వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -1

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము వర్గ సంఖ్య గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
1 గీత.1 294.592 4 గీతామకరందము విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి శుకబ్రహ్మాశ్రమం, కాళహస్తి 1964 1102 10.0
2 గీత.2 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా మలయాళస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1980 599 10.0
3 గీత.3 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత స్వామి చిన్మయానంద సెంట్రల్ చిన్మయా మిషన్ ట్రస్ట్ 1980 963 10.0
4 గీత.4 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత సచ్చిదానంద వెంకటేశ్వరస్వామి శ్రీ యోగానంద మఠం, వినుకొండ 1979 646 20.0
5 గీత.5 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత జయదయాళ్ గోయందకా గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2001 880 70.0
6 గీత.6 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతామృతము మామిడిపూడి రామకృష్ణయ్య రచయిత, నెల్లూరు 1965 244 6.0
7 గీత.7 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతాశాంకరభాష్యతత్వబోధిని.2 బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి రచయిత, భట్నవిల్లి 1971 372 15.0
8 గీత.8 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతాశాంకరభాష్యతత్వబోధిని.3 బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి రచయిత, భట్నవిల్లి 1976 406 16.0
9 గీత.9 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతాశాంకరభాష్యతత్వబోధిని.5 బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి రచయిత, భట్నవిల్లి 1968 1105-1464 15.0
10 గీత.10 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతామృత తరంగిణి. 1, 2 సత్యానంద మహర్షి సత్యానందాశ్రమం, ఇనమడుగు 1958 144 3.0
11 గీత.11 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతామృత తరంగిణి. 4 సత్యానంద మహర్షి సత్యానందాశ్రమం, ఇనమడుగు 1962 593-790 4.0
12 గీత.12 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతామృత తరంగిణి. 6 సత్యానంద మహర్షి సత్యానందాశ్రమం, ఇనమడుగు 1964 1010-1202 4.0
13 గీత.13 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతామృత తరంగిణి. 8 సత్యానంద మహర్షి సత్యానందాశ్రమం, ఇనమడుగు 1966 1350-1524 4.0
14 గీత.14 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతామృత తరంగిణి. 9 సత్యానంద మహర్షి సత్యానందాశ్రమం, ఇనమడుగు 1964 792-908 3.0
15 గీత.15 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత. మొదటి భాగం స్వామి చిద్భవానంద రమణ పబ్లికేషన్స్, తిరువేంగడం 1984 468 50.0
16 గీత.16 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత. రెండవ భాగం స్వామి చిద్భవానంద రమణ పబ్లికేషన్స్, తిరువేంగడం 1984 420 50.0
17 గీత.17 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీత (గీతార్ధదీపికాసహితం) కేళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1966 846 20.0
18 గీత.18 294.592 4 శ్రీస్వారాజ్య భగవద్గీతా వేదాంతం లక్ష్మణాచార్యులు స్వారాజ్య సంఘము 614 10.0
19 గీత.19 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్ గీతారహస్యము ప్రథమ సం. నోరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి తి.తి.దే. 1985 466 17.0
20 గీత.20 294.592 4 శ్రీమద్భగవత్ గీతారహస్యము ద్వితీయ సం. నోరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి తి.తి.దే. 2012 605 80.0
21 గీత.21 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్ గీతారహస్యము తృతీయ సం. నోరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి తి.తి.దే. 2012 425 60.0
22 గీత.22 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత శంకరానందముని శ్రీ గౌరా శ్రీరాములు శెట్టి, ఆదోని 1972 1110 15.0
23 గీత.23 294.592 4 చైతన్య భగవద్గీత ప్రథమ సం. సుందరచైతన్యానంద స్వామి సుందరచైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2009 506 100.0
24 గీత.24 294.592 4 చైతన్య భగవద్గీత ద్వితీయ సం. సుందరచైతన్యానంద స్వామి సుందరచైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2009 487 100.0
25 గీత.25 294.592 4 చైతన్య భగవద్గీత తృతీయ సం. సుందరచైతన్యానంద స్వామి సుందరచైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2009 508 100.0
26 గీత.26 294.592 4 చైతన్య భగవద్గీత చతుర్ధ సం. సుందరచైతన్యానంద స్వామి సుందరచైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2009 492 100.0
27 గీత.27 294.592 4 శంకర గ్రంథ రత్నావళి ప్రథమ షట్కమ్ హరి సాంబశివశాస్త్రీ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1999 423 120.0
28 గీత.28 294.592 4 శంకర గ్రంథ రత్నావళి ద్వితీయ షట్కమ్ హరి సాంబశివశాస్త్రీ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1999 252 80.0
29 గీత.29 294.592 4 శంకర గ్రంథ రత్నావళి తృతీయ షట్కమ్ హరి సాంబశివశాస్త్రీ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2000 452 125.0
30 గీత.30 294.592 4 నిత్యజీవితంలో భగవద్గీత నాదేళ్ళ రామకృష్ణ రచయిత, హైదరాబాదు 2012 172 45.0
31 గీత.31 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు ఆంధ్ర గ్రంథమాల, చెన్నై 1938 538 5.0
32 గీత.32 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత శంకరానందముని శ్రీ గౌరా శ్రీరాములు శెట్టి, ఆదోని 1972 1110 15.0
33 గీత.33 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత-శ్రీ గీతాజ్ఞానేశ్వరి అయాచితుల హనుమచ్ఛాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 1992 368 40.0
34 గీత.34 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత-శ్రీ గీతాజ్ఞానేశ్వరి అయాచితుల హనుమచ్ఛాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 1992 368 40.0
35 గీత.35 294.592 4 శ్రీ గీతాయోగము చలసాని నాగేశ్వరరావు శ్రీ అరవింద సొసైటి, తెనాలి 1989 467 36.0
36 గీత.36 294.592 4 శంఖారావము ప్రథమ సం. కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1985 263 18.0
37 గీత.37 294.592 4 శంఖారావము ద్వితీయ సం. కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1986 196 15.0
38 గీత.38 294.592 4 శంఖారావము తృతీయ సం. కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1987 202 12.0
39 గీత.39 294.592 4 గీతాభావప్రకాశము (1-12) జమ్మలమడక మాధవరామశర్మ ప్రశాంతి నిలయం, అనంతపురం 1972 719 6.0
40 గీత.40 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ఆదిపూడి సోమనాధరావు గీతాజ్ఞానయజ్ఞ ప్రచార సేవా సమితి 1973 212 4.0
41 గీత.41 294.592 4 భగవద్గీతా-భాష్యార్క ప్రకాశికానువాదము బెల్లంకొండ రామరాయకవి వెంకట్రామ అండ్ కో, విజయవాడ 1956 611 11.0
42 గీత.42 294.592 4 గీతా వ్యాసములు ప్రథమ సం. శ్రీ అరవిందులు అరవింద సొసైటి, తెనాలి 1977 296 10.0
43 గీత.43 294.592 4 గీతా వ్యాసములు ద్వితీయ సం. శ్రీ అరవిందులు అరవింద సొసైటి, తెనాలి 1978 412 12.0
44 గీత.44 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత.1 చదలువాడ సుందరరామశాస్త్రులు పోలిశెట్టి సోమసుందరం చారిటీస్, గుంటూరు 1979 815 40.0
45 గీత.45 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత.2 చదలువాడ సుందరరామశాస్త్రులు పోలిశెట్టి సోమసుందరం చారిటీస్, గుంటూరు 1979 755 40.0
46 గీత.46 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత.3 చదలువాడ సుందరరామశాస్త్రులు పోలిశెట్టి సోమసుందరం చారిటీస్, గుంటూరు 1980 794 40.0
47 గీత.47 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత.4 చదలువాడ సుందరరామశాస్త్రులు పోలిశెట్టి సోమసుందరం చారిటీస్, గుంటూరు 1980 774 40.0
48 గీత.48 294.592 4 భగవద్గీత యథాతథము దివాకర్ల వేంకటావధాని భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1993 818 39.0
49 గీత.49 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతామృతము తృతీయ షట్కము కె.యస్.రామానుజాచార్యులు శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1991 194 20.0
50 గీత.50 294.592 4 గీతా దర్శనము నోరి శ్రీనాధ వేంకటసోమయాజులు రామకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1993 364 100.0
51 గీత.51 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత- ఆంధ్ర గేయము బి.యస్.యల్.పి. దేవి రచయిత్రి, సికింద్రాబాద్ 2000 305 100.0
52 గీత.52 294.592 4 శ్రీగీతామృతము కొండేపూడి సుబ్బారావు రచయిత, విశాఖపట్నం 1993 284 30.0
53 గీత.53 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా శివేంద్ర సరస్వతీ స్వామి దావులూరి కోటిసూర్యప్రకాశరావు, తెనాలి 1951 426 5.0
