వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -167

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174

[[వర్గం:అన్నమయ్య గ్రంథాలయం]

అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య గ్రంధనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
134001 హరికారికావళి శిష్టు కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి / మిన్నికంటి గురునాథకవి 1926 50
134002 కావ్యాలంకార చూడామణి విన్నకోట పెద్దయ మహాకవి చెన్నపురి కేసరిముద్రాక్షర శాల 1929 136 1.00
134003 ద్రుతస్వరూపాన్వేషణము ద్రుతవిషయసామగ్రి - ప్రథమభాగము అంబడిపూడి నాగభూషణం అంబడిపూడి నాగభూషణం 1985 344 30.00
134004 ద్రుతప్రకృతికావలోకనము ద్రుతవిషయసామగ్రి - ద్వితీయభాగము అంబడిపూడి నాగభూషణం అంబడిపూడి నాగభూషణం ... 340 ...
134005 ద్రుతకార్యానుశీలనము ద్రుతవిషయసామగ్రి - తృతీయభాగము అంబడిపూడి నాగభూషణం అంబడిపూడి నాగభూషణం ... 415 ...
134006 ఆంధ్ర కావ్యాలంకార సూత్రవృత్తి వేదాల తిరువేంగళాచార్యుడు శ్రీ వేదవ్యాస ముద్రాక్షరశాల ... 145 ...
134007 साख्डयतत्वकौमुदीसहिता ... ... ... 167 ...
134008 శ్రీ విద్యాధర కవి విరచిత ఏకావలి కోలాచల మల్లినాధసూరి, జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ అభినవభారతి, గుంటూరు ... 464 20.00
134009 శ్రీ ఆంధ్రధ్వన్యాలోకము వేదాల తిరువేంగళాచార్యులు వేదాల తిరువేంగళాచార్యులు 1968 731 20.00
134010 Dhvanyaloka Sri Anandvardhanacharya / Abhinava Gupta Moti Lal Banarsi Das 1431 ...
134011 అప్పకవీయ భావప్రకాశిక (అప్పకవీయ తృతీయశ్వాస వళిప్రాస పరిచ్ఛేద వివరణము) / ధనంజయుని దశరూపకము రావూరి దొరసామిశర్మ, సరిపెల్ల విశ్వనాథశాస్త్రి త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణము 1967 304/88 ...
134012 అప్పకవీయ భావప్రకాశిక (అప్పకవీయ తృతీయాశ్వాస వళిప్రాస పరిచ్ఛేద వివరణము) రావూరి దొరసామిశర్మ త్రివేణి పబ్లిషర్స్, మచిలీపట్టణము 1976 304 10.00
134013 కవిశిరోభూషణ చంద్రిక శ్రీపాద పేరయ్యశాస్త్రి, శ్రీపాద లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి శ్రీపాద లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి 1983 432 30.00
134014 రాజశేఖరవిరచితా కావ్యమీమాంసా బాలానందిన్యాఖ్యాయా ఆంధ్రభాషావ్యాఖ్యయా సమేతా పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు శ్రీ జయలక్ష్మీ పబ్లికేషన్సు, హైదరాబాదు 2003 312 120.00
134015 నరసభూపాలీయము కావ్యాలంకార సంగ్రహము మూర్తి కవి, బులసు వేంకట రమణయ్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1969 320 ...
134016 ఆన్ధ్రశబ్దచిన్తామణి నన్నయ భట్టారక వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1968 96 1.00
134017 వ్యక్తి వివేక సంగ్రహము జమ్మలమడక మాధవరామశర్మ అభినవభారతి, గుంటూరు 1976 146 5.00
134018 చంద్రాలోకము ... వి. వెంకటేశ్వర శాస్త్రులు ట్రస్ట్ ... 114 ...
134019 ఆంధ్రచంద్రాలోకము, చన్ద్రాలోకవివరణము అడిదము సూరకవి, అక్కిరాజు ఉమాకాన్తమ్ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1976 114 ...
134020 चन्द्रालोक (Chandralokam) వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 98 1.50
134021 చంద్రాలోక సమున్మేషము టి. భాస్కరరావు మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1973 227 ...
134022 చంద్రాలోక సమున్మేషము స్ఫూర్తిశ్రీ మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1973 227 ...
134023 అలంకార శాస్త్రము మల్లాది లక్ష్మణసూరి / సరస్వతి తిరువేంగడాచార్యులు సరస్వతీ నిలయ ముద్రాక్షరశాల 1971 376 ...
134024 సంస్కృత వ్యాకరణ ప్రకాశిక (తెలుఁగులో) కె.ఎ. కృష్ణమాచార్యులు గంగాధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 408 20.00
134025 సంస్కృత వ్యాకరణ సంగ్రహము దివాకర్ల వేంకటావధాని, గంటి జోగిసోమయాజి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 1974 238 ...
134026 లక్షణ పూర్ణిమ టి. భాస్కరరావు మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1975 321 ...
134027 కావ్యాలంకార చూడామణి విన్నకోట పెద్దయ మహాకవి వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి 1929 245 1.00
134028 धातुरुपावलिः (निर्णयसागरीया) ... ... 1887 65 0.70
134029 శబ్దరత్నావళిః ఉడాలి సుబ్బరామశాస్త్రి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1992 501 55.00
134030 అలఙ్కారసర్వస్వమ్ (జయరథకృత విమర్శనీవ్యాఖ్యాసహితమ్) లంక వేంకట సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర శర్మ సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి 2006 179 100.00
134031 సంస్కృత వైయాకరణ తరంగిణి లంక వేంకట సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర శర్మ సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి 2006 112 60.00
134032 శుకనాసోపదేశము కె.వి.ఎన్. ఆచార్యులు సాహితీ సన్మాన సమితి, నల్లగొండ 1988 46 10.00
134033 సంస్కృత క్రియలు (ఆకాశవాణి వార్తలలో వచ్చునవి) కండ్లకుంట ఆళహ సింగరాచార్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాదు 1978 165 5.00
134034 సంస్కృత క్రియలు (ఆకాశవాణి వార్తలలో వచ్చునవి) కండ్లకుంట ఆళహ సింగరాచార్యులు ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి, హైదరాబాదు 1978 165 5.00
134035 సంస్కృత వ్యాకరణ ప్రకాశిక (తెలుఁగులో) కె.ఎ. కృష్ణమాచార్యులు గంగాధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 408 20.00
134036 కవిగజాంకుశము భైరవ కవి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1950 29 0.40
134037 జాతీయాలు పుట్టుపూర్వోత్తరాలు మరియు సంస్కృత న్యాయాలు రెంటాల గోపాలకృష్ణ క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1990 180 18.00
134038 సంస్కృత వ్యాకరణ సంగ్రహం దివాకర్ల వెంకటావధాని తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 2005 238 50.00
134039 इन्दु हिन्दि - व्याकरण इन्दीरा ... ... 64 ...
134040 सन्धिः जि. महाबलेश्वर भट्टः संस्कृतभारती, बेग्ङलूरु 2006 60 14.00
134041 आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना वासुदेवनन्दन प्रसाद भारती भवन ... 379 29.00
134042 व्याकरणसौरभमू कमलाकान्त मिश्र राष्टिय शैक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदू 1979 215 28.00
134043 బాలవ్యాకరణ గుప్తార్థప్రకాశిని కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1997 316 50.00
134044 विभत्किवल्लरी संस्कृतभारती, बेग्ङलूरु 2012 76 20.00
134045 समासः जि. महाबलेश्वर भट्टः संस्कृतभारती, बेग्ङलूरु 2006 82 20.00
134046 బాలవ్యాకరణము పరవస్తు చిన్నయసూరి సరస్వతీ బుక్ డిపో, బెజవాడ 1945 84 0.12
134047 పరవస్తు చిన్నయసూరి బాలవ్యాకరణం నాగభైరవ ఆదినారాయణ మారుతీ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2020 320 245.00
134048 బాలవ్యాకరణ గుప్తార్థప్రకాశిని కల్లూరి వేంకట రామశాస్త్రులు ... ... 797
134049 బాలవ్యాకరణము (సుగమ బోధినీ వ్యాఖ్యాన సహితము) వారణాశి వేంకటేశ్వరులు, లంకా లక్ష్మీ నరసింహ శర్మ టెక్నికల్ పబ్లిషర్సు, గుంటూరు 307 53.00
134050 బాలవ్యాకరణము వారణాసి వెంకటేశ్వరులు, లంకా లక్ష్మీ నరసింహశర్మ టెక్నికల్ పబ్లిషర్సు, గుంటూరు 1988 428 20.00
134051 బాలవ్యాకరణ పరిశోధనము జొన్నలగడ్డ నారాయణశాస్త్రి జొన్నలగడ్డ నారాయణశాస్త్రి 1992 578 125.00
134052 బాలవ్యాకరణము దూసి రామమూర్తిశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1967 544 ...
134053 ప్రౌఢవ్యాకరణము తత్త్వబోధినీ వ్యాఖ్యా సమేతము భాష్యం వేంకట నరసింహ భాష్యకారాచార్యులు భాష్యం వేంకట నరసింహ భాష్యకారాచార్యులు 1970 416 10.00
134054 ముక్తలక్షణ కౌముది వజ్ఝల చినసీతారామస్వామి శాస్త్రి, వంతరాం రామకృష్ణారావు వంతరాం రామకృష్ణారావు 1974 104 8.00
134055 తెలుగు వ్యాకరణం విద్యార్థి మార్గదర్శిని పునుగుపాటి శ్రీనివాసరావు, యస్.యస్.కె. భగవాన్ యస్.ఆర్. బుక్‌లింక్స్ 2017 348 72.00
134056 తెలుగు వ్యాకరణం ఆకెళ్ల రాఘవేంద్ర ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2009 193 60.00
134057 ఆంగ్లాంధ్ర వ్యాకరణము గడ్డం అమ్మారావు గడ్డం అమ్మారావు 2006 152 60.00
134058 శ్రీ మారుతి వ్యాకరణము & వ్యాసమాల R. Hanumat Sastri The Author 1974 64 1.40
134059 आन्ध्रशब्दचिन्तामणिः Andhrasabdacintamanih ఆన్ధ్రశబ్దచిన్తామణిః R.V.S Sundaram Deven M. Patel Centre of Excellence for Studies in Classical Telugu 2016 120
134060 కుమార వ్యాకరణము (IV, V & VI ఫారములకు) చల్లా లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి సి. కుమారస్వామి నాయుడు సన్సు 1941 160 0.75
134061 పాఠశాల విద్యార్థులకు తెలుఁగు వ్యాకరణము ... శ్రీ కృష్ణానంద మఠము 2002 92 30.00
134062 స్ఫూర్తిశ్రీ లక్షణపూర్ణిమ టి. భాస్కరరావు మహతీ గ్రంథమాల, గుంటూరు 1979 124 6.00
134063 నవీనాంధ్ర వ్యాకరణము వజ్ఝల చినసీతారామస్వామి శాస్త్రి, దావులూరి కృష్ణకుమారి నవభారతి ప్రచురణ 2004 94 90.00
134064 క్రియా పదాలు, వ్యతిరేక పదాలు ... మంచి పుస్తకం, సికింద్రాబాదు ... 32 8.00
134065 లక్షణ దీపిక (8వ తరగతి నుండి డిగ్రీ వరకు) కె.యస్.ఆర్. కె.వి.వి. ప్రసాద్ ... ... 21 ...
134066 ఛందో వ్యాకరణాలంకారాలు - దంత్యతాలవ్య చజల చరిత్ర వేదుల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్ ... 130 ...
134067 ఛందో వ్యాకరణాలంకారాలు - వ్యాకరణ శబ్ద వ్యుత్పత్తి వేదుల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్ ... 206 ...
134068 ఛందో వ్యాకరణాలంకారాలు - అప్పకవీయమందలి వ్యంజనాక్షర విరతులు వేదుల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి ఆంధ్ర విశ్వకళాపరిషత్ ... 143 ...
134069 ప్రకరణము ... ... ... 300 ...
134070 ఆంధ్రకౌముది గణపవరపు వేంకటపతికవి ఆంధ్ర సాహిత్య పరిషత్తు 1935 37 0.50
134071 తెలుగు వ్యాకరణము (రేఖామాత్ర వివరణలతో) దాసరి వేంకటరావు దాసరి వేంకటరావు 2018 54 99.00
134072 తెలుగు వ్యాకరణము (రేఖామాత్ర వివరణలతో) అఱవ ముద్రణ దాసరి వేంకటరావు దాసరి వేంకటరావు 2019 53 99.00
134073 తెలుగు వ్యాకరణము (రేఖామాత్ర వివరణలతో) సప్తమ ముద్రణ దాసరి వేంకటరావు దాసరి వేంకటరావు 2019 53 99.00
134074 తెలుగు వ్యాకరణము (రేఖామాత్ర వివరణలతో) సప్తమ ముద్రణ దాసరి వేంకటరావు దాసరి వేంకటరావు 2019 53 99.00
134075 శబ్దమఞ్జరీ ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1979 176 ...
134076 శబ్దమఞ్జరీ ... వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1984 159 4.00
134077 శబ్దమఞ్జరీ పాటిబండ మాధవశర్మ శ్రీ పరమేశ్వర పబ్లికేషన్సు, హైదరాబాదు 1975 171 3.00
134078 శబ్దమఞ్జరీ సమాసకుసుమావళీసహితా ... త్రివేణి పబ్లిషర్సు ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మచిలీపట్టణము 1987 190 8.00
134079 శబ్దమఞ్జరీ ... ... ... 74 ...
134080 శబ్దమఞ్జరీ బులుసు వేఙ్కటరమణార్య బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో. 1993 192 18.00
134081 అమరకోశః Amarakosha ... కొండపల్లి వీరవెంకయ్య అండ్ సన్సు 1965 144 3.00
134082 వ్యాకరణ చంద్రిక శ్రీవత్స శ్రీ ప్రభాత్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 122 30.00
134083 విద్యార్థి వ్యాకరణము కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి 2020 104 100.00
134084 వ్యాకరణ పారిజాతము ప్రామాణిక తెలుగు వ్యాకరణ గ్రంథము రాయప్రోలు రథాంగపాణి జనప్రియ పబ్లికేషన్సు, తెనాలి 1992 100 10.00
134085 నారాయణీయము అడుసుమల్లి నారాయణరావు ఆంధ్ర నలంద ప్రచురణము 1970 248 6.00
134086 సులక్షణసారము (ఛందశ్శాస్త్రము - వివరణ సహితము) రావూరి దొరస్వామిశర్మ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ ... 190 2.00
134087 వ్యాకరణము ... ... ... 61 ...
134088 సులక్షణసారము (ఛందశ్శాస్త్రము) రావూరి దొరసామిశర్మ, బులుసు వేంకటరమణయ్య బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో 1998 205 28.00
134089 సులక్షణసారము (ఛందశ్శాస్త్రము - వివరణ సహితము) రావూరి దొరసామిశర్మ వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1955 190 1.80
134090 లఘుసిద్ధాంతకౌముదీ (కృత్తద్ధితప్రకరణములకు తెలుగు అనువాదం) రవ్వా శ్రీహరి వరరుచి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 2002 219 65.00
134091 లఘుసిద్ధాన్తకౌముదీ (సంఙ్ఞా, సంధి ప్రకరణములు) రవ్వా శ్రీహరి వరరుచి పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 2006 133 32.00
134092 త్రిలిఙ్గలక్షణ శేషము ... ... ... 306 ...
134093 అపర్ణ వ్యాకరణము గుంటూరు సాంబశివరావు గుంటూరు సాంబశివరావు ... 64 ...
134094 హైస్కూలు & కాలేజి తెలుఁగు వ్యాకరణము సాదినేని రంగారావు సాదినేని రంగారావు ... 64 2.50
134095 ఆంధ్రవ్యాకరణము పద్య కావ్యము పట్టాభి రామపండితీయము వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1951 48 0.50
134096 తెలుగు జీవుడు ప్రొఫెసర్ యస్వీ ... 1968 61 ...
134097 తెలుగు భాషా పరిచయం ఎమ్. పార్వతీశం ప్రచోదన పబ్లికేషన్స్, గన్నవరం 1985 208 10.00
134098 శబ్దలక్షణ సంగ్రహము పరవస్తు చిన్నయసూరి కొండవీటి వేంకటకవి 1958 38 ...
134099 తెలుగు వ్యాకరణము హైస్కూలు, కాలేజి విద్యార్థుల ఉపయుక్తం కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి శ్రీ శైలజా పబ్లికేషన్స్ 1992 100 10.00
134100 ఆంధ్ర రచనాకౌముది సూరంపూడి భాస్కరరావు మెహతా పబ్లిషర్సు, అనంతపురం ... 184 ...
134101 सुबेध हिन्दी - तेलुगु व्याकरण సుబోధ హిందీ - తెలుగు వ్యాకరణము ద్వితీయ భాగము यलमंचिलि वेंकटप्पय्या चौधरी यलमंचिलि वेंकटप्पय्या चौधरी 1934 224 2.00
134102 తెలుగు వ్యాకరణము (మఱియు) వ్యాసములు అట్లూరి పూర్ణచలపతిరావు రెడ్ అండ్ వైట్ పబ్లిక్ స్కూలు, వేలివెన్ను ... 144 ...
134103 త్రిలిఙ్గలక్షణ శేషము ప్రౌఢ వ్యాకరణము బులుసు వేంకటరమణయ్య వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్ 1966 315 ...
134104 సులభవ్యాకరణము వావిలికొలను సుబ్బరాయ బ్రిటిష్ మాడెల్ ముద్రాక్షరశాల 1927 488 ...
134105 సంస్కృత వ్యాకరణప్రకాశిక (తెలుఁగులో) కె.ఎ. కృష్ణమాచార్యులు గంగాధర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 440 ...
134106 సంధి (ఆంధ్రభాషా సంధి నియమముల చారిత్రక పరిశీలనము) కోరాడ రామకృష్ణయ్య కోరాడ నాగేశ్వరరావు 1971 296 6.00
134107 సంస్కృత న్యాయ కథాలహరి ముసునూరి లక్ష్మీగణపతిశాస్త్రి యం.వి.యస్. లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్ 1984 86 10.00
134108 ఆంధ్ర చ్ఛందోవికాసము (ఛందశ్శాస్త్రము - అవతరణము - వికాసము) మోడేకుర్తి వేంకట సత్యనారాయణ ఎం.వి. సత్యనారాయణ 1990 344 60.00
134109 తెనుఁగు వ్యాకరణ వికాసము ప్రథమ సంపుటి బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తము శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు 1969 560 16.00
134110 తెనుఁగు వ్యాకరణ వికాసము ద్వితీయ సంపుటి బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తము శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు 1969 510 16.00
134111 తెలుగు ఛందో వికాసము కోవెల సంపత్కుమారాచార్య కులపతి సమితి, వరంగల్లు 1962 327 10.00
134112 తెలుగులో అలంకార శాస్త్ర వికాసం పి.హెచ్.డి. సిద్ధాంత గ్రంథం వడ్డి. బాలిరెడ్డి 1995 195 150.00
134113 తెనుఁగు వ్యాకరణ వికాసము బి. పురుషోత్తమ్ ... ... 1070 ...
