feffer And Simons Private Ltd 1968 164 25.00
89447 From Volga To Ganga Rahula Sankrityayana, Victor Kiernan Peoples Publishing House, New Delhi 1947 250 4.50
89448 The Social Psychology of Social Movements Hans Toch Methuen & Co Ltd, London 1971 257 55.00
89449 Indian Mafia in Action Captain F.D. Colaabavala An Orient Paperback 1975 146 2.50
89450 Octopus Claire Sterling Simon & Schuster Inc., New York 1990 384 25.00
89451 The Trail of The Triads Fenton Bresler Weidenfeld and Nicolson, London 1980 226 125.00
89452 Leaves From My Scrap Book G. Venkatachalam The Hosali Press, Bangalore 1961 215 7.00
89453 Invitation To Asia G. Venkatachalam Chetana Prakashan Limited 167 7.50
89454 Culture And Creativity K. Chandrasekharan Macmillan And Co., Limited 1969 242 22.50
89455 Rhythms in Teaching Culture of Higher Education I.V. Chalapati Rao 96 10.00
89456 Other Cultures John Beattie Routledge London 1989 283 55.00
89457 Law And Culture M.C. Setalvad Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1965 43 1.00
89458 Culture & Anarchy Matthew Arnold Macmillan And Co., Limited 1938 236 2.00
89459 Culture and Anarchy Matthew Arnold Cambridge At the University Press 1938 241 2.00
89460 The Crisis of Modern Humanity Prashant Shah 1975 76 20.00
89461 The Temper of Our Time Eric Hoffer Harper & Row Publishers, London 1967 111 55.00
89462 The Nature of Representation Richard Bernheimer, H.W. Janson New York University Press 1961 249 25.00
89463 The Poverty of Philosophy M. Proudhon Progress Publishers, Moscow 1978 221 20.00
89464 The Theory of the Leisure Class Thorstein Veblen Vikas Publishing House Pvt Ltd 1974 261 25.00
89465 Mystic Awareness For the Modern Mind Pillai G.K. Originals, Delhi 2001 215 250.00
89466 The Conceptual Framework of Indian Philosophy Balbir Singh Macmillan And Co., Limited 1976 354 65.00
89467 The Freedom of Necessity J.D. Bernal Routledge & Kegan Paul Ltd 1949 437 18.00
89468 In The Sun And The Rain Bishnu Dey Peoples Publishing House, New Delhi 1972 253 25.00
89469 An Introduction To Politics Harold J. Laski George Allen & Unwin Ltd 1934 112 2.50
89470 The Living Thoughts of Tom Paine John Dos Passos Cassell And Company, Limited 1946 178 25.00
89471 The Zen Doctrine of No-Mind Daisetz Teitaro Suzuki, Christmas Humphreys Rider, London 1983 159 15.00
89472 The Philosophy of Bergson A.D. Lindsay J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1911 247 10.00
89473 The Mass sychology of Fascism Wilhelm Reich Penguin Books 1983 430 25.00
89474 Kant William Wallace William Blackwood And Sons 1886 219 2.50
89475 Disintegration : How To Avert It C.P. Ramaswami Aiyer Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1961 56 1.00
89476 Formative Ideals P.K. Venkata Rao Select Publishing House, Bangalore 1954 144 1.00
89477 The Social Framework J.R. Hicks Oxford At the Clarendon Press 1960 272 15.00
89478 Red Tape Unleashed John Savant Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1978 315 25.00
89479 The Renaissance in India Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1973 53 2.50
89480 The Story of The Renaissance William Henry Hudson George G. Harrap & Co. Ltd 1924 268 2.00
89481 Bhakti Renaissance A.K. Majumdar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1979 144 15.00
89482 Culture Capsules Indian Renaissance I.V. Chalapati Rao Sri Yabaluri Raghavaiah Memorial Trust, Hyderabad 2004 175 150.00
89483 Culture Capsules Ancient Wisdom Modern Insights I.V. Chalapati Rao Sri Yabaluri Raghavaiah Memorial Trust, Hyderabad 2005 163 150.00
89484 Culture Capsules Living Through Changing Times I.V. Chalapati Rao Sri Yabaluri Raghavaiah Memorial Trust, Hyderabad 2007 159 150.00
89485 Culture Capsules Art of Living I.V. Chalapati Rao Sri Yabaluri Raghavaiah Memorial Trust, Hyderabad 2008 171 150.00
89486 The Art of Living Ganga Dhar Pandey Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 2000 127 180.00
89487 India Explorations T. Hanuman Chowdary A CTMS Publication 2004 275 150.00
89488 Testing Times T. Hanuman Chowdary A CTMS Publication 2008 304 100.00
89489 India Speak Up T. Hanuman Chowdary A CTMS Publication 2003 344 125.00
89490 Chaos Making A New Science James Gleick Abacus Book 1993 352 25.00
89491 Chance And Chaos David Ruelle Penguin Books 1993 195 25.00
89492 Explosion of Muslim Population in India Baljit Rai 1995 75 45.00
89493 Black Gold & Holy War Ishak Ibraham Thomas Nelson Publishers, New York 1983 129 25.00
89494 Superstition Ingersoll Indian Atheist Publishers 59 7.00
89495 Atheism There is no God Gora 150 55.00
89496 A Source Book In Indian Materialism T. Raj Ram Singh Navya Shahitya Parishad, Karimnagar 2002 86 60.00
89497 Science, Nonscience and the Paranormal H. Narasimhaiah The Bangalore Science Forum 1987 334 60.00
89498 Studies in Hindu Materialism K.B. Krishna Milinda Publications, Guntur 1994 170 60.00
89499 Lokayata A Study in Ancient Indian Materialism Debiprasad Chattopadhyaya Peoples Publishing House, New Delhi 1992 696 120.00
89500 The Origins of Materialism George Novack Pathfinder Press 1971 300 25.00
89501 Indias Priceless Heritage Nani A. Palkhivala Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1983 48 25.00
89502 Our Constitution Defaced and Defiled Nani A. Palkhivala Macmillan And Co., Limited 1974 175 8.00
89503 We the nation We the People Have Lost a Legend Nani A. Palkhivala Forum of Free Enterprise 2003 104 30.00
89504 We, the People Nani A. Palkhivala Strand Book Stall 1991 368 55.00
89505 We, the Nation the Lost Decades Nani A. Palkhivala UbS Publishers Distributors Ltd 1994 332 75.00
89506 Hindu Manners Customs, and Ceremonies A. Dubois 1897 741 1.00
89507 Devotions for Women in the Workplace Miriam Neff Moody Press 1991 165 25.00
89508 Transvestism David O. Cauldwell Sexology Corporation, New York 1961 128 15.00
89509 The Life and World of Call Girls in India Promilla Kapur Vikas Publishing House Pvt Ltd 1978 368 25.00
89510 Servants of the Goddess C.J. Fuller Oxford University Press 1991 232 180.00
89511 Night Birds K. Lakshmi Raghuramaiah Chanakya Publications, Delhi 1991 182 55.00
89512 A History of Celibacy Elizabeth Abbott Scribner New York 2000 493 395.00
89513 Beyond The Chains of Illusion Erich Fromm Abacus Book 1980 172 25.00
89514 The Art of Living Erich Fromm Unwin Paperbacks, London 1984 109 25.00
