వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -44

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
21501 శతకాలు. 1271 రెడ్డి సూక్తులు బుసిరెడ్డి యజ్ఞనారాయణరెడ్డి ఇందిరా పబ్లికేషన్స్, కావలి 1984 44 5.00
21502 శతకాలు. 1272 సూక్తిసుధాకరం మేకా సుధకరరావు రచయిత, పిఠాపురం 1993 84 8.00
21503 శతకాలు. 1273 సూక్తి సుధాలహరి నఱ్ఱా నరసయ్య శ్రీ గాయత్రి ప్రెస్, విజయవాడ 1992 32 6.00
21504 శతకాలు. 1274 సూక్తిసుధ దేవులపల్లి విశ్వనాథం దేవులపల్లి భానుమతి, ఎఱ్ఱగొండపాలెం 2001 31 10.00
21505 శతకాలు. 1275 శ్రీ భక్తకర్ణామృతము ఆదిపూడి సోమనాథరావు ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 2005 71 10.00
21506 శతకాలు. 1276 భక్తలోల శతకము బొడ్డు బాపిరాజు శ్రీ సీతారామాంజనేయ ముద్రాక్షరశాల, ఏలూరు 1926 24 0.25
21507 శతకాలు. 1277 మహీధరోక్తులు మహీధర నళినీమోహనరావు విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1969 93 6.50
21508 శతకాలు. 1278 రామమోహనోక్తి చెరుకూరి కిశోర్ రామమోహనరావు శ్రీనివాస ప్రచురణలు, సత్రంపాడు 1983 40 4.00
21509 శతకాలు. 1279 సుతస్మృతి (స్మృతి శతకము) వడ్డాది సుబ్బారాయుడు ఎన్.వి. కృష్ణమూర్తి అండ్ బ్రదర్స్, రాజమండ్రి 1925 32 1.00
21510 శతకాలు. 1280 కుమారీ శతకము దండిపల్లి వేంకటసుబ్బాశాస్త్రి టి. బాలనాగయ్య శెట్టి,చెన్నై 1951 48 0.04
21511 శతకాలు. 1281 కుమారీ శతకము మొక్కపాటి శర్మ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1992 52 4.00
21512 శతకాలు. 1282 కుమారీ శతకము పండిత పరిష్కృతము వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1957 21 0.12
21513 శతకాలు. 1283 కుమారీ శతకము ... శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో., విజయవాడ 1962 48 0.31
21514 శతకాలు. 1284 కుమారీ శతకము ... కొహినూర్ స్టోర్స్, గుంటూరు 1962 18 0.13
21515 శతకాలు. 1285 కుమార శతకము దండిపల్లి వేంకటసుబ్బాశాస్త్రి బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1969 47 0.10
21516 శతకాలు. 1286 కుమార శతకము పక్కి అప్పల నరసయ్య బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1948 21 0.25
21517 శతకాలు. 1287 కుమార శతకము పండిత పరిష్కృతము జ్ఞాన వికాస్ ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 40 10.00
21518 శతకాలు. 1288 నూఱగంటి ఆదిభట్ట నారాయణదాసు కె. సదానందరావు, చీరాల 1976 75 3.00
21519 శతకాలు. 1289 శ్రీరామచంద్ర శతకమ్ ఆదిభట్లనారాయణదాస ప్రచురణ సంఘము 1960 22 1.00
21520 శతకాలు. 1290 కాశీ శతకం రామచంద్ర శతకం ఆదిభట్ల నారాయణదాసు कर्रा ईव्शन, गुट्टूर 1976 177 7.00
21521 శతకాలు. 1291 పంచశతి ఆదిభట్ట నారాయణదాసు రామక్రిష్ణా ఇండస్ట్రీస్ వారి సౌజన్యముతో 1976 127 5.00
21522 శతకాలు. 1292 మిత్ర శతకము కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు ఆం.ప్ర. సర్వోదయ సాహిత్య మండలి, తెనాలి 1970 44 0.50
21523 శతకాలు. 1293 మిత్రనీతి కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి కాక్ట్స్ ప్రెస్, మద్రాసు 1934 32 0.25
21524 శతకాలు. 1294 మిత్రసాహస్రి కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు రచయిత, తెనాలి 1979 232 12.00
21525 శతకాలు. 1295 తత్త్వ సూక్తులు కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు కోసూరి వెంకట సుబ్బారావు, తెనాలి 1985 176 10.00
21526 శతకాలు. 1296 మిత్రపంచశతి కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు కె. అనందవర్ధన, తెనాలి 1971 144 3.50
21527 శతకాలు. 1297 దాశరథి శతకము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1967 79 0.75
21528 శతకాలు. 1298 వేమన శతకము అనుమల వేంకట శేషకవి బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1987 48 0.50
21529 శతకాలు. 1299 వేమన శతకము వేమనార్య గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1988 44 2.50
21530 శతకాలు. 1300 వేమన శతకము మొక్కపాటి శర్మ శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1992 56 5.00
21531 శతకాలు. 1301 వేమన శతకము పండిత పరిష్కృతము రామా అండ్ కో., ఏలూరు 1928 42 0.25
21532 శతకాలు. 1302 వేమన శతకము యం.కె. రామానుజాచార్య శ్రీ అరుణా బుక్ హౌస్, చెన్నై 1987 56 3.00
21533 శతకాలు. 1303 వేమన శతకము రాంపల్లి శ్రీరామచంద్రమూర్తి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1988 32 4.00
21534 శతకాలు. 1304 వేమన శతకము ... శ్రీ శైలజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2001 40 8.00
21535 శతకాలు. 1305 భాస్కర శతకము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1959 72 0.75
21536 శతకాలు. 1306 భాస్కర శతకము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1967 72 3.00
21537 శతకాలు. 1307 భాస్కర శతకము శిష్టా లక్ష్మీకాంతశాస్త్రి నిర్మలా పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1963 98 0.75
21538 శతకాలు. 1308 భాస్కర శతకము మారన వెంకయ్య గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1998 70 12.00
21539 శతకాలు. 1309 భాస్కర శతకము మారన వెంకయ్య రాయలు అండ్ కో., కడప 1962 96 10.00
21540 శతకాలు. 1310 భాస్కర శతకము పండిత పరిష్కృతము గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1986 24 1.50
21541 శతకాలు. 1311 భాస్కర శతకము మారయ వెంకయ్య శ్రీ శైలజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 72 7.00
21542 శతకాలు. 1312 భాస్కర శతకము కేతవరపు వెంకట శాస్త్రి ... ... 98 1.00
21543 శతకాలు. 1313 భాస్కర శతకము క్రొత్తపల్లి సుందరరామయ్య ... ... 92 1.00
21544 శతకాలు. 1314 భాస్కర శతకము చెన్నుభట్ల వేంకటకృష్ణశర్మ బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1987 92 4.00
21545 శతకాలు. 1315 శ్రీ కృష్ణ శతకము మల్లాది లక్ష్మీపతి శాస్త్రి పద్మావతి ప్రింటర్స్, గుంటూరు 1985 21 2.50
21546 శతకాలు. 1316 శ్రీ కృష్ణ శతకము జంపని పేరిశాస్త్రి శ్రీ శైలజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 48 6.00
21547 శతకాలు. 1317 శ్రీ కృష్ణ శతకము బూరెల సత్యనారాయణమూర్తి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1985 48 2.50
21548 శతకాలు. 1318 శ్రీ కృష్ణ శతకము చల్లా సాంబిరెడ్డి శ్రీ పావని సేవా సమితి, హైదరాబాద్ 1998 197 75.00
21549 శతకాలు. 1319 సటీకా అభినవ సుమతీ శతకము దుర్భా సుబ్రహ్మణ్య శర్మ టి. నారాయణయ్య, పామూరు 1991 105 10.00
21550 శతకాలు. 1320 సుమతి శతక పద్యాలు మలయశ్రీ నవ్యసాహిత్య పరిషత్, కరీంనగర్ 2000 28 7.00
21551 శతకాలు. 1321 సుమతీ శతకము ... శ్రీ శైలజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2000 56 8.00
21552 శతకాలు. 1322 సుమతీ శతకము ... గొల్లపూడి వీరస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1987 52 2.50
21553 శతకాలు. 1323 సుమతీ శతకము దివి దీక్షితులు జూపిటర్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 66 0.50
21554 శతకాలు. 1324 సుమతీ శతకము ... శ్రీ అరుణా బుక్ హౌస్, మద్రాసు 1986 48 2.00
21555 శతకాలు. 1325 సుమతీ శతక పద్యాలు కట్టా నరసింహులు శ్రీ బద్దెన కళా పీఠం, బద్వేలు 2013 28 10.00
21556 శతకాలు. 1326 సుమతి కావ్యమ్ ... ... ... 56 1.00
21557 శతకాలు. 1327 సుమతి శతకము సి.పి. బ్రౌన్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ 1973 66 2.00
21558 శతకాలు. 1328 श्रीमद्रमावल्लभराजशतकम् रामरायविदव्दत्कवि संस्कुतभाषाप्रचारसमीती, हैदराबाद् 2008 96 25.00
21559 శతకాలు. 1329 శంకర గ్రంథ రత్నావళి అమరుక శతకము అమరుక ప్రభువు సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 1996 146 25.00
21560 శతకాలు. 1330 శ్రీ చణ్డీ శతకమ్ దోర్బల విశ్వనాథ శర్మ సాధన గ్రంథ మండలి, తెనాలి 2000 204 30.00
21561 శతకాలు. 1331 కామాక్షీ పంచశతి ముదిగొండ వీరభద్రమూర్తి అమర సాహితి, గుంటూరు ... 104 2.00
21562 శతకాలు. 1332 మయూర శతకము ఎం. వెంకటరామనాథ్ ... 1983 42 1.00
21563 శతకాలు. 1333 సప్తాక్షరి స్ఫూర్తిశ్రీ ... 2000 40 10.00
21564 శతకాలు. 1334 కావ్యకంఠ శత సుమమాలా మహావ్రతయాజుల శంకరశర్మా ... 1981 38 1.00
21565 శతకాలు. 1335 సుభాషితశతకత్రయము సాంధ్రతాత్పర్యము కనుపర్తి మార్కండేయశర్మ ... ... 62 1.00