134114 ఆంధ్ర ఛ్ఛందోవికాసము (ఛందశ్శాస్త్రము - అవతరణము - వికాసము) మోడేకుర్తి వేంకట సత్యనారాయణ ఎం.వి. సత్యనారాయణ ... 344 60.00
134115 ఆధునిక భారతీయ భాషల్లో సంస్కృతం తులనాత్మక విశ్లేషణ జాస్తి సూర్యనారాయణ జాస్తి సూర్యనారాయణ 1992 140 25.00
134116 తెలుగు వ్యాకరణాలపై సంస్కృత ప్రాకృత వ్యాకరణాల ప్రభావం బేతవోలు రామబ్రహ్మం నవోదయ పబ్లిషర్స్ 1983 194 25.00
134117 సంస్కృతశబ్దానుశాసనము - భాషాస్వరూపము లంక వేంకట సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర శర్మ సంస్కృతభాషా ప్రచార సమితి 2015 168 100.00
134118 The Trachenberg Speed System of Basic Mathematcs Ann Cutler, Rudolph Rupa & Co 1989 270 30.00
134119 Mathematics Quiz N. Lubin H&C Publishing House 2015 96 20.00
134120 Maths Tricks, Puzzles & Games Raymond Blum Orient Paperbacks 2007 125 95.00
134121 250 Maths Fun Facts Bal Phondke Scholastic 88 50.00
134122 Mathability Awaken the Math Genius in Your Child Shakuntala Devi Orient Paperbacks 2005 151 65.00
134123 The Crest of the Peacock Non-European Roots of Mathematics George Gheverghese Joseph East-West Press Pvt. Ltd. 1995 371 150.00
134124 గణితం తో గారడీలు మహీధర నళినీమోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 195 15.00
134125 Teasers & Tests RDI Print and Publishing Pvt. Ltd. 1998 63
134126 A Hand Book of Maths Formulas (For All Exams) G. Ramu Delux Publications 2011 72 25.00
134127 Objective Arithmetic (Numerical Ability Tests) R.S. Aggarwal S. Chand & Company Ltd. 1996 561
134128 Mind Teasers Logic Puzzles & Games of Deduction George J. Summers Sudha Publications Pvt. Ltd. 1987 128 25.00
134129 More Mad Math The Best of DynaMath Puzzles Jackie Glasthal Scholastic Inc. 2000 52
134130 Amazing Math Magic Oliver Ho Goodwill Publishing House 96 50.00
134131 Exciting Math Puzzles for Yound Minds Malini B. Vyas Vasan Publications 2009 96 75.00
134132 World Famous Mathematicians Diary Pujyam Kameswara Sarma Deepthi Prachuranalu, Vijayawada 2009 40
134133 Vedic Mathematics, Lilavathi Ganitham & Paavuluri Ganitham Remella Avadhanulu Shri Veda Bharathi 2013 407 500.00
134134 Exercises in Mental Arithmetic 5 Pearl Scott Frank Bros. & Co. 2001 100 30.90
134135 Vedic Mathematics Made Easy Dhaval Bathia Jaico Books 240 150.00
134136 Speed Maths Highly useful in every aspect S.V.R.K. Reddy Pooja Speed Maths Academy 2016 147 155.00
134137 Speed Mathematics Secrets of Lightning Mental Calcuation Bill Handley Master Mind Books 2002 220
134138 Formulae at Finger tips in Mathematics Like a Dictionary Sri Ram, Satya Sri Bright Publications 199 80.00
134139 R. Gupta's Objective Arthmetic with Multiple Choice Questions Jawahar Sharma Ramesh Publishing House 1981 204 15.00
134140 Objective Arithmetic (Numerical Ability Tests) R.S. Aggarwal S. Chand & Company Ltd. 1998 594 110.00
134141 Maths Magic Text Book 2 T.V.S. Ramesh, B. Kishore Babu A.P. Govt. Text Book Press Amaravati 2020 120 51.00
134142 Mathematics handbook Elementary Mathematics M. Vygodsky / George Yankovsky MIR Publishers, Moscow 1979 422 10.00
134143 Intelligence Quotient Check your I.Q. V.K Subburaj Sura College of Competition 99 15.00
134144 Quiz on Stock & Share Market Debashis Sarkar Sura Books (P) Ltd. 93 20.00
134145 Sura's Choce st Quizzes Trr. Iyengar Sura College of Competition 48 10.00
134146 Test Your Intelligence Norman Sullivan Gaurav Publishing House 125 24.00
134147 Young World Quiz Book V.V. Ramanan Puffin Books 2003 154 150.00
134148 Sudoku B.G. Ramesh Ganesh Publications 2008 120 20.00
134149 Su Doku The Original, Best-selling Puzzle Book 4 Wayne Gould HarperCollins Publishers India 2006 99 55.00
134150 Fun Puzzles! Shikha Publications 64 7.00
134151 Fun Puzzles! Shikha Publications 64 7.00
134152 Happy Crossword Puzzles ABC Publishing Company. Ltd. 125
134153 The Great Book of Classical Puzzles Charles Barry Townsend Orient Paperbacks 126 35.00
134154 Junior Mini Fun Puzzles for Children of All Ages no.7 David Norris Learners Press 1994 46 12.50
134155 More Puzzles Shakuntala Devi Orient Paperbacks 2004 199 60.00
134156 A First Mensa Puzzle Book Philip J Carter Ken Russel Orient Paperbacks 2000 102 35.00
134157 Surprising Science Puzzles Erwin Brecher Orient Paperbacks 2000 95 35.00
134158 World's Best Word Puzzles Vol. 24 Landoll, Inc. 224
134159 Amazing Puzzle Challenge Reader's Digest 2012 61
134160 Wordsearch Puzzles Shilpa Publishing House 48 15.00
134161 The Orange Puzzle Cube Brainteasers Carlton Books 2005 511
134162 Book of IQ Tests Ken russell and Philip carter Book 5 Kogan Page India Private Limited 2008 215 195.00
134163 Brainteasers for Basic Computers Gordon Lee Siva Publishing Limited 1983 123 E.4.95
134164 మ్యాథమ్యాటిక్స్ గణితశాస్త్రం దయానంద ఆలమూరి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 193 45.00
134165 భలే భలే గణిత గేయాలు వి. రామమోహనరావు Veda Publication's 2015 48 14.00
134166 వేద గణితము (మౌఖిక గుణకార, భాగహార పద్ధతులు) తోటకూర సత్యనారాయణరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 64 ...
134167 వేద గణితము గణిత సూత్రములు పూజ్యం కామేశ్వర శర్మ దీప్తి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2012 24 25.00
134168 ప్రాథమిక స్థాయిలో గణితం బోధించటం ఒక కళ వి. రామమోహనరావు వి. రామమోహనరావు 2015 63 40.00
134169 సరదా కథల్లో తమాషా లెక్కలు ప్రయాగ కృష్ణమూర్తి శ్రీ పబ్లికేషన్స్ 2017 210 175.00
134170 గణిత ప్రపంచం శ్రీధర చంద్రశేఖర శాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2011 92 30.00
134171 అంకెల వింతలు ఎన్.వి.ఆర్. సత్యనారాయణ మూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 69 30.00
134172 అంకెల మాంత్రికుడు రామానుజన్ ఇతర గణిత గాధలు వి. శ్రీనివాస చక్రవర్తి విజ్ఞాన ప్రచురణలు, మంచిపుస్తకం 2018 64 35.00
134173 సులభంగా గణితము సమస్యలు - సాధనలు Ch. S.R.C. మూర్తి నవరత్న బుక్ హౌస్ 2009 128 35.00
134174 అంకెల వింతలు ఎన్.వి.ఆర్. సత్యనారాయణ మూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 69 30.00
134175 గణితంతో గమ్మత్తులు మహీధర నళినీమోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 195 ...
134176 గణితంతో గారడీలు మహీధర నళినీమోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 150 ...
134177 గణితంతో గారడీలు మహీధర నళినీమోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 150 60.00
134178 గణిత విన్యాసాలు శ్రీధర చంద్రశేఖర శాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 96 ...
134179 లెక్కలతో నా ప్రయోగాలు చుక్కా రామయ్య స్పృహ సాహితీ సంస్థ 2005 96 50.00
134180 గణిత సచిత్ర పదకోశం Mathematical Dictionary హైస్కూల్ మరియు కాలేజి విద్యార్ధులకు బొర్రా గోవర్ధన్ నవరత్న బుక్ హౌస్ 2012 128 50.00
134181 గణితం చాలా సులభం ఎలా? రామకృష్ణ మామిళ్ళపల్లి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్ 2011 64 25.00
134182 అంకెలతో ఆటలు తోటకూర సత్యనారాయణరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 64 25.00
134183 అందరికీ గణితం తోటకూర సత్యనారాయణరాజు ప్రగతి పబ్లిషర్స్ 2005 69 30.00
134184 మేథ్స్ మేజిక్ - మాయావినోదం బి.వి. పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో బుక్స్ 2012 72 30.00
134185 గణిత విశారద అవసరాల రామకృష్ణారావు ఎమెస్కో బుక్స్ 2010 64 25.00
134186 గణిత మేధావులు గణాంక చిట్కాలు శ్రీధర చంద్రశేఖర శాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 119 18.00
134187 గణిత నిర్వచనాలు శ్రీధర చంద్రశేఖర శాస్త్రి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 112 ...
134188 2500 ఎమెస్కో క్విజ్ గణిత శాస్త్రము జయప్రకాష్ ఎమెస్కో బుక్స్ 1997 224 35.00
134189 ప్రాథమిక స్థాయిలో గణితం బోధించటం ఒక కళ వి. రామమోహనరావు ... 2015 63 40.00
134190 గణితం చాలా సులభం ఎలా? రామకృష్ణ మామిళ్ళపల్లి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్ 2009 64 20.00
134191 సరదా కథల్లో తమాషా లెక్కలు ప్రయాగ కృష్ణమూర్తి శ్రీ పబ్లికేషన్స్ 2014 200 100.00
134192 గణిత బాలశిక్ష గణిత సచిత్ర పదకోశం Mathematical Dictionary బొర్రా గోవర్ధన్ నవరత్న బుక్ హౌస్ 2008 128 35.00
134193 అంకెల వింతలు ఎన్.వి.ఆర్. సత్యనారాయణ మూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 69 40.00
134194 గణిత వాహిని త్రైమాసిక గణిత పత్రిక ... ... ... 39 ...
134195 క్షేత్రమితి హైస్కూల్ మరియు కాలేజి విద్యార్ధులకు Improve Your IQ బొర్రా గోవర్ధన్ నవరత్న బుక్ హౌస్ 2017 96 60.00
134196 అంకెలతో ఆటలు తోటకూర సత్యనారాయణరాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1990 64 10.00
134197 గణితంతో గారడీలు మహీధర నళినీమోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2014 128 60.00
134198 పదకేళి పదగారడి పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య కోడూరు ప్రభాకరరెడ్డి 2010 163 60.00
134199 వినోదము - విజ్ఞానము మహీధర నళినీమోహన్ హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1986 69 4.50
134200 మెదడుకు మేత మహీధర నళినీమోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 199 16.00
134201 మెదడుకి పదును మహీధర నళినీమోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2013 159 100.00
134202 చొప్పదంటు ప్రశ్నలు మహీధర నళినీమోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 114 60.00
134203 గణితానందం కందుల నాగభూషణం తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 1999 199 20.00
134204 క్షుద్రశక్తులు సాధన విజయప్రియ విజయప్రియ పబ్లికేషన్స్ ... 88 10.00
134205 మాయల మర్మాలు Magic ఆర్యల్ శ్రీరామా బుక్ డిపో 1992 140 22.00
134206 ఇంద్రజాల రహస్యాలు ఉషా పద్మశ్రీ జనప్రియ పబ్లికేషన్సు, తెనాలి 1991 52 5.00
134207 సెల్ప్ ‌హిప్పాటిజం టి.ఎస్. రావ్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1992 148 16.00
134208 హిప్పాటిజం టి.యస్. రావ్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1998 180 30.00
134209 వశీకరణం (సమ్మోహన శాస్త్రము) సు. శివానంద బాలాజీ పబ్లికేషన్స్ 1997 124 15.00
134210 సూపర్ మేజిక్ - మాయావినోదం బి.వి. పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో బుక్స్ 2004 88 30.00
134211 స్కూల్ మేజిక్ - మాయావినోదం బి.వి. పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో బుక్స్ 2004 88 30.00
134212 సైన్స్ మేజిక్ - మాయావినోదం బి.వి. పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో బుక్స్ 2004 80 30.00
134213 మేథ్స్ మేజిక్ - మాయావినోదం బి.వి. పట్టాభిరామ్ ఎమెస్కో బుక్స్ ... 72 ...
134214 మేజిక్ సీక్రేట్స్ జె.వి. ఆర్ స్నేహ పబ్లికేషన్స్ 2010 32 10.00
134215 World's Best Magic Tricks Charles Barry Townsend Orient Paperbacks 1996 126 35.00
134216 Magic Do-it-Yourself Uday Jadugar Navakarnataka Publications Pvt. Ltd. 1993 104 20.00
134217 నేర్చుకోవడం మాకిష్టం టి.వి.ఎస్. రమేష్ జన విజ్ఞాన వేదిక 2004 59 20.00
134218 మిమిక్రీ ... మిమిక్రీ A Texzt Book of Mimicry బొమ్మ శ్రీనివాస్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 142 70.00
134219 విజ్ఞాన శాస్త్ర వినోదాలు (మార్టిన్ గార్డ్ నర్ పుస్తక అనుసరణ) కె.వి.యస్. జ్ఞానేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 71 12.00
134220 101 మేజిక్ ట్రిక్స్ ఐవర్ యూషియల్ / బి.వి. పట్టాభిరామ్ పుస్తక మహల్, ఢిల్లీ 1989 101 36.00
134221 హాస్యపత్రిక విజయ బాపినీడు విజయ అనుబంధ మాలిక 1987 24 ...
134222 Magic Mystery Find the Clues and Solve the Mystery. The Mind Master Macmillan Children's Books 46 E. 1.95
134223 You Can Yo - Yo ! Twenty-five tricks to try! Bruce Weber Scholastic Inc. 1998 40 48.00
134224 నవ్వులే నవ్వులు - 1 నన్నపనేని అయ్యన్‌రావు, సత్యవతి నన్నపనేని పున్నయ్య, లక్ష్మీనరసమ్మ ట్రస్ట్ 2015 46 10.00
134225 నవ్వులే నవ్వులు - 2 నన్నపనేని అయ్యన్‌రావు, సత్యవతి నన్నపనేని పున్నయ్య, లక్ష్మీనరసమ్మ ట్రస్ట్ 2018 48 50.00
134226 గుంటూరు హ్యూమర్ క్లబ్ 3వ వార్షికోత్సవ సంచిక ... 2016 108 ...
