వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -48

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175- 176 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
23501 నాటకాలు. 1247 ఏమో! గుర్రం ఎగరావచ్చు !! విజయ తెందుల్కర్ ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 128 6.00
23502 నాటకాలు. 1248 నాటకమాడం పొన్నపల్లి కృష్ణ ... ... 43 2.00
23503 నాటకాలు. 1249 ఆధ్యాత్మిక నాటకములు శివానంద సరస్వతి స్వామి దివ్య జీవన సంఘము, శివానందనగర్ 1984 184 8.00
23504 నాటకాలు. 1250 దేవదాసు బొజ్జా సూర్యనారయణ ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1957 110 1.50
23505 నాటకాలు. 1251 కథ చెప్పిన నిజం ఇందిరా పార్థసారధి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 70 2.50
23506 నాటకాలు. 1252 కృత్రిమ చంద్రుని కథ ఆథార్ పర్వేజ్ ఆధునిక విజ్ఞాన గ్రంథమాల, కాకినాడ 1964 56 1.25
23507 నాటకాలు. 1253 పిసినిగొట్టు మోలియర్ దాచేపల్లి కిష్టయ్య అండ్ సస్సు, సికింద్రాబాద్ 1958 112 1.00
23508 నాటకాలు. 1254 గదాయుద్ధము గడియారము రామకృష్ణశర్మ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1969 51 2.50
23509 నాటకాలు. 1255 పతంగం గోపాల టాకళ్‌కర్ ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 92 4.50
23510 నాటకాలు. 1256 నాగమండలం గిరీశ్‌కర్నాడ్ పాంచజన్య పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1992 91 15.00
23511 నాటకాలు. 1257 తలదండం గిరీశ్‌కర్నాడ్ పాంచజన్య పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1992 126 25.00
23512 నాటకాలు. 1258 లోకం ఏమంటుంది ? ప్రహ్లాద కేశవ ఆత్రే ప్రేమచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1965 95 4.50
23513 నాటకాలు. 1259 అప్పుడు - తప్పనిసరిఅప్పుడు - వద్దంటే పెళ్ళి ... ... ... 110 2.00
23514 నాటకాలు. 1260 విశ్వధర్మ శారద హరనాథ ప్రెస్, నెల్లూరు 1973 76 2.50
23515 నాటకాలు. 1261 ప్రసిద్ధ నాటికలు కూర్మా వేణుగోపాలస్వామి కుబేరా ఎంటర్ ప్రైసెస్ లిమిటెడ్, చెన్నై 1957 159 6.00
23516 నాటకాలు. 1262 తీరని బాకీ కుట్టిపుజ కృష్ణపిళ్లై ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1959 249 2.25
23517 నాటకాలు. 1263 మేక్బెత్ వావిలాల సోమయాజులు శ్రీ విజ్ఞాన మంజూష, గుంటూరు 1960 126 2.00
23518 నాటకాలు. 1264 మెక్‌బెత్ విలియం షేక్‌స్పియర్ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1961 119 2.50
23519 నాటకాలు. 1265 మాక్బెత్ విలియం షేక్‌స్పియర్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1997 118 30.00
23520 నాటకాలు. 1266 జూలియస్ సీజరు విలియం షేక్‌స్పియర్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1997 120 28.00
23521 నాటకాలు. 1267 జూలియస్ సీజర్ విలియం షేక్‌స్పియర్ విజ్ఞాన మంజూష ప్రచురణ, గుంటూరు 1957 126 1.50
23522 నాటకాలు. 1268 తుఫాను విలియం షేక్‌స్పియర్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1997 108 28.00
23523 నాటకాలు. 1269 కొరియలాసస్ లక్ష్మీకాంత మోహన్ శ్రీ సరస్వతీ బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ 1962 171 8.00
23524 నాటకాలు. 1270 మిహిరాండభారతి రాయప్రోలు వేంకటరామసోమయాజులు చంద్రికా ముద్రాక్షరశాల, గుంటూరు 1935 134 2.00
23525 నాటకాలు. 1271 పన్నెండవ రాత్రి లక్ష్మీకాంత మోహన్ శ్రీ సరస్వతీ బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ 1971 130 2.00
23526 నాటకాలు. 1272 రోమియో జూలియట్ విలియం షేక్‌స్పియర్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1997 136 30.00
23527 నాటకాలు. 1273 లియర్ రాజు విలియం షేక్‌స్పియర్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2013 162 80.00
23528 నాటకాలు. 1274 వెనిస్ వర్తకుడు విలియం షేక్‌స్పియర్ శ్రీ సరస్వతీ బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ ... 130 10.00
23529 నాటకాలు. 1275 ఎలా ఇష్టమయితే అలా లక్షీకాంత మోహన్ శ్రీ సరస్వతీ బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ 1971 139 2.00
23530 నాటకాలు. 1276 ఒథెల్లో విలియం షేక్‌స్పియర్ శ్రీ సరస్వతీ బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ ... 176 2.00
23531 నాటకాలు. 1277 ఒథెల్లో-వెనీసునగరపుమూరు గోగులపాటి వీరేశలింగముపంతులు ... ... 83 2.00
23532 నాటకాలు. 1278 ముగ్ధప్రణయము కర్లపాలెము లక్ష్మీనరసింహారావు ఆంధ్ర గ్రంథాలయ ముద్రాక్షరశాల, బెజవాడ 1933 186 1.50
23533 నాటకాలు. 1279 ఆంటొనీ-క్లియోపాత్రా వావిలాల సోమయాజులు విజ్ఞాన మంజూష ప్రచురణ, గుంటూరు 1959 185 2.50
23534 నాటకాలు. 1280 ఆంటొనీ-క్లియోపాత్రా లక్షీకాంత మోహన్ శ్రీ సరస్వతీ బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ 1996 172 2.00
23535 నాటకాలు. 1281 హామ్‌లెట్ లక్షీకాంత మోహన్ శ్రీ సరస్వతీ బుక్ డిపో., హైదరాబాద్ 1973 192 3.50
23536 నాటకాలు. 1282 హామ్లెట్ విలియం షేక్‌స్పియర్ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1962 155 3.00
23537 నాటకాలు. 1283 నాటకాంతంహి జీవితమ్ సుంకోవ్ నవరస నట సమాఖ్య, నరసరావుపేట ... 24 10.00
23538 నాటకాలు. 1284 హార్మోనియం ... ప్రగతి కళా మండలి, సత్తెనపల్లి ... 36 10.00
23539 నాటకాలు. 1285 బ్లాక్-సీన్ ... ... ... 23 10.00
23540 నాటకాలు. 1286 రాహుకాలమే కూరపాటి సాంబశివరావు ... ... 21 10.00
23541 నాటకాలు. 1287 ఈకథకిదే ముగింపు నెమలికంటి వెంకటరమణ స్వర్ణభారతి కల్చరల్ ఆర్ట్స్, గుంటూరు ... 19 10.00
23542 నాటకాలు. 1288 పితృవనం ధవళ సన్యాసిరావు ... ... 32 10.00
23543 నాటకాలు. 1289 దోసిట్లో సముద్రం ఎ. భాస్కర్ చన్‌ద్ర ... ... 25 10.00
23544 నాటకాలు. 1290 ఆ !... వై. సాయిబాబా ... ... 26 10.00
23545 నాటకాలు. 1291 పదండి పారిపోదాం స్నిగ్ధ ... ... 37 10.00
23546 నాటకాలు. 1292 నోట్‌ దిస్ పాయింట్ శైలచందన ... ... 19 10.00
23547 నాటకాలు. 1293 కస్తూరి రంగ...రంగ సాయిబాబా ... ... 29 10.00
23548 నాటకాలు. 1294 సర్వేజనా సుఖినోభవంతు బి.ఎస్. నాగరాజు ... ... 38 10.00
23549 నాటకాలు. 1295 చీమా! చీమా ! ఎందుక్కుట్టావ్ ? కె. శాంతిబాబు జనచైతన్య, ఒంగోలు ... 18 10.00
23550 నాటకాలు. 1296 పితృవనం ధవళ సన్యాసిరావు మందులు మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ... 32 10.00
23551 నాటకాలు. 1297 కిరాతక ప్రశ్న ? వేగి సూర్యనారాయణ ... ... 33 10.00
23552 నాటకాలు. 1298 నారీ భేరీ భారతుల రామకృష్ణ కళాప్రియ కల్చరల్ అసోసియేషన్, కాకినాడ 2004 39 10.00
23553 నాటకాలు. 1299 అమ్మకానికో అబ్బాయి పగడాల శ్యాంసుందర్ దివాకర్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, తెనాలి 1987 30 10.00
23554 నాటకాలు. 1300 వీలునామా గూడూరు విశ్వనాథశాస్త్రి ... ... 116 10.00
23555 నాటకాలు. 1301 తోడొకరుండిన ... ... ... 10 2.00
23556 నాటకాలు. 1302 సిప్పొచ్చింది ధవళ సన్యాసిరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1976 59 2.00
23557 నాటకాలు. 1303 కొడుకు పుట్టాల గణేశ్ పాత్రో అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1975 50 2.00
23558 నాటకాలు. 1304 ఆగండి ! కొంచెం ఆలోచించండి గణేశ్ పాత్రో అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1976 38 2.00
23559 నాటకాలు. 1305 తులశమ్మ పూజ, ఆర్యులు భారతదేశవాసులు కారా ... ఆర్య మహిళా సమాజము, కూచిపూడి 1969 12 0.15
23560 నాటకాలు. 1306 జంబూ ద్వీపం తనికెళ్ళభరణి ... ... 25 0.50
23561 నాటకాలు. 1307 గార్ధభాండం తనికెళ్ళభరణి ... ... 29 0.50
23562 నాటకాలు. 1308 గోగ్రహణం తనికెళ్ళభరణి ... ... 23 0.50
23563 నాటకాలు. 1309 వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మన యడ్లపల్లి సీతారామయ్య సీతారామ పబ్లికేషన్స్, మండెపూడి 2011 48 20.00
23564 నాటకాలు. 1310 ప్రతిమానాటకము వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి| ఆంధ్రపత్రికా ముద్రాలయము, చెన్నై ... 48 2.00
23565 నాటకాలు. 1311 పసినిగొట్టు మోలియర్, పి. సుందరరావు దాచేపల్లి కిష్టయ్య అండ్ సస్సు, సికింద్రాబాద్ 1958 112 1.00
23566 నాటకాలు. 1312 ప్రజారాజ్యం ధూళిపాళ వెంకటసుబ్రహ్మణ్యం దేశికవితా మండలి, విజయవాడ 1947 87 5.00
23567 నాటకాలు. 1313 పంచరాత్రము దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి దీపాల పిచ్చయ్యశాస్త్రి, నెల్లూరు 1981 101 2.00
23568 నాటకాలు. 1314 మెదియా ప్రాచీన గ్రీకు నాటకం యూరిపిడిస్, గోవిందరాజు రామకృష్ణారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 84 20.00
23569 నాటకాలు. 1315 శ్రీకృష్ణభగవద్విజయము వుయ్యూరు లక్ష్మీనరసింహారావు నిగమశ్రీనిలయము, గుంటూరు 2014 219 300.00