54 గీత.54 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీత పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు శ్రీ పావని సేవా సమితి, హైదరాబాద్ 2007 321 100.0
55 గీత.55 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీత చలం ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 688 7.0
56 గీత.56 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీత భాగవతుల సుబ్రహ్మణ్యం నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2007 661 200.0
57 గీత.57 294.592 4 గీతావాహిని శ్రీ సత్యసాయిబాబా శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్, ప్రశాంతి నిలయం ... 304 10.0
58 గీత.58 294.592 4 భగవద్గీత (వచనం) రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 263 10.0
59 గీత.59 294.592 4 శ్రీ గీతా సారము చేరాల పురుషోత్తమరావు రచయిత, మచిలీపట్టణం 1980 223 5.0
60 గీత.60 294.592 4 శ్రీ విజయగోపాలమ్ లక్కరాజు విజయగోపాలరావు రచయిత, తెనాలి 1983 344 15.0
61 గీత.61 294.592 4 గీతా ప్రవచనములు వెంపటి సూర్యనారాయణ సర్వ సేవా సంఘం ప్రచురణ 1961 284 3.0
62 గీత.62 294.592 4 గీతా విమర్శనలు మరియు ప్రవచనములు వెంపటి సూర్యనారాయణ సర్వ సేవా సంఘం ప్రచురణ 1961 272 3.0
63 గీత.63 294.592 4 గీతామృతము కుందుర్తి వేంకట నరసయ్య కృష్ణా అండ్ బ్రదర్స్, కర్నూలు 1978 490 24.0
64 గీత.64 294.592 4 గీతామృతము పరిపూర్ణానందగిరిస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2004 270 35.0
65 గీత.65 294.592 4 యోగేశ్వర పూంగణం పి.నరసింహారావు, గుంటూరు 1996 336 15.0
66 గీత.66 294.592 4 శ్రీ కల్యాణి చెరకుపల్లి బుచ్చిరామయ్య శర్మ గుండేపూడి రామకృష్ణ శర్మ, రాజమహేంద్రవరము 1949 430 8.0
67 గీత.67 294.592 4 గీతోపన్యాసములు బ్రహ్మాచారి గోపాల్ శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమం, కాళహస్తి 1969 679 10.0
68 గీత.68 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతోపన్యాసములు చిద్ఘనానందేంద్ర సరస్వతీ స్వామి భారతీ ముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1971 513 15.0
69 గీత.69 294.592 4 గీతామృతము చిద్ఘనానందేంద్ర సరస్వతీ స్వామి నల్లా బదరీనాధ్, ఏలూరు 1958 44 0.5
70 గీత.70 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత యల్లాపంతుల జగన్నాథం శ్రీనయనాభిరామ బ్రహ్మచారి, గుంటూరు 1968 510 5.0
71 గీత.71 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత పండిత శ్రీ ముక్తి రామోపాధ్యాయ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1989 320 25.0
72 గీత.72 294.592 4 శ్రీ గీతాసూత్రనవతి జమ్మలమడక మాధవరామశర్మ శ్రీ పావులూరి రామారావు ... 99 2.0
73 గీత.73 294.592 4 గీతామృతము నంబూరి గోపాలకృష్ణారావు రచయిత, విజయవాడ ... 162 6.0
74 గీత.74 294.592 4 గీతాప్రవచన పుష్పాలు యం.కె.వెంకటరామన్ రచయిత, హైదరాబాద్ ... 136 8.0
75 గీత.75 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత బచ్చు పాపయ్య శ్రేష్ఠి రచయిత, చెన్నై 1945 384 25.0
76 గీత.76 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత- యదార్ధ సందేశం బ్రహ్మకుమారీ ఈశ్వరీయ విద్యాలయము, విజయవాడ ... 152 14.0
77 గీత.77 294.592 4 గీదా ధర్మసుధ (వ్యాససంపుటి) చిన్మయ రామదాసు రచయిత, ఉయ్యూరు 1991 148 6.0
78 గీత.78 294.592 4 గీతామృతము శుకశ్రీ చిలకల కృష్ణమూర్తి, గిద్దలూరు 1976 71 2.0
79 గీత.79 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా తత్వజ్ఞానదీపిక దిగవిల్లి తిమ్మరాజు వసంతా ఇనిస్టిట్యూట్, చెన్నై 1927 272 1.0
80 గీత.80 294.592 4 గీతాజ్యోతి శ్లోకమాలిక త్రిదండి చిన్నజియ్యర్ స్వామి జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్, గుంటూరు 2002 272 40.0
81 గీత.81 294.592 4 గీతామృతము కోయిల్ కందాళ లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు జనధర్మ తెలుగు జాతీయ వారపత్రిక, వరంగల్ 1965 180 4.0
82 గీత.82 294.592 4 గీతోపదేశము (వచనం) రాయసం వీరరాఘవశర్మ రచయిత, విజయవాడ 1972 157 5.0
83 గీత.83 294.592 4 గీతామృతసార సంగ్రహము నరేంద్ర ఆనంద సరస్వతి స్వామి హిందూ విజ్ఞాన ప్రచార సమితి, విజయవాడ 1951 150 2.0
84 గీత.84 294.592 4 శ్రీ భగవత్ గీత అక్కనప్రగడ నరసింహరావు రచయిత, గుంటూరు 1950 125 1.0
85 గీత.85 294.592 4 గీతాహృదయమ్ నండూరి సుబ్రహ్మణ్యశర్మ రచయిత, విజయవాడ ... 152 10.0
86 గీత.86 294.592 4 సంక్షిప్త గీత కొత్తమాసు వేంకటసుబ్బారావు గుప్త రచయిత, గుంటూరు 1965 60 0.5
87 గీత.87 294.592 4 శ్రీమత్ భగవద్గీతా సంగ్రహము శ్రీ రత్నగిరి రచయిత, వేటపాలెం 1964 88 0.5
88 గీత.88 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీత బృందావనం రామకృష్ణమాచార్యులు తి.తి.దే. 1981 184 12.0
89 గీత.89 294.592 4 భగవద్గీతా శాస్త్రము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై ... 112 1.5
90 గీత.90 294.592 4 తేట-గీత అక్కిపెద్ది కుటుంబరామశాస్త్రి సింగపూర్ తెలుగు సమాజం 1998 205 54.0
91 గీత.91 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా గేయమాల ఆర్.వి.వి.గోపాలాచార్యులు విజయా పబ్లికేషన్స్, కోరుకొల్లు 1988 198 20.0
92 గీత.92 294.592 4 శ్రీ మద్భగవద్గీత చింతా దీక్షితులు మునగాల ఉషారమణి, ఏలూరు 1988 178 10.0
93 గీత.93 294.592 4 గీతాహృదయము శంకర శ్రీరామారావు రచయిత, ఏలూరు 1956 60 1.0
94 గీత.94 294.592 4 శ్రీమదాంధ్ర భగవద్గీత కుంటముక్కల వేంకటజానకీరామశర్మ రచయిత, గుంటూరు 1953 146 1.5
95 గీత.95 294.592 4 గీతా చంద్రిక వెనిగళ్ళ పూర్ణచంద్రరావు వెనిగళ్ళ గ్రంథమాల, రేపల్లె 1974 349 20.0
96 గీత.96 294.592 4 తెలుగు గీతలు అద్దంకి శ్రీరంగాచార్యులు నయా గురుకుల్, కానుమోలు ... 327 6.0
97 గీత.97 294.592 4 గీతామృతము పంచాంగం వేంకటాచార్యులు తి.తి.దే. 1985 130 12.0
98 గీత.98 294.592 4 గీతా వ్యాఖ్యానము సచ్చిదానందమూర్తి బండి మోహన్, రేపల్లె 1985 336 25.0
99 గీత.99 294.592 4 గీతా వ్యాఖ్యానము సచ్చిదానందమూర్తి విజ్ఞాన సమాజం, రేపల్లె 1987 88 5.0
100 గీత.100 294.592 4 తెలుఁగు వెలుఁగు భగవద్గీత వేదుల సూర్యనారాయణ శర్మ దివ్యజీవనసంఘం, భద్రాచలం 1992 165 12.0
101 గీత.101 294.592 4 ఆంధ్రభగవద్గీత పిశుపాటి నారాయణ శాస్త్రి రచయిత, నిడుబ్రోలు ... 258 5.0
102 గీత.102 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత శిష్ట్లా సుబ్బారావు తి.తి.దే. 1992 287 9.0
103 గీత.103 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత కూచిభొట్ల ప్రభాకరశాస్త్రి రచయిత, తెనాలి 1962 162 2.5
104 గీత.104 294.592 4 భగవద్గీత (వచనం) పురాణపండ రాధాకృష్ణ మూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 92 10.0
105 గీత.105 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత యర్రా చంద్రయ్య రచయిత, ఉప్పులూరు 1991 190 10.0
106 గీత.106 294.592 4 భగవద్గీతోపదేశము చీమలమర్రి వేంకటనరసయ్య తి.తి.దే. 1988 57 5.0
107 గీత.107 294.592 4 శ్రీ రాజవిద్యా గీత ఈశ్వర సత్యనారాయణశర్మ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1961 156 60.0
108 గీత.108 294.592 4 భగవద్గీతాసార సంగ్రహము తె.కం.గోపారాచార్యస్వామి శ్రీ బాదం సుబ్రహ్మణ్యం, కాకినాడ 1996 182 12.0
109 గీత.109 294.592 4 భగవద్గీత స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందరచైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 257 25.0
110 గీత.110 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతా గేయామృత తత్వప్రకాశిక ప్రజ్ఞానంద స్వామి విజ్ఞానంద ఆశ్రమం, ఆలపాడు 1950 76 0.5
111 గీత.111 294.592 4 గీతావ్యాసముల అపూర్వతా పరిచయం చెలసాని నాగేశ్వరరావు గంధం పేర్రాజు, ఏలూరు 1994 32 4.0
112 గీత.112 294.592 4 శ్రీహనుమత్ భగవద్గీత అబ్బరాజు హనుమంతరాయ శర్మ రచయిత, విజయవాడ 1940 231 2.0
113 గీత.113 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీతలు శొంఠి శ్రీపతి శాస్త్రి రచయిత, చెన్నై 1953 258 3.0
114 గీత.114 294.592 4 భగవద్గీతకథాజ్యోతి (వచనము) గొర్రెపాటి మహాలక్ష్మమ్మ రచయిత్రి, కృష్ణా జిల్లా 1973 159 3.0
115 గీత.115 294.592 4 పారాయణ గీత కందుకూరు మల్లికార్జునం శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 1957 162 1.5
116 గీత.116 294.592 4 గీతా బోధిని రావులపాటి భక్తరాఘవదాసు రచయిత, గన్నవరం, కృ.జి. 1957 284 2.0
117 గీత.117 294.592 4 గీతాదర్శనము తుమ్మల సీతారామమూర్తి రచయిత, అప్పికట్ల 1963 120 2.0
118 గీత.118 294.592 4 అనుష్ఠాన భగవద్గీత నండూరి వేంకటేశ్వరరావు వై.యం.ఏ. పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2001 244 100.0
119 గీత.119 294.592 4 గీతా మాధుర్యము స్వామి రామసుఖదాస్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2001 200 80.0
120 గీత.120 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీత గీతా సంగీతము సేగు సంజీవనారాయణ దాసు శ్రీ సేగు కృష్ణ దూసు, కోలారు 1963 414 8.0