134227 Humour India 2002 Hyderabad Andhra Pradesh Crowquill Academy 2002 80
134228 తెలుగు కార్టూన్ మామిడి హరికృష్ణ భాషా సంస్కృతిక శాఖ, తెలంగాణ 2017 94 200.00
134229 Believe it or Not! 4th Series Pocket Books, New York 1957 150
134230 Believe it or Not! Fifth Series Pocket Books, New York 1958 150
134231 Believe it or Not! 8th Series Pocket Books, New York 1962 154
134232 Believe It or Not! 17th Series Pocket Books, New York 1973 186
134233 Humourous Quotations Source Publishers Pvt. Ltd. 2008 132
134234 World's Humorous Quotations B.S. Sekhar Jeet Publications 208 39.00
134235 Great Funny One Liners Frank Allen Jaico Publishing House 32
134236 They Fooled the World The Reader's Digest Association Limited 1991 48
134237 Etiquette A Guide to Modern Manners Ben Wick's The Paperback Division of W.H. Allen & Co. 1981 144 E. 1.95
134238 The Art of Paper Quilling 9
134239 బాలల దర్పణాలు ప్రతిబింబాలు జోస్ ఎల్సట్ గీస్ట్ ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2005 24 15.00
134240 Paper Craft Anitha Bennett Scholastic India Pvt. Ltd. 2006 72 90.00
134241 Joy of making Indian Toys Sudarshan Khanna National Book Trust, India 2000 125
134242 ఆటల సరదాలో కొన్ని సరళమైన ఆకర్షణీయమైన విజ్ఞాన ప్రయోగాలు అరవింద గుప్త / ఏ.జి. యతిరాజులు, యం. నరహరి Jana Vignana Vedika, Guntur 1989 47
134243 You Said It 1 Laxman India Book House Pvt. Ltd. Bombay 1991 105
134244 The management of Management Or, how managers really manage! R.K. Laxman Vision Books 1999 96 55.00
134245 Laugh with Laxman Volume I R.K. Laxman Penguin Books 2013 187 Not for Sale
134246 A Dose of Laughter R.K. Laxman Penguin Books 2002 200 200.00
134247 The Best of Laxman The Common man at home R.K. Laxman Penguin Books 2000 208
134248 R K Laxman's Common Man R.K. Laxman Penguin Books 2008 98 Not for Sale
134249 Laxman Rekhas Nina Martyris Bennett, Coleman & Co. Ltd. 2005 104
134250 Sorry, No Room R.K. Laxman A Pearl Book 1973 154 7.50
134251 Brushing up the Years A Cartoonist's History of India 1947-2004 R.K. Laxman Penguin Viking 2005 294 750.00
134252 The cartoon Craft of R K Laxman & Bal Thackeray M V Kamat BPI (INDIA) PVT LTD 209 195.00
134253 In - Laws A Gift Book Pulse Pharmaceuticals Pvt. Ltd. 84
134254 The Perils of Moving House Colin Whittock Century Hutchinson Ltd. 1988 110 E. 1.75
134255 Your place or mine? The Complete Chat-up Book Jack De Ladd Century Hutchinson Ltd. 1989 101 E. 2.95
134256 Even the birds are coughing Joel Rothman Ravette Limited 1985 126 E. 2.50
134257 Gems and Jewels of Jokes with 55 Illustrations Jagat Singh Bright A Universal Publication 144
134258 Cat's Revenge More than 101 Uses for Dead People Philip Lief New English Library 1982 E.1.95
134259 The Last Official Irish Joke Book Larry Wilde Bantam Books 1983 194
134260 The Second Complete Irish Gag Book Garry Chambers A Star Book 1980 122 $. 2.95
134261 Laugh Scotland! Allan Morrison Vitalspark 2005 183 E. 5
134262 Thurber Country James Thurber Penguin Books 254
134263 The Last Flower A parable in Pictures James Thurber Harper Colophon Books 1971 106
134264 Teasers & Tests RDI Print and Publishing Pvt. Ltd. 1994 63
134265 Treasury of Humour Selected by the Editors RDI Print and Publishing Pvt. Ltd. 1989 32
134266 Laugh Away! 2013 32
134267 Laugh! 170
134268 That's Incredible! Mohan Sivanand 2013 127
134269 Funniest Jokes Since the Internet Aroon Purie 2019 130
134270 Reader's Digest 1959 62
134271 Bhavan's Journal Bharatiya Vidya Bhavan 2015 112 20.00
134272 World's Terrible Joke Book A Tall Joke Book Great Britain by World International Publishing Limited. 62
134273 The Laffalot Joke Book! 94
134274 The Laffalot Joke Book 96 15.00
134275 More Santa 'n' Banta SMS Mudit Mohini Vishv Books 32 12.00
134276 Breaking Up Columbus Books, London 44 E. 1.95
134277 Joke A Small World Book 45 0.50
134278 Stay in Shape with Alibi A Nice Round, Squashy Shape Geep Pan Books Ltd. 44 0.80
134279 Joke A Small World Book 46 0.20
134280 My Pet Hate These Foolish Things Remind me of You Geep Pan Books Ltd. 44 0.80
134281 Joke A Small World Book 48 0.20
134282 Luxury is … Michele Moore & Ian Heath A Star Book 1985 46 E. 1.25
134283 Sahni's Jokes from Berlin Tarun Kumar Singh 'Sonu' Sahni Publications 1993 63 5.00
134284 Joke A Small World Book 48
134285 Bet You Can't! Vicki Cobb and Kathy Darling Puffin Books 1988 127 E. 1.75
134286 Laughing Gas A Collection of Jokes R.K. Murthi H & C Publishing House, Thrissur 2002 96 10.00
134287 The World's Best Dirty Jokes Arthur Robins Ballantine Books 1976 112
134288 Joke Book 90
134289 World's Best Jokes S.W. Khatai Vasan Book Depot 1997 182 35.00
134290 Handbook of Humor for Speakers Maxwell Droke Jaico Publishing House 2003 247 80.00
134291 Everyday Jokes P.S. Sood Hind Pocket Books 1996 140 35.00
134292 The World's Worst Joke Book Max Hodes Futura Publications Limited 1979 128 0.80
134293 Bachelor's Jokes Illustrated Aravind Nanda Maruti Prakashan 160 30.00
134294 What Rugby Jokes Did Next 1970 138 E. 1.50
134295 Son of Rugby Jokes 172 E. 1.95
134296 Rugby Jokes Score Again E.L. Ranelagh E.L. Ranelagh 1987 146 E. 2.50
134297 Laugh with the Bishop Mar Aprem Better Yourself Books 1988 93 12.00
134298 Campus Humor Samuel D. Stewart Dell Pulishing Co., 1963 192
134299 The Really Fantastic Joke Book Sunil Arya Hind Pocket Books 1999 108 50.00
134300 Jokes For All Occasions P.S. Sood Hind Pocket Books 1991 142 20.00
134301 Handbook of Humor for Speakers Maxwell Droke Jaico Publishing House 1984 247
134302 A Treasury of Outstanding Jokes Illustrated Rajat Prakashan 158 30.00
134303 Braude's Treasury of wit & Humour Jacob M. Braude Jaico Publishing House 1992 312 50.00
134304 Modern's More Clean Jokes M.B.D. Publishers Distributor 1992 159 25.00
134305 Wit and Humor from Old Cathay Jon Kowallis Panda Books 1990 209 18.00
134306 Big Fat joke book Khushwant Singh's Penguin Books 2000 295
134307 Jokes Every Man Should Know Don Steinberg Quirk Books 2008 143
134308 Laugh with the Bishop Mar Aprem Better Yourself Books 1988 93 10.00
134309 Olympic Smiles David Foreman Progress Publishers, moscow 1980 143 2.50
134310 Children Jokes Sree Vaasavya Rainbow Publications, Vijayawada 2012 128 30.00
134311 Selected Stories from Akbar Birbal C.S. Sethu Bai T. Narayana Iyengar Book Seller & Publisher 2011 112 25.00
134312 The Best Jokes of all Time and How to Tell Them George Q. Lewis & Mark Wachs Jaico Publishing House 1966 354 70.00
134313 A Train Load of Jokes and Anecdotes K.R. Vaidyanathan UBS Publisher's Distributors Ltd. 1993 140 40.00
134314 In the Wonderland of Indian Managers Sharu Rangnekar Tarang Paperbacks 1995 148 40.00
134315 A Treasury of Wit and Humour Jacob M. Braude Jaico Publishing House 2003 312 135.00
134316 Humour in (And as) Medicine K.P. Misra Rupa & Co. 1993 92 40.00
134317 Academic Jokes Lighter side of Academics S.M. Mathur Pustak Mahal 2006 107 48.00
134318 Still More Party Jokes Subhash C. Sethi Indiana Books 2005 256 75.00
134319 Laughter The Best Medicine Robert Holdfn HarperCollins Publishers India 1993 138 50.00
134320 Dork Diaries Skating Sensation Rachel Rence Russell Simon and Schuster 2011 347 E. 6.99
134321 Rib-Tickling Jokes Laugh Your way to Long Life R.K. Murthi Pustak Mahal 2005 123 48.00
134322 Delighting Jokes G.C. Goyal G.C. Goyal 2003 159 60.00
134323 Robert Morley's Second Book of Bricks Robert Morley Coronet Books 1982 144 E. 1.50
134324 A Feast of Laughter Judson K. Cornelius Better Yourself Books 2005 159 55.00
134325 Bar Room Jokes and Anecdotes Murad UBS Publisher's Distributors Ltd. 1993 120 45.00
134326 Church Humour Judson K. Cornelius ST Pauls 2005 201 60.00
134327 250+ Hilarious Jokes! Joke -a- Thon Make Believe Ideas Ltd. 2016 64 E. 4.99
134328 Over The Top! Roy Carr, Arthur Huddart and John R. Webb Blandford Press 1983 62 0.95
134329 Joseph Andrews Henry Fielding Washington Square Press, New York 1968 336
134330 The Sensuous Dirty Old Man 148
134331 A Few Minutes with Andy Rooney Andrew A. Rooney Atheneum, New York 1980 245
134332 Just Joking Jokes and Riddles 207
134333 5600 Jokes for all Occasions Mildred Meiers, Jack Knapp Avenel Books, Newyork 1980 605
134334 Jokes 11
134335 నసీరుద్దీన్ కథలు మహీధర నళినీమోహన్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 103
134336 మహనీయుల చతురోక్తులు పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2000 131 50.00
134337 మిమిక్రీ సర్వకళల సమ్మిళితం యల్. నందికేశ్వరరావు ... ... 92 ...
134338 ప్రముఖుల హాస్యాలు - లాస్యాలు ద్విభాష్యం రాజేశ్వరరావు Reem Publications Pvt. Ltd. 2015 91 99.00
134339 ప్రముఖుల జీవితాల్లో కొన్ని హాస్య, ఆశక్తికర ఉదంతాలు కోడూరి శ్రీరామమూర్తి Reem Publications Pvt. Ltd. 2014 78 69.00
134340 World-Famous Retorts & Repartees R.K. Murthi Pustak Mahal 1992 128 24.00
134341 సాయి చమత్కారవాణి కొమరగిరి కృష్ణమోహనరావు శ్రీవాణి పబ్లికేషన్స్ 2006 59 20.00
134342 ఆంధ్రజ్యోతిలో నడుస్తున్న శ్రీకాలమ్ శ్రీరమణ విరాట్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2003 94 20.00
134343 శ్రీరమణ పేరడీలు శ్రీరమణ Prism Books Pvt. Ltd. 2018 160 165.00
134344 నవ్వితే నవ్వండి మా కభ్యంతరం లేదు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్ 1962 159 1.65
134345 డుంబు నవ్వుల బండి బుజ్జాయి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1996 88 15.00
134346 నవ్వు సర్వరోగ నివారిణి స్మయిల్ ప్లీజ్ మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి లిపి పబ్లికేషన్స్ 2001 110 25.00
134347 చిద్విలాసం (ఆధ్యాత్మిక చిరునవ్వులు) మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి లిపి పబ్లికేషన్స్ 2009 142 70.00
134348 వ్యంగ్యానందం చంద్రశేఖరం ... ... 44 2.00
134349 హాస్యనందాలు మన కార్టూన్లు ... హాస్యానందం ప్రచురణ 2013 152 60.00
134350 హాస్య భారతి వెయ్యేళ్ల హాస్య రచనల విశిష్ట సంపుటి అమళ్లదిన్నె గోపీనాథ్ / వెలగా వెంకటప్పయ్య హాస్యభారతి అభినందన సమితి 1995 240 90.00
134351 నవ్వు, నవ్వించు ... ... మంచి పుస్తకం 2017 123 70.00
134352 Laugh Heartily Live Happily Talari Anantha Babu 208
134353 యర్రంశెట్టి శాయి బెస్ట్ జోక్స్ యర్రంశెట్టి శాయి నవసాహితీ బుక్ హౌస్ 2009 128 35.00
134354 నవ్వితే నవ్వండి ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్ 1995 178 50.00
134355 జంధ్యాల జోక్స్ - 2 జంధ్యాల ఎమెస్కో 2009 67 25.00
134356 మాటకచ్చేరీ తురగా కృష్ణమోహనరావు ప్రత్యూష ప్రచురణలు 1988 144 25.00
134357 హలో! నవ్వండి సార్! యర్రంశెట్టి శాయి నవసాహితీ బుక్ హౌస్ 2000 148 30.00
134358 మీసాల సొగసులు ... ... ... 259 15.00
134359 నవ్వులగని మొదటి భాగము ... ... ... 184 ...
134360 హాస్యానందం (జోక్స్ కలెక్షన్) మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి లిపి పబ్లికేషన్స్ 2004 112 25.00
134361 కొంటెప్రశ్నల పుస్తకం మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి నవసాహితీ బుక్ హౌస్ 1992 116 15.00
134362 మిసెస్ అండర్ స్టాండిగ్ బ్నిం నవోదయ పబ్లిషర్స్ 2004 82 65.00
134363 మా బ్నిం ... అక్షజ్ఞ పబ్లికేషన్ 2018 131 ...
134364 మరపురాని మాణిక్యాలు బ్నిం నవోదయ పబ్లిషర్స్ 2010 132 125.00
134365 శ్రీరమణ పేరడీలు ... నవోదయ పబ్లిషర్స్ 1980 166 9.00
134366 హాస్యజ్యోతి తెలుగు ప్రముఖుల హాస్యవల్లరి శ్రీరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్ 1986 132 12.00
134367 మీ నవ్వు మీ ఇష్టం మనస్సులకు గిలిగింతలు శరీరాలకు చక్కిలిగింతలు శంకర నారాయణ సరోజారామ్ కమ్యూనికేషన్స్ 2007 79 30.00
134368 శ్రీరమణ పేరడీలు శ్రీరమణ ప్రిజమ్ బుక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 2018 160 165.00
134369 హాస్యజ్యోతి తెలుగు ప్రముఖుల హాస్యవల్లరి శ్రీరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్ 1983 124 8.50
134370 శ్రీఛానల్ శ్రీరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్ 2001 143 75.00
134371 రంగుల రాట్నం శ్రీరమణ నవోదయ పబ్లిషర్స్ 2006 338 200.00
134372 హాస్యప్రపంచం మాచర్ల రాధాకృష్ణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 588 200.00
134373 मनोरंजक जोक्स Manoranjak Jokes एं.वि. नरसिंहा रेड्डि M.V. Narsimha Reddy M.V. Narsimha Reddy 2010 153 100.00
134374 జంధ్యాల జోక్స్ - 2 జంధ్యాల ఎమెస్కో 2014 64 30.00
134375 నవ్వులు (జోక్స్ సంకలనం) బులుసు వెంకట కామేశ్వరరావు నవరత్న బుక్ సెంటర్ 2002 96 25.00
134376 నవ్వితే చంపేస్తా జిల్లా సాక్షరతా సమితి, చిత్తూరు జిల్లా సాక్షరతా సమితి, చిత్తూరు 1996 30 ...
134377 నవ్వులాట పాలపర్తి శ్రీకాంత్ జె.పి. పబ్లికేషన్స్ 2011 120 30.00
134378 SMS జోకులు సాహితీవాణి భరణి పబ్లికేషన్స్ 2013 79 35.00
134379 Short Messages నవ్వితే నవ్వండి S.V. Gopala Krishna Shantha-Vasantha Trust, Hyderabad 2014 91 / 78 అమూల్యం
134380 నవ్వుల జల్లులు జోక్స్ బుక్ ఆనందవర్ధన్ Elen Publications, Vijayawada 2008 96 30.00
134381 తమాషాలు గట్టినేని రామస్వామిచౌదరి శ్రీ వేంకటేశ్వర గ్రంథమాల ... 60 1.75
134382 నవ్వుల విందు కార్టూన్ల పసందు కుమారి రాగతిపండరి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1997 102 25.00
134383 ఇడిగిడిగో మల్లిక్ మల్లిక్ యం. శేషాచలం అండ్ కో 1986 150 ...
134384 సత్యమూర్తి కార్టూనీయం బి.వి. సత్యమూర్తి శ్రీ మహాలక్ష్మి పబ్లిషింగ్ హౌస్ 1991 128 50.00
134385 అల్లరిజోక్స్, గిలిగింతలు చలపాక ప్రకాష్ రమ్యభారతి, విజయవాడ 2002 12 4.00
134386 బాలి కార్టూన్లు బాలి ఋషి ప్రచురణలు 2004 221 60.00
134387 బాపు కార్టూన్లు సంపుటి 1 బాపు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2005 310 ...
134388 సరసి కార్టూన్లు సరసి చైతన్య పబ్లికేషన్స్ 2013 126 90.00
134389 సరసి కార్టూన్లు 2 సరసి కృష్ణ చైతన్య పబ్లికేషన్స్ 2009 144 75.00
134390 సరసి కార్టూన్లు 3 సరసి శ్రీ భారతీ పబ్లికేషన్స్ 2013 152 100.00
134391 ఏవిఎమ్ కార్టూన్లు ఏవిఎమ్ మల్లెతీగ 2010 88 ...
134392 వర్చస్వి కార్టూన్లు వర్చస్వి ఎమెస్కో 2017 234 100.00
134393 This is it jokes stories cartoons 31
134394 Vocabulary with Cartoons (Learn with Funy Pictures) Poolabala Deepthi Prachuranalu, Vijayawada 2014 103 60.00
134395 Andy Capp Cartoons by Rag Smythe Rag Smythe A mirror Book 96 0.45
134396 The Hindustan Times Book of Best Indian Caricatures Abu Abraham UBS Publisher's Distributors Ltd. 1992 67 40.00
134397 నిర్వచన రామాయణము బాలకాండము వేంకట పార్వతీశ్వరకవులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1987 305 9.25
134398 నిర్వచన రామాయణము అయోధ్యాకాండము వేంకట పార్వతీశ్వరకవులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1988 621 ...
134399 రామాయణ పరమార్థం ఇలపావులూరి పాండురంగరావు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2003 56 5.00
134400 సంగ్రహ వాల్మీకి సుందర రామాయణము శంకరంబాడి సుందరాచారి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1999 217 15.00
134401 రావుల రామాయణం రావుల సూర్యనారాయణమూర్తి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1992 357 27.00
134402 సుందర భారతము శంకరంబాడి సుందరాచారి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1996 149 20.00
134403 పురుషార్థములు కొంపెల్ల దక్షిణామూర్తి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2002 131 20.00
134404 కమనీయ క్షేత్రం కపిలతీర్థం జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2003 144 20.00
134405 తిరుమల - తిరుపతి క్షేత్రము - మాహాత్మ్యము జి.టి. సూరి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2000 137 16.00
134406 పిలిచితే పలుకుతావట (శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తుతిమాల) ఏడిద కామేశ్వరరావు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2001 21 7.00
134407 యజ్ఞోపవీత తత్త్వదర్శనము అవ్వారి శ్రీరామమూర్తిశాస్త్రి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2000 105 20.00
134408 బ్రహ్మజిజ్ఞాస మఱ్ఱిబోయిన రామసుబ్బయ్య తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2001 229 50.00
134409 అమృతసారము ముదిపర్తి కొండమాచార్యులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1992 312 25.00
134410 పుష్ప చింతామణి సకలార్ధ సిద్ధికి పూజాపుష్పాలు జయమంత మిశ్రా / కె. ప్రభాకర వర్ధన్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2003 72 10.00
134411 మహర్షుల చరిత్రలు నాలుగవ భాగము బులుసు వేంకటేశ్వర్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2003 128 15.00
134412 అన్నమాచార్య సాహితీ కైముది ముట్నూరి సంగమేశం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2003 72 10.00
134413 మహరాజా స్వాతితిరునాళ్ కీర్తనలు డి.వి.ఎస్. శర్మ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2003 121 15.00
134414 ద్వాదశ సూరి చరిత్ర (రామానుజ చరిత్రతో) కె.టి.యల్. నరసింహాచార్యులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1997 328 30.00
134415 శ్రీమద్భగవద్గీత తాత్పర్యదీపిక శిష్ట్ల సుబ్బారావు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2006 264 15.00
134416 భారతం (ప్రథమ భాగం) ఉషశ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2006 324 20.00
134417 భారతం (ద్వితీయ భాగం) ఉషశ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2006 503 15.00
134418 నిత్యపారాయణ పాశురాలు పి.టి.జి.వి.యల్. నరసింహాచార్య తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1994 73 ...
134419 మేలినోము (తిరుప్పావై) కుంటిమద్ది శేషశర్మ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2003 168 15.00
134420 వకుళభూషణనాయకి (నమ్మాళ్వారుల జీవితము) కె.టి.యల్. నరసింహాచార్యులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1992 52 ...