21566 శతకాలు. 1336 దుర్గాభర్గ శతకములు కపిలవాయి లింగమూర్తి సాయిరాం ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 2006 80 80.00
21567 శతకాలు. 1337 దుర్గాభర్గ శతకములు కపిలవాయి లింగమూర్తి పద్మావతి ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 1984 65 5.00
21568 శతకాలు. 1338 కలివిడమ్బన సభారఞ్జన వైరాగ్య శతకాని పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సురభారతీ సమితి, హైదరాబాద్ 1982 132 6.00
21569 శతకాలు. 1339 మహిష శతకము చర్ల నారాయణశాస్త్రి .... ... 21 1.00
21570 శతకాలు. 1340 మహిష శతకము గట్టి లక్ష్మీ నరసింహశాస్త్రి సాహితీ సమితి, తెనాలి 1951 49 1.00
21571 శతకాలు. 1341 మహిష శతకము చిటిప్రోలు కృష్ణమూర్తి రచయిత, దాచేపల్లి 2007 77 60.00
21572 శతకాలు. 1342 కర్షకోల్లాసము మల్లాది లక్ష్మీపతి శాస్త్రి వెల్‌కం ప్రెస్, గుంటూరు 1981 65 4.00
21573 శతకాలు. 1343 స్తోత్ర చతుష్కము వాసిష్ఠ గణపతిముని గుంటూరు లక్ష్మీకాంతము, యలమంచిలి 1962 60 1.00
21574 శతకాలు. 1344 శ్రీ శనీశ్వరా శతకము అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ సరస్వతీ ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 2006 116 60.00
21575 శతకాలు. 1345 హరిజన శతకము కుసుమ ధర్మన్న కవి పతితపావనమూర్తి జగన్మోహన్‌దాస్ 1933 30 2.00
21576 శతకాలు. 1346 మూర్ఖ శతకము నచరామానుజాచార్యులు చక్రవర్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1988 48 10.00
21577 శతకాలు. 1347 రాఘవేశ్వర శతకము నరసమ్మ చిత్తూరు విక్టోరియా జూబిలీ ముద్రాక్షరశాల 1932 23 2.00
21578 శతకాలు. 1348 భర్తృహరి సుభాషితము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1940 480 3.00
21579 శతకాలు. 1349 శ్రీభర్తృహరియోగీన్ద్రవిరచిత సుభాషితత్రిశతి తంజనగరము తేవప్పెరుమాళ్లయ్య వేమూరు వేంకటకృష్ణమసెట్టి అండ్ సన్స్ 1909 368 2.00
21580 శతకాలు. 1350 శ్రీభర్తృహరియోగీన్ద్రవిరచిత సుభాషితత్రిశతి తంజనగరము తేవప్పెరుమాళ్లయ్య వేమూరు వేంకటకృష్ణమసెట్టి అండ్ సన్స్ 1926 426 2.00
21581 శతకాలు. 1351 భర్తృహరి సుభాషితములు ... జి.వి.హెచ్. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 548 98.00
21582 శతకాలు. 1352 భర్తృహరిసుభాషితేనీతిశకేదైవపద్ధతి అల్లాడి వీరాస్వామిశాస్త్రి విద్యాతరంగిణి ముద్రాక్షరశాల 1891 259 0.15
21583 శతకాలు. 1353 భర్తృహరిసుభాషితము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1923 136 2.00
21584 శతకాలు. 1354 భర్తృహరిసుభాషితము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1968 172 2.00
21585 శతకాలు. 1355 భర్తృహరిసుభాషితము మల్లాది లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1963 160 1.50
21586 శతకాలు. 1356 భర్తృహరిసుభాషితములు ... బుక్ లవర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, గుంటూరు 1968 105 2.00
21587 శతకాలు. 1357 భర్తృహరిసుభాషితము ఏనుగు లక్ష్మణకవి బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1989 144 15.00
21588 శతకాలు. 1358 భర్తృహరి సుభాషిత రత్నావళి నీతి శతకం పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 1999 90 15.00
21589 శతకాలు. 1359 భర్తృహరి నీతి పొన్నపల్లి వెంకట కృష్ణయ్య పొన్నపల్లి లక్ష్మీభారతి, విశాఖపట్నం ... 39 2.00
21590 శతకాలు. 1360 భర్తృహరి సుభాషితం నీతిశతకం సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1983 40 4.00
21591 శతకాలు. 1361 భర్తృహరి సుభాషితం నీతిశతకం సముద్రాల లక్ష్మణయ్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 40 12.00
21592 శతకాలు. 1362 భర్తృహరి సుభాషితం నీతిశతకం ఏనుగు లక్ష్మణకవి తి.తి.దే., తిరుపతి 1979 34 2.00
21593 శతకాలు. 1363 భర్తృహరి సుభాషితాలు (నీతిశతకం) ఎన్.వి. బ్రహ్మం కాలజ్ఞాన ప్రచురణలు, చీరాల 2005 72 40.00
21594 శతకాలు. 1364 భర్తృహరి నీతులు (గేయాలు) కిలపర్తి దాలినాయుడు సిరి ప్రచురణలు 2013 52 30.00
21595 శతకాలు. 1365 నీతి శతకము పుష్పగిరి తిమ్మకవి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 119 10.00
21596 శతకాలు. 1366 భర్తృహరి సుభాషితరత్నావళి నీతిశతకము వేమూరి లక్ష్మీనరహరిశాస్త్రి శారద ప్రింటర్స్, కరీంనగర్ ... 41 20.00
21597 శతకాలు. 1367 భర్తృహరి నీతిశతకము పాతూరి నాగభూషణం శ్రీ సర్వోత్తమ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1978 168 12.50
21598 శతకాలు. 1368 భర్తృహరి సుభాషితము వైరాగ్య శతకము ఏనుగు లక్ష్మణకవి తి.తి.దే., తిరుపతి 1979 36 0.20
21599 శతకాలు. 1369 భర్తృహరి శృంగారశతకము పాతూరి నాగభూషణం శ్రీ సర్వోత్తమ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1983 115 12.75
21600 శతకాలు. 1370 భర్తృహరి సుభాషితాలు ప్రయాగ రామకృష్ణ శ్రీరామానుజ వాణి ప్రచురణ 1995 110 20.00
21601 శతకాలు. 1371 భర్తృహరి నీతిశతకము ... ఓరియంట్ లాఙ్మన్ లిమిటెడ్ 1994 43 2.00
21602 శతకాలు. 1372 భర్తృహరి సుభాషితము మారిశెట్టి నాగేశ్వరరావు సి.వి. కృష్ణాబుక్ డిపో., చెన్నై 1962 294 5.00
21603 శతకాలు. 1373 భర్తృహరి సుభాషితము ఏనుగు లక్ష్మణకవి| ఆంధ్ర ఆదర్శ విద్యాలయము, టిటాఘర్ 1954 84 1.00
21604 శతకాలు. 1374 భర్తృహరి వైరాగ్య శతకము బాలముకుంద తరుణీఝా ... 1962 254 12.00
21605 శతకాలు. 1375 Bhartrhari's Niti And Vairagya S'atakas Gopal Narayen & Co., Munbai 1923 212 1.12
21606 శతకాలు. 1376 भर्तूहरिसुभाषितम् ... वाविळ्ळ रामखामिशासूलु अण्ड 1956 70 1.50
21607 శతకాలు. 1377 नीतिशतकम् भर्तूहरी ... 1994 72 10.00
21608 శతకాలు. 1378 नीतिशतकम् श्रीभर्तूहरी चौखम्बा संस्कुत सीरीज आफीस, वारनासी 2001 61 15.00
21609 శతకాలు. 1379 గొట్టుముక్కల రాజగోపాలశతకము దిట్టకవి రామచంద్రకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1926 30 0.12
21610 శతకాలు. 1380 వేణుగోపాల శతకము పోలిపెద్ది వేంకటరాయకవి విక్టోరియా డిపో, మైలాపూరు 1910 52 1.00
21611 శతకాలు. 1381 శ్రీ మొవ్వగోపాల శతకము వేమూరి సీతారామశాస్త్రి ఆభ్యుదయిక సమితి, హైదరాబాద్ ... 28 0.40
21612 శతకాలు. 1382 నృకేసరిశతకము శేషాచలదాస వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1966 30 5.00
21613 శతకాలు. 1383 రంగశాయి శతకము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1928 28 1.00
21614 శతకాలు. 1384 శ్రీ యాదగిరీంద్ర శతకము తిరువాయిపాటి వేంకటకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1928 30 2.00
21615 శతకాలు. 1385 చెన్నమల్లు సీసములు పాలకుఱికి సోమనాథమహాకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1926 24 1.00
21616 శతకాలు. 1386 విశ్వేశ్వర శతకము యర్రమిల్లి శివశంకరమూర్తి రచయిత, తుని 1973 50 2.00
21617 శతకాలు. 1387 శ్రీకాళహస్తి శతకము బాణాలవ వీరశరభకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై ... 32 1.00
21618 శతకాలు. 1388 శ్రీ వీరశేఖర శతకము ఏలూరి నాగప్పయ పినాకినీ ముద్రాక్షరశాల, అనంతపురం 1923 57 1.00
21619 శతకాలు. 1389 శంభూశతకము చంద్రశేఖరాష్టకానువాదము వేదుల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి శారద పీఠం, విశాఖపట్నం 2012 40 10.00
21620 శతకాలు. 1390 సర్వోలోకేశ్వరశతకము శేషాద్రి రమణకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1928 32 0.50
21621 శతకాలు. 1391 నీలకంఠశతకము అమలాపురం సన్యాసికవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1950 52 1.00
21622 శతకాలు. 1392 ఆక్రందన శతకం బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1983 38 4.00
21623 శతకాలు. 1393 సుందరహనుమంతము అను శతకము భై.వేం. రామబ్రహ్మశాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ ... 31 2.00
21624 శతకాలు. 1394 శ్రీ మారుతీ శతకము అట్లూరి కుటుంబరాయశర్మ జై హనుమత్సేవాసమితి, విజయవాడ 1976 30 2.00
21625 శతకాలు. 1395 శ్రీ దీపాలదిన్నెపాలెపు హనుమచ్ఛతకము పాటిబండ్ల వీరయ్య బోడేపూడి చిరంజీవిరావు, విజయవాడ 2012 27 5.00
21626 శతకాలు. 1396 శ్రీ భద్రాద్రిరామ సీస పద్యమాలిక పరశురామ నరసింహదాసు శ్రీరామ కృష్ణ నిఖిలానంద నిష్ఠానిలయము, విజయనగరం ... 88 2.00
21627 శతకాలు. 1397 శ్రీ భద్రాద్రిరామ శతకము పరశురామ నరసింహదాసు వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1926 58 1.00
21628 శతకాలు. 1398 శ్రీ సదారామ శతకము మైసూరు నరసమ్మ ... ... 52 2.00
