వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -63

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
31000 కవితలు. 3501 నాగర్ కర్నూలు పాండురంగ విఠ్ఠల తెల్లరాళ్ళపల్లి తిరుమలేశ శతకాలు కపిలవాయి లింగమూర్తి రచయిత, నాగర్ కర్నూల్ 1999 105 30.00
31001 కవితలు. 3502 చక్రతీర్థమాహాత్మ్యము కపిలవాయి లింగమూర్తి కపిలవాయి కిశోర్ బాబు, నాగర్ కర్నూలు 1980 80 10.00
31002 కవితలు. 3503 కుటుంబగీత కపిలవాయి లింగమూర్తి కపిలవాయి కిశోర్ బాబు, నాగర్ కర్నూలు 1994 104 30.00
31003 కవితలు. 3504 గొల్లపూడి మారుతీరావు సమగ్ర సాహిత్యం నాటికలు-1 వేదగిరి రాంబాబు గొల్లపూడి మారుతీరావు షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు 1998 304 100.00
31004 కవితలు. 3505 గొల్లపూడి మారుతీరావు సమగ్ర సాహిత్యం-II నాటికలు-2 వేదగిరి రాంబాబు గొల్లపూడి మారుతీరావు షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు 1998 288 100.00
31005 కవితలు. 3506 గొల్లపూడి మారుతీరావు సమగ్ర సాహిత్యం-III నాటికలు-I వేదగిరి రాంబాబు గొల్లపూడి మారుతీరావు షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు 1998 316 100.00
31006 కవితలు. 3507 గొల్లపూడి మారుతీరావు సమగ్ర సాహిత్యం-IV నాటికలు-II వేదగిరి రాంబాబు గొల్లపూడి మారుతీరావు షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు 1998 203 100.00
31007 కవితలు. 3508 గొల్లపూడి మారుతీరావు సమగ్ర సాహిత్యం-VI బాల సాహిత్యం, యాత్రా రచన వేదగిరి రాంబాబు గొల్లపూడి మారుతీరావు షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు 1999 240 100.00
31008 కవితలు. 3509 గొల్లపూడి మారుతీరావు సమగ్ర సాహిత్యం-VII ఎర్రసీత వేదగిరి రాంబాబు గొల్లపూడి మారుతీరావు షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు 1999 194 100.00
31009 కవితలు. 3510 గొల్లపూడి మారుతీరావు సమగ్ర సాహిత్యం-VIII చీకటిలో చీలికలు వేదగిరి రాంబాబు గొల్లపూడి మారుతీరావు షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు 1999 377 100.00
31010 కవితలు. 3511 గొల్లపూడి మారుతీరావు సమగ్ర సాహిత్యం-X కథలు వేదగిరి రాంబాబు గొల్లపూడి మారుతీరావు షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు 1999 473 100.00
31011 కవితలు. 3512 గొల్లపూడి మారుతీరావు సమగ్ర సాహిత్యం-XII వ్యాసాలు వేదగిరి రాంబాబు గొల్లపూడి మారుతీరావు షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు 1999 334 100.00
31012 కవితలు. 3513 గొల్లపూడి మారుతీరావు సమగ్ర సాహిత్యం-16 జీవనకాలమ్-1 వేదగిరి రాంబాబు గొల్లపూడి మారుతీరావు షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు 1999 341 100.00
31013 కవితలు. 3514 గొల్లపూడి మారుతీరావు సమగ్ర సాహిత్యం-17 జీవనకాలమ్-2 వేదగిరి రాంబాబు గొల్లపూడి మారుతీరావు షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు 1999 407 100.00
31014 కవితలు. 3515 గొల్లపూడి మారుతీరావు సమగ్ర సాహిత్యం-18 జీవనకాలమ్-3 వేదగిరి రాంబాబు గొల్లపూడి మారుతీరావు షష్టిపూర్తి ప్రచురణలు 1999 435 100.00
31015 కవితలు. 3516 మారుతీయం గొల్లపూడి మారుతీరావు సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2012 149 100.00
31016 కవితలు. 3517 సాయంకాలమైంది గొల్లపూడి మారుతీరావు జ్యోష్ఠ లిటరరీ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2001 184 100.00
31017 కవితలు. 3518 సుంకర రచనలు-1 (ముందడుగు, అపనింద, మా భూమి నాటకాలు) సుంకర సత్యనారాయణ సుంకర శతజయంతి ప్రచురణలు 2009 275 125.00
31018 కవితలు. 3519 సుంకర రచనలు-2 (భూమి కోసం, కోతలరాయుడు, నూరుకాకుల్లో..., గెరిల్లా నాటకాలు) సుంకర సత్యనారాయణ సుంకర శతజయంతి ప్రచురణలు 2009 380 125.00
31019 కవితలు. 3520 సుంకర రచనలు-3 (నాటికలు) సుంకర సత్యనారాయణ సుంకర శతజయంతి ప్రచురణలు 2009 423 125.00
31020 కవితలు. 3521 సుంకర రచనలు-4 (బుర్రకథలు) సుంకర సత్యనారాయణ సుంకర శతజయంతి ప్రచురణలు 2009 363 125.00
31021 కవితలు. 3522 సుంకర రచనలు-5 (ఆహుతి (హరికథ), గేయాలు) సుంకర సత్యనారాయణ సుంకర శతజయంతి ప్రచురణలు 2009 106 50.00
31022 కవితలు. 3523 వైభవ శ్రీ విశ్వనాథ బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 2001 43 10.00
31023 కవితలు. 3524 శ్రీ త్యాగరాజ సద్గురు సమారాధనమ్ బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1992 84 10.00
31024 కవితలు. 3525 భక్తి గీతాలు బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1990 92 10.00
31025 కవితలు. 3526 గోపికా హృదయోల్లాసం బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1997 168 30.00
31026 కవితలు. 3527 గోపికా హృదయోల్లాసం బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1997 168 30.00
31027 కవితలు. 3528 గీతాంజలి బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1997 119 20.00
31028 కవితలు. 3529 సత్యం శివం సుందరమ్ బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1969 80 1.00
31029 కవితలు. 3530 భక్త కవిరాజు బమ్మెర పోతరాజు బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు 1983 60 4.00
31030 కవితలు. 3531 వాగనుశీలనము బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు, గుంటూరు ... 52 5.00
31031 కవితలు. 3532 గుండె దీపాలు రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2005 80 20.00
31032 కవితలు. 3533 సూర్య రసం రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2013 128 100.00
31033 కవితలు. 3534 వెలుతురు వేళ్ళు రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2007 64 30.00
31034 కవితలు. 3535 తెల్ల చీకటి రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2000 40 50.00
31035 కవితలు. 3536 అగ్గిపెట్టె రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2000 72 50.00
31036 కవితలు. 3537 రీతి ద్వయం రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2004 72 30.00
31037 కవితలు. 3538 రీతి ద్వయం రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2004 72 30.00
31038 కవితలు. 3539 తొలి పంట రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2006 40 20.00
31039 కవితలు. 3540 రావి పొడుపుకథలు రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2004 40 18.00
31040 కవితలు. 3541 రేజరులో సూర్యుడు రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 1997 74 40.00
31041 కవితలు. 3542 మినీ కవిత-2006 రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2007 80 40.00
31042 కవితలు. 3543 సామాజిక హైకూలు రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2000 32 16.00
31043 కవితలు. 3544 ఎన్నికల చెణుకులు రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2006 40 20.00
31044 కవితలు. 3545 కుంకుడు కాయ రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2007 132 66.00
31045 కవితలు. 3546 అమృతం చెట్టు రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2005 56 20.00
31046 కవితలు. 3547 గుడ్ మార్నింగ్ రావి రంగారావు స్పందన సాహితీ సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం ... 40 8.00
31047 కవితలు. 3548 ముఖంపుల్ల రావి రంగారావు స్పందన సాహితీ సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1983 67 6.00
31048 కవితలు. 3549 అమృతవృక్షము రావి రంగారావు స్పందన సాహితీ సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1979 52 10.00