121 గీత.121 294.592 4 గీతార్ధసారము సత్యదాసు గుప్తా ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ ... 184 25.0
122 గీత.122 294.592 4 గీతా సప్తశతి చల్లా లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి రచయిత, చెన్నై 1960 303 6.0
123 గీత.123 294.592 4 గీతాసారం యం.వి.యల్.యన్.మూర్తి రచయిత్ర, హైదరాబాద్ 2011 78 35.0
124 గీత.124 294.592 4 గీతాతాత్పర్య ప్రదీపము రామకృష్ణానంద గిరిస్వామి రచయిత, గుంటూరు ... 312 15.0
125 గీత.125 294.592 4 శ్రీమదష్టోత్తర శతశ్లోకీ భగవద్గీత విన్నకోట వెంకటరత్నశర్మ పొన్నూరు వెంకటనారాయణ, విజయవాడ ... 167 5.0
126 గీత.126 294.592 4 ఉషశ్రీ భగవద్గీత విశ్వనాధ పావని శాస్త్రి శ్రీమహాలక్ష్మీ బుక్స్, విజయవాడ ... 264 25.0
127 గీత.127 294.592 4 గీతాభిజ్ఞానము యార్లగడ్డ రంగనాయకులు చౌదరి యార్లగడ్డ వెంకన్నచౌదరి చారటీస్, కారంచేడు 1981 291 10.0
128 గీత.128 294.592 4 తేటగీత భగవద్గీతానువాదము కల్లూరి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యదీక్షితులు ఆర్షభారతీ సంస్థ, ప.గో. ... 180 20.0
129 గీత.129 294.592 4 భగవద్గీతానువాదం మైలవరపు వేంకటరామయ్య రచయిత, గుంటూరు 1939 160 0.5
130 గీత.130 294.592 4 సరళాంధ్రగీత ప్రణవానంద భారతీకుమారస్వామి కృష్ణప్రియ ప్రచురణ, ఉయ్యూరు ... 182 5.0
131 గీత.131 294.592 4 గీతాగానం గోపరాజు లక్ష్మీ ఆంజనేయులు రచయిత, నరసరావుపేట 2008 180 111.0
132 గీత.132 294.592 4 శ్రీమాదాంధ్ర భగవద్గీత కార్యంపూడి రాజమన్నారు రచయిత, రాజమండ్రి 1976 155 10.0
133 గీత.133 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత నల్లపాటి వెంకటసుబ్బసాధుమతమ్మ రచయిత్రి, గుంటూరు ... 471 5.0
134 గీత.134 294.592 4 గీతా సందేశము సమత్వానంద స్వామి ద్వారంపూడి చౌదరారెడ్డి, మాచవరం ... 404 2.5
135 గీత.135 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత శిష్ట్లా సుబ్బారావు తి.తి.దే. 2010 274 25.0
136 గీత.136 294.592 4 భగవద్గీత బి.వి. వీరభద్రప్ప విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్, హైదరాబాద్ 2008 133 50.0
137 గీత.137 294.592 4 గీతావ్యాఖ్యానము సచ్చిదానందమూర్తి విజ్ఞాన సమాజము, రేపల్లే 1987 88 4.0
138 గీత.138 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత వాసుదాసు శ్రీకోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజం, తెనాలి 1977 264 1.5
139 గీత.139 294.592 4 గీతామృతము వెలగా వేంకట్రామయ్య వర్మ రచయిత, నారాకోడూరు ... 32 2.0
140 గీత.140 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత పురాణపండ రామమూర్తి శ్రీలక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో, రాజమండ్రి 1976 186 4.0
141 గీత.141 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత వాడ్రేవు కామేశ్వరరావు కాళహస్తి తమ్మారావు, రాజమండ్రి 1969 649 15.0
142 గీత.142 294.592 4 గోవిందనామాల భగవద్గీత విన్నకోట వెంకటరత్న శర్మ కాళహస్తి తమ్మారావు, రాజమండ్రి 1955 131 1.0
143 గీత.143 294.592 4 గీతావాహిని/వివేకానందం ఉషశ్రీ పురాణపండ భారత ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 72 6.0
144 గీత.144 294.592 4 శ్రీమదాంధ్ర గర్భగీత కలగ ఆంజనేయశాస్త్రి అమృతానంద విద్యాపీఠం, విజయవాడ ... 75 1.0
145 గీత.145 294.592 4 ప్రాచీన భగవద్గీత అనుభవానందస్వామి రచయిత, గుంటూరు 1990 88 10.0
146 గీత.146 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత జొన్నవిత్తుల లీలావతి జొన్నవిత్తుల విశ్వనాథ వరకిశోర్ 2009 160 100.0
147 గీత.147 294.592 4 భగవధ్గీత వచనం పురాణపండ రాధాకృష్ణ మూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 92 10.0
148 గీత.148 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీతామృతము ప్రథమ షట్కము కె.యస్.రామానుజాచార్యులు శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1990 224 20.0
149 గీత.149 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీతామృతము ద్వితీయ షట్కము కె.యస్.రామానుజాచార్యులు శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1990 196 20.0
150 గీత.150 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీతామృతము కె.యస్.రామానుజాచార్యులు శ్రీ గోదా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1991 194 20.0
151 గీత.151 294.592 4 గీతాసారము ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1986 30 2.0
152 గీత.152 294.592 4 గీతాసారము చేరాల పురుషోత్తమరావు రచయిత, మచిలీపట్టణం 1980 223 5.0
153 గీత.153 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత తాటిమాసు నారాయణరెడ్డి రచయిత, కర్నూలు 2011 156 100.0
154 గీత.154 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత వేముగంటి కృష్ణవాసుదేవరావు రచయిత, గుంటూరు 1996 95 15.0
155 గీత.155 294.592 4 భగవద్గీత రాచకొండ వెంకటనరసింహశర్మ ఆవ్యయాశ్రమము, దువ్వ 1986 82 5.0
156 గీత.156 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత జానపాటి వెంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి జానపాటిహనుమాయమ్మ, విజయవాడ 1984 316 30.0
157 గీత.157 294.592 4 గీతామాధుర్యము స్వామి రామసుఖదాస్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2010 200 12.0
158 గీత.158 294.592 4 శ్రీగేయభగవద్గీత బొర్రా హనుమంతరావు కొత్తపల్లి విజయసారథి, గుంటూరు 2009 103 40.0
159 గీత.159 294.592 4 శ్రీమద్భవద్గీత దేవరకొండ వీరవెంకట్రావు రచయిత, హైదరాబాదు 1992 97 25.0
160 గీత.160 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత శారదా ప్రియానందస్వామి చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్, భీమవరం 2008 386 84.0
161 గీత.161 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత (ముత్యాల సరాలలో) సామవేదుల సీతారామశాస్త్రి తి.తి.దే. 1990 170 20.0
162 గీత.162 294.592 4 గీతాసారాంశం వెలగపూడి ఉదయచంద్రరావు రచయిత, హైదరాబాదు 2002 43 5.0
163 గీత.163 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీతాసారము పరమాత్ముని నరసింహయ్య తి.తి.దే. 1986 190 4.5
164 గీత.164 294.592 4 గీతాసారోద్ధారము విశ్వేశ తీర్ధ శ్రీపాదులు అఖిలభారత మాధ్వమహామండలి, అనంతపురం 1988 243 15.0
165 గీత.165 294.592 4 గీతావాహిని భగవాన్ శ్రీ సత్యాసాయిబాబా శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్, ప్రశాంతి నిలయం ... 241 20.0
166 గీత.166 294.592 4 మలయాళస్వామివారి గీతా ప్రబోధసారము మొదటి భాగము మలయాళస్వామి చోడె వెంకటరమణమ్మ, చిత్తూరు 1987 315 12.0
167 గీత.167 294.592 4 గీతాసారసంగ్రహము చివుకుల వెంకటరమణశాస్త్రి రచయిత, ఉయ్యూరు 1959 270 6.0
168 గీత.168 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత నిర్వికల్పానందస్వామి రామకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1982 438 10.0
169 గీత.169 294.592 4 గీతామృతము పరిపూర్ణానన్దగిరిస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 2004 270 35.0
170 గీత.170 294.592 4 శ్రీ సత్యాసాయి గీతామృతము బి.రామరాజు శ్రీ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్, ప్రశాంతి నిలయం 1984 312 46.0
171 గీత.171 294.592 4 శ్రీమత్ భగవద్గీతా సందేశం స్వామి రంగనాథానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2009 817 200.0
172 గీత.172 294.592 4 ప్రశ్నోత్తరీ ప్రవచన గీత సహజానందస్వామి సహజానంద గీతాశ్రమం, నంద్యాల 1963 869 20.0
173 గీత.173 294.592 4 శ్రీమద్భగవత్ గీతారహస్యము ప్రథమ సంపుటం నోరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి తి.తి.దే. 2003 466 40.0
174 గీత.174 294.592 4 శ్రీమద్భగవత్ గీతారహస్యము ద్వితీయ సంపుటం నోరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి తి.తి.దే. 2012 605 80.0
175 గీత.175 294.592 4 శ్రీమద్భగవత్ గీతారహస్యము తృతీయ సంపుటం నోరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి తి.తి.దే. 2012 425 60.0
176 గీత.176 294.592 4 భగవద్దీత యదార్ద సందేశం ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారీ ఈశ్వరీయ విద్యాలయము, విజయవాడ ... 140 8.0
177 గీత.177 294.592 4 గీతామహోపన్యాసములు ప్రథమ సం. సత్యదానంద స్వామి రచయిత, పెదలింగాల 1977 172 4.0
178 గీత.178 294.592 4 గీతామహోపన్యాసములు ద్వితీయ సం. సత్యదానంద స్వామి రచయిత, పెదలింగాల 1977 240 10.0
179 గీత.179 294.592 4 గీతామహోపన్యాసములు తృతీయ సం. సత్యదానంద స్వామి రచయిత, పెదలింగాల 1981 116 6.0
180 గీత.180 294.592 4 గీతామహోపన్యాసములు పంచమ, షష్ట సం. సత్యదానంద స్వామి రచయిత, పెదలింగాల 1977 290 6.0
181 గీత.181 294.592 4 అపూర్వమూల భగవద్గీత కలగ ఆంజనేయశాస్త్రి రచయిత, విజయవాడ 1978 88 4.0
182 గీత.182 294.592 4 గీతామృతం వెలగా వెంకట్రామయ్య శ్రీసంధ్యాజ్యోతి వృ.సేవాశ్రమం, నారాకోడూరు, గుం. ... 32 2.0