21629 శతకాలు. 1399 కోవాశతకము బెల్లంకొండ సుర్యప్రకాశరావు ... 1972 31 2.00
21630 శతకాలు. 1400 మానసబోధశతకము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1918 48 1.00
21631 శతకాలు. 1401 కాంతాలలామశతకము ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1918 55 1.00
21632 శతకాలు. 1402 సదానందయోగి శతకము సదానందయోగి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1956 16 0.50
21633 శతకాలు. 1403 బ్రహ్మానందశతకము పోకల వేంకటనరశింహారావు లక్ష్మీముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1936 42 1.00
21634 శతకాలు. 1404 కుమారీ శతకము పక్కి వేంకటనారసింహకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1973 64 0.75
21635 శతకాలు. 1405 ఆంధ్రబాల సి.వి. ఈశ్వర్ విజయ ప్రెస్, గుడివాడ 1976 48 1.50
21636 శతకాలు. 1406 ఆంధ్రనాయకశతకము కాసుల పురుషోత్తమకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1966 56 0.25
21637 శతకాలు. 1407 ముక్తి వి.కె. విశ్వనాధం లక్ష్మీముద్రాక్షరశాల, తెనాలి 1936 35 0.35
21638 శతకాలు. 1408 తరుణొపాయము దరిశి వీరరాఘవస్వామి శ్రీ వాసుదేవ సదనం, గుంటూరు ... 34 0.35
21639 శతకాలు. 1409 నివేదన మేకా సుధకరరావు రచయిత, పిఠాపురం 1969 38 0.35
21640 శతకాలు. 1410 అనుభవానందము అనుభవానంద స్వామి శ్రీ అనుభవానంద గ్రంథమాల, బాపట్ల 1984 21 0.75
21641 శతకాలు. 1411 కాహళి నడకుదురు రాధాకృష్ణ రచయిత, పొన్నూరు 1981 27 2.00
21642 శతకాలు. 1412 శ్రీ వేంకటేశ్వర శతకము సి.వి. సుబ్బన్న శతావధాని రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2004 22 10.00
21643 శతకాలు. 1413 గీతా శతకము దావులూరు వీరభద్రరావు రచయిత, విజయవాడ ... 31 2.00
21644 శతకాలు. 1414 మంజువాణి (శతకం) బిహెచ్. దేవీప్రకాష్ విజయ భావన (సాహితీ మిత్ర సమాఖ్య), విజయనగరం 1992 28 10.00
21645 శతకాలు. 1415 మూర్ఖ శతకము శ్రీనచ రామానుజాచార్యులు చక్రవర్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1988 48 10.00
21646 శతకాలు. 1416 ఋగ్వేద శతకము పండిత వెంకటేశ్వరశాస్త్రి విరాట్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 100 2.00
21647 శతకాలు. 1417 శ్రీ కాణిపాక వినాయక శతకము సూర్యదేవర రవికుమార్ నాగార్జున ప్రింటింగ్ ప్రెస్, తెనాలి 2004 32 2.00
21648 శతకాలు. 1418 శ్రీ కాణిపాక వినాయక శతకము సూర్యదేవర రవికుమార్ శ్రీ క్రాంతి ప్రింటింగ్ ప్రెస్, తెనాలి 1989 32 2.00
21649 శతకాలు. 1419 బద్ది వారి బుద్ధి శతకము ద్వితీయ సంపుటి బద్ది నాగేశ్వరరావు రచయిత, అనకాపల్లి 2003 56 20.00
21650 శతకాలు. 1420 ఉద్ధండరాయ శతకము దిట్టకవి రామచంద్రకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1926 24 0.25
21651 శతకాలు. 1421 ముల్కీశతకము శ్రీ జయాంధ్ర శతకము పాటీలు తిమ్మారెడ్డికాసారపు తాతారావు 1973 47 0.70
21652 శతకాలు. 1422 శకునశాస్త్రము శిఖినరసింహ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1973 80 0.25
21653 శతకాలు. 1423 ముగ్ధమోహన ప్రియతమా మోహెరుబాబ బండవరం రంగనాధస్వామి రచయిత, మంచిర్యాల ... 48 3.00
21654 శతకాలు. 1424 శ్రీరమణి మనోహర శతకము గంగాధరకవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1927 80 5.00
21655 శతకాలు. 1425 నిర్వచన శివసుజ్ఞానదీపము అను గురుగీతలు కొప్పరపు గోపాలకృష్ణమూర్తి రామకృష్ణ ప్రింటింగ్ వర్క్స్, తెనాలి 1934 152 0.25
21656 శతకాలు. 1426 కవి చౌడప్ప శతకము చౌడప్ప ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2006 64 10.00
21657 శతకాలు. 1427 శాంకరీస్తవము తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి తుమ్మల జగన్మోహనరావు, కూచిపూడి 1976 48 5.00
21658 శతకాలు. 1428 ఆంజనేయప్రభూ కోట సోదరకవులు వాణీ ఫవర్ ప్రెస్, నర్సాపురం ... 36 2.00
21659 శతకాలు. 1429 శ్రీరామాంకితమ్ అన్నంరాజు సత్యనారాయణరావు రచయిత, గుంటూరు 2003 64 10.00
21660 శతకాలు. 1430 శ్రీరామచంద్ర శతకము యేటుకూరు సీతారామయ్య శ్రీ గణేష్ ప్రెస్, చిలకలూరిపేట ... 80 2.00
21661 శతకాలు. 1431 శ్రీసీతారామశతకము పాలుట్ల పాలంకయ్య వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1925 28 0.02
21662 శతకాలు. 1432 శ్రీరామకృష్ణ శతకము తణికెళ్ళ కృష్ణమూర్తి పెనుగొండలో విక్టరీ ముద్రక్షరశాల 1950 36 0.02
21663 శతకాలు. 1433 శ్రీ కేశవ శతకము మాదిరాజు లక్ష్మీనారాయణశర్మ రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1998 28 20.00
21664 శతకాలు. 1434 శ్రీ పార్వతీ శతకము ఆశావాది ప్రకాశరావు శ్రీ కె.సాగర్ రావు, హైదరాబాద్ ... 25 2.00
21665 శతకాలు. 1435 వేమన శతకము ... పోలిశెట్టి సోమసుందరం ఛారిటీస్, గుంటూరు ... 50 2.00
21666 శతకాలు. 1436 సుమతీ శతకము ... పోలిశెట్టి సోమసుందరం ఛారిటీస్, గుంటూరు ... 54 2.00
21667 శతకాలు. 1437 అనుభవానందము అనుభవానంద స్వామి శ్రీ అనుభవానంద గ్రంథమాల, బాపట్ల 1956 26 1.00
21668 శతకాలు. 1438 సుకుమార కందములు తాడేపల్లి రాఘవనారాయణ శాస్త్రి సేవానికేతన ప్రచురణ, పెరవలి ... 111 3.00
21669 శతకాలు. 1439 బాల శతకము మహావాది వేంకటరత్నకవి ... 1924 24 0.25
21670 శతకాలు. 1440 కట్టుపద్యముల శతకము పూర్ణయ్య దాసు రయిత, కూచిపూడి 1911 25 0.01
21671 శతకాలు. 1441 దేవీస్తవము మన్నవ నరసింహము రచయిత, మన్నవ 1932 35 2.00
21672 శతకాలు. 1442 సూర్యశతకమ్ మయూరకవి ... ... 52 1.00
21673 శతకాలు. 1443 భక్త పుష్పాంజలి వంకాయలపాటి శేషావతారం రచయిత, గుంటూరు 1952 50 1.00
21674 శతకాలు. 1444 తెలుగుపూలు నార్ల చిరంజీవి విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1954 108 0.02
21675 శతకాలు. 1445 పరమాచార్య ప్రాతస్స్మరణ శతకమ్ కుప్పా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రయిత, సికిందరాబాద్ 2001 64 2.00
21676 శతకాలు. 1446 మలయాళ యతీంద్ర శతకము బ్రహ్మచారి నిర్విషయానంద చిత్తూరు శ్రీ వేదవ్యాస ముద్రాక్షరశాల ... 48 1.00
21677 శతకాలు. 1447 తారావళి వేదుల సూర్యనారాయణశర్మ రచయిత, తణుకు ... 26 1.00
21678 శతకాలు. 1448 జానకిరామశతకము దుర్గినాగాచార్యులు శ్రీ దుర్గా ప్రింటింగ్ వర్క్స్, తెనాలి 1951 26 0.05
21679 శతకాలు. 1449 విజ్ఞానకందశతకము మదరాసు రాజారావు వేగుజుక్క ప్రింటింగ్ వర్క్స్, రాజాం 1928 31 0.25
21680 శతకాలు. 1450 శ్రీ బాబాఖాదర్వలీ శతకము భోగరాజు వెంకట్రామయ్య మధార్ ఖాన్ అండ్ సన్సు, విజయనగరం 1949 38 1.00
21681 శతకాలు. 1451 నారాయణ శతకము పండిత పరిష్కృతము బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1967 16 0.15
21682 శతకాలు. 1452 శ్రీ కేశవ శతకము మాదిరాజు లక్ష్మీనారాయణశర్మ .... 1995 310 15.00
21683 శతకాలు. 1453 శ్రీ వేణుగోపాల శతకము సీతారామామాత్య విద్యత్కవివర్య మిశ్రా ప్రింటింగ్ వర్క్స్, ఒంగోలు 1939 52 0.05
21684 శతకాలు. 1454 శ్రీ వేణుగోపాల శతకము సుంకరణం వేంకట రామకృష్ణారావు రాధాకృష్ణ ప్రింటర్స్, నక్కినవీధి, తూ.గో., 1993 56 2.00
21685 శతకాలు. 1455 హంసలదీపి గోపాల శతకము కాసుల పురుషోత్తమకవి వేంకట్రామ అండ్ కో., విజయవాడ 1987 41 2.00
21686 శతకాలు. 1456 శ్రీ వేణుగోపాల స్తవము వెన్నెలగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు రచయిత, అచ్చమ్మపేట 1974 26 2.00
21687 శతకాలు. 1457 బసవరాజు కృతులు గిద్దలూరు చెంచుబసవరాజు సాహితీ సమితి, రేపల్లె 1970 94 2.00
21688 శతకాలు. 1458 నృకేసరిశతకము పోతరాజు రామకవి, లక్ష్మీనరసింహకవి హిందీ ప్రెస్, గుంటూరు 1960 47 1.00
21689 శతకాలు. 1459 నారసింహప్రభు శతకము పోకూరి కాశీపత్యవధాని కర్నూలు జైహింద్ ప్రెస్ 1962 18 1.00
21690 శతకాలు. 1460 శ్రీ పరిమి వేంకటాచల కవి రచనలు నల్లాన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులు పరిమి వేంకట శివకామేశ్వరశర్మ, విజయవాడ 1995 58 10.00
21691 శతకాలు. 1461 ఆంజనేయ శతకం మొవ్వ వృషాద్రిపతి ... ... 27 0.05
21692 శతకాలు. 1462 శ్రీ లక్ష్మీ చెన్న కేశవ శతకము తిరుపతి వేంకట లక్ష్మీనరసింహారావు రచయిత, మాచర్ల 1994 22 4.00
21693 శతకాలు. 1463 మాచెర్ల చెన్నరాయశతకము ప్రత్తిగొడుపు సత్యనారాయణరాజు రచయిత, మాచర్ల 1973 50 2.00
21694 శతకాలు. 1464 నారాయణ శతకము వేలూరు కుప్పుస్వామి మొదలారి అమెరికన్ డైమెండ్ ముద్రాక్షరశాల, చెన్నై 1936 16 0.05
21695 శతకాలు. 1465 వృషాథిప శతకము పెనుమత్స మహాదేవ కవి శ్రీ అనందతీర్థ ముద్రాక్షరశాల, రామచంద్రాపురం 1939 18 0.03