31049 కవితలు. 3550 అమృతవృక్షము రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 1986 56 5.00
31050 కవితలు. 3551 సూర్యుళ్ళ గెలుపు రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 1987 15 3.00
31051 కవితలు. 3552 కలలో కవిత రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 1984 32 5.00
31052 కవితలు. 3553 కలలో కవిత రావి రంగారావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 1984 32 5.00
31053 కవితలు. 3554 ఆలోచనము నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య ఆంధ్ర పద్య కవితా సదస్సు, సికింద్రాబాద్ 1999 404 200.00
31054 కవితలు. 3555 ఆలోచనము నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య ఆంధ్ర పద్య కవితా సదస్సు, సికింద్రాబాద్ 1999 404 200.00
31055 కవితలు. 3556 కచ్ఛపీ కింకిణీకం నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య డా. నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య సాహిత్య పీఠం 2003 174 100.00
31056 కవితలు. 3557 కచ్ఛపీ కింకిణీకం నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య డా. నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య సాహిత్య పీఠం 2003 174 100.00
31057 కవితలు. 3558 ప్రగతి గీత నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య ప్రగతి గీతా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1978 140 10.00
31058 కవితలు. 3559 కవితా ప్రభాస నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య శ్రీమతి నండూరి సుభద్ర, సికింద్రాబాద్ 1991 112 25.00
31059 కవితలు. 3560 తారాతోరణము నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య ప్రగతి గీతా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1949 88 4.00
31060 కవితలు. 3561 ఊహాగానము అబ్బూరి రామకృష్ణరావు శ్రీమతి తిమ్మరాజు ఛాయాజానకి 1973 219 20.00
31061 కవితలు. 3562 సామిధేని అబ్బూరి వరద రాజేశ్వరరావు అబ్బూరి ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1995 117 35.00
31062 కవితలు. 3563 సామిధేని అబ్బూరి వరద రాజేశ్వరరావు అబ్బూరి ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1995 117 35.00
31063 కవితలు. 3564 కవితా సంచిక అబ్బూరి వరద రాజేశ్వరరావు విశాలా గ్రంథశాల 1993 168 30.00
31064 కవితలు. 3565 కళ్యాణవీణ పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయప్రసాద్ రచయిత, గుంటూరు ... 97 1.50
31065 కవితలు. 3566 కళ్యాణవీణ పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయప్రసాద్ రచయిత, గుంటూరు ... 97 1.50
31066 కవితలు. 3567 మాతృశ్రీ దర్పణం పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయప్రసాద్ శ్రీ విశ్వజననీ పరిషత్, జిల్లెళ్ళమూడి 1991 72 9.00
31067 కవితలు. 3568 ఆనంద లహరి పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయప్రసాద్ శ్రీనాథ పీఠము, గుంటూరు 2010 124 60.00
31068 కవితలు. 3569 ఆనంద లహరి పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయప్రసాద్ శ్రీనాథ పీఠము, గుంటూరు 2010 124 60.00
31069 కవితలు. 3570 ఆనంద నందనం పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయప్రసాద్ శ్రీ విశ్వజననీ పరిషత్, జిల్లెళ్ళమూడి 1991 78 9.00
31070 కవితలు. 3571 తులసీదళాలు పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయప్రసాద్ శ్రీ విశ్వజననీ పరిషత్, జిల్లెళ్ళమూడి 1991 60 9.00
31071 కవితలు. 3572 విజయ విపంచి పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయప్రసాద్ శ్రీనాథ పీఠము, గుంటూరు 1989 64 9.00
31072 కవితలు. 3573 ప్రణామవల్లరి పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయప్రసాద్ శ్రీ రాధాకృష్ణ మందిరము, గుంటూరు 1998 54 20.00
31073 కవితలు. 3574 ప్రణామవల్లరి పి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయప్రసాద్ శ్రీ రాధాకృష్ణ మందిరము, గుంటూరు 1998 54 20.00
31074 కవితలు. 3575 అప్సరస యస్వీ జోగారావు విశ్వసాహిత్యమాల, రాజమండ్రి 1961 72 1.00
31075 కవితలు. 3576 అడిగొప్పుల హోరుగాలి యస్వీ జోగారావు రచయిత, విశాఖపట్నం 1979 35 2.00
31076 కవితలు. 3577 శృంగార భృంగారువు యస్వీ జోగారావు ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1987 43 15.00
31077 కవితలు. 3578 శృంగార భృంగారువు యస్వీ జోగారావు ఆంధ్ర విశ్వకళా పరిషత్తు, విశాఖపట్నం 1987 43 15.00
31078 కవితలు. 3579 శృంగార సర్వజ్ఞము యస్వీ జోగారావు రచయిత, విశాఖపట్నం 1981 89 15.00
31079 కవితలు. 3580 ప్రసన్న కుసుమాయధము యస్వీ జోగారావు రచయితల సహకార సంఘము, గుంటూరు 1973 200 5.00
31080 కవితలు. 3581 గంధర్వ నగరం యస్వీ జోగారావు యస్వీ జోగారాయ షష్టిపూర్తి ఉత్సవ సంఘము 1988 116 25.00
31081 కవితలు. 3582 గంధర్వ నగరం యస్వీ జోగారావు యస్వీ జోగారాయ షష్టిపూర్తి ఉత్సవ సంఘము 1988 116 25.00
31082 కవితలు. 3583 ఇస్మాయిల్ కవితలు ఇస్మాయిల్ ట్వింకిల్ పబ్లిషర్స్, కాకినాడ 1989 238 75.00
31083 కవితలు. 3584 ఇస్మాయిల్ కవితలు ఇస్మాయిల్ ట్వింకిల్ పబ్లిషర్స్, కాకినాడ 1989 238 75.00
31084 కవితలు. 3585 చెట్టు నా ఆదర్శం ఇస్మాయిల్ విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1972 62 3.00
31085 కవితలు. 3586 చిలకలు వాలిన చెట్టు ఇస్మాయిల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ 1980 159 10.00
31086 కవితలు. 3587 మృత్యువృక్షం ఇస్మాయిల్ కవిత లేబ్, కాకినాడ 1976 76 5.00
31087 కవితలు. 3588 బాల్చీలో చంద్రోదయం ఇస్మాయిల్ కుసుమ బుక్స్ ప్రచురణలు 1996 68 20.00
31088 కవితలు. 3589 కప్పల నిశ్శబ్దం ఇస్మాయిల్ కుసుమ బుక్స్ ప్రచురణలు 1997 42 15.00
31089 కవితలు. 3590 చలినెగళ్లు వరవరరావు స్వేచ్ఛా సాహితి, హనుమకొండ 1968 76 2.00
31090 కవితలు. 3591 చలినెగళ్లు వరవరరావు స్వేచ్ఛా సాహితి, హనుమకొండ 1968 76 2.00
31091 కవితలు. 3592 భవిష్యత్తు చిత్రపటం వరవరరావు సముద్రం ముద్రణలు 1986 84 6.00
31092 కవితలు. 3593 భవిష్యత్తు చిత్రపటం వరవరరావు సముద్రం ముద్రణలు 1986 84 6.00
31093 కవితలు. 3594 ముక్తకంఠం వరవరరావు సముద్రం ముద్రణలు 1990 178 15.00
31094 కవితలు. 3595 ఊరేగింపు వరవరరావు ఉద్యమ సాహితి, కరీంనగర్ 1974 52 1.25
31095 కవితలు. 3596 సముద్రం వరవరరావు ... 1983 24 2.00
31096 కవితలు. 3597 నెలవంక శివసాగర్ విరసం సిటీ యూనిట్, హైదరాబాద్ 1990 64 12.00
31097 కవితలు. 3598 జాగ్తేరహో శివసాగర్ సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2013 182 100.00
31098 కవితలు. 3599 కొయ్యగుర్రం నగ్నముని ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2007 80 40.00
31099 కవితలు. 3600 కొయ్యగుర్రం నగ్నముని సృష్టి ప్రచురణ, హైదరాబాద్ 1980 31 5.00
31100 కవితలు. 3601 తూర్పుగాలి నగ్నముని సెంట్రల్ పాయింట్, హైదరాబాద్ 1972 108 3.00
31101 కవితలు. 3602 తూర్పుగాలి నగ్నముని సెంట్రల్ పాయింట్, హైదరాబాద్ 1972 108 3.00
31102 కవితలు. 3603 రా భైరవయ్య స్పందన డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, హైదరాబాద్ 1976 84 2.50
31103 కవితలు. 3604 విషాద భైరవం భైరవయ్య అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1983 27 5.00
31104 కవితలు. 3605 ఓటమితిరుగుబాటు జ్వాలాముఖి నవయుగ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1972 90 2.75
31105 కవితలు. 3606 నాలుగు శతాబ్దాల సాక్షిగా నా మహానగరం నిఖిలేశ్వర్ రచయిత, హైదరాబాద్ 1991 72 10.00
31106 కవితలు. 3607 ఈ నాటికీ.... నిఖిలేశ్వర్ నవతా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1984 71 10.00
