వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -49

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
24001 ఉమర్‌ఖయామ్. 51 మధుకలశమ్ రాయప్రోలు సుబ్బారావు| నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు, గుంటూరు ... 20 10.00
24002 ఉమర్‌ఖయామ్. 52 సాహితీ విపంచికమదన ఉమర ఖయ్యాం సంచిక యమ్. ఆర్. అప్పారావుసూర్య భాస్కర్ ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖఫట్నం 28 14.00
24003 ఉమర్‌ఖయామ్. 53 Omar Khayyam John Pollen East And West, Ltd., London 1915 67 30.00
24004 ఉమర్‌ఖయామ్. 54 Quatrains of Omar Khayyam Justin Huntly McCarthy Ballantyne, Hanson & Co., London 1898 93 50.00
24005 ఉమర్‌ఖయామ్. 55 Omar Khayyam The Poet T.H. Weir John Murra, Albemarle Street, London 1926 94 50.00
24006 ఉమర్‌ఖయామ్. 56 Rubaiyat of Omar Khayyam Edward Fitzgerald D.B. Taraporevala Sons & Co., Bombay 40 20.00
24007 ఉమర్‌ఖయామ్. 57 The Rubaiyat of Umar-I-Khayyam M. Mahfuz-Haq Royal Asiatic Society of Bengal, Calcutta 1939 111 50.00
24008 ఉమర్‌ఖయామ్. 58 Rubaiyat of Omar Khayyam Edward Fitzgerald Collins London And Glasgow Press 1967 224 50.00
24009 ఉమర్‌ఖయామ్. 59 Wine of the Mystic the Rubaiyat of Omar Khayyam Paramahansa Yogananda Self Realization Fellowship 1994 225 200.00
24010 ఉమర్‌ఖయామ్. 60 Rubaiyat of Omar Khayyam A. Narayanadas Sahitya Akademi, New Delhi 2012 346 485.00
24011 ఉమర్‌ఖయామ్. 61 Rubaiyat of Omar Khayyam A. Narayanadas The British India Press, Bombay 1932 328 195.00
24012 ఉమర్‌ఖయామ్. 62 తత్త్వగాంధర్వము (రుబాయతులాధారంగా) కంచర్ల పాండురంగశర్మ కంచర్ల పాండురంగశర్మ, వినుకొండ| 2010 83 10.00
24013 ఉమర్‌ఖయామ్. 63 ఉమర్ ఖయ్యామ్ నాటకము కంచర్ల పాండురంగశర్మ కంచర్ల పాండురంగశర్మ, వినుకొండ 2000 135 15.00
24014 హ్యూమనిజం. 1 హేతువాద, మానవవాద ఉద్యమాలు రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2012 166 150.00
24015 హ్యూమనిజం. 2 హేతువాదం రావిపూడి రచనలు-సంపుటం-1 రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2004 329 200.00
24016 హ్యూమనిజం. 3 హ్యూమనిజం రావిపూడి రచనలు-సంపుటం-2 రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2007 492 200.00
24017 హ్యూమనిజం. 4 ఔనా! వేదంలో అన్నీ ఉన్నాయా? సంపుటం-5 రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2008 196 150.00
24018 హ్యూమనిజం. 5 ఆదిశంకరాచార్య-వ్యక్తిత్వం-తత్వం సంపుటం-9 రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2004 172 125.00
24019 హ్యూమనిజం. 6 సమకాలీనాలు-సార్వకాలికాలు సంపుటం-13 రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2011 282 200.00
24020 హ్యూమనిజం. 7 సమకాలీనాలు-సార్వకాలికాలు సంపుటం-14 రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2011 409 250.00
24021 హ్యూమనిజం. 8 హేతువాద ప్రశ్నోత్తరాలు సంపుటం-15 రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2011 234 200.00
24022 హ్యూమనిజం. 9 సెక్యులరిజం హ్యూమనిజం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1995 154 40.00
24023 హ్యూమనిజం. 10 మనం ఏమి చేయాలి ? రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1998 83 25.00
24024 హ్యూమనిజం. 11 మనుధర్మశాస్త్రం మానవధర్మశాస్త్రమా ? రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2000 104 40.00
24025 హ్యూమనిజం. 12 శాస్త్రం-అశాస్త్రం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1993 179 40.00
24026 హ్యూమనిజం. 13 సత్యాన్వేషణ ఏమిటి? ఎలా? ఎందుకు? రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1994 146 30.00
24027 హ్యూమనిజం. 14 వైదిక ఛాందసం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1993 119 25.00
24028 హ్యూమనిజం. 15 చార్వాకుల కథలు రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1995 56 15.00
24029 హ్యూమనిజం. 16 ఐన్‌స్టీన్-మతం-దైవం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2010 39 20.00
24030 హ్యూమనిజం. 17 హేతువాదం-అజ్ఞేయవాదం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2000 36 2.00
24031 హ్యూమనిజం. 18 ఆలోచనాసరళిలో లయ-అవలయ రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2001 134 60.00
24032 హ్యూమనిజం. 19 కళ-శాస్త్రం-తత్వం హేతువాదం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1992 85 20.00
24033 హ్యూమనిజం. 20 రాడికల్ హ్యూమనిస్టు దర్శనం రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1992 82 25.00
24034 హ్యూమనిజం. 21 హేతువాదం మానవవాదం రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1991 22 3.00
24035 హ్యూమనిజం. 22 ఇవి కథలు కావు రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2010 57 25.00
24036 హ్యూమనిజం. 23 నాస్తికత్వం-నాస్తితత్వం రావిపూడి వెంకటాద్రి ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1979 158 12.00
24037 హ్యూమనిజం. 24 హేతువాదవైఖరి రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1985 84 10.00
24038 హ్యూమనిజం. 25 విశ్వతత్వం రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1984 116 12.00
24039 హ్యూమనిజం. 26 నాస్తికులున్నారు జాగ్రత్త రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1995 86 5.00
24040 హ్యూమనిజం. 27 మానవుడు సమాజం ప్రకృతి రావిపూడి వెంకటాద్రి కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1978 88 3.50
24041 హ్యూమనిజం. 28 కార్యకారణత నియతివాదం మానవవాదం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1995 166 40.00
24042 హ్యూమనిజం. 29 కర్మవాదం నియతివాదం స్వేచ్ఛావాదం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1997 88 20.00
24043 హ్యూమనిజం. 30 డార్వినిజం హేతువాదం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1995 63 10.00
24044 హ్యూమనిజం. 31 హేతువాదం నైతిక విప్లవం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1996 108 20.00
24045 హ్యూమనిజం. 32 అడుగు జాడలు రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1995 160 30.00
24046 హ్యూమనిజం. 33 హేతువాద సూత్రాలు పసల భీమన్న హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2008 26 17.00
24047 హ్యూమనిజం. 34 భారతీయ తాత్విక స్రవంతి సజీవాంశాలు-నిర్జీవ ధోరణులు దేవీప్రసాద్ చటోపాధ్యాయ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 161 20.00
24048 హ్యూమనిజం. 35 హిందూ మతతత్వం ఒక పరిశీలన రావ్ సాహేబ్ కస్‌బే శాంతి సాహితి, బాపట్ల 1988 112 6.00
24049 హ్యూమనిజం. 36 పురాణాలు-కుల వ్యవస్థ-III షట్చక్రవర్తులు బి. విజయ భారతి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2003 70 20.00
24050 హ్యూమనిజం. 37 వేదముల సాక్ష్యము వి.జె. పట్నాయిక్ రచయిత, హైదరాబాద్ 2011 24 5.00
24051 హ్యూమనిజం. 38 పురాణాలు-కుల వ్యవస్థ సత్యహరిశ్చంద్రుడు విజయభారతి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2003 38 10.00
24052 హ్యూమనిజం. 39 పునర్జన్మ వృత్తాంతాలు ఒక పరిశీలన సుజరె భూప్రజాసాహితి నిలయం, అనంతపురం 1999 32 6.00
24053 హ్యూమనిజం. 40 ప్రత్యామ్నాయ సంస్కృతిలో పెరియార్ మేళా కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1995 36 8.00
24054 హ్యూమనిజం. 41 పెరియార్‌నామా కె. వీరమణి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1998 26 7.00
24055 హ్యూమనిజం. 42 రామాయణం పెరియార్ ఇ.వి. రామసామి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1995 44 8.00
24056 హ్యూమనిజం. 43 గ్రహణం అల్లికాయల రామచంద్రయ్య జనవిజ్ఞాన వేదిక ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1995 31 4.00
24057 హ్యూమనిజం. 44 దేవుడెలావుంటాడు? గుత్తా రాధాకృష్ణ బుడెన్ని బుక్ ట్రస్ట్, చెన్నై 1997 92 20.00
24058 హ్యూమనిజం. 45 భగవద్గీతలో భౌతికవాద అంశాలు కె.బి. కృష్ణ మిళింద ప్రచురణలు, గుంటూరు 1995 14 5.00
24059 హ్యూమనిజం. 46 సప్తఋషులూ, పురాణకర్తలూ, జన్మతః, శూద్రలు, బ్రాహ్మణులే రాణీ శ్రీనివాస శాస్త్రీ రచయిత, విజయవాడ 1989 24 1.00
24060 హ్యూమనిజం. 47 పుక్కిట పురాణాలు జ్ఞానేశ్వరి లక్షణ్ సాహితి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2013 88 40.00
24061 హ్యూమనిజం. 48 అవతారాలు గుట్టు కొత్త శివమూర్తి నాగ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2004 125 40.00
24062 హ్యూమనిజం. 49 ఆలోచిద్దాం... జె.పి. బాలసుబ్రమణ్యం హేమలతా మెమోరియల్ ట్రస్ట్, ధర్మపురి 2004 72 10.00
24063 హ్యూమనిజం. 50 దేవ రహస్యాలు కొత్త భావయ్య చౌదరి కొత్త భావయ్య చౌదరి శతజయంత్యుత్సవ కమిటి 1997 174 20.00
24064 హ్యూమనిజం. 51 రామాయణం రంకు వెనిగళ్ళ సుబ్బారావు కన్నెగంటి జగ్గయ్య, తెనాలి 1977 95 4.00
24065 హ్యూమనిజం. 52 భరత వర్షము బొడ్డు ప్రకాశం రచయిత, గుంటూరు ... 88 4.00
24066 హ్యూమనిజం. 53 అపశ్రుతులకు-సుశ్రుతులు కొండేపూడి సూర్యనారాయణ రచయిత, తణుకు 1981 107 15.00