183 గీత.183 294.592 4 శ్రీకృష్ణతత్వామృతము చిర్రావూరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి చిఱ్ఱావూరి వివేకానందమూర్తి 1982 144 12.0
184 గీత.184 294.592 4 ప్రశ్నోత్తర రత్నమాలిక శ్రీమచ్ఛంకర భగవత్పాద కే.సి. వంకటసుబ్బయ్య, అనంతపురము 1971 110 1.5
185 గీత.185 294.592 4 గీతాసారము భక్తివేదాంతస్వామి ప్రభుపాదులు భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1986 62 10.0
186 గీత.186 294.592 4 భక్తపారిజాతం కడియాల వెంకటసుబ్బలక్ష్మి రచయిత్రి, తణుకు .. 81 3.0
187 గీత.187 294.592 4 గీతాసారః కొంపెల్ల లక్ష్మీనారాయణ బోధానంద ఆశ్రమం, రాజమండ్రి .. 24 3.0
188 గీత.188 294.592 4 గీతామృతము పుట్టా జగన్మోహనరావు రచయిత, గన్నవరం .. 20 2.5
189 గీత.189 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ఉపద్రష్ణ శ్రీవాణీదేవి రచయిత్రి, గుంటూరు 2008 22 1.0
190 గీత.190 294.592 4 ఆచరణ గీత యం.వి.నరసింహారావు రచయిత, గుంటూరు 1999 37 6.0
191 గీత.191 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా నవనీతమ్ పోవూరి గోపాలకృష్ణమూర్తి తి.తి.దే. 1987 63 7.0
192 గీత.192 294.592 4 భగవద్వాణి నిస్సంబంధ స్వామి మద్దూరి గణపతిరావు, కాకినాడ 1980 49 6.0
193 గీత.193 294.592 4 జ్ఞానోదయము మూలాపేరన్న స్వామి రచయిత, విజయనగరం 1980 24 0.8
194 గీత.194 294.592 4 భగవద్గీతామృతసారము కాకాని నరసింహారావు చతుర్వేదుల పార్ధసారథి, గుంటూరు 1972 31 1.0
195 గీత.195 294.592 4 గీతా మంజరి (పూజా గుచ్ఛం) చెరుకూరి కోటయ్య చౌదరి రచయిత, చిలకలూరిపేట 2002 30 6.0
196 గీత.196 294.592 4 భగవద్గీత రాచకొండ వెంకటనరసింహశర్మ అవ్యాశ్రమం, దువ్వ, ప.గో. 1986 82 5.0
197 గీత.197 294.592 4 గీతోపదేశములు గోపాలాచార్య రచయిత, రాజమండ్రి ... 32 0.3
198 గీత.198 294.592 4 మలయాళస్వామివారి గీతా ప్రబోధసారము చోడే వెంకటరమణమ్మ శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1990 361 50.0
199 గీత.199 294.592 4 శ్రీగీతాకల్పతరువు కలుపూరు వెంకటనారాయణ శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, ఏర్పేడు 1970 136 3.0
200 గీత.200 294.592 4 వచన గీత శ్రీపాదగోపాలకృష్ణమూర్తి వి.గాయత్రిరామారావు, హైదరాబాద్ 1978 84 1.3
201 గీత.201 294.592 4 గీతా సారాంశం వెలగపూడి ఉదయచంద్రరావు వెలగపూడి కృష్ణతేజ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 43 5.0
202 గీత.202 294.592 4 రాజాజీ భగవద్గీత కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు లిఫ్కో ప్రచురణ, చెన్నై 1993 244 10.0
203 గీత.203 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత దేవరకొండ వీరవెంకట్రావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1992 97 15.0
204 గీత.204 294.592 4 శ్రీకృష్ణుడు చూపిన మార్గం చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారి న్యాపతి సుబ్బారావు పంతులు, రాజమహేంద్రవరం 1940 152 0.8
205 గీత.205 294.592 4 విశ్వగీతి శిష్ట్లా సుబ్బారావు రచయిత, పెద్దవరం 1989 24 2.0
206 గీత.206 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత తంజనగరం తేవప్పెరుమాళ్లయ్య వేమూరు వేంకటకృష్ణమ సెట్టి, చెన్నై 1930 1063 3.5
207 గీత.207 294.592 4 గీతామృతం (వచనం) కల్లూరి శ్రీరాములు మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1991 49 7.5
208 గీత.208 294.592 4 దయామృత గీతాతరంగిణి దయానంద సరస్వతీ స్వామి టి.అన్నపూర్ణ, విశాఖపట్నం 1981 224 15.0
209 గీత.209 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత - నిత్యజీవితం మనోహర అప్పారావు.డా నరసింహ నెట్ వర్క్, చెన్నై 1987 303 50.0
210 గీత.210 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతాసారము పోలూరి హనుమజ్జానకీరామశర్మ శ్రీ రమణాశ్రమం, తిరువణ్ణామలై 1992 94 10.0
211 గీత.211 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా రహస్యమ్ కల్యాణానంద భారతీమాంతాచార్యస్వామి ఓరుగంటి నీలకంఠశాస్త్రి, గుంటూరు 1957 289 2.0
212 గీత.212 294.592 4 గీతా బోధ గోపరాజు కోటిమల్ల వీరాంజనేయశర్మ రచయిత, గుంటూరు 2009 124 60.0
213 గీత.213 294.592 4 గీతాసారము - అన్వయము ... గీతా గ్రూప్, హైదరాబాద్ 2009 68 30.0
214 గీత.214 294.592 4 సాధక గీత యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు శ్రీమహాలక్ష్మీ బుక్స్, విజయవాడ ... 164 40.0
215 గీత.215 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతాసారం (విద్యార్థులకు) చిలుకూరి వెంకటేశ్వర్లు శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెన్నై 2010 203 10.0
216 గీత.216 294.592 4 సమగ్ర సంక్షిప్త గీతాసారం పిశుపాటి జ్ఞానానందశర్మ రచయిత, తెనాలి 2005 72 40.0
217 గీత.217 294.592 4 గీతాసారం యం.వి.యల్.యన్.మూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ 2011 78 50.0
218 గీత.218 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతామృతము బాపట్ల హనుమంతరావు బాపట్ల వెంకటపార్ధసారథి, చెరువు 2001 204 53.0
219 గీత.219 294.592 4 గీతా సుధాలహరి అగస్త్యరెడ్డి వెంకురెడ్డి రచయిత, నెల్లూరు 1980 270 6.0
220 గీత.220 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత (పద్యానువాదం) దమ్ము తానయ్య మణిమాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1985 240 30.0
221 గీత.221 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ఆదిపూడి సోమనాధరావు వెంకట్రామ అండ్ కో, విజయవాడ 1977 370 6.0
222 గీత.222 294.592 4 శ్రీ గీతామృత కౌముది సాయం నారాయణచరణమ్ రచయిత.నెల్లూరు 1981 188 10.0
223 గీత.223 294.592 4 గీతావేంకటేశ్వరీయము తమ్మన వేంకటేశ్వరరావు రచయిత, భీమవరం 1985 415 25.0
224 గీత.224 294.592 4 అనుష్టాన భగవద్గీత నండూరి వేంకటేశ్వరరావు వై.యం.ఏ., హైదరాబాద్ 2001 244 100.0
225 గీత.225 294.592 4 సరళ భగవద్గీత వుగ్రాల శ్రీనివాసరావు సరళ ఆధ్యాత్మిక ప్ర., హైదరాబాద్ 2008 151 100.0
226 గీత.226 294.592 4 హితవాహిని కె.కూర్మనాధం నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 2000 111 35.0
227 గీత.227 294.592 4 శ్రీ కృష్ణగీత ఉప్పల వెంకటకవి పి. వెంకటనరసింహారావు, బెజవాడ 1931 104 1.0
228 గీత.228 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత వేలూరి సహజానంద రచయిత, హైదరాబాద్ 1965 244 5.0
229 గీత.229 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా సారము పరమాత్ముని నరసింహయ్య తి.తి.దే. 1986 190 6.0
230 గీత.230 294.592 4 గీతాలహరి శ్రీపాద శ్రీరామమూర్తి రచయిత, తూ.గో. 1978 128 15.0
231 గీత.231 294.592 4 శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదం బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం రచయిత, గుంటూరు 1999 112 20.0
232 గీత.232 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత సిద్దా శ్రీనివాసులు రచయిత, తిరుపతి 1997 192 45.0
233 గీత.233 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత జయదయాళ్ గోయందకా గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 1995 108 5.0
234 గీత.234 294.592 4 గూఢార్ధ దీపిక శ్రీమధుసూదన సరస్వతీ స్వామి వావిళ్ల రామస్వామి, చెన్నై 1928 326 30.0
235 గీత.235 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా ఉత్పల వేంకటనరసింహాచార్య వావిళ్ల రామస్వామి, చెన్నై 1928 326 2.0
236 గీత.236 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా కల్యాణానంద భారతీమాంతాచార్యస్వామి లక్ష్మీ గ్రంథ ప్రచారిణి, తెనాలి 1951 263 5.0
237 గీత.237 294.592 4 గీతా సాంఖ్యం శార్వరి శార్వరి ప్రచురణ, తిరుపతి ... 214 30.0
238 గీత.238 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత - పరతత్వబోధిని పడవల వెంకటసుబ్బయ్య పరతత్వదర్శని ధార్మికసంస్ధ, నందిగామ 2008 597 200.0
239 గీత.239 294.592 4 బంజారా గీతామృత్ జే. కృష్ణనాయక్ చవాన్ రచయిత, సికిందరాబాద్ 2006 229 100.0
240 గీత.240 294.592 4 గీతామృతం ఇలపావులూరి పాండురంగరావు.డా తి.తి.దే. 1999 194 20.0
241 గీత.241 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీత గీతార్థ సంగ్రహ సహితము శ్రీ విశిష్టాద్వైతప్రచార సంఘం, రాజమండ్రి 1958 467 4.0
242 గీత.242 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతామృతము ద్వితీయ షట్కము కే.యస్.రామానుజాచార్యులు శ్రీ గోథా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1990 196 30.0
243 గీత.243 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతామృతము తృతీయ షట్కము కే.యస్.రామానుజాచార్యులు శ్రీ గోథా గ్రంథమాల, ముసునూరు 1991 194 25.0
244 గీత.244 294.592 4 భగవద్గీత సుందరచైతన్యానంద స్వామి సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేవశ్వరము, 1997 257 40.0
245 గీత.245 294.592 4 టీకాభగవద్గీత వంకాయల కృష్ణస్వామిశెట్టి .... 1881 150 0.5