31107 కవితలు. 3608 జ్ఞాపకాల కొండ నిఖిలేశ్వర్ రచయిత, హైదరాబాద్ 2004 120 45.00
31108 కవితలు. 3609 పల్లవి చెరబండరాజు రచయిత, హైదరాబాద్ ... 57 1.50
31109 కవితలు. 3610 గౌరమ్మ కలలు చెరబండరాజు రచయిత, హైదరాబాద్ 1975 31 1.00
31110 కవితలు. 3611 గమ్యం చెరబండరాజు రచయిత, హైదరాబాద్ 1973 76 2.00
31111 కవితలు. 3612 దిక్ సూచి చెరబండరాజు రచయిత, హైదరాబాద్ 1970 96 2.50
31112 కవితలు. 3613 కాంతియుద్ధం చెరబండరాజు రచయిత, హైదరాబాద్ 1973 53 1.00
31113 కవితలు. 3614 కత్తిపాట చెరబండరాజు విప్లవ రచయితల సంఘం 1983 100 4.00
31114 కవితలు. 3615 చెరబండరాజు కవితలు-పాటలు వరవరరావు పీపుల్స్ బుక్స్, విజయవాడ 1982 120 6.00
31115 కవితలు. 3616 రాగ విపంచి కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి కృష్ణరాయ సాహిత్య పరిషత్తు, ప్రొద్దుటూరు 1978 24 2.50
31116 కవితలు. 3617 రాగ విపంచి కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి కృష్ణరాయ సాహిత్య పరిషత్తు, ప్రొద్దుటూరు 1978 24 2.50
31117 కవితలు. 3618 రాగ విపంచి కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2001 70 40.00
31118 కవితలు. 3619 రాగ విపంచి కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2001 70 40.00
31119 కవితలు. 3620 మీరా గీతామృతధార కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2009 71 60.00
31120 కవితలు. 3621 అశ్రుగీతి కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2009 165 80.00
31121 కవితలు. 3622 దేవర కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2004 66 80.00
31122 కవితలు. 3623 పల్నాటి భారతము కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 1996 197 100.00
31123 కవితలు. 3624 పల్నాటి భారతము కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 1996 197 100.00
31124 కవితలు. 3625 హృదయరాగం కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2001 103 40.00
31125 కవితలు. 3626 హృదయరాగం కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2001 103 40.00
31126 కవితలు. 3627 హృదయరాగం కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2001 103 40.00
31127 కవితలు. 3628 శ్రీనాథ విజయం కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2004 94 100.00
31128 కవితలు. 3629 కృష్ణాభిసారిక-మీరా కోడూరు పుల్లారెడ్డి రచయిత, ప్రొద్దుటూరు 2011 152 150.00
31129 కవితలు. 3630 శృంగారతిలకం (కాళిదాస ప్రణీత) కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 91 200.00
31130 కవితలు. 3631 జ్వాల నించి మెరుపు దాకా అద్దేపల్లి రామమోహనరావు పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 291 100.00
31131 కవితలు. 3632 జ్వాల నించి మెరుపు దాకా అద్దేపల్లి రామమోహనరావు పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1997 291 100.00
31132 కవితలు. 3633 ఆకుపచ్చని సజీవ సముద్రం నా నేల అద్దేపల్లి రామమోహనరావు అద్దేపల్లి సాహిత్య ఫౌండేషన్, కాకినాడ 2010 53 40.00
31133 కవితలు. 3634 అద్దేపల్లి తెలుగు గజళ్ళు అద్దేపల్లి రామమోహనరావు ఆంధ్ర సారస్వత సమితి, మచిలీపట్టణం 2011 48 75.00
31134 కవితలు. 3635 అంతర్జ్వాల అద్దేపల్లి రామమోహనరావు ప్రభాకర్ పబ్లికేషన్స్, నందిగామ 1970 112 20.00
31135 కవితలు. 3636 మెరుపు పువ్వు అద్దేపల్లి రామమోహనరావు క్రాంతి సాహితి ప్రచురణ, కాకినాడ 1995 12 8.00
31136 కవితలు. 3637 స్తబ్ధత చలనం పాపినేని శివశంకర్ రచయిత, నెక్కల్లు, గుంటూరు జిల్లా 1984 40 3.00
31137 కవితలు. 3638 స్తబ్ధత చలనం పాపినేని శివశంకర్ రచయిత, నెక్కల్లు, గుంటూరు జిల్లా 1984 40 3.00
31138 కవితలు. 3639 ఒక ఖడ్గం ఒక పుష్పం పాపినేని శివశంకర్ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 68 40.00
31139 కవితలు. 3640 ఒక ఖడ్గం ఒక పుష్పం పాపినేని శివశంకర్ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 68 40.00
31140 కవితలు. 3641 అకుపచ్చని లోకంలో పాపినేని శివశంకర్ నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1998 77 25.00
31141 కవితలు. 3642 మట్టిగుండె పాపినేని శివశంకర్ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 134 18.00
31142 కవితలు. 3643 ఒక సారాంశం కోసం పాపినేని శివశంకర్ ... 1990 52 10.00
31143 కవితలు. 3644 ఒక సారాంశం కోసం పాపినేని శివశంకర్ ... 1990 52 10.00
31144 కవితలు. 3645 విష్ణుశర్మ పంచతంత్రం విద్వాన్ విశ్వం తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 422 20.00
31145 కవితలు. 3646 విష్ణుశర్మ పంచతంత్రం విద్వాన్ విశ్వం తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 422 20.00
31146 కవితలు. 3647 నా హృదయం విద్వాన్ విశ్వం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1979 95 10.00
31147 కవితలు. 3648 నా హృదయం విద్వాన్ విశ్వం 1979 95 10.00
31148 కవితలు. 3649 ఒకనాడు విద్వాన్ విశ్వం మమతా ప్రచురణలు, చెన్నై 1965 84 2.50
31149 కవితలు. 3650 ఒకనాడు విద్వాన్ విశ్వం మమతా ప్రచురణలు, చెన్నై 1965 84 2.50
31150 కవితలు. 3651 పెన్నేటిపాట విద్వాన్ విశ్వం తెలంగాణా రచయితల సంఘం, హైదరాబాద్ 1956 104 1.50
31151 కవితలు. 3652 పెన్నేటిపాట విద్వాన్ విశ్వం యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1974 86 3.00
31152 కవితలు. 3653 గాలిరంగు దేవిప్రియ సమత బుక్స్, సికింద్రాబాద్ 2011 98 80.00
31153 కవితలు. 3654 ఇన్నా అల్లాహ్ దేవిప్రియ సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2009 32 20.00
31154 కవితలు. 3655 గరీబు గీతాలు దేవిప్రియ మాన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1991 56 15.00
31155 కవితలు. 3656 నీటిపుట్ట దేవిప్రియ ఝరీ పొయిట్రి సర్కిల్, హైదరాబాద్ 1990 136 15.00
31156 కవితలు. 3657 సమాజానందస్వామి దేవిప్రియ ఝరీ పొయిట్రి సర్కిల్, హైదరాబాద్ 1979 60 5.00
31157 కవితలు. 3658 అమ్మ చెట్టు దేవిప్రియ సమత బుక్స్, సికింద్రాబాద్ 1979 68 3.00
31158 కవితలు. 3659 చైతన్య కిరణాలు ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2002 81 40.00
31159 కవితలు. 3660 చైతన్య కిరణాలు ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2002 81 40.00
31160 కవితలు. 3661 అంతరంగ తరంగాలు ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1996 68 30.00
31161 కవితలు. 3662 అంతరంగ తరంగాలు ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1996 68 30.00
31162 కవితలు. 3663 నవోదయం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1981 75 6.00
31163 కవితలు. 3664 నవోదయం ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1981 75 6.00
31164 కవితలు. 3665 శ్రీకృష్ణ స్తోత్రత్రయము ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 2000 49 30.00
31165 కవితలు. 3666 బాలగేయాలు ఎస్. గంగప్ప శశీ ప్రచురణలు, గుంటూరు 1981 48 5.00
31166 కవితలు. 3667 కవిగా చలం వజీర్ రెహ్మాన్ రచయిత, కాకినాడ 1956 200 1.50
31167 కవితలు. 3668 ఎచటికి పోతావీరాత్రి వజీర్ రెహ్మాన్ జవాహర్ ప్రచురణ 1963 108 2.00
31168 కవితలు. 3669 సాహసి వజీర్ రెహ్మాన్ రచయిత, చెన్నై 1983 109 10.00
31169 కవితలు. 3670 వేదనా విపంచి యు. దేవపాలన జానపద కళాపీఠం, అద్దంకి 2009 64 50.00
31170 కవితలు. 3671 కథా కావ్య మణి మంజూష మోచెర్ల రామకృష్ణకవి రచయిత, నెల్లూరు 1971 55 1.00
31171 కవితలు. 3672 రక్తసిక్త సోపానాలు చంద్రహాస విప్లవ రచయితల సంఘం 1991 72 10.00