24067 హ్యూమనిజం. 54 భాగవత విషసర్పం దేవతల రహస్యాలు రేగులపాటి కిషన్‌రావు న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1980 334 15.00
24068 హ్యూమనిజం. 55 పురాణాలు చెప్పే సృష్టి కథలు గోవిందు శౌరయ్య సత్యాన్వేషణా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1990 88 10.00
24069 హ్యూమనిజం. 56 గీత కాల్పనిక గ్రంథము పండితరావు వైదిక గ్రంథమాల, గుంటూరు 1982 213 12.50
24070 హ్యూమనిజం. 57 మహర్షి మనువుపై విరోధమెందుకు? సురేంద్ర కుమార్ గాయత్రీ ఆశ్రమ ట్రస్ట్, సికింద్రాబాద్ 1995 42 3.00
24071 హ్యూమనిజం. 58 యుగపురుషుడు శ్రీకృష్ణుడు సంధ్యావందనం శ్రీనివాసరావు గాయత్రీ ఆశ్రమ ట్రస్ట్, సికింద్రాబాద్ 1990 59 6.00
24072 హ్యూమనిజం. 59 హిందూయిజం ఎక్స్ రే చేకూరి రామారావు హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1993 101 6.00
24073 హ్యూమనిజం. 60 మృతకశ్రాద్ధము వేదవిరుద్ధము పాలడుగు శేషాచలవర్మ కరుటూరి నాగేశ్వరవర్మ, దువ్వ 1967 191 4.00
24074 హ్యూమనిజం. 61 బాబాల బాగోతం పాంచజన్య ఎక్స్ రే రామకృష్ణ బుక్ లింక్స్, విజయవాడ 1983 60 3.00
24075 హ్యూమనిజం. 62 కుక్కకాటునకు చెప్పుదెబ్బ పి. యస్. ఆచార్య సత్పురోహిత సంఘము, కుందేరు 1962 56 2.00
24076 హ్యూమనిజం. 63 దేవుని పుట్టుపూర్వోత్తరాలు గోరా నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 1976 34 1.00
24077 హ్యూమనిజం. 64 సంజయు రాయబారం బి. రామకృష్ణ చార్వాకాశ్రమం, నిడమర్రు 1993 19 5.00
24078 హ్యూమనిజం. 65 పునర్జన్మ కట్టుకథలు ... నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 1982 39 4.00
24079 హ్యూమనిజం. 66 పునర్జన్మలున్నాయి వల్లెం పోలరాజు ఉషా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 136 25.00
24080 హ్యూమనిజం. 67 పనికిమాలిన వేదాల గుట్టు రట్టు చేయుట యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల 1993 46 5.00
24081 హ్యూమనిజం. 68 నిత్యజీవితంలో మూఢనమ్మకాలు వి. బ్రహ్రారెడ్డి జ్ఞాన విజ్ఞాన వేదిక ప్రచురణ, హైదరాబాద్ ... 134 10.00
24082 హ్యూమనిజం. 69 మందులూ-మనదేశ ప్రజలూ వి. బ్రహ్రారెడ్డి ప్రజా చైతన్య వేదిక, కర్నూలు 1987 191 12.00
24083 హ్యూమనిజం. 70 సైన్సు ఎవరి కోసం ? వి. బ్రహ్రారెడ్డి జనవిజ్ఞాన వేదిక ప్రచురణ, హైదరాబాద్ ... 53 10.00
24084 హ్యూమనిజం. 71 సైన్సు చరిత్రలో సామాజికాంశాలు ఎస్. వెంకట్రావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 35 10.00
24085 హ్యూమనిజం. 72 నరబలి సి.వి. ప్రగతి సాహితీ సమితి, విజయవాడ 1993 100 12.00
24086 హ్యూమనిజం. 73 నమ్మకాలు-నిజాలు సి.వి. సర్వేశ్వరశర్మ, చుక్కపల్లి పిచ్చయ్య చుక్కపల్లి పిచ్చయ్య, విజయవాడ 2004 24 6.00
24087 హ్యూమనిజం. 74 గంగిరెద్దు బతుకులు తుమ్మా భాస్కర్ తేజ టాలెంట్ స్కూలు ప్రచురణలు 2012 164 65.00
24088 హ్యూమనిజం. 75 సైన్సా ? మహిమలా ? బి. ప్రేమానంద్ ఫారడే-సాగన్-అసిమోవ్ సైన్స్ టు చిల్డ్రన్ ట్రస్ట్ 2009 115 60.00
24089 హ్యూమనిజం. 76 ఆరోగ్యంలో అపోహలు-మూఢనమ్మకాలు పి. సుబ్బరాజు నేత్రదాన ప్రోత్సాహక సంఘం, జిన్నూరు ... 16 2.00
24090 హ్యూమనిజం. 77 నిత్యజీవితంలో అపార్థాలూ యథార్థాలూ బి.జి.వి. నరసింహారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 196 35.00
24091 హ్యూమనిజం. 78 మూఢనమ్మకాలు-సైన్స్ వై. నాయుడమ్మ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 32 7.00
24092 హ్యూమనిజం. 79 షోడశ సంస్కారాలలోని సైన్సు విజ్ఞానము కీసర పార్థసారధి శర్మ ... 2003 40 10.00
24093 హ్యూమనిజం. 80 దయ్యాల-భూతాల యదార్థ సంఘటనలు ప్రబోధానంద యోగీశ్వరులు జ్ఞాన విజ్ఞాన వేదిక ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2010 432 180.00
24094 హ్యూమనిజం. 81 నిత్యజీవితంలో తెలిసీ తెలియని నిజాలు బి.జి.వి. నరసింహారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 174 25.00
24095 హ్యూమనిజం. 82 జి. సమరం ముప్పు తెచ్చే మూఢనమ్మకాలు ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2008 160 50.00
24096 హ్యూమనిజం. 83 మూఢనమ్మకాల విముక్తి బొర్రా గోవర్థన్ స్వేచ్ఛాలోచన ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2012 72 40.00
24097 హ్యూమనిజం. 84 మూఢనమ్మకాలు సైన్స్ సమాధానాలు వి. వి. బాలకృష్ణ డి.బి. పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1992 40 6.00
24098 హ్యూమనిజం. 85 మూఢ విశ్వాసవన కుఠారము బి రామకృష్ణ మార్క్సిస్టు ప్రచురణలు, విజయవాడ 1969 96 1.50
24099 హ్యూమనిజం. 86 దేవుళ్ళు దయ్యాలు భూతాలు ఆర్వియార్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 152 32.00
24100 హ్యూమనిజం. 87 మూఢనమ్మకాలు-సైన్సు సమాధానాలు వి. వి. బాలకృష్ణ డి.బి. పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2002 40 8.00
24101 హ్యూమనిజం. 88 మూఢ విశ్వాసాలు యస్. జగన్నాధం నవ్యరచనా మండలి, విజయవాడ 1966 176 4.00
24102 హ్యూమనిజం. 89 శాకాహారమే మానవాహారం C.W. Leadbeater తటవర్తి వీర రాఘవరావు, భీమవరం 2008 32 5.00
24103 హ్యూమనిజం. 90 మానవులు మాంసాహారులా ? లేక శాకాహారులా ? తోకల వీరభద్రయ్య రచయిత, గుంటూరు 2010 72 20.00
24104 హ్యూమనిజం. 91 జన విజ్ఞాన వేదిక కార్యకర్తల కరదీపిక ... జనవిజ్ఞాన వేదిక ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2012 128 100.00
24105 హ్యూమనిజం. 92 లోకాయతవాద పరిశీలన దేవీప్రసాద్ చటోపాధ్యాయ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 112 22.00
24106 హ్యూమనిజం. 93 సెక్యులరిజం భారత జీవన విధానం రొమిల్లా థాపర్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 22 3.00
24107 హ్యూమనిజం. 94 భారతీయ తత్వశాస్త్రం ఒక పరిశీలన నిమ్మగడ్డ వెంకటేశ్వరరావ సృజన ప్రచురణలు, వరంగల్ 1972 51 1.00
24108 హ్యూమనిజం. 95 మతతత్త్వశాస్త్రము కె. విల్సన్ బుక్‌లింక్స్ కార్పోరేషన్, హైదరాబాద్ 1984 110 30.00
24109 హ్యూమనిజం. 96 భారతదేశంలో మతం ప్రత్యేక సంచిక ... ... 1994 115 10.00
24110 హ్యూమనిజం. 97 బ్రాహ్మణిజం జన్మరహస్యం కొత్త శివమూర్తి నాగ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2006 168 55.00
24111 హ్యూమనిజం. 98 బ్రాహ్మణేతరోద్యమ తత్త్వము సూర్యదేవర రాఘవయ్య చౌదరి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 167 75.00
24112 హ్యూమనిజం. 99 వర్ణవ్యవస్థలో బ్రాహ్మణులు చందూరి వేంకట సుబ్రహ్మణ్యం రచయిత, హైదరాబాద్ 1999 89 20.00
24113 హ్యూమనిజం. 100 చరిత్రలో మతాలు సెర్గియ్ తొకరెవ్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 112 30.00
24114 హ్యూమనిజం. 101 మతం మతమౌఢ్యం మార్క్సిజం సీతారాం ఏచూరి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1994 35 5.00
24115 హ్యూమనిజం. 102 మతతత్వ మహమ్మారి మెహ్‌దీ అర్‌స్లన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 156 30.00
24116 హ్యూమనిజం. 103 వర్ణాశ్రమ విప్లవము ... శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి ... 50 0.06
24117 హ్యూమనిజం. 104 బ్రాహ్మణుల కాత్మావలోకనము వాసుదాసస్వామి శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1957 66 0.12
24118 హ్యూమనిజం. 105 బ్రాహ్మణుల కాత్మావలోకనము వాసుదాసస్వామి శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1957 58 0.12
24119 హ్యూమనిజం. 106 లఘు గ్రంథములు నాల్గవ భాగము పండిత గోపదేవ్ ఆర్య సమాజము, కూచిపూడి 1993 87 5.00
24120 హ్యూమనిజం. 107 మతము-భౌతిక శాస్త్రము కల్లూరి చంద్రమౌళి తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 34 0.50
24121 హ్యూమనిజం. 108 హేతువాద సూత్రాలు పసల భీమన్న కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల 1991 29 5.00
24122 హ్యూమనిజం. 109 సామెతలు-హేతువాదం మలయశ్రీ నవ్యసాహిత్య పరిషత్, కరీంనగర్ 2002 28 15.00
24123 హ్యూమనిజం. 110 సాహసించండి! మారండి ! ఎన్. ఇన్నయ్య హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1998 119 30.00
24124 హ్యూమనిజం. 111 హేతువాదం అపోహలు, అపార్థాలు గుమ్మా వీరన్న హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2012 150 80.00
24125 హ్యూమనిజం. 112 హేతువాద గేయాలు గణేశ్వరం బాబూరావు హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1993 160 20.00
24126 హ్యూమనిజం. 113 జనవేదం యస్. జయరామరెడ్డి భూప్రజాసాహితి నిలయం, అనంతపురం 1991 208 20.00
24127 హ్యూమనిజం. 114 మన తత్వం కంచ ఐలయ్య హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2000 64 20.00
24128 హ్యూమనిజం. 115 నేను ఎవరు గతితర్క తత్వ దర్శన భూమిక బి.ఎస్. రాములు విశాల సాహిత్య అకాడమి, జిగిత్యాల 1998 236 80.00
24129 హ్యూమనిజం. 116 హేతువాదం ఒక పరిశీలన సుజరె భూప్రజాసాహితి నిలయం, అనంతపురం 2000 38 6.00
24130 హ్యూమనిజం. 117 హేతువాద మానవవాద సాహిత్యం ... హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1994 92 10.00
24131 హ్యూమనిజం. 118 హేతువాదం గౌతమ మహర్షి ధర్మచక్ర పవర్ ప్రెస్, సామర్లకోట 1986 227 10.00
24132 హ్యూమనిజం. 119 మనస్స్వాతంత్ర్యము ప్రథమ భాగము వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు రచయిత, కొవ్వూరు ... 156 0.50