89515 The Anatomy of Human Destructiveness Erich Fromm Fawcett Publications, Inc 1973 576 20.00
89516 Man for Himself Erich Fromm Fawcett Publications, Inc 1986 256 15.00
89517 To Have or To Be Erich Fromm Bantam Books, London 1988 203 20.00
89518 Pragmatism : The Classic Writings H.S. Thayer The New American Library 1970 383 20.00
89519 Peirce And Pragmatism W.B. Gallie Penguin Books 1952 247 15.00
89520 Pragmatism William James Meridian Books, New York 1955 269 20.00
89521 Contact Carl Sagan Pocket Books New York 1986 434 55.00
89522 The Dragons of Eden Carl Sagan Ballantine Books, New York 1977 271 25.00
89523 Lateral Thinking Edward de Bono Penguin Books 1984 260 15.00
89524 Practical Thinking / The Six Value Medals Edward de Bono Penguin Books 1976 188 20.00
89525 Tears And Laughter Kahlil Gibran Jaico Publishing House, Mumbai 1956 111 1.50
89526 Spirits Rebellious Kahlil Gibran William Heinemann Ltd 1950 123 2.50
89527 Ethics And Society Richard T. De George Doubleday & Company, Inc. 1966 217 5.00
89528 Ethics in A Business Society Marquis W. Childs and Douglass Cater The New American Library 1954 192 2.50
89529 Civilization And Ethics Albert Schweitzer Adam & Charles Black 1967 248 2.00
89530 Ethics J.L. Mackie Penguin Books 1983 249 25.00
89531 Ethics John Dewey, James H. Tufts Henry Holt And Company 1925 618 1.00
89532 Postmodernism and Feminism Canadian Contexts Shirin Kudchedkar Pencraft International, Delhi 1995 321 55.00
89533 Understanding Adolescence Neerja Sharma National Book Trust, India 1999 136 35.00
89534 Indomitable Spirit APJ Abdul Kalam Rajpal & Sons, Delhi 2006 254 350.00
89535 Ignited Minds APJ Abdul Kalam Penguin Books 2003 205 125.00
89536 Bharatiya Gnanpith Literary Award Sahu Jain Nilaya, Calcutta 10 1.00
89537 Pulitzer Prize Reader Leon Hamalian and Edmond L. Volpe Popular Library, New York 1961 567 25.00
89538 Nobel Prize Winners of Literature Orient Book Club, Delhi 10 1.00
89539 Encyclopedia of Nobel Laureates in Physics P.T. Rajasekharan Panther Publishers Private Limited 1998 218 35.00
89540 Encyclopedia of Nobel Laureates in Peace P.T. Rajasekharan, Sophie Varma Panther Publishers Private Limited 1998 233 35.00
89541 Encyclopedia of Nobel Laureates in Chemistry P.T. Rajasekharan, Sophie Varma Panther Publishers Private Limited 1998 208 30.00
89542 Nobel Laureates P.T. Rajasekharan Panther Publishers Private Limited 1992 163 55.00
89543 Interviews with Nobel Laureates and Other Eminent Scholars The Bhaktivedanta Institute, Bombay 1986 92 10.00
89544 The Nobel Peace Prize one hundred Years for Peaced Cappelen 2001 303 350.00
89545 The Nobel Peace Prize one hundred Years for Peace Addendum 2011 30 10.00
89546 Myths of the Greeks and Romans Michael Grant The New American Library 1962 432 6.00
89547 Hindu Mythology Vedic And Puranic W.J. Wilkins Rupa & Co., Calcutta 1982 499 30.00
89548 Hindus and Buddhists Sister Nivedita Advaita Ashrama, Calcutta 2006 401 160.00
89549 The Origins of Evil In Hindu Mythology Wendy Doniger Oflaherty University of California Press 1980 411 250.00
89550 Scandinavian Mythology H.R. Ellis Davidson The Standard Literature Co.(P) Ltd. 1982 144 250.00
89551 Daulaires Book of Greek Myths 192 100.00
89552 Mythology Myths, Legends, & Fantasies Janet Parker, Julie Stanton Gordon Cheers 2003 528 600.00
89553 మతము భౌతికశాస్త్రము కల్లూరి చంద్రమౌళి తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 34 2.00
89554 మాక్స్ ప్లాంక్ భౌతిక శాస్త్రతాత్వికం వి.వి. కృష్ణారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్, హైదరాబాద్ 1993 111 2.00
89555 విశ్వము విజ్ఞానము పేరీ భాస్కరరావు ... ... 18 1.00
89556 ప్రకృతి సమాజం శాస్త్రం కె.కె. కృష్ణకుమార్, చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1987 68 2.00
89557 గౌరి పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ, చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1983 68 3.00
89558 వేదాల్లో ఏమున్నది కొడవటిగంటి కుటుంబరావు, చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1983 43 1.25
89559 ఆలోచించండి మిత్రా, చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1983 32 1.00
89560 పరిణామవాదం చలసాని వాసుదేవరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1988 52 2.50
89561 సమాజం విజ్ఞానశాస్త్రం డి.డి. కోశాంబి, సనగరం నాగభూషణం హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1988 44 1.00
89562 భగవద్గీతలో భౌతికవాద అంశాలు కాట్రగడ్డ బాలకృష్ణ, ఏటుకూరు బలరామమూర్తి మిళింద ప్రచురణలు, గుంటూరు 1995 14 5.00
89563 మన పురాతన విజ్ఞానం యేలూరిపాటి ఆంజనేయశర్మ తరంగిణి, ఏలూరు 1995 20 2.50
89564 Glimpses of Life and work Dr. K.B. Krishna డాక్టర్ కె.బి. కృష్ణ జీవితమ రచనలు Edpuganti Nageswara Rao, C. Narasimha Rao Acharya Nagarjuna University 2007 207 100.00
89565 The Relativity of Historical Thought 484 20.00
89566 The Wonderful World Tomorrow Herbert W. Armstrong and Garner Ted Armstorng 1966 96 2.50
89567 Dynamics of Indian Government and Politics J.R. Siwach Sterling Publishers Private Limited 1990 374 25.00
89568 Citizen and Government Sudipto Kaviraj National Council of Educational Research and Training 1986 168 5.70
89569 Heart Beats of The Hindu Nation P. Parameswaran Vivekananda Kendra Prakashan Trust, Chennai 1998 184 60.00
89570 I am India Vivekananda Kendra Prakashan Trust, Chennai 2012 79 30.00
89571 Madagada A Tribal Village in Araku Valley Tribal Welfare Deprtment, Hyderabad 205 25.00
89572 The Making of Criminal Tribes : Patterns and Transition V. Lalitha New Era Publications, Madras 1995 200 55.00
89573 Scheduled Tribes and Social Justice Andhra Pradesh Judicial Academy 1996 390 300.00
89574 The Samanthas of Andhra Pradesh Tribal Cultural Research And Training Institute 171 2.50
89575 The Ories of Society Two Volumes in One Talcott Parsons, Edward Shils, Kaspar D. Naegele The Free Press, New York 1965 1479 100.00
89576 Farmers And Their Seed J. Ramarao Development Dialogue 2015 204 200.00
89577 Grit, Guts and Gumption Rajesh Chakrabarti Penguin Books 2010 234 195.00
89578 The Real Coke The Real Story Thomas Oliver Pen Books, London 1987 195 20.00
89579 The Other Guy Blinked How Pepsi Won the Cola Wars Roger Enrico and Jesse Kornbluth Bantam Books, London 1986 280 15.00
89580 మిర్దాద్ ఎన్. సూర్యకుమారి బుద్ధా పిరమిడ్ ధ్యాన కేంద్రం, కర్నూలు 2001 230 100.00
89581 Sri Aurobindo And His Ashram Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 2006 57 18.00