31172 కవితలు. 3673 అత్వత్థామ గాడేపల్లి సీతారామమూర్తి రచయిత, అద్దంకి 2001 107 30.00
31173 కవితలు. 3674 పద్య భాగీరథి అమళ్ళదిన్నె వేంకటరమణ ప్రసాద్ భాగీరథీ ప్రచురణలు, కొవ్వూరు 2001 35 20.00
31174 కవితలు. 3675 రమణ ప్రసాద్ రచనలు అమళ్ళదిన్నె వేంకటరమణ ప్రసాద్ భాగీరథీ ప్రచురణలు, కొవ్వూరు 2001 54 25.00
31175 కవితలు. 3676 తరంగిణి దేవులపల్లి విశ్వనాధం దేవులపల్లి భానుమతి, ఎఱ్ఱగొండపాలెం 2001 96 50.00
31176 కవితలు. 3677 అగ్నిశ్వాస ... ... 1991 59 3.00
31177 కవితలు. 3678 మహా నిర్గమనం తాళ్లూరి లాబన్ బాబు కుసుమాంజలి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2001 50 30.00
31178 కవితలు. 3679 శ్రీధరీయము ధూళిపాళ మహాదేవమణి రచయిత, రాజమండ్రి 2003 78 40.00
31179 కవితలు. 3680 జ్ఞాన సుధ తాటిమాను నారాయణరెడ్డి రచయిత, కర్నూలు 2009 115 20.00
31180 కవితలు. 3681 మా ఊరు సిహెచ్. బాబావలిరావు నాగశ్రీ ప్రచురణలు, రేపల్లె 2000 82 30.00
31181 కవితలు. 3682 ఢమరుక్స్ ఏటూరి నాగేంద్రరావు నెల్లూరు జిల్లా రచయితల సంఘం ప్రచురణ 2005 34 25.00
31182 కవితలు. 3683 ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు అశోక్ కుమార్ ఆలోచన ప్రచురణ, విజయవాడ 2004 63 20.00
31183 కవితలు. 3684 పంజరాన్ని నేనే పక్షిని నేనే శిలాలోలిత శిలాలోలిత ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1999 86 30.00
31184 కవితలు. 3685 ప్రవహించే ప్రజలు పి.ఎస్. నాగరాజు జనసాహితి ప్రచురణ ... 76 20.00
31185 కవితలు. 3686 హృదయశ్రీ జి.వి.యల్.యన్. విద్యాసాగర శర్మ నోరి రాజగోపాల శాస్త్రి 1994 72 10.00
31186 కవితలు. 3687 తల వంచని అరణ్యం అన్వర్ సాహితీ సమితి, వరంగల్ ... 107 20.00
31187 కవితలు. 3688 దత్తాత్రేయం బాడాల రామయ్య అవధూత దత్తపీఠము, మైసూరు 2005 62 30.00
31188 కవితలు. 3689 రసానందము కంచర్ల పాండు రంగ శర్మ రచయిత, వినుకొండ 2003 92 50.00
31189 కవితలు. 3690 పునరంకితం హెచ్. సత్యన్నారాయణ విప్లవ రచయితల సంఘం 2004 200 50.00
31190 కవితలు. 3691 లోపలి దీపం దాట్ల దేవదానం రాజు ... 2005 111 20.00
31191 కవితలు. 3692 అంతర్ముఖం చిన్ని నారాయణరావు వెన్నెల ప్రచురణలు, నెల్లూరు 2005 104 40.00
31192 కవితలు. 3693 శ్రీ జగన్నాథాయనమః వసంత దూత మలిపెద్ది కృష్ణారావు రచయిత, విశాఖపట్నం 2006 94 20.00
31193 కవితలు. 3694 నల్లదొరలు తలతోటి పృధ్విరాజ్ విజయ్ పబ్లికేషన్స్, అద్దంకి 2000 52 25.00
31194 కవితలు. 3695 ఆనంద భిక్షువు వి.వి.ఎల్. నరసింహారావు శ్రీ సీతారామ సేవాసదన్, మంథిని 2004 106 20.00
31195 కవితలు. 3696 భావలహరి పాలెపు రాజేశ్వరశర్మ పాలెపు రాజేశ్వరశర్మ, కోరుట్ల ... 28 20.00
31196 కవితలు. 3697 జీవితం ఓ విజయం సి. నారాయణరావు వెన్నెల ప్రచురణలు, నెల్లూరు 1999 67 25.00
31197 కవితలు. 3698 మట్టి శాపం కాంచనపల్లి రాజేందర్ రాజు సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 1999 57 15.00
31198 కవితలు. 3699 మూయని దర్వాజ చైతన్య ప్రకాశ్ ఈరజాల ప్రచురణలు 2009 135 60.00
31199 కవితలు. 3700 ఉషా కిరణాలు కట్టా వెంకటేశ్వరరావు కె.ఎన్. రావు పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2009 28 30.00
31200 కవితలు. 3701 రంగుల చినుకులు యిమ్మిడిశెట్టి చక్రపాణి Indian Haiku Club Publications, Anakapalli 2004 54 25.00
31201 కవితలు. 3702 దీపమాలిక ఎస్వీ. భుజంగరాయశర్మ రాజా ప్రచురణలు 1989 172 15.00
31202 కవితలు. 3703 అమర దీప్తులు తాళ్లూరి సత్యనారాయణ సత్యదేవ సాహితీ సదస్సు, చేబ్రోలు 1995 64 20.00
31203 కవితలు. 3704 గోదావరీ ప్రవహించు త్రిపురనేని శ్రీనివాస్, సౌదా విప్లవ రచయితల సంఘం 1986 69 7.50
31204 కవితలు. 3705 లుకలుకలు చింతగుంట సుబ్బారావు రచయిత, సికింద్రాబాద్ 2005 68 20.00
31205 కవితలు. 3706 హృదయశ్రీ జి.వి.యల్.యన్. విద్యాసాగర శర్మ నోరి రాజగోపాల శాస్త్రి 1994 72 20.00
31206 కవితలు. 3707 కవితాంజలి యస్.ఎల్. నారాయణమూర్తి కల్చరల్ ఫోరమ్, గుంటూరు 1980 67 20.00
31207 కవితలు. 3708 యితర శ్రీకాంత్ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2002 158 50.00
31208 కవితలు. 3709 అక్షరమంజీరాలు చిట్టూరి గోపీచంద్ ఈశ్వరీ శంకర్ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1986 45 10.00
31209 కవితలు. 3710 అమ్ములన్న పదాలు అమూల్య శ్రీ సాహితీ మిత్రమండలి, గుంటూరు 1994 106 25.00
31210 కవితలు. 3711 సత్యాంజలి యెనిశెట్టి సాంబశివరావు శ్రీ సత్యసాయి ప్రచురణలు, మార్కాపురం 1995 51 10.00
31211 కవితలు. 3712 గుహుడు బృందావనం రంగాచార్యులు గోపీకృష్ణా పబ్లికేషన్స్ 2007 64 25.00
31212 కవితలు. 3713 ఈ తరం పాటలు నదీరా రచయిత, హైదరాబాద్ 1994 64 20.00
31213 కవితలు. 3714 అమూల్యం చరణదాస్ రెడ్డి ... 1973 67 5.00
31214 కవితలు. 3715 దృశ్యం సాదనాల వేంకటస్వామి నాయుడు రచయిత, రాజమండ్రి 1993 72 20.00
31215 కవితలు. 3716 కష్టజీవి బాలకవి పి.వి.ఆర్. కుమార్ గౌతమీ నవ్యసాహితి, చర్ల 2002 32 2.00
31216 కవితలు. 3717 ఉషా కిరణాలు కట్టా వెంకటేశ్వరరావు కె.ఎన్. రావు పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2009 28 30.00
31217 కవితలు. 3718 లుకలుకలు చింతగుంట సుబ్బారావు రచయిత, సికింద్రాబాద్ 2005 68 20.00
31218 కవితలు. 3719 శిల్పి కోకా రాఘవరావు విశ్వసాహితి, సికింద్రాబాద్ 1974 72 5.00
31219 కవితలు. 3720 మానస హిమాంశు పేరాల భరతశర్మ 1998 32 60.00
31220 కవితలు. 3721 భావరాగం శ్రీ లక్ష్మీ ప్రియ ది సమత కో ఆపరేటివ్ పబ్లిషింగ్ 1983 32 1.00
31221 కవితలు. 3722 వెన్నెల రెక్కలు గడియారం శేషఫణి శర్మ రచయిత, ఖమ్మం 1983 39 8.00
31222 కవితలు. 3723 ఆమె బొమ్మారెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 62 15.00
31223 కవితలు. 3724 జయంత్యుత్సవములు అత్తలూరి నాగభూషణమ్ ... 2008 16 10.00
31224 కవితలు. 3725 పర్యాయపదం బాణాల శ్రీనివాసరావు విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 2005 125 50.00
31225 కవితలు. 3726 వేయిరాగాల వీణ సి. నారాయణస్వామి విద్యాధర ప్రభాస సౌజన్యము ప్రచురణ ... 139 7.00
31226 కవితలు. 3727 బొడ్డుపేగు కోసూరి రవికుమార్ కవనలోకం ప్రచురణలు, దాచేపల్లి 2008 88 40.00
31227 కవితలు. 3728 చెక్‌పోస్ట్ శ్రీరామకవచం సాగర్ ప్రకృతి సాహితి, ఒంగోలు 1999 70 30.00
31228 కవితలు. 3729 భావ తరంగాలు దాచేపల్లి దుర్గయ్య రచయిత, నల్లగొండ 2011 56 40.00
31229 కవితలు. 3730 రాగ వసంతం మంగళగిరి వేణుగోపాలాచార్యులు రచయిత, మొల్లచర్ల, దామరచర్ల 2003 40 40.00
31230 కవితలు. 3731 రాగతరంగిణి మంగళగిరి వేణుగోపాలాచార్యులు రచయిత, మొల్లచర్ల, దామరచర్ల 2004 54 50.00
31231 కవితలు. 3732 గీతా సిద్ధాంతము ఆరుమళ్ళ సుబ్బారెడ్డి అరుణానంద్ ప్రచురణ, విజయవాడ ... 132 20.00
31232 కవితలు. 3733 వెల్లువలో మనం కలువకొలను సదానంద విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1995 79 30.00
31233 కవితలు. 3734 దేశం పిలుస్తోంది దేవులపల్లి విశ్వనాధం విశ్వహిత ప్రచురణలు, ఎఱ్ఱగొండపాలెం 2005 55 30.00
31234 కవితలు. 3735 వాగంకురాలు ఎలనాగ రాగకృతి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2009 106 30.00
31235 కవితలు. 3736 ఝోష తరిమెల అమరనాథరెడ్డి రచయిత, అనంతపురం 2004 90 30.00
31236 కవితలు. 3737 ఆకుపచ్చని ఆటోగ్రాఫ్ కెయస్వీ ప్రసాద్ అమృతవర్షిణి ప్రచురణలు, ఉప్పుగుండూరు 2000 60 50.00
31237 కవితలు. 3738 అక్షర తూణీరం కె.వి.యస్. ఆచార్య సహృదయ సాహితి, బాపట్ల 1993 79 20.00
31238 కవితలు. 3739 మువ్వ బులుసు వేంకటేశ్వర్లు విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 69 20.00