24133 హ్యూమనిజం. 120 మనస్స్వాతంత్ర్యము తృతీయ భాగము వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు రచయిత, కొవ్వూరు ... 163 0.50
24134 హ్యూమనిజం. 121 మనస్స్వాతంత్ర్యము చతుర్థ భాగము వల్లూరి సూర్యనారాయణరావు రచయిత, కొవ్వూరు ... 196 0.50
24135 హ్యూమనిజం. 122 రాడికల్ హ్యూమనిజం తత్వం-ఆచరణ ఎం.ఎన్. రాయ్ హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1996 41 10.00
24136 హ్యూమనిజం. 123 భావ విప్లవం-ఉపాధ్యాయులు పసల భీమన్న విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 85 20.00
24137 హ్యూమనిజం. 124 భావ విప్లవ జ్వాలలు యస్. జయరామరెడ్డి భూప్రజాసాహితి నిలయం, అనంతపురం 1996 31 7.00
24138 హ్యూమనిజం. 125 ఉన్నత సంప్రదాయం-అల్ప సంప్రదాయాలు స్వామి అగేహానంద భారతి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1991 207 16.00
24139 హ్యూమనిజం. 126 శాస్త్ర విజ్ఞానం-అభివృద్ధి-హింస క్లాడ్ అల్వారిస్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1996 127 15.00
24140 హ్యూమనిజం. 127 ఆలోచించండి-ఆలోచింపచేయండి పసల భీమన్న జనవిజ్ఞాన వేదిక ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2011 96 40.00
24141 హ్యూమనిజం. 128 ఆధునిక విజ్ఞాన చంద్రికలు పరకాల పట్టాభి రామారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 69 30.00
24142 హ్యూమనిజం. 129 జ్యోతిష్యం శాస్త్రమేనా ? ... ప్రగతిశీల ప్రజాస్వామ్య విద్యార్థి సంఘం 2001 48 10.00
24143 హ్యూమనిజం. 130 సైన్సు-దేవుడు-జ్యోతిష్యం పుష్పయం. భార్గవ పెరియార్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2008 16 8.00
24144 హ్యూమనిజం. 131 జ్యోతిష్యం శాస్త్రమేనా ? పి.ఎమ్. భార్గవ బహిరంగ సవాల్ ఎ.ఐ.టి.యు.సి. ఆంధ్రప్రదేశ్ సమితి ప్రచురణ 2002 24 3.00
24145 హ్యూమనిజం. 132 శాస్త్రీయ విజ్ఞాన ఆవశ్యకత ... ఆంధ్రప్రదేశ్ జన విజ్ఞాన వేదిక ... 67 2.00
24146 హ్యూమనిజం. 133 కోవూర్ వ్యాసాలు కె.యస్. చలం Socialist Publications, Vijayawada 1992 64 6.00
24147 హ్యూమనిజం. 134 నేను ఎందుకు నాస్తికుణ్ణి అయ్యాను? భగత్‌సింగ్ (మక్కెన సుబ్బారావు) విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 18 15.00
24148 హ్యూమనిజం. 135 ఐలయ్య లీల ఎం.వి.ఆర్. శాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 24 5.00
24149 హ్యూమనిజం. 136 కులమేది యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య సంస్మరణ వేదిక ప్రచురణ 2011 67 20.00
24150 హ్యూమనిజం. 137 కులమేది యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల, విజయవాడ 1987 72 5.00
24151 హ్యూమనిజం. 138 ఇందుకేనా మగరాయుళ్ళు బ్రతికేది ? యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల, విజయవాడ 1994 15 1.00
24152 హ్యూమనిజం. 139 ఇందుకేనా స్వారాజ్యం? యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1980 31 1.00
24153 హ్యూమనిజం. 140 వేదాలంటే ఇవేనా ? యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల, విజయవాడ 1984 193 8.00
24154 హ్యూమనిజం. 141 యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య తుమ్మా భాస్కర్ యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య సంస్మరణ వేదిక ప్రచురణ 2011 41 10.00
24155 హ్యూమనిజం. 142 పుష్కరాలు ఎవరి కోసం ? యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1980 15 0.60
24156 హ్యూమనిజం. 143 పెండ్లెందుకు యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య రచయిత, విజయవాడ 1980 78 3.00
24157 హ్యూమనిజం. 144 దేవుళ్ళు ఎవరికొరకు యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య రచయిత, విజయవాడ 1979 163 5.00
24158 హ్యూమనిజం. 145 శ్రాద్ధకర్మ (దినము) ఎవరి కొరకు ? యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య రచయిత, విజయవాడ 1980 46 1.50
24159 హ్యూమనిజం. 146 శ్రాద్ధకర్మ (దినము) ఎవరి కొరకు ?విగ్రహారాధన వేద విరుద్ధం కాదా ?గుడి - దోపిడిపాము మంత్రం వాస్తవంగా బూటకంనాస్తిక వేదులు, కవిరాజు త్రిపురనేని రామస్వామి,నాస్తికోద్యమం, వేదకాలపు దేవతలతో మార్పులు,ప్రజారచయిత.... యలమంచిలి వెంకటప్పయ్యకె.వి. రమణారెడ్డి,మిత్రా, భాను, జ్వాలామూడి రచయిత, విజయవాడనాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడచార్వాక పబ్లికేషన్స్, విజయవాడజనసాహితీ సాంస్కృతిక సమాఖ్య 1976 552 1.00
24160 హ్యూమనిజం. 147 కులవ్యవస్థ నూతక్కి అబ్రహాము రచయిత, కొలకలూరు 1994 88 25.00
24161 హ్యూమనిజం. 148 కులం పునాదులు కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1988 128 13.00
24162 హ్యూమనిజం. 149 వర్ణవ్యవస్థ సి.వి. ప్రగతి సాహితి సమితి, విజయవాడ 1979 175 8.00
24163 హ్యూమనిజం. 150 భారతీయ సంస్కృతిలో కుల ప్రభావం కత్తి చంద్రయ్య పూజా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1998 32 11.00
24164 హ్యూమనిజం. 151 శూద్రవర్ణం ఎలా పుట్టింది ? ఆర్.యస్. శర్మ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1992 196 22.00
24165 హ్యూమనిజం. 152 కులం-మతం చండ్ర రాజేశ్వరరావు నీలం రాజశేఖరరెడ్డి పరిశోధనా కేంద్రం, హైదరాబాద్ 2003 37 10.00
24166 హ్యూమనిజం. 153 భారతదేశంలో కుల వ్యవస్థ-భిన్నదృక్పధాలు వేములపల్లి వెంకట్రామయ్య ప్రజాపంథా ప్రచురణలు 1992 176 10.00
24167 హ్యూమనిజం. 154 రిజర్వేషన్లు హిందూమతోన్మాదం కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1991 76 8.00
24168 హ్యూమనిజం. 155 కులము, సంస్కృతి, సామ్యవాదము కందుకూరి మల్లికార్జునం శ్రీ రామకృష్ణ మఠము, చెన్నై 1975 116 3.00
24169 హ్యూమనిజం. 156 కృత్రిమవర్ణవ్యవస్థ బ్రహ్మానందగిరి స్వామి రచయిత, తెనాలి 1973 36 0.50
24170 హ్యూమనిజం. 157 మానవులు మాంసాహారులా ? లేక శాకాహారులా ? తోకల వీరభద్రయ్య రచయిత, గుంటూరు 2010 72 10.00
24171 హ్యూమనిజం. 158 కులం ప్రత్యామ్నాయ సంస్కృతి కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు ... 230 10.00
24172 హ్యూమనిజం. 159 ఆంధ్రలో సాంఘిక తిరుగుబాటు ఉద్యమాలు సి.వి. విశాఖ హేతువాద సంఘం, విశాఖపట్నం 1981 134 5.00
24173 హ్యూమనిజం. 160 పరిశుద్ధ గ్రంధ వెలుగులో బాబాలు సిహెచ్. ఫ్రాన్సిస్ బ్రదర్. ఆర్. ఇశ్రాయేలు, గుంటూరు 1997 110 10.00
24174 హ్యూమనిజం. 161 ఏసుక్రీస్తు రహస్యజీవనం ... ఆర్య సమాజము, కూచిపూడి 1987 91 5.00
24175 హ్యూమనిజం. 162 బైబిల్ Vs హేతువాదం అబ్రహాం కోవూర్, తాళ్లూరి.వి. డయానా ఏంజిల్స్ మిస్. తాళ్ళూరి.వి.డయానా ఏంజిల్స్, రాజమండ్రి 2008 81 20.00
24176 హ్యూమనిజం. 163 వేమన-నాస్తికత్వం రామకృష్ణ చార్వాకాశ్రమం, నిడమర్రు 1994 56 5.00
24177 హ్యూమనిజం. 164 సిద్ధార్థుడు ఎందుకు పరివ్రాజకుడైనాడు డా. అంబేడ్కర్ డా. అంబేడ్కర్ మెమోరియల్ సొసైటి, హైదరాబాద్ 1976 45 1.50
24178 హ్యూమనిజం. 165 నాస్తికత్వం అభివృద్ధి చరిత్ర లవణం నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 1978 101 4.00
24179 హ్యూమనిజం. 166 చార్వాకం బి. రామకృష్ణ చార్వాకాశ్రమం, నిడమర్రు 1994 56 10.00
24180 హ్యూమనిజం. 167 ప్రాచీన భారతంలో చార్వాకం సి.వి. ప్రగతి సాహితి, విజయవాడ 1983 132 6.00
24181 హ్యూమనిజం. 168 నాస్తికవాదం, హేతువాదం, నవ్యమానవవాదం రంగనాయకమ్మ స్వీట్ హోమ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1997 94 10.00
24182 హ్యూమనిజం. 169 హేతువాదం-భావవిప్లవం గుమ్మా వీరన్న రావిపూడి వేంకటాద్రి, చీరాల 1984 87 5.00
24183 హ్యూమనిజం. 170 ఏది నీతి ఏది రీతి నరిసెట్టి ఇన్నయ్య, ఇసనాక మురళీధర్ దీపిక పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2014 255 125.00
24184 హ్యూమనిజం. 171 ఏది సెక్యులరిజం మన్నవ గిరిధరరావు యువభారతి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ, గుంటూరు 1996 58 20.00
24185 హ్యూమనిజం. 172 భౌతిక వేదం గుత్తా రాధాకృష్ణ బుడెన్ని బుక్ ట్రస్ట్, చెన్నై 1996 126 20.00
24186 హ్యూమనిజం. 173 మనసు అంటే ఏమిటి ? గుత్తా రాధాకృష్ణ బుడెన్ని బుక్ ట్రస్ట్,చెన్నై 1996 72 15.00
24187 హ్యూమనిజం. 174 బి. రామకృష్ణ రచనలు బి. రామకృష్ణ చార్వాకాశ్రమం, నిడమర్రు 2006 96 25.00
24188 హ్యూమనిజం. 175 నాస్తికత్వ సిద్ధాంతం బి. రామకృష్ణ చార్వాకాశ్రమం, నిడమర్రు 2010 40 15.00
24189 హ్యూమనిజం. 176 ఇంగితజ్ఞానం, చార్వాక కేలండర్ చుండూరు వెంకటేశ్వర్లు హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2005 99 30.00
24190 హ్యూమనిజం. 177 వజ్రసూచి (బ్రాహ్మణులంటే ఎవరు) మలయశ్రీ మిళింద ప్రచురణలు, గుంటూరు 1997 43 25.00
24191 హ్యూమనిజం. 178 హిందూ సంఘ పతనముఆర్యుల రహస్యములను వెల్లడించిన ధీరులుమతగ్రంథాల మాయాబజార్దేవుని పుట్టపూర్వోత్తరాలు, జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మ, పూరాణాల్లో బూతు కన్నెగంటి జగ్గయ్యఈశ్వర ప్రభు, గోరా, గౌరిబోయిని పోలయ్య రచయిత, తెనాలిహేతుమానవ విజ్ఞాన కేంద్రంకాగాడ ప్రచురణలు, చార్వాక పబ్లికేషన్స్ 1973197919561953 485 6.00
24192 హ్యూమనిజం. 179 స్వామినేనిహితసూచని పర్యాలోకనం రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 1994 95 20.00