246 గీత.246 294.592 4 బ్రహ్మస్పర్శిని భగవద్గీత మొదటి భాగము వేదాంతం లక్ష్మణాచార్యులు బ్రహ్మస్పర్శవేది సంఘము, కడప 1984 384 15.0
247 గీత.247 294.592 4 బ్రహ్మస్పర్శిని భగవద్గీత రెండవ భాగము వేదాంతం లక్ష్మణాచార్యులు బ్రహ్మస్పర్శవేది సంఘము, కడప 1986 342 15.0
248 గీత.248 294.592 4 భగవద్గీత టి.లక్ష్మణాచార్యులు శ్రీమాన్ గుట్టుపల్లి శేషాచార్యులు, చెన్నై 1926 612 2.5
249 గీత.249 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత పి. లక్ష్మీనరసింహమూర్తి రచయిత, తెనాలి 2008 239 90.0
250 గీత.250 294.592 4 తుర్లపాటి భగవద్గీత తుర్లపాటి దాశరథి తి.తి.దే. 1982 252 17.0
251 గీత.251 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్ గీతారహస్యము నోరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి తి.తి.దే. 1986 425 60.0
252 గీత.252 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత (వచనం) జయదయాళ్ గోయందకా గీతాప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2011 104 7.0
253 గీత.253 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత పరవస్తు కమల నాదభారతి,హైదరాబాద్ 2002 110 25.0
254 గీత.254 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత జయదయాళ్ గోయందకా గీతాప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2006 192 15.0
255 గీత.255 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత జయదయాళ్ గోయందకా గీతాప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 448 30.0
256 గీత.256 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత జయదయాళ్ గోయందకా గీతాప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2010 416 35.0
257 గీత.257 294.592 4 శ్రీమద్ భారత రామాయణ గీతామకరందం తూము కోటినాగయ్య పైడా బాబురావు, గుంటూరు 2004 508 50.0
258 గీత.258 294.592 4 గీతామాధుర్యము బోడపాటి హరికిషన్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 250 35.0
259 గీత.259 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత తాళ్లపాక పెదతిరుమలాచార్యులు శ్రీ వెంకటేశ్వరవిశ్వవిద్యాలయం, తిరుపతి 1978 368 17.0
260 గీత.260 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత స్వామి సుందరచైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేవశ్వరము, 1993 221 3.0
261 గీత.261 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత శారదా ప్రియానందస్వామిని చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1989 525 12.0
262 గీత.262 294.592 4 గీతాసిద్ధాంతం ఆరుమళ్ల సుబ్బారెడ్డి అరుణానంద్, విజయవాడ 2002 132 60.0
263 గీత.263 294.592 4 భగవద్గీతార్ధ సంగ్రహము స్వామి నరేంద్రానంద సరస్వతి హిందూవిజ్ఞాన ప్రచారసమితి, విజయవాడ 1957 172 5.0
264 గీత.264 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత శారదా ప్రియానందస్వామిని చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్, భీమవరం 2008 386 84.0
265 గీత.265 294.592 4 శ్రీమదాంధ్రభగవద్గీత వాసాలమర్రి పద్మనాభశాస్త్రి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా హైదరాబాద్ 1979 152 6.0
266 గీత.266 294.592 4 మోక్షసామ్రాజ్యం మాదిరాజు రామకోటేశ్వరరావు రచయిత, నరసరావుపేట 1990 78 20.0
267 గీత.267 294.592 4 గీతాదర్పణం బ్రహ్మాండం నరసింహం మల్లాది సచ్చిదానందమూర్తి, చెన్నై 1992 87 30.0
268 గీత.268 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ... తి.తి.దే. 2003 216 5.0
269 గీత.269 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతా గర్భిత భావబోధిని కోకా వేంకటరామానుజులు నాయుడు కోకా నాగేంద్రరావు, తిరువణ్ణామలై 2006 382 120.0
270 గీత.270 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత కేశవతీర్ధస్వామి శ్రీరామతీర్ధసేవాశ్రమ్, పిడుగురాళ్ల 1985 250 10.0
271 గీత.271 294.592 4 గీతోపన్యాసములు శ్రీ విద్యాప్రకాశానందగిరి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 2009 503 60.0
272 గీత.272 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతోపనిషత్తులు ... శ్రీకృష్ణానంద మఠం, హైదరాబాద్ 2007 704 80.0
273 గీత.273 294.592 4 గీతావాహిని శ్రీ సత్యసాబాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లి., ప్రశాంతి నిలయం 2001 188 55.0
274 గీత.274 294.592 4 గీతామాధుర్యము మదునూరి వెంకటరామశర్మ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2009 200 12.0
275 గీత.275 294.592 4 హ్రస్వగీత తుమ్మల వెంకట రత్నము రచయిత, గుంటూరు 2000 35 15.0
276 గీత.276 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా ఆదివరాహాచార్యులు రచయిత, మార్కాపురం ... 300 10.0
277 గీత.277 294.592 4 గీతాసారము మలిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 2010 23 15.0
278 గీత.278 294.592 4 శ్రీ కృష్ణార్జునసంవాదము సందడి నాగన వావిళ్ల రామస్వామి, చెన్నయ్ 1951 132 2.0
279 గీత.279 294.592 4 శ్రీ మదాంధ్రవచన భగవద్గీత అమృతవాక్కుల శేషకుమార్ వీణాపాణి, నెల్లూరు ... 88 10.0
280 గీత.280 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత వేమూరి రాధాకృష్ణమూర్తి ప్రజ్ఞా ప్రకాశన్, హైదరాబాద్ 2001 42 40.0
281 గీత.281 294.592 4 జీవనజ్యోతి 1వ భాగము హనుమయ్య సత్యసాధనమందిరము, హందూపురము 1943 100 0.8
282 గీత.282 294.592 4 భగవద్గీతసార సంగ్రహము గోపాలాచార్యస్వామి శ్రీ బాదం సబ్రహ్మణ్యం, కాకినాడ 1996 182 12.0
283 గీత.283 294.592 4 గీతామృతము వెలగా వెంకట్రామయ్య వర్మ సంధ్యాజ్యోతి వృద్దజనసేవాసమితి, నారాకోడురు ... 32 5.0
284 గీత.284 294.592 4 గీతారహస్యం వి.వి. రామరాజు ... ... 34 2.0
285 గీత.285 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత వాడ్రేవు వెంకటసుబ్రహ్మణ్యం రచయిత, వేదురుపాక 1996 21 1.0
286 గీత.286 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత మిట్టపల్లి రామనాధం రచయిత, గుంటూరు 2009 32 10.0
287 గీత.287 294.592 4 విజయగీత చింతలపూడి వేంకటేశ్వర్లు తి.తి.దే. 1982 58 5.0
288 గీత.288 294.592 4 గీతామృతం ఎ.జి. కృష్ణమూర్తి రచయత, విజయవాడ ... 16 0.1
289 గీత.289 294.592 4 రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగం.9అ. అడ్డాడ ఆనందరావు రచయిత, విజయవాడ 1993 93 24.0
290 గీత.290 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీతార్థ మంజరి నోముల అప్పారావు నూకలపాటి ఆదిశేషారెడ్డి, నెల్లూరు 1982 44 2.0
291 గీత.291 294.592 4 గీతాహృతయము శంకర శ్రీరామారావు రచయిత, అగిరిపల్లి 1944 52 1.5
292 గీత.292 294.592 4 గీతాహృదయము శంకర శ్రీరామారావు రచయిత, అగిరిపల్లి 1944 52 1.5
293 గీత.293 294.592 4 అనుష్టుప్ భగవద్గీత బొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులు కల్యాణి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1992 146 15.0
294 గీత.294 294.592 4 గీతా ప్రతిభ బులుసు సూర్యప్రకాశ శాస్త్రి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1947 79 0.1
295 గీత.295 294.592 4 గీతారత్నాకరం రత్నాకరం శ్రీనివాసాచార్య స్నేహా ఆర్గనైజేషన్, తెనాలి 2004 561 120.0
296 గీత.296 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీత గంగవరపు దక్షిణామూర్తి రచయిత, హైదరాబాదు 1999 14 10.0
297 గీత.297 294.592 4 గీతా మాహాత్య్మ కథలు దశిక కృష్ణమోహన్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2011 156 15.0
298 గీత.298 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా రహస్యమ్ కల్యాణానంద భారతీమాంతాచార్యస్వామి ఓరుగంటి నీలకంఠశాస్త్రి, గుంటూరు 1957 278 2.0
299 గీత.299 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా కల్యాణానంద భారతీమాంతాచార్యస్వామి శ్రీ శృంగేరి శ్రీ విరూపాక్ష, గుంటూరు 1988 306 30.0
300 గీత.300 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా కల్యాణానంద భారతీమాంతాచార్యస్వామి శ్రీ శృంగేరి శ్రీ విరూపాక్ష, గుంటూరు 1992 312 40.0
301 గీత.301 294.592 4 శ్రీ శంకారానంద భగవద్గీతా భాష్యము ఇప్పగుంట వేంగమాంబ కాకినాడ ముద్రాక్షరశాల 1933 214 2.8
302 గీత.302 294.592 4 గీతోపదేశతత్త్వము ప్రథమ భాగం ఆకెళ్ల అచ్చన్న శాస్త్రి రచయిత, తిరుపతి 1982 168 15.0
303 గీత.303 294.592 4 భగవద్గీతామృతసారం మాకం తిమ్మయ్య శ్రేష్ఠి శ్రీ మద్గీతాలయ, పెరుమాళ్ళు 1932 52 1.0
304 గీత.304 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతామృతసారం మాకం తిమ్మయ్య శ్రేష్ఠి శ్రీ మద్గీతాలయ, పెరుమాళ్ళు 1932 53-105 1.0
305 గీత.305 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతామృతసారం మాకం తిమ్మయ్య శ్రేష్ఠి శ్రీ మద్గీతాలయ, పెరుమాళ్ళు 1932 106-158 1.0
306 గీత.306 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతామృతసారం మాకం తిమ్మయ్య శ్రేష్ఠి శ్రీ మద్గీతాలయ, పెరుమాళ్ళు 1932 159-218 1.0