89582 బ్రహ్మవిద్యా (వ్యాఖ్యాన) సింహాసనము కె.ఆర్. వేంకటరామన్, తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శ్రీ శృంగేరి శారదా పీఠము, శృంగేరి 1977 211 6.00
89583 అపురూప గ్రంథాల నిలయం తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ గ్రంథాలయం అనుమాండ్ల భూమయ్య, వి. నిరీక్షణబాబు, సి. మురళీకృష్ణ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 2010 230 60.00
89584 వేంకటేశ్వర ఆయుర్వేద నిలయం చింతలూరు వేయి నెలల వెన్నెల వెలుగులు నరసింహదేవర ఉమామహేశ్వర శాస్త్రి సి.పి. బ్రౌన్ అకాడమి, హైదరాబాద్ 2010 140 95.00
89585 శ్రీరావు బహదూర్ కందూకూరి వీరేశలింగం పంతులు పరిశోధక కేంద్రం, రాజమండ్రి ఏ. రామలక్ష్మణ్ పురావస్తు ప్రదర్శన శాలల శాఖ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2003 6 1.00
89586 శ్రీ శారదాంబ దివ్యసన్నిధి శృంగేరి ... జగద్గురు శంకరాచార్య మహాసంస్థానం, శృంగేరి 2014 46 20.00
89587 శ్రీ శృంగేరీ శారదా పీఠ వైశిష్ట్యము ... శ్రీ శృంగేరి శారదా పీఠము, శృంగేరి ... 24 2.00
89588 National Judicial Academy India Academic Calendar 2014 24 15.00
89589 The IBM Way F.G. Buck Rodgers 1987 235 25.00
89590 Great Institutions B.G. Varma Childrens Book Trust New Delhi 2004 110 31.00
89591 Tata Log Harish Bhat Portfolio The Penguin Group 2012 200 399.00
89592 Toyota Kata Mike Rother Tata McGraw Hill Education Private Limited 2010 306 295.00
89593 Tva Democracy on The March David E. Lilienthal Penguin Books 1945 221 2.50
89594 History of The SS G.S. Graber David McKay Company, Inc. 1978 228 120.00
89595 Including The Excluded Xavier Alphonse Madras Centre for Research and Development 1999 408 100.00
89596 The United Nations a pictorial book 30 10.00
89597 Viewpoints in World History Bernard Feder American Book Company 1968 559 300.00
89598 A History of the World Alice Magenis and John Conrad Appel Eurasia Publishing House (P) Ltd 1963 592 100.00
89599 World Regional Geography Heintzelman and Highsmith Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi 1965 391 7.50
89600 The Mainstream of Civilization Since 1660 Joseph R. Strayer, Hans W. Gatzke Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 1974 836 100.00
89601 The Story of the early Civilisations in the Worlds History 1600 250.00
89602 The Story of Civilization Volume 2 Arjun Dev National Council of Educational Research and Training 1986 371 6.50
89603 Modern World History Peter Moss Hart Davis Educational 1978 320 55.00
89604 The Holocaust And The Historians Lucy S. Dawidowicz Harvard University Press, London 1981 187 150.00
89605 A World History William H. McNeill Oxford University Press 1967 478 55.00
89606 Story of Nations Lester B. Rogers Henry Holt And Company 1940 761 150.00
89607 The New Illustrated World History John Hammerton WM.H. Wise & Co., Inc 1947 1364 120.00
89608 Glimpses of World History Jawaharlal Nehru, J.F. Horrabin Lindsay Drummond, London 1949 993 13.50
89609 Jawaharlal Nehru Glimpses of World History J.F. Horrabin Jawaharlal Nehru Memorial Fund 1982 992 350.00
89610 World History 881 150.00
89611 A Short History of The World Volume 2 A.Z. Manfred Progress Publishers, Moscow 1974 519 150.00
89612 The Modern World : A Pageant of Today H.C. Knapp Fisher SBW Publishers, New Delhi 1991 447 150.00
89613 The Economic Geography of the World Progress Publishers, Moscow 1979 270 55.00
89614 The World Wide Geographies Jasper H. Stembridge Oxford University Press 1946 127 15.00
89615 This Modern World Derek E. Wood Heinemanneducational Books, London 1981 304 55.00
89616 The Struggle of Modern Man F.G. Pearce Oxford University Press 1945 196 10.00
89617 World History at a Glance Joseph Reither Barnes & Noble, Inc 1958 428 15.00
89618 World Without Borders Lester R. Brown Affiliated East West Press Pvt Ltd 1972 395 15.00
89619 An Introduction To World Politics W. Friedmann St. Martins Press, New York 1965 497 55.00
89620 World History B.V. Rao Sterling Publishers Private Limited 1988 446 30.00
89621 A Study of History Arnold J. Toynbee Oxford University Press 1947 617 25.00
89622 A Study of History Volume X Arnold J. Toynbee Oxford University Press 1954 422 20.00
89623 A Study of History Arnold J. Toynbee Dell Publishing House 1974 447 5.00
89624 Professor Toynbees Philosophy of History Y. Kosminsky Progress Publishers, Moscow 1966 73 2.00
89625 A Toynbee Anthology V. Sachithanandan Oxford University Press 1979 194 15.00
89626 A Study of History Volume 1 Arnold J. Toynbee Dell Publishing House 1969 701 20.00
89627 A Study of History Volume 2 Arnold J. Toynbee Dell Publishing House 1969 448 20.00
89628 Revolutionary War in World Strategy 1945-1969 Robert Thompson Secker & Warburg, London 1970 171 25.00
89629 Global Studies John Osborne, Sue Ann Kime N & N Publishing Company, Inc. 1989 404 190.00
89630 The Outline of History H.G. Wells 1242 100.00
89631 A Short History of The World H.G. Wells Penguin Books 1991 320 125.00
89632 An Outline History of The World H.A. Davies Oxford University Press 1989 588 30.00
89633 International Relations Between The Two World Wars E.H. Carr Macmillan And Co., Limited 1963 302 25.00
89634 A Short History of The World Penguin Books 318 2.50
89635 The Story of Mankind Hendrik Van Loon Pocket Books New York 520 3.00
89636 The World of History Courtlandt Canby & Nancy E. Gross The New American Library 1954 220 3.00
89637 A Short History of The World H.G. Wells Penguin Books 1953 366 5.00
89638 The World of History Courtlandt Canby & Nancy E. Gross The New American Library 1954 224 3.00
89639 The Map That Changed The World Simon Winchester Harper Collins Publishers India, New Delhi 2001 329 10.00
89640 Speeches And Documents on International Affairs Volume 1 Arthur Berriedale Keith Oxford University Press 1938 290 2.00
89641 Speeches And Documents on International Affairs Volume 2 Arthur Berriedale Keith Oxford University Press 1938 267 2.00
89642 October Revolution And Asian Destiny Allied Publishers Private Limited 1987 300 25.00
89643 Perestroika : Asian Dimension Allied Publishers Private Limited 1988 280 25.00
89644 The World Since 1945 Hebe Spaull Barrie And Rocklife 1960 144 15.00
89645 Restless Nations Lester B. Pearson A Macfadden Book 1963 189 10.00
89646 Know Thy Neighbours Nageswara Rao Gudavalli 168 40.00
89647 Turning Points in World History Geoffrey Barraclough, Thames And Hudson Thames And Hudson 1979 90 25.00
89648 Highroads of History Thomas Nelson And Sons, New York 1912 192 10.00