24193 హ్యూమనిజం. 180 శాస్త్రీయపద్ధతి ఏ.బి. షా తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1969 124 3.00
24194 హ్యూమనిజం. 181 చిట్కావైద్యాలు చిల్లర డాక్టర్లు ఎన్. ఇన్నయ్య దీపిక పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1998 64 20.00
24195 హ్యూమనిజం. 182 ఆలోచనాతరంగాలు ఎం.వి. రామమూర్తి ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1984 118 12.00
24196 హ్యూమనిజం. 183 మతాల చిత్రహింసలో చిన్నారులు ఎన్. ఇన్నయ్య హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2000 40 20.00
24197 హ్యూమనిజం. 184 మత విశ్వాసాలు-సైన్స్ సత్యాలు ఎన్. ఇన్నయ్య నవ్యసాహిత్య పరిషత్, కరీంనగర్ 2002 24 10.00
24198 హ్యూమనిజం. 185 గౌరి, గణపతి పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2011 81 30.00
24199 హ్యూమనిజం. 186 జీవశాస్త్రవిజ్ఞానం-సమాజం కొడవటిగంటి రోహిణీప్రసాద్ జనసాహితి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2008 207 60.00
24200 హ్యూమనిజం. 187 ప్రాచీన భారతదేశంలో వైజ్ఞానిక ప్రగతి ముక్కామల నాగభూషణం విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 123 8.00
24201 హ్యూమనిజం. 188 నాస్తికయుగం జయగోపాల్ సామాజిక చైతన్య మాస పత్రిక 1998 24 4.00
24202 హ్యూమనిజం. 189 హేతువాది రావిపూడి వెంకటాద్రి హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2004 129 30.00
24203 హ్యూమనిజం. 190 Indian Atheism Debiprasad Chattopadhyaya Peoples Publishing House, New Delhi 1980 328 25.00
24204 హ్యూమనిజం. 191 Lokayata Debiprasad Chattopadhyaya Peoples Publishing House, New Delhi 1981 696 50.00
24205 హ్యూమనిజం. 192 Studies in Hindu Materialism K.B. Krishna Milinda Publications, Guntur 1994 170 60.00
24206 హ్యూమనిజం. 193 Ancient Beliefs and Medern Superstitions Martin Lings Unwin Paperbacks, London 1980 84 2.50
24207 హ్యూమనిజం. 194 A Source Book in Indian Materialism T. Raj Ram Singh Navya Shahitya Parishad, Karimnagar 2002 86 60.00
24208 హ్యూమనిజం. 195 Materialism (Physical Realism) M. N. Roy Renaissance Publishers, Ltd., Calcutta 1940 259 20.00
24209 హ్యూమనిజం. 196 Religion and Society K. Veeramani Emerald Publishers 1994 116 45.00
24210 హ్యూమనిజం. 197 Charvaka Darshan Katti Padma Rao Gurukul Lutheran Theological College,Chennai 1997 124 100.00
24211 హ్యూమనిజం. 198 Secular State and Religion S.P. Kanal Sh. Vikas Devji, Delhi 1990 35 5.00
24212 హ్యూమనిజం. 199 God Moksha and the Universe S.P. Kanal Sh. Vikas Devji, Delhi 38 5.00
24213 హ్యూమనిజం. 200 A Life-Sketch of God P.V. Kanal Dev Samaj Prakashan, New Delhi 1991 108 10.00
24214 హ్యూమనిజం. 201 Positive Atheism of Gora D.D. Bandiste Atheist Centre, Vijayawada 2002 51 25.00
24215 హ్యూమనిజం. 202 Rationalist Voice Shaheed Khudiram bose M. Subbha Rao, Hyd 2008 119 60.00
24216 హ్యూమనిజం. 203 Reason and Unreason Ravipudi Venkatadri Hema Publications, Chirala 2004 88 50.00
24217 హ్యూమనిజం. 204 Life and Soul Ravipudi Venkatadri Author, Chirala 1987 34 4.00
24218 హ్యూమనిజం. 205 God-The Original Fascist Kranthikar New Human Enlightenment Publications 2012 42 50.00
24219 హ్యూమనిజం. 206 In Defence of Jesus Christ and Other Avatars Vinayak Krishna Gokak M. Gulab Singh & Sons P.Ltd, New Delhi 1979 64 10.00
24220 హ్యూమనిజం. 207 Communalism and Culture Essays Divikumar Jana Saahithi 1999 32 5.00
24221 హ్యూమనిజం. 208 Sai Baba's Miracles an Overview Dale Beyerstein B. Premanand, Convener, Podanur 1994 128 30.00
24222 హ్యూమనిజం. 209 The Ceylon Rationalist Ambassador Kanjana Printers, Colombo 1998 136 20.00
24223 హ్యూమనిజం. 210 Gods, Demons and Spirits Dr. Abraham T. Kovoor Jaico Publishing House, Bombay 1984 259 20.00
24224 హ్యూమనిజం. 211 Why I do not Believe in God K. Veeramani Dravidar Kazhagam Publications, Chennai 1997 109 25.00
24225 హ్యూమనిజం. 212 Atheism A Very Short Introduction Julian Baggini Oxford University Press 2003 119 200.00
24226 హ్యూమనిజం. 213 Begone Godmen Abraham T. Kovoor Jaico Publishing House, Bombay 1976 200 20.00
24227 హ్యూమనిజం. 214 Living Without God M. Subba Rao Rationalist Voice Publications, Hyd 2005 44 30.00
24228 హ్యూమనిజం. 215 Quotations M. Subba Rao Rationalist Voice Publications, Hyd 2005 60 40.00
24229 హ్యూమనిజం. 216 Do you Know M. Subba Rao Rationalist Voice Publications, Hyd 2005 32 20.00
24230 హ్యూమనిజం. 217 ప్రత్యామ్నాయ సంస్కృతిలో పెరియార్ మేళా కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1995 36 8.00
24231 హ్యూమనిజం. 218 వేదాలంటే ఇవేనా ? యలమంచిలి వెంకటప్పయ్య గాంధీ సామ్యవాద పుస్తకమాల, విజయవాడ 1984 193 8.00
24232 హ్యూమనిజం. 219 శాస్త్రదాస్యము కొప్పరపు సుబ్బారావు నవజీవన్ గ్రంథమాల, తెనాలి ... 108 5.00
24233 హ్యూమనిజం. 220 బ్రాహ్మణుల కాత్మావలోకనము ... శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1957 66 0.50
24234 హ్యూమనిజం. 221 సంజయు రాయబారం బి. రామకృష్ణ చార్వాకాశ్రమం, నిడమర్రు 1993 19 5.00
24235 హ్యూమనిజం. 222 సనాతన దేశంలో అధునాతన విజ్ఞానము కుప్పా వేంకట కృష్ణమూర్తి Scientific Research on Vedas, Hyd 90 10.00
24236 అన్నమయ్య. 1 అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటం-1 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 368 29.00
24237 అన్నమయ్య. 2 అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటం-2 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 384 29.00
24238 అన్నమయ్య. 3 అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటం-3 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 420 29.00
24239 అన్నమయ్య. 4 అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటం-4 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 413 29.00
24240 అన్నమయ్య. 5 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-5 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 279 24.00
24241 అన్నమయ్య. 6 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-6 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 141 12.00
24242 అన్నమయ్య. 7 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-7 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 386 26.00
24243 అన్నమయ్య. 8 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-8 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 172 15.00
24244 అన్నమయ్య. 9 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-9 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 188 15.00
24245 అన్నమయ్య. 10 అధ్యాత్మ, శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-10 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 112 13.00
24246 అన్నమయ్య. 11 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-11 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 376 25.00
24247 అన్నమయ్య. 12 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-12 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 336 24.00
24248 అన్నమయ్య. 13 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-13 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 356 25.00
24249 అన్నమయ్య. 14 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-14 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 387 26.00
24250 అన్నమయ్య. 15 అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటం-15 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 336 23.00
24251 అన్నమయ్య. 16 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-16 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 431 29.00
24252 అన్నమయ్య. 17 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-17 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 391 27.00
24253 అన్నమయ్య. 18 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-18 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 432 29.00
24254 అన్నమయ్య. 19 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-19 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 422 29.00
24255 అన్నమయ్య. 20 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-20 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 430 30.00
24256 అన్నమయ్య. 21 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-21 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 388 27.00