23570 నాటకాలు. 1316 సీతజోస్యం నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1979 197 4.00
23571 నాటకాలు. 1317 నాటక సంపుటి కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 2012 112 210.00
23572 నాటకాలు. 1318 జాబాలి నార్ల వెంకటేశ్వరరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1981 100 22.00
23573 నాటకాలు. 1319 అహల్య మల్లాది అచ్యుతరామయ్య పోలిశెట్టి ... 114 2.00
23574 నాటకాలు. 1320 హిందీ ఏకాంకికలు చంద్రగుప్త విద్యాలంకార్ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1980 271 11.75
23575 నాటకాలు. 1321 నూతన సహస్రాబ్దికి స్వాగతం ... సుజాత ప్రచురణలు, విజయవాడ 2005 81 100.00
23576 నాటకాలు. 1322 ఏక్ దిన్ కా సుల్తాన్ మరియు లేత గులాబి జంద్యాల శ్రీ రామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1986 79 6.00
23577 నాటకాలు. 1323 జంట నేత్రాలు గుడి నారాయణబాబు శ్రీ సాయినాథ్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, ఒంగోలు 1991 43 2.00
23578 నాటకాలు. 1324 పై పంట, ప్రారబ్ధం, దాంపత్యం, శకునపక్షి, వెలుగు నీడలు, కొత్తగడ్డ, ద్రోహం ... ... ... 440 25.00
23579 నాటకాలు. 1325 యథాప్రజా తథారాజా కొఱ్ఱపాటి గంగాధరరావు అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1972 72 8.00
23580 నాటకాలు. 1326 చారు దత్తము పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు అరవింద పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు ... 68 3.50
23581 నాటకాలు. 1327 కర్షక విలాసము దువ్వూరి రామిరెడ్డి| శ్రీ విష్ణు పబ్లిషింగ్ హౌస్, మచిలీపట్టణం 1981 109 3.00
23582 నాటకాలు. 1328 అనంతం మరో రెండు నాటికలు గొల్లపూడి మారుతీరావు నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1971 118 2.50
23583 నాటకాలు. 1329 మరో మొహెంజొదారో ఎన్.ఆర్. నంది నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1970 168 3.00
23584 నాటకాలు. 1330 సంధ్యారాగంలో శంఖారావం జంధ్యాల శ్రీ రామా బుక్ డిపో., విజయవాడ 1986 120 7.50
23585 నాటకాలు. 1331 నాలుగిళ్ల చావిడి రావి కొండలరావు నాటకం నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ ... 95 2.00
23586 నాటకాలు. 1332 నవ నాటికా మాలిక ... అప్పాజోస్యుల విష్ణుభొట్ల ప్రచురణలు 1999 291 70.00
23587 నాటకాలు. 1333 సిరిమువ్వ, సంచలనం, జీవనవేదం, శ్రీచక్రం, ధృక్కోణం, మనోగగనం, మరో క్విట్ ఇండియా, ఫలం ... అప్పాజోస్యుల విష్ణుభొట్ల ఫౌండేషన్ 1997 292 75.00
23588 నాటకాలు. 1334 అక్కినేని నాగేశ్వరరావు నాటక కళాపరిషత్ రాష్ట్రస్థాయి పోటీ నాటికల సంపుటి ... యువకళావాహిని ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1998 564 200.00
23589 నాటకాలు. 1335 కట్టు బానిస మహాశ్వేతాదేవి, కొత్తపల్లి రవిబాబు జనసాహితి ప్రచురణ 1998 20 8.00
23590 నాటకాలు. 1336 యయాతి గిరీశ్‌కర్నాడ్, భార్గవీరావు పాంచజన్య పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1994 120 40.00
23591 నాటకాలు. 1337 పాటిబండ్ల ఆనందరావు నాటక సంపుటి పాటిబండ్ల ఆనందరావు గంగోత్రి, పెదకాకాని 1996 155 40.00
23592 నాటకాలు. 1338 విశ్వనాథ విషాదాంత నాటకాలు ప్రభల (నముడూరి) జానకి నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2014 264 250.00
23593 నాటకాలు. 1339 శ్రీకృష్ణ దేవేంద్ర యుద్ధము (అను స్టేజీ నాటకము) కవి. శంకరశాస్త్రి, కవి. రాధాకృష్ణమూర్తి శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, మార్కాపురము 1983 82 6.50
23594 నాటకాలు. 1340 ఉత్తర రామచరిత్ర నాటకము మల్లాది సూర్యనారాయణశాస్త్రి యం.ఎస్.ఆర్. మూర్తి అండ్ కో., విశాఖపట్నం 1955 96 1.50
23595 నాటకాలు. 1341 తిలక మహారాజ నాటకము శ్రీపాద కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి శ్రీవిద్యానిలయముద్రాక్షరశాలయందు, రాజమండ్రి 1921 96 1.00
23596 నాటకాలు. 1342 ఉషాపరిణయము ద్రోణం సీతారామారావు స్కేఫ్ అండు కో., ముద్రాక్షరశాల 1920 68 0.50
23597 నాటకాలు. 1343 పాండవ విజయము తిరుపపిత వెంకటేశ్వర కవులు దివాకర్ల బ్రహ్మానందం, రాజమండ్రి ... 116 1.00
23598 నాటకాలు. 1344 తులసీబాయి, మదన సాయకవము రాళ్ళబండి నాగభూషణశాస్త్రి, వెంకటప్పయ్య, అల్లంశెట్టి అప్పయ్యకవి దిగవల్లి శేషగిరిరావు, విజయవాడ 1947 200 20.00
23599 నాటకాలు. 1345 కళానంద విజయము, సంగీత శశాంక విజయము, శాలివాహన విజయము మంచాల వెంకటప్పయ్య, శనగల గోపాలకృష్ణయ్య, త్రిపురనేని సుబ్రహ్మణ్యకవి ... 1949 200 20.00
23600 నాటకాలు. 1346 విషాద సారంగధరము, స్వతంత్ర భేరీ ధర్మవరము రామకృష్ణమాచార్యులు, భూషణ్ బాబు బళ్ళారి శ్రీరామకృష్ణ ముద్రాక్షరశాల 1957 160 20.00
23601 నాటకాలు. 1347 తెలుగు నాటక వికాసము పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము, హైదరాబాద్ 1967 845 25.00
23602 నాటకాలు. 1348 ఆంధ్ర నాటకరంగ చరిత్ర మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ, హైదరాబాద్ 1969 854 25.00
23603 నాటకాలు. 1349 నటరత్నాలు మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి సీతారత్నం గ్రంథమాల, విజయవాడ 2002 688 300.00
23604 నాటకాలు. 1350 నటరత్నాలు మొదటి భాగము మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి రేణుకా గ్రంథమాల 1980 563 50.00
23605 నాటకాలు. 1351 ప్రథమ ఆంధ్రనాటక కర్తలు పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1997 368 75.00
23606 నాటకాలు. 1352 తెలుగు నాటక సాహిత్యం డి.ఎస్.ఎన్. మూర్తి సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2012 284 195.00
23607 నాటకాలు. 1353 నూరేళ్ళ తెలుగు నాటకరంగం మొదలి నాగభూషణశర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంగీత నాటక అకాడమి, హైదరాబాద్ 1980 246 15.00
23608 నాటకాలు. 1354 నాలుగో గోడ జయప్రభ చరిత ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1992 324 60.00
23609 నాటకాలు. 1355 నాటకాలోకము సాధన వీరాస్వామినాయుడు సాధన పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1984 254 30.00
23610 నాటకాలు. 1356 నాట్యాంబుజము & నాట్య అశోకము మొదలి నాగభూషణశర్మ కళాతపస్వి క్రియేషన్స్, చెన్నై 2011 326 200.00
23611 నాటకాలు. 1357 నటనాశిల్పము కొత్తపల్లి బంగార రాజు నటాలి ప్రచురణలు, 2010 132 60.00
23612 నాటకాలు. 1358 ఆంధ్రనాటక పద్యపఠనం భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1957 146 2.00
23613 నాటకాలు. 1359 125 ఏళ్ళ తెలుగు నాటక రంగం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజా నాట్యమండలి ప్రచురణ 2006 178 50.00
23614 నాటకాలు. 1360 ఆధునిక నాటకరంగం ఈ దశాబ్ది ప్రయోగాలు బోయిన వెంకటేశ్వరరావు ఆంధ్ర సారస్వత సమితి, మచిలీపట్టణం 1998 490 150.00
23615 నాటకాలు. 1361 తెలుగులో నాటక రచన సమ్మెట విజయ ఆభినయ ప్రచురణ,, హైదరాబాద్ 2009 214 150.00
23616 నాటకాలు. 1362 తెలుగు ఏకాంకికా వికాసం వనం మధుసూదన్ శరత్ ప్రచురణలు, వరంగల్ 1988 290 90.00
23617 నాటకాలు. 1363 ఆధునిక తెలుగు నాటకం మొదటి భాగం గండవరం సుబ్బరామిరెడ్డి ప్రవీణ్ పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ 1989 271 75.00
23618 నాటకాలు. 1364 ఆధునిక తెలుగు నాటకం రెండవ భాగం గండవరం సుబ్బరామిరెడ్డి ప్రవీణ్ పబ్లికేషన్స్, సికింద్రాబాద్ 1991 256 90.00
23619 నాటకాలు. 1365 తెలుగు సాంఘిక నాటకం మొదటి భాగం పి.వి. రమణ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం 1989 272 75.00
23620 నాటకాలు. 1366 ప్రపంచ నాటకరంగ ధోరణులు-చారిత్రక నేపథ్యం కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు కె.యల్. కాంతాదేవి, హైదరాబాద్ 2001 217 120.00
23621 నాటకాలు. 1367 ప్రపంచ రంగస్థలి జంధ్యాల రాధాకృష్ణ అవంతి పబ్లికేషన్స్, మచిలీపట్టణం 2006 368 150.00
23622 నాటకాలు. 1368 తెలుగు నాటక సాహిత్యం ఎన్. తారక రామారావు వాహిని బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2007 247 150.00
23623 నాటకాలు. 1369 తెలుగు నాటకం-సామాజిక చైతన్యం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2005 154 120.00
23624 నాటకాలు. 1370 తెలుగు నాటక రంగం టి. సుధాకర్‌రెడ్డి సి.కె.యం. కళాశాల, వరంగల్లు 1989 161 25.00
23625 నాటకాలు. 1371 తెలుగు నాటక సాహిత్య విమర్శ పరిణామం గంగు కిషన్‌ప్రసాద్ రమ్మ పబ్లికేషన్స్, వరంగల్ 2000 212 75.00
23626 నాటకాలు. 1372 దశరూపక సందర్శనం ... యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1984 200 18.00
23627 నాటకాలు. 1373 తెలుగు పౌరాణిక నాటకాలు హేతువాద దృక్పథం తోటకూర ప్రభాకరరావు థింకర్స సొసైటి, చిలకలూరిపేట 1989 480 100.00