307 గీత.307 294.592 4 అనుగీత జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి శ్రీ సీతారామనామ సంకీర్తన సంఘము 1989 119 5.0
308 గీత.308 294.592 4 తెలుగు గీతలు అద్దంకి శ్రీరంగాచార్యులు నయాగురుకుల్ ప్రచురణలు ... 327 6.0
309 గీత.309 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత శనగవరపు అశ్వత్థనారాయణ పోలిశెట్టి సోమసుందరం చారిటీస్, గుంటూరు 1981 74 5.0
310 గీత.310 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి పోలిశెట్టి సోమసుందరం చారిటీస్, గుంటూరు 1983 78 5.0
311 గీత.311 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత జన్నాభట్ల వాసుదేవశాస్త్రి పోలిశెట్టి సోమసుందరం చారిటీస్, గుంటూరు 1985 34 5.0
312 గీత.312 294.592 4 భగవద్గీత-మార్క్సిజం ఆర్వియార్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్, హైదరాబాద్ 2002 62 10.0
313 గీత.313 294.592 4 గీతామహోపన్యాసములు రాజయోగి సత్యదానందస్వామి రచయిత, ఇచ్చాపురం 1981 116 10.0
314 గీత.314 294.592 4 భక్తి యోగము కొత్తమాను వేంకటసుబ్బారావు గుప్త రచయిత, గుంటూరు 1964 92 1.5
315 గీత.315 294.592 4 భగవద్గీత క్విజ్ తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి శివకామేశ్వరి గ్రంథమాల 2001 23 9.0
316 గీత.316 294.592 4 శ్రీ గోవిందక్షేత్రక్షేత్రజ్ఞవిభాగగీతము భక్తగోవిందం గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1999 128 25.0
317 గీత.317 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత చిన్నజీయరుస్వామి శ్రీ రామానుజవాణి, గుంటూరు ... 38 5.0
318 గీత.318 294.592 4 శ్రీరాజవిద్యాగీత శ్రియానందనాథ దీక్షానాయుడు సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 2007 156 60.0
319 గీత.319 294.592 4 గీతాకౌముది శ్రీ విద్యాశంకరభారతీస్వామి శ్రీ గాయత్రీ పీఠం, బందరు 1972 192 2.5
320 గీత.320 294.592 4 అష్టాదశ శ్లోకగీతా నిర్వికల్పానందస్వామి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1949 48 1.0
321 గీత.321 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత విభూతియోగము గరిమెళ్ళ వీరరాఘవులు సరస్వతీ జ్యోతిషాలయం, 1981 67 2.0
322 గీత.322 294.592 4 భక్తి యోగము కొత్తమాను వేంకటసుబ్బారావు గుప్త రచయిత, గుంటూరు 1964 92 1.5
323 గీత.323 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత చిన్మయానంద స్వామి సెంట్రల్ చిన్మయా ట్రస్ట్, ప్రొద్దుటూరు ... 52 5.0
324 గీత.324 294.592 4 రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగం శ్రీ శంకారానందస్వామి గీతాప్రచారసేవాసమితి, ఆళ్లగడ్డ 1961 86 1.0
325 గీత.325 294.592 4 క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞవిభాగయోగం (13.అ) శ్రీ శంకారానందస్వామి గీతాప్రచారసేవాసమితి, ఆళ్లగడ్డ 1961 94 1.0
326 గీత.326 294.592 4 గుణత్రయ విభాగయోగం (14.అ) శ్రీ శంకారానందస్వామి గీతాప్రచారసేవాసమితి, ఆళ్లగడ్డ 1960 60 1.0
327 గీత.327 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతామృతము టి. వి. సూర్యప్రసాదరావు భారతీ ప్రెస్, తెనాలి 1954 123 5.0
328 గీత.328 294.592 4 ఉత్తరగీత ద్వారకా కృష్ణమూర్తి రచయిత, శ్రీవ్యాసాశ్రమం 1992 204 8.0
329 గీత.329 294.592 4 గీతామాధుర్యము బోడపాటి హరికిషన్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 300 60.0
330 గీత.330 294.592 4 ఉత్తరగీత ... శ్రీసత్యనారాయణ బుక్ డిపో, రాజమండ్రి 1937 114 0.8
331 గీత.331 294.592 4 శ్రీకృష్ణామృతం ఉత్తరగీతాజ్ఞానసారం పోతల ఆదిత్యకుమారి గౌతమబుద్ధ పిరమిడ్ ధ్యానకేంద్రం, హైదరాబాద్ 2010 139 125.0
332 గీత.332 294.592 4 మంద్రగీత ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1976 365 80.0
333 గీత.333 294.592 4 మంద్రగీత ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 1980 365 80.0
334 గీత.334 294.592 4 అనుగీతా సచ్చిదానందేంద్రసరస్వతి రచయిత, విజయవాడ 1976 369 20.0
335 గీత.335 294.592 4 దయామృత గీతా తరంగిణి స్వామి దయానంద సరస్వతి సెంట్రల్ చిన్మయా ట్రస్ట్, ప్రొద్దుటూరు 1981 224 12.0
336 గీత.336 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత చే.నాగేశ్వరరావు శ్రీ అరవింద సొసైటీ, తెనాలి 1988 426 30.0
337 గీత.337 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా రహస్యము నోరిసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి, చెన్నయ్ 1918 1205 20.0
338 గీత.338 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2002 160 4.0
339 గీత.339 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత .... ... ... 434 12.0
340 గీత.340 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత చినజియ్యర్ స్వామి జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్, సీతానగరం 2009 288 120.0
341 గీత.341 294.592 4 గీతామృతము సచ్తిదానందుడు శ్రీ సచ్చిదానంద గీతా సమాజము, గుంటూరు ... 121 8.0
342 గీత.342 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ... శ్రీమతి గద్దే రామతులశమ్మ 1998 129 20.0
343 గీత.343 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత రావుల సూర్యనారాయణ మూర్తి తి.తి.దే. 2004 348 10.0
344 గీత.344 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత రావుల సూర్యనారాయణ మూర్తి తి.తి.దే. 1983 308 1.0
345 గీత.345 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత గోగులపాటి సత్యభామమ్మ జి.లక్ష్మీపతి, గుంటూరు 1973 495 5.0
346 గీత.346 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా తాత్పర్యబోధిని పురాణం సూర్యనారాయణ శాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి, చెన్నయ్ 1926 399 2.0
347 గీత.347 294.592 4 శ్రీమత్పరిపూర్ణ గీతోపన్యాసాలు (5,6) సత్యదానంద స్వామి రచయిత, ఇచ్ఛాపురం 1977 290 3.0
348 గీత.348 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ... రాయలు అండ్ కో, కడప 1959 414 3.0
349 గీత.349 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత విద్యాప్రకాశానంద గిరిస్వామి శుకబ్రహ్మాశ్రమం, కాళహస్తి 1968 298 1.0
350 గీత.350 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత పీరాట్ల లక్ష్మణమూర్తి గీతా కుటీర్, పిఠాపురం 1970 375 2.0
351 గీత.351 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత శారదా ప్రియానంద శ్రీరామచంద్రుల హనుమంతరాయ.గుం 1999 373 8.0
352 గీత.352 294.592 4 గోవిందనామాల భగవద్గీత విన్నకోట వెంకటరత్నశర్మ దేవరశెట్టి లక్ష్మమ్మ, నల్గొండ 2000 80 5.0
353 గీత.353 294.592 4 తెనుగు భగవద్గీత చర్ల గణపతి శాస్త్రి రచయిత, నిడదవోలు 2006 106 15.0
354 గీత.354 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతారహస్యము ప్రథమ లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక తి.తి.దే. 1985 466 20.0
355 గీత.355 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతారహస్యము ద్వితీయ లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక తి.తి.దే. 1985 605 22.0
356 గీత.356 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతారహస్యము తృతీయ లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక తి.తి.దే. 1986 425 8.5
357 గీత.357 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతలు శొంఠి శ్రీపతి శాస్త్రి రచయిత, టంగుటూరు 1953 258 3.0
358 గీత.358 294.592 4 భగవద్గీత దీక్షలు మారెళ్ల శ్రీరామకృష్ణ ఋతుంభరా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 565 180.0
359 గీత.359 294.592 4 శ్రీ మద్భగవద్గీత ... తి.తి.దే. 2003 216 5.0
360 గీత.360 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత-మానవకర్తవ్యం ... కృష్ణానందాశ్రమం, హైదరాబాద్ 1968 42 10.0
361 గీత.361 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత-మానవకర్తవ్యం ... కృష్ణానందాశ్రమం, హైదరాబాద్ 1980 53 10.0
362 గీత.362 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత-మానవకర్తవ్యం ... కృష్ణానందాశ్రమం, హైదరాబాద్ 1971 132 6.0
363 గీత.363 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత-మానవకర్తవ్యం ... కృష్ణానందాశ్రమం, హైదరాబాద్ 1975 171 18.0
364 గీత.364 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత-మానవకర్తవ్యం ... కృష్ణానందాశ్రమం, హైదరాబాద్ 1976 200 30.0
365 గీత.365 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత-మానవకర్తవ్యం ... శ్రీ కృష్ణానందశ్రమ, హైదరాబాద్ 1969 174 12.0
366 గీత.366 294.592 4 శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమః గీతామృతసారము జి. జనార్దనరావు రచయిత, గుంటూరు ... 60 3.0
367 గీత.367 294.592 4 పారాయణ గీత ... శ్రీరామకృష్ణ మఠం,చెన్నై 1998 176 8.0
368 గీత.368 294.592 4 శ్రీ హనుమద్భగవద్గీత అబ్బరాజు హనుమంతరాయ శర్మ రచయిత, విజయవాడ 1940 231 12.0