31239 కవితలు. 3740 వరదరాజేశ్వరి ఆదిభట్ల రామమూర్తి సాహితీ సాంస్కృతిక సమితి, హైదరాబాద్ 1977 79 5.50
31240 కవితలు. 3741 కుంచెకోల యు.వి. రత్నం వంశీకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 2005 39 20.00
31241 కవితలు. 3742 కదంబం మోచర్ల రాజారామ్ రచయిత, నరసాపురం 1999 76 20.00
31242 కవితలు. 3743 అక్షరాకాశము తూములూరి ప్రసాద్ రచయిత, బెంగళూరు 1992 183 40.00
31243 కవితలు. 3744 కవితామృతం చెళ్ళపిళ్ళ సన్యాసిరావు శ్రీ మురళీ రామలక్ష్మీ ప్రచురణలు 1985 48 5.00
31244 కవితలు. 3745 మరోగెర్నికా చాట్ల రవీంద్రసాగర్ రచయిత, రావినూతల 1997 57 20.00
31245 కవితలు. 3746 కవితాగ్ని సమరం గ్రంథే జగన్‌మోహన్ కృష్ణా పబ్లికేషన్స్, ధర్మవరం 1989 64 10.00
31246 కవితలు. 3747 జలఖడ్గం వడలి రాధాకృష్ణ తన్మయి పబ్లికేషన్స్, చీరాల 2005 68 40.00
31247 కవితలు. 3748 ఎడారి స్వప్నం మధ్య చెమన్ గోదావరి సాహితీ వేదిక 1997 75 15.00
31248 కవితలు. 3749 అలారం టి.జితేందర్‌రావు సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 1997 78 10.00
31249 కవితలు. 3750 శబ్నం కృష్ణమూర్తి యాదవ్ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 83 20.00
31250 కవితలు. 3751 వసంతాల వూసెత్తకు మంచికంటి వెంకటేశ్వర రెడ్డి క్రాంతి పబ్లికేషన్స్ 1998 52 25.00
31251 కవితలు. 3752 ఆహ్వానం విజయచంద్ర విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1998 171 60.00
31252 కవితలు. 3753 మహాకౌలీనము కొర్నెపాటి శేషగిరిరావు కె. శ్రీనివాస్, గుంటూరు 2002 45 50.00
31253 కవితలు. 3754 మహాకౌలీనము కొర్నెపాటి శేషగిరిరావు కె. శ్రీనివాస్, గుంటూరు 2002 45 50.00
31254 కవితలు. 3755 అస్తిత్వం వైపు పాయల మురళీకృష్ణ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2013 115 90.00
31255 కవితలు. 3756 బండి భాష్యాలు బండి ప్రసాదరావు తెలుగు భాషాభివృద్ధి సమితి, రాజమండ్రి 2013 26 45.00
31256 కవితలు. 3757 భావన ... ... ... 40 1.00
31257 కవితలు. 3758 శ్రీ చైతన్య సీతాయనం ఇంద్రగంటి భానుమూర్తి శ్రీ అరవింద భారతి ప్రచురణలు, సికింద్రాబాద్ 2004 82 20.00
31258 కవితలు. 3759 పచ్చల హారం ఇంద్రగంటి భానుమూర్తి శ్రీ అరవింద భారతి ప్రచురణలు, సికింద్రాబాద్ 2005 178 45.00
31259 కవితలు. 3760 పచ్చల హారం ఇంద్రగంటి భానుమూర్తి శ్రీ అరవింద భారతి ప్రచురణలు, సికింద్రాబాద్ 2005 178 45.00
31260 కవితలు. 3761 నిప్పు సయ్యద్ సాబిర్ హుసేన్ ముస్లిం రచయితల సంఘం 2007 70 30.00
31261 కవితలు. 3762 మానవులం కె. ప్రభాకర్ ... 1979 56 5.00
31262 కవితలు. 3763 S/o మాణిక్యం సీతారాం లిటరరీ సర్కిల్ ప్రచురణ, ఖమ్మం 1995 164 50.00
31263 కవితలు. 3764 త్రివేణి చేబోలు చిన్మయబ్రహ్మకవి ... ... 48 5.00
31264 కవితలు. 3765 ఎఱ్ఱనేల రామకృష్ణకటాక్ష సుమిత్రా పబ్లికేషన్స్, చిత్తూరు 1975 52 5.00
31265 కవితలు. 3766 విశ్వవిజ్ఞానం వంసతరావు వెంకటరావు దేశీ బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1977 101 4.50
31266 కవితలు. 3767 ఏరువాకై తిరిగి లేస్తా దుగ్గినపల్లి ఎజ్రాశాస్త్రి నవోదయ బుక్ హౌస్, కాచిగూడ 2006 76 40.00
31267 కవితలు. 3768 కవితాంజలి పిన్నక వెంకటేశ్వరరావు వికాస ప్రచురణలు, తెనాలి 2010 43 30.00
31268 కవితలు. 3769 పల్లెలు రోదిస్తున్నాయి మేళ్ళచెఱువు లక్ష్మీకాంతారావు రచయిత, ఒంగోలు 2003 80 40.00
31269 కవితలు. 3770 మహాత్మ టి.వి. సత్యనారాయణ టి.వి. స్వామి ప్రచురణ, తుని 1976 77 3.00
31270 కవితలు. 3771 వైతరణి టి.వి. సత్యనారాయణ రచయిత, హైదరాబాద్ 1969 96 2.00
31271 కవితలు. 3772 నవజీవనం టి.వి. సత్యనారాయణ రచయిత, కాకినాడ 1969 47 1.00
31272 కవితలు. 3773 నవజీవనం టి.వి. సత్యనారాయణ రచయిత, కాకినాడ 1969 47 1.00
31273 కవితలు. 3774 మహాత్మ టి.వి. సత్యనారాయణ టి.వి. స్వామి ప్రచురణ, తుని 1976 77 3.00
31274 కవితలు. 3775 ప్రియపాలిక సుభాష్ చంద్ర మిత్రా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1973 63 2.50
31275 కవితలు. 3776 అక్షతలు అయ్యదేవర పురుషోత్తమరావు యువ భారతి, హైదరాబాద్ 2007 42 20.00
31276 కవితలు. 3777 ప్లస్ మైనస్ గిరీశం ... ... 80 20.00
31277 కవితలు. 3778 కలం కలలు గోపాల చక్రవర్తి ... ... 105 20.00
31278 కవితలు. 3779 కందాల మకరందాలు ఎన్. ఆర్. వెంకటేశం దివ్యదీప్తి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1993 24 15.00
31279 కవితలు. 3780 మల్లెలు-మరువాలు దుగ్గిరాల సోమేశ్వరరావు దుగ్గిరాల పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2003 92 50.00
31280 కవితలు. 3781 విశ్వదర్శనం రుక్నుద్దీన్ ... ... 56 20.00
31281 కవితలు. 3782 పశ్చిమము ఎం. కులశేఖరరావు నవయుగ పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ ... 58 40.00
31282 కవితలు. 3783 సుదర్శనం సుఫలం నూతక్కి వెంకటప్పయ్య ... 2006 96 20.00
31283 కవితలు. 3784 మట్టికిరీటం నారిశెట్టి వేంకట కృష్ణారావు వెన్నెల ప్రచురణలు, నెల్లూరు 2005 58 20.00
31284 కవితలు. 3785 ఇంద్ర ధనుస్సు చేరెడ్డి మస్తాన్ రెడ్డి రచయిత, నరసరావుపేట 1996 119 60.00
31285 కవితలు. 3786 ఇంద్ర ధనుస్సు చేరెడ్డి మస్తాన్ రెడ్డి రచయిత, నరసరావుపేట 1996 119 60.00
31286 కవితలు. 3787 కొండదారి గోసాల కొండయ్య భాగవతారు మల్లవరపు జాన్, మధుర సాహిత్య భారతి 2008 72 50.00
31287 కవితలు. 3788 రైతన్న శాంతి శ్రీ రచయిత, వడ్లమూడి 2011 64 40.00
31288 కవితలు. 3789 మౌనమె నీ భాష బొమ్మారెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి స్నేహ ప్రచురణ, విజయవాడ 1991 64 10.00
31289 కవితలు. 3790 మౌనమె నీ భాష బొమ్మారెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి స్నేహ ప్రచురణ, విజయవాడ 1991 64 10.00
31290 కవితలు. 3791 పెమ్మరాజు గోపాలకృష్ణ కరచాలనమ్ Ramsha-Siriesha Publications, Samalkot 1991 72 10.00
31291 కవితలు. 3792 ఆమె పులిపాటి రమణా పబ్లికేషన్స్, నూతనకల్లు 1979 64 5.00
31292 కవితలు. 3793 అగ్నిసుధ సుధామ సఖీ కుమారి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1990 96 20.00
31293 కవితలు. 3794 మధుజ్వాల జ్యోతిరాణి కిన్నెర పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1982 200 10.00
31294 కవితలు. 3795 వెలుగు బాట కె. రాజేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1985 39 5.00
31295 కవితలు. 3796 అంతర్నేత్రం ఎస్. ఎ. రవూఫ్ సమీ ప్రచురణలు, నరసరావుపేట 1983 84 9.50
31296 కవితలు. 3797 మనిషి మహా మనిషి యస్. బాలనాగేంద్ర ... 1980 32 1.00
31297 కవితలు. 3798 బలిరక్కసి ఐ.యస్. గిరి సుమన్ పబ్లిషర్స్, చీరాల 1982 43 2.00
31298 కవితలు. 3799 సామాన్యుని సందేశం బి.ఎస్. రెడ్డి సుకృత పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1976 134 4.50
31299 కవితలు. 3800 సవిత వే. నరసింహారెడ్డి సాందీపని ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1973 54 4.00
31300 కవితలు. 3801 రేపటి సూర్యుడు డి.సి. కేశవరావు రచయిత, విజయవాడ ... 40 3.00
31301 కవితలు. 3802 ఇసిత్రం పంచరెడ్డి లక్ష్మణ ఇందూరు భారతి ప్రచురణ, నిజామాబాద్ 1973 42 2.00
31302 కవితలు. 3803 ఇక ఊరు నిద్రపోదు హనీఫ్ ఆసిఫ్ ప్రచురణలు, మణుగూరు 1995 63 15.00
31303 కవితలు. 3804 సన్నుతి వేమూరి వేంకట రామనాధం తి.తి.దే., తిరుపతి 1982 37 2.00
31304 కవితలు. 3805 భీతాంగన దుర్గానంద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ| 1981 244 20.00
31305 కవితలు. 3806 సృజనకర్త శంఖారావం దుర్గానంద్ శ్రీ సీతారామాంజనేయ ప్రెస్, ఏలూరు 1982 28 2.00