134421 తిరుమల సమయాచారములు (తిరుమల-తిరుపతి ఐతిహ్యమాల) ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్యులు / టి.ఏ. కృష్ణమాచార్యులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2003 152 15.00
134422 శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవము (శ్రుతి స్తృతి పురాణేతిహాసాది సిద్ధము) పణ్డిత వేదాన్తం జగన్నాధాచార్యులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2003 318 40.00
134423 శ్రీ తిరుమల తిరుపతి వేంకటేశ్వర దివ్య వైభవము టి. రాఘవయ్య తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1999 109 10.00
134424 శ్రీ వేంకటాచల మహాత్మ్యము పరవస్తు వేంకటరామానుజస్వామి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1995 124 12.00
134425 శ్రీ వేంకటాచల మహాత్మ్యము (ఆదిత్య-బ్రహ్మ-బ్రహ్మాండ-పద్మపురాణములు) ఆంధ్రతాత్పర్య సహితము ఆర్. పార్థసారథి భట్టాచార్యులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2003 396 35.00
134426 ముకుందమాల (కులశేఖర ప్రణీతము) టి. లక్ష్మణాచార్యుల / ముదివర్తి కొండమాచార్యులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1993 158 16.00
134427 పురందరదాసులు రచించిన శ్రీనివాస సంకీర్తనలు కె. అప్పణ్ణాచార్య / వక్కంతం సూర్యనారాయణ రావ్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2003 131 10.00
134428 శ్రీ వేంకటేశ్వర లీలలు (భక్తుల అనుభవాలు) జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1999 150 11.00
134429 తిరుమల శ్రీవేంకటేశుని హుండీలో బంగారు నాణేలు నాణేల అధ్యయనం 1 గోపరాజు నారాయణరావు, ఎ.వి. నరసింహమూర్తి, డి. రాజారెడ్డి శ్రీ వేంకటేశ్వర పురావస్తు ప్రదర్శనశాల, తిరుమల, తి.తి.దే. 2003 389 2,000.00
134430 Gold coins in the Srivari Hundi of Lord Sri Venkateswara A.V. Narasimha Murthy, D. Raja Reddy Sri Venkateswara Museum Tirumala Tirupati Devasthanams 2012 383 2,000.00
134431 Silver, Copper & Other Metal Coins in the Srivari Hundi of Lord Sri Venkateswara Numismatic Series No. II Sri Venkateswara Museum Tirumala Tirupati Devasthanams 2013 380 2,000.00
134432 అమృతోత్సవాలు అక్షరామృతం K.V. Ramanachary, C. Saila Kumar తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2008 183 180.00
134433 The Splendor of Sri Nava Narasimha of Ahobila Kshetram (Divya Tirupati No. 97) Komanduri Ranga TTD 2000 43 200.00
134434 పుంగనూరు జమిందారీ - ఆలయాలు పుంగనూరు బత్తనపల్లి మునిరత్నం రెడ్డి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2009 258 300.00
134435 అభినవశంకరులు శ్రీకరపాత్రిస్వామి జీవన సంగ్రహము స్వామివారి స్మృతిగ్రంథము(హింది), బులుసు ఉదయభాస్కరము సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 194 30.00
134436 శ్రీచైతన్య మహాప్రభు భక్తి వికాస స్వామి / కొల్లిమర్ల శ్రీరంగసాయి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ 2008 132 ...
134437 ఒక యోగి హృదయం బాలకాండ: ఆదర్శమార్గం శ్రీ వేంకటేశ్వర యోగి గురూజీ శ్రీ వేంకటేశ్వర యోగ సేవా కేంద్రం 2008 70 30.00
134438 మంత్రాలయం శ్రీరాఘవేంద్ర స్వామి చరిత్ర మహాత్యాలు అంబడిపూడి పిరమిడ్ బుక్స్, హైదరాబాద్ ... 72 6.00
134439 శ్రీ స్వామి సమర్ధ (అక్కల్‌కోట మహారాజ్ చరిత్ర) ఎక్కిరాల భరద్వాజ శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్ ... 135 18.00
134440 Sri Caitanya Mahaprabhu Bhakti Vikasa Swami Bhakti Vikasa Books 2006 156
134441 భగవతి శ్రీశ్రీశ్రీ విజయేశ్వరీదేవి సంక్షిప్త చరిత్ర - సందేశములు కరుణామయి పబ్లికేషన్స్ ... 200 ...
134442 శ్రీశ్రీశ్రీ చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీస్వామి షడ్దర్శనం సోమసుందరశర్మ ... ... 40 ...
134443 శ్రీ కంచి కామకోటి సర్వజ్ఞపీఠ జగద్గురు దివ్యచరిత్ర నుదురుమాటి వేంకటరమణశర్మ కమలా పబ్లికేషన్స్ 1974 315 12.00
134444 A Life of Inspiration & Service Swami Chinmayananda Chinmaya Prakashan 2015 36
134445 గదర్ వీరులు రణధీర్ సింగ్ జయంతి పబ్లికేషన్స్ 1946 72 4.00
134446 స్వాతంత్ర్యోద్యమ నవల అల్లూరి సత్యనారాయణరాజు (ఓ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడి జీవితగాధ 1913-1963) యస్.డి.వి. అజీజ్ యస్. అబ్దుల్ అజీజ్ 2022 570 500.00
134447 Krantikari Budakattu Simha Alluri Seetarama Raju Mahesh Bellary Sahasa Trust 2022 49 100.00
134448 కొన్ని కలలు ఒక స్వప్నం స్కూటరు మీద దక్షిణదేశ యాత్ర దాసరి అమరేంద్ర ఆలంబన ప్రచురణలు 2018 173 150.00
134449 గొంతు విప్పిన గువ్వ echo of Heart ఝాన్సీ కొప్పిశెట్టి ఝాన్సీ కొప్పిశెట్టి 2021 200 150.00
134450 గోరంత అనుభవం దూరదర్శన్‌లో నా ప్రస్ధానం ఎన్.వి. హనుమంతరావు ఎన్.వి. హనుమంతరావు 2022 176 150.00
134451 నేను దర్శించిన మహాత్ములు - 2 ఎక్కిరాల భరద్వాజ శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్ 1995 62 15.00
134452 నిరంతర కర్మయోగి డాక్టర్ కొండబోలు బసవపున్నయ్య గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ ... 22 ...
134453 సుత స్మృతిలో ఓ తండ్రి కంఠంనేని వెంకటేశ్వరరావు కంఠంనేని వెంకట సాంబశివరావు మెమోరియల్ ట్రస్ట్, సత్తెనపల్లి 28 ...
134454 పెద్దాపురం సాహితీమూర్తులు జోస్యుల కృష్ణబాబు సాహితీ స్రవంతి, పెద్దాపురం శాఖ 2021 251 200.00
134455 నా జీవన యాత్ర దీర్ఘ కవిత చలపాక ప్రకాష్ చలపాక ప్రకాష్ 2022 40 30.00
134456 ధన్యజీవి కామ్రేడ్ నెలకుదిటి కోటేశ్వరరావు ... ... 2022 16 ...
134457 బూర్గుల రామకృష్ణారావు ఎస్వీ రామారావు ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల ప్రచురణ 2017 63 20.00
134458 ప్రవహించే ఉత్తేజం చే గెవారా కాత్యాయని హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2006 237 55.00
134459 మహా గురువులు (మహాఅవతార్ బాబాజీ, మహేష్‌యోగి, ఓషో, జగ్గీ, రవిశంకర్, బాబా రాందేవ్ లాంటి మహాయోగుల వివరములు) శ్రీధరన్ కాండూరి జి.వి.యస్.సన్ బుక్ పబ్లిషర్స్ ... 80 36.00
134460 గౌతమ బుద్ధుడు బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ పిరమిడ్ స్పిరిచ్యువల్ సొసైటీస్, ఇండియా 2003 87 40.00
134461 మణిమహేష్ మరి తొమ్మిది యాత్రాకథనాలు దాసరి అమరేంద్ర ఆలంబన ప్రచురణలు 2018 128 100.00
134462 ఒక చరిత్రకారుని చూపు వకుళాభరణం రామకృష్ణ బొమ్మిడాల శ్రీకృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్, గుంటూరు 2022 148 120.00
134463 శ్రీలేఖ టి. శ్రీరంగస్వామి శ్రీలేఖ సాహితి, వరంగల్లు 2002 179 60.00
134464 మాల్గుడి నుండి మాకొండో దాకా ఆర్. విశ్వనాథన్ / మాడభూషణం రాజగోపాలాచారి తెలుగు అకాడమి, హైదరాబాదు 2016 150 35.00
134465 కాలినడకన శ్రీకైలాస మానస సరోవర యాత్ర సంత్ స్వామి వేదానంద సరస్వతి వేదానంద చారిటబుల్ ట్రస్ట్ 2005 172 100.00
134466 మార్గదర్శి మన పంతులుగారు కె. బాలాజి మనసు ఫౌండేషన్ 2011 48 ...
134467 ఇంద్ర ప్రస్థానం (ఒక అరాచక నాస్తిక కథకుడి ఆత్మకథ) డి.ఆర్. ఇంద్ర వెన్నెల ప్రచురణ, రాజమండ్రి 2021 326 ...
134468 నాకు తెలిసిన మాస్టారు పెసల సుబ్బరామయ్య శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్ 1998 170 45.00
134469 అవధూత లీల భగవాన్ శ్రీశ్రీశ్రీ వెంకయ్య స్వామివారి జీవిత చరిత్ర నిత్యపారాయణ గ్రంథము పెసల సుబ్బరామయ్య శ్రీ స్వామికృప పబ్లికేషన్స్ ... 282 40.00
134470 మనసున్న మా మంచి మాస్టారు ‘‘మంచికంటి త్రయంబకరావు’’ గారు మహోన్నతుడు! ఎందరికో మార్గదర్శి!! కె. శివబాబు, ఎ. విజయలక్ష్మి ... ... 97 ...
134471 స్వతంత్ర యోధులు సమర గాథలు, ముసునూరి నాయకులు - వారసులు సీతారాం ఏచూరి, పోలుమెట్ల ఆనంద కుమార్ ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్, ఆనంద ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2003, 2021 139, 95 100.00
134472 శ్రీ తాజుద్దీన్ బాబా సచ్చరిత్ర హజరత్ శ్రీశ్రీశ్రీ తాజుద్దీన్ బాబా వారి దివ్యచరిత్ర నిత్యపారాయణ గ్రంథము షఏక్ మొహమ్మద్ మీరాఁసాహెబ్ శ్రీ షిరిడిసాయి సేవాసమితి ... 291 75.00
134473 జాగర్లమూడి చంద్రమౌళి ... జె.కె.సి. కళాశాల 2018 110 ...
134474 జాగర్లమూడి కుప్పుస్వామి చౌదరి ... జె.కె.సి. కళాశాల 2018 168 ...
134475 అష్ఫాఖ్ - బిస్మిల్‌ల అద్భుత అమర గాథ రమణమూర్తి జైభారత్ పబ్లికేషన్స్ 2018 298 350.00
134476 ఒక దీపం వేయి వెలుగులు నంబూరి పరిపూర్ణ జీవితం - సాహిత్యం - వ్యక్తిత్వం A.K. Prabhakar, Manoja Namburi ఆలంబన ప్రచురణలు 2022 368 ...
134477 బల్ల సరస్వతి కలెనేత (ఏడు తరాల తలపోత) బల్ల సరస్వతి ఆన్వీక్షికి పబ్లిషర్స్ ప్రై.లి. హైదరాబాద్ 2022 586 500.00
134478 నా జీవితం - గ్రామాభ్యుదయం ఈర్లె శ్రీరామమూర్తి ఈర్లె శ్రీరామమూర్తి 2022 428 అమూల్యం
134479 A Hand book of Telugu Literature K. Sitaramaiya Hyderabad Telugu Academy 1943 150 1.80
134480 కాల సిద్ధాంతం రావినూతల శ్రీనివాసరావు కాలం ప్రచురణలు 2022 36 30.00
134481 తిక్కన హరిహరనాథ తత్వము కేతవరపు వేంకట రామకోటిశాస్త్రి ... 1976 149 ...
134482 మధుర కవులు పోతుకుచ్చి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి చిదంబర గ్రంథమాల, తెనాలి 1955 90 1.00
134483 ఆంధ్రదీపిక ఆవిష్కరణోత్సవం ... బొమ్మిడాల శ్రీకృష్ణమూర్తి ఫౌండేషన్, గుంటూరు ... 16 ...
134484 తారా చంద్రులు గోనుగుంట బ్రహ్మయాచార్యులు గోనుగుంట బ్రహ్మయాచార్యులు 1998 98 15.00
134485 మృచ్ఛకటిక రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్ 1991 80 8.00
134486 భక్తరామదాసు ప్రణీతము దాశరధి శతకము మానసోల్లాస వ్యాఖ్య ఎం. కులశేఖరరావు, చల్లా సాంబిరెడ్డి శ్రీ పావని సేవాసమితి 2000 186 50.00
134487 చలం సాహిత్య సుమాలు వై. చందర్ చలం ఫౌండేషన్ 2018 280 250.00
134488 తిక్కన నిర్వచనోత్తర రామాయణ సమాలోచనము ఆవంచ వీరాంజనేయులు ఆవంచ వీరాంజనేయులు 1989 392 50.00
134489 ప్రయాణం prism మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి ప్రిజమ్ బుక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 2017 333 295.00
134490 మా ఊళ్లో కురిసిన వాన వాడ్రేవు వీరలక్ష్మీదేవి వాడ్రేవు వీరలక్ష్మీదేవి 2012 104 75.00
134491 తదేక గీతం - చైతన్య దీపం నెల్లిమర్ల లక్ష్మి క్రిసెంట్ పబ్లికేషన్స్ 2012 73 60.00
134492 నాకు తోచిన మాట తాడేపల్లి రాఘవనారాయణశాస్త్రి, నెమ్మాని సీతారామయ్య శ్రీ రామకథామృత గ్రంథమాల, చందోలు 2002 159 అమూల్యం
134493 ప్రాచీన తెలుగు కవయిత్రులు సృజన విమర్శ శక్తులు కాత్యాయనీ విద్మహే, కె.ఎన్. మల్లీశ్వరి ప్రరవే ప్రచురణలు 2022 150 100.00
134494 కథలు - కవులు నాగళ్ల గురుప్రసాదరావు గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ 2018 158 ఉచితం
134495 మనుచరిత్ర - వ్యక్తిత్వ వికాసం గరికపాటి గురజాడ శ్రీరాఘవేంద్ర పబ్లికేషన్స్ 2020 111 100.00
134496 నేటి తెలుగు స్వరూప సంగ్రహం కె.కె. రంగనాథాచార్యులు ఎమెస్కో 2021 96 75.00
134497 మహాకవి ధూర్జటి కవిత్వము - వ్యక్తిత్వము పరిశోధన నిబంధము పొన్నెకంటి హనుమంతరావు పొన్నెకంటి హనుమంతరావు 1990 487 100.00
134498 నన్నెచోడదేవ కుమారసంభవ పరిశీలనము తమ్మారెడ్డి నిర్మల సత్యసూర్య ప్రచురణలు 1989 432 100.00
134499 రంగనాథ, భాస్కర రామాయణములు తారతమ్య పరిశీలనము సరిపల్లి వసుంధరాదేవి తెలుగు పరిశోధన ప్రచురణలు 1989 372 60.00
134500 హైకు సారస్వతం రూప్‌కుమార్ డబ్బీకార్ పాలపిట్ట బుక్స్ 2009 148 70.00
134501 విదిత సాహిత్య వ్యాస సంపుటి పెనుగొండ లక్ష్మీనారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 2014 244 150.00
134502 మలగని దివ్వెలు నిమ్మగడ్డ జనార్ధనరావు నిమ్మగడ్డ జనార్ధనరావు 2022 160 ...
134503 ఆలన - పాలన కావ్యైతిహాసాల రాజనీతిసారం ప్రయాగ రామకృష్ణ ప్రయాగ రామకృష్ణ 2011 207 150.00
134504 షేక్స్పియర్‌ను తెలుసుకుందాం కాళ్ళకూరి శేషమ్మ కాళ్ళకూరి శేషమ్మ 2022 189 150.00
134505 కడలితరగ విలువలూ విశ్వాసాలూ ఎన్. వేణుగోపాల్ గోపీస్మృతి 2000 117 25.00
134506 ప్రాచీన కావ్యాలు - గ్రామీణ జీవన చిత్రణ మసన చెన్నప్ప మసన చెన్నప్ప 1991 320 120.00
134507 వర్ణిక లేఖా సాహిత్యం రాజా వాసిరెడ్డి మల్లీశ్వరి రాజావాసిరెడ్డి ఫౌండేషన్ 2019 211 250.00
134508 చరిత్రదారుల్లో మోదుగుల రవికృష్ణ అనల్ప బుక్ కంపెని 2022 156 180.00
134509 కొన్ని సమయాలు ... కొందరు పెద్దలు ! మోదుగుల రవికృష్ణ అనల్ప బుక్ కంపెని 2022 169 180.00
134510 శ్రీమద్భారత భాగవత సుధార్ణవము 4వ సంకలన గ్రంథము కంతేటి కాశీవిశ్వనాథం కంతేటి కాశీవిశ్వనాథం 1987 80 ఉచితం
134511 అన్నమాచార్య సాహితీ కౌముది ముట్నూరి సంగమేశం, కామిశెట్టి శ్రీనివాసులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2003 72 10.00
134512 శ్రీ వీరరాఘవ వ్యాసావళి మొదటి భాగము (సాహిత్య ఖండము) కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1997 265 31.00
134513 శ్రీ వీరరాఘవ వ్యాసావళి రెండవ భాగము శిల్ప, తాత్త్విక ఖండములు కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2001 216 40.00
134514 ప్రథమాంధ్ర మహాపురాణము ప్రబంధ కథా మూలము సిద్ధాంత వ్యాసము జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం 1973 654 25.00
134515 నిఘంటు నిర్మాణం - భాషాబోధన (వ్యాసావళి) వై. రెడ్డిశ్యామల భార్గవ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 2014 192 200.00
134516 వ్యాస కేదారము (రెండవ సంపుటము) రాపాక ఏకాంబరాచార్యులు రాపాక ఏకాంబరాచార్యులు 2017 247 160.00
134517 ఆంధ్ర కావ్యములు - అవతారికలు సి.బి.పి. అప్పారావు పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2012 321 145.00
134518 ప్రాచీనాంధ్ర సాహిత్యంలో మేరుశిఖరాలు నన్నయ నుంచి కంకంటి దాకా ... అజో-విభో-కందాళం ఫౌండేషన్ 2017 449 300.00
134519 ఆధునికాంధ్ర పద్య సాహిత్యంలో మేరు శిఖరాలు అద్యతనాంధ్ర కవిప్రపంచ నిర్మాతలు తిరుపతి వేంకటకవుల నుంచి ... అజో-విభో-కందాళం ఫౌండేషన్ 2020 391 300.00
134520 దివిసీమ కవులు - సాహిత్య సేవ గుడిసేవ విష్ణుప్రసాద్ గుడిసేవ విష్ణుప్రసాద్ 2011 359 300.00
134521 రాజతరంగిణి కథలు (ప్రథమ భాగం) పిలకా గణపతి శాస్త్రి వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1987 72 6.00
134522 చదువుకుంటే బహుమతి మన్నవ గిరిధరరావు యువభారతి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ 1991 48 6.00
134523 భక్తి కథలు జ్ఞానదానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము ... 167 12.00
134524 హెమింగ్వే అతడే ఒక సముద్రం స్వాతికుమారి, రవి వీరెల్లి వాకిలి 2020 136 135.00
134525 కల్కి పొన్నియిన్ సెల్వన్ తమిళ మూలం కొత్త వెల్లువ 1 కె. నాగరాజన్, వత్సల ప్రియదర్శిని ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2021 348 500.00
134526 కల్కి పొన్నియిన్ సెల్వన్ తమిళ మూలం సుడిగాలి 2 కె. నాగరాజన్, వత్సల ప్రియదర్శిని ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2021 350 500.00
134527 కల్కి పొన్నియిన్ సెల్వన్ తమిళ మూలం మారణఖడ్గం 3 కె. నాగరాజన్, వత్సల ప్రియదర్శిని ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2021 323 500.00
134528 కల్కి పొన్నియిన్ సెల్వన్ తమిళ మూలం మణిమకుటం 4 కె. నాగరాజన్, వత్సల ప్రియదర్శిని ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2021 290 450.00
134529 కల్కి పొన్నియిన్ సెల్వన్ తమిళ మూలం త్యాగశిఖరం 5 కె. నాగరాజన్, వత్సల ప్రియదర్శిని ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2021 642 895.00
134530 జాతీయోద్యమకథలు రాచపాళెం చంద్రశేఖర్‌రెడ్డి పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2007 233 50.00
134531 కనిపించని కోయిల మహేంద్ర మహేంద్ర ప్రచురణలు 1998 207 60.00
134532 కథాతరంగాలు నిడమర్తి ఉమారాజేశ్వరరావు, వివినమూర్తి అరసం (బెంగుళూరుశాఖ) ప్రచురణ 2002 302 150.00
134533 అమ్మచీర కథల సంపుటి వేంపల్లి సికిందర్ వేంపల్లి సికిందర్ 2014 117 75.00
134534 గంథపు చుక్క శ్రీవిరించి కథానికలు అయిదవ సంపుటం విరించి ప్రాప్తి బుక్స్, మదరాసు 2000 151 40.00
134535 కథా సుగంధాలు నాగరాజు గంధం గడిపూడి వెంకటేశ్వరరావు 2012 190 100.00
134536 కథాసూక్తం వేదాంతం శరచ్చంద్రబాబు డా. రామినేని ఫౌండేషన్, యు.ఎస్.ఏ. 2022 155 అమూల్యం
134537 మన మహోన్నత వారసత్వం (మన పూర్వీకుల కథల ద్వారా వ్యక్తిత్వ నిర్మాణం) అమిరపు నటరాజన్ శ్రీరామకృష్ణ సేవా సమితి, బాపట్ల 2010 180 40.00
134538 అభద్ర కథా సంకలనం తెలకపల్లి రవి సాహితీ స్రవంతి 2004 63 35.00
134539 వినాయకరావు పెళ్ళి మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి గోదావరి బుక్స్ 2021 269 260.00
134540 బ్రతికిన కాలేజీ పాలగుమ్మి పద్మరాజు సత్య పబ్లికేషన్స్ 1989 200 28.00
134541 మాదిగ కొలుపు పులికొండ సుబ్బాచారి మహాకవి జాషువ కళాపీఠం, గుంటూరు 2022 232 250.00
134542 కథా కిరణాలు పాలకోడేటి సత్యనారాయణరావు, ఎమ్. సుగుణరావు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా రచయితలు 2022 488 350.00
134543 ఓమ్ నమశ్శివాయ మలిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ మలిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ 2011 22 ...