369 గీత.369 294.592 4 గీతావాహిని ఉషశ్రీ రచయిత, విజయవాడ 2008 56 30.0
370 గీత.370 294.592 4 పరమాత్మ ప్రాప్తికి భగవద్గీత యం. వీరరాజస్వామి రచయిత, భీమవరం 2006 32 1.0
371 గీత.371 294.592 4 శ్రీమద్ భగవద్గీతా పరిచయం బాలగంగాధర పట్నాయక్ శ్రీ శాంతి ఆశ్రమము, ప.గో., 1997 89 10.0
372 గీత.372 294.592 4 భగవద్గీత వోగేటి శివరామకృష్ణశాస్త్రి కాళహస్తి తమ్మారావు, రాజమండ్రి 1970 124 1.5
373 గీత.373 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతా దివ్యప్రభ కుమార ఆదివరహాచార్యులు రచయిత, చీరాల 1958 46 2.0
374 గీత.374 294.592 4 శ్రీ గీతాకౌముది ద్వీతయభాగము విద్యాశంకర భారతీ స్వామి శ్రీ గాయత్రీ పీఠము, బందరు 1972 192 2.5
375 గీత.375 294.592 4 గీతోపదేశము రాయసం వీరరాఘవశర్మ రచయిత, విజయవాడ 1972 157 6.0
376 గీత.376 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత (శ్లోకతాత్పర్యములు) ... గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2009 274 7.0
377 గీత.377 294.592 4 సులభ గీత కందర్ప ప్రసాదరావు శతమూల చారిటబుల్ ట్రస్ట్, చోడవరం 1993 38 5.0
378 గీత.378 294.592 4 గీతాచతుష్పధం కపిలవాయి లింగమూర్తి రచయిత, నాగర్ కర్నూలు 2001 117 60.0
379 గీత.379 294.592 4 ప్రాచీన భగవద్గీతాపరామర్శము నల్లాన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులు రచయిత, విజయవాడ 1991 99 10.0
380 గీత.380 294.592 4 అన్నమయ్య గీతోపదేశాలు తాడేపల్లి పతంజలి సుజనరంజని, హైదరాబాద్ 2011 82 80.0
381 గీత.381 294.592 4 శ్రీ శంకరుని మాటలలో గీతాభాష్యమందలి యస్.పెంచలు సత్యజ్ఞాన సంఘం, వెంకటగిరి 1998 122 10.0
382 గీత.382 294.592 4 యోగేశ్వర పూంగణం పి. నరసింహారావు, గుంటూరు 1996 334 10.0
383 గీత.383 294.592 4 భగవద్గీతా పరిష్కారాలు యస్.బి.రఘునాధాచార్య తి.తి.దే. 1982 72 2.0
384 గీత.384 294.592 4 భగవద్గీతా పరిష్కారాలు యస్.బి.రఘునాధాచార్య తి.తి.దే. 2008 72 7.0
385 గీత.385 294.592 4 ఇది గీతారహస్యం నార్ల వెంకటేశ్వరరావు హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2001 73 40.0
386 గీత.386 294.592 4 గీతాచార్య హృదయము గోపాలాచార్య రచయిత, గుంటూరు 1987 122 14.0
387 గీత.387 294.592 4 గీతా విజ్ఞానం బ్రహ్మాండం నరసింహం తి.తి.దే. 1997 101 35.0
388 గీత.388 294.592 4 ఇదిగో, ఇదీ భగవద్గీత బోయి భీమన్న సాహితీనిధి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1990 232 85.0
389 గీత.389 294.592 4 భగవద్గీత- వ్యక్తిత్వవికాసం వెలివోలు నాగరాజ్యలక్ష్మి రచయిత్రి, గుంటూరు 2008 108 60.0
390 గీత.390 294.592 4 భగవద్గీతలో భౌతికవాద అంశాలు కాట్రగడ్డ బాలకృష్ణ మిళింద ప్రచురణలు, గుంటూరు 2000 34 10.0
391 గీత.391 294.592 4 శ్రీవద్భగవదీత యర్రా చంద్రయ్య రచయిత, ప.గో., ఉప్పలూరు. 1991 190 5.0
392 గీత.392 294.592 4 యోధుడు - సారథి వి.యమ్.మోహనరాజ్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 242 100.0
393 గీత.393 294.592 4 హేతువాది దృష్టిలో భగవద్గీత ప్రతాప రామసుబ్బయ్య మార్క్సిస్ట్ అధ్యయన వేదిక, హైదరాబాద్ 1994 112 20.0
394 గీత.394 294.592 4 మార్స్సిజం - భగవద్గీత ఏటుకూరు బలరామమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్, హైదరాబాద్ 1990 80 10.0
395 గీత.395 294.592 4 గీతా సామ్యవాద సిద్థాంతం యడ్లపల్లి కోటయ్య చౌదరి రచయిత, తెనాలి 1942 81 1.0
396 గీత.396 294.592 4 భగవద్గీత-చారిత్రకపరిణామం చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్, 1998 20 4.0
397 గీత.397 294.592 4 శ్రీకృష్ణుడు జ్ఞానసారథి అడవి సూర్యకుమారి యువభారతి, హైదరాబాద్ 1995 148 35.0
398 గీత.398 294.592 4 గీతామకరందం విద్యాప్రకాశానందగిరిస్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమం, కాళహస్తి 1969 208 15.0
399 గీత.399 294.592 4 సంక్షిప్త గీత కొత్తమాను వేంకటసుబ్బారావు గుప్త రచయిత, గుంటూరు 1965 60 0.5
400 గీత.400 294.592 4 గీతా సందేశము శ్రీ వైద్యుల నారాయణ దాసు ఎమ్వీయల్ సాహితీ సమాఖ్య, న్యూజివీడు 2004 60 5.0
401 గీత.401 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతోపనిషత్తులు ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠం, హైదరాబాద్ ... 231 10.0
402 గీత.402 294.592 4 భగవద్గీత రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 263 10.0
403 గీత.403 294.592 4 భగవద్గీత ... ... ... 252 6.0
404 గీత.404 294.592 4 విశ్వయోగము మట్టుపల్లి శివసుబ్బరాయ గుప్త రచయిత, గుంటూరు 1995 312 50.0
405 గీత.405 294.592 4 గీతాసందేశము ... గీతాసందేశ ప్రచార పీఠమ్, నూజివీడు 1976 55 3.0
406 గీత.406 294.592 4 తేట గీత కల్లూరి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యదీక్షితులు ఆర్షభారతీ సంస్థ, ప.గో. ... 180 20.0
407 గీత.407 294.592 4 గీతా ప్రవచనములు వినోభా భావే సత్ సాహిత్య సహయోగి సంఘ్, హైదరాబాద్ 1989 356 15.0
408 గీత.408 294.592 4 గీతా ప్రవచనములు వినోభా భావే సత్ సాహిత్య సహయోగి సంఘ్, హైదరాబాద్ 1989 356 15.0
409 గీత.409 294.592 4 గీతా ప్రవచనములు వినోభా భావే సత్ సాహిత్య సహయోగి సంఘ్, హైదరాబాద్ 1982 483 6.0
410 గీత.410 294.592 4 గీతాపయోనిధి మాదిరాజు రామకోటేశ్వరరావు రచయిత, నరసరావుపేట 1984 248 15.0
411 గీత.411 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత సారాంశం కొండ ఈశ్వరదాస్ రచయిత, ఏలూరు 1987 19 1.0
412 గీత.412 294.592 4 గీతా స్వబోధిని ... వెంకటరామ అండ్ కో. విజయవాడ ... 198 40.0
413 గీత.413 294.592 4 గీతాప్రవచనములు వినోభా భావే రచయిత, వార్ధా 1955 466 1.5
414 గీత.414 294.592 4 ముక్తి సోపానం మలయాళస్వాములు వ్యాసాశ్రమం, ఏర్పేడు 1957 38 0.3
415 గీత.415 294.592 4 గీతామృతము మహావాది వెంకటరత్నం సుందరరామ్ సన్స్, తెనాలి 1946 124 0.5
416 గీత.416 294.592 4 గీతామాహత్యం కనమర్లపూడి కోటేశ్వరరావు రచయిత, సత్తెనపల్లి ... 23 2.0
417 గీత.417 294.592 4 గీతా ప్రవేశిక చెలసాని నాగేశ్వరరావు శ్రీ అరవింద సొసైటి, కాజీపాలెం ... 46 2.0
418 గీత.418 294.592 4 గీతోపదేశం హనుమంతరావు రచయిత, గుంటూరు 2005 88 10.0
419 గీత.419 294.592 4 నిత్యపారాయణ గీత కొత్తమాను వేంకటసుబ్బారావు గుప్త రచయిత, గుంటూరు 1966 85 0.2
420 గీత.420 294.592 4 గీతాయోగము మోదుకూరి మల్లికార్జునరావు రచయిత, హైదరాబాదు 1982 204 10.0
421 గీత.421 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత వేముగంటి కృష్ణవాసుదేవరావు రచయిత, గుంటూరు 1996 95 15.0
422 గీత.422 294.592 4 ఉషశ్రీ భగవద్గీత ఉషశ్రీ శ్రీ మహాలక్ష్మి బుక్, విజయవాడ 1993 264 25.0
423 గీత.423 294.592 4 భగవద్గీతామృతము తూనుగుంట్ల రామస్వామి గుప్త ఓంకార నిలయవాసులు, విజయవాడ 1960 15 1.0
424 గీత.424 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత ... శ్రీశాంతి ఆశ్రమము, తూ.గో. 1994 208 5.0
425 గీత.425 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతోపనిషత్తులు ... శ్రీ కృష్ణానందశ్రమ గీతాప్రచార సం., హైదరాబాద్ ... 208 1.0
426 గీత.426 294.592 4 ప్రాచీన భగవద్గీత ... అనుభవానంద గ్రంథమాల, గుంటూరు 1990 88 10.0
427 గీత.427 294.592 4 శ్రీమదాంధ్ర భగవద్గీత కుంటముక్కల వేంకటజానకీరామశర్మ ఆర్. సురేంద్రనాథ్, గుంటూరు 1953 146 1.5
428 గీత.428 294.592 4 తిక్కన భగవద్గీత యం. వేణుగోపాలయ్య పి. వెంకటసుబ్రహ్మణ్యం, నెల్లూరు 1981 32 5.0
429 గీత.429 294.592 4 శ్రీమద్భగీత వారణాసి వెంకటనారాయణశాస్త్రి రచయిత, మిర్యాలగూడెం 1982 56 2.5
430 గీత.430 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత ద్విపద వావిలకొలను సుబ్బారావు శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజం, అంగలకుదురు 1958 234 1.5
431 గీత.431 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్భారతీ శ్రీశ్రీ విద్యారణ్య భగవాన్ శ్రీ శలాక రఘునాథశర్మ, గుంటూరు ... 58 0.5
432 గీత.432 294.592 4 ముక్తి గీత శుద్ధ చైతన్యస్వామి శ్రీ తడికమళ్ల సీతారామయ్య, విజయవాడ 1976 96 5.0
433 గీత.433 294.592 4 అద్వైత సాధన పరిచయము శ్రీమద్భగవద్గీత మల్లవరపు వెంకటరమణయ్య పె.యు. నారాయణరావు, హైదరాబాద్ 1971 27 2.0
434 గీత.434 294.592 4 మన సమస్యలకు భగవద్గీతా పరిష్కారాలు ఎస్. బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే. 1990 72 2.0
435 గీత.435 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీత ద్విపద వావిలకొలను సుబ్బారావు శ్రీ వ్యాసాశ్రమం, ఏర్పేడు 1915 252 4.0
436 గీత.436 294.592 4 శ్రీమత్ భగవద్గీతా మహాత్మ్యము పురాణపండ రామమూర్తి రచయిత, రాజమండ్రి 1968 62 1.0
437 గీత.437 294.592 4 శ్రీ గేయ భగవద్గీత బొర్రా హనుమంతరావు కొత్తపల్లి విజయసారథి, గుంటూరు 2009 103 40.0
438 గీత.438 294.592 4 శ్రీభగవద్గీతార్థమంజరి కె. పట్టాభిరామశర్మ నూకలపాటి ఆదిశేషారెడ్డి, నెల్లూరు 1982 44 1.0