23628 నాటకాలు. 1374 తెలుగు నాటకం మూలాలు... జి. కళ్యాణరావు విప్లవ రచయితల సంఘం, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2002 33 15.00
23629 నాటకాలు. 1375 తెలుగు నాటకం ఎస్. గంగప్ప రచయిత, నాగార్జునా విశ్వవిద్యాలయం 1985 176 15.00
23630 నాటకాలు. 1376 తెలుగు నాటకరంగం జి.ఎస్. నాగేశ్వరరావు రచయిత, పిడుగురాళ్ళ ... 67 10.00
23631 నాటకాలు. 1377 నాటక వ్యాసాలు జె. మునిరత్నం కల్పనా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 1989 121 20.00
23632 నాటకాలు. 1378 వరవిక్రయం వి. వీరాచారి స్కూల్ ఆఫ్ డిస్టంట్ లర్నింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ 1994 132 10.00
23633 నాటకాలు. 1379 ఆధునిక తెలుగు నాటక పరిణామం ... ఆంధ్రప్రదేశ్ నాటక అకాడమి, హైదరాబాద్మ ... 20 1.00
23634 నాటకాలు. 1380 తెలుగు నాటక సాహిత్యం ... ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1986 55 20.00
23635 నాటకాలు. 1381 తెలుగు భాషా నాటక విలాసము ఘట్రాజు సత్యనారాయణశర్మ శ్రీ సుందర వీరాంజనేయ భారతీయ కళా పరిషత్ 2002 75 30.00
23636 నాటకాలు. 1382 ఆంధ్ర నాటక కళ శిష్టా రామకృష్ణశాస్త్రి రచయిత, మద్రాసు విశ్వకళాపరిషత్తు 1982 448 15.00
23637 నాటకాలు. 1383 వెలుగులు విరజిమ్మిన నాటకరంగ కళావైభవం మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి సీతారత్నం గ్రంథమాల, విజయవాడ 2006 236 140.00
23638 నాటకాలు. 1384 నటీనటులకు నా అభినయ సందేశాలు మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి సీతారత్నం గ్రంథమాల, విజయవాడ 2006 188 100.00
23639 నాటకాలు. 1385 రంగస్థల కర దీపిక కంపా చెన్నకేశవరావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 1998 111 50.00
23640 నాటకాలు. 1386 రంగస్థల శాస్త్రము ఇంటర్మీడియట్ ప్రథమ శ్రీనివాస చక్రవర్తి, మొదలి నాగభూషణశర్మ తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 1970 260 4.25
23641 నాటకాలు. 1387 రంగస్థల శాస్త్రము ఇంటర్మీడియట్ ద్వితీయ ఎన్. రవీంద్రరెడ్డి, సి. రామలింగశాస్త్రి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2002 214 35.00
23642 నాటకాలు. 1388 ఆంధ్ర నాటక సంస్కరణము ముట్నూరి కృష్ణారావు పావనీ ముద్రాక్షరశాల, మచిలీపట్టణం 1925 120 10.00
23643 నాటకాలు. 1389 రంగస్థల నటులు మొదటి భాగము పసుపులేటి వెంకటస్వామి నాయుడు నవజ్యోతి గ్రంథమాల 1992 301 75.00
23644 నాటకాలు. 1390 సంస్కృత భాణ సాహిత్యము తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, సికింద్రాబాద్ 1979 243 10.00
23645 నాటకాలు. 1391 తెలుగు నాటక రంగం నూతన ధోరణులు-ప్రయోగాలు కందిమళ్ళ సాంబశివరావు కాకతీయ ప్రచురణ, చిలకలూరిపేట 1995 544 200.00
23646 నాటకాలు. 1392 నటమిత్రమ్ బండారు రామస్వామి రచయిత, గుంటూరు 1964 155 5.00
23647 నాటకాలు. 1393 కళా వాహిని ప్రథమ సంచిక ... లలిత కళా పరిషత్తు, తాడికొండ ... 83 2.00
23648 నాటకాలు. 1394 భూమిక ఆభినయ రీతులు కంపా చెన్నకేశవరావు ఫార్ కార్నర్స్ ఇండియా ఇంటర్‌నేషనల్, చిలకలూరిపేట 2006 114 100.00
23649 నాటకాలు. 1395 మూడు ప్రసిద్ధ నాటకాలువరవిక్రయం, నిజం, గయోపాఖ్యానం గండవరం సుబ్బరామిరెడ్డి నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 76 20.00
23650 నాటకాలు. 1396 ఆత్రేయ నాటక సాహిత్యం సంభాషణలు తలతోటి పృథ్విరాజ్ సత్య పబ్లికేషన్స్, అద్దంకి 1999 123 50.00
23651 నాటకాలు. 1397 ఆత్రేయ నాటకాలు-పూర్వాపరాలు పి.యస్. రెడ్డి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1985 159 15.00
23652 నాటకాలు. 1398 బెబ్బులి జమ్ములమడక మాధవరామ శర్మ ... ... 36 2.00
23653 నాటకాలు. 1399 కోలాచలం శ్రీనివాసరావు నాటక సాహిత్య సమాలోచనము ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1972 404 35.00
23654 నాటకాలు. 1400 కాళ్ళకూరి నారాయణరావు జీవితం-సాహిత్యం వేమూరి శ్రీనివాసమూర్తి రచయిత, వరంగల్లు 1986 160 22.00
23655 నాటకాలు. 1401 శ్రీ కాళ్ళకూరి నారాయణరావు రచనలు కొట్టే వేంకటాచార్యులు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1989 309 80.00
23656 నాటకాలు. 1402 శ్రీ వేదం వేంకటరాయశాస్త్రి అమరేశం రాజేశ్వరశర్మ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1986 79 4.00
23657 నాటకాలు. 1403 శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగ కవీంద్రుల నాటకాల ప్రహసనాల పరిశీలనము సహదేవ సూర్యప్రకాశరావు హితకారిణీ సమాజము, రాజమహేంద్రవరము 1981 146 10.00
23658 నాటకాలు. 1404 ఆంధ్ర నాటక పితామహుఁడు దివాకర్ల వేంకటావధాని రచయిత, హైదరాబాద్ 1972 220 10.00
23659 నాటకాలు. 1405 శ్రీపాద-వేదంవారి బొబ్బిలి యుద్ధనాటకాల తులనాత్మక పరిశీలనం పి. వెంకటరామశాస్త్రి జాతీయ సాహిత్య పరిషత్, హైదరాబాద్ 1989 202 35.00
23660 నాటకాలు. 1406 నాట్యకళాప్రపూర్ణ బళ్ళారి రాఘవ జానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 53 25.00
23661 నాటకాలు. 1407 బళ్ళారి రాఘవ కె. దేశపతిరావు ఆంధ్ర సంగీత నాటక అకాడమి 1975 240 25.00
23662 నాటకాలు. 1408 సంస్కృత నాటక ప్రయోగరంగము ఓగేటి అచ్యుతరామశాస్త్రి సంస్కృత ధియేటరు ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1975 121 10.00
23663 నాటకాలు. 1409 Social Dramatist & Spiritual Thinker krishnanand Ranga Jyoti Books, Chennai 1982 54 7.50
23664 నాటకాలు. 1410 Dr. Chandrasekharam Actor-entertainer & Actor-educator Dr. Chandrasekharam Dr. Chandrasekharam Arts Promotion, Chennai 1981 27 2.00
23665 నాటకాలు. 1411 వేషానందం 60 వేషాల్లో చంద్రశేఖరం విజయలక్ష్మి రంగజ్యోతి బుక్స్,చెన్నై 1975 29 2.00
23666 నాటకాలు. 1412 వేషానందం 60 వేషాల్లో చంద్రశేఖరం విజయలక్ష్మి సాహితీ ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 1958 58 1.00
23667 నాటకాలు. 1413 నటన దీక్షాపరుడు చంద్రశేఖరం కృష్ణానంద్ రంగజ్యోతి బుక్స్, మద్రాసు 1988 248 40.00
23668 నాటకాలు. 1414 కన్యాశుల్కం 19వ శతాబ్ధి ఆధునిక భారతీయ నాటకాలు యు.ఎ. నరసింహమూర్తి ఎన్.కె. పబ్లికేషన్స్, విజయనగరం 2007 723 375.00
23669 నాటకాలు. 1415 కన్యాశుల్కము పాత్రలపరిశీలన తెలుగు వెలుగు సభ్యులు తెలుగు-వెలుగు ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1978 51 3.00
23670 నాటకాలు. 1416 Living Theater Abburi Ramakrishna Rao Abburi Trust, Hyderabad 1996 68 25.00
23671 నాటకాలు. 1417 నాటకానుభవములు ... ... ... 338 10.00
23672 నాటకాలు. 1418 నటస్థానం శ్రీస్థానం నరసింహారావు స్థానం హనుమాయమ్మ, తెనాలి 1974 484 20.00
23673 నాటకాలు. 1419 స్థానం వారి స్థానం ఆంధ్ర నాటక రంగం జి. చంద్రశేఖరం, రావూరు వేంకట సత్యనారాయణరావు నటప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1973 160 5.00
23674 నాటకాలు. 1420 రంగస్థల కళానిధి బళ్ళారి రాఘవ తిమ్మనచర్ల రాఘవేంద్రరావు బళ్ళారి రాఘవ రిసెర్చి సెంటర్, బళ్ళారి 2004 7 20.00
23675 నాటకాలు. 1421 నాటినుండి నేటిదాకా... ధూళిపాళ సీతారామశాస్త్రి రచయిత, గుంటూరు 2003 250 25.00
23676 నాటకాలు. 1422 ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 1989 119 10.00
23677 నాటకాలు. 1423 ఆదర్శమూర్తులు కొత్తపల్లి బంగార రాజు నటాలి ప్రచురణలు, 2002 89 50.00
23678 నాటకాలు. 1424 రాయలసీమ నటనారత్నం రొద్దం హనుమంతరావు ఆర్. ప్రభాకరరావు కిన్నెర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 46 20.00
23679 నాటకాలు. 1425 పాలమూరు జిల్లా నాటక కళా వైభవం దుప్పల్లి శ్రీరాములు రచయిత, పాలెం 2005 176 125.00
23680 నాటకాలు. 1426 నడుస్తున్న నాటకం రామనాథం జీవితం గంధం నాగసుబ్రహ్మణ్యం గురజాడ కళాసమితి, రాజమండ్రి 1999 200 50.00
23681 నాటకాలు. 1427 నా నాటకరంగ అనుభవాలు వింజమూరి వేంకట లక్ష్మీనరసింహారావు తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2004 108 20.00
23682 నాటకాలు. 1428 జాతి జీవితం-కళాపరిణామం నాజర్ రచయిత, గుంటూరు 1997 208 55.00
23683 నాటకాలు. 1429 ఐదు దశాబ్దాలుగా నేనూ నా నాటకరంగమ్ ఏడిద గోపాలరావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2004 97 100.00
23684 నాటకాలు. 1430 కోలాచలం వెంకట్రావు స్వీయచరిత్ర ఎస్. గంగప్ప శ్రీ కోలాచలం బాలకృష్ణ, బళ్ళారి 2001 88 35.00
23685 నాటకాలు. 1431 నా నట జీవితం వేమూరి రామయ్య రచయిత, గుంటూరు 2003 99 50.00
23686 నాటకాలు. 1432 77 ఏళ్ల నాటకానుభవం రావి వెంకటచెలం అశోక్ పబ్లికేషన్స్, జెమ్‌షెడ్‌పూర్ 2000 224 100.00
23687 నాటకాలు. 1433 శ్రీ చాట్ల శ్రీరాములు షష్టిపూర్తి అభినందన సంచిక ... అభినందన సంఘం, హైదరాబాద్ 1991 125 25.00
23688 నాటకాలు. 1434 పొన్నాల రామసుబ్బారెడ్డి నటజీవిత విశేషాల అభినందన సంచిక పొన్నాల రామసుబ్బారెడ్డి ... 2000 106 100.00