24257 అన్నమయ్య. 22 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-22 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 391 27.00
24258 అన్నమయ్య. 23 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-23 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 431 30.00
24259 అన్నమయ్య. 24 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-24 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 431 28.00
24260 అన్నమయ్య. 25 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-25 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 347 25.00
24261 అన్నమయ్య. 26 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-26 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 445 32.00
24262 అన్నమయ్య. 27 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-27 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1998 436 30.00
24263 అన్నమయ్య. 28 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-28 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 420 36.00
24264 అన్నమయ్య. 29 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-29 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 395 31.00
24265 అన్నమయ్య. 30 అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1936 278 20.00
24266 అన్నమయ్య. 31 అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటం-1 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 368 5.00
24267 అన్నమయ్య. 32 అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటం-2 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1981 384 5.00
24268 అన్నమయ్య. 33 అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటం-3 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1986 420 10.00
24269 అన్నమయ్య. 34 అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటం-5 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1950 236 3.25
24270 అన్నమయ్య. 35 అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటం-6 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1951 169 2.00
24271 అన్నమయ్య. 36 అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటం-7 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1951 206 3.00
24272 అన్నమయ్య. 37 అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటం-8 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1952 208 2.00
24273 అన్నమయ్య. 38 అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటం-10 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1952 215 3.00
24274 అన్నమయ్య. 39 అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటం-11 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1955 358 4.00
24275 అన్నమయ్య. 40 అధ్యాత్మ సంకీర్తనలు సంపుటం-11 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1955 358 4.00
24276 అన్నమయ్య. 41 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-12 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1976 279 4.00
24277 అన్నమయ్య. 42 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-12 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1956 272 3.00
24278 అన్నమయ్య. 43 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-13 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1960 386 6.00
24279 అన్నమయ్య. 44 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-14 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1961 178 2.00
24280 అన్నమయ్య. 45 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-15 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1961 188 3.00
24281 అన్నమయ్య. 46 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-19 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1965 348 4.00
24282 అన్నమయ్య. 47 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-20 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1970 387 4.00
24283 అన్నమయ్య. 48 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-21 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1975 335 4.00
24284 అన్నమయ్య. 49 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-22 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1975 431 5.00
24285 అన్నమయ్య. 50 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-23 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1976 391 5.00
24286 అన్నమయ్య. 51 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-24 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1977 432 10.00
24287 అన్నమయ్య. 52 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-25 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1977 422 10.00
24288 అన్నమయ్య. 53 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-26 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1979 430 15.00
24289 అన్నమయ్య. 54 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-27 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1979 388 20.00
24290 అన్నమయ్య. 55 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-28 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 391 5.00
24291 అన్నమయ్య. 56 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-29 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 432 5.00
24292 అన్నమయ్య. 57 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-30 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1983 431 5.00
24293 అన్నమయ్య. 58 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-31 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1984 347 16.00
24294 అన్నమయ్య. 59 శృంగార సంకీర్తనలు సంపుటం-32 తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 445 6.00
24295 అన్నమయ్య. 60 అన్నమాచార్య సంకీర్తనామృతము ప్రథమ, ద్వితీయ భాగాలు సముద్రాల లక్ష్మణయ్య రచయిత, తిరుపతి 2000 414 75.00
24296 అన్నమయ్య. 61 అన్నమాచార్య సంకీర్తనామృతము ప్రథమ, ద్వితీయ భాగాలు సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 2010 434 75.00
24297 అన్నమయ్య. 62 అన్నమాచార్య సంకీర్తనామృతము ప్రథమ భాగం సముద్రాల లక్ష్మణయ్య రచయిత, తిరుపతి 1983 204 25.00
24298 అన్నమయ్య. 63 అన్నమాచార్య సంకీర్తనామృతము ద్వితీయ భాగం సముద్రాల లక్ష్మణయ్య రచయిత, తిరుపతి ... 207 25.00
24299 అన్నమయ్య. 64 అన్నమయ్య సంకీర్తనస్వరమాలిక ప్రథమ మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 351 60.00
24300 అన్నమయ్య. 65 అన్నమయ్య సంకీర్తనస్వరమాలిక ప్రథమ మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 351 60.00
24301 అన్నమయ్య. 66 అన్నమయ్య సంకీర్తనస్వరమాలిక ద్వితీయ మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 297 55.00
24302 అన్నమయ్య. 67 అన్నమయ్య సంకీర్తనస్వరమాలిక తృతీయ మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 315 60.00
24303 అన్నమయ్య. 68 అన్నమయ్య సంకీర్తనస్వరమాలిక చతుర్థ సి. లత తి.తి.దే., తిరుపతి 2014 390 60.00
24304 అన్నమయ్య. 69 అన్నమాచార్య సంకీర్తనా త్రిశతి గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణప్రసాద్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 217 30.00
24305 అన్నమయ్య. 70 అన్నమయ్య విన్నపాలు ముదివర్తి కొండమాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1988 316 40.00
24306 అన్నమయ్య. 71 అన్నమయ్య విన్నపాలు ముదివర్తి కొండమాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 312 60.00
24307 అన్నమయ్య. 72 ఆనందనిలయము ముదివర్తి కొండమాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1989 200 35.00
24308 అన్నమయ్య. 73 అమృతసారము ముదివర్తి కొండమాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1986 300 35.00
24309 అన్నమయ్య. 74 అమృతసారము ముదివర్తి కొండమాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 312 35.00
24310 అన్నమయ్య. 75 అమృతసారము ముదివర్తి కొండమాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2008 312 50.00
24311 అన్నమయ్య. 76 శ్రీనివాసతేజము ముదివర్తి కొండమాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 347 60.00
24312 అన్నమయ్య. 77 బ్రహ్మగాంధర్వము ముదివర్తి కొండమాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1988 312 25.00
24313 అన్నమయ్య. 78 బ్రహ్మగాంధర్వము ముదివర్తి కొండమాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 312 60.00