89649 The Old Stone Age M.C. Burkitt Rupa & Co., Calcutta 1962 220 50.00
89650 The Outlook for Homo Sapiens H.G. Wells Asia Publishing House, Bangalore 1946 287 15.00
89651 The Ancient World Bhagwat Saran Upadhyaya The Institute of Asian Studies, Hyderabad 1954 187 10.00
89652 The Vandering Peoples 164 1.00
89653 The Dark Age 384 2.00
89654 The Illustrated History of The Third Reich John Bradley Bison Books 1985 256 500.00
89655 Hitlers Luftwaffe Philip de Ste. Croix Leisure Books 1984 248 490.00
89656 The Great Patriotic War Planeta Publishers, Moscow 1985 389 250.00
89657 The Encyclopedia of Land Warfare in the 20th Century Roy Bonds Leisure Books 1977 248 250.00
89658 The How And Why Wonder Book of World War II Tudor Edwards, George Thompson Transworld Publishers, London 48 20.00
89659 The Second World War An Illustrated history A.J.P. Taylor Penguin Books 1984 234 250.00
89660 Americas Scientific Quest The United States Information Service 50 10.00
89661 Meet America Ombica Gupta United States Information Service New Delhi 100 25.00
89662 American Perspectives 1776-1976 The Voice of America 1976 63 20.00
89663 Brown Book War and Nazi Crim Inals in West Germany National Council of The National Front 402 150.00
89664 War Premeditated 1939 Walther Hofer Thames And Hudson 1955 227 25.00
89665 The Rising Sun Volume 2 John Toland Random House, New York 1970 1179 250.00
89666 The Second World War Winston S. Churchill The Grand Alliance Winston S. Churchill Bantam Books, London 1962 777 25.00
89667 The Second World War The Gathering Storm Winston S. Churchill The Reprint Society, London 1957 603 25.00
89668 The Second World War The Hinge of Fate Winston S. Churchill Houghton Mifflin Company Boston 1950 1000 20.00
89669 Military Policy And National Security William W. Kaufmann Oxford University Press 1956 274 25.00
89670 Searchlight on Hitler And Nazism Pam The Planters Publishing House, Punalur, India 1945 211 10.00
89671 International Organization R. Yorke Hedges Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd 1935 212 25.00
89672 Documents And Statements Relating To Peace Proposals & War Aims G. Lowes Dickinson George Allen & Unwin Ltd 1919 259 20.00
89673 The Conspirators 20th July 1944 Roger Manvell, David Mason Ballantine Books, New York 1971 160 20.00
89674 Charles Whiting Patton Charles Whiting, David Mason Ballantine Books, New York 1970 160 20.00
89675 Sicily Whose Victory Martin Blumenson, David Mason Ballantine Books, New York 1969 160 20.00
89676 Me 109 : Willy Messerschmitts Peerless Fighter Martin Caidin, Barrie Pitt Ballantine Books, New York 1968 160 20.00
89677 The Siege of Leningrad : Epic of Survival Alan Wykes Ballantine Books, New York 1968 160 20.00
89678 The Ordeal of Total War Gordon Wright Harper & Row Publishers, London 1968 314 15.00
89679 Last Train From Berlin 310 2.50
89680 The Forgotten victor Part One Richard Oconnor 286 5.00
89681 Monte Cassino David Hapgood, David Richardson Berkley Books, New York 1986 286 25.00
89682 The History of The Gestapo Jacques Delarue Corgi Books 1964 326 2.50
89683 Day of Trinity Lansing Lamont The New American Library 1966 254 3.00
89684 The Berlin Ending E. Howard Hunt E. Howard Hunt Berkley Books, New York 1973 288 5.00
89685 The Last Battle Cornelius Ryan Pocket Books New York 1967 561 25.00
89686 The United States Navy in World War II 1128 20.00
89687 20th Century America World War II And Since Volume 3 David A. Shannon Rand McNally College Publishing Company 1974 276 25.00
89688 The World Is Flat Thomas L. Friedman Farrar, Straus and Giroux, New York 2006 593 495.00
89689 Calendar Reform Publications Division 1957 100 10.00
89690 చరిత్రలో ఈరోజు సమయం సందర్భం మాదిరాజు గోవర్దనరావు నవరత్న బుక్ హౌస్ 2015 432 200.00
89691 రోజు రోజుకో చరిత్ర పెన్నా శివరామకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2004 176 70.00
89692 సాహిత్య డైరీ మువ్వల సుబ్బరామయ్య జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2015 175 100.00
89693 చిరస్మరణీయాలు విప్పర్ల శేషగిరిరావు వివేక పబ్లిక్ స్కూల్, తెనాలి 1999 61 20.00
89694 ఆసక్తి ఆ శక్తి నెక్కలపూడి వెంకట లక్ష్మీనరసింహారావు ... ... 116 50.00
89695 ఈనాటి విశేషాలు వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు సాహితి, కడప 1978 52 4.00
89696 Know Alls World Events And Dates Theodore Rowland Entwistle Henderson Publishing 1992 192 20.00
89697 The 20th Century Year by Year Kate Adie 360 55.00
89698 Essential Facts Dorling Kindersley, London 1996 125 20.00
89699 Notes on Indian History Karl Marx Foreign Languages Publishing House 1947 173 2.50
89700 రోజుల ప్రాముఖ్యత కల్లూరి శైలబాల ఓం పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2005 96 25.00
89701 History Fact Finder Fay Franklin Ward Lock Limited London 1981 239 55.00
89702 Encyclopeadia of Indian Events And Dates S.B. Bhattacherje Sterling Publishers Private Limited 1996 125 150.00
89703 These United States The Questions of Our Past Volume 1 Irwin Unger Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi 1986 856 450.00
89704 An Outline of American History United States Information Service New Delhi 160 25.00
89705 USA its Geography and Growth United States Information Service New Delhi 125 20.00
89706 An Outline of American History 148 25.00
89707 Living Documents of American History 94 20.00
89708 Living Documents of American History 84 10.00
89709 The American Pageant A History of the Republic Thomas A. Bailey Sterling Publishers Private Limited 1974 1068 150.00
89710 Scholastic American Citizenship Revised Edition Steven Jantzen, Carolyn Jackson Scholastic Book Services 841 250.00
89711 The Second American Revolution John W. Whitehead David C.Cook Publishing Co.1983 1982 246 100.00
89712 Through These Arches Katherine Milhous J.B. Lippincott Company, New York 1964 96 20.00
89713 Enchantment of America Panoramic Plains Frances E. Wood 1962 93 10.00
89714 The Pennsylvania Capitol 30 10.00
89715 We the People the Story of The United States Capitol its Past and Its Promise The National Geographic Society 1972 143 20.00
89716 The U.S.A. F.E. Compton & Company 345 2.50
89717 History of The World Trade Center CM Bonechi & City Merchandise 2001 31 20.00
89718 Profile of America Emily Davie Thomas Y. Crowell Company, New York 1954 415 100.00
89719 Campaigns of the Civil War Walter Geer Konecky & Konecky 1926 282 150.00