21696 శతకాలు. 1466 శ్రీ ఆంధ్రనాయక శతకము కె. సింగరాచార్యులు బాల సరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1993 40 10.00
21697 శతకాలు. 1467 श्रीमदान्धनायकशतकम् Sri S.T.G.. Varadachariar Author, Masulipatam 1968 24 2.00
21698 శతకాలు. 1468 సుజనా శతకము బోడావుల నాగేశ్వరరావు కర్షక ప్రచురణలు, ఇంకొల్లు 2013 192 100.00
21699 శతకాలు. 1469 శ్రీ భర్తృహరి సుభాషితము అధికశ్లోకములు తంజనగరము తేవప్పెరుమాళ్లయ్య ... 1960 367 5.00
21700 శతకాలు. 1470 చండీశతకము బాణకవి సాంస్కృతిక అకాడమీ, విజయవాడ 1958 134 5.00
21701 శతకాలు. 1471 రైతుజన విధేయ రాఘవయ్య కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గూడవల్లి రామబ్రహ్మం సినీకళాశాల, విజయవాడ 1994 50 2.00
21702 శతకాలు. 1472 శ్రీ కుమతీ శతకము ఇతిశ్రీ నందనశ్రీ నందనమ్, హైదరాబాద్ 1989 23 2.00
21703 శతకాలు. 1473 విశ్వమానవులందరి వేదమతము (శతకం) భాస్కరుని మల్లికార్జునరావు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 20 10.00
21704 శతకాలు. 1474 విజయపాల శతకం ఆచ్చి విజయకుమారాచార్య ఆచ్చి రజనీవిజయ్ పబ్లికేషన్స్, కరీంనగర్ 2008 21 15.00
21705 శతకాలు. 1475 శ్రీ గురుమౌళి శతకము మాణిక్యాంబ పందిరి కృష్ణమోహన్, హైదరాబాద్ 2014 35 20.00
21706 శతకాలు. 1476 వెలుగుబాట శతకము వెలది సత్యనారాయణ రచయిత, చెన్నై 2013 24 5.00
21707 శతకాలు. 1477 విశ్వ విజ్ఞాన వైభవం మల్లవరపు బాలాజీ సుబ్బారావు విజ్ఞాన్ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2003 438 100.00
21708 శతకాలు. 1478 Vemana in English Verse K. Srinivasa Sastry Yugadi Publishers, Hyderabad 2001 80 80.00
21709 శతకాలు. 1479 The Twin Poetic Moral Codes of Telugu Literature T.V.G. Sastri 123 10.00
21710 శతకాలు. 1480 ఆర్యోక్తి సప్తశతి నూకల సత్యనారాయణ ... ... 91 20.00
21711 శతకాలు. 1481 అనుభవసూక్తి పళ్లె పూర్ణప్రజ్ఞాచార్యలు రచయిత, గుంటూరు 1955 28 0.50
21712 శతకాలు. 1482 శ్రీరామచంద్రప్రభు శతకము బబ్బెళ్లపాటి కామేశ్వరరావు కోటగిరి వెంకట నరసింహ సత్యనారాయణరావు 1976 23 2.00
21713 శతకాలు. 1483 ఆత్మలింగ శతకము కాముని భూమయ్య ... 1990 18 1.00
21714 శతకాలు. 1484 శ్రీరామకృష్ణ శతకము దావులూరు వీరభద్రరావు రచయిత, విజయవాడ 2000 27 10.00
21715 శతకాలు. 1485 మాతృలీలా శతకము చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ మణిద్వీపం ప్రచురణ 2007 34 20.00
21716 శతకాలు. 1486 మాతృలీలా శతకము చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ మణిద్వీపం ప్రచురణ 2007 34 20.00
21717 శతకాలు. 1487 పరేహ ద్విశతి వేల్పుదాసు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 56 20.00
21718 శతకాలు. 1488 టెంకాయచిప్ప శతకము వావిలకొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, అంగలకుదురు 1957 90 20.00
21719 శతకాలు. 1489 శ్రీరామ తత్త్వమాల పళ్లెపూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులు రచయిత, గుంటూరు 1965 35 1.00
21720 శతకాలు. 1490 బాలముకుందం స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1987 134 8.00
21721 శతకాలు. 1491 మకుటం లేని మహారాజులు డి.ఎస్. గణపతి రావు రచయిత ... 66 20.00
21722 శతకాలు. 1492 శ్రీ హనుమచ్ఛతకము వరకవుల జగన్నాథరాజు సాహితీ సమితి, రేపల్లె 1994 30 15.00
21723 శతకాలు. 1493 కలుముల జవరాల శతకము కోసంగి సిద్ధేశ్వర ప్రసాద్ రచయిత, రైల్వే కోడూరు 1995 24 7.00
21724 శతకాలు. 1494 శ్రీ పార్వతీ శతకము ఆశావాది ప్రకాశరావు శ్రీ కె.సాగర్ రావు, హైదరాబాద్ 2003 26 2.00
21725 శతకాలు. 1495 శ్రీ ఆంజనేయస్వామి భక్తమృతము సవ్వప్ప గారి ఈరన్న కమలా కళానికేతన్ సాహితీ సంస్థ, పత్తికొండ ... 22 10.00
21726 శతకాలు. 1496 శంకర శతకము తాటిమాను నారాయణరెడ్డి రచయిత, కర్నూలు 2001 24 12.00
21727 శతకాలు. 1497 ఆత్మలింగ శతకము ... గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 26 2.00
21728 శతకాలు. 1498 త్రిశతి చింతలపాటి వేంకటరామకవి న.దీ.శ ప్రచురణలు 2012 68 20.00
21729 శతకాలు. 1499 శ్రీ శివానందలహరి దుబ్బాకుల కృష్ణస్వామి విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 130 80.00
21730 శతకాలు. 1500 శ్రీ సౌందర్య లహరి దుబ్బాకుల కృష్ణస్వామి విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2012 106 70.00
21731 శతకాలు. 1501 శ్రీ అరుణాచలేశ్వర శతకము రాళ్లబండి శ్రీరామమూర్తి శ్రీ రమణ ట్రస్ట్, విజయవాడ 2000 72 5.00
21732 శతకాలు. 1502 శరణమయ్యప్ప శతకము సవ్వప్ప గారి ఈరన్న కమలా కళానికేతన్ సాహితీ సంస్థ, పత్తికొండ 2011 48 20.00
21733 శతకాలు. 1503 దివ్యలోచన శతకములు డి.ఎస్. గణపతి రావు రచయిత 2006 61 30.00
21734 శతకాలు. 1504 శ్రీ ఆంజనేయ ద్విశతి చింతలపూడి వేంకటేశ్వర్లు శ్రీ దాట్ల వేంకట సీతారామ రాజు, సత్యనారాయణపురం 1997 58 15.00
21735 శతకాలు. 1505 శ్రీ కృష్ణ శతకము మల్లాది లక్ష్మీపతి శాస్త్రి ధూళిపాళ సీతారామశాస్త్రి 1985 21 2.50
21736 శతకాలు. 1506 శ్రీ అగస్త్యేశ్వర శతకము బులుసు వేంకటేశ్వరులు బి.వి. అండ్ సన్సు, కాకినాడ 1961 24 10.00
21737 శతకాలు. 1507 అంబికేశ శతకము భాస్కరరాజు నాగేశ్వరరావు ... ... 36 20.00
21738 శతకాలు. 1508 వాసుదేవ శతకము కామరాజుగడ్డ హనుమంతరాయశర్మ రచయిత, నరసరావుపేట 2012 24 10.00
21739 శతకాలు. 1509 త్రిపతి శతకము వరుకూరు కృష్ణారావు మైలవరపు శ్రీనివాసరావు, తెనాలి ... 69 20.00
21740 శతకాలు. 1510 నైమిశ వేంకటేశ శతకము జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు శ్రీ బాలాజీ మందిర్, నైమిశారణ్యం 2012 55 55.00
21741 శతకాలు. 1511 గాంధి చెప్పె బాల కాణిపాకం లింగన్న సాహితీ క్షేత్రం ప్రచురణలు, చిత్తూరు 2005 62 25.00
21742 శతకాలు. 1512 పైడిమూట దేవరపల్లి ప్రభుదాస్ కళా స్రవంతి ప్రచురణలు 2006 28 20.00
21743 శతకాలు. 1513 శ్రీ ఆత్మానంద స్తుతి రత్నమాల ... ఆత్మానందాశ్రమం, బోయలపాలెం ... 52 2.00
21744 శతకాలు. 1514 పురుషోత్తమరాయ గ్రంథావళి రెండవ సంపుటము పోతరాజు పురుషోత్తమరావు పురుషోత్తమరాయకవి శతజయంతి ప్రచురణ 2015 128 100.00
21745 శతకాలు. 1515 శర్మ సూక్తి య లోక సద్ధర్మవర్తి పరిమి వేంకట గురునాధ శర్మ పరిమి వేంకట శివకామేశ్వరశర్మ, కాకినాడ 2008 16 2.00
21746 శతకాలు. 1516 హనుమచ్ఛతకము వెలుదండ సత్యనారాయణ రచయిత, నాగరకర్నూలు 2014 45 25.00
21747 శతకాలు. 1517 ద్వానా శతcome పరిమి రామనరసింహం రచయిత 2007 36 20.00
21748 శతకాలు. 1518 మువ్వల సవ్వడి సి. పద్మ సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 2006 47 15.00
21749 శతకాలు. 1519 కుమతి శతకము యస్.కె. బాబ్జి రచయిత, గుంటూరు 2015 36 1.00
21750 శతకాలు. 1520 శ్రీ భీమేశ్వర దర్శనము బండి సత్యన్నారాయణమూర్తి రచయిత, కాకినాడ ... 85 18.00
21751 శతకాలు. 1521 సుగుణాఢ్య శతకము అప్పాజోస్యుల సత్యనారాయణ వివేక సర్వీస్ సొసైటీ వారి ప్రచురణ 2015 60 100.00
21752 శతకాలు. 1522 గురుమౌళి శతకము మాణిక్యాంబ పందిరి కృష్ణమోహన్, హైదరాబాద్ 2014 35 20.00
21753 శతకాలు. 1523 స్వరామృతలహరి చిల్లర కృష్ణమూర్తి శ్రీరాజాధిరాజేశ్వరీ సత్యపీఠము, భాగ్యనగరము 2007 48 50.00
21754 శతకాలు. 1524 కర్షకోల్లాసము మల్లాది లక్ష్మీపతి శాస్త్రి గోరంట్ల అగ్రహారము 1981 65 4.00
21755 శతకాలు. 1525 జ్ఞానచంద్రిక మద్దా సత్యనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 2008 60 12.00
21756 శతకాలు. 1526 శ్రీకృష్ణ స్తోత్రత్రయము ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2000 49 30.00
21757 శతకాలు. 1527 సూర్యశతకము, చండీ శతకము చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులు, బాణ మహాకవి భువన విజయం పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 96 25.00
21758 శతకాలు. 1528 శతకమంజరి ... ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2004 500 125.00
21759 శతకాలు. 1529 గర్తపురి నృసింహ శతకము స్మతశ్రీ ... ... 36 2.00
21760 శతకాలు. 1530 చౌడమాంబా శతకము మరియు సతీస్మృతి కానాల రమామనోహర్ రచయిత, కర్నూలు 2003 44 11.00
21761 శతకాలు. 1531 శ్రీ నరసింహ శతకము సిహెచ్. ఆర్. శర్మ రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి ... 90 20.00
21762 శతకాలు. 1532 వేమన పద్యాలు ఎన్. గోపి చైతన్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1990 111 40.00