134544 హరినామ సంకీర్తనం చేయండి ఆనందించండి! ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు / విజయ సర్వలక్ష్మి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ 2008 143 ...
134545 పునరావృత్తి (పునర్జన్మ సిద్ధాంత వివరణ) ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు / తిరుమల రామచంద్ర, విజయ సర్వలక్ష్మి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ ... 136 ...
134546 ప్రహ్లాద మహారాజు యొక్క దివ్య బోధనలు ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ ... 44 ...
134547 గ్రహాంతర సులభ యానం ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు / దివాకర్ల రామమూర్తి, విజయ సర్వలక్ష్మి భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ ... 82 13.00
134548 తక్షణం మానవ అయస్కాంతాన్ని తయారు చేసుకోండి! (పరమగురువుల ప్రత్యేక సూచన) ... సమర్థ సద్గురు వేదపీఠము 2003 97 33.00
134549 మనస్సు మర్మము ... Sri Sathya Sai Books and Publications Trust, Prasanthinilayam 127
134550 దివ్యోపదేశం (స్వామి శివానంద సూక్తం) స్వామి శివానంద / ఆచార్య కసిరెడ్డి ఎ.పి. డివైన్ లైఫ్ సొసైటి 2006 84 ...
134551 ఋషి ప్రసాదంగా ఓ అత్యవసర రహస్యమయ సంచలనాత్మక శుభవార్త శ్రీ మహావతార్ బాబాజీ సమర్థ సద్గురు వేదపీఠము 2004 192 51.00
134552 రహస్యవాణి ద్వారా సమర్థ సద్గురు స్పర్శ ... సమర్థ సద్గురు వేదపీఠము 2004 168 42.00
134553 నామ సంకీర్తన మహిమ శ్రీ ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారీ మహారాజ్ / కొత్త సచ్చిదానందమూర్తి శ్రీ సీతారామ నామ సంకీర్తన సంఘము 1983 64 1.75
134554 ఆబ్దికమంత్రము పద్మచకోర యంత్రము మద్దాళి వేంకటేశ్వరగౌతమ మద్దాళి వేంకటేశ్వరగౌతమ 1987 98 6.00
134555 తత్త్వరేఖలు షేక్ మౌలా అలీ షేక్ మౌలా అలీ 1996 104 35.00
134556 ఆదిశంకరుల దృగ్దృశ్యవివేకము స్వామి సుందర చైతన్యానంద ... ... 32 ...
134557 శ్రీ గురు దర్శనం ... శ్రీశ్రీశ్రీ గణపతి సచ్చిదానంద అవధూత దత్తపీఠం 2003 39 ...
134558 లఘ వాసు దేవ మననమ రాంభొట్ల లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి శ్రీ శంకర సేవాసమితి, గుంటూరు 1986 132 20.00
134559 కర్మ - జన్మ మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి ప్రిజమ్ బుక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 2014 254 195.00
134560 Kindle Life Swami Chinmayananda Central Chinmaya Missio Trust 1983 180
134561 The Voice of Sankara Sankara - Bharati S. Ramaratnam 2009 232 75.00
134562 Spirituality and Health Charanjit Ghooi Sri Sathya Sai Books and Publications Trust, Prasanthinilayam 1999 380 78.00
134563 పూజ (స్వతంత్రానువాదము) పండిత గోపదేవ్ ఆర్య సమాజము, కూచిపూడి 1984 160 6.00
134564 ప్రజ్ఞ బాహ్యాంతర హేల దాదా / బి. విజయ మోహన్ బి. విజయ మోహన్ ... 90 ...
134565 యోగిరాజులు - క్రియాయోగం (బ్రహ్మ విద్య (అంతర్ముఖ ప్రాణకర్మ) భగవాన్ యోగిరాజ, శ్యామాచరణ లాహిరీ Yogah Karmasu Kaushalam 2020 200 అమూల్యం
134566 కాశీబాబా అంతర్ముఖ ప్రాణాయామము (బ్రహ్మవిద్య) పార్టు - 2 నల్లబోతుల వేంకటేశ్వర్లు పరమహంస Yogah Karmasu Kaushalam 2022 198 అమూల్యం
134567 తిరుమల విశిష్టత ప్రవచనం చాగంటి కోటేశ్వరరావు ఎమెస్కో 2015 56 35.00
134568 నారాయణామృతమ్ జయప్రద ... ... 108 ...
134569 T.T.D. धर्मग्लानि एक झलक ... ... ... 32 ...
134570 Sri Venkateswaraswamivari Ist Annual Brahmotsavam Dharma Prachara Parishad Tirumala Tirupati Devasthanams 1996 14
134571 Tirupati Bhakti తిరుపతి భక్తి భారతి పబ్లికేషన్స్ 55 5.00
134572 శరణాగతి ప్రాధాన్యం హెచ్.ఎస్. బ్రహ్మానంద ధర్మప్రచార పరిషత్తు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు, తిరుపతి 2005 20 ...
134573 శ్రీ వేంకటేశ్వర దర్శనం ఇరవైనాలుగు కేశవనామాల శ్రీ వేంకటేశ్వర దివ్యదర్శనం తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి ... ... 16 ...
134574 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాత వైభవము అప్పజోడు వేంకటసుబ్బయ్య కాట్రగడ్డ ఫౌండేషన్, గుంటూరు ... 12 ...
134575 తిరుమల అభివృద్ధి గురించి వస్తున్న విమర్శలపై ఒక సమగ్ర వివరణ శ్రీవైఖానస పీఠం, తిరుమల ... ... 16 ...
134576 శ్రీశైలపూర్ణులు (తిరుమల నంబి) తి.తి.దే, ఆళ్వార్ దివ్యప్రబంధ ప్రాజెక్ట్, తిరుపతి ... ... 8 ...
134577 శ్రీ పద్మావతి వైభవం ... ధర్మప్రచార పరిషత్తు, తి.తి.దే. 2006 32 ...
134578 కల్యాణమస్తు (పద్మావతీ శ్రీనివాసుల పరిణయగాథ) దేవరకొండ మురళీకృష్ణ కృష్ణశర్మ కృషిపీఠం, విజయవాడ 2018 64 80.00
134579 శ్రీవారి సన్నిధి మంచికంటి వేంకటేశ్వరరావు మంచికంటి వేంకటేశ్వరరావు 2017 102 50.00
134580 అమృత సోపానము తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి శ్రీ డిజైన్స్, హైదరాబాదు 2008 30 అమూల్యం
134581 శ్రీ వేంకటేశ్వర వ్రతకల్పము తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి శ్రీ డిజైన్స్, హైదరాబాదు 2022 40 ఉచితం
134582 భజే శ్రీనివాసమ్ ఇరవై ఏడు నక్షత్రాల శ్రీనివాస దివ్య వైభవం తిమ్మరాజు విశ్వపతి రామకృష్ణమూర్తి శ్రీ డిజైన్స్, హైదరాబాదు 2009 115 100.00
134583 తిరుమలేశుని వైభవం గుండు సుబ్రహ్మణ్య శర్మ ... ... 48 ...
134584 శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవము (శ్రుతి స్తృతి పురాణేతిహాసాది సిద్ధము) పణ్డిత వేదాన్తం జగన్నాధాచార్యులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2014 318 65.00
134585 శ్రీ గీతమాలిక తొండరడిప్పొడి ఆళ్వారు (విప్రనారాయణ) సాయించిన తిరుమాలై దివ్య ప్రబంధం పసుమర్తి బద్రీనాథ్ గోవింద గోకులం, ప్రపన్న మండపం, కర్నూలు ... 56 ...
134586 స్వామి పుష్కరిణీ వైభవమ్ సోమాశి బాలగంగాధర శర్మ సోమాశి బాలగంగాధర శర్మ 2014 112 గ్రంథ పఠనం
134587 సుప్రభాత కందం సింహాద్రి జ్యోతిర్మయి గుళ్ళపల్లి సుబ్బారావు సేవాసంస్థ ... 40 ...
134588 గుంటూరు ఘనకీర్తి మన నారాయణతీర్థులు, శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాత వైభవము యల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు, అప్పజోడు వేంకటసుబ్బయ్య కాట్రగడ్డ లక్ష్మీనరసింహారావు 2014 16 25.00
134589 ఆనంద నిలయం జూలకంటి బాలసుబ్రహ్మణ్యం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2014 150 20.00
134590 శ్రీ వేంకటేశ్వర విలాసం వద్దిపర్తి పద్మాకర్ శ్రీ ప్రణవ పీఠం 2021 224 ...
134591 తిరుమల-తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి జీవిత చరిత్ర - మహత్యము శ్రీ వేంకటేశ్వర పురాణము ములుకుట్ల పున్నయ్యశాస్త్రి చుక్కల సింగయ్య శెట్టి ... 176 38.00
134592 శ్రీ వీరలక్ష్మీ విలాస వైభవం ఉమా రామారావు ఉమా రామారావు 2014 52 125.00
134593 శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం మొదటి భాగం వేదవ్యాస వేదవ్యాస 1997 228 ...
134594 శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం మూడవ భాగం వేదవ్యాస వేదవ్యాస 1997 233 96.00
134595 శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం నాలుగవ భాగం వేదవ్యాస వేదవ్యాస 1997 232 96.00
134596 Tirumala Tiruati Devasthanams Tirupati 2010 Diary
134597 Tirumala Tiruati Devasthanams Tirupati 2012 Diary
134598 శ్రీ లక్ష్మి వేంకటేశ్వర బొమ్మలు మహాత్మ్యము Chukkala Singaiah Chetty N V Gopal & co 18 22.00
134599 శ్రీనివాస కల్యాణము టి. సాయికృష్ణ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2014 102 50.00
134600 శ్రీనివాస కల్యాణము (వేంకటాచలమాహాత్మ్యము) సచిత్రకథ Samudrala Lakshmanaiah తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2015 52 45.00
134601 సచిత్ర శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతము, స్తోత్రము, ప్రపత్తి, మంగళాశాసనమ్ డి.యన్. దీక్షిత్ యన్.వి. రమణ ... 60 58.00
134602 తిరుమల కొండ పదచిత్రాలు పున్నా కృష్ణమూర్తి పున్నా కృష్ణమూర్తి 2002 125 700.00
134603 Tirupati Sri Venkatesvara Sri Sadhu Subrahmanya Sastry Tirumala Tirupati Devasthanams, Tirupati 1981 404 40.00
134604 సాక్షి ఫన్ డే ఆదివారం బుక్స్ ... సాక్షి 2012 240 ...
134605 ఆదివారం వార్త, సాక్షి ఫన్ డే ఆదివారం బుక్స్ ... వార్త, సాక్షి 1999 396 ...
134606 సాక్షి ఫన్ డే, ఆదివారం ఆంధ్రజ్యోతి, ఈనాడు ఆదివారం ... సాక్షి, ఆంధ్రజ్యోతి, ఈనాడు 2011 150 ...
134607 Tirumala - The Abode of Lord Venkateswara
134608 ఆదిశంకరుల విష్ణుస్తోత్రములు, స్మరామి ... స్మరామి కుప్పాలక్ష్మావధానులు, జంధ్యాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి కమలా పబ్లికేషన్స్ 1974 100 1.20
134609 శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామావళి ... ధర్మప్రచార పరిషత్తు, తి.తి.దే. ... 30 అమూల్యం
134610 శ్రీ గోవిందదామోదర స్తోత్రము సందెపూడి రామచంద్ర రావు గీతాప్రెస్ - గోరఖ్‌పూర్ 1995 64 1.50
134611 శ్రీనివాసో విజయతే! పురాణపండ శ్రీనివాస్ జ్ఞాన మహాయజ్ఞ కేంద్రం ... 128 ...
134612 శ్రీనివాసుని దివ్యకథ, శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి పూజా విధానము, బొమ్మల శ్రీవేంకటేశ్వర సుప్రభాతము, శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్, శ్రీ వేంకటేశ్వర గోవింద నామాలు, శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తుతి, శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రవళి ... తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2018 257 అమూల్యం
134613 శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్ర నామ స్తోత్రమ్, శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రావళి, శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్, గోవిందం పరమానందం, శ్రీ వేంకటేశ్వర గోవింద నామములు ... తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2009 317 21.00
134614 శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్ర నామావళి, శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతమ్, ఓం నమో వేంకటేశాయ, శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామస్తోత్రము, స్తోత్ర రత్నావళి, శ్రీ మఙ్గళ్య వివృద్ధి స్తోత్రము ... తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2005 164 అమూల్యం
134615 నమో వేంకటేశాయ మలిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ మలిశెట్టి లక్ష్మీనారాయణ 2017 22 ...
134616 తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారి స్తుతి, దండకము వడ్లమన్నాటి హిమవంతరాయకవి వడ్లమన్నాటి హిమవంతరాయకవి 1961 8 0.15
134617 శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ - స్తోత్రములు, నామావళి ... తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1992 45 ...
134618 శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్ర మంజరి ... ... 2009 54 10.00
134619 శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్ర రత్నమాల (శ్రీ వేంకటాచల మహాత్మ్య గ్రంథము (1885) (సంస్కృతము) నుండి సంకలితము కె.వి. రాఘవాచార్య తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2007 135 80.00
134620 శ్రీ వేంకటేశ మహాత్మ్యమ్ ఆంధ్రానువాదము ... మానూరు కృష్ణారావు 1997 84 ...
134621 శ్రీ వేంకటేశ స్తవమంజరి శాఖమూరు అనంత పద్మనాభ ప్రసాద్ శాఖమూరు అనంత పద్మనాభ ప్రసాద్ 1988 28 1.50
134622 నమోవేంకటేశ శ్రీనివాస వైభవం రోహిణి వేంకట సుందర వరద రాజేశ్వరి మోహన్ పబ్లికేషన్స్ 2003 95 15.00
134623 తిరుపతి (తిరుమల యాత్ర వివరములు) నామల బాలకృష్ణమూర్తి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1955 54 0.40
134624 శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్ర మాలిక గాజుల సత్యనారాయణ విజేత బుక్స్ ... 64 18.00
134625 సువర్ణపుష్పమాల, శ్రీనివాసమ్ నిత్యపారాయణ గ్రంథం ఎస్.టి.జి. వరదాచార్యులు / ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య, గరిమెళ్ళ సీతారామదాసు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1980, 2007 25, 90 8.25
134626 శ్రీ వేంకటేశ్వర దివ్య స్తోత్రములు వాడ్రేవు గవర్రాజు వాడ్రేవు గవర్రాజు ... 12 భక్తి విశ్వాసములు
134627 టి.టి.డి. వివాదాలకు సంబంధించిన వాస్తవాలు - వివరాలు ... వైష్ణవ ప్రతిష్ఠాన్, హైదరాబాద్ ... 32 ...
134628 యాత్రిక దర్శిని, Information to Pilgrims ... తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 48, 32
134629 శ్రీ వేంకటేశ్వర కర్ణామృతమ్ సుఖవాసి మల్లికార్జునరాయశాస్త్రి భారతీ ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2011 63 ...
134630 Balaji Darshan Tirumala Tour Guide Concept Communications, Tirupati 52
134631 బాలాజీ దర్శనమ్ తిరుమల టూర్ గైడ్ ... Concept Communications, Tirupati ... 47 10.00
134632 ఏడుకొండలవాడా గోయిందా - గోయిందా !! సి.వి. ప్రజాసాహితి, విజయవాడ ... 5 ...