23689 నాటకాలు. 1435 అభినయ భరతాచార్య చాట్ల శ్రీరాములు కందిమళ్ళ సాంబశివరావు చాట్ల శ్రీరాములు థియేటర్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2010 191 150.00
23690 నాటకాలు. 1436 ఆంధ్ర నట ప్రకాశిక సచిత్రము పసుమర్తి యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రి బందరు రామా ఆర్టు ప్రెస్, మచిలీపట్టణం 1930 516 4.00
23691 నాటకాలు. 1437 రసరంగం వైద్యుల శ్రీనివాసరావు కె.యస్. ప్రచురణలు, నెల్లూరు ... 53 15.00
23692 నాటకాలు. 1438 దశరూపక సారము గడియారము రామకృష్ణశర్మ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1986 62 3.50
23693 నాటకాలు. 1439 గీర్వాణరూపకము తల్లావజ్ఝల కృత్తివాస తీర్థులు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1952 146 4.00
23694 నాటకాలు. 1440 దశరూపకసంగ్రహము కొమాండూరు అనంతాచార్యులు వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నై 1955 112 2.00
23695 నాటకాలు. 1441 నానకోపన్యాసములు రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ త్రివేణి పబ్లిషర్సు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, మచిలీపట్టణం 1981 78 4.00
23696 నాటకాలు. 1442 రంగస్థల-చలనచిత్ర నటనాశిల్పం ఎన్. వెంకటేశ్వరరావు సంకేతిక ప్రచురణలు, పెంటపాడు 1976 271 15.00
23697 నాటకాలు. 1443 రంగస్థల-చలనచిత్ర నటనాశిల్పం ఎన్. వెంకటేశ్వరరావు సంకేతిక ప్రచురణలు, పెంటపాడు 1976 156 8.00
23698 నాటకాలు. 1444 కళాతరంగిణి ఎం.ఎస్. రామాచారి స్వధర్మ స్వారాజ్య సంఘ, సికింద్రాబాద్ ... 89 1.50
23699 నాటకాలు. 1445 ఆంధ్రనాటక సంస్కరణము పురాణం సూరిశాస్త్రి రచయిత,మచిలీపట్టణం 1925 120 1.00
23700 నాటకాలు. 1446 నటజ్యోత్స్న మీగడ రామలింగస్వామి ... 1997 100 25.00
23701 నాటకాలు. 1447 నటశిక్షణ విన్నకోటరామన్నపంతులు విన్నకోట పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 184 15.00
23702 నాటకాలు. 1448 నాట్యోత్పలము పురాణం సూరిశాస్త్రి రచయిత, మచిలీపట్టణం 1924 253 1.50
23703 నాటకాలు. 1449 నాట్య అశోకము ... ... ... 272 3.00
23704 నాటకాలు. 1450 నాటకమర్మము యేలూరిపాటి వెంకట సత్యనారాయణ శ్రీ సీతారామాంజనేయ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1933 156 0.50
23705 నాటకాలు. 1451 ఆంధ్రనాటకములు టేకుమళ్ల అచ్యుతరావు శ్రీ చింతామణి ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి 1926 56 0.25
23706 నాటకాలు. 1452 నాటక ప్రయోగం ... ... ... 150 0.25
23707 నాటకాలు. 1453 నారాయణీయము ... ... ... 248 1.00
23708 నాటకాలు. 1454 నటయోగం వైద్యుల శ్రీనివాసరావు కె.యస్. ప్రచురణలు, నెల్లూరు 1993 22 10.00
23709 నాటకాలు. 1455 నాటకోపనిషత్తు చంద్రశేఖర్ రచయిత, చెన్నై ... 24 1.00
23710 నాటకాలు. 1456 నంది వర్ధనాలు ... సిరివెన్నెల క్రియేషన్స్ ప్రై. లిమిటెడ్, హైద్రాబాద్ 2001 78 22.00
23711 నాటకాలు. 1457 నటశిక్షణ మంచినటుడంటే ఎవరు శ్రీనివాస చక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1963 63 15.00
23712 నాటకాలు. 1458 నాటకపోటీలు ఎలా నిర్వహించాలి శ్రీనివాస చక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1963 64 15.00
23713 నాటకాలు. 1459 నాటక సమీక్ష కప్పగంతుల మల్లికార్జునరావు క.గా.కా.కౌ. ప్రచురణలు, రాజమండ్రి 1979 182 10.00
23714 నాటకాలు. 1460 ఆంధ్ర నాటక దర్శిని శ్రీనివాస చక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1963 524 8.00
23715 నాటకాలు. 1461 అభినయం శ్రీనివాస చక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1963 400 6.00
23716 నాటకాలు. 1462 నటశిక్షణ శ్రీనివాస చక్రవర్తి నటరాజ కళాసమితి, వరంగల్లు 1963 63 1.50
23717 నాటకాలు. 1463 నాటక లక్షణములు వల్లపురెడ్డి బుచ్చారెడ్డి గాయత్రీ ప్రచురణలు, కొత్తపల్లి 1975 32 1.50
23718 నాటకాలు. 1464 యువనిక శ్రీనివాస చక్రవర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ 1970 200 4.00
23719 నాటకాలు. 1465 ప్రాచీన పాశ్చాత్య నాటకరంగం శ్రీనివాస చక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1969 116 2.00
23720 నాటకాలు. 1466 ఆంధ్రనాటక సమీక్ష శ్రీనివాస చక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1963 108 1.50
23721 నాటకాలు. 1467 ఆంధ్రనాటకరంగము గొల్లపూడి శ్రీరామశాస్త్రి ... ... 222 2.00
23722 నాటకాలు. 1468 ఆంధ్రలో నాటకం-నాటకరంగం డి.వి.ఏ. ఆచార్య ఆదర్శగ్రంథమండలి, విజయవాడ 1965 300 10.00
23723 నాటకాలు. 1469 ఆంధ్రనాటకరంగం నాడు-నేడు లక్ష్మీనాథ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రంగస్థల వృత్తి కళాకారుల సమాఖ్య 1980 23 1.00
23724 నాటకాలు. 1470 భరతరస ప్రకరణము ... ... ... 88 2.00
23725 నాటకాలు. 1471 తెలుగు నాటక కవులు శ్రీనివాస చక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 115 2.00
23726 నాటకాలు. 1472 కళాక్షేత్రం వైద్యుల శ్రీనివాసరావు కె.యస్. ప్రచురణలు, నెల్లూరు 1994 64 20.00
23727 నాటకాలు. 1473 నాటకాలలో ముఖాంగ రచన-ఒక పరిశీలన వేమలి త్రినాధ రావు రచయిత, కొత్తపాలెం 2011 123 130.00
23728 నాటకాలు. 1474 పాశ్చాత్యనాటక కర్తలు కొత్తపల్లి బంగార రాజు నటాలి ప్రచురణలు, 2012 64 50.00
23729 నాటకాలు. 1475 నటనకు నాంది కొత్తపల్లి బంగార రాజు నటాలి ప్రచురణలు, 2005 54 40.00
23730 నాటకాలు. 1476 విశాఖ తెలుగు నాటక వికాసం పల్లా రాజారావు రచయిత, విశాఖపట్నం 2009 313 200.00
23731 నాటకాలు. 1477 రంగస్థల కళావైభవం ప్రథమ భాగం కౌండిన్య-శ్రీ టి.కె. నటశ్రీ శ్రీ కనకరాజ కళోద్ధారక పరిషత్, సికింద్రాబాద్ 1992 240 20.00
23732 నాటకాలు. 1478 నెల్లూరు నాటక రంగము దూబగుంట నారాయణరావు డి. రామచంద్రరావు, నెల్లూరు 2007 20 10.00
23733 నాటకాలు. 1479 ఏకపాత్రల సమాహారం తుర్లపాటి రాధాకృష్ణమూర్తి తుర్లపాటి రాధాకృష్ణమూర్తి, గుంటూరు 2014 32 50.00
23734 నాటకాలు. 1480 నెల్లూరు నాటకం ఈతకోట సుబ్బారావు రచయిత, నెల్లూరు 2009 48 50.00
23735 నాటకాలు. 1481 కడపజిల్లా కళాకారులు-కవులు యం.సి. కేశవకుమార్ రచయిత, కడప 2002 320 250.00
23736 నాటకాలు. 1482 కడపజిల్లా రంగస్థల దర్శిని మోతుకూరు మునిస్వామి ప్రజాహిత పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1998 240 50.00
23737 నాటకాలు. 1483 నూరేళ్ల తెనాలి రంగస్థలి నేతి పరమేశ్వర శర్మ సప్తసింధు ప్రచురణ 1998 714 150.00
23738 నాటకాలు. 1484 గుంటూరు జిల్లా నాటకరంగ చరిత్ర కందిమళ్ళ సాంబశివరావు కందిమళ్ల రాధ, చిలకలూరిపేట 2009 452 250.00
23739 నాటకాలు. 1485 రేపల్లె రంగస్థలి మన్నె శ్రీనివాసరావు మన్నె వెంకటేశ్వర్లు మెమోరియల్ ట్రస్ట్, రేపల్లె 2013 577 600.00
23740 నాటకాలు. 1486 Major Telugu Playwrights And Their Representative Plays M.N. Sarma 24 10.00
23741 నాటకాలు. 1487 Rasaramya Radio Plays K Chiranjeevi Prachee Publications, Hyderabad 2003 112 120.00
23742 నాటకాలు. 1488 Kanyasulkam by Gurazada AppaRao Abburi Ramakrishna Rao Natya Vidyalaya Repertory, Hyd 1966 20 10.00
23743 నాటకాలు. 1489 The Das'arupaka of Dhananjaya Wasudev Laxman Sastri Pandurang Jawaji, Bombay 1927 122 0.25
23744 నాటకాలు. 1490 ఆంధ్ర నాటక కళ శిష్టా రామకృష్ణశాస్త్రి మద్రాసు విశ్వకళాపరిషత్తు, చెన్నై ... 448 25.00
23745 నాటకాలు. 1491 A Critical Study of The Prataparudriya Ramavarapu Sarat Babu Sonty Publications, Visakhapatnam 243 30.00
23746 నాటకాలు. 1492 Bellary Raghava Thimmanacherla Raghavendra Rao Raghava Memorial Association, Bellary 2006 26 35.00
23747 నాటకాలు. 1493 Telugu Drama And Social Awareness S. Gangappa Sasi Prachuranalu, Guntur 2005 136 100.00
23748 నాటకాలు. 1494 గలీలియో బెర్‌టోల్డ్ బ్రెస్ట్, వి.యన్. శర్మ సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ ... 180 7.00
23749 నాటకాలు. 1495 ప్రసిద్ధ తెలుగు హాస్య నాటికలు వల్లూరు శివప్రసాద్, గంగోత్రిసాయి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 861 600.00
23750 దళిత సాహిత్యం. 1 దళిత సాహిత్య సౌందర్యతత్వం కొలకలూరి మధుజ్యోతి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ 2010 142 40.00
23751 దళిత సాహిత్యం. 2 దళిత సాహిత్య చరిత్ర పిల్లి శాంసన్ స్వీయ ప్రచురణ, గుంటూరు 2000 275 80.00
23752 దళిత సాహిత్యం. 3 దళిత సాహిత్యవాదం-జాషువ కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1994 81 15.00
23753 దళిత సాహిత్యం. 4 దళిత సాహిత్య నేపథ్యం ఎస్వీ సత్యనారాయణ ఆం.ప్ర. అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1997 44 10.00