24314 అన్నమయ్య. 79 బ్రహ్మగాంధర్వము ముదివర్తి కొండమాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 2009 312 60.00
24315 అన్నమయ్య. 80 Nectar Ocean of Annamacharya Ambika Ananth Adviteeya N. Dixit T.T.D., Tirupathi 2005 645 65.00
24316 అన్నమయ్య. 81 అన్నమయ్య నాదామృతవాహిని గరిమెళ్ల గోపాలకృష్ణ భారతీ పబ్లిషర్స్, సికింద్రాబాద్ 2001 270 250.00
24317 అన్నమయ్య. 82 శ్రీ అన్నమయ్య నాదామృతవాహిని గరిమెళ్ల గోపాలకృష్ణ తి.తి.దే., తిరుపతి ... 60 20.00
24318 అన్నమయ్య. 83 తాళ్లపాక అన్నమయ్య పాటలు రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 1976 156 7.50
24319 అన్నమయ్య. 84 తాళ్ళపాక పాటలు రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 1956 212 3.00
24320 అన్నమయ్య. 85 అన్నమయ్య పదవైభవం టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2010 173 150.00
24321 అన్నమయ్య. 86 అన్నమయ్య పదవైభవం టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2010 173 150.00
24322 అన్నమయ్య. 87 అన్నమయ్య సంకీర్తన రత్నావళి గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణప్రసాద్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2001 109 15.00
24323 అన్నమయ్య. 88 అన్నమయ్య సంకీర్తన రత్నావళి గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణప్రసాద్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 109 25.00
24324 అన్నమయ్య. 89 అన్నమయ్య సంకీర్తన స్వరమాధురి గుంటి నాగేశ్వరనాయుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 2001 137 30.00
24325 అన్నమయ్య. 90 అన్నమయ్య సంకీర్తన స్వరమాధురి గుంటి నాగేశ్వరనాయుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 137 15.00
24326 అన్నమయ్య. 91 అన్నమయ్య సంకీర్తనా స్రవంతి గుంటి నాగేశ్వరనాయుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 144 15.00
24327 అన్నమయ్య. 92 అన్నమయ్య సంకీర్తనా స్రవంతి గుంటి నాగేశ్వరనాయుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 144 15.00
24328 అన్నమయ్య. 93 అన్నమయ్య నృసింహ సంకీర్తనం గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణప్రసాద్ తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 113 15.00
24329 అన్నమయ్య. 94 అన్నమయ్య నృసింహ సంకీర్తనం గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణప్రసాద్ తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 113 15.00
24330 అన్నమయ్య. 95 శ్రీ అన్నమాచార్య సంకీర్తన స్వరకుసుమాంజలి నల్లాన్ చక్రవర్తి వేంకట నారాయణాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు 1960 258 6.00
24331 అన్నమయ్య. 96 శ్రీ అన్నమాచార్య సంకీర్తన స్వరకుసుమాంజలి నల్లాన్ చక్రవర్తి వేంకట నారాయణాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు 1960 258 6.00
24332 అన్నమయ్య. 97 అన్నమయ్య వర ప్రసాద్ ఎన్.సి. శ్రీదేవి మహతీ కళా కేంద్రం, తిరుపతి 2003 151 50.00
24333 అన్నమయ్య. 98 తాళ్ళపాక అన్నమయ్య పాటలు నేదునూరి కృష్ణమూర్తి నాదసుధాతరంగిణి, విశాఖపట్టణం 1994 124 60.00
24334 అన్నమయ్య. 99 అన్నమయ్య పద సౌరభం రెండవ భాగం నేదునూరి కృష్ణమూర్తి నాదసుధాతరంగిణి, విశాఖపట్నం 1997 127 60.00
24335 అన్నమయ్య. 100 అన్నమయ్య సంకీర్తన సౌరభం గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణప్రసాద్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2004 74 8.00
24336 అన్నమయ్య. 101 అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు శోభారాజు అన్నమాచార్య భావనా వాహిని, హైదరాబాద్ ... 15 5.00
24337 అన్నమయ్య. 102 చెల్లపిళ్ల రాయచరిత్రము తాళ్లపాక అన్నమాచార్య భువనవిజయ శారదాపీఠము, గుంతకల్లు 1982 96 15.00
24338 అన్నమయ్య. 103 అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు సయ్యద్ పాచ్చాసాహెబ్ రచయిత, గూటాల 1983 232 20.00
24339 అన్నమయ్య. 104 అన్నమయ్య పదామృతవర్షిణి మహీధర సీతారామశర్మ సుజనరంజని ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2009 312 200.00
24340 అన్నమయ్య. 105 శ్రీ అన్నమయ్య సంకీర్తన సాగరం గురు కొండవీటి జ్యోతిర్మయి| జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 700 300.00
24341 అన్నమయ్య. 106 బాలకృష్ణ సంకీర్తనలు-ఒక పరిశీలన మల్లేల శ్రీహరి తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 95 10.00
24342 అన్నమయ్య. 107 అన్నమయ్య అంతరంగంలో అలమేల్మంగ కేసర్ల వాణి తి.తి.దే., తిరుపతి 1986 53 10.00
24343 అన్నమయ్య. 108 అన్నమయ్య హనుమత్సంకీర్తనలు కె. సర్వోత్తమన్ పారిజాత ప్రచురణలు, తిరుపతి 1983 76 10.00
24344 అన్నమయ్య. 109 తాళ్ళపాక పదకవుల జానపద బాణి కీర్తనలు మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి ... 31 2.00
24345 అన్నమయ్య. 110 జానపద సంకీర్తనలు మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి ... 15 2.00
24346 అన్నమయ్య. 111 తాళ్లపాక పదకవుల తిరుమల కీర్తనలు మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి ... 15 2.00
24347 అన్నమయ్య. 112 తాళ్లపాక పదకవుల కల్యాణ కీర్తనలు మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి ... 15 2.00
24348 అన్నమయ్య. 113 సప్తగిరి సంకీర్తనలు తాళ్లపాక అన్నమాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1997 32 2.00
24349 అన్నమయ్య. 114 శ్రీనివాస సేవా సంకీర్తనలు మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2005 11 2.00
24350 అన్నమయ్య. 115 బ్రహ్మోత్సవ సంకీర్తనలు మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2005 23 5.00
24351 అన్నమయ్య. 116 దశావతార కీర్తనలు మేడసాని మోహన్ తి.తి.దే., తిరుపతి 2005 15 2.00
24352 అన్నమయ్య. 117 శ్రీ అన్నమయ్య దివ్యశక్తి సంకీర్తనలు గురు కొండవీటి జ్యోతిర్మయి ఎమెస్కో 2008 240 75.00
24353 అన్నమయ్య. 118 అన్నమయ్య సుమధుర కీర్తనలు ముత్య శ్యామసుందరి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 89 12.00
24354 అన్నమయ్య. 119 అన్నమాచార్యుల సంకీర్తనలు కామిశెట్టి శ్రీనివాసులుశెట్టి తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 79 3.50
24355 అన్నమయ్య. 120 అన్నమయ్య పదకవితల్లో రామకథ జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యమ్ తి.తి.దే., తిరుపతి 1981 64 3.00
24356 అన్నమయ్య. 121 అన్నమయ్య శ్రీవేంకటేశ్వరతత్త్వము జి. సూర్యప్రసాద్ శ్రీ కళావతీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2007 124 50.00
24357 అన్నమయ్య. 122 శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు-అన్నమయ్య జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యమ్ తి.తి.దే., తిరుపతి 1983 64 8.00
24358 అన్నమయ్య. 123 అన్నమాచార్య సాహితీ కౌముది ముట్నూరి సంగమేశం తి.తి.దే., తిరుపతి 1981 66 10.00
24359 అన్నమయ్య. 124 శ్రీ తాళ్ళపాక సాహిత్యానుశీలనం కొలకలూరి మధుజ్యోతి జ్యోతి గ్రంథమాల, తిరుపతి 2007 56 40.00
24360 అన్నమయ్య. 125 అన్నమయ్య-ఆళ్వారులు తులనాత్మక పరిశీలన జె. మునిరత్నం కల్పనా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1996 166 30.00
24361 అన్నమయ్య. 126 అన్నమాచార్య సాహిత్య వ్యాసావళి కె. మెహర్‌మణి రచయిత, గూడూరు 2005 82 25.00
24362 అన్నమయ్య. 127 తాళ్లపాక అన్నమయ్య సంకీర్తనలలో ఉత్సవ విశేషాలు చిట్రాజు గోవిందరాజు శ్రీనివాస ప్రచురణలు, రామసముద్రం 1987 252 40.00
24363 అన్నమయ్య. 128 అన్నమయ్య గుప్త సంకీర్తనా ధనం శోభారాజు అన్నమాచార్య భావనా వాహిని, హైదరాబాద్ 2002 70 50.00
24364 అన్నమయ్య. 129 అన్నమయ్య భాషావైభవం ఆచార్య రవ్వా శ్రీహరి వరరుచి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 132 65.00
24365 అన్నమయ్య. 130 అన్నమయ్య సూక్తివైభవం ఆచార్య రవ్వా శ్రీహరి వరరుచి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 88 60.00
24366 అన్నమయ్య. 131 అన్నమయ్య సూక్తివైభవం ఆచార్య రవ్వా శ్రీహరి వరరుచి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 88 60.00
24367 అన్నమయ్య. 132 అన్నమాచార్యుల సంకీర్తనలు-స్త్రీ సంబంధి పాటలు ఎం.ఫిల్. సిద్ధాంతవ్యాసం తి.తి.దే., తిరుపతి 1986 204 20.00
24368 అన్నమయ్య. 133 అలరించే అన్నమయ్య సంకీర్తనలు అల్లూరు శివ కోటేశ్వరరావు రచయిత, కారంచేడు 2006 55 20.00
24369 అన్నమయ్య. 134 అన్నమాచార్య, ప్రముఖ వాగ్గేయకారులు ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1992 308 80.00
24370 అన్నమయ్య. 135 అన్నమాచార్య సంకీర్తన సాహిత్య వైశిష్ట్యం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2009 116 100.00
24371 అన్నమయ్య. 136 అన్నమాచార్య సంకీర్తనసుధ ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1995 222 80.00
24372 అన్నమయ్య. 137 అన్నమాచార్య సంకీర్తన సౌరభం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2002 120 80.00
24373 అన్నమయ్య. 138 అన్నమాచార్య సంకీర్తన సాహిత్యం రాయలసీమ మాండలికం ఎస్. గంగప్ప రాజరాజేశ్వరి ఆర్స్ట్ అకాడమీ, తిరుపతి 2007 99 70.00
24374 అన్నమయ్య. 139 భాషావ్యాసాలు ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1985 112 12.00