21763 శతకాలు. 1533 వేమన రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్తు 1945 164 1.50
21764 శతకాలు. 1534 వేమన పద్య రత్నములు ... సి.వి. కృష్ణాబుక్ డిపో., చెన్నై ... 96 1.50
21765 శతకాలు. 1535 వేమన పద్యములు ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1955 1292 15.00
21766 శతకాలు. 1536 వేమన జీవిత చరిత్రము చిట్టెపు వేమారెడ్డి రచయిత, కొరిటెపాడు 1950 96 1.00
21767 శతకాలు. 1537 వేమన జీవిత చరిత్రము చిట్టెపు వేమారెడ్డి రచయిత, కొరిటెపాడు 1950 96 1.00
21768 శతకాలు. 1538 వేమన వేద సూక్తులు వి. ఉదయశంకర్ ఎన్.వి. గోపాల్ అండ్ కో., చెన్నై ... 112 12.00
21769 శతకాలు. 1539 అవతారమూర్తి వేమన వి. శ్రీరామకృష్ణ భాగవతారు రచయిత, గుంటూరు 1991 66 2.00
21770 శతకాలు. 1540 Vemana's Pearls of Wisdom I.V. Rangacharya T.T.D., Tirupathi 41 1.00
21771 శతకాలు. 1541 సుమతి వేమన పద్య సంకలనము ... ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1973 52 2.00
21772 శతకాలు. 1542 వేమన్న యోగి నందివెలుగు వేంకటేశ్వరశర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1978 36 1.00
21773 శతకాలు. 1543 వేమన శతకమ్ రాంపల్లి శ్రీరామచంద్రమూర్తి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1988 32 4.00
21774 శతకాలు. 1544 వేంకటరమణ శతకము దండకము వీరరాఘవ వరప్రసాదరాయశర్మ రచయిత, సంతమాగులూరు ... 22 2.00
21775 శతకాలు. 1545 శ్రీరాఘవ శతకము పొత్తూరి వీరరాఘవవరప్రసాదరాయశర్మ శ్రీ వీరరాఘవరాయ కవీంద్ర గ్రంథాలయము 1986 28 3.00
21776 శతకాలు. 1546 శ్రీహనుమచ్ఛశతకము ... ... ... 24 1.00
21777 శతకాలు. 1547 ఓంకారేశ్వర శతకము అన్నంరాజు సత్యనారాయణరావు రచయిత, గుంటూరు 1982 98 2.00
21778 శతకాలు. 1548 శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ శైలజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2001 88 12.00
21779 శతకాలు. 1549 సుదర్శన చక్రరాజ శతకము వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులు రచయిత, కర్నూలు ... 132 100.00
21780 శతకాలు. 1550 శివ సంకల్పం గొర్తి శంకరభాను ... 2007 38 20.00
21781 శతకాలు. 1551 పద్య కుసుమాంజలి ఉమ్మడి నరసింహారెడ్డి ... ... 28 2.00
21782 శతకాలు. 1552 కుమతి శతకం యస్.కె. బాబ్జి రచయిత 2015 36 10.00
21783 శతకాలు. 1553 త్రిలింగ భారతి మైనంపాటి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యము విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 56 30.00
21784 శతకాలు. 1554 శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకము దూర్జటి కవి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1973 88 1.50
21785 శతకాలు. 1555 భాస్కర శతకము చెన్నుభట్ల వేంకటకృష్ణశర్మ బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1987 92 4.00
21786 శతకాలు. 1556 సుమతీ శతకము కందా నాగేశ్వరరావు రచయిత ... 32 2.00
21787 శతకాలు. 1557 దాశరథి శతకము దండిపల్లి వేంకటసుబ్బాశాస్త్రి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో.,చెన్నై 1980 60 1.50
21788 శతకాలు. 1558 భాస్కర శతకము నేదునూరి గంగాధరం కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 90 0.50
21789 శతకాలు. 1559 శ్రీ రాజశేఖర శతకము తుళ్ళూరి ఏకామ్రరాయ కవి రచయిత 2015 20 5.00
21790 శతకాలు. 1560 కామేశ్వరీ మారుతి, ప్రసన్న మారుతి శతకములు ... ... 1944 82 2.00
21791 శతకాలు. 1561 శ్రీ చిఱుమామిళ్ల సుబ్రహ్మణ్య కవి కృతులుశ్రీ దుర్గిపురీశ శతకము, త్రిలోకవందిత శతకము,కేశవ శతకము, చిత్త శతకము, గోపాల శతకము, విచిత్ర శతకము, శ్రీగోపాల శతకము,భక్తవశవర్తి శతకము, నానార్థస్తవము,పరతత్త్వార్థ కీర్తనలు, చూర్ణిక ... కోట వెంకయ్య, కోట రామయ్య 1978 160 15.00
21792 శతకాలు. 1562 నైమిశ వేంకటేశ శతకము జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు శ్రీ బాలాజీ మందిర్, నైమిశారణ్యం 2012 55 100.00
21793 శతకాలు. 1563 వ్యాసర శ్రీ సరస్వతీ శతకము శేషభట్టర్ సుదర్శనాచార్య స్వామి రచయిత 2009 47 10.00
21794 శతకాలు. 1564 శ్రీఅరుణాచలేశ్వర శతకము రాళ్లబండి శ్రీరామమూర్తి శ్రీరమణ ట్రస్ట్, విజయవాడ 2000 72 5.00
21795 శతకాలు. 1565 నరసింహ శతకము దండిపల్లి వేంకటసుబ్బాశాస్త్రి బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1970 111 1.25
21796 శతకాలు. 1566 రణ వీరాంజనేయ శతకము ధూళిపాళ వేంకట సుబ్రహ్మణ్యం రచయిత, చీరాల ... 64 10.00
21797 శతకాలు. 1567 శ్రీ కాశివిశ్వనాథ శతకం వలివేటి వెంకట శివరామ కృష్ణమూర్తి రచయిత, విజయవాడ 2014 47 45.00
21798 శతకాలు. 1568 శ్రీ పెంచలకోన నరసింహ శతక ప్రబంధము కోగంటి వీరరాఘవాచార్యులు భాష్యం రామకృష్ణ, గుంటూరు ... 112 20.00
21799 శతకాలు. 1569 చెరువు వారి సత్తిబాబు పావు శతకము గాడేపల్లి సీతారామమూర్తి శ్రీ గాడేపల్లి పద్మావతి, అద్దంకి 2015 40 10.00
21800 శతకాలు. 1570 నీతి శతకము వేంకటేశ్వర యోగి శ్రీ శాంతి సేవాశ్రమము, ఎర్రబాలెం 1993 20 2.00
21801 శతకాలు. 1571 రామాయణ శతకమ్ శ్రీకృష్ణశ్రీ పరమహంస ప్రచురణమ్ ... 20 2.00
21802 శతకాలు. 1572 Sumati Satakamu Sistla Srinivas Drusya Kala Deepika, Visakhapatnam 2008 151 200.00
21803 శతకాలు. 1573 శ్రీ వేంకటేశ్వర శతకము నూతలపాటి వెంకట రత్న శర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 2000 27 6.00
21804 శతకాలు. 1574 సుమతీ శతకము చెన్నుభట్ల వేంకటకృష్ణశర్మ బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1988 48 2.50
21805 శతకాలు. 1575 నూరేళ్ళనాటి నీతి గీతికా శతకము అక్కిరాజు రమాపతిరావు ... 2003 19 2.00
21806 శతకాలు. 1576 కవి చౌడప్ప శతకము పండిత పరిష్కృతము రాజ్యలక్ష్మీ బుక్ డిపో., విజయవాడ 1954 16 0.25
21807 శతకాలు. 1577 సౌభాగ్య కామేశ్వరీస్తవము తిరుపతి వేంకటీయము ... 1941 130 2.00
21808 తెలుగు సామెతలు 1 తెలుగు సామెతలు ... ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ ... 411 25.00
21809 తెలుగు సామెతలు 2 తెలుగు సామెతలు దివాకర్ల వేంకటావధాని పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2007 594 120.00
21810 తెలుగు సామెతలు 3 తెలుగు సామెతలు దివాకర్ల వేంకటావధాని తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1986 589 20.00
21811 తెలుగు సామెతలు 4 పసిడి పలుకులు నేదునూరి గంగాధరం ... ... 359 10.00
21812 తెలుగు సామెతలు 5 సంపూర్ణ తెలుగు సామెతలు మైధిలీ వెంకటేశ్వరరావు జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2008 488 200.00
21813 తెలుగు సామెతలు 6 జనశ్రుతులు సాతవిల్లి కామేశ్వరశర్మ రచయిత, విజయనగరం 1979 82 5.00
21814 తెలుగు సామెతలు 7 తెలుగు సామెతలు వెలగా వెంకటప్పయ్య నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2013 512 300.00
21815 తెలుగు సామెతలు 8 అనకాపల్లి-విశాఖపట్నం మైలురాళ్ళు మరియు సామెతలు కర్రి నూకరాజు ... ... 64 15.00
21816 తెలుగు సామెతలు 9 తెలంగాణ సామెతలు-జాతీయాలు కర్ర ఎల్లారెడ్డి మట్టి ముద్రణలు, ఆలగడప 2008 88 30.00
21817 తెలుగు సామెతలు 10 సామెతలూ జాతీయాలూ ద్వానా శాస్త్రి సూర్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2011 49 50.00
21818 తెలుగు సామెతలు 11 తెలుగు సామెతలు ఏనుగొండ పద్మావతి శ్రావణ అస్ట్రాలజీ రీసెర్చ్ సెంటర్, హైదరాబాద్ 2010 56 50.00
21819 తెలుగు సామెతలు 12 తెలుగు సామెతలు ఉమాశంకర్ శ్రీ మాధురీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 100 25.00
21820 తెలుగు సామెతలు 13 తెలుగు సామెతలు గోపి, సుధ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1995 124 20.00
21821 తెలుగు సామెతలు 14 తెలుగు సామెతలు పి. రాజేశ్వరరావు ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2004 93 25.00
21822 తెలుగు సామెతలు 15 తెలుగు సామెతలు ఉప్పులూరి మురళీకృష్ణ దేవీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 120 10.00
21823 తెలుగు సామెతలు 16 తెలుగు సామెతలు 1 ఉప్పులూరి మురళీకృష్ణ దేవీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 30 6.00
21824 తెలుగు సామెతలు 17 తెలుగు సామెతలు 2 ఉప్పులూరి మురళీకృష్ణ దేవీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 30 5.00
21825 తెలుగు సామెతలు 18 తెలుగు సామెతలు 3 ఉప్పులూరి మురళీకృష్ణ దేవీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 30 5.00