23754 దళిత సాహిత్యం. 5 దళిత సాహిత్యం కలేకూరి ప్రసాద్ నాగార్జున ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 2000 20 4.00
23755 దళిత సాహిత్యం. 6 ఆధునిక సాహిత్యం-దళిత స్పృహ ... యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, సికింద్రాబాద్ 1994 56 10.00
23756 దళిత సాహిత్యం. 7 నల్లపొద్దు (దళిత స్త్రీల సాహిత్యం) గోగు శ్యామల హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2003 396 50.00
23757 దళిత సాహిత్యం. 8 దళితసాహిత్యతత్వం సాహిత్య విమర్శ శిఖామణి లటరరీ సర్కిల్ ప్రచురణ, తెనాలి 1998 90 25.00
23758 దళిత సాహిత్యం. 9 దళిత కథామంజరి బి.వి.యస్. మూర్తి బులుసు హేమలత, రాజమండ్రి 2002 118 40.00
23759 దళిత సాహిత్యం. 10 దళిత రాజకీయాలు కాత్యాయని హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2004 87 10.00
23760 దళిత సాహిత్యం. 11 దళితులు భారతదేశపు అంటరానివారిపై జరిగే కులహింస హ్యూమన్ రైట్స్ నివేదిక సాక్షి, హ్యూమన్ రైట్స్ వాచ్, ఎ.పి. ప్రచురణ 1999 195 60.00
23761 దళిత సాహిత్యం. 12 దళితశక్తి తెన్నేటి జయరాజు ల్యాబ్ టు ల్యాండ్ సిరీస్ 1994 162 30.00
23762 దళిత సాహిత్యం. 13 దళిత దశాబ్దం దేవరపల్లి మస్తాన్‌రావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1997 185 35.00
23763 దళిత సాహిత్యం. 14 నాటి రాజ్యపాలకులు నేటి దళితులా? దోనేపూడి సుదర్శనం దళిత ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1990 56 10.00
23764 దళిత సాహిత్యం. 15 నాటి రాజ్యపాలకులు నేటి దళితులా? దోనేపూడి సుదర్శనం దళిత ఓపెన్ యూనివర్సిటీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1990 104 10.00
23765 దళిత సాహిత్యం. 16 భారతదేశంలో షెడ్యూల్డు కులాలు, జాతులు తరిమెల నాగిరెడ్డి జనశక్తి ప్రచురణలు 1991 24 1.00
23766 దళిత సాహిత్యం. 17 బి.సి.ల సామాజిక చరిత్ర-సాహిత్యం కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1996 20 4.00
23767 దళిత సాహిత్యం. 18 కులం పునాదులు కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1994 114 40.00
23768 దళిత సాహిత్యం. 19 కులం వర్గం బొజ్జా తారకం హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1996 87 12.00
23769 దళిత సాహిత్యం. 20 భారతీయ సంస్కృతిలో కుల ప్రభావం భూక్యా చినవెంకటేశ్వర్లు పూజా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1998 32 11.00
23770 దళిత సాహిత్యం. 21 ఆంధ్రప్రదేశ్ దళితులు కలేకూరి ప్రసాద్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2001 72 20.00
23771 దళిత సాహిత్యం. 22 భారతదేశంలో కుల సమస్య-భిన్నధోరణులు వేములపల్లి వెంకట్రామయ్య ప్రజాపంథా ప్రచురణలు 1992 176 10.00
23772 దళిత సాహిత్యం. 23 వర్ణవ్యవస్థ సి.వి. ప్రగతి సాహితి సమితి, విజయవాడ 1979 175 8.00
23773 దళిత సాహిత్యం. 24 దళితవాద వివాదాలు ఎస్వీ సత్యనారాయణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 261 100.00
23774 దళిత సాహిత్యం. 25 పురాణాలు-కుల వ్యవస్థ విజయభారతి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2003 37 10.00
23775 దళిత సాహిత్యం. 26 ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కులవివక్షపై పోరాటం పి. సాయినాథ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం, హైదరాబాద్ 1999 29 5.00
23776 దళిత సాహిత్యం. 27 కులనిర్మూలన బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1994 93 12.00
23777 దళిత సాహిత్యం. 28 డా. అంబేద్కర్ ముఖ్యోపన్యాసాలు బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ సుందరం పబ్లికేషన్స్, రేపల్లె 1976 108 2.00
23778 దళిత సాహిత్యం. 29 అస్పృశ్యతకు చరమగీతం ప్రణవ జనసందేశ్, హైదరాబాద్ 2002 32 4.00
23779 దళిత సాహిత్యం. 30 హరిజనులు-వారి పుట్టుపూర్వోత్తరాలు గోవాడ నిరీక్షణరావు భాగ్యనగర్ ప్రచురణలు, మచిలీపట్టణం 1985 205 25.00
23780 దళిత సాహిత్యం. 31 మాదిగ దండోరా కృపాకర్ మాదిగ దండోరా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2001 37 10.00
23781 దళిత సాహిత్యం. 32 మాల-మాదిగల ప్రాచీన చరిత్ర బొనిగల రామారావు నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 140 20.00
23782 దళిత సాహిత్యం. 33 మాల-మాదిగల ప్రాచీన చరిత్ర బొనిగల రామారావు నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 40 10.00
23783 దళిత సాహిత్యం. 34 కుల రహిత సమాజం-దేశ సమైక్యత సమత అండ్ ఝాన్సీ సమతా సమాజ్ పబ్లికేషన్స్ 1975 88 5.00
23784 దళిత సాహిత్యం. 35 దళిత దైవశాస్త్రము (వేదాంతము) ఎం.ఇ. ప్రభాకర్ రూరల్ ఇనిస్ట్యూట్ ఎడ్యుకేషన్, గుంటూరు 1988 34 10.00
23785 దళిత సాహిత్యం. 36 అంటరానితనం పెరియార్ దళిత స్త్రీ సాహిత్య పరిషత్, విజయవాడ 1993 20 2.00
23786 దళిత సాహిత్యం. 37 ఆధునిక యుగంలో కులవ్యవస్థ సి.వి. ప్రగతి సాహితి సమితి, విజయవాడ 1982 211 8.00
23787 దళిత సాహిత్యం. 38 దళితుల చరిత్ర కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1991 84 8.00
23788 దళిత సాహిత్యం. 39 దళితుల చరిత్ర రెండవ భాగం కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1996 88 10.00
23789 దళిత సాహిత్యం. 40 దళితుల చరిత్ర కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1999 180 50.00
23790 దళిత సాహిత్యం. 41 దళితుల చరిత్ర-సంస్కృతి పిల్లి శాంసన్ దళిత సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం, గుంటూరు 1992 104 10.00
23791 దళిత సాహిత్యం. 42 అస్పృశ్యతా నివారణ ... పబ్లికేషన్స్ డివిజన్ 1956 44 0.25
23792 దళిత సాహిత్యం. 43 అస్పృశ్యు లెవరు ? బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ అంబేద్కర్ మెమోరియల్ సొసైటీ, హైదరాబాద్ ... 163 10.00
23793 దళిత సాహిత్యం. 44 అస్పృశ్యు లెవరు ? తప్పెవరిది ? తెరేసా దేవదానం ... 1980 134 10.00
23794 దళిత సాహిత్యం. 45 అస్పృశ్యులంటే ఎవరు ? ఊటుకూరి నరసింహారావు ఆంధ్ర హరిజన సేవక సంఘము, గుంటూరు 1957 23 1.00
23795 దళిత సాహిత్యం. 46 అస్పృశ్యత ఒక మహాపాపము వియోగిహరి హరిజన సేవక్ సంఘము, హైదరాబాద్ ... 20 0.12
23796 దళిత సాహిత్యం. 47 అంబేద్కరిజం బి.ఆర్.అంబేడ్కర్ దళిత స్త్రీ సాహిత్య పరిషత్, విజయవాడ 2000 77 35.00
23797 దళిత సాహిత్యం. 48 మన తత్వం కంచ ఐలయ్య హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2003 64 15.00
23798 దళిత సాహిత్యం. 49 నేను హిందువు నెట్లయిత ? కంచ ఐలయ్య హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2000 156 40.00
23799 దళిత సాహిత్యం. 50 ఐలయ్య లీల ఎం.వి.ఆర్. శాస్త్రి నవోదయ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 24 5.00
23800 దళిత సాహిత్యం. 51 చరిత్ర పేరుతో ఫిక్షన్ ఆర్. మోహన్ బందగీ ప్రచురణలు ... 18 5.00
23801 దళిత సాహిత్యం. 52 దళితుల అసలు జాతి నాగులు భూవతి నారాయణమూర్తి తెలుగు ప్రజాసమితి 1995 126 10.00
23802 దళిత సాహిత్యం. 53 వర్ణాశ్రమ విప్లవము ... శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి ... 52 0.60
23803 దళిత సాహిత్యం. 54 వర్గీకరణీయం ఎండ్లూరి సుధాకర్ మానస & మనోజ్ఞ ప్రచురణలు, రాజమండ్రి 2004 40 20.00
23804 దళిత సాహిత్యం. 55 దళిత గీతాలు రెండవ భాగం జయధీర్ తిరుమలరావు సాహితీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 1993 136 15.00
23805 దళిత సాహిత్యం. 56 A National Penitence Mahant Mahabir Dass Publications Division, Govt. India 1976 55 3.00
23806 దళిత సాహిత్యం. 57 Journey Towards Dalit Dignity Katti Padma Rao The All India Telugu Bahujan Welfare 1999 256 150.00
23807 దళిత సాహిత్యం. 58 Rightful Place for Harijans 24 1.00
23808 దళిత సాహిత్యం. 59 Caste and Alternative Katti Padma Rao Lokayatha Prachuranalu 1998 162 50.00
23809 దళిత సాహిత్యం. 60 Scheduled Castes Stabbed B.S. Bangariah Mana Literature Society, Nellore 98 15.00
23810 దళిత సాహిత్యం. 61 Scheduled Castes-Search for an Identity B.S. Bangariah Author, Nellore 120 20.00
23811 దళిత సాహిత్యం. 62 Karamchedu July 17, 1985 Salaha, Hyderabad 1985 33 4.00
23812 దళిత సాహిత్యం. 63 Talisman Meenakandasamy Mandira Senior Samya, Kolkata 2003 185 200.00
23813 దళిత సాహిత్యం. 64 దళితు లెవరు ? జాషువ రచయిత, గుంటూరు 2001 21 10.00
23814 దళిత సాహిత్యం. 65 చార్వాక దర్శనం కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1995 188 20.00
23815 స్త్రీ-సాహిత్యం. 1 భారతదేశంలో స్త్రీ విముక్తి కనక ముఖర్జీ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 100 35.00
23816 స్త్రీ-సాహిత్యం. 1 తెలుగునాట మహిళల ఉద్యమం-విమర్శనాత్మక అంచనా కాత్యాయనీ విద్మహే సాహిత్య అకాదెమీ, న్యూఢిల్లీ 2009 191 125.00