31306 కవితలు. 3807 లోహనది వసీరా ఝరీ పొయిట్రి సర్కిల్, హైదరాబాద్ 1989 95 10.00
31307 కవితలు. 3808 వై.సి.వి. రచనలు వై. ప్రతాపరెడ్డి వై. ప్రతాపరెడ్డి, వై. ప్రభాకర్ రెడ్డి, వై. పురుషోత్తమ రెడ్డి ... 407 100.00
31308 కవితలు. 3809 అనుపమ బండ్ల మాధవరావు సాహితీ మిత్రులు, విజయవాడ 2014 112 100.00
31309 కవితలు. 3810 హృదయ తరంగాలు తక్కళ్ళ బాలరాజు శ్రీ లక్ష్మణ్ పబ్లికేషన్స్, హనుమకొండ 2001 58 25.00
31310 కవితలు. 3811 పాఠం పూర్తయ్యాక... దాట్ల దేవదానం రాజు రచయిత, యానం 2012 107 60.00
31311 కవితలు. 3812 శాంతి విక్రముఁడు ఊరుబిండి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి శాస్త్రి పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 2012 51 30.00
31312 కవితలు. 3813 గీతాలహరి కవితాఝరి వుయ్యపు హనుమంతరావు రచయిత, కాకినాడ ... 70 20.00
31313 కవితలు. 3814 కులశేఖరరావు కావ్యాలు యం. కులశేఖరరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1996 70 25.00
31314 కవితలు. 3815 రాళ్ళవాన బడుగు పురుషోత్తం రాహుల్ ఆర్ట్స్ అసోసియేషన్, హైదరాబాద్ 2011 32 20.00
31315 కవితలు. 3816 అంతర్వీక్షణం రొక్కం కామేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 49 60.00
31316 కవితలు. 3817 ధర్మ దీక్ష నల్లపనేని మార్కండేయులు రచయిత, చీరాల 1993 143 55.00
31317 కవితలు. 3818 గయాజ్ గీతాలు కనిగిరి గయాజ్ కళా తరంగిణి ప్రచురణలు, కనిగిరి 2012 90 100.00
31318 కవితలు. 3819 చైతన్య గీతాలు బిరుదురాజు మాధవరాజు ... ... 22 5.00
31319 కవితలు. 3820 వేరోక ఆకాశం వేరెన్నో నక్షత్రాలు మునిపల్లె రాజు కణ్వస గ్రంథమాల, హైదరాబాద్ 1998 122 40.00
31320 కవితలు. 3821 తేనెజల్లు ఎస్.బి. శంకరప్ప లహరి పబ్లికేషన్స్, బెంగుళూరు 2012 127 100.00
31321 కవితలు. 3822 ఋతుగానము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 1981 44 6.00
31322 కవితలు. 3823 తెల్ల కాకులు వసుధ బసవేశ్వరరావు సాహితీ మిత్రులు, మచిలీపట్టణం 2005 40 25.00
31323 కవితలు. 3824 శ్రీకృష్ణ చరిత్ర ఎం. కులశేఖరరావు ఎం. ఇందిరాదేవి, హైదరాబాద్ ... 48 15.00
31324 కవితలు. 3825 సాక్షాత్కారం పసుమర్తి నాగేంద్రకుమార్ కార్తికేయ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2004 151 100.00
31325 కవితలు. 3826 జ్ఞానచంద్రిక మద్దా సత్యనారాయణ రచయిత, శిరిపురం, కాకినాడ 1991 59 12.00
31326 కవితలు. 3827 ఊపిరి బిగుళ్ళ ఈశ్వర చక్రవర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానాట్య మండలి, హైదరాబాద్ 1983 80 5.00
31327 కవితలు. 3828 రైతన్న శాంతి శ్రీ రచయిత, వడ్లమూడి 2011 64 40.00
31328 కవితలు. 3829 తూర్పు ఎరుపు ... ... ... 69 5.00
31329 కవితలు. 3830 గుళ్ళకమ్మ పదాలు మండువశ్రీ కమల పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 1998 31 30.00
31330 కవితలు. 3831 కల-వరం యెనుముల వేంకటరమణారావు వరం సాహితీ సాంస్కృతిక అకాడమి, గుంటూరు 2005 84 60.00
31331 కవితలు. 3832 కల-వరం యెనుముల వేంకటరమణారావు వరం సాహితీ సాంస్కృతిక అకాడమి, గుంటూరు 2005 84 60.00
31332 కవితలు. 3833 కాంతి స్వప్న జి.వి. పూర్ణచందు స్పందన సాహితీ సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1988 72 8.00
31333 కవితలు. 3834 ఇసకగుడి ఆకెళ్ళ రవిప్రకాష్ పోయిట్రీ ఫోరం, యానం 2000 143 50.00
31334 కవితలు. 3835 కిలికించితాలు కె. బాల కృష్ణారెడ్డి ప్రకాశంజిల్లా రచయితల సంఘం, ఒంగోలు 2004 72 25.00
31335 కవితలు. 3836 దాహం యల్. భూదేశ్వర్రావు క్రాంతి ప్రచురణ 1988 84 10.00
31336 కవితలు. 3837 పూర్ణాహుతి సముద్రాల లక్ష్మణయ్య రచయిత, తిరుపతి ... 100 10.00
31337 కవితలు. 3838 మాట-మనసు గొల్లపూడి సీతారామారావు రచయిత, గుంటూరు 2004 40 15.00
31338 కవితలు. 3839 అంతర్వాణి ధూళిపాళ ... ... 34 10.00
31339 కవితలు. 3840 వెలుగు నీడలు వక్కలంక లక్ష్మీపతిరావు రచయిత, అమలాపురం 1994 44 10.00
31340 కవితలు. 3841 హిందూ దేవుఁడు గవిని భాస్కరరావు మాఘము కృష్ణమూర్తి, తెనాలి 1997 32 10.00
31341 కవితలు. 3842 హేమమాలి చాగంటి గోపాలకృష్ణమూర్తి విజయభారతీ ప్రచురణలు, రాజమండ్రి 1964 66 2.00
31342 కవితలు. 3843 శ్రీ భగవల్లీలామృతం నిమ్మరాజు వెంకట కోటేశ్వరరావు రచయిత, ఒంగోలు 2003 168 60.00
31343 కవితలు. 3844 లోకాలోకనము నంబూరి దూర్వాసమహర్షి మహర్షి పబ్లికేషన్స్, చింతలపూడి 1971 109 20.00
31344 కవితలు. 3845 సింహావలోకనం సౌభాగ్య రచయిత, హైదరాబాద్ 1989 70 10.00
31345 కవితలు. 3846 కృత్యాద్యవస్థ సౌభాగ్య రచయిత, హైదరాబాద్ 1987 78 8.00
31346 కవితలు. 3847 ఇక ఈ క్షణం నీలిమా గోపీచంద్ కవిత్వం ప్రచురణలు 1990 24 5.00
31347 కవితలు. 3848 నా గోదావరి కావూరి పాపయ్యశాస్త్రి శ్రీకృష్ణదేవరాయ రసజ్ఞ సమాఖ్య, బెంగుళూరు 1999 32 30.00
31348 కవితలు. 3849 గీతామృతధార జి. యశ్వంతరావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1992 94 20.00
31349 కవితలు. 3850 వాన గోపరాజు లక్ష్మీ ఆంజనేయులు రచయిత, నరసరావుపేట 2002 32 25.00
31350 కవితలు. 3851 ఆటల పక్షులు పి. రామ్ నారాయణ్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 52 15.00
31351 కవితలు. 3852 మమత మహమ్మద్ అలి మునవ్వర్ పబ్లికేషన్స్, ఖమ్మం 1977 106 10.00
31352 కవితలు. 3853 వేదనా శిఖరాలు సమద్ హీజీ.వి. యం. ఇస్మాయిల్, నందలూరు 1980 50 4.00
31353 కవితలు. 3854 కవితాంజలి యస్. ఎల్. నారాయణమూర్తి కల్చరల్ ఫోరమ్, గుంటూరు 1980 67 10.00
31354 కవితలు. 3855 కావ్యమంజరి జమ్మలమడక రామమూర్తి రచయిత, హైదరాబాద్ 1980 86 6.00
31355 కవితలు. 3856 అలికిడి గోపీకిషన్ సర్వశేష్ఠ్ర పబ్లికేషన్స్ 1995 54 10.00
31356 కవితలు. 3857 కళాతపస్వి అక్కిరాజు విద్యారణ్యులు శ్రీ వెంపటి మల్లికార్జునశాస్త్రి, తెనాలి 1972 109 5.00
31357 కవితలు. 3858 చెప్పకోయి నీ గొప్పలు సి. యస్. ఆర్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 63 5.00
31358 కవితలు. 3859 లలిత భావ గీతాలు వెల్లంకి ఉమాకాంత శాస్త్రి రచయిత, హైదరాబాద్ ... 79 25.00
31359 కవితలు. 3860 అనుభూతి టి. రామదాసు స్పందన సాహితీ సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1990 101 15.00
31360 కవితలు. 3861 నీవు-నేను కాణిపాకం లింగన్న సాహితీ క్షేత్రం, చిత్తూరు 1994 112 25.00
31361 కవితలు. 3862 నేను సూర్యుడైన వేళ కాణిపాకం లింగన్న సాహితీ క్షేత్రం, చిత్తూరు 1989 64 15.00
31362 కవితలు. 3863 జగిత్యాల పల్లె అల్లం నారాయణ విప్లవ రచయితల సంఘం| 1990 80 10.00
31363 కవితలు. 3864 సన్నుతి వేమూరి వేంకట రామనాధం తి.తి.దే., తిరుపతి 1982 37 2.00
31364 కవితలు. 3865 వెలుగు రుద్రజ్వాల అనిల్ ట్రస్ట్ ప్రచురణ 1968 102 10.00
31365 కవితలు. 3866 అనల జలజం సత్యనారాయణ తెలంగాణా రచయితల సంఘం, హైదరాబాద్ 2004 50 15.00
31366 కవితలు. 3867 తెలంగాణ గాయి బాలసాని రాజయ్య నవ్య సాహిత్య పరిషత్, కరీంనగర్ 2004 35 10.00
31367 కవితలు. 3868 విడిఆకాశం మద్దూరి నగేష్‌బాబు దళితసాన పబ్లికేషన్స్, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1999 129 30.00
31368 కవితలు. 3869 సుధాగీతి అవధానం సుధాకరశర్మ రచయిత, కర్నూలు 1989 35 10.00
31369 కవితలు. 3870 రెప్పల మధ్య ఆకాశం సుమనశ్రీ రమణ సుమనశ్రీ ఫౌండేషన్ 2002 101 90.00
31370 కవితలు. 3871 గీతాయుధం కె. అంజయ్య చైతన్య సాహితి, సిద్దిపేట 1981 64 4.00
31371 కవితలు. 3872 తొక్కుడుబండ టి. కృష్ణమూర్తి యాదవ్ మంజు పబ్లికేషేన్స్, హైదరాబాద్ 1988 67 6.00
31372 కవితలు. 3873 కవి-కవిత రసిక్ గుఱ్ఱం భానుమూర్తి, తిరుపతి 1977 45 15.00