21826 తెలుగు సామెతలు 19 తెలుగు సామెతలు వి.జి. చౌదరి వి.జి. పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1990 78 6.00
21827 తెలుగు సామెతలు 20 తెలుగు సామెతలు 1000పొడుపు కథలు కందా నాగేశ్వరరావు రచయిత, చిలకలూరిపేట ... 30 5.00
21828 తెలుగు సామెతలు 21 తెలుగు సామెతలు ఏలూరి సీతారామ్ లక్ష్మీనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1986 31 2.25
21829 తెలుగు సామెతలు 22 సామెతలు ... బైబిలు సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా, బెంగుళూరు ... 80 10.00
21830 తెలుగు సామెతలు 23 మనం మన సామెతలు రెటాల హనుమత్ ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 129 45.00
21831 తెలుగు సామెతలు 24 సామెతలు భాషితాలు-1 ఒ.ఎ. శర్మ రచయిత, హైదరాబాద్ 2004 178 60.00
21832 తెలుగు సామెతలు 25 తెలుగు సామెతలు మహాత్ముల సూక్తులు ఆదినారాయణరావు జనప్రియ పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1992 111 12.00
21833 తెలుగు సామెతలు 26 తెలుగు సామెతల కథలు రత్నాహారము సీతంరాజు వాహినీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1967 43 1.00
21834 తెలుగు సామెతలు 27 జాతీయముల-సామెతల కథలు ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి, రాజమండ్రి 1979 107 6.00
21835 తెలుగు సామెతలు 28 తెనుఁగు జాతీయముల కథలు ముసునూరి లక్ష్మీగణపతిశాస్త్రి యం.వి.యస్. పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1985 195 10.00
21836 తెలుగు సామెతలు 29 తెలుగు సామెతల శతకము రామడుగు వెంకటేశ్వర శర్మ రచయిత, గుంటూరు 2010 51 20.00
21837 తెలుగు సామెతలు 30 తెలుగు సామెత-నాటికలు (3వ భాగం) తెన్నేటి సుధ వంశీ కృష్ణ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1990 120 25.00
21838 తెలుగు సామెతలు 31 చక్కని తెలుగు సామెతలు ఎస్. లక్ష్మీనారాయణ, డి. నాగేశ్వరరావు డి. బోస్ అండ్ బ్రదర్స్, హైద్రాబాద్ 2000 64 10.00
21839 తెలుగు సామెతలు 32 చక్కని తెలుగు సామెతలు ఎస్. లక్ష్మీనారాయణ, డి. నాగేశ్వరరావు డి. బోస్ అండ్ బ్రదర్స్, హైద్రాబాద్ 1987 64 3.00
21840 తెలుగు సామెతలు 33 ప్రజా సూక్తం ... యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1973 58 2.00
21841 తెలుగు సామెతలు 34 సామెత సి. వేదవతి స్పందన సాహితీ సమాఖ్య ప్రచురణ 1983 268 15.00
21842 తెలుగు సామెతలు 35 తెలుగు సామెతలు-సాంఘిక చరిత్ర పి. సరళాదేవి శర్వాణి ప్రచురణలు, విజయనగరం 1986 194 20.00
21843 తెలుగు సామెతలు 36 తెలుగు సామెతలు టి.వి. రామనరసయ్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 261 180.00
21844 తెలుగు సామెతలు 37 సామెతలు-హేతువాదం మలయశ్రీ నవ్యసాహిత్య పరిషత్, కరీంనగర్ 2002 28 15.00
21845 తెలుగు సామెతలు 38 సామెతలలో సాంఘిక జీవితం జి.యస్. మోహన్ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, అనంతపురం 1983 124 16.00
21846 తెలుగు సామెతలు 39 రైతు సామెతల సమీక్ష వెల్లంకి వేంకట నరసయ్య తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1989 111 25.00
21847 తెలుగు సామెతలు 40 తెలుగు సామెతలు-మానవస్వభావం బి. రామాచార్యులు రచయిత, హైదరాబాద్ 1988 162 30.00
21848 తెలుగు సామెతలు 41 తెలుగు సామెతలు (వ్యవసాయ సామెతలు) ముసునూరి వేంకటశాస్త్రి విశ్వభారతీ ప్రచురణాలయం, రాజమహేంద్రవరం 1958 86 0.14
21849 తెలుగు సామెతలు 42 వ్యవసాయ సామెతలు నేదునూరి గంగాధరం విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1962 107 1.50
21850 తెలుగు సామెతలు 43 హాలిక సూక్తులు గుమ్మలూరు సత్యనారాయణ రాయల్ ప్రెస్, కాకినాడ ... 38 2.00
21851 తెలుగు సామెతలు 44 తెలుగు జానపదుల సామెతలు బొందుగులపాటి దామోదర్‌రావు రచయిత, ముస్తాబాద్ 1986 104 16.00
21852 తెలుగు సామెతలు 45 సాగుబడి నుడులు-నానుడులు వెల్లంకి వేంకట నరసయ్య పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2001 212 100.00
21853 తెలుగు సామెతలు 46 ఆంధ్రలోకోక్తిచంద్రిక M.W. Carr Asain Educational Services, Chennai 1988 635 45.00
21854 తెలుగు సామెతలు 47 తెలుగు సామెతలు M.W. Carr Asain Educational Services, Chennai 1986 123 20.00
21855 తెలుగు సామెతలు 48 ప్రసిద్ధ ఆంగ్లసామెతలు మరియు మహనీయుల సూక్తులు సి.వి.ఎల్. నరసింహారావు స్వాతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2012 144 50.00
21856 తెలుగు సామెతలు 49 తెలుగు సామితలు M.W. Carr వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1955 179 4.00
21857 తెలుగు సామెతలు 50 Select Proverbs And Quotations The Little Flower Co., Chennai 1973 18 2.00
21858 తెలుగు సామెతలు 51 150 Proverbs Santhi, D. Nageswara Rao Krupa Vignan Mandir, Hyd 108 2.50
21859 తెలుగు సామెతలు 52 తెలుగు -ఇంగ్లీషు సామెతలు ఉప్పులూరి మురళీకృష్ణ దేవీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 100 25.00
21860 తెలుగు సామెతలు 53 తెలుగు, కన్నడ సామెతలు-సమానార్థకాలు జి.ఎస్. మోహన్ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, మలయనూరు 1993 108 20.00
21861 తెలుగు సామెతలు 54 English Proverbs 1978 160 6.00
21862 తెలుగు సామెతలు 55 సామెతలు (అనేక భాషల నుండి) కష్ణరాజు ఫ్రీ లైన్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2002 15 15.00
21863 తెలుగు సామెతలు 56 సాటి సామెతలు నిడుదవోలు వేంకటరావు విజయా పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1961 141 1.35
21864 తెలుగు సామెతలు 57 100 Proverbs Kandukuri Ramu Childrens Welfare Association, Hyd 2005 48 15.00
21865 తెలుగు సామెతలు 58 రాయలసీమ పలుకుబడులు వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు సాహితి, కడప 1982 149 15.00
21866 తెలుగు సామెతలు 59 A Classified Collection of Tamil Proverbs Rev. Herman Jensen Asain Educational Services, Chennai 1992 499 80.00
21867 తెలుగు సామెతలు 60 Sametalu VVB Rama Rao C P Brown Academy, Hyd 2008 36 30.00
21868 తెలుగు సామెతలు 61 సామెతలు పొడుపు కథలు గాజుల సత్యనారాయణ కుమార్ బుక్స్, విజయవాడ 2008 589 116.00
21869 తెలుగు సామెతలు 62 తెలుగు పొడుపు కథలు కసిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి జాతీయ సాహిత్య పరిషత్, హైదరాబాద్ 1990 824 150.00
21870 తెలుగు సామెతలు 63 పొడుపు కథలు జి.యన్. రెడ్డి సత్యశ్రీ ప్రచురణలు, తిరుపిత 1988 172 20.00
21871 తెలుగు సామెతలు 64 పొడుపు కథలు జి.యన్. రెడ్డి సత్యశ్రీ ప్రచురణలు, తిరుపిత 1988 172 20.00
21872 తెలుగు సామెతలు 65 పొడుపు కథలు వెలగా వెంకటప్పయ్య పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 199 75.00
21873 తెలుగు సామెతలు 66 చమత్కార కథలు ... గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 30 2.00
21874 తెలుగు సామెతలు 67 పొడుపు కథలు జి. శంకరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1975 100 2.50
21875 తెలుగు సామెతలు 68 రావి పొడుపు కథలు రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2004 40 20.00
21876 తెలుగు సామెతలు 69 పొడుపుకథానిశీలనం వెలగా వెంకటప్పయ్య ... 1981 204 20.00
21877 తెలుగు సామెతలు 70 సైన్సులో పొడుపు కథలు సి.ఎస్.ఆర్.సి. మూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2012 72 25.00
21878 తెలుగు సామెతలు 71 సైన్సులో పొడుపు కథలు సి.ఎస్.ఆర్.సి. మూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2000 72 20.00
21879 తెలుగు సామెతలు 72 గణితంలో పొడుపు కథలు సి.ఎస్.ఆర్.సి. మూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2011 112 40.00
21880 తెలుగు సామెతలు 73 గోడమీద బొమ్మ (పొడుపు కథలు) వెలగా వెంకటప్పయ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1979 56 10.00
21881 తెలుగు సామెతలు 74 విద్యార్థి పొడుపు కథలు పి. సిద్దారెడ్డి యన్.యం.ధర్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 72 5.00
21882 తెలుగు సామెతలు 75 బాలల సాహిత్యం పొడుపు కవితలు వాసాల నరసయ్య రచయితవి 2003 52 10.00
21883 తెలుగు సామెతలు 76 పొడుపుకధల శతపద్యావళి సర్వేశ్వర కవి శ్రీ విద్యానిలయముద్రాక్షరశాల, రాజమహేంద్రవరం 1920 35 0.25
21884 తెలుగు సామెతలు 77 పొడుపు పద్యాలు కసిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి జాతీయ సాహిత్య పరిషత్, హైదరాబాద్ 1986 54 3.00