134633 శ్రీ వేంకటాచలేతిహాసమాల శ్రీమదనంతార్యగుంభితము ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్యులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2012 270 25.00
134634 The Glory of Brahmotsavas of Lord Sri Venkateswara T. Viswanatha Rao Tirumala Tirupati Devasthanams, Tirupati 2013 55 15.00
134635 Hymns of the Alvars in Praise of Lord Srinivasa R. Ramanujachari Tirumala Tirupati Devasthanams, Tirupati 2013 139 40.00
134636 ఆళ్వారుల పాశురాల్లో శ్రీ వేంకటేశ్వర వైభవం శ్రీపాద జయప్రకాశ్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2012 150 30.00
134637 तिरुमल श्रीवेक्डटेश्वर स्वामी का ब्रह्मोत्सव वैभव डाँ.एम.आर. राजेश्वरी तिरुमल तिरुपति देवस्थानमू, तिरुपति 2018 78 60.00
134638 శ్రీ వేంకటేశ సహస్రనామ స్తోత్రము ఎన్.సి.వి. నరసింహాచార్యులు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2003 139 30.00
134639 శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాత స్తోత్రము ప్రపత్తి మంగళాశాసము పద్మనాభ ప్రసాద్ పద్మనాభ ప్రసాద్ ... 21 ...
134640 సర్వదేవతా స్వరూపుడు శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు జి. గిరిజా శంకర్ మోహన్ పబ్లికేషన్స్ 2012 151 81.00
134641 తిరుమల - తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి జీవిత చరిత్ర - మహత్యము - పురాణము గోవిందమాల వ్రత విధానముతో కలిపి సి.యన్. విజయకుమార్ శ్రీ బాలాజి బుక్ డిపో. ... 63 25.00
134642 శ్రీ తిరుమల తిరుపతి వేంకటేశ్వర మాహాత్మ్యం శ్రీనివాసుని చరిత్ర మాదాళా కృష్ణమూర్తి పట్నాయక్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి బుక్ 1975 98 ...
134643 శ్రీ శ్రీనివాస కల్యాణము (పద్యకావ్యము) చీమకుర్తి వేంకటేశ్వరరావు చీమకుర్తి వేంకటేశ్వరరావు 2016 108 50.00
134644 మన ఆలయముల చరిత్ర గోపీకృష్ణ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1998 366 24.00
134645 శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవం కె.వి. రాఘవాచార్య తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2013 68 15.00
134646 శ్రీ వేంకటేశ మహాత్మ్యము (శ్రీభవిష్యోత్తరపురాణాన్తర్గతము) జమ్మి వేంకటకృష్ణారావు శ్రీ సత్యప్రమోద ద్వైత సేవా సంస్థ 2004 252 90.00
134647 శ్రీశ్రీశ్రీ నక్షత్రమాలా భూషిత శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి వైభవం కొణిజేటి సుబ్బారావు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2013 20 20.00
134648 బ్రహ్మాండనాయకుని అనంతసృష్టి అన్యగ్రహ, లోకాదుల్లో స్థూల దేహులున్నారా? కోట నిత్యానంద శాస్త్రి కోట నిత్యానంద శాస్త్రి 2011 131 120.00
134649 శ్రీ వేంకటేశ్వరోపాఖ్యానము వద్దిపర్తి కోనంరాట్కవీంద్రుని వద్దిపర్తి కోనంరాజు ... 187 25.00
134650 Tirupati History & Album G. Raveendran 87 80.00
134651 The Glory of Venkatadri V. Rajagopala Rao, K.V. Raghavacharya 2010 101
134652 శ్రీ వేంకటేశ సుప్రభాతమ్ ... తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 1999 ... ...
134653 బ్రహ్మ విద్య గురుశిష్య సంవాదము పచ్చిగోళ్ల జనార్దనరావు ... 1986 40 ...
134654 అచలఋషి శ్రీ శివరామ దీక్షిత గురుపీఠం అనుష్ఠాననిధి శ్రీకృష్ణ దేశికేంద్రులు / పోలోజు వీరయాచారి 1989 48 4.00
134655 యుగనిర్మాణ యోజన - పరిచయము(సత్యయుగ స్థాపనకు ఒక ప్రణాళిక) డి.వి.యన్.బి. విశ్వనాధ్ వేదమాత గాయత్రీ ట్రస్ట్ ... 24 ...
134656 మానవుడే దేవుడు సోమనాథ మహర్షి శ్రీ సోమనాథ క్షేత్రం 2013 192 100.00
134657 ప్రేమ మాత్రమే శ్రీ శ్రీ దయామాత Jaico Publishing House 2009 314 65.00
134658 శ్రీ త్రిపురారహస్యము జ్ఞానఖండము (ప్రథమ భాగము) కొల్లూరి జగన్నాథశాస్త్రి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1974 268 4.00
134659 Tripura Rahasya or The Mystery Beyond the Trinity Munagala S. Venkataramaiah Sri Ramanasramam, Tiruvannamalai 1962 258 4.00
134660 ఆత్మారామమ్ భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు ... 438 23.00
134661 త్రిపురా రహస్యము భాగవతుల కుటుంబరావు రామకృష్ణ పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు ... 440 ...
134662 జ్ఞాన గంగా శ్రీకాంత్ దాస్ సతలోక ఆశ్రమం, హిసార్-టోహానా రోడ్, బరవాలా ... 328 20.00
134663 ఆత్మవికాసము (A Manual of Self Unfoldment) స్వామి చిన్మయానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు 2008 193 38.00
134664 సాధన రహస్యము అనుభవానందస్వాములు శ్రీ రామకృష్ణ భక్త సమాజము 2006 282 100.00
134665 ధ్యానరత్నగర్భ పి.వి.ఎ. ప్రసాద్ ఎర్నేని ప్రసాదరావు 2009 164 80.00
134666 ఆత్మాన్వేషణము ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు / గుండ్లూరు నారాయణ, విజయకుమార దాస భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ 2011 321 ...
134667 వైదిక వినతి (స్వాధ్యాయ మంజరి) (రెండవ భాగము) పండిత గోపదేవ్, పండిత వెంకయ్యార్య ఆర్యసమాజము - కూచిపూడి 2009 260 50.00
134668 దైవం మానుష రూపేణ కె. పద్మ శ్రీ శిరిడీ సాయి సత్సంగం, చిత్తూరు 2004 25 నిష్ట సబూరి
134669 జ్ఞానఖండము ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు / గుండ్లూరు నారాయణ, విజయకుమార దాస భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ 2011 270 ...
134670 దివ్య సందేశము శాంతి సేఠీ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్ 2004 91 5.00
134671 వైదిక వినతి (స్వాధ్యాయ మంజరి) (మొదటి భాగము) పండిత గోపదేవ్ ఆర్యసమాజము - కూచిపూడి 2014 220 60.00
134672 శ్రీ వెంకయ్య లీలామృతము శ్రీ భగవాన్ వెంకయ్యస్వామి జీవిత చరిత్ర నిత్యపారాయణ గ్రంథం కొమ్మినేని ప్రసాద్ అవధూత శ్రీ వెంకయ్యస్వామి ఆశ్రమం, గుంటూరు 2013 90 30.00
134673 సుజ్ఞానదీపము అను గురుగీతలు దయానంద రాజయోగి శివాజి ప్రెస్, సికింద్రాబాదు 1972 80 2.25
134674 జనన మరణ సిద్ధాంతము ఆచార్య ప్రబోధానంద యోగీశ్వర్లు ప్రబోధ సేవా సమితి, ఇందూ జ్ఞాన వేదిక 2011 104 35.00
134675 పరమార్థ పరిచయము హెక్టర్ ఎస్సాండా డబిన్ రాధాస్వామి సత్సంగ్ బ్యాస్ 2011 100 ...
134676 ఆధ్యాత్మిక ధార్మికోపన్యాసములు అచ్చుతానందగిరి స్వాములు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2014 305 55.00
134677 శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు బోధామృతము ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు / అడపా రామకృష్ణారావు భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ ... 362 ...
134678 ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికే From Here to Here గేరీ క్రౌలీ / పి.జి. రామ్మోహన్ ... 2010 128 80.00
134679 శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ సుదర్శణ పౌండరీక మహాయజ్ఞం ... శ్రీ కంచి కామకోటి పీఠ శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి దేవాలయం 2010 4 ...
134680 ఉపదేశ సారం స్వామి తేజోమయానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు 2014 60 30.00
134681 జీవించు మార్గము సంత్ రామ్‌పాల్ జీ మహారాజ్ ప్రచార ప్రసార సమితి మరియు సర్వ భక్త సమూహం సత్‌లోక్ ఆశ్రమము ... 344 ...
134682 పరమాత్మ దర్శనము ఆనందస్వామి సరస్వతి /సూర్యదేవర హరినారాయణ సూర్యదేవర హరినారాయణ 2015 175 100.00
134683 సత్యశోధన సత్యవ్రత సిద్ధాంతాలంకర / సూర్యదేవర హరినారాయణ సూర్యదేవర హరినారాయణ 2012 186 60.00
134684 భగవంతుడంటే? తటవర్తి వీరరాఘవరావు తటవర్తి వీరరాఘవరావు 2009 184 60.00
134685 నిత్యత్వానికి ప్రయాణం Voyage to Eternity (Telugu) థామస్ సామ్యూల్ / వెంకటరత్నం Peace Publications 2004 72 40.00
134686 ఆనంద జీవనానికి సూత్రములు (Tips for Happy Living) స్వామి తేజోమయానంద / భ్రమరాంబ చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు 2010 136 ...
134687 Sure ways for Succes in Life and God-Realisation Swami Sivananda The Divine Life Society 1982 351 20.00
134688 నైతిక విలువలు, మానసిక వృత్తులు మరియు స్థితులు బి.కె. జగదీష్ చందర్ ప్రజాపిత బ్రహ్మాకుమారీ ఈశ్వరీయ విశ్వవిద్యాలయము ... 238 ...
134689 Fyodor Dostoyevsky The Gambler Stories of the 60s Vladmir Kireyev Raduga Publishers, Moscow 1990 480 40.00
134690 Penguin Modern Stories 4 Judith Burnley Penguin Books 1970 137
134691 Vignettes of Life T. Padma Macmillan India Limited 2003 68
134692 Twelve Modern Short Stories Oxford University Press 1984 215
134693 Pygmalion Bernard Shaw, A.C. Ward Orient Longman 1976 158 6.00
134694 New Swan Shakespeare As You Like It J W Lever Orient Longman 1994 253 45.00
134695 New Swan Shakespeare Macbeth Bernard Lott Progress Publishers, moscow 1977 253 5.00
134696 Justice A Tragedy in Four Acts John Galsworthy Dipti Mitra 1990 69 15.00
134697 The Little Clay Cart Vidwan tenneti Prajahita Prachuranalu 2006 129 60.00
134698 The Bird of Gold and Other Stories Om Goswami / Shivanath Sahitya Akademi 1991 164 30.00
134699 A Confederacy of Dunces John Kennedy Toole Penguin Books 1980 338
134700 The Adventures of Huckleberry Fine Samuel L. Clemens Masterpiece Library Magnum Books, New York 1967 446 $. 2.95
134701 The Adventures of Tom Sawyer Samuel L. Clemens Masterpiece Library Magnum Books, New York 1967 320 $. 2.95
134702 Untouchable Mulk Raj Anand Hind Pocket Books 1970 181
134703 Tom Jones Henry Fielding Random House, New York 1950 885 95Cent
134704 War and Peace Leo Tolstoy Penguin Books 1997 1352
134705 Under the Greenwood Tree Thomas Hardy Macmillan & Co Lid. 1960 204
134706 The Dark Rook R.K. Narayan Orient Longman 1972 176
134707 Alice's Adventures in Wonderland & Through The Looking-Glass Lewis Carroll Masterpiece Library Magnum Books, New York 1968 287 $. 2.95
134708 Vanity Fair W.M. Thackeray E.F. Dodd 1985 122 8.10
134709 Russian Humorous Stories Janko Lavrion Sylvan Press London 1946 208
134710 Coolie Mulk Raj Anand Arnold Publishers 1988 320 20.00
134711 The World of Nagaraj R.K. Narayan Indian Thought Publications, Mysore 1990 186 40.00
134712 Two Lives Vikram Seth Penguin Books 2008 503 399.00
134713 William Makepeace Thackeray Vanity Fair (A Critical Study) Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1986 179 16.00
134714 Wuthering Heights Emily Bronte C.D. Verma 1978 200 12.00
134715 The Age of Chaucer Volume 1 of the Pelican Guide to English Literature Boris Ford Penguin Books 1976 496 $. 4.95
134716 The Age of Chaucer Volume 2 of the Pelican Guide to English Literature Boris Ford Penguin Books 1976 512 $.3.95
134717 The Reader's Companion to World Literature Calvin S. Brown Mentor Books 1956 493 7.50
134718 On Philosophy Art, Literature and History 155
134719 The Ancient Mariner and Christabel T.M. Advani, S.R.S. Iyengar The Educational Publishing Co. 112 4.00
134720 Modern Prose A Miscellany R.W. Jepson Longmans, Green and co, New York 1949 249
134721 An Introduction to the Study of Literature William Henry Hudson Kalyani Publishers 1979 352 10.00
134722 The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell Volume II Sonia Orwell and Ian Angus Penguin Books 1968 540 10.00
134723 An American Tragedy Theodore Dreiser A Signet Classic New American Library 1981 828 50.00
134724 Tragedy Serious drama in relation to Aristotle's Poetics F.L. Lucas Allied Publishers Private Limited 1957 187 9.00
134725 Dance to the 7 Tunes of Success Nishit Lal Jaico Publishing House 2014 165 225.00
134726 The Writer and his Craft Ilya Ehrenburg ISCUS Quarterly Publication 1954 49 2.00
134727 20th Century American Literature: A Soviet View Ronald uroon Progress Publishers, Moscow 1976 527 10.50
134728 The Cycle of American Literature An Essay in Historical Criticism Robert E. Spiller The Free Press, Newyork 1955 243 $.1.95
134729 Johnson as Literary Critic C.L. Sahni Student Store, Bareilly 1967 124 3.00
134730 Thomas Gray's Elegy Written in a Country Church yard Som Deva Prakash Book Depot, Bareilly 1988 75 7.00
134731 Reading in English Classics YU. Golitsinsky Moscow Prosveshcheniye 1981 108
134732 W.H. Auden Selected Poems C.D. Verma 254
134733 An Apology for Poetry Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 2004 142 70.00
134734 The Twentieth Century Novel J.W. Beach Lyall Book Depot, Ludhiana 1960 569 6.00
134735 Building Competency B. Yadava Raju, K. Durga Bhavani Maruthi Publications 154 50.00
134736 Donne's Life and Works: A study of the Realition Between the Two 242
134737 India Abroad Sandhya Shukla Orient Longman Private Limited 2003 322 395.00
134738 English Literature Its History and its Significance William J. Long Kalyani Publishers 1987 636 45.00
134739 Western and Indian Poetics - A Comparative Study Suresh Dhayagude Bhandarkar Oriental Research Institute, Pune 1981 248
134740 A Critical History of The English Language Anna Kurian Student Store, Bareilly 1992 251
134741 Biographia Literaria Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 2002 205 75.00
134742 Samuel taylor Coleridge Biographia Literaria Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1977 211 12.00
134743 Discovery of the Century Georgi Sviridov Progress Publishers, moscow 1978 190 5.00
134744 Aesthetics and the Development of Literature Social Sciences Today 1978 183 5.30
134745 Literature Alive British Deputy High Commission British Council Division, Madras 74
134746 Living Indian - English Poets An Anthology of Critical Essays Madhusudan Prasad Sterling Publishers Private Limited 1989 271 150.00
134747 The Divine Comedy of Dante Alighieri Inferno Allen Mandelbaum Bantam Books 1982 396
134748 TheDivine Comedy of Dante Alighieri Paradiso Allen Mandelbaum Bantam Books 1986 429
134749 Alexander Pope The Rape of the Lock & An Epistle to Dr. Arbuthnot B.V. Sundaram Macmillan India Limited 1987 75 8.25
134750 Our Sweetest Songs B.N. Joshi Blackie & Son (India) Limited 1970 122 2.75
134751 The Maud M.P. Goswami Student Store, Bareilly 1973 151 2.00
134752 Areopagitica John Milton 76
134753 Whispering Reeds An Anthology of English Poetry D.K. Barua Oxford University Press 1977 158
134754 An Anthology of English Verse Oxford University Press 1978 120
134755 Shakespeare's Sonnets Saraswathy R. Murthy Macmillan India Limited 1988 104 16.75
134756 The Use of Poetry and the use of Criticism T.S. Eliot Faber and Faber Limited, London 1970 156
134757 T.S. Eliot Three Essays K. Kumar Oxford University Press 1974 63 4.50
134758 T.S. Eliot The Waste Land and other Poems Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1984 219 18.00
134759 T.S. Eliot The Waste Land and other Poems Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1986 233 24.00
134760 Paradise Lost Books I-II John Milton Macmillan Education 1978 230
134761 John Keats Selected Poems Nicholas Roe Everyman 1996 109 175.00
134762 Andrew Marvell An Evaluation of His Poetry Ramji Lall Rama Brothers, New Delhi 1984 233 20.00
134763 Wordsworth Selected Poems Raghukul Tilak Rajhans Prakashan Mandir 1986 238 16.50
134764 Paradise Lost Notes Coles Editorial Board Rama Brothers, New Delhi 48 15.00
134765 Thomas Carlyle The Hero as Poet Raghukul Tilak Rama Brothers, New Delhi 1986 157 18.00
134766 The Response to Poetry A Study in Comparative Aesthetics G.B. Mohan People's Publishing House 1968 166 18.50
134767 Caste Culture and Socialism Swami Vivekananda Advaita Ashrama 1983 82 3.50
134768 Pioneers of the Modern World E.H. Carter E.J. Arnold & Son Ltd, London 1964 112 1.60
134769 What is Art? And Essays on Art Tolstoy / Aylmer Maude Oxford University Press 1910 339
134770 Letters Maxim Gorky Progress Publishers, Moscow 1966 199 2.60
134771 Chasing the Monk's Shadow A Journey in the Footsteps of Xuanzang Mishi Saran Penguin Viking 2005 446 495.00
134772 Word Power From the Reader's Digest Reader's Digest Asia Limited 1972 127
134773 Preface to Shakespeare Samuel Johnson Oxford University Press 1966 63 2.00
134774 Shakespeare's King Lear B.L. Samdani Lakshmi Narain Agarwal Educational Publishers, Agra 475 12.00
134775 Introduction to English Phonetics and Phonology Mohammad Aslam Aadil Amin Kak Foundation Books 2007 106 125.00
134776 Indian English Literature 1980 - 2000 A Critical Survey M.K. Naik, Shyamal A. Narayan Pencraft International, Delhi 2001 303
134777 A Handbook of Modern Europe 264
134778 Telangana The Era of Mass Politics B. Narasing Rao Ravi Narayan Reddy Felicitation Committee 1983 75 5.00
134779 సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్, 1908 సవరణ చట్టం, 46/1999 ఒక పరిశీలన కె.యస్.ఆర్.జి. ప్రసాద్ వరంగల్ లా హౌస్, హనుమకొండ 2000 35 25.00
134780 కాళోజి నారాయణరావు జీవితం - సాహిత్యం తూర్పు మల్లారెడ్డి శక్తి ప్రచురణలు, భువనగిరి 1989 304 40.00
134781 చలం మిత్రులు చలం అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1989 116 10.00
134782 నేతాజీ సుభాసు చంద్ర బోస్ శిశిర్ కుమార్ బోస్ / అట్లూరి పురుషోత్తం నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1997 189 40.00
134783 స్త్రీ చలం స్వీట్‌హోమ్ పబ్లికేషన్స్ 1984 232 15.00
134784 చలం సాహిత్యం రంగనాయకమ్మ స్వీట్‌హోమ్ పబ్లికేషన్స్ 1982 144 7.50
134785 సాహిత్య ప్రయోజనం (వ్యాసావళి) కొడవటిగంటి కుటుంబరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1980 200 9.00
134786 రాముడికి సీత ఏమవుతుంది ఆరుద్ర విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1988 132 10.00
134787 భావవిప్లవకారుడు కొడవటిగంటి సాహిత్య సమాలోచన Ashok Tankasala ప్రగతి సాహితి, న్యూఢిల్లీ 1982 196 10.00
134788 మతాలా మారణహోమాలా? కందాడై శేషాద్రి ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 2002 48 15.00
134789 సంధి యుగం వ్యాస సంపుటి బి.ఎస్.ఆర్. కృష్ణ రచన, మదరాసు 1995 176 70.00
134790 చేరాతలు సాహిత్య విమర్శ - పరామర్శ చేకూరి రామారావు / దేవిప్రియ చరిత ప్రచురణ 1991 228 35.00
134791 అజేయమైన ఆలోచన దేనిలోనూ ఓటమి అంటూ ఏదీ ఉండదు Invincible Thinking రయుహో ఒకావా జైకో పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2011 137 150.00
134792 సత్యాన్వేషణ పాశ్చాత్య తత్త్వశాస్త్ర పరిచయం - ఎంపిక చేసిన కొన్ని రచనలు చినవీరభద్రుడు ఎమెస్కో 2003 398 175.00
134793 బాపూ రమణీయం ‘50ల నాటి సినిమా రివ్యూలు కార్టూన్లు, కార్ట్యూన్లు, జోకులు, మకలికలు, వగైరా ... నవోదయ పబ్లిషర్స్ 1990 271 85.00
134794 భారతీయ తాత్విక స్రవంతి సజీవాంశాలు నిర్జీవ ధోరణలు దేవీ ప్రసాద్ చటోపాధ్యాయ ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 1997 161 20.00
134795 మన చలం సమీక్షా వ్యాస సంకలనం కృష్ణాబాయి పర్‌స్పెక్టివ్స్ హైదరాబాదు 1994 164 25.00
134796 ఆనందమఠం (వందేమాతరం) బంకించంద్ర చటర్జీ జయంతి పబ్లికేషన్స్ 1993 128 13.00
134797 రాజసింహ బంకించంద్ర చటర్జీ జయంతి పబ్లికేషన్స్ 1983 204 12.00
134798 పందిట్లో పెళ్లవుతోంది రంగనాయకమ్మ స్వీట్‌హోమ్ పబ్లికేషన్స్ 1976 111 3.50
134799 స్వీట్‌హోమ్ - 2 రంగనాయకమ్మ స్వీట్‌హోమ్ పబ్లికేషన్స్ 1982 148 7.00
134800 సీతాకల్యాణం ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ కథలు ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ యం. శేషాచలం అండ్ కో 1971 151 2.50
134801 చివరకు మిగిలేది బుచ్చిబాబు పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 396 30.00
134802 మార్క్ ట్వేన్ టామ్‌సాయర్ మార్క్ ట్వేన్ / నండూరి రామమోహనరావు లిఖిత ప్రచురణలు 1996 190 35.00
134803 కన్యాశుల్కం గురజాడ జయంతి పబ్లికేషన్స్ 1992 280 15.00
134804 నిర్మల (సంపూర్ణ నవల) ప్రేమ్‌చంద్ / పోలు శేషగిరిరావు జయంతి పబ్లికేషన్స్ 1988 232 16.00
134805 కాంతం కాపరం మునిమాణిక్యం నరసింహారావు శ్రీ మానస పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 124 25.00
134806 రథచక్రాలు రామమోహన్ విశాలాంధ్ర ప్రచురణాలయము ... 502 5.00
134807 చతుర (1986, 1987, 1988) ... ... 1988 520 ...