31373 కవితలు. 3874 స్వేచ్ఛ కోసం పి. నాగభూషణం మనస్వి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1999 202 50.00
31374 కవితలు. 3875 గడ్డి పువ్వు ఆప్తచైతన్య అధ్యయన వేదిక ప్రచురణలు, పార్వతీపురం 1992 84 15.00
31375 కవితలు. 3876 దిష్టిబొమ్మ పి. విద్యాసాగర్ ప్రజా రచయితల సమాఖ్య, ఖమ్మం 1995 32 10.00
31376 కవితలు. 3877 దిష్టిబొమ్మ పి. విద్యాసాగర్ ప్రజా రచయితల సమాఖ్య, ఖమ్మం 1995 32 10.00
31377 కవితలు. 3878 బియ్యపు గింజ జి. సుబ్బారావు రాంషా శిరీషా పబ్లికేషన్స్ 2002 65 30.00
31378 కవితలు. 3879 వికసించిన విద్యుద్గీతం బి. యన్. స్వామి చందు బుక్స్, వాడాడ, శ్రీకాకుళం 1979 70 4.00
31379 కవితలు. 3880 ప్రియపాలిక సుభాష్ చంద్ర మిత్రా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1975 63 2.50
31380 కవితలు. 3881 వైశాఖ సముద్రం దీవి సుబ్బారావు రచయిత, హైదరాబాద్ 1985 61 10.00
31381 కవితలు. 3882 వర్తమానం డి.వి. సుబ్బారావు ఇందూరు భారతి ప్రచురణ, నిజామాబాద్ 1977 57 3.00
31382 కవితలు. 3883 నెమలికన్ను ఐలేని గిరి మంజీరా రచయితల సంఘం 1996 60 15.00
31383 కవితలు. 3884 పుట్టుమచ్చ ఖాదర్ మొహియుద్దీన్ కవిత్వం ప్రచురణలు 1991 56 10.00
31384 కవితలు. 3885 మువ్వల సవ్వడి బూదాటి వేంకటేశ్వర్లు రచయిత, మురికిపూడి, గుంటూరు 1992 72 30.00
31385 కవితలు. 3886 మువ్వల సవ్వడి బూదాటి వేంకటేశ్వర్లు రచయిత, మురికిపూడి, గుంటూరు 1992 72 30.00
31386 కవితలు. 3887 యెల్లమ్మ కథ లక్ష్మీకాంత మోహన్ యం. శేషాచలం అండ్ కంపెనీ, మచిలీపట్టణం 1984 76 15.00
31387 కవితలు. 3888 శ్రీ కాళీ కృష్ణ పద్య రత్నాకరము వేంకట కాళీకృష్ణులు శ్రీ విశ్వమాత ఆదిపరాశక్తి పీఠాధీశులు, వేజండ్ల 2001 158 20.00
31388 కవితలు. 3889 జీవిత వలయాలు ఎల్. మాలకొండయ్య వివేకానంద ప్రింటర్స్, హైదరాబాద్ 1971 160 5.00
31389 కవితలు. 3890 పాపా నీకు తెలుసా? ఎల్. మాలకొండయ్య భాషా కుటీరం, హైదరాబాద్ 1980 82 6.00
31390 కవితలు. 3891 హంసగీతి అమరేంద్ర సి.యస్. మోహన్, గుంటూరు 1994 95 25.00
31391 కవితలు. 3892 పడమటి కోయిల పల్లవి యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1993 71 15.00
31392 కవితలు. 3893 పడమటి కోయిల పల్లవి యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్, విజయవాడ 1993 71 15.00
31393 కవితలు. 3894 అమృతం కురిసిన రాత్రి దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1976 152 4.50
31394 కవితలు. 3895 అమృతం కురిసిన రాత్రి రెండవ కూర్పు దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1987 195 17.00
31395 కవితలు. 3896 అమృతం కురిసిన రాత్రి రెండవ కూర్పు దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 180 30.00
31396 కవితలు. 3897 గోరువంకలు దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1993 56 15.00
31397 కవితలు. 3898 శ్రీకృష్ణ రాయము జోళదరాశి చంద్రశేఖర రెడ్డి నవోదయ బుక్ హౌస్, కాచిగూడ 1998 104 36.00
31398 కవితలు. 3899 శ్రీ చరణ వైభవం కొండముది రామకృష్ణ శ్రీ మాతా పబ్లికేషన్స్, జిల్లెళ్ళమూడి 1992 99 50.00
31399 కవితలు. 3900 జ్ఞానజ్యోతి తాళ్లూరి సత్యనారాయణ సత్యదేవ సాహితీ సదస్సు, చేబ్రోలు 1998 72 25.00
31400 కవితలు. 3901 జ్ఞానజ్యోతి తాళ్లూరి సత్యనారాయణ సత్యదేవ సాహితీ సదస్సు, చేబ్రోలు 1998 72 25.00
31401 కవితలు. 3902 చిచ్చేతన కేతవరపు రామకోటిశాస్త్రి జిజ్ఞాస ప్రచురణ, వరంగల్లు 2006 50 15.00
31402 కవితలు. 3903 ఓ పన్నెండు కవితలుపనసలు చిలుకూరి రామ ఉమామహేశ్వర శర్మ అలివేలు ప్రచురణలు 2003 55 25.00
31403 కవితలు. 3904 నాలో నేను వల్లభనేని అశ్వినికుమార్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2003 70 45.00
31404 కవితలు. 3905 నాలో నేను వల్లభనేని అశ్వినికుమార్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2003 70 45.00
31405 కవితలు. 3906 జీవన వేదం పాతమత్తిగిరి సుబ్రహ్మణ్యం తెలుగు సాహిత్య పరిషత్తు, హోసూరు 2009 159 50.00
31406 కవితలు. 3907 రత్నకంకణము, సుమసమీరము కదంబము, ప్రాంజలి, శ్రీ జగత్పతి పులుగుర్త వేంకటరత్నము ది ఓరియంట్ పవర్ ప్రెస్, తెనాలి 1966 173 50.00
31407 కవితలు. 3908 ఆరిపోని చేవ్రాలు కృష్ణ ప్రసాద్ జె.ఎస్.ఆర్.కె. ప్రసాద్, హైదరాబాద్ 1996 36 10.00
31408 కవితలు. 3909 భూతానామస్మిచేతనా సత్తిరాజు కృష్ణారావు కల్యాణి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1989 43 15.00
31409 కవితలు. 3910 మనిషి కోసం... గుత్తికొండ సుబ్బారావు స్పందన సాహితీ సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 2010 75 80.00
31410 కవితలు. 3911 ప్రేమాంజలి గన్ని ప్రకాశరావు మయూరి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1983 182 25.00
31411 కవితలు. 3912 రా... ఇలా కోయిలా కె. బాల కృష్ణారెడ్డి ప్రకాశంజిల్లా రచయితల సంఘం, ఒంగోలు 2000 64 75.00
31412 కవితలు. 3913 రత్నదీప్తులు విద్వాన్ దాదన చిన్నయ్య శ్రీ భారతీసాహితీ సమితి, గుంతకల్లు 2007 38 20.00
31413 కవితలు. 3914 అంతర్మథనము బేతపూడి రాజశేఖర రావు శ్రీభారతీ సాహితీ సమితి, గుంతకల్లు 2001 47 40.00
31414 కవితలు. 3915 కృష్ణ గుణ సంకీర్తనము కె. కోదండరామాచార్యులు రచయిత, ఖమ్మం 2007 37 30.00
31415 కవితలు. 3916 అంబేడ్కరో సమరసింహ రావూరి ఏకాంబరం రచయిత, విజయవాడ 1984 80 60.00
31416 కవితలు. 3917 కవితాగ్ని సమరం గ్రంథే జగన్‌మోహన్ కృష్ణా పబ్లికేషన్స్, ధర్మవరం 1989 64 10.00
31417 కవితలు. 3918 మౌనం నా సందేశం కల్లూరి భాస్కర్ మిత్ర సాహితి, ప్రక్కిలంక, ప.గో.జిల్లా 1980 56 4.00
31418 కవితలు. 3919 వెదురు వనాల గానం నూతన్ విప్లవ రచయితల సంఘం 1993 109 10.00
31419 కవితలు. 3920 పోయేదేమీలేనోళ్ళం శంబుక ప్రగతి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1992 64 12.00
31420 కవితలు. 3921 సతీవిజయము కలువకొలను సూర్యనారాయణ రచయిత, గుంటూరు 2002 69 25.00
31421 కవితలు. 3922 ఆలోచనా తరంగాలు హితైషి హితైషి సాహిత్య ప్రచురణలు ... 86 40.00
31422 కవితలు. 3923 శ్రీ పరిమి వేంకటాచల కవి రచనలు నల్లాన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులు పరిమి వేంకట శివకామేశ్వరశర్మ, విజయవాడ 1995 58 10.00
31423 కవితలు. 3924 విద్యార్థి చతుశ్శతి లోకాదర్శము బాలాంత్రపు వీర్రాజు రచయిత, హైదరాబాద్ 1982 88 10.00
31424 కవితలు. 3925 ఆమె బొమ్మారెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1999 62 15.00
31425 కవితలు. 3926 వాన గోపరాజు లక్ష్మీ ఆంజనేయులు రచయిత, గుంటూరు 2002 32 25.00
31426 కవితలు. 3927 మర ప్రభంజన్ ... ... 30 5.00
31427 కవితలు. 3928 పద్య మణిహారం ఆడెపు చంద్రమౌళి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్ 2012 34 50.00
31428 కవితలు. 3929 మానవ వేదం బంధకవి సుబ్బారావు విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 67 60.00
31429 కవితలు. 3930 రాగ నర్తన గొట్టిపాటి నరసింహస్వామి వంశీ ప్రచురణలు 2001 118 70.00
31430 కవితలు. 3931 శివోహం లలితకవి తాటిమాను నారాయణరెడ్డి రచయిత, కర్నూలు 2008 116 10.00
31431 కవితలు. 3932 కోణార్క శోభిరాల సత్యనారాయణ శ్రీ విశ్వకర్మ విజ్ఞాన కేంద్రం, శ్రీకాకుళం 2001 50 20.00
31432 కవితలు. 3933 సౌమనస్యము సూరం శ్రీనివాసులు సూరం అభినందన సంఘం, చీరాల 2011 62 30.00
31433 కవితలు. 3934 తోడు అడుసుమల్లి ప్రభాకరరావు రచయిత, రేపల్లె 2013 68 25.00
31434 కవితలు. 3935 మనోరాగం ఆర్. రంగస్వామి గౌడ్ శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్ 1999 99 30.00
31435 కవితలు. 3936 సగటు మనిషి పదాలు రఘు ప్రకాశం జిల్లా రచయితల సంఘం 2006 116 25.00