21885 తెలుగు సామెతలు 78 కథలుగాని కథలు వెలగా వెంకటప్పయ్య శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 68 6.00
21886 తెలుగు సామెతలు 79 విడుపు కథలు వెలగా వెంకటప్పయ్య పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 100 10.00
21887 తెలుగు సామెతలు 80 దీని భావ మేమి మహీధర నళినీమోహనరావు బాల విజ్ఞాన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1991 60 15.00
21888 తెలుగు సామెతలు 81 సామెతల కథలు చొక్కపు వెంకటరమణ| జనహిత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 112 100.00
21889 తెలుగు సామెతలు 82 తెలుగు జాతీయాలు వాటి కథలు చొక్కపు వెంకటరమణ జనహిత పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2012 112 100.00
21890 తెలుగు సామెతలు 83 పిలువని పేరంటం తెలుగు సామెత నాటికలు తెన్నేటి సుధారామరాజు వంశీ కృష్ణ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1987 140 25.00
21891 తెలుగు సామెతలు 84 తెలుగు సామెతలు రెంటాల గోపాలకృష్ణ నవరత్న బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2009 96 30.00
21892 తెలుగు సామెతలు 85 తెలుగువారి తెలుగు సామెతలు సరస్వతి సరస్వతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2010 56 16.00
21893 తెలుగు సామెతలు 86 సామెతలు-నానుడులు సందర్భాలు చెలంకూరి పన్నగవేణి ఎమెస్కో బుక్స్ ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 2008 64 30.00
21894 తెలుగు సామెతలు 87 పొడుపు కథలు చిక్కుముడులు విద్వాన్ తెన్నేటి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 37 20.00
21895 తెలుగు సామెతలు 88 సన్మార్గదర్శిని రెండవ భాగము గొల్లపూడి శ్రీరామశాస్త్రి ది ఓరియంట్ పబ్లిషిఙ్ కంపెనీ, చెన్నై 1962 52 0.50
21896 తెలుగు సామెతలు 89 తెలుగు సామెతలు ఎస్.ఎస్.ఎస్.ఎస్.వి.ఆర్.ఎం.రాజు సాగి శివ సీతారామరాజు స్మారక కళాపీఠం, విజయనగరం 2006 16 3.00
21897 తెలుగు సామెతలు 90 జనశ్రుతులు సాతవిల్లి కామేశ్వరశర్మ రచయిత, విజయనగరం 1980 85 5.00
21898 తెలుగు సామెతలు 91 తెలుగు సామెతలు జనజీవనము ... ... ... 358 10.00
21899 తెలుగు సామెతలు 92 తిట్ల జ్ఞానము-దీవెనల అజ్ఞానము ప్రబోధాశ్రమము ప్రబోధానంద యోగీశ్వరులు ప్రబోధ సేవా సమితి జ్ఞాన విజ్ఞాన వేదిక ప్రచురణలు 2010 56 20.00
21900 జానపదాలు. 1 జానపదవిజ్ఞానంలో పరిశోధనలు సంక్షిప్త వివరణ భట్టు రమేష్ దాక్షిణాత్య జానపదవిజ్ఞాన సంస్థ, తిరువనంతపురం 2004 290 150.00
21901 జానపదాలు. 2 జానపద విజ్ఞానధ్యయనం జి.ఎస్. మోహన్ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, బెంగుళూరు 2001 390 140.00
21902 జానపదాలు. 3 జానపద విజ్ఞాన పరిశీలనం రావి ప్రేమలత, కురుగంటి శ్రీలక్ష్మి శ్రీరామచంద్రా కళాశాల, హైదరాబాద్ 1990 184 35.00
21903 జానపదాలు. 4 తెలుగు జానప విజ్ఞానసూచి జి.యస్. మోహన్ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, మలయనూరు 1982 74 12.00
21904 జానపదాలు. 5 జానపద అద్భుత కథానిర్మాణం పులికొండ సుబ్బాచారి ఆంధ్రప్రదేశ్ జానపద సాహిత్య పరిషత్ 1992 112 30.00
21905 జానపదాలు. 6 జానపద విజ్ఞాన వ్యాసావళి జి.ఎస్. మోహన్ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, మలయనూరు 1981 183 18.00
21906 జానపదాలు. 7 చిగిచర్ల జానపదకళావ్యాసావళి చిగిచర్ల కృష్ణారెడ్డి లక్ష్మీ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2008 368 300.00
21907 జానపదాలు. 8 జానపద గేయ వాఙ్మయ పరిచయము హరి. ఆదిశేషువు నవ్య విజ్ఞాన ప్రచురణలు 1967 359 10.00
21908 జానపదాలు. 9 సుమధుర జానపద గేయాలు కటకము అంజన్‌శ్రీ శిద్ధేశ్వర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1988 48 5.00
21909 జానపదాలు. 10 జానపద విజ్ఞానం బిట్టు వెంకటేశ్వర్లు పల్నాడు పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1985 135 8.00
21910 జానపదాలు. 11 జానపద కళాసంపద ప్రథమ సంపుటము తూమాటి దొణప్ప నిర్మలా పబ్లికేషన్స్, విశాఖపట్నం 1975 208 8.00
21911 జానపదాలు. 12 జానపద గేయ వాఙ్మయ వ్యాసావళి నేదునూరి గంగాధరం| విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1960 238 3.00
21912 జానపదాలు. 13 తెలుగు వారి జానపద కళలు పడాల రామకృష్ణారెడ్డి సాంస్కృతి వ్యవహారాల శాఖ, ఆంద్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 1985 130 15.00
21913 జానపదాలు. 14 జానపదుల నమ్మకాలు జి.యస్. మోహన్ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, మలయనూరు 1983 90 14.00
21914 జానపదాలు. 15 జానపద విజ్ఢానం హాస్యగీతాలు పొద్దుటూరి ఎల్లారెడ్డి జాతీయ సాహిత్య పరిషత్, పాలమూరు 1991 80 20.00
21915 జానపదాలు. 16 జానపదుల గుండెచప్పుళ్ళు టి. రఘురామచక్రవర్తి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1996 95 12.00
21916 జానపదాలు. 17 పంటసిరి-పాలపొంగు కోగంటి అనూరాధ గ్రంధమాల, విజయవాడ 1986 199 25.00
21917 జానపదాలు. 18 గుడీ-గుంపా జి.ఆర్. వర్మ వర్మన్ పబ్లికేషన్స్, తాడేపల్లిగూడెం 1974 143 11.40
21918 జానపదాలు. 19 కాళజ్ఞదేవ జి.ఆర్. వర్మ వర్మన్ పబ్లికేషన్స్, తాడేపల్లిగూడెం 1977 203 30.00
21919 జానపదాలు. 20 జానపదగేయాలు-సాంఘిక చరిత్ర బి. రామరాజు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1974 481 16.00
21920 జానపదాలు. 21 జానపద సరస్వతి నాయని కృష్ణకుమారి జానపద సాహిత్య పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1996 103 50.00
21921 జానపదాలు. 22 తెలుగు-కన్నడ జానపద గేయాలు ఆర్వీయస్. సుందరం జానపద విజ్ఞాన భారతి, మైసూరు 1979 295 12.00
21922 జానపదాలు. 23 ఆంధ్రుల జానపదవిజ్ఞానం ఆర్వీయస్. సుందరం ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1983 532 15.00
21923 జానపదాలు. 24 ప్రజావాఙ్మయము చింతా దీక్షితులు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1955 107 1.50
21924 జానపదాలు. 25 తెలుగు దేశపు జానపద గీతాలు ఎస్. గంగప్ప సమాచార, పౌరసంబంధ శాఖ, హైదరాబాద్ 1976 79 1.00
21925 జానపదాలు. 26 జానపద సాహిత్యం ఆర్వీయస్. సుందరం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1982 48 2.00
21926 జానపదాలు. 27 జానపద సాహిత్యం దేవరాజు మహారాజు మాధురీ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1987 91 10.00
21927 జానపదాలు. 28 జానపద గేయాలు-కుటుంబ జీవనం బి. రామాచార్యులు శ్రీమతి బి. సుందరవళ్ళి, హైదరాబాద్ 1993 128 30.00
21928 జానపదాలు. 29 జానపద విజ్ఞాన వివేచనం కురుగంటి శ్రీలక్ష్మి రచయిత, హైదరాబాద్ 1996 113 50.00
21929 జానపదాలు. 30 జానపద సాహిత్య స్వరూపం ఆర్వీయస్. సుందరం జానపద విజ్ఞాన సమితి, బెంగుళూరు 1976 89 2.00
21930 జానపదాలు. 31 ప్రసిద్ధ జానపద విజ్ఞాన వేత్తలు జి.ఎస్. మోహన్ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, మలయనూరు 1993 86 20.00
21931 జానపదాలు. 32 ప్రజాకళా రూపాలు జయధీర్ తిరుమలరావు సాహితీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 1987 104 6.00
21932 జానపదాలు. 33 జానపద సాహిత్యం అధ్యయనం-అనుశీలనం కసిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి జాతీయ సాహిత్య పరిషత్, హైదరాబాద్ 1994 144 50.00
21933 జానపదాలు. 34 జాతికి ప్రతిబింబం జానపద సాహిత్యం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1984 142 15.00
21934 జానపదాలు. 35 సుధాస్రవంతి (జానపదగేయ సంకలనం) నంద్యాల గోపాల్ రచయిత, బెంగుళూరు 1976 128 8.00
21935 జానపదాలు. 36 జానపద చారిత్రక గేయగాథలు జయధీర్ తిరుమలరావు సాహితీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 1996 129 40.00
21936 జానపదాలు. 37 జానపద గేయాలు ఎస్. గంగప్ప జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 139 9.00
21937 జానపదాలు. 38 సెలయేరు నేదునూరి గంగాధరం దేశోద్ధారక గ్రంథమాల 1955 154 1.50
21938 జానపదాలు. 39 తేనెసొనలు చొక్కపు నారాయణస్వామి గాయత్రీ ప్రచురణలు, కర్నూలు ... 48 5.00
21939 జానపదాలు. 40 జానపద కళామాన్యం పసుపులేటి క్రిష్ణ సాయి పద్మావతి డిజిటల్, తిరుపతి 2005 58 20.00
21940 జానపదాలు. 41 జానపద కథాస్రవంతి కె. సుమతి జానపద విజ్ఞాన భారతి, మైసూరు 1984 76 8.00
21941 జానపదాలు. 42 జానపద కథామృతం సొదుం రామ్మోహన్ పీకాక్ క్లాసిక్స్, హైదరాబాద్ 2006 153 60.00
21942 జానపదాలు. 43 జానపదాంగన కొక్కొండ సత్యవతి రచయిత, రాజమండ్రి 2010 87 99.00