134808 వన్ నైట్ @ ద కాల్ సెంటర్ చేతన్ భగత్ Reem Publications Pvt. Ltd. 2009 239 95.00
134809 Beware of Socialism! Rajneesh Orient Paperbacks 1978 164 6.00
134810 The Solitude of Emperors David Davidar Aleph Book Company 2013 296 295.00
134811 A History of the World in 100 objects Neil MacGregor Penguin Books 2011 707
134812 The Changing Village Community Joel M. Halpern Prentice-Hall of India Private Limited 1967 136 4.00
134813 युग निर्मण योजना एक परिचय ... गायत्री तपोभूमि, मयुरा 2008 50 ...
134814 భువన చంద్ర పర్యావరణ పరిరక్షణ ఈదర రత్నారావు ఈదర రత్నారావు 2018 96 ...
134815 బి.సిల భారతం మన్నెం కుమారీ మూర్తి మన్నెం కుమారీ మూర్తి 1995 116 25.00
134816 మావో రచనలు ఎనిమిదవ సంపుటి ... శ్రామిక వర్గ ప్రచురణలు, హైదరాబాదు 1994 556 80.00
134817 పార్టీ నిర్మాణం ప్రజా సంఘాలు లావు బాలగంగాధరరావు ఆంధ్రప్రదేశ్ కమిటీ 1984 124 3.00
134818 మార్క్సిస్టు సిద్ధాంత పరిచయం శివవర్మ ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2009 120 ...
134819 సింహావలోకనం యశపాల్ / ఆలూరి భుజంగరావు రాహుల్ సాహిత్య సదనం 1981 204 10.00
134820 సింహావలోకనం యశపాల్ / ఆలూరి భుజంగరావు రాహుల్ సాహిత్య సదనం 1983 326 13.00
134821 రెండవ స్వతంత్ర పోరాటం లోక్‌సత్తా పిలుపు / బాలల కోసం భారతదేశ కథ ... / ముల్క్ రాజ్ ఆనంద్ / ముద్దులూరి రామకృష్ణ లోక్‌సత్తా / విశాలాంధ్ర పబ్లికేషన్స్ ... / 2017 31 / 95 25.00
134822 భారత స్వాతంత్ర్య పోరాట చరిత్ర - 1 ఇ.యం.యస్. నంబూద్రిపాద్ ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ 1987 469 30.00
134823 స్వాతంత్ర్య సమరం ... ... ... 208 ...
134824 ఆంద్రప్రదేశ్ చరిత్ర ముత్యాల ప్రసాద్ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ ... 77 15.00
134825 అడుగడుగు... ఆశయసాధనకే... పోపూరి శివరామకృష్ణ ... ... 141 250.00
134826 అమరావతి వివాదాలు - వాస్తవాలు కందుల రమేష్ కందుల రమేష్ 2022 315 300.00
134827 నెత్తుటి ధారల్లో ... కాశ్మీర్ నిప్పులాంటి నిజాలు పి. ప్రసాదు సిపిఐ (యం.యల్) న్యూ డెమోక్రసీ, రాష్ట్ర కమిటీ, ఎ.పి. 2019 110 25.00
134828 India Since 1947 The Independent Years Gopa Sabharwal Penguin Books 2007 392 295.00
134829 గతాన్ని గురించిన అపోహలు రొమిలా థాపర్ / బి.ఎస్.ఎల్. హనుమంతరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2016 40 25.00
134830 పెప్సీ కోలాలు వద్దు దేశీయ పానియాలు ముద్దు ... జన విజ్ఞాన వేదిక 2011 19 12.00
134831 ఇశ్రాయేలీయుల చరిత్ర History of Israel రెవ. కాళంగి జార్జి కాళంగి పబ్లిషర్స్ 2015 169 125.00
134832 ధ్వంసమైన స్వప్నం మూడు వ్యాసాలు అరుంధతీ రాయ్ / ప్రభాకర్ మందార, పి. వరలక్ష్మి మలుపు 2017 165 150.00
134833 విధ్వంసకర అభివృద్ధిని వ్యతిరేకిద్దాం! జీవనోపాధిని - జీవించే హక్కును కాపాడుకుందాం!! ... ఆంధ్రప్రదేశ్ పౌరహక్కుల సంఘం 2011 66 10.00
134834 చరిత్రాత్మక రైతు రక్షణ యాత్ర జులై 1937 - మార్చి 1938 వకుళాభరణం రామకృష్ణ ఎమెస్కో 2021 104 100.00
134835 చరిత్రాత్మక రైతు రక్షణ యాత్ర జులై 1937 - మార్చి 1938 వకుళాభరణం రామకృష్ణ కొమ్మారెడ్డి, చలసాని, ఏటుకూరి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ... 79 ...
134836 తెలుగు రాష్ట్రాలలో మరాఠాల ఉనికి సింథె ప్రసాద్ (వనపర్తి ప్రసాద్), సింధె లక్ష్మీనారాయణ మరాఠా, క్షత్రియ సంఘాల ఆవిర్భావం, ప్రస్థానం 2021 116 ...
134837 అమృత భారతి (75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతావనిలో తెలుగువారి ప్రగతి) వ్యాస సంకలనం ప్రపంచ తెలుగు రచయితల సంఘం మండలి బుద్ధప్రసాద్, గుత్తికొండ సుబ్బారావు 2022 304 300.00
134838 భారత స్వాతంత్ర్య సమర చరిత్ర ఆర్వియార్ అమరావతి పబ్లికేషన్స్ 2012 175 100.00
134839 భారతదేశ భవిష్యత్తు వి. మన్మోహన్ రెడ్డి శ్రీ అరబిందో ఇంటిగ్రల్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటి 2001 297 అమూల్యం
134840 భారత జాతీయోద్యమం విశ్లేషణాత్మక వ్యాసాలు ప్రభాత్ పట్నాయక్, ఇర్ఫాన్ హబీబ్ / డి.ఆర్.కె. రెడ్డి ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2022 112 100.00
134841 ఆఖరి రోజులు కె. గెరోనమి పాల్ క్రైస్తవ సత్య గ్రంథశాల 2008 158 ...
134842 ఉరికోయ్య అంచు నుండి మూడు దశాబ్దాల పోరాటం ఎ.జి. పేరరివాలన్ / బి. అనురాధ, కొండిపర్తి పద్మ మలుపు బుక్స్ 2022 115 150.00
134843 బైబిలు బౌగోళిక చరిత్ర ఆలివ్ రాజర్స్ జీవన్ జ్యోతి ప్రెస్ & పబ్లిషర్స్ 2007 106 70.00
134844 Coinage of the Bahmani Dynasty J.V.S.V. Prasad J.V.S.V. Prasad Publishers, Guntur 2021 168 400.00
134845 బహమనీ నాణేలు జె.వి.ఎస్.వి. ప్రసాద్ జె.వి.ఎస్.వి. ప్రసాద్ పబ్లిషర్స్ 2021 172 400.00
134846 Pragati Padham 15 - Point Programme Department of Information and Public Relations, Hyderabad
134847 భారత రాజ్యంగ నిర్మాణంలో నారీమణులు భారతలక్ష్మి యం.వి. భారతలక్ష్మి యం.వి. 2021 118 అమూల్యం
134848 ఆర్.ఎస్.ఎస్. లోతుపాతులు RSS: DEPTH & BREADTH దేవనూరు మహాదేవ / అజయ్ వర్మ అల్లూరి విశాలాంధ్ర, హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2022 40 40.00
134849 పాలగుమ్మి విశ్వనాథం ఆత్మకథ గుడిపూడి శ్రీహరి సి.పి.బ్రౌన్ అకాడమి 2010 162 95.00
134850 నాట్యకళాయోగి పామర్తి సుబ్బారావు మన్నె శ్రీనివాసరావు పామర్తి పబ్లికేషన్స్ 2021 128 100.00
134851 సంగీత వాయిద్యాలు బి.సి. దేవ / మర్ల సూర్యనారాయణ మూర్తి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1977 128 30.00
134852 సంగీత, నృత్య, సాహిత్య నాటకోత్సవములు నివేదిక 1995-2004 ... రాయవరపు జగన్నాథరావు మెమోరియల్ ట్రస్ట్ ... 42 ...
134853 వాగ్గేయకారులు ముత్తుస్వామి దీక్షితార్ జీవితం - విశేషాలు మాధవపెద్ది విజయలక్ష్మి మాధవపెద్ది విజయలక్ష్మి 2016 130 అమూల్యం
134854 గీతారాధన వెలుగోటి భాస్కర సాయికృష్ణ యాచేంద్ర వెలుగోటి భాస్కర సాయికృష్ణ యాచేంద్ర 1988 203 20.00
134855 నాట్య శాస్త్ర నాట్యశాస్త్రం సంక్షిపత్త చరిత్ర ఆర్. రవిశర్మ కళాజ్యోతి కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ 2019 64 81.00
134856 నృత్యనాట్య చిత్రాంగద రవీంద్రనాథ ఠాకూరు / మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు స్వకీయ ప్రచురణలు 1961 78 3.00
134857 నృత్యహేల (నృత్యనాటికల సంపుటి) ఊటుకూరి సుహాసిని క్వాలిటి పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1995 176 30.00
134858 సమైక్య సంసారం / జై ఆంధ్ర పి. రామచంద్రకాశ్యప / జంధ్యాల శ్రీరామా బుక్ డిపో ... 66 1.00
134859 ముక్తికాంత విలాసము ... ... 1951 58 ...
134860 శ్రీ కళా పూర్ణోదయాంతర్గత శ్రీ కళా పూర్ణ విలాసము అను యక్షగాయనము మయబ్రహ్మ లక్ష్మణాచార్య మయబ్రహ్మ లక్ష్మణాచార్య 1988 90 ...
134861 శ్రీ ఆండాళ్ కళ్యాణము వయ్యారి రంగాచార్యులు శ్రీ విశిష్టా ద్వౌత, ప్రచార గ్రంధమాల 1972 48 2.00
134862 సంఘం శరణం గచ్ఛామి (కళారూపాల కదంబం) కె. దేవేంద్ర ధియేటర్ సబ్ కమిటి, ప్రజా నాట్యమండలి 2016 63 100.00
134863 నవ సహస్రాబ్దికి స్వాగతం ... సుజాత ప్రచురణలు 2005 82 100.00
134864 శ్రుతిలయలు ఎన్. మంగాదేవి న్యూ స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్ 1989 92 25.00
134865 బతుకమ్మ - జయ జయహే తెలంగాణ (సంగీత నృత్యరూపకాలు) వడ్డేపల్లి కృష్ణ కలహంసి ఆర్ట్స్, సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ 2016 68 100.00
134866 నృత్యారాధన హిందూ దేవతలు పోలవరపు కోటేశ్వరరావు సుజాత ప్రచురణలు 1998 28 15.00
134867 మదన సుందరి నృత్య నాటిక మంచిరాజు వెంకట్రావు వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా 1996 67 30.00
134868 మనము - మన ప్రభుత్వాలు పోలవరపు కోటేశ్వరరావు ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ 1992 147 30.00
134869 నాట్యశాల శ్రీనివాస చక్రవర్తి జయంతి పబ్లికేషన్స్ 1963 102 1.50
134870 నాట్యశాస్త్రము (గుప్తభావప్రకాశికాసహితము) పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు నాట్యమాల పబ్లికేషన్స్ ... 964 450.00
134871 కూచిపూడి నాట్య కౌముది (సర్టిఫికెట్ కోర్స్) పసుమర్తి శ్రీనివాస శర్మ గొల్లపూడి వీరాస్వామి బుక్, రాజమండ్రి 2006 144 150.00
134872 కూచిపూడి మంజీర రవళి నాట్య వ్యాస సంకలనం మోదుగుల రవికృష్ణ శ్రీ సాయి మంజీర కూచిపూడి ఆర్ట్ అకాడమీ, గుంటూరు 2022 254 400.00
134873 Kuchipudi Natya Koumudi Pasumarthi Srinivasa Sarma V.S.Govt. School of Music & Dance 2016 136 303.00
134874 Souvenir Brought out on the occasion of The Sitar Recital of Pandit Ravi Shankar Surmandal 96
134875 కర్ణాటక సంగీత మార్గదర్శి వింజమూరి వరదరాజ అయ్యంగార్ (ఆకాశవాణి శాస్త్రీయ సంగీత ప్రసార వినూత్న ప్రక్రియావిష్కర్త) (1939‌1966) Sandhya Vinjamuri - Giri Ganakalanidhi Dr Vinjamuri Varadaraja Iyengar Memorial Trust (Regd.) 2022 628 995.00
134876 నాద బిందువులు మొదటి భాగము కుమారి వేమూరి రామలక్ష్మి కుమారి వేమూరి రామలక్ష్మి 2022 385 350.00
134877 సాయిశృతిమాల రామరాజు ప్రేమకుమార్ రామరాజు ప్రేమకుమార్ 2006 160
134878 A Moment in time with legends of lndian Arts Alka Raghuvanshi Welcomgroup, Resonance 1995 189
134879 పాటల పల్లకి (Songs Book) బత్తినపాటి అనసూయానందం గాయత్రీ చేతనా కేంద్రం 2011 48 10.00
134880 గీతావళి రోహిణీకుమార్ పోలంరాజు పబ్లికేషన్సు 1958 48 1.00
134881 ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణములోని కీర్తనలు పాపట్ల లక్ష్మీకాంత కోదండరామయ్య పౌర గ్రంథాలయం, బెజవాడ 1925 40 0.12
134882 मीराबाइ भजण (माला) शकुन्तला मीतल पंकज प्रकाशन सतघडा, मथुरा 1995 128 1.00
134883 Manuscript
134884 భజనావళి స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్యాశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1995 182 6.00
134885 విశ్వమోహిని ... ... ... 16 ...
134886 పతిభక్తి పి.జి. సత్యనారాయణరావు ... 1959 67 ...
134887 రక్తతిలకం (ముఖ్యమైన మూడు బుఱ్ఱకథలు) తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు 2021 134 120.00
134888 శ్రీమాన్ శ్రీపతి ఆర్.వి.యస్. రామస్వామి ... ... 11 ...