439 గీత.439 294.592 4 గీతామృతం శ్రీసచ్చిదానందస్వామి శ్రీ సచ్చిదానంద గీతా సమాజము, గుంటూరు ... 121 8.0
440 గీత.440 294.592 4 పారాయణ గీత కె. మల్లికార్జునం శ్రీరామకృష్ణ మఠం, చెనై 1957 162 1.3
441 గీత.441 294.592 4 గీతా మాహాత్య్మ కథలు దశిక కృష్ణమోహన్ గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2001 156 60.0
442 గీత.442 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీత స్థూలాక్షరి ... శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1986 446 10.0
443 గీత.443 294.592 4 శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదం బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం రచయిత, గుంటూరు 1999 112 20.0
444 గీత.444 294.592 4 శ్రీ కృష్ణార్జున సంవాదం బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం రచయిత, గుంటూరు 1999 112 20.0
445 గీత.445 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీత విలాసతీర్ధ గోస్వామి శ్రీగౌడీయ మఠం, గుంటూరు 1984 448 8.0
446 గీత.446 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీత విలాసతీర్ధ గోస్వామి శ్రీగౌడీయ మఠం, గుంటూరు 1984 448 8.0
447 గీత.447 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత-శ్రీ గీతాజ్ఞానేశ్వరి అయాచితుల హనుమచ్ఛాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 1992 367 40.0
448 గీత.448 294.592 4 కృష్ణార్జున సంవాదం (యోగ శాస్త్రం) సందడి నాగన వావిళ్ల రామస్వామి అండ్ సన్స్, మద్రాసు 1951 132 1.3
449 గీత.449 294.592 4 తేట గీత భగవద్గీతానువాదము కల్లూరి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యదీక్షితులు ఆర్షభారతీ సంస్థ, ప.గో. ... 180 20.0
450 గీత.450 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా (అధ్యాయవిశేషాలు) మిట్టపల్లి రామనాధం మిట్టపల్లి తాత్త్విక గ్రంథమాల 2009 32 6.0
451 గీత.451 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతా (అధ్యాయవిశేషాలు) మిట్టపల్లి రామనాధం మిట్టపల్లి తాత్త్విక గ్రంథమాల 2009 32 6.0
452 గీత.452 294.592 4 శ్రీ గీతా వినేదిని ఎండూరి కృష్ణమూర్తి శ్రీగీతాప్రచారసమితి, విశాఖపట్నం 1999 64 10.0
453 గీత.453 294.592 4 గీతా పయోనిధి ప్రథమ, ద్వితీయ మాదిరాజు రామకోటేశ్వరరావు రచయిత, నరసరావుపేట 1984 248 15.0
454 గీత.454 294.592 4 గీతా పయోనిధి ప్రథమ మాదిరాజు రామకోటేశ్వరరావు రచయిత, నరసరావుపేట 1967 105 1.3
455 గీత.455 294.592 4 భగవద్గీతా ప్రశ్నోత్తరావళి.భా.1 తె.కం.గోపాలాచార్యులు శ్రీవిశిష్టాద్వైత ప్రచారక సంఘం, విజయవాడ 1953 94 1.0
456 గీత.456 294.592 4 శ్రీగీతా బైబుల్, కొరాన్ విద్యారణ్యస్వామి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1997 203 32.0
457 గీత.457 294.592 4 గీతా బైబిల్, కొరాన్ విన్నకోట వెంకటరత్నశర్మ కాళహస్తి తమ్మారావు, రాజమండ్రి 1956 912 30.0
458 గీత.458 294.592 4 శంఖారావము కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య కులపతి బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2009 616 150.0
459 గీత.459 294.592 4 హితవాహిని (భగవద్గీతకు తెలుగు అను.) కె. కూర్మనాథం నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 2000 111 25.0
460 గీత.460 294.592 4 హితవాహిని (భగవద్గీతకు తెలుగు అను.) కె. కూర్మనాథం నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 2000 111 25.0
461 గీత.461 294.592 4 గీతారహస్యము లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక తి.తి.దే. 2012 466 25.0
462 గీత.462 294.592 4 శ్రీకృష్ణార్జునుల సంవాదము బిరుదురాజు వెంకటప్పలరాజు రచయిత, నాగులపాడు, గుంటూరు జిల్లా 1996 30 10.0
463 గీత.463 294.592 4 శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదం (గీతోపదేశం) సిహెచ్.వి.నరసయ్య రచయిత, చీరాల 1966 30 5.0
464 గీత.464 294.592 4 గీతార్థసారము కటంగూరు రాఘవరెడ్డి రచయిత, వరంగల్ 1969 91 1.5
465 గీత.465 294.592 4 గీతా ప్రవచనములు మొదటి అధ్యాయము అనుభవానందస్వామి శ్రీ అనుభవనాంద గ్రంథమాల, బాపట్ల 1953 466 0.1
466 గీత.466 294.592 4 గీతా సంగీతము ఎస్. సంజీవనారాయణదాసు నల్లపేట రామయ్య శ్రేష్ఠి, హిందూపురం 1954 288 6.0
467 గీత.467 294.592 4 గీతా సంగీతము ఎస్. సంజీవనారాయణదాసు ఎస్. కృష్ణమదాసు, యెల్దూరు 1964 574 12.0
468 గీత.468 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీత తోహరాత్రయ గీతా సంగీతము ఎస్. సంజీవనారాయణదాసు శ్రీ కృష్ణ ప్రార్థనా మందిరము ... 499 50.0
469 గీత.469 294.592 4 అష్టాదశ శ్లోకీ భగవద్గీత కందాళ వెంకటాచార్యులు గుప్త విద్యామండలి, విజయవాడ 1951 37 1.0
470 గీత.470 294.592 4 భగవద్గీత సుందరచైతన్యానంద స్వామి సుందరచైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1986 478 15.0
471 గీత.471 294.592 4 శ్రీమదష్టోత్తర శతశ్లోకీ భగవద్గీత విన్నకోట వెంకటరత్నశర్మ పి. వెంకటనారాయణ, విజయవాడ ... 166 1.0
472 గీత.472 294.592 4 గీతోపన్యాసములు బ్రహ్మచారి గోపాల్ శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1973 679 6.0
473 గీత.473 294.592 4 గీతాసారం యం.వి.యల్.యన్.మూర్తి రచయిత, హైదరాబాదు 2011 78 20.0
474 గీత.474 294.592 4 భగవద్గీత స్వామి దయానన్దసరస్వతి చిన్మయా మిషన్, తిరుపతి 1973 51 5.0
475 గీత.475 294.592 4 మీ సమస్యలకు భగవద్గీత పరిష్కారాలు పరమేశ్వర్ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 1999 80 20.0
476 గీత.476 294.592 4 మీ సమస్యలకు భగవద్గీత పరిష్కారాలు పరమేశ్వర్ ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 1999 80 20.0
477 గీత.477 294.592 4 గీతా ప్రవచనామాధురి పి.సి.కె.కె. ఆచార్య ... ... 24 10.0
478 గీత.478 294.592 4 భగవద్గీత (వచనము) పురాణం రాధకృష్ణమూర్తి శాస్ర్తి రచయిత, రాజమండ్రి ... 76 10.0
479 గీత.479 294.592 4 శ్రీ భగవద్గీత గర్భిత భావబోధిని కోకా వేంకటరామానుజులు నాయుడు కోకా నాగేంద్రరావు, తిరువణ్ణామలై 2004 382 120.0
480 గీత.480 294.592 4 శ్రీ మద్భగవద్గీత స్వామిని శారదా ప్రియానంద శ్రీ రామచంద్ర గీతా పరిషత్, గుంటూరు 2007 73-130 20.0
481 గీత.481 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీతోపనిషత్తులు ... శ్రీకష్ణానందాశ్రమ గీతాప్రచార సంఘం, హైదరాబాద్ 1989 231 15.0
482 గీత.482 294.592 4 భగవద్గీత (వచనామృతము) ... సుబ్రమహ్మణ్యం, గుంటూరు 2007 100 20.0
483 గీత.483 294.592 4 శ్రీ మద్భగవద్గీత ( వచనము) జయ దయాల్ గోయన్దకా గీతా ప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 1997 108 5.0
484 గీత.484 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత వచనము జయ దయాల్ గోయన్దకా గీతాప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2010 104 7.0
485 గీత.485 294.592 4 గీతా మాధుర్యము స్వామి రామసుఖదాస్ గీతాప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2007 200 12.0
486 గీత.486 294.592 4 గీతా మాధుర్యము జయదయాళ్ గోయందకా గీతాప్రెస్, గోరఖ్ పూర్ 2009 104 7.0
487 గీత.487 294.592 4 శ్రీ గీతాశయము మలయాళస్వాములు శ్రీ వ్యాసాశ్రమం, ఏర్పేడు 1941 68 0.6
488 గీత.488 294.592 4 గీతా వాహిని, వివేకానంద ఉషశ్రీ భారతీ ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 72 10.0
489 గీత.489 294.592 4 గీతామృత తరంగణి రామకృష్ణానంద స్వాములు ప్రార్థనా గానసంఘము, విజయవాడ 1999 32 5.0
490 గీత.490 294.592 4 భగవద్గీతా సారసంగ్రహము తె.కం.గోపాలాచార్యులు శ్రీ బాదం సుబ్రహ్మణ్యం, కాకినాడ 1996 182 12.0
491 గీత.491 294.592 4 శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణేనమః గీతాసారము జి. జనార్థనరావు రచయిత, గుంటూరు ... 60 5.0
492 గీత.492 294.592 4 గీతోపన్యాసాలు స్వామి వివేకానంద శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 2006 68 6.0
493 గీత.493 294.592 4 శ్రీభగవద్గీత - ఉపనిషత్తులు కసిరెడ్డి జాతీయ సాహిత్య పరిషత్, భాగ్యనగర్ 2001 70 15.0
494 గీత.494 294.592 4 అష్టాదశ శ్లోకగీత నిర్వికల్పనానంద స్వామి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1949 48 1.0
495 గీత.495 294.592 4 గీతావ్యాఖ్యానము సచ్చిదానంద మూర్తి విజ్ఞాన సమాజము, రేపల్లే 1987 88 10.0
496 గీత.496 294.592 4 గీతాప్రతిభ బులుసు సూర్యప్రకాశ శాస్త్రి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1947 79 2.0
497 గీత.497 294.592 4 గీతాసారము భక్తి వేదాంతస్వామి ప్రభుపాదుల భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్టు 1986 62 2.0
498 గీత.498 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత జయదయాళ్ గోయందకా గీతా ప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 1998 424 15.0
499 గీత.499 294.592 4 శ్రీమద్భగవద్గీత ప్రథమ సంపుటం టి. లక్ష్మణాచార్యులు తి.తి.దే. 2009 164 35.0
500 గీత.500 294.592 4 గీతా రహస్యము వి.వి. రామరాజు ... .... 34 10.0