24375 అన్నమయ్య. 140 అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు-ఆలయస్ఫూర్తి ఎన్.సి. లత ఆధునిక భారతీయ భాషల విభాగం, ఢిల్లీ 2000 248 125.00
24376 అన్నమయ్య. 141 తెలుగు వాగ్గేయకారులు అన్నమయ్య విలక్షణ వ్యక్తిత్వం సి. నారాయణ రెడ్డి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 2006 207 70.00
24377 అన్నమయ్య. 142 అన్నమయ్య పద పరిచయం జయప్రభ చైతన్య-తేజ పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ 2006 238 250.00
24378 అన్నమయ్య. 143 అన్నమయ్య ప్రసిద్ధ సంకీర్తనలు ఉగ్రాణం చంద్రశేఖర్ రెడ్డి రచయిత, తిరుపతి 1995 56 20.00
24379 అన్నమయ్య. 144 తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుని సంగీత నృత్య కళాభిజ్ఞత శొంఠి (సుసర్ల) శారదాపూర్ణ శొంఠి పబ్లికేషన్స్ 1998 326 200.00
24380 అన్నమయ్య. 145 అన్నమాచార్య వాగ్గేయ వరదాయిని ... అన్నమాచార్య వాగ్గేయ వరదాయిని 2008 308 100.00
24381 అన్నమయ్య. 146 భాషా విశేషాలు జాస్తి సూర్యనారాయణ తి.తి.దే., తిరుపతి 1989 161 20.00
24382 అన్నమయ్య. 147 అన్నమాచార్యుల పదకవితలు మధుర భక్తి యద్దనపూడి రెడ్డిశ్యామల భార్గవ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1998 197 60.00
24383 అన్నమయ్య. 148 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుని శృంగార సంకీర్తనలు-మధుర భక్తి అంగలూరు శ్రీరంగాచారి రచయిత, హైదరాబాద్ 1995 238 50.00
24384 అన్నమయ్య. 149 తాళ్ళపాక అన్నమయ్య సాహిత్యంలో తెలుగునాడు దాశెట్టి శివప్ప జ్యోత్స్నా స్రవంతి పబ్లికేషన్స్, రామాకులపల్లె 1990 240 75.00
24385 అన్నమయ్య. 150 శ్రీ అన్నమాచార్యులు యక్షగాన సంప్రదాయం గోపాలకృష్ణ అబ్బూరి అబ్బూరి ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2002 354 200.00
24386 అన్నమయ్య. 151 అన్నమాచార్య సంకీర్తనలపై నాలాయిర దివ్య ప్రబంధ ప్రభావం ఎస్.ఏ.టి. రాజ్యలక్ష్మి ఆకృతి ఆఫ్‌సెట్ ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 2011 228 118.00
24387 అన్నమయ్య. 152 అన్నమయ్య కృతులపై విశిష్టాద్వైత ప్రభావము శేషభట్టర్ వసుమతీదేవి తి.తి.దే., తిరుపతి 2002 254 75.00
24388 అన్నమయ్య. 153 అన్నమాచార్య సంకీర్తనములలోని వర్ణనలు గుమ్మా సాంబశివరావు కళాసుషమా ప్రచురణలు, విజయవాడ 1990 340 80.00
24389 అన్నమయ్య. 154 అన్నమయ్య సంకీర్తనలు నాయికానాయకతత్త్వం వి. పార్వతీదేవి తి.తి.దే., తిరుపతి 1992 254 70.00
24390 అన్నమయ్య. 155 పదసాహిత్య వైభవం గల్లా చలపతి రచయిత, తిరుపతి 2009 174 100.00
24391 అన్నమయ్య. 156 పదసాహిత్య వైభవం గల్లా చలపతి రచయిత, తిరుపతి 2009 174 100.00
24392 అన్నమయ్య. 157 అన్నమయ్య శృంగార సంకీర్తనల్లో స్త్రీ ధర్మాలు పొన్నా లీలావతి పొన్నా పబ్లికేషన్స్, పానకం 1994 146 40.00
24393 అన్నమయ్య. 158 అన్నమయ్య సంకీర్తనల్లో జానపద గేయ ఫణితులు పొన్నా లీలావతి పొన్నా పబ్లికేషన్స్, పానకం 1986 477 50.00
24394 అన్నమయ్య. 159 శ్రీనివాస కల్యాణ సంకీర్తనామృతం గుంటి నాగేశ్వరనాయుడు రచయిత, తిరుపతి 2013 99 80.00
24395 అన్నమయ్య. 160 అన్నమయ్య గీతోపదేశాలు తాడేపల్లి పతంజలి సుజనరంజని ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2011 82 80.00
24396 అన్నమయ్య. 161 అన్నమయ్య అన్నమాట తాడేపల్లి పతంజలి సుజనరంజని ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2012 190 120.00
24397 అన్నమయ్య. 162 అహోబల నారసింహుడు కామిశెట్టి శ్రీనివాసులుశెట్టి శ్రీ మాలోల గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 1999 55 25.00
24398 అన్నమయ్య. 163 నందకాంశజా కె. కోదండరామాచార్యులు రచయిత, ఖమ్మం 2009 25 25.00
24399 అన్నమయ్య. 164 శ్రీతాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల జీవిత చరిత్రము వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1966 130 1.00
24400 అన్నమయ్య. 165 శ్రీతాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల జీవిత చరిత్రము తాళ్లపాక చిన తిరువేంగళనాథుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 1982 47 2.00
24401 అన్నమయ్య. 166 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల జీవిత చరిత్ర తాళ్లపాక చిన తిరువేంగళనాథుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 1990 94 5.00
24402 అన్నమయ్య. 167 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల జీవిత చరిత్రము తాళ్లపాక చిన తిరువేంగళనాథుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 2001 173 25.00
24403 అన్నమయ్య. 168 శ్రీ అన్నమాచార్య చరిత్రము కనుమలూరి శివరామయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 62 1.50
24404 అన్నమయ్య. 169 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల జీవిత చరిత్ర కేసర్ల వాణి తి.తి.దే., తిరుపతి 2000 86 10.00
24405 అన్నమయ్య. 170 అన్నమయ్య ముట్నూరి సంగమేశం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1983 48 3.00
24406 అన్నమయ్య. 171 అన్నమాచార్యులు చిల్లర భవానీదేవి శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2001 24 14.00
24407 అన్నమయ్య. 172 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య వేదగిరి వేంకట నరసింహరాయశర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 2006 108 50.00
24408 అన్నమయ్య. 173 శ్రీ అన్నమయ్య కే.యం. కృష్ణమూర్తి ... 1956 63 1.00
24409 అన్నమయ్య. 174 అన్నమాచార్యులు అడపా రామకృష్ణ రావు సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1991 101 10.00
24410 అన్నమయ్య. 175 ప్రథమ వాగ్గేయకారుడు అన్నమాచార్యులు ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2009 106 80.00
24411 అన్నమయ్య. 176 అన్నమయ్య బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ ధ్యానలహరి ఫౌండేషన్, తిరుపతి 2012 30 25.00
24412 అన్నమయ్య. 177 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల జీవిత చరిత్ర కె. వాణి తి.తి.దే., తిరుపతి 2007 31 10.00
24413 అన్నమయ్య. 178 అన్నమాచార్యులు బృందావనం రంగాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1964 63 0.25
24414 అన్నమయ్య. 179 అన్నమాచార్యులు కె. శ్రీనివాసుల శెట్టి తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 71 1.00
24415 అన్నమయ్య. 180 Annamaachaarya B. Rajanikanta Rao T.T.D., Tirupathi 75 20.00
24416 అన్నమయ్య. 181 పద కవితా పితామహుడు ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1986 54 6.00
24417 అన్నమయ్య. 182 తెలుగు తేజోమూర్తులు అన్నమాచార్య కే.వి. మోహనరాయ్ డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2007 46 10.00
24418 అన్నమయ్య. 183 అన్నమయ్య జోశ్యుల సూర్యనారాయణమూర్తి విజయశ్రీ పబ్లిషింగ్ కో., విజయవాడ 1968 48 1.25
24419 అన్నమయ్య. 184 అన్నమయ్య కె. రాఘవేంద్రరావు వి.యం.సి. ప్రొడక్షన్స్, హైదరాబాద్ ... 20 10.00
24420 అన్నమయ్య. 185 మహాభక్త శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుడు నాటకము రంగరాజు సుదర్శన భట్టాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1982 104 10.00
24421 అన్నమయ్య. 186 అన్నమాచార్య చరిత్ర తాళ్లపాక చిన తిరువేంగళనాథుడు తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 447 95.00
24422 అన్నమయ్య. 187 వాగ్గేయకార కళావైభవము వేదుల బాలకృష్ణమూర్తి బాలకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, పెద్దాపురం 2005 24 40.00
24423 అన్నమయ్య. 188 శ్రీతాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు శ్రీ యార్లగడ్డ వెంకన్నచౌదరి,చెన్నై 1971 219 6.00
24424 అన్నమయ్య. 189 అన్నమాచార్యుల అమృతవర్షిణి ఐ.వి. సీతాపతిరావు అన్నమాచార్య ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1987 159 40.00
24425 అన్నమయ్య. 190 శ్రీ పదార్ఛన ముదిగొండ శివప్రసాద్ అన్నమాచార్య ట్రస్టు, హైదరాబాద్ 1987 320 80.00
24426 అన్నమయ్య. 191 అన్నమాచార్య సంకీర్తన యజ్ఞం ఎన్.సి. శ్రీదేవి రచయిత, తిరుపతి 2003 201 20.00
24427 అన్నమయ్య. 192 అన్నమాచార్య కీర్తనలు పొన్నా లీలావతి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., మద్రాసు 1999 181 25.00
24428 అన్నమయ్య. 193 అన్నమాచార్యుని మధుర కీర్తనలు ముత్య శ్యామసుందరి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1997 64 10.00
24429 అన్నమయ్య. 194 అన్నమాచార్య సంకీర్తనలు ... జంపని సీతారామయ్య, నారాకోడూరు ... 64 10.00
24430 అన్నమయ్య. 195 శ్రీ అన్నమాచార్య భక్తి కీర్తనలు చీమకుర్తి చంద్రయ్యశెట్టి ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై ... 46 10.00
24431 అన్నమయ్య. 196 శ్రీ అన్నమయ్య ఆలాపన జయన్తి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి మోహన్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1994 72 10.00
24432 అన్నమయ్య. 197 అన్నమాచార్య కీర్తనలు తెన్నేటి ప్రసన్న ముద్రా బుక్స్, విజయవాడ 2005 240 35.00
24433 అన్నమయ్య. 198 శ్రీ అన్నమాచార్యుల కీర్తనలు పప్పు రవి కల్యాణ చక్రవర్తి రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2000 64 12.00