23817 స్త్రీ-సాహిత్యం. 2 యుగయుగాల్లో భారతీయ మహిళ జె. వరలక్షి నాట్యకళ ప్రెస్, హైదరాబాద్ 1977 436 65.00
23818 స్త్రీ-సాహిత్యం. 3 భారతీయ సంస్కృతిలో స్త్రీ కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 1993 295 70.00
23819 స్త్రీ-సాహిత్యం. 4 జ్ఞానం అందరిదీ నల్లూరి రుక్మిణి విప్లవ రచయితల సంఘం, ఆంధ్రప్రదేశ్ 2002 120 30.00
23820 స్త్రీ-సాహిత్యం. 5 కఠోర షడ్జమాలు వసంత కన్నబిరాన్ పర్‌స్పెక్టివ్స్, హైదరాబాద్ 1996 167 35.00
23821 స్త్రీ-సాహిత్యం. 6 స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 50 వసంతాలు గడిచినా అతివలకు అగచాట్లే మిగిలాయి మోటూరు ఉదయం మహిళాభ్యుదయ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1998 305 15.00
23822 స్త్రీ-సాహిత్యం. 7 స్త్రీ విముక్తి ఉద్యమం నాడు-నేడు-రేపు పరకాల పట్టాభి రామారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య, విజయవాడ 2001 90 20.00
23823 స్త్రీ-సాహిత్యం. 8 సామాజిక పరిణామంలో స్త్రీ డి.బి.ఎస్.ఆర్.సిహెచ్. మూర్తి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1992 150 10.00
23824 స్త్రీ-సాహిత్యం. 9 స్త్రీవాద వివాదాలు ఎస్వీ సత్యనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1997 150 25.00
23825 స్త్రీ-సాహిత్యం. 10 స్త్రీ శక్తి కె. నిర్మల సెంటర్ ఫర్ క్రియేటివ్ ఆర్ట్స్, సికింద్రాబాద్ 2002 136 60.00
23826 స్త్రీ-సాహిత్యం. 11 నూరేళ్లపంట జె. సూర్యనారాయణ రచయిత, హైదరాబాద్ 1995 192 40.00
23827 స్త్రీ-సాహిత్యం. 12 మాయాబజారులో మహిళ పి.వి.వి.యస్.మూర్తి విజయవాడ కన్స్యూమర్ అసిస్టెన్స్ సొసైటి 1996 56 2.00
23828 స్త్రీ-సాహిత్యం. 13 వేశ్యావృత్తిలోని మహిళల, పిల్లలపై సామాజిక హింసాప్రవృత్తి ... జాతీయ మహిళా కమీషన్ భారత ప్రభుత్వం 1996 84 10.00
23829 స్త్రీ-సాహిత్యం. 14 దేవదాసీ వ్యవస్థ వకుళాభరణం లలిత, మల్కాపల్లి ప్రమీలా రెడ్డి అస్మిత, హైదరాబాద్ 2007 423 150.00
23830 స్త్రీ-సాహిత్యం. 15 జోగినీ వ్యవస్థ వకుళాభరణం లలిత జనచైతన్య వేదిక, ఆంధ్రప్రదేశ్ కమిటి 2007 279 75.00
23831 స్త్రీ-సాహిత్యం. 16 సామాజిక పరిణామంలో స్త్రీ డి.బి.ఎస్.ఆర్.సిహెచ్. మూర్తి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1995 120 15.00
23832 స్త్రీ-సాహిత్యం. 17 మహిళల బాధామయ జీవిత గుండె చప్పుళ్ళు మోటూరు ఉదయం మహిళాభ్యుదయ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1997 193 20.00
23833 స్త్రీ-సాహిత్యం. 18 పారిస్ కమ్యూస్‌లో మహిళల పాత్ర లీలా సుందరయ్య ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1978 23 10.00
23834 స్త్రీ-సాహిత్యం. 19 మతం గుప్పిట్లో మహిళ కొల్లా వెంకటేశ్వర్లు ప్రకాశం జిల్లా నాస్తిక సమాజ ప్రచురణలు 1981 63 1.50
23835 స్త్రీ-సాహిత్యం. 20 మతాలు-మహిళలు చిన్నయసూరి ప్రజా చైతన్య వేదిక, గుంటూరు ... 90 10.00
23836 స్త్రీ-సాహిత్యం. 21 స్త్రీ టి. జాకబ్ సువర్ణరాజు రచయిత, గుంటూరు 1995 60 10.00
23837 స్త్రీ-సాహిత్యం. 22 భర్తను లొంగదీసుకోవడము ఏలా ? పరిమళా సోమేశ్వర్ మనోజ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1971 84 3.00
23838 స్త్రీ-సాహిత్యం. 23 ఆధునిక సమాజంలో స్త్రీ ... నవభారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 36 1.50
23839 స్త్రీ-సాహిత్యం. 24 తుషార గూటూరి వెంకటేశ్వరరావు యెర్నేని పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 30 10.00
23840 స్త్రీ-సాహిత్యం. 25 ఆటవిక దశలో ఆడది కొడవటిగంటి కుటుంబరావు సమత, విజయవాడ 1977 39 1.25
23841 స్త్రీ-సాహిత్యం. 26 శూద్రులు-స్త్రీలు - పాలకవర్గాలు రామమనోహరలోహియా లోహియా స్మారక ప్రచురణలు, విజయవాడ 1967 40 1.00
23842 స్త్రీ-సాహిత్యం. 27 స్త్రీ స్వాతంత్ర్యం మొదటి భాగం & అనుబంధం తుమ్మల గోపాలకృష్ణయ్య రచయిత, విజయవాడ 1997 80 20.00
23843 స్త్రీ-సాహిత్యం. 28 ఆదర్శదీపాలు మోటూరు ఉదయం ... ... 28 1.00
23844 స్త్రీ-సాహిత్యం. 29 మార్గాన్వేషణలో మహిళా సంఘాలు ... మహిళా స్రవంతి ప్రచురణ 1987 23 1.00
23845 స్త్రీ-సాహిత్యం. 30 ఆంధ్రనారి కె. లక్ష్మీరఘురాయ్ ... 1947 72 2.00
23846 స్త్రీ-సాహిత్యం. 31 సమాజంలో స్త్రీ తాళ్లూరి మనవాళ్ల సూరి తూర్పురేఖ దినపత్రిక కార్యాలయం, కాకినాడ 1990 56 10.00
23847 స్త్రీ-సాహిత్యం. 32 మహిళల పరిస్థితి నాడు-నేడు ప్రగతి ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం, హైదరాబాద్ 1991 120 6.00
23848 స్త్రీ-సాహిత్యం. 33 మహిళలపై మారణహోమం అంతమయ్యేదెప్పుడు? మోటూరు ఉదయం మహిళాభ్యుదయ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1998 177 10.00
23849 స్త్రీ-సాహిత్యం. 34 విష సంస్కృతిలో స్త్రీ ... ... ... 156 2.00
23850 స్త్రీ-సాహిత్యం. 35 మహిళలకు మధురజీవనం మాలతీ చందూర్ కమలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 159 2.50
23851 స్త్రీ-సాహిత్యం. 36 జీవన సామరస్యము ఇల్లిందల సరస్వతీ దేవి యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్నం 1962 204 10.00
23852 స్త్రీ-సాహిత్యం. 37 అందుబాటులో అందం-ఆరోగ్యం సాయి-ప్రసాద్ సాయిరామ్ పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1994 92 14.00
23853 స్త్రీ-సాహిత్యం. 38 ప్రియ జనని రావూరు వెంకట సత్యనారాయణరావు భాషా కుటీరం, హైదరాబాద్ 1980 141 6.00
23854 స్త్రీ-సాహిత్యం. 39 కుజగ్రహము శ్రీరామకవచం వేంకటేశ్వరశర్మ రచయిత, చుండూరు 1971 130 4.00
23855 స్త్రీ-సాహిత్యం. 40 భారతీయ మహిళ వివేకానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మదరాసు 1976 86 2.00
23856 స్త్రీ-సాహిత్యం. 41 స్త్రీ శక్తి వినోబా సర్వసేవా సంఘ ప్రచురణ 1961 192 1.25
23857 స్త్రీ-సాహిత్యం. 42 స్త్రీ ధర్మ ప్రదీపిక మహాత్మ గాంధీ ది ఓరియంట్ పబ్లిషిఙ్ కంపెనీ, మద్రాసు 1956 228 10.00
23858 స్త్రీ-సాహిత్యం. 43 గృహస్థాశ్రమములో ఎలా ఉండాలి ? స్వామి రామసుఖదాస్ గీతా ప్రెస్ గోరఖ్‌పూర్ 2010 128 8.00
23859 స్త్రీ-సాహిత్యం. 44 స్త్రీల సమస్యలు ఫెమినిష్టు ఉద్యమాలుసమానతా నువ్వెక్కడ ?మూఢనమ్మకాలు నశించేదెలా ? మల్లాది సుబ్బమ్మ స్త్రీ విమోచన శిక్షణా కేంద్రం, హైదరాబాద్ 1993 122 10.00
23860 స్త్రీ-సాహిత్యం. 45 లైంగిక విప్లవం మల్లాది సుబ్బమ్మ మల్లాది పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1989 27 4.00
23861 స్త్రీ-సాహిత్యం. 46 హైందవం - స్త్రీలు మల్లాది సుబ్బమ్మ మల్లాది పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1986 244 25.00
23862 స్త్రీ-సాహిత్యం. 47 బంగారు సంకెళ్ళు మల్లాది సుబ్బమ్మ ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1984 86 10.00
23863 స్త్రీ-సాహిత్యం. 48 ఆధునికస్త్రీ మల్లాది వెంకటసుబ్బమ్మ ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1980 208 12.00
23864 స్త్రీ-సాహిత్యం. 49 భారతనారి ఆదర్శం యమ్.యన్. రాయ్ ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1984 57 10.00
23865 స్త్రీ-సాహిత్యం. 50 మహిళా దశాబ్దము మల్లాది సుబ్బమ్మ ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1983 82 7.50
23866 స్త్రీ-సాహిత్యం. 51 భవిష్యత్ మహిళ మల్లాది సుబ్బమ్మ మహిళాభ్యుదయ సంస్థ, హైదరాబాద్ 1993 136 15.00
23867 స్త్రీ-సాహిత్యం. 52 మహిళా అభ్యుదయము మల్లాది సుబ్బమ్మ ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1983 169 15.00
23868 స్త్రీ-సాహిత్యం. 53 ఓ మహిళా ముందుకు సాగిపో మల్లాది సుబ్బమ్మ ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1982 145 7.00
23869 స్త్రీ-సాహిత్యం. 54 పాఠశాల ప్రణాళికలో మహిళాధ్యయనం వి. కేటేశ్వరమ్మ రచయిత, విజయవాడ 1990 77 15.00
23870 స్త్రీ-సాహిత్యం. 55 భారత స్త్రీ... నాటి నుండి నేటివరకు వి. కేటేశ్వరమ్మ రచయిత, విజయవాడ 1988 142 20.00
23871 స్త్రీ-సాహిత్యం. 56 మేల్కొంది మహిళా లోకం-సాగించింది వీరోచిత పోరాటం వి. కేటేశ్వరమ్మ రచయిత, విజయవాడ 1996 236 95.00
23872 స్త్రీ-సాహిత్యం. 57 మన సమాజం-స్త్రీలు వి. కేటేశ్వరమ్మ రచయిత, విజయవాడ 1989 158 30.00
23873 స్త్రీ-సాహిత్యం. 58 ప్రమదల ప్రగతికి సోపానాలు వి. కేటేశ్వరమ్మ రచయిత, విజయవాడ 1988 102 12.00
23874 స్త్రీ-సాహిత్యం. 59 భారత స్వాతంత్ర్య సమరం-ఆంధ్ర మహిళల మహోజ్వల పాత్ర వి. కేటేశ్వరమ్మ రచయిత, విజయవాడ 2001 316 100.00
23875 స్త్రీ-సాహిత్యం. 60 భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం ముస్లిం మహిళలు సయ్యద్ నశీర్ అహమ్మద్ తెలుగు పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 296 160.00
23876 స్త్రీ-సాహిత్యం. 61 మాతా పుత్రికల జ్ఞాన చర్చ శ్రీరాం ఆర్య గాయత్రీ ఆశ్రమము, సికింద్రాబాద్ 1991 104 6.00