134889 త్రివేణి (ఆకాశవాణి లలితగీతాల సంపుటి) కె.వి.యస్. ఆచార్య, కె.వి. అప్పలాచార్యులు కె.వి.యస్. ఆచార్య, కె.వి. అప్పలాచార్యులు 2003 82 25.00
134890 గీతామంజరి మొదటి తరగతి చింతా దీక్షితులు యల్.టి., వేదుల సత్యనారాయణశాస్త్రి అద్దేపల్లి లక్ష్మణస్వామి 1926 44 2.00
134891 గంగా హారతులు గంగాదేవి భక్తి గీతాలు శత గీతావళి రంగిశెట్టి రమేష్ (గంగాశ్రీ) Sri Krishna Deveraya Kala Vedika, Ghiluvuru 2019 246 250.00
134892 బాల గేయాలు అచ్యుతానంద బ్రహ్మచారి అచ్యుతానంద బ్రహ్మచారి 2021 58 50.00
134893 అవే పదాలు అన్నమయ్య - వేమన్న పద సామ్యం తులనాత్మక పరిశీలన పరిశోధనా వ్యాసం యానాద్రి యానాద్రి 2015 235 100.00
134894 విశ్వమానవ విధాత వివేకానంద బుర్రకథ నిడమర్తి నిర్మలాదేవి నిడమర్తి నిర్మలాదేవి 2012 41 50.00
134895 భజన మంజరి (ద్వితీయ కుసుమము), కీర్తన సుధా మంజరి (తృతీయ కుసుమము), శ్రీ కరుణాసింథు విఠలదాసు కీర్తనలు, శ్రీ ఆంజనేయస్వామి కీర్తనలు (ప్రధమ కుసుమము), హరికథామృతసారం (తాత్పర్యసహితం) ఆపరోక్షజ్ఞానులైన కర్ణాటక వాగ్గేయ కారులు / పరాయతం నారాయణాచార్య పరాయతం నారాయణాచార్య ... 399 ...
134896 పాటలు (Manuscript)
134897 పాటలు (Manuscript)
134898 తేనెజల్లులు పిల్లల పాటలు నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు నారంశెట్టి బాలసాహిత్యపీఠం 2019 84 50.00
134899 బాలరసాలసాలం బాలగేయాలు పాలపర్తి హవీలా భద్రగిరి-ధ్రువకోకిల సాహిత్య బృందం 2019 48 40.00
134900 శుభ మంగళ హారతులు అన్ని సందర్భములు, పూజ, పండుగలలో పాడదగినవి కవిరాట్. మురళి శ్రీ శివసాయి కృప పబ్లికేషన్స్, శ్రీశైలం ... 80 ...
134901 పురందరదాసులు రచించిన శ్రీనివాస సంకీర్తనలు కె. అప్పణ్ణాచార్య / వక్కంతం సూర్యనారాయణ రావ్ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2006 131 10.00
134902 భగవన్నామ సంకీర్తన అవధూతేంద్ర సరస్వతీస్వామి ... ... 190 ...
134903 మహరాజా స్వాతితిరునాళ్ కీర్తనలు డి.వి.ఎస్. శర్మ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2003 121 15.00
134904 గుంటూరు ఘనకీర్తి మన నారాయణతీర్థులు యల్లాప్రగడ మల్లికార్జునరావు కాట్రగడ్డ లక్ష్మీనరసింహారావు 2014 16 25.00
134905 శ్రీరామదాసు కీర్తనలు ... మోహన్ పబ్లికేషన్స్ 2005 80 12.00
134906 స్తోత్రాలు ... ... ... ... ...
134907 Manuscript (పాటలు హింది) ... ... ... ... ...
134908 అన్నమాచార్య సంకీర్తన యజ్ఞం 200 సంకీర్తనల సంపుటి ఎన్.సి. శ్రీదేవి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాదు, తిరుపతి ... ... ...
134909 బృందావనం పురాణం శేషశారద పురాణం శేషశారద 1997 198 45.00
134910 పాటలు (Manuscript) ... ... ... ... ...
134911 సంగీతం (Manuscript) ... ... ... ... ...
134912 పాటలు (Manuscript) ... ... ... ... ...
134913 కీర్తనలు (Manuscript) ... ... ... ... ...
134914 పాటలు (Manuscript) ... ... ... ... ...
134915 మన పిల్లల పాటలు (పిల్లల జానపద గేయ సర్వస్వం) వెలగా వెంకటప్పయ్య తెలుగు సాహిత్య, సాంస్కృతిక సంఘం, న్యూయార్క్, తెలుగు కళా సమితి, న్యూజెర్సి 2003 191 130.00
134916 ప్రవాసి గీతలు గోటేటి బాలకృష్ణమూర్తి ... ... 35 ...
134917 పురందరదాసుల పదములు (తెలుగులో) పాణ్యం రామశేష శాస్త్రి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ప్రచురణ 2010 325 200.00
134918 వీణ - వీణాపాణులు ముదిగొండ వీరభద్రయ్య ఆంధ్ర మ్యూజిక్ ఎకాడెమి, విశాఖపట్నం ... 191 110.00
134919 పట్రాయని సంగీతరావుగారి రచనలు ... పట్రాయని వేణు గోపాలకృష్ణ 2021 426 500.00
134920 మన ఘంటసాల పద్యగాన సౌరభం (చలన చిత్రేతర పద్య, శ్లోక విశ్లేషణ) ఎం. పురుషఓత్తమాచార్య కె.వి. రావు 2017 268 200.00
134921 సుధాంతరంగం మోదుమూడి సుధాకర్ మోదుమూడి సుధాకర్ ... 199 250.00
134922 భారతీ కళా తరంగిణి మంగళగిరి ప్రమీలాదేవి మంగళగిరి ప్రమీలాదేవి 1982 137 14.00
134923 Vendi Vennela (వెండి వెన్నెల) Anuradha Nishumbitha Publications 2017 114
134924 రాగరంజితం ఇంద్రగంటి జానకీబాల శాంతా వసంతా ట్రస్టు 2022 118 అమూల్యం
134925 మోహన రాగకుసుమ పరాగాలు గరిమెళ్ళ బాలకృష్ణప్రసాద్ శాంతా వసంతా ట్రస్టు 2022 84 అమూల్యం
134926 నాదోపాసనలో నామ పారాయణ గోటేటి గౌరీ సరస్వతి, డి. విద్యేశ్వరి, ఐ.వి. కాంతలక్ష్మి ... 2004 110 60.00
134927 శ్రీ శ్యామశాస్త్రి ... ... ... 48 ...
134928 శ్రీ త్యాగరాజ మధుర కీర్తనలు ముత్య శ్యామసుందరి గొల్లపూడి వీరాస్వామి బుక్, రాజమండ్రి 1991 64 7.00
134929 సంగీత జగద్గురువు శ్రీ త్యాగరాజ స్వామి వారి 171వ ఆరాధన సంగీత మహోత్సవములు ... శ్రీ త్యాగరాజ సాంస్కృతిక సంఘము 2018 96 ...
134930 శ్రీ త్యాగరాజ మధుర కీర్తనలు ముత్స శ్యామసుందరి గొల్లపూడి వీరాస్వామి బుక్, రాజమండ్రి ... 64 15.00
134931 శ్రీ త్యాగరాజ సద్గురు సమారాధనమ్ (గేయ నీరాజనం) బొడ్డుపల్లి పురుషోత్తం శ్రీ గిరిజా ప్రచురణలు 1992 84 ...
134932 శ్రీ త్యాగరాజస్వామి ఘనరాగ పంచరత్న కృతులు ... స్వరఝరి ... 20 ...
134933 శ్రీ త్యాగరాజ ఘనరాగ పంచరత్నములు నల్లాన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులు ఎన్.సి.వి. సంగీత పరిషత్ 1999 22 15.00
134934 ఎందరో మహానుభావులు ... అద్భుత సంగీత విద్వాంసుల అజ్ఞాత జీవిత చిత్రాలు తనికెళ్ళ భరణి హాసం ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2013 155 100.00
134935 రాగాలు ... ... ... ... ...
134936 పగటి కల గిజుభాయి ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2014 112 40.00
134937 టీచర్ ఎస్. ఎ. వార్నర్ ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్ 2010 134 40.00
134938 గర్భ గుడిలోకి జనార్దన మహర్షి ఆన్వీక్షికి పబ్లిషర్స్ ప్రై.లి. హైదరాబాద్ 2021 161 150.00
134939 బక్రి కథలు అన్వర్ ఇండస్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాదు 2015 140 100.00
134940 వసంతగీత నవల పులి ఆనందమోహన్ గోదావరి ప్రచురణలు 1990 300 20.00
134941 అంకెన (నవల) చేగూడి కాంతి లిల్లీ పుష్పం చేగూడి కాంతి లిల్లీ పుష్పం 2021 111 100.00
134942 సంగం తెలంగాణా పోరాట నవల తిరునగరి రామాంజనేయులు జనసాహితి సాంస్కృతిక సమాఖ్య 1986 242 12.00
134943 ఆచార్యవాన్ పురుషో వేద! రెండవ భాగము ... శరణ్య ప్రింటర్స్ & పబ్లిషర్స్ 2002 117 40.00
134944 ఆచార్యవాన్ పురుషో వేద! మూడవ భాగము ... శరణ్య ప్రింటర్స్ & పబ్లిషర్స్ 2003 111 ...
134945 ఆచార్యవాన్ పురుషో వేద! నాలుగవ భాగము ... శరణ్య ప్రింటర్స్ & పబ్లిషర్స్ 2003 131 50.00
134946 ఎన్నెస్ కథలు ఎన్.ఎస్. ప్రకాశరావు సాగర గ్రంథమాల, విశాఖపట్నం 1973 212 12.00
134947 కథా సుగంధాలు నాగరాజు గంధం గడిపూడి వెంకటేశ్వరరావు 2012 190 100.00
134948 ప్రేమచంద్ కథలు రాథాకృష్ణ / అయాచితుల హనుమచ్ఛాస్త్రి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1975 336 6.75
134949 మా కథలు 2021 సిహెచ్. శివరామ ప్రసాద్ తెలుగు కథ రచయితల వేదిక 2022 316 99.00
134950 కథామంజరి (ఒరియా కథలకు తెనుగు అనువాదం) విక్రమదేవ్ వర్మ / వేదుల ప్రభావతి వేదుల ప్రభావతి 2021 105 ...
134951 ద్వీపరాగాలు శ్రీలంక స్త్రీల కథలు కె. సునీతారాణి అనేక పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2016 154 175.00
134952 మంచి కథ చీకోలు సుందరయ్య రంజని తెలుగు సాహితీ సమితి 1994 366 75.00
134953 కథా కెరటాలు విరసం కథలు అల్లం రాజయ్య, ఎ. అప్పల్నాయుడు విప్లవ రచయితల సంఘం 2001 406 100.00
134954 మెట్లమీద మిడ్కో కథలు ... విప్లవ రచయితల సంఘం 2007 240 50.00
134955 మా గోఖలే కథలు ... విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1989 362 25.00
134956 దేశం ఏమైంది! ఎలన్ పేటన్ / రెంటాల గోపాలకృష్ణ దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1958 551 ...
134957 ఉప్పెన చౌ లి- పొ ఎన్.ఎస్. ప్రకాశరావు, నళిని సృజన ప్రచురణలు 1990 428 15.00
134958 బంకించంద్ర చటర్జీ ఆనందమఠం అక్కిరాజు రమాపతిరావు సాహిత్య అకాడెమీ 2011 199 100.00
134959 పెద్ద మనుషులు చినువా అచెబె / ఎన్. వేణుగోపాల్ గోపీ స్మృతి 1996 123 25.00
134960 మట్టికాళ్ళ మహారాక్షసి గూగీ వా థియోంగో స్వేచ్ఛాసాహితి ప్రచురణ 1992 326 20.00
134961 ఉదయ గీతిక నవల యాంగ్ మో రాడికల్ ప్రచురణ 1985 372 ...
134962 భూమి పుత్రిక (నవల) ఎగ్నెస్ స్మెడ్లీ / ఓల్గా హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1985 218 10.00
134963 భూమి (Earth) ఎమిల్ జోలా / సహవాసి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1983 252 13.50
134964 దిటవు గుండెలు (2వ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో సోవియట్ గెరిల్లాల వీర గాధ) ద్వీత్రియ్ మెద్వేదెవ్ / వుప్పల లక్ష్మణరావు ప్రగతి ప్రచురణలు, హైదరాబాదు 2007 242 30.00
134965 విముక్తి (Fanshen) విలియం హింటన్ / సహవాసి జనతా ప్రచురణలు, హైదరాబాదు 1975 311 ...
134966 రాకోయి అనుకోని అతిథి కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు ఎమెస్కో 2008 256 80.00
134967 ఒక పూలబాణం మాగంటి సాహితి 2011 320 90.00
134968 ఒక యోగి ఆత్మకథ పరమహంస యోగానంద Jaico Publishing House 1974 895
134969
134970 తెలుగువీర లేవరా! (ద్వితీయ సంపుటి) గణతంత్ర సప్తతి తూమాటి సంజీవరావు చెన్నపూరి తెలుగు అకాడమి, చెన్నై 2022 348 400.00
134971 తెలుగువీర లేవరా! (తృతీయ సంపుటి) గణతంత్ర సప్తతి తూమాటి సంజీవరావు చెన్నపూరి తెలుగు అకాడమి, చెన్నై 2022 297 400.00
134972 కలం నా ఆయుధం ఒక పాత్రికేయుడి జ్ఞాపకాలు కోటంరాజు రామారావు / కందిమళ్ళ శివప్రసాద్ Jayachamundeshwari Publications 2022 282 150.00
134973 వివేకానంద గుఱ్ఱం కనకదుర్గ Mudra Books 2014 96 30.00
134974 నేను దర్శించిన మహాత్ములు శ్రీ ఆనందమాయి అమ్మ ఎక్కిరాల భరద్వాజ శ్రీ మంగభరద్వాజ ట్రస్ట్, శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్ 2014 75 30.00
134975 శ్రీ హజరత్ తాజుద్దీన్ బాబా దివ్య చరిత్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ Sri Gurupaduka Publications 2013 100 35.00
134976 చివరితోడు విమలాశర్మ ద్వారకామాయి సేవక బృందం 2006 95 40.00
134977 Tantya Tope Dharam Baria / Karan Mor Manoj Publications 2008 90 40.00
134978 నేను దర్శించిన మహాత్ములు శ్రీ పాకలపాటి గురువుగారు ఎక్కిరాల భరద్వాజ శ్రీ మంగభరద్వాజ ట్రస్ట్, శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్ 2013 105 45.00
134979 శ్రీ సిద్ధారూఢ స్వామి చరిత్ర శారదా వివేక్ శ్రీ మంగభరద్వాజ ట్రస్ట్, శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్ ... 105 40.00
134980 నేను దర్శించిన మహాత్ములు అవధూత శ్రీ చీరాల స్వామి ఎక్కిరాల భరద్వాజ శ్రీ మంగభరద్వాజ ట్రస్ట్, శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్ 2010 62 25.00
134981 నేను దర్శించిన మహాత్ములు అవధూత శ్రీ వెంకయ్య స్వామి ఎక్కిరాల భరద్వాజ శ్రీ మంగభరద్వాజ ట్రస్ట్, శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్ 2001 161 40.00
134982 శ్రీ అక్కల్‌కోట మహారాజ్ చరిత్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ సాయిమాస్టర్ పబ్లికేషన్స్ ... 133 ...
134983 Mangal Pandey Igen B Manoj Publications 2008 92 40.00
134984 Rani Chennamma Sadashiva Shivadeva Wodeyar National Book Trust, India 2021 195 210.00
134985 Saint Jeanne Jugan Paul Milcent Asian Tradig Corporation 2009 58 40.00
134986 గిడుగు లేఖలు ఎన్.ఎస్. రాజు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 81 25.00
134987 కళాప్రపూర్ణ చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం స్వీయ చరిత్రము ... విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2007 270 100.00
134988 ఏడుతరాలు ((Roots) ఎలెక్స్ హేలీ / సహవాసి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1980 246 10.00
134989 ఆచార్య యన్.జి. రంగా (Life and works of Prof. N.G. Ranga) గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య / నాగభైరవ ఆదినారాయణ జక్కంపూడి సీతారామారావు 2017 220 150.00
134990 బంగారుబాట కళాకారులు బి.వి. పట్టాభిరామ్ మాస్టర్ మోటివేషన్స్ 2002 88 35.00
134991 బంగారుబాట సాహిత్యవేత్తలు బి.వి. పట్టాభిరామ్ మాస్టర్ మోటివేషన్స్ 2002 87 35.00
134992 ఏక్ కహానీ కె తీన్ రంగ్ ఒక కథ మూడు రంగులు సెల్‌ఫోన్ కథలు స్కైబాబ నసల్ కితాబ్ ఘర్ 2013 40 30.00
134993 తెరచిన పుస్తకం ఎస్. అదృష్టదీపక్ స్వరాజ్యం ప్రచురణ, రామచంద్రపురం 2020 96 50.00
134994 నేను - నా జీవితం గురువెళ్ళి గోవిందరావు గురువెళ్ళి గోవిందరావు 2021 112 అమూల్యం
134995 మల్లవరపు రాయన్న ఆత్మకథ (రిటైర్డ్ టీచర్ - గుంటూరు జిల్లా ఉపాధ్యాయ ఉధ్యమ సీనియర్ నాయకులు) అందరికీ విద్య - అందరిదీ బాధ్యత ... ... ... 120 ...
134996 పత్రీజీతో ముఖాముఖి బ్రహ్మర్షి పత్రీజీ ది పిరమిడ్ స్పిరిచ్యువల్ ట్రస్ట్ (ఇండియా) 2007 54 50.00
134997 స్వీయచరిత్ర పొన్నగంటి నరసింహారావు ... ... 171 ...
134998 నైజాం గుండెల్లో నగారా మోగించిన కొమరం భీము సాహు, అల్లం రాజయ్య ఆదివాసి ప్రచురణలు, జోడెన్‌ఘాట్ 2004 238 20.00
134999 జోతీరావ్ ఫూలే 19వ శతాబ్దిలో మహారాష్ట్ర ప్రాంతంలో కింది కులాల వారి ప్రతిఘటన రోజలిండ్ ఓ హాన్‌లన్ / మానేపల్లి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 1993 167 17.00
135000 తమిళ బౌద్ధ - దళిత ఉద్యమ నిర్మాత పండిత అయోతీదాస్ జి.ఎలోసియస్ - రెలిజియన్ యాజ్ ఎమాన్సిపేటరీ ఐడెంటిటీ, వి.గీత, ఎస్.వి. రాజాదురై - టువార్డ్స్ ఎ నాన్-బ్రాహ్మిన్ మిలీనియం / కాత్యాయని హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ 2003 48 15.00