89720 The American Democracy Harold J. Laski George Allen & Unwin Ltd 1949 785 100.00
89721 Readings in Urban Geography Harold M. Mayer The University of Chicago Press 1959 625 100.00
89722 The United States of America Scientific Book Agency 1972 805 25.00
89723 American History Volume Two Leland D. Baldwin 1952 952 100.00
89724 A Short History of American Life Nelson Manfred Blake McGraw Hill Book Company, Inc. 1952 732 120.00
89725 Readings in American Values William Miller Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi 1964 369 55.00
89726 The Course of American Economic Growth And Development Louis M. Hacker Wiley Eastern Private Limited 1971 382 10.00
89727 Nation of The North Clarke, Irwin & Company Limited 1967 247 60.00
89728 Protecting Human Rights in the Americas Selected Problems Thomas Buergenthal, Robert Norris, Dinah Shelton N.P. Engel Publisher 1990 561 250.00
89729 Perspectives on Our Time Issues And Essays Francis X. Davy, Robert E. Burkhart Houghton Mifflin Company Boston 1970 425 100.00
89730 The American Experience 426 55.00
89731 Religion in American Society The Effective Presence John Wilson Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi 1978 492 100.00
89732 America And The World From The Truman Doctrine To Vietnam Robert E. Osgood, Robert W. Tucker The Johns Hopkins Press 1970 434 150.00
89733 Makers of American Diplomacy Frank J. Merli and Theodore A. Wilson Charles Scribners Sons, New York 1974 412 100.00
89734 Technical Knowledge in American Culture Science, Technology, and Medicine Since the Early 1800s Hamilton Cravens, Alan I Marcus The University of Alabama Press 1996 265 350.00
89735 A History of American Foreign Policy Alexander Deconde Chalres Scribners Sons, New York 1971 988 500.00
89736 America in the World Wallace Irwin Foreign Policy Association 1983 246 55.00
89737 Selected Readings in American History Volume 1 John A. Denovo Charles Scribners Sons, New York 1969 542 60.00
89738 Selected Readings in American History Volume 2 John A. Denovo Charles Scribners Sons, New York 1969 532 60.00
89739 America is Born A History For Peter Gerald W. Johnson William Morrow & Company 1959 254 55.00
89740 Urban America : The Expert Looks At the City Daniel P. Moynihan Voice of America Forum Lectures 1970 376 100.00
89741 The Dual Economy Robert T. Averitt W.W. Norton & Company. Inc. New York 1968 208 55.00
89742 A Comparative Approach To American History 390 25.00
89743 Readings in American Foreign Policy Robert A. Goldwin Oxford University Press 1971 721 100.00
89744 Issues And Themes 287 60.00
89745 Field Guide to the U.S. Economy The New Press, New York 2006 237 100.00
89746 Talk About America Alistair Cooke Alfred A Knopf, New York 1969 310 75.00
89747 The Presidential Character James David Barber Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi 1972 479 150.00
89748 The American Mind Henry Steele Commager Yale University Press, New Haven 1954 476 100.00
89749 The Coming of the New Deal Arthur M. Schilesinger Houghton Mifflin Company Boston 1959 669 100.00
89750 The Coming of the New Deal Arthur M. Schilesinger Houghton Mifflin Company Boston 1960 749 120.00
89751 American Politics Patrick Brogan and Chris Garratt Icon Books Uk 1999 192 100.00
89752 Struggle Against History Neal D. Houghton Simon and Schuster 1968 375 25.00
89753 Americans In London Brian N. Morton William Morrow & Company 1986 296 100.00
89754 The Supreme Court and the Presidency Robert Scigliano The Free Press, New York 1971 233 55.00
89755 The Fifties David Halberstam Fawcett Columbine, New York 1993 800 250.00
89756 People of Paradox Michael Kammen Alfred A Knopf, New York 1974 316 100.00
89757 The American Quest 1790-1860 Clinton Rossiter Scientific Book Agency 1971 396 25.00
89758 And So To America Cecil Roberts Hodder And Stoughton, London 1946 506 15.00
89759 Law Voice of America Forum Lectures Higginbothams (p) Limited 1967 172 10.00
89760 View From The Seventh Floor W.W. Rostow Sterling Publishers Private Limited 1966 178 3.00
89761 World Monopoly And Peace James S. Allen The Bookman Calcutta 1946 295 15.00
89762 Essays on Government Ernest Barker Oxford At the Clarendon Press 1946 269 20.00
89763 The Challenge of Change Edward W. Brooke Sterling Publishers Private Limited 1967 269 4.50
89764 The American Revolution : Two Centuries of Interpretation Edmund S. Morgan Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi 1965 183 10.00
89765 American Shadow Over India L. Natarajan Peoples Publishing House, New Delhi 1956 305 15.00
89766 Lohia And America Meet Harris Wofford Snehalata Rama Reddy, Madras 151 3.00
89767 Stories of Early American History Wilbur F. Gordy Charles Scribners Sons, New York 1913 206 5.00
89768 The Climate of North America 286 25.00
89769 History of The United States of America R.K. Majumdar & A.N. Srivastva Surjeet Book Depot, Delhi 1982 252 20.00
89770 History of The United States of America R.K. Majumdar & A.N. Srivastva Surjeet Book Depot, Delhi 1982 321 25.00
89771 Meet America Facts about the United States 85 2.50
89772 An Outline of American Geography United States Information Service New Delhi 132 25.00
89773 An Outline of American Government United States Information Service New Delhi 112 20.00
89774 An Outline of American History United States Information Service New Delhi 197 55.00
89775 American History At a Glance Marshall Smelser Barnes And Noble, Inc., New York 1962 280 25.00
89776 The Limits of American Capitalism Robert L. Heilbroner Harper & Row Publishers, London 1967 144 20.00
89777 America Today P. Narayana Rao 1987 55 1.00
89778 The American Elections 1964 United States Information Service New Delhi 32 2.50
89779 The Framework of Democracy 29 2.50
89780 Soviet Union American Intervention in Korea Representative Tass in India 1950 24 2.50
89781 America And Vietnam William P. Bundy 31 2.00
89782 Challenge The U.S. Economy in Action 72 5.00
89783 Migration and Urban Development Brinley Thomas Methuen & Co Ltd, London 1972 259 75.00
89784 Russia, America And The World Louis Fischer Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1962 230 25.00
89785 Our Foreign Policy Department of State Publication 1950 99 10.00
89786 The American Presidency An Interpretation Harold J. Laski George Allen & Unwin Ltd 1952 286 25.00