21943 జానపదాలు. 44 జానపద పారమార్థిక గేయసాహిత్యం ఎడ్ల బాలకృష్ణారెడ్డి చైతన్య ప్రచురణలు, శ్రీశైలం 1986 415 50.00
21944 జానపదాలు. 45 తెలుగు జానపద గేయగాథలు నాయని కృష్ణకుమారి తెలుగు అకాడమీ, హైదరాబాద్ 1990 489 12.75
21945 జానపదాలు. 46 తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము బి. రామరాజు జానపద విజ్ఞాన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1978 840 50.00
21946 జానపదాలు. 47 తెలుగు జానపద గేయ సాహిత్యము బి. రామరాజు ఆంధ్ర రచయితల సంఘము, హైదరాబాద్ 1958 803 15.00
21947 జానపదాలు. 48 జానపద సాహిత్యం ఎల్లోరా దీప్తి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1977 652 80.00
21948 జానపదాలు. 49 తెలుగు జానపద గేయ గాథలు నాయని కృష్ణకుమారి ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1977 489 25.00
21949 జానపదాలు. 50 జానపద విజ్ఞానంలో బవనీలు - ఒక పరిశీలన చింతల యాదయ్య హరి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1990 126 30.00
21950 జానపదాలు. 51 జానపద విజ్ఞాన వ్యాసాలు నేదునూరి గంగాధరం పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2003 402 100.00
21951 జానపదాలు. 52 జానపద విజ్ఞాన దర్శిని యన్. భక్తవత్సల రెడ్డి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2005 604 250.00
21952 జానపదాలు. 53 తెలుగు జానపద సాహిత్యము స్త్రీల గేయములలో సంప్రదాయము చింతపల్లి వసుంధరారెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 1986 609 75.00
21953 జానపదాలు. 54 తెలుగు జానపద సాహిత్యము స్త్రీల గేయములలో సంప్రదాయము చింతపల్లి వసుంధరారెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 1986 609 75.00
21954 జానపదాలు. 55 తెలుగు జానపద సాహిత్యము స్త్రీల గేయములలో సంప్రదాయము చింతపల్లి వసుంధరారెడ్డి రచయిత, హైదరాబాద్ 1986 609 75.00
21955 జానపదాలు. 56 మున్నీరు నేదునూరి గంగాధరం ప్రాచీన గ్రంథావళి, రాజమహేంద్రవరము 1973 356 15.00
21956 జానపదాలు. 57 మున్నీరు నేదునూరి గంగాధరం ప్రాచీన గ్రంథావళి, రాజమహేంద్రవరము 1973 356 15.00
21957 జానపదాలు. 58 మిన్నేరు నేదునూరి గంగాధరం ప్రాచీన గ్రంథావళి, రాజమహేంద్రవరము 1968 512 12.00
21958 జానపదాలు. 59 పల్లీయుల పసిడి పాటలు మహీధర్ జీ ... 1979 94 2.00
21959 జానపదాలు. 60 త్రివేణి ఆంధ్రదేశ జానపద గేయములు బి. రామరాజు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1986 368 16.50
21960 జానపదాలు. 61 జానపద గేయాలు ఒకటి, రెండు ఎల్లోరా విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1959 78 1.25
21961 జానపదాలు. 62 జానపద గేయ గాథల్లో స్త్రీ మూలె విజయలక్ష్మి ఎమ్బి ఎమ్మార్ ప్రచురణలు, నిడుజువ్వి ... 156 20.00
21962 జానపదాలు. 63 జానపద విజ్ఞానంలో స్త్రీ వ్యాస సంకలనం రావి ప్రేమలత రచయిత, హైదరాబాద్ 1996 81 25.00
21963 జానపదాలు. 64 జానపద శృంగార గేయాలు పేట శ్రీనివాసులు రెడ్డి విష్ణువంశీ ప్రచురణలు, తిరుపతి 1989 329 60.00
21964 జానపదాలు. 65 జానపద సాహిత్యంలో అలంకార విధానము కే. బుక్నద్దీన్ రచయిత, కలుపకుర్తి 1989 356 100.00
21965 జానపదాలు. 66 జానపద కళారూపం చెక్కభజన చిగిచర్ల కృష్ణారెడ్డి జానపద యువకళాకారుల సంఘం, సుబ్బరావుపేట 1989 88 25.00
21966 జానపదాలు. 67 పల్నాటి సీమలో కోలాటం బిట్టు వెంకటేశ్వర్లు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 476 24.00
21967 జానపదాలు. 68 పల్నాటి సీమలో కోలాటం బిట్టు వెంకటేశ్వర్లు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 476 24.00
21968 జానపదాలు. 69 శిష్ట సాహిత్యంలో జానపద విజ్ఞాన ధోరణులు బి. రాచాచార్యులు బి. సుందరవల్లి, హైదరాబాద్ 1990 268 50.00
21969 జానపదాలు. 70 జానపద నృత్యకళ చిగిచర్ల కృష్ణారెడ్డి జానపద యువకళాకారుల సంఘం, సుబ్బరావుపేట 1989 224 75.00
21970 జానపదాలు. 71 ధర్మవరం తాలూకా జానపద గేయాలు చిగిచర్ల కృష్ణారెడ్డి జానపద కళాభారతి, ధర్మవరం 1984 162 35.00
21971 జానపదాలు. 72 కరీంనగర్ జానపద గేయాలు జి. లింగారెడ్డి త్యాగరాజ లలితకళా పరిషత్, కరీంనగర్ 1979 157 5.00
21972 జానపదాలు. 73 జానపద విజ్ఞాన దర్శిని, విస్నూరు, వల్మీడి యన్. భక్తవత్సల రెడ్డి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2005 367 200.00
21973 జానపదాలు. 74 జానపద నృత్యకళ గొరవ సంప్రదాయం బి. రామాచార్యులు దక్షిణ భారత ప్రెస్, హైదరాబాద్ 1993 235 80.00
21974 జానపదాలు. 75 తెలుగు గిరిజనుల గీతాలు పి. శివరామకృష్ణ శక్తి ప్రచురణలు, రంప చోడవరం 1991 393 80.00
21975 జానపదాలు. 76 యాదమరి మండల జానపద గేయాలు కోసూరి దామోదర నాయుడు ... ... 88 10.00
21976 జానపదాలు. 77 ఆరె జానపద గేయాలు పేర్వారం జగన్నాధం ఆరె జానపద వాఙ్మయ పరిశోధక మండలి 1987 210 40.00
21977 జానపదాలు. 78 ఆరె జానపద గాథలు పేర్వారం జగన్నాధం ఆరె జానపద వాఙ్మయ పరిశోధక మండలి 1986 94 20.00
21978 జానపదాలు. 79 తెలంగాణా శ్రామిక గేయాలు గోపు లింగారెడ్డి సుషమా పబ్లికేషన్స్, కరీంనగర్ 1982 334 25.00
21979 జానపదాలు. 80 నల్లగొండజిల్లా ఉయ్యాల పాటలు నాయని కృష్ణకుమారి ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము, హైదరాబాద్ 1983 255 25.00
21980 జానపదాలు. 81 రంగారెడ్డిజిల్లా జానపద గేయాలు కసిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి జాతీయ సాహిత్య పరిషత్, హైదరాబాద్ 1994 72 25.00
21981 జానపదాలు. 82 మన పల్లెటూళ్ల పాటలు అమ్మాపురం యన్. భక్తవత్సల రెడ్డి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2004 518 300.00
21982 జానపదాలు. 83 చిత్తూరుజిల్లా పల్లెపదాలు పేట శ్రీనివాసులు రెడ్డి విష్ణువంశీ ప్రచురణలు, తిరుపతి 1991 147 30.00
21983 జానపదాలు. 84 చిత్తూరుజిల్లా జానపద గేయాలు కె. మునిరత్నం సాహితీ ప్రచురణలు, తిరుపతి 1992 314 85.00
21984 జానపదాలు. 85 చిత్తూరుజిల్లా తిరునాళ్ళ గేయాలు పైడాల మౌలాన పైడాల పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1989 176 45.00
21985 జానపదాలు. 86 పల్లెబంగారం జానపద గేయాలు కె. అంజన్ శ్రీ భువనగిరి అరుణారుణ ప్రచురణలు, నల్లగొండ 1991 40 4.00
21986 జానపదాలు. 87 లేబూరు జానపదగేయ సంస్కృతి కట్టమంచి మహాలక్ష్మి సాయి ప్రచురణలు, తిరుపతి 1998 163 100.00
21987 జానపదాలు. 88 సత్తెనపల్లి తాలూకా జానపద గేయాలు కూరపాటి వేంకట కోటయ్య రచయిత, నరసరావుపేట 2005 185 100.00
21988 జానపదాలు. 89 ఎఱ్ఱగుంట్లకోట జానపద గేయ సంస్కృతి అంకేరు నరేంద్ర ప్రసాదు సాయి పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2001 200 100.00
21989 జానపదాలు. 90 గ్రామీణ సంస్కృతి అనంతపురంజిల్లా జానపద గేయాలు చిగిచర్ల కృష్ణారెడ్డి జానపద కళాకారుల సంఘం, సుబ్బరావుపేట 1987 151 25.00
21990 జానపదాలు. 91 గృహలక్ష్మి గీతాలు అనంతపురం స్త్రీల పాటలు జి.ఎస్. మోహన్ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, మలయనూరు 1993 171 30.00
21991 జానపదాలు. 92 అనంత జానపద కళారూపాలు అమళ్ళదిన్నె గోపీనాథ్ అమళ్ళదిన్నె గోపీనాథ, అనంతపురం 2005 176 100.00
21992 జానపదాలు. 93 స్త్రీల పాటలు అనంతపుర మండలము జి.యస్. మోహన్ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, మలయనూరు 1982 443 55.00
21993 జానపదాలు. 94 తెలంగాణా జనపదాలు లక్ష్మణ్‌రావు పతంగే వి. కృష్ణ, భద్రాచలం 1998 124 60.00
21994 జానపదాలు. 95 తెలంగాణ జానపద గేయాలు లక్ష్మీకాంత మోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1972 147 4.00
21995 జానపదాలు. 96 తెలంగాణా పల్లెపాటలు బి. రామరాజు జానపద విజ్ఞాన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1990 137 20.00
21996 జానపదాలు. 97 ఆంధ్రదేశపు జానపద పాటలు ఆర్. పార్థసారథి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అర్కైవ్స్, హైదరాబాద్ 1982 56 20.00
21997 జానపదాలు. 98 కడపజిల్లా జానపద గేయగాథలు నిర్మాణం-సమాజం-సంస్కృతి ఎ. సుబ్బరామిరెడ్డి శ్రీ లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, కడప 1991 505 85.00
21998 జానపదాలు. 99 యర్రార్యాగడి కోలారు జిల్లా జానపద సాహిత్యం స. రఘునాథ ద్రావిడ విశ్వవిద్యాలయం, కుప్పం 2008 206 60.00
21999 జానపదాలు. 100 తెలుగు జానపద కవిత్వం కోలారుజిల్లా కర్నాటక కే. సీతారాం పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 1998 469 110.00
22000 జానపదాలు. 101 రాయలసీమ జానపద గేయాలు అమళ్ళదిన్నె గోపీనాథ్ రవీంద్ర పబ్లికేషన్స్, అనంతపురం 1995 45 25.00