23877 స్త్రీ-సాహిత్యం. 62 గృహస్థ ధర్మము చిన్మయ రామదాసు రచయిత, ఆకునూరు 1993 150 6.00
23878 స్త్రీ-సాహిత్యం. 63 ఆర్యచరిత్ర రత్నావళి గర్భిణీహితచర్య వావిలికొలను సుబ్బరాయ విరచితము శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1957 110 3.00
23879 స్త్రీ-సాహిత్యం. 64 ఆర్యగృహిణి మదన మోహన విద్యాసాగర్ ఆర్యసమాజము, కూచిపూడి 1960 99 4.00
23880 స్త్రీ-సాహిత్యం. 65 ఆర్య చరిత్ర రత్నావళి సతీహితచర్య వావిలికొలను సుబ్బరాయ విరచితము శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజము, తెనాలి 1955 90 0.14
23881 స్త్రీ-సాహిత్యం. 66 స్త్రీ సమస్యలు-పరిచయం దొమితిల బారియోస్ ది చుంగార హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1984 22 1.00
23882 స్త్రీ-సాహిత్యం. 67 సమస్యల పరిష్కారానికి మహిళలంతా సమక్యంగా ఉద్యమించాలి సుశీలాగోపాలన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సంఘం 1987 29 0.50
23883 స్త్రీ-సాహిత్యం. 68 మానవ ప్రవృత్తి విప్లవ కార్యాచరణ ఫెమినిస్టు రాజకీయాలు కల్పన కన్నబిరాన్, ఓల్గా, వసంత కన్నబిరాన్ ఫెమినిస్టు స్టడీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 1993 26 3.00
23884 స్త్రీ-సాహిత్యం. 69 అనుభవంలో అంధవిశ్వాసాలు వితంతు పునర్వివాహోద్యమం కందుకూరి వీరేశలింగం ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 69 15.00
23885 స్త్రీ-సాహిత్యం. 70 వీరేశలింగం దృష్టిలో - స్త్రీ జి. వెంకటసుబ్బయ్య మహిళోదయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 59 2.00
23886 స్త్రీ-సాహిత్యం. 71 చీకటి బ్రతుకు శ్రీనివాసరాయ్ వెన్నమనేని ఆర్యప్రతినిధిసభ ఆంధ్రప్రదేశ్, హైదరాబాద్ 1989 26 4.00
23887 స్త్రీ-సాహిత్యం. 72 స్వాతంత్ర్య సమరంలో ఆంధ్ర మహిళల మహోన్నత పాత్ర మోటూరు ఉదయం మహిళాభ్యుదయ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1996 60 8.00
23888 స్త్రీ-సాహిత్యం. 73 మాకు గోడలు లేవు ఫెమినిజం ఫెమినిస్టు స్టడీ సర్కిల్, హైదరాబాద్ 1989 88 10.00
23889 స్త్రీ-సాహిత్యం. 74 మార్క్సిజము-ఫెమినిజము ... ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం, హైదరాబాద్ 1993 40 3.00
23890 స్త్రీ-సాహిత్యం. 75 మహిళావిముక్తి-కమ్యూనిస్టు దృక్పథం ... ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం, హైదరాబాద్ 1993 124 8.00
23891 స్త్రీ-సాహిత్యం. 76 కమ్యూనిజం-మహిళలు విమలా ఫరూకీ, రేణూ చక్రవర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ కమ్యూనిస్టు సమితి, హైదరాబాద్ ... 40 0.75
23892 స్త్రీ-సాహిత్యం. 77 సంపూర్ణ మద్య నిషేధోద్యమ చరిత్ర మహిళల పాత్ర మల్లాది సుబ్బమ్మ ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యనిషేధ సమితి, హైదరాబాద్ 1996 51 10.00
23893 స్త్రీ-సాహిత్యం. 78 మహిళల్లో మానసిక రుగ్మతలు సి.ఆర్. చంద్రశేఖర్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 32 3.50
23894 స్త్రీ-సాహిత్యం. 79 మహిళల్లో మానసిక సమస్యలు సి.ఆర్. చంద్రశేఖర్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 42 6.00
23895 స్త్రీ-సాహిత్యం. 80 మహిళా విముక్తి-వర్గ దృక్పథం రజనీ దేశాయ్ రిసెర్చ్ యూనిట్ ఫర్ పొలిటకల్ ఎకానమీ, హైదరాబాద్ ... 24 4.00
23896 స్త్రీ-సాహిత్యం. 81 కుటుంబహింస నుండి మహిళల రక్షణ చట్టం-2005 ... దళిత స్త్రీ శక్తి, హైదరాబాద్ 2005 34 20.00
23897 స్త్రీ-సాహిత్యం. 82 మహిళలు-హింస అఖిల భారత ప్రజాతంత్ర మహిళా సంఘం ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 42 10.00
23898 స్త్రీ-సాహిత్యం. 83 మహిళల శాసనపరమైన హక్కులు ... తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాద్ ... 216 15.00
23899 స్త్రీ-సాహిత్యం. 84 వివాహము, విడాకుల చట్టములు ఎ.ఎస్. నటరాజన్ బాలాజీ పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1986 200 12.75
23900 స్త్రీ-సాహిత్యం. 85 మహిళలు-చట్టాలు సెక్షన్లు-శిక్షలు మోటూరు ఉదయం మహిళాభ్యుదయ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1994 153 20.00
23901 స్త్రీ-సాహిత్యం. 86 మానవ హక్కులు-మహిళల హక్కులు ఆచారాలు - అపచారాలు వసంత కన్నబిరాన్ అస్మిత, హైదరాబాద్ 2004 67 25.00
23902 స్త్రీ-సాహిత్యం. 87 స్త్రీలు-ప్రాతినిధ్యం ... అన్వేషి ప్రచురణలు 2003 106 20.00
23903 స్త్రీ-సాహిత్యం. 88 దుశ్శాసనాలు నందితా హక్సర్ మానవి ప్రచురణలు 1991 108 20.00
23904 స్త్రీ-సాహిత్యం. 89 లైంగిక దాడి ఓ సామాజిక సమస్య... పొదిల శంకర పిచ్చయ్య ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయం 2013 82 20.00
23905 స్త్రీ-సాహిత్యం. 90 వెలుగుబాటలో సోవియట్ మహిళ శ్రీరాజ్యంసిన్హా మామిడిపూడి వెంకటరంగయ్య ఫౌండేషన్ 1984 126 10.00
23906 స్త్రీ-సాహిత్యం. 91 స్త్రీలలో విప్లవ కృషి డేలియా డేవిన్ మహిళామార్గం ప్రచురణలు 2000 196 30.00
23907 స్త్రీ-సాహిత్యం. 92 విశ్వాసియైన స్త్రీ డేజీ వాష్‌బార్న్ ఆస్‌బార్న్ ఫ్రాంక్జీన్ వరల్డ్ ఔట్‌రీచ్ 1992 210 25.00
23908 స్త్రీ-సాహిత్యం. 93 స్త్రీలను హింసించ వద్దు అని క్రైస్తవ సంఘముల ఉద్ఘాటన ... ది లూథరన్ వరల్డ్ ఫెడరేషన్ 2001 64 20.00
23909 స్త్రీ-సాహిత్యం. 94 ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా శిశు ప్రత్యేక సంచిక ఫణికుమార్ సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖ, హైదరాబాద్ 2001 116 50.00
23910 స్త్రీ-సాహిత్యం. 95 బహుముఖీన... ... ప్రియదర్శిని ప్రచురణలు 2006 124 54.00
23911 స్త్రీ-సాహిత్యం. 96 స్త్రీ-పురుష అసమానతా సమస్యలు కె.యస్.రెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 542 250.00
23912 స్త్రీ-సాహిత్యం. 97 మన ఆడపిల్లలు న్యాయ అన్వేషణలో ఉన్నారు జాగోరి మహిళల శిక్షణ మరియు కమ్యూనికేషన్ కేంద్రం 1992 32 15.00
23913 స్త్రీ-సాహిత్యం. 98 మహిళా సాధికారతకు రచనలు శిక్షణ శిబరం నివేదిక ... కౌలా ఎండోమెంట్ లైబ్రరీ ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీస్, గుంటూరు 2002 38 50.00
23914 స్త్రీ-సాహిత్యం. 99 Women ... The Lutheran World Federation 1991 97 25.00
23915 స్త్రీ-సాహిత్యం. 100 Women ... The Lutheran World Federation 1992 62 25.00
23916 స్త్రీ-సాహిత్యం. 101 Gender Laws in Democratic Polity 29 & 30 March 2005 A. Krishna Kumari Dr Mcr Human Resource Development, Hyd 2005 67 100.00
23917 స్త్రీ-సాహిత్యం. 102 May You Be the Mother of a Hundred Sons Elisabeth Bumiller Penguin Books 1991 306 75.00
23918 స్త్రీ-సాహిత్యం. 103 Profiles of Women Problems and Challenges V. Shanatharam Jayamatha Institute Press, Nalanchira 1993 224 120.00
23919 స్త్రీ-సాహిత్యం. 104 Indian Women Devaki Jain Publications Division, Govt. India 1975 312 60.00
23920 స్త్రీ-సాహిత్యం. 105 The Educated Woman in Indian Society Today Tata McGraw-Hill Publishing 1971 287 100.00
23921 స్త్రీ-సాహిత్యం. 106 Woman in Indian Culture Katti Padma Rao The Gurukul Luthern Theological College 1999 144 100.00
23922 స్త్రీ-సాహిత్యం. 107 The Kalyana-Kalpataru Woman Number Keshoram Aggarwal Gita Press, Gorakhpur 1995 380 50.00
23923 స్త్రీ-సాహిత్యం. 108 Building Women's Capacities Ranjani K. Murthy Sage Publications, New Delhi 2001 383 200.00
23924 స్త్రీ-సాహిత్యం. 109 What is Patriarchy? Kamla Bhasin Kali for Women, New Delhi 1993 41 20.00
23925 స్త్రీ-సాహిత్యం. 110 Dissent, Protest & Movement Against Patriarchy P. Ramalakshmi 28 1.00
23926 స్త్రీ-సాహిత్యం. 111 Women in the Sacred Laws Shakuntala Rao Shastri Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1960 189 6.50
23927 స్త్రీ-సాహిత్యం. 112 Women in the Vedic Age Shakuntala Rao Shastri Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1960 190 3.00
23928 స్త్రీ-సాహిత్యం. 113 Women in India Mrs. Mithan J. Lam. The All India Womens Conference, New Delhi 40 3.00
23929 స్త్రీ-సాహిత్యం. 114 The Rise & Fall of Hindu Woman B.R. Ambedkar Bheem Patrika Publication, Jullundur 1980 30 2.00
23930 స్త్రీ-సాహిత్యం. 115 Advice to Women Sri Swami Sivananda The Sivananda Publication League 1947 82 12.00
23931 స్త్రీ-సాహిత్యం. 116 Century of Struggle Eleanor Flexner Ballantine Books 1959 337 20.00
23932 స్త్రీ-సాహిత్యం. 117 The Bible's Legacy for Womanhood Edith Deen Spire Books, New Jarsey 1976 252 50.00
23933 స్త్రీ-సాహిత్యం. 118 Equal rights in practice Panorama 1986 61 20.00