89787 American Violence Richard Hofstadter and Michael Wallace Vintage Books, New York 1971 478 20.00
89788 American History George Stimpson Member of American Book Publishers 1956 288 2.25
89789 The Pocket History of The United States Allan Nevins and Henry Steele Commager Pocket Books New York 1945 502 2.00
89790 A Documentary History of The United States Richard D. Heffner The New American Library 1956 303 5.00
89791 Indians of the Americas The Long Hope John Collier The New American Library 191 4.00
89792 Mans Rise To Civilization Peter Farb Paladin 1971 330 10.00
89793 Africa 74 2.00
89794 The American Political Tradition Richard Hofstadter Vintage Books, New York 1973 501 25.00
89795 The Supreme Court Gerald W. Johnson Washington Sqaure Press, Inc. New York 1963 132 2.50
89796 The Presidency Gerald W. Johnson Washington Sqaure Press, Inc. New York 1963 118 2.50
89797 The Congress Gerald W. Johnson Washington Sqaure Press, Inc. New York 1963 118 2.50
89798 America Tomorrow : Creating The Great Society Walter Lippmann Orbit Publishers, New Delhi 1965 128 0.75
89799 America in the World Oscar Theodore Barck The World Publishing Company 1961 494 25.00
89800 An Introduction To American Civilization Richard M. Fox Higginbothams (p) Limited 1968 210 1.00
89801 Our american Government Wright Patman Bantam Books, London 1954 304 2.50
89802 American Revolution John Hyde Preston Pocket Books New York 1952 504 2.50
89803 The American Heritage Reader Bruce Catton Dell Publishing House 1955 253 5.00
89804 American Capitalism John Kenneth Galbraith The New American Library 1952 147 2.50
89805 The Inside Out of Watergate The Scandal That Rocked The World Vipin Tripathi Sterling Publishers Private Limited 1974 197 6.00
89806 The Nation Divided Volume 3 Paul M. Angle Fawcett Publications, Inc 1961 240 2.50
89807 Yankee From Olympus Catherine Drinker Bowen Bantam Books, London 1957 320 10.00
89808 Treasures by the Millions Harry Edward Neal Fawcett Publications, Inc 1961 192 2.50
89809 The Genius of America Saul K. Padover Pyramid Books 1962 384 10.00
89810 As We Are Henry Brandon Popular Library, New York 1960 270 5.00
89811 This is America Max J. Herzberg Pocket Books New York 1957 364 2.50
89812 The Challenge And The Chance Sargent Shriver Pyramid Books 1965 208 6.00
89813 America In Perspective Henry Steele Commager The New American Library 1951 220 2.50
89814 Class Paul Fussell Ballantine Books, New York 1983 238 10.00
89815 Vietnam Ground Zero Soldiers Medal A Gold Eagle Book 1988 218 5.00
89816 The Great Rehearsal Carl Van Doren Popular Library, New York 1961 128 2.50
89817 Hawaii : Fiftieth Star A. Grove Day Popular Library, New York 1963 128 2.50
89818 The Seven Fat Years : Chronicles of Wall Street John Brooks Dolphin Books Doubleday & Company 1958 238 5.00
89819 Readings for Democrats Edward Reed Oceana Publications 1960 256 25.00
89820 Century of Struggle Eleanor Flexner Ballantine Books, New York 1959 337 15.00
89821 The Road To The White House Harold Faber Berkley Publishing Corporation 1966 313 10.00
89822 The Peaceful Atom in Foreign Policy Arnold Kramish Dell Publishing House 1965 287 25.00
89823 Great Issues in American History Volume 1 Richard Hofstadter 422 2.50
89824 John And William Bartrams America Helen Gere Cruickshank Doubleday & Company, Inc. 1961 378 25.00
89825 The Pentagon Papers Neil Sheehan Bantam Books, London 1971 677 10.00
89826 Just Friends and Brave Enemies Robert F. Kennedy Popular Library, New York 1963 174 2.50
89827 The Audacity of Hope Barack Obama Vintage Books, New York 2008 448 60.00
89828 The Day Kennedy Was Shot Jim Bishop Bantam Books, London 1969 621 25.00
89829 The Ordeal of Woodrow Wilson Herbert Hoover Popular Library, New York 1961 316 15.00
89830 The Making of The President 1964 Theodore H. White The New American Library 1966 510 10.00
89831 Report of The Warren Commission on the Assassination of President Kennedy Harrison E. Salisbury Bantam Books, London 1964 726 25.00
89832 From Ally to Vietnam 465 25.00
89833 Parties and Politics in America Clinton Rossiter The New American Library 1967 206 15.00
89834 Nuremberg and Vietnam : An American Tragedy Telford Taylor Quadrangle Books, New York 1970 224 55.00
89835 Judgment at Nuremberg Abby Mann The New English Library Ltd 1962 139 5.00
89836 Inside Congress Ronald Kessler Pocket Books New York 1998 301 25.00
89837 The Final Days Woodward & Carl Bernstein 476 15.00
89838 Jawaharlal's Discovery of America East & West Publishers, Delhi 1950 214 15.00
89839 Drank To The Brink A.B.K. Prasad East & Wind Publications 1967 92 2.00
89840 This is America 104 25.00
89841 The Quotable Mr. Kennedy Gerald Gardner Popular Library, New York 1963 141 2.50
89842 The Wilson reader Docket Series Volume 4 Frances Farmer Oceana Publications 1956 286 5.00
89843 The Starr Report The Washington Post 1998 421 100.00
89844 Inside The Company : Cia Diary Philip Agee Bantam Books, London 1986 660 5.00
89845 The Inside Out of CIA Parakal Sterling Publishers Private Limited 1974 142 5.00
89846 CIA Its Real Face H.D. Malaviya Rajkamal Prakashan, Delhi 1975 67 2.00
89847 Inside South America John Gunther Pocket Books New York 1968 715 15.00
89848 Inside U.S.A. John Gunther Hamish Hamilton London 1947 979 55.00
89849 The Mind And Faith of Justice Holmes Max Lerner Higginboithams Pvt Ltd 1974 474 15.00
89850 JFK : The Cuba Files Fabian Escalante Ocean Press 2006 261 100.00
89851 The Diplomacy of Détente The Kissinger Era Coral Bell Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi 1979 278 20.00
89852 The Strategy of Peace John F. Kennedy Asia Publishing House, Bangalore 1961 291 55.00
89853 The White House Years Mandate For Change Dwight D. Eisenhower Heinemanneducational Books, London 1963 650 150.00
89854 Bicentennial 200 Years of American Diplomatic Presence in South India 43 25.00
89855 In Search of America Peter Jennings and Todd Brewster Hyperion, New York 2002 307 250.00
89856 Map of USA 10 10.00
89857 Mr. President Lyndon B. Johnson United States Information Service New Delhi 63 15.00
89858 John F. Kennedy Speaks United States Information Service New Delhi 75 25.00
89859 Europe The Last Hundred Years A.C. Morales Macmillan And Co., Limited 1985 226 55.00