31436 కవితలు. 3937 ఒక స్వాప్నికుడి శ్వేత సంతకం రఘు రచయిత, ఖమ్మం 1997 48 20.00
31437 కవితలు. 3938 మరో ఉదయాన్ని పిలుస్తా లింగంపల్లి రామచంద్ర ఫ్రెండ్స్ క్లబ్, నల్లగొండ 2002 54 40.00
31438 కవితలు. 3939 గదిలో నక్షత్రం లింగంపల్లి రామచంద్ర శ్రీలక్ష్మి ప్రచురణలు, ఆలేరు 1999 54 30.00
31439 కవితలు. 3940 ఆకాశం నా సంతకమే లింగంపల్లి రామచంద్ర శ్రీలక్ష్మి ప్రచురణలు, ఆలేరు 2000 55 30.00
31440 కవితలు. 3941 ఊళ్ళు ఉరుకుతున్నాయి బి. రాములు యువ రచయితల సమితి, నల్లగొండ 1988 60 20.00
31441 కవితలు. 3942 మోదుగు పూలు బి. రాములు యువ రచయితల సమితి, నల్లగొండ 1981 101 10.00
31442 కవితలు. 3943 మౌనమె నీ భాష బొమ్మారెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి స్నేహ ప్రచురణ, విజయవాడ 1991 64 10.00
31443 కవితలు. 3944 బహుముఖం యార్లగడ్డ రాఘవేంద్రరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 60 50.00
31444 కవితలు. 3945 అంతర్వాహిని ఎన్వీ రఘువీర్ ప్రతాప్ ధర్మకేతనం సాహిత్య కళాపీఠం, హైదరాబాద్ 2011 48 45.00
31445 కవితలు. 3946 రాగాలాపన రమేష్ గైక్వాడ్ రాగా రచయిత, హైదరాబాద్ 2003 69 40.00
31446 కవితలు. 3947 విజయనామ వింజమూరి కోనేటి రామారావు భారత్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, కాకినాడ ... 52 10.00
31447 కవితలు. 3948 బీల-భూమి-సముద్రం రెడ్డి రామకృష్ణ వెలుగు ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 2012 54 30.00
31448 కవితలు. 3949 మానవాస్త్రం పి.ఆర్. మహేందర్ రెడ్డి తెలుగు కళా సమితి, రామగుండం 1987 72 6.00
31449 కవితలు. 3950 కలతల కొలతలు కోట పాల్ దేవరాజు రచయిత, విజయవాడ 1979 71 5.00
31450 కవితలు. 3951 పాంచజన్యం పరమాత్మ శ్రీ జోశ్యుల వెంకటేశ్వరరావు, నరసాపురం 1973 44 10.00
31451 కవితలు. 3952 సంకెళ్ళు తోట మహదేవ్ నూతన సాహితీ, కరీంనగర్ 1983 108 5.00
31452 కవితలు. 3953 అగ్ని శిఖలు... మంచుజడులు కమ్మిశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు అమర సాహితి, హైదరాబాద్ 1964 64 2.00
31453 కవితలు. 3954 అగ్ని శిఖలు... మంచుజడులు కమ్మిశెట్టి వెంకటేశ్వరరావు అమర సాహితి, హైదరాబాద్ 1964 64 2.00
31454 కవితలు. 3955 భువికేసిందూరం కస్తూరి సాహబ్ రాజన్న రచయిత, కరీంనగర్ ... 48 30.00
31455 కవితలు. 3956 స్వేదాశ్రువులు పి.ఎల్. శ్రీనివాసరెడ్డి పండువెన్నెల ప్రచురణలు, అనంతపురం 2004 62 30.00
31456 కవితలు. 3957 వేకువ మల్లవరపు చిన్నయ్య శ్రీమతి మల్లవరపు విజయ, నిజామాబాద్ 2011 36 45.00
31457 కవితలు. 3958 మర్మం జనజ్వాల చినుకు ప్రచురణలు, విజయవాడ 2007 24 20.00
31458 కవితలు. 3959 మానస సరోవరం గజానన్ తామన్ శ్రీ సీతారామ సేవాసదన్, తమ్మిచెరువుకట్ట 2006 101 50.00
31459 కవితలు. 3960 ప్రతిస్పందన జి. హరిశ్చంద్ర ప్రసాద్ భావన ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1990 34 5.00
31460 కవితలు. 3961 విబ్జియార్ ఓరుగంటి నరసింహారావు చేతన సాహితీ సంస్థ, భిలాయినగర్ 1984 37 4.00
31461 కవితలు. 3962 ఉనికి మహమూద్ పాషా మంజీరా రచయితల సంఘం 1986 63 7.00
31462 కవితలు. 3963 వసంత వల్లరి వారణాసి వెంకట్రావు ... ... 96 5.00
31463 కవితలు. 3964 వసంత వల్లరి వారణాసి వెంకట్రావు ... ... 96 5.00
31464 కవితలు. 3965 కవితాకృష్ణ పింగళి వేంకట కృష్ణారావు రచయిత, విజయవాడ 2005 116 40.00
31465 కవితలు. 3966 వామనవృక్షం పింగళి వేంకట కృష్ణారావు రచయిత, విజయవాడ 2001 100 30.00
31466 కవితలు. 3967 ఇయం స్వతంత్ర భారతీ పేరాల భరతశర్మ కాదంబరీ ప్రచురణ, విశాఖపట్నం 1998 100 60.00
31467 కవితలు. 3968 నా కేక శ్రీనాగాస్త్ర్ బి. నాగరాజు, టి. నర్సాపురం 2010 111 36.00
31468 కవితలు. 3969 వెన్నెల వాన ఎం.ఆర్. వి. సత్యనారాయణ మూర్తి రమ్య గాయత్రి పబ్లికేషన్స్, పెనుగొండ 2007 71 50.00
31469 కవితలు. 3970 మనిషి చిరునామా చిమ్మపూడి శ్రీరామమూర్తి మనస్విని ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2002 54 30.00
31470 కవితలు. 3971 మాదీ మీ ఊరే సి.వి. కృష్ణారావు సృజన ప్రచురణలు 1969 38 1.00
31471 కవితలు. 3972 ప్రణయోత్సవం దాశరధుల బాలయ్య అభిలేఖిని ప్రచురణ, సిద్ధిపేట 1999 38 20.00
31472 కవితలు. 3973 మరో వసంతం కర్నాటి లింగయ్య వాసవీ సాహిత్య పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1977 43 3.00
31473 కవితలు. 3974 అర్ధరాత్రి సూర్యుడు జక్కని వెంకటరాజం యువ సాహితీ సమితి, సిరిసిల్ల 1977 72 4.00
31474 కవితలు. 3975 పూల గుత్తులు పబ్బరాజు గోపాలరావు శాంతి ప్రచురణలు 1979 39 3.00
31475 కవితలు. 3976 అమృతవర్షిణి వేముగంటి నరసింహా చార్యులు సాహితీ వికాస మండలి, సిద్దిపేట 1996 53 15.00
31476 కవితలు. 3977 మా నాయన చిత్తలూరి సత్యనారాయణ రచయిత,విజయవాడ 2006 78 30.00
31477 కవితలు. 3978 తొలిపంట నెక్కలపూడి రామకోటేశ్వరరావు రచయిత, మంతెన, కంకిపాడు ... 48 10.00
31478 కవితలు. 3979 వేసవి కిరణ్ స్పందన సాహితీ సమాఖ్య ప్రచురణ ... 70 10.00
31479 కవితలు. 3980 చూపు చలపాక ప్రకాష్ విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 96 40.00
31480 కవితలు. 3981 ఈ పొద్దుటి పూట పాట ఒబ్బిని విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 120 50.00
31481 కవితలు. 3982 రాయలసీమ రైతు బైరపురెడ్డి రెడ్డినారాయణరెడ్డి బి.ఆర్. నారాయణరెడ్డి 1976 67 4.00
31482 కవితలు. 3983 నాకూ మనసున్నాది... మొహమ్మద్ ఖాదర్‌ఖాన్ రచయిత, రాజమండ్రి 2006 112 60.00
31483 కవితలు. 3984 నాకూ మనసున్నాది... మొహమ్మద్ ఖాదర్‌ఖాన్ రచయిత, రాజమండ్రి 2006 112 60.00
31484 కవితలు. 3985 ఏకలవ్య కొండపి మురళీకృష్ణ రచయిత, కందుకూరు 2000 50 25.00
31485 కవితలు. 3986 చినుకు వేంపల్లి అబ్దుల్ ఖాదర్ విశ్వంభర పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2003 63 25.00
31486 కవితలు. 3987 స్పందన తుమ్మిడి నాగభూషణం శాలివాహన ప్రచురణలు, భీమవరం 2001 35 20.00
31487 కవితలు. 3988 వెలుతురు ప్రవాహం తిరునగరి శ్రీనివాస్ ఫ్రెండ్స్ కమ్యూనికేషన్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2001 82 35.00
31488 కవితలు. 3989 కలలకుంచె అపరాజిత సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 1999 49 15.00
31489 కవితలు. 3990 చంద్రమతీ కల్యాణము రొంపిచర్ల వీరభద్రాచార్యులు శ్రీ ఆంధ్రరాష్ట్ర దేశీయ విశ్వబ్రాహ్మణ సమాజము 2000 46 30.00
31490 కవితలు. 3991 బిందువు ఎమ్వీ రామిరెడ్డి మువ్వా చినబాపిరెడ్డి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ప్రచురణలు 1997 41 15.00
31491 కవితలు. 3992 అక్షర ప్రేమ ... బి.వి.యల్. నరసింహారావు, హైదరాబాద్ 1996 47 10.00
31492 కవితలు. 3993 రెక్కలచెట్టు నక్కా అమ్మయ్య అనూష పబ్లికేషన్స్, సంగారెడ్డి 1999 34 10.00
31493 కవితలు. 3994 సాగుసుద్దులు సస్యశ్రీ సంగమేశ్వరశర్మ, విశాఖ జిల్లా 1973 60 10.00
31494 కవితలు. 3995 పల్లెల్ల పొద్దు పొడిసింది యెల్దండ రఘుమారెడ్డి జానపద సాహిత్య పరిషత్తు, హైదరాబాద్ 1973 84 3.50
31495 కవితలు. 3996 త్రినేత్ర రుద్రాక్షల మఠం ప్రభులింగ శాస్త్రి శ్రీ నాయిని బాగన్న గౌడ్, మహబూబ్ నగర్ 2008 66 51.00
31496 కవితలు. 3997 ఆకుపచ్చని ఆటోగ్రాఫ్ కెయస్వీ ప్రసాద్ అమృతవర్షిణి ప్రచురణలు, ఉప్పుగుండూరు 2000 60 50.00
31497 కవితలు. 3998 వర్తమానలిపి కె.జె. రమేష్ రచయిత, వినుకొండ 2001 76 50.00
31498 కవితలు. 3999 మరో కొత్తపాళీ బి. రవికుమార్ రంజిత్ అండ్ బ్రదర్స్, హైదరాబాద్ 1980 32 3.00
31499 కవితలు. 4000 స్పృహ శేషభట్టర్ వేంకటరమణ సాహితీ సమితి, వరంగల్లు 1995 68 10.00
31500 కవితలు. 4001 ఆకలి శబ్దం వింజమూరి అచ్యుత రామయ్య శిరీష ప్రచురణలు, సామర్లకోట 1999 30 20.00