24434 అన్నమయ్య. 199 అన్నమయ్య పాటలు సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1997 25 3.00
24435 అన్నమయ్య. 200 అన్నమాచార్యుని సంకీర్తనలు తూములూరి సత్యనారాయణమూర్తి పూర్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 64 8.00
24436 అన్నమయ్య. 201 అన్నమాచార్యుల పదకవితామాధురి సామవేదం షణ్ముఖశర్మ రచయిత, విజయవాడ 1989 55 6.00
24437 అన్నమయ్య. 202 అన్నమాచార్య రసరాగిణి ఎస్. గంగప్ప ... 1994 44 5.00
24438 అన్నమయ్య. 203 అన్నమయ్య సంకీర్తనలు మహీధర సీతారామశర్మ ... ... 15 1.00
24439 అన్నమయ్య. 204 అన్నమయ్య అమృతవాణి పొన్నా లీలావతి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 72 20.00
24440 అన్నమయ్య. 205 తాళ్ళపాక తన్మయత్వం పొన్నా లీలావతి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 63 20.00
24441 అన్నమయ్య. 206 అన్నమయ్య సూక్తులు-సామెతలు కొండవీటి జ్యోతిర్మయి చౌదరి కొండవీటి మురళి, హైదరాబాద్ 2002 24 10.00
24442 అన్నమయ్య. 207 అన్నమయ్య పదమంజరి పాటూరి శారద దేవి ఛారిటబుల్ ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2008 97 10.00
24443 అన్నమయ్య. 208 నీతి సీసశతకము బూదాటి వెంకటేశ్వర్లు హర్షవర్ధన ప్రచురణలు, కుప్పం 2011 167 120.00
24444 అన్నమయ్య. 209 తాళ్లపాక కవుల లఘుకృతులు-సవిమర్శక పరిశీలన డి.వి. శ్రవణ్ కుమార్ రచయిత, నెల్లూరు 1995 209 70.00
24445 అన్నమయ్య. 210 Paramayogi Vilasamu Tallapaka Tiruvengalanatha T.T.D., Tirupathi 1938 630 1.50
24446 అన్నమయ్య. 211 సుభద్రాకల్యాణం తాళ్లపాక తిమ్మక్క, కామిశెట్టి శ్రీనివాసులుశెట్టి అన్నమాచార్య మిషన్, హైదరాబాద్ 2003 76 10.00
24447 అన్నమయ్య. 212 శ్రీ తాళ్ళపాక పెదతిరుమలాచార్యులు జి.బి. శంకరరావు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 28 10.00
24448 అన్నమయ్య. 213 తాళ్ళపాక పెదతిరుమలాచార్యుడు సి. రమణయ్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, రాజమండ్రి 1989 108 18.00
24449 అన్నమయ్య. 214 తాళ్ళపాక చిన్నన్న సాహిత్య సమీక్ష రుమల వెంకట రాజగోపాలాచార్య ఆంద్రా యూనివర్సటీ, విశాఖపట్నం 1992 352 75.00
24450 అన్నమయ్య. 215 తాళ్ళపాక కవులు పెనుమాదు వెంకటశేషయ్య రచయిత, చిత్తూరు 1976 204 10.00
24451 అన్నమయ్య. 216 తాళ్ళపాక చిన తిరువేంగళనాథుడు-రచనలు చెలమచెర్ల గోపాలకృష్ణమాచార్యులు శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1981 159 30.00
24452 అన్నమయ్య. 217 తాళ్ళపాక చిన్నన్న కృతులు-సవిమర్శక పరిశీలనము సి. రమణయ్య పద్మబాల పబ్లికేషన్స్, మదనపల్లె 1984 172 50.00
24453 అన్నమయ్య. 218 అన్నమయ్య శ్రీ వేంకటేశ్వర శతకము పరిశీలన గార్లపాటి దామోదర నాయుడు ఫ్రెండ్స్ బుక్ డిపో., కర్నూలు 1989 80 6.00
24454 అన్నమయ్య. 219 అన్నమాచార్యులవారి శృంగార సంకీర్తనలు మంచాళ జగన్నాధరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 41 10.00
24455 అన్నమయ్య. 220 తాళ్లపాక కవుల కృతులు వివిధ సాహితీ ప్రక్రియలు వేటూరి ఆనందమూర్తి శ్రీమతి చంద్రకళ, శ్రీ ప్రభాకర్, హైద్రాబాద్ 1974 528 30.00
24456 అన్నమయ్య. 221 తాళ్లపాకకవుల పదకవితలు భాషా ప్రయోగ వశేషాలు వేటూరి ఆనందమూర్తి శ్రీమతి చంద్రకళ, శ్రీ ప్రభాకర్, హైద్రాబాద్ 1976 574 45.00
24457 అన్నమయ్య. 222 తాళ్లపాక కవుల సాహిత్యసేవ ఏ. విద్యావతి శ్రీ అద్దేపల్లి లక్ష్మణస్వామి, మచిలీపట్టణం 1979 353 10.00
24458 అన్నమయ్య. 223 తాళ్ళపాక కవుల సాహితీ కిరణాలు జక్కంపూడి మునిరత్నం కల్పనా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2006 142 90.00
24459 అన్నమయ్య. 224 పదసాహిత్యం-సాంఘిక, సాంస్కృతిక అధ్యయనం పొన్నా లీలావతి పొట్టిశ్రీరాములు తెలుగ విశ్వవిద్యాలయం 2006 193 100.00
24460 అన్నమయ్య. 225 अन्नमाचार्य और सूरदास संगमेशम् Author, Tirupati 1983 407 50.00
24461 అన్నమయ్య. 226 Annamaachaarya M.S. Ramesh T.T.D., Tirupathi 2001 152 30.00
24462 అన్నమయ్య. 227 God on the Hill Velcheru Narayana Rao Oxford University Press 2005 142 395.00
24463 అన్నమయ్య. 228 అన్నమయ్య అన్నమాట తాడేపల్లి పతంజలి సాక్షివీక్లిబుక్ 2010 40 10.00
24464 అన్నమయ్య. 229 గురుపదార్చన ... ... ... 16 10.00
24465 అన్నమయ్య. 230 అన్నమాచార్య రసరాగిణి ... 13వ వార్షికోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక 2000 40 10.00
24466 అన్నమయ్య. 231 ధ్యానాంధ్రప్రదేశ్ ... ఆధ్యాత్మిక మాస పత్రిక 2005 56 20.00
24467 అన్నమయ్య. 232 అన్నమాచార్య 577వ జయుత్యుత్సవ సంచిక ... అన్నమాచార్య భావనా వాహిని, హైదరాబాద్ 1985 60 10.00
24468 అన్నమయ్య. 233 అఖండ అన్నమయ్య సంకీర్తనా నృత్యాభినయ యజ్ఞం కాజ వేంకట సుబ్రహ్మణ్యం శ్రీ సాయిమంజీర సంగీత నృత్యకళానిలయం 2005 52 10.00
24469 అన్నమయ్య. 234 అన్నమయ్య స్వరవాహిని పారుపల్లి శ్రీరంగనాథ్ అన్నమాచార్య ప్రాజెక్ట్, తిరుపతి 2006 60 15.00
24470 అన్నమయ్య. 235 అన్నమయ్య స్వరాంజలి పారుపల్లి శ్రీరంగనాథ్ అన్నమాచార్య ప్రాజెక్ట్, తిరుపతి 2006 60 15.00
24471 అన్నమయ్య. 236 శ్రీ అన్నమాచార్య సంకీర్తన స్వరసంపుటి జి. బాలకృష్ణప్రసాద్ అన్నమాచార్య ప్రాజెక్ట్, తిరుపతి 1993 89 10.00
24472 అన్నమయ్య. 237 అన్నమయ్య విగ్రహప్రతిష్ఠ ప్రత్యేకసంచిక ... అభినయ అర్ట్స్ అకాడమి, విశాఖపట్నం ... 38 10.00
24473 అన్నమయ్య. 238 తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య జయంతి ఉత్సవసంచిక పి.యస్. రాజగోపాలరాజు తి.తి.దే., తిరుపతి ... 92 15.00
24474 అన్నమయ్య. 239 శ్రీ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్య జీవిత చరిత్ర చెలికాని మురళీ కష్ణారావు రచయిత, విజయనగరం 2006 150 150.00
24475 అన్నమయ్య. 240 అన్నమాచార్య( వివిధ పత్రికల నుండి సేకరణ) ... ... ... 300 20.00
24476 అన్నమయ్య. 241 క్షేత్రయ్యపదాలు (వివిధ పత్రికల నుండి సేకరణ) స్వాతి పత్రిక ఎడిటర్స్ స్వాతి సపరివార పత్రిక, హైదరాబాద్ 1986 500 100.00
24477 అన్నమయ్య. 242 శ్రీవేంకటేశ్వర అన్నమాచార్య సంగీతోత్సవం ... ... ... 20 10.00
24478 అన్నమయ్య. 243 అన్నమాచార్యులవారి అధ్యాత్మ శృంగార సంకీర్తనలు తృతీయ సం. మంచాళ జగన్నాధరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 444 35.00
24479 అన్నమయ్య. 244 అన్నమయ్య సంకీర్తనలు మహీధర సీతారామశర్మ ... ... 15 2.00
24480 అన్నమయ్య. 245 విఠ్ఠల కీర్తనలు అన్నమయ్యవా మోదుగుల రవికృష్ణ పద్మ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2014 128 80.00
24481 క్షేత్రయ్య. 1 క్షేత్రయ్యపదములు విస్సా అప్పారావు సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1950 260 8.00
24482 క్షేత్రయ్య. 2 క్షేత్రయపదంబులు వీణ వేంకటరామశాస్త్రి ఆదివిద్యావిలాసముద్రాక్షరశాల ... 150 0.25
24483 క్షేత్రయ్య. 3 మువ్వగోపాల పదములు రవికుమార్. ఆర్. క్షేత్రయ్య కళాసమితి, హైదరాబాద్ 1996 160 75.00
24484 క్షేత్రయ్య. 4 క్షేత్రయ్య పదములు-అభినయము నటరాజ రామకృష్ణ నాట్యకళ ప్రెస్, హైదరాబాద్ 1974 120 6.00
24485 క్షేత్రయ్య. 5 Muvvagopala Padavali B. Rajanikanta Rao Rajani Publications, Vijayawada 1994 342 250.00
24486 క్షేత్రయ్య. 6 శ్రీ క్షేత్రయ పదములు గిడుగు వేంకట సీతాపతి కుబేరా ప్రింటర్స్ లిమిటెడ్, చెన్నై 1952 568 8.00
24487 క్షేత్రయ్య. 7 క్షేత్రయపదములు మువ్వగోపాలుడు వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1950 130 3.50
24488 క్షేత్రయ్య. 8 క్షేత్రయ్య పదాలు శ్రీనివాసచక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 120 2.00
24489 క్షేత్రయ్య. 9 క్షేత్రయ్య పదాలు శ్రీనివాసచక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 120 40.00
24490 క్షేత్రయ్య. 10 క్షేత్రయ్య పద స్వర సాహిత్యములు బి. కుమారస్వామి నిర్మలా పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1968 33 5.00
24491 క్షేత్రయ్య. 11 Kshetrayya B. Rajanikanta Rao Sahitya Akademi, New Delhi 1981 115 4.00
24492 క్షేత్రయ్య. 12 క్షేత్రయ్య ఎస్. గంగప్ప సమాచార పౌర సంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ ... 17 2.00
24493 క్షేత్రయ్య. 13 క్షేత్రయ్య మంగళగిరి ప్రమీలాదేవి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1990 54 3.00
24494 క్షేత్రయ్య. 14 తెలుగు తేజోమూర్తులు క్షేత్రయ్య కే.వి. మోహనరాయ్ డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2007 40 10.00
24495 క్షేత్రయ్య. 15 క్షేత్రయ్య జోశ్యుల సూర్యనారాయణమూర్తి విజయశ్రీ పబ్లిషింగ్ కో., విజయవాడ 1968 51 1.25
24496 క్షేత్రయ్య. 16 క్షేత్రయ్య అలవలపాటి వేంకట ఏకాంబరేశ్వరరావు శ్రీరామలాల ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 102 2.50
24497 క్షేత్రయ్య. 17 క్షేత్రయ్య, జయదేవుడు చల్లారాధాకృష్ణ, ఐ. గురునాథరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1989 86 10.00
24498 క్షేత్రయ్య. 18 క్షేత్రయ్య మొవ్వ వెంకటరామశర్మ 1979 216 15.00
24499 క్షేత్రయ్య. 19 క్షేత్రయ్య సాహిత్యము-సమగ్ర పరిశీలనము కె. రాజలలిత కళానికేతన్ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1997 159 150.00
24500 క్షేత్రయ్య. 20 క్షేత్రయ పదములు ... వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1916 224 2.00