89860 The Rise of European Liberalism An Essay in Interpretation Harold J. Laski Unwin Book 1971 192 100.00
89861 A History of Europe Ferdinand Schevill Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 1946 937 60.00
89862 European Union : Constitutional Conspectus K. Padmaja The ICFAI University Press 2008 254 100.00
89863 Theo Aronson Grandmama of Europe Theo Aronson John Murray through Salem House 1984 353 60.00
89864 Europe in the XIXth & XXth Centuries 1815-1939 E. Lipson English Language Book Society 1963 504 80.00
89865 Europe : The Story of The Last Five Centuries A.J. Grant Longmans Green And Co., London 1955 953 55.00
89866 The Fourth and Fifth Centuries 629 25.00
89867 Modern Europe B.S.L. Hanumantha Rao Sri Vignana Manjusha, Guntur 1972 350 15.00
89868 Europe in The Twentieth Century 1905-1970 Agatha Ramm Longman, London and New York 1985 374 35.00
89869 The Governments of Europe William Bennett Munro The Macmillan Company, New York 1947 856 55.00
89870 Europe Since Napoleon David Thomson Penguin Books 1972 1003 125.00
89871 1812 Napoleaons Fatal March on Moscow Adam Zamoyski Harper Perennial 2005 1812 545.00
89872 A Text Book of Modern European History 1453-1661 George W. Southgate J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1955 300 25.00
89873 A Text Book of Modern European History 1643-1848, 1789-1960 George W. Southgate J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1955 442 20.00
89874 A History of Europe 766 35.00
89875 The World And Its People Thomas Nelson And Sons, New York 1908 270 15.00
89876 The Struggle for Europe Chester Wilmot Fontana Books 1959 829 25.00
89877 Inside Europe Today John Gunther Pocket Books New York 1962 350 15.00
89878 Inside Europe Today John Gunther Pocket Books New York 1962 402 30.00
89879 The Development of The British Empire M. Prothero Macmillan And Co., Limited 1917 91 2.50
89880 The Modern Class Book of English History E.J.S. Lay Macmillan And Co., Limited 1931 192 3.00
89881 Fads and Fancies 272 2.00
89882 A History of Britain Carter & Mears Surjeet Publications, Delhi 1977 1715 25.00
89883 A Text Book of Modern English History George W. Southgate J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1957 468 15.00
89884 A Brief History of Britain 1851-2010 Jeremy Black Robinson Ltd 2010 346 195.00
89885 A First History of England 174 15.00
89886 The Divine Country The British in Tuscany Olive Hamilton Andre Deutsch 1982 190 245.00
89887 Studies in British History Raus I.A.S. Study Circle Book Hive Publishers 1963 154 6.00
89888 The Crisis of Britain And The British Empire R. Palme Dutt Peoples Publishing House, New Delhi 1953 445 25.00
89889 Memorable Events in British History Ward Lock Limited London 381 15.00
89890 The History of British Civilization Esme Wingfield Stratford George Routledge & Sons, Limited 1945 1332 100.00
89891 British History 1485-1939 Ramsay Muir Capital Book House, Delhi 1968 668 20.00
89892 Comrades in Arms British Aid to Russia 1941-1945 Joan Beaumont Davis Poynter London 1980 264 195.00
89893 The British Constitution Sir Ivor Jennings The English Language Book Society 1963 210 55.00
89894 The New Groundwork of British History George Townsend Warner Blackie & Son Ltd 1948 1026 15.00
89895 A History of Britain E.H. Carter and R.A.F. Mears Oxford At the Clarendon Press 1947 1050 25.00
89896 Outlines of British History George Guest Oxford University Press 1927 248 20.00
89897 Britain And The Ancient World James A. Bolton, Denis Richards Longmans Green And Co., London 1963 371 25.00
89898 British History 1485-1945 in Maps Historicus Varma Brothers, New Delhi 98 7.50
89899 British History 1485-1945 in Maps Historicus Varma Brothers, New Delhi 116 9.00
89900 Magna Carta and its influence in the world today Sir Ivor Jennings 43 10.00
89901 Henry VIII and the Religious Revolution John Patrick Methuen & Co Ltd, London 1972 76 20.00
89902 England In the Age of Improvement 1783-1867 Asa Briggs The Folio Society, London 1999 498 500.00
89903 The Making of England C. Warren Hollister D.C. Heath and Company 1976 291 35.00
89904 The English Historical Review Volume LXXIX No. 311 April 1964 Denys Hay Longmans Green And Co., London 1964 448 21.00
89905 The English Historical Review Volume LXXIX No. 312 July 1964 Denys Hay Longmans Green And Co., London 1964 672 21.00
89906 The English Historical Review Volume LXXIX No. 313 October 1964 Denys Hay Longmans Green And Co., London 1964 896 21.00
89907 A New History of England 410-1975 L.C.B. Seaman Macmillan And Co., Limited 1981 576 55.00
89908 Parliamentary Government in England Harold J. Laski George Allen & Unwin Ltd 1948 453 100.00
89909 The Free and Prosperous Commonwealth Ludwig von Mises Affiliated East West Press Pvt Ltd 1962 207 25.00
89910 English Social History G.M. Trevelyan The English Language Book Society 1962 628 55.00
89911 Illustrated English Social History G.M. Trevelyan Longmans Green And Co., London 1952 175 25.00
89912 The Constitutional History of England F.W. Maitland Cambridge At the University Press 1968 548 30.00
89913 The Age of Chivalry the story of England Arthur Bryant The Reprint Society, London 1963 576 55.00
89914 The Age of Capital 1848-1875 E.J. Hobsbawm Rupa & Co., Calcutta 413 25.00
89915 Constitutional History of England Robert L. Schuyler Jonathan Cape Thirty Bedford Square London 1965 599 20.00
89916 The Condition of the Working Class in England in 1844 Frederick Engels George Allen & Unwin Ltd 1926 298 15.00
89917 The Reign of Henry of the Eighth Volume III James Anthony Froude J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1924 451 2.50
89918 Political Thought in England William L. Davidson Thornton Butterworth Ltd 1931 252 2.50
89919 England in The Eighteenth Century J.H. Plumb Penguin Books 1950 224 3.00
89920 England in the Nineteenth Century 1815-1914 David Thomson Penguin Books 1957 250 4.00
89921 The House of Commons At Work Eric Taylor Penguin Books 1951 254 2.00
89922 The Scots Moray McLaren Penguin Books 1951 246 2.50
89923 The English Parliament Kenneth Mackenzie Penguin Books 1946 208 2.50
89924 The Making of The English Working Class E.P. Thompson Penguin Books 1972 958 2.00
89925 Tudor England S.T. Bindoff Penguin Books 1951 319 3.00
89926 Roman Britain I.A. Richmond Penguin Books 1955 240 2.00
89927 England in the 18th Century J.H. Plumb Penguin Books 1959 214 2.50