23934 స్త్రీ-సాహిత్యం. 119 Rights for Daughters N.K. Acharya Author, Hyd 1983 101 20.00
23935 స్త్రీ-సాహిత్యం. 120 assignment children P. E. Mandi Assignment Children UNICEF, Suisse 1981 224 50.00
23936 స్త్రీ-సాహిత్యం. 121 The Exploring Child Ruth Kohn Orient Longman 1993 196 25.00
23937 స్త్రీ-సాహిత్యం. 122 The Feeding and Care of Infants and Young Children Shanti Ghosh Voluntary Health Association of India 1992 225 200.00
23938 స్త్రీ-సాహిత్యం. 123 Women and Jainism Acharya Nagarjuna University 2012 32 10.00
23939 స్త్రీ-సాహిత్యం. 124 Indian Women Myth and Realilty Jasodhara Bagchi Sangam Books 1997 192 150.00
23940 స్త్రీ-సాహిత్యం. 125 Woman An Intimate Geography Natalie Angier A Peter Davison Book, New York 1999 398 250.00
23941 స్త్రీ-సాహిత్యం. 126 Women in Ancient India Moral and Literary Studies Clarisse Bader Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi 1964 338 20.00
23942 స్త్రీ-సాహిత్యం. 127 జండర్ స్పృహ కాత్యాయనీ విద్మహే యూనివర్సిటీ ఆర్ట్స్ & సైన్స్ కళాశాల, వలంగల్లు 2005 491 80.00
23943 స్త్రీ-సాహిత్యం. 128 జండర్ సమానత దిశగా... సమాజం-సాహిత్యం కాత్యాయనీ విద్మహే స్త్రీ జనాభ్యుదయ అధ్యయన సంస్థ, వరంగల్లు 2007 167 70.00
23944 స్త్రీ-సాహిత్యం. 129 ప్రపంచీకరణ పరిణామాలు, ప్రభావాలు మహిళల జీవితం కాత్యాయనీ విద్మహే స్త్రీ జనాభ్యుదయ అధ్యయన సంస్థ, వరంగల్లు 2007 148 60.00
23945 స్త్రీ-సాహిత్యం. 130 మహిళా సాధికారతకు-సవాళ్ళు కాత్యాయనీ విద్మహే స్త్రీ జనాభ్యుదయ అధ్యయన సంస్థ, వరంగల్లు 2012 172 120.00
23946 స్త్రీ-సాహిత్యం. 131 అలివేణీ ఆణిముత్యమా చింతకింది శ్రీనివాసరావు విశాఖ సంస్కృతి ప్రచురణలు 2012 158 125.00
23947 స్త్రీ-సాహిత్యం. 132 తెలుగు సాహిత్యం-మహిళా చైతన్య ప్రస్థానం జె. కనకదుర్గ రచయిత, ఖమ్మం 2009 174 100.00
23948 స్త్రీ-సాహిత్యం. 133 పితృస్వామ్యవ్యవస్థలో-స్త్రీ కత్తి పద్మారావు లోకాయుత ప్రచురణలు 2003 305 200.00
23949 స్త్రీ-సాహిత్యం. 134 ఆకాశంలో సగం మాది కనుపర్తి విజయ బుక్ష్ సిద్ధార్థ ప్రచురణలు, మండపేట 2011 101 70.00
23950 స్త్రీ-సాహిత్యం. 135 స్త్రీవాద తాత్వికత-ఓల్గా సాహిత్యం కిన్నెర శ్రీదేవి సంహిత పబ్లికేషన్స్, కడప 2011 240 150.00
23951 ఉమర్‌ఖయామ్. 1 మధుశాల పి.యస్. దత్తప్రసాద్ శ్రీనాథ పీఠము, గుంటూరు 1989 61 20.00
23952 ఉమర్‌ఖయామ్. 2 అమర్ ఖయామ్ జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి న్యూస్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, గుంటూరు 1987 70 16.00
23953 ఉమర్‌ఖయామ్. 3 స్వర్గావతరణమ్ బీర్నీడి విజయదత్ ... ... 40 5.00
23954 ఉమర్‌ఖయామ్. 4 మధువాణి ఎల్. మాలకొండయ్య శ్రీ ఎల్. శ్రీనివాస్, హైదరాబాద్ 1982 43 6.00
23955 ఉమర్‌ఖయామ్. 5 మధుకన్య ఉమర్ కయామ్ రూబాయతులు ఫిట్జెరాల్డ్ బాల భారతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2008 75 50.00
23956 ఉమర్‌ఖయామ్. 6 ఓమర్ ఖయామ్ శంకర శ్రీరామారావు రచయిత, ఏలూరు 1990 22 1.00
23957 ఉమర్‌ఖయామ్. 7 ఉమర్ ఖయ్యామ్ ఉమర్ అలీషా కవి శ్రీ ఉమర్ అలీషాకవి గ్రంథ ప్రచురణ ... 183 10.00
23958 ఉమర్‌ఖయామ్. 8 ఉమర్ ఖైయామ్ అమర గేయాలు ఆదిభట్ట నారాయణదాసు రచయిత, మద్రాసు 1982 58 8.00
23959 ఉమర్‌ఖయామ్. 9 ఉమర్‌ఖయ్యామ్-రుబాయత్ కంచర్ల పాండురంగశర్మ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, వినుకొండ 1991 15 5.00
23960 ఉమర్‌ఖయామ్. 10 పానశాల దువ్వూరి రామిరెడ్డి కేతిరెడ్డి విద్యాపీఠం, చెన్నై 1991 116 30.00
23961 ఉమర్‌ఖయామ్. 11 పానశాల దువ్వూరి రామిరెడ్డి వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్సు, చెన్నై ... 34 6.00
23962 ఉమర్‌ఖయామ్. 12 ఉమర్ ఖయ్యాం ఉమ్మర్ ఆలీషాకవి జ్యోతి కార్యాలయం, చెన్నై 1956 20 0.08
23963 ఉమర్‌ఖయామ్. 13 అమర కావ్యము రామచంద్ర అప్పారావు నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు, గుంటూరు ... 55 1.00
23964 ఉమర్‌ఖయామ్. 14 రుబాయ్యాత్ ఉమర్ ఖయ్యామ్ రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1958 48 1.00
23965 ఉమర్‌ఖయామ్. 15 రుబాయ్యాత్ యమ్. ఆర్. అప్పారావు ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ ప్రెస్, విశాఖపట్నం 1977 28 2.75
23966 ఉమర్‌ఖయామ్. 16 ఉమర్ ఖయ్యామ్ ఉమర్ అలీషా కవి శ్రీ సరస్వతీ ముద్రాక్షరశాల, రాజమండ్రి ... 125 2.00
23967 ఉమర్‌ఖయామ్. 17 హృదయనాదం కొడవలి సత్యనారాయణ కార్తికేయ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2010 29 30.00
23968 ఉమర్‌ఖయామ్. 18 మధుకలశము ... ... ... 49 1.00
23969 ఉమర్‌ఖయామ్. 19 ఉమర్ ఖయాం ఉవాచ కౌండిన్యస పి. రాజగోపాలరావు, కాకినాడ 1976 61 2.00
23970 ఉమర్‌ఖయామ్. 20 ఉమర్‌ఖయ్యామ్ రుబాయీలు చలం బుక్ సెంటర్, విశాఖపట్నం 1968 59 2.50
23971 ఉమర్‌ఖయామ్. 21 ఉమర్‌ఖయ్యామ్ రుబాయీలు చలం బుక్ సెంటర్, విశాఖపట్నం 1960 112 4.00
23972 ఉమర్‌ఖయామ్. 22 మధువు (ఉమర్‌ఖయ్యామ్ రుబాయీలు) దొంతిరెడ్డి జ్ఞానోదయ ప్రింటింగ్ ప్రెస్, వరంగల్ 1963 33 0.60
23973 ఉమర్‌ఖయామ్. 23 ఉమర్‌ఖయ్యాం అమరగీతాలు మడిపడిగ బలరామాచార్య చందా నారాయణ శ్రేష్ఠి, వరంగల్ 1962 75 3.00
23974 ఉమర్‌ఖయామ్. 24 మాధురి ఆడిదం వెంకటేశ్వరరావు సంక్రాంతి మిత్రమండలి, వట్లూరు 1977 56 4.00
23975 ఉమర్‌ఖయామ్. 25 ఉమర్ ఖయ్యాం ఎడ్వర్డు ఫిట్జరాల్డు అల్యూమినా పబ్లికేషన్స్, పిఠాపురం 1998 38 15.00
23976 ఉమర్‌ఖయామ్. 26 ఉమర్ ఖయ్యామ్ చిల్లర భావనారాయణరావు దేశికవితామండలి, విజయవాడ 1957 84 5.00
23977 ఉమర్‌ఖయామ్. 27 మధుగీతి అందలం కృష్ణమూర్తి కవితా భారతి పబ్లికేషన్స్, కర్నూలు 1977 41 2.50
23978 ఉమర్‌ఖయామ్. 28 ఉమర్ ఖయ్యాం ముద్దుకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 103 8.00
23979 ఉమర్‌ఖయామ్. 29 ఉమర్ ఖయ్యాం ముద్దుకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1968 75 3.50
23980 ఉమర్‌ఖయామ్. 30 ఉమర్ ఖయ్యాం ముద్దుకృష్ణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2011 60 30.00
23981 ఉమర్‌ఖయామ్. 31 రుబాయత్ పి. హనుమయ్య సుజాతా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1968 32 1.50
23982 ఉమర్‌ఖయామ్. 32 ఉమర్ ఖయాం మాధవపెద్ది బుచ్చి సుందర రామశాస్త్రి శ్రీ సత్యనారాయణ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1951 41 1.00
23983 ఉమర్‌ఖయామ్. 33 ఉమర్‌ఖయ్యాం బూర్గుల రామకృష్ణరావు బూర్గుల రంగనాథరావు, హైదరాబాద్ 1987 60 10.00
23984 ఉమర్‌ఖయామ్. 34 మధుపాలిక ఉమరుఖయ్యాము టి. భాస్కరరావు, గుంటూరు 1963 141 3.00
23985 ఉమర్‌ఖయామ్. 35 గంధర్వ గీతి ప్రసాదరాయ కులపతి కులపతి షష్టిపూర్తి అభినందన సమితి, హైదరాబాద్ 1998 76 50.00
23986 ఉమర్‌ఖయామ్. 36 మధుమురళీ అను తేనెకిన్నెర అచ్యుతుని వేంకటాచలపతిరావు ... ... 130 6.00
23987 ఉమర్‌ఖయామ్. 37 సుధ చలం శ్రీ రమణస్థాన్ పబ్లికేషన్స్, తిరువణ్ణామలై 1967 108 3.00
23988 ఉమర్‌ఖయామ్. 38 ఉమర్ ఖయ్యామ్ రుబాయీల అనుశీలన షేక్ ముహమ్మద్ ముస్తఫా నవ్య సాహితీ సమితి, ప్రొద్దుటూరు 1987 165 20.00
23989 ఉమర్‌ఖయామ్. 39 ఉమర్ ఖయ్యాం లత శ్రీ గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 208 35.00
23990 ఉమర్‌ఖయామ్. 40 Rubaiyat of Oman Khayyam Edward Fitzgerald Rupa & Co., Bombay 1993 316 50.00
23991 ఉమర్‌ఖయామ్. 41 Rubaiyat of Oman Khayyam Edward Fitzgerald Jaico Publishing House, Bombay 1956 178 1.50
23992 ఉమర్‌ఖయామ్. 42 Rubaiyat of Omar Khayyam Edward Fitzgerald Susil Gupta Publishers, Calcutta 1943 39 2.00
23993 ఉమర్‌ఖయామ్. 43 The Rubaiyat of Omar Khayyam Edward Fitzgerald The Peter Pauper Press, New York 50 6.00
23994 ఉమర్‌ఖయామ్. 44 Rubaiyat of Omar Khayyam Edward Fitzgerald Jaico Publishing House, Bombay 1948 178 20.00
23995 ఉమర్‌ఖయామ్. 45 The Rubaiyat of Omar Khayyam Edward Fitzgerald Tarun Gupta, Ranchi 1945 108 10.00
23996 ఉమర్‌ఖయామ్. 46 Rubaiyat of Omar Khayyam Edward Fitzgerald Thacker & Co., Ltd., Mumbai 1944 85 1.50
23997 ఉమర్‌ఖయామ్. 47 The Rubaiyat of Omar Khayyam A.J. Arberry J.M. Dent & Sons Ltd., London 1982 239 50.00
23998 ఉమర్‌ఖయామ్. 48 Umar Khayyam Masud Ali Varesi Kegan Paul Trench, Trubner & Co., London 1922 238 20.00
23999 ఉమర్‌ఖయామ్. 49 The Rubaiyat of Omar Khayyam1977, 1978 Omar Khayyam Calenders Edward Fitzgerald 1978 35 3.00
24000 ఉమర్‌ఖయామ్. 50 తెలుగుపై ఉర్దూ పారశీకముల ప్రభావము కె. గోపాలకృష్ణారావు ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1968 40 10.00