89928 A History of The English People Epilogue Volume 1 Elie Halevy Penguin Books 1940 216 2.00
89929 English Society in The Early Middle Ages Doris Mary Stenton Penguin Books 1962 315 2.00
89930 A History of England for Indian Colleges H.L.O. Garrett and Kahan Chand Khanna Uttar Chand Kapur & Sons, Lahore 1933 393 5.00
89931 A Shortened History of England George Macaulay Trevelyan Penguin Books 1962 602 2.50
89932 English Economic History George W. Southgate J.M. Dent & Sons Ltd, New York 1948 448 15.00
89933 New History Readers Macmillan And Co., Limited 1906 314 2.50
89934 History of England Part 1 374 25.00
89935 Scandal'63 Ron Hall Jeremy Wallington Heinemanneducational Books, London 1963 227 2.00
89936 The Profumo Affair Wayland Young Penguin Books 1963 117 2.50
89937 How Russia is Ruled Merle Fainsod Harvard University Press, London 1953 575 250.00
89938 Expansion And Coexistence Adam B. Ulam Praeger Publishers, New York 1973 775 350.00
89939 World Communism Today Martin Ebon McGraw Hill Book Company, Inc. 1948 536 100.00
89940 A History of The U.S.S.R. Part One K.V. Bazilevich, A.M. Pankratova Foreign Languages Publishing House 1947 252 35.00
89941 A History of The U.S.S.R. Part Two K.V. Bazilevich, A.M. Pankratova Foreign Languages Publishing House 1948 300 50.00
89942 Contemporary History in the Soviet Mirror John Keep George Allen & Unwin Ltd 1964 331 75.00
89943 Seeing Red Today in Russia Negley Farson Eyre & Spottiswoode (Publishers) Ltd 1930 275 25.00
89944 Communist Guerilla Warfare Brigadier C. Aubrey Dixon and Otto Heilbrunn The English Book Store, New Delhi 1962 229 20.00
89945 Stalins Russia Suzanne Labin, Edward Fitzgerald Victor Gollancz Ltd 1950 492 25.00
89946 Marxism One Hundred Years Bertram D. Wolfe Higginbothams (p) Limited 1968 481 30.00
89947 The hand of Moscow Novosti Press Agency Publishing House 279 20.00
89948 The Great Patriotic War of the Soviet People And Our Time 1985 263 25.00
89949 A Critique of Soviet Economics Mao Tsetung Progressive Publications, New Delhi 1977 157 10.00
89950 Prussian Eagle D. Erskine Muir Blackie & Son Ltd 1940 202 20.00
89951 You Can Trust The Communists to be Communists Fred Schwarz Prentice Hall of India Private Limited, New Delhi 19625 187 20.00
89952 Obsolete Communism The Left Wing Alternative Daniel Cohn Bendit and Gabriel Cohn Bendit Andre Deutsch 1968 255 25.00
89953 The Siege of Leningrad Leon Goure Leon Goure, Merle Fainsod McGraw Hill Book Company, Inc. 1964 363 55.00
89954 Behind The Curtain John Gunther Harper & Row Publishers, London 1949 363 20.00
89955 Inside Russia Today Penguin Books 618 2.50
89956 Russian Review Penguin Books 1947 123 2.05
89957 The Military Delegation From Moscow and Its Significance 30 2.00
89958 World Conquest in Instalments J.V. Stalin Society for Defence of Freedom in Asia 1952 55 2.05
89959 Soviet Review Volume XV No. 42 Sept 11 G.A. Syomin 1978 48 2.00
89960 Soviet Land Nehru Awards 1979 Volume XVI No. 53,54 November 1979 40 5.00
89961 Visit of Mikhail Gorbachev Novosti Press Agency Publishing House 1989 76 20.00
89962 Perestroika Whos Against Novosti Press Agency Publishing House 1988 47 10.00
89963 Mikhail Gorbachev Novosti Press Agency Publishing House 1987 78 10.00
89964 Mikhail Gorbachev Perestroika Perestroika Harper & Row Publishers, London 1988 289 25.00
89965 Reichstag Fire Trial : Dimitrov Blasts The Fascist Conspiracy T.N. Memorial Trust Publications, Andhra Pradesh 1983 95 2.50
89966 Collapse of Communist Oligarchy S.V. Seshagiri Rao Suruchi Prakashan, New Delhi 1991 39 4.00
89967 The Stalin Phenomenon Novosti Press Agency Publishing House 1988 63 5.00
89968 Law and Justice in USSR 1945 160 5.00
89969 The State And Revolution V.I. Lenin Tarimela Nagireddy Memorial Trust 156 25.00
89970 CPSU Congress Volume XXIII No. 10 March 3 1986 1986 104 20.00
89971 From Colonialism To Communism Hoang Van Chi, P.J. Honey Popular Library, New York 1964 256 2.50
89972 The Russian Campaigns of 1941-1943 W.E.D. Allen and Paul Muratoff Penguin Books 1944 192 5.00
89973 The Soviet Regime Communism in Practice W.W. Kulski, D.G. Kousoulas Washington Sqaure Press, Inc. New York 1959 436 2.50
89974 The Changing Face of Communism Sir Percival Griffiths Jaico Publishing House, Mumbai 1961 299 3.00
89975 Land of The Soviets James S. Gregory Penguin Books 1946 284 5.00
89976 Basic History of Modern Russia Hans Kohn Eurasia Publishing House (P) Ltd 1957 191 2.50
89977 The Dragon And The Bear Abraham Brumberg Lancer Books, New York 1964 192 2.00
89978 KGB The Secret Work of Soviet Secret Agents John Barron Corgi Books 1975 609 30.00
89979 Operation World Patrick Johnstone Om Publishing Carlisle, UK 1993 662 250.00
89980 Khrushchev And Stalins Ghost Bertram D. Wolfe Frederick A. Praeger, New York 1957 322 4.00
89981 The Dynamics of Soviet Society W.W. Rostow The New American Library 1954 264 2.00
89982 The Russian Revolution Alan Moorehead A Panther Book 1958 287 1.00
89983 A History of The U.S.S.R. Andrew Rothstein Penguin Books 1951 384 2.00
89984 Russia Without Stalin Edward Crankshaw Comet Books, Collins 1958 255 2.50
89985 The Peasant And The Communes Henry J. Lethbridge Dragonfly Books 1963 202 25.00
89986 The Communist Technique in Britain Bob Darke Penguin Books 1952 159 2.50
89987 Russia The People and the Power Robert G. Kaiser Pocket Books New York 1977 556 5.00
89988 Getting Along in Russian Mario Pei and Fedor I. Nikanov Bantam Books, London 1965 227 2.50
89989 Khrushchev's Russia Edward Crankshaw Penguin Books 1962 183 2.00
89990 Russia : Hopes and Fears Alexander Werth Penguin Books 1969 390 2.50
89991 Russia Fights on Maurice Hindus Forty Eight Pall Mall London 1942 253 2.00
89992 Scientist in Russia Eric Ashby Penguin Books 1947 252 2.50
89993 Pericles and the Golden Age of Athens 366 3.00
89994 A History of Rome for Beginners Evelyn S. Shuckburgh Macmillan And Co., Limited 1909 339 2.50
89995 History of Rome 622 2.50
89996 Outlines of Roman History H.F. Pelham Rivingtons, London 1909 563 2.50
89997 History of Rome 575 5.00
89998 General History of Rome Charles Merivale Longmans Green And Co., London 1891 726 2.00
89999 The World of Rome Michael Grant A Mentor Book 349 2.50
90000 Tacitus The Histories Kenneth Wellesley Penguin Books 1964 316 2.00