వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -76

వికీ ప్రాజెక్టు - తెలుగు గ్రంథాలయం
తెలుగు గ్రంథాలయం యొక్క పుట్టుక, గ్రంథాలయ ఉద్యమం, ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాల జాబితా, కొన్ని ప్రసిద్ద గ్రంథాలయాలలోని పుస్తకాల జాబితాల యొక్క సమగ్ర సమాచారం. దీనిలో భాగంగా తెలుగు గ్రంథాలయం అనే ప్రాజెక్టు పనిలో భాగంగా ఈ జాబితాలను చేపట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నాము. ఈ క్రింది గ్రంథాలయాలలో గల పుస్తకాల వివరాలు జాబితా చేస్తూ క్రింది సంఖ్యా క్రమంలో చేర్చుతున్నాము.

అన్నమయ్యగ్రంధాలయంగౌతమీగ్రంధాలయంసూర్యరాయ గ్రంథాలయంవీరేశలింగగ్రంథాలయంసర్వోత్తమగ్రంథాలయం

అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా

01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60
61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90
91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165- 166- 167- 168- 169- 170- 171- 172- 173- 174- 175 అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలయం యొక్క పుస్తక జాబితాలోని పుస్తకాల యొక్క సమాచారం

ప్రవేశసంఖ్య వర్గము గ్రంథనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
41001 కథలు. 4871 జీవనస్పర్శ నల్లూరి రుక్మిణి విప్లవ రచయితల సంఘం, గుంటూరు 2004 175 50.00
41002 కథలు. 4872 కుంతల చలసాని వసుమతి విశాలాంధ్ర బుక్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 90 50.00
41003 కథలు. 4873 చిత్రలేఖ చలసాని వసుమతి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2009 144 65.00
41004 కథలు. 4874 జీవన భాష్యం యామినీ సరస్వతి శ్రీ విజయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 223 14.00
41005 కథలు. 4875 యామినీ సరస్వతి శ్రావణ సంగీతం మీనా పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1981 236 12.00
41006 కథలు. 4876 నింగిలోని సిరిమల్లి యామినీ సరస్వతి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1984 228 15.00
41007 కథలు. 4877 శైలజ యామినీ సరస్వతి లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 220 14.00
41008 కథలు. 4878 అందాల జాబిలి యామినీ సరస్వతి నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 212 12.00
41009 కథలు. 4879 దివ్యనీరాజనం యామినీ సరస్వతి గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 224 12.00
41010 కథలు. 4880 కాలనాగు యామినీ సరస్వతి మీనా పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1983 256 15.00
41011 కథలు. 4881 పగటి నక్షత్రం యామినీ సరస్వతి లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 208 11.00
41012 కథలు. 4882 వెన్నెల జలపాతం యామినీ సరస్వతి మీనా పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1981 239 12.00
41013 కథలు. 4883 వెండి వెన్నెల ఆర్. సంధ్యాదేవి దేవేంద్ర పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1980 248 11.00
41014 కథలు. 4884 హరిచందనం ఆర్. సంధ్యాదేవి నాగార్జున పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1981 262 15.00
41015 కథలు. 4885 పచ్చల పల్లకి ఆర్. సంధ్యాదేవి దేవేంద్ర పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1981 256 12.00
41016 కథలు. 4886 అపరంజి దీపం ఆర్. సంధ్యాదేవి శ్రీ విజయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 348 25.00
41017 కథలు. 4887 మధుమతి ఆర్. సంధ్యాదేవి పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 272 20.00
41018 కథలు. 4888 కీర్తిప్రియ ఆర్. సంధ్యాదేవి శ్రీనివాస పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1985 264 20.00
41019 కథలు. 4889 కళ్యాణ బొట్టు ఆర్. సంధ్యాదేవి దేవేంద్ర పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1979 228 10.50
41020 కథలు. 4890 పగడాల పంజరం ఆర్. సంధ్యాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., మద్రాసు 1979 158 3.50
41021 కథలు. 4891 నీలిమహల్ ఆర్. సంధ్యాదేవి దేవేంద్ర పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1982 300 17.00
41022 కథలు. 4892 పుష్పాభిషేకం రాణీ సంధ్యాదేవి శ్రీ విజయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 235 20.00
41023 కథలు. 4893 కలల కెరటాలపై కన్నె పడవలు తేజోవతి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1981 172 6.00
41024 కథలు. 4894 పూర్వాసంధ్యా ప్రవర్తతే తేజోవతి వాహిని బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1967 477 8.00
41025 కథలు. 4895 వినిపించని రాగాలు తేజోవతి గౌతమి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1983 374 20.00
41026 కథలు. 4896 ఉషస్సమయం సమీపించింది కోమలాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1983 196 12.00
41027 కథలు. 4897 ఉషస్సమయం సమీపించింది కోమలాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1983 196 12.00
41028 కథలు. 4898 చెరగని ముద్ర కోమలాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1981 160 3.50
41029 కథలు. 4899 కన్నెపిల్లలు మెరుపుతీగలు కోమలాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1981 144 3.50
41030 కథలు. 4900 వెలిగిన జ్యోతి మల్లాది సుబ్బమ్మ ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు (ప్రై) లిమిటెడ్, హైదరాబాద్ 1982 236 12.00
41031 కథలు. 4901 వంశాంకురం మల్లాది సుబ్బమ్మ మల్లాది పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1988 272 20.00
41032 కథలు. 4902 చీకటి వెలుగులు మల్లాది సుబ్బమ్మ ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు (ప్రై) లిమిటెడ్, హైదరాబాద్ 1984 97 10.00
41033 కథలు. 4903 ప్రేమ+సెక్స్=నీతి మల్లాది సుబ్బమ్మ ప్రజాస్వామ్య ప్రచురణలు (ప్రై) లిమిటెడ్, హైదరాబాద్ 1984 245 17.00
41034 కథలు. 4904 జీవన ప్రభాతం హేమలతా లవణం నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 1992 400 25.00
41035 కథలు. 4905 జీవన ప్రభాతం హేమలతా లవణం నాస్తిక కేంద్రం, విజయవాడ 1996 336 25.00
41036 కథలు. 4906 ఏకాంతంలో ఇద్దరం కుప్పిలి పద్మ సుధా బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1993 244 36.00
41037 కథలు. 4907 అహల్య కుప్పిలి పద్మ ఎమెస్కో క్రౌన్ బుక్స్, విజయవాడ 1996 168 16.00
41038 కథలు. 4908 మూడు పాయల జలపాతం కుప్పిలి పద్మ కె.ఆర్. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 212 30.00
41039 కథలు. 4909 శ్రీ కమలంలో సిరిరాణి జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 204 10.00
41040 నవల. 1 పి.ఏ. హిమబిందు జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1978 140 5.00
41041 నవల. 2 పెళ్ళి చేసి చూడు జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 152 7.50
41042 నవల. 3 విజయగీతి జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 194 10.00
41043 నవల. 4 అనంగరేఖ జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 244 20.00
41044 నవల. 5 ఎందరో మహానుభావులు జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 192 15.00
41045 నవల. 6 కాంతం కథ జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 244 7.50
41046 నవల. 7 శాంతివనం జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 192 11.00
41047 నవల. 8 ప్రేమ సుందరి జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 204 11.00
41048 నవల. 9 మాయ జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 248 10.00
41049 నవల. 10 ప్రేమమయి జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి శ్రీ శారదా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1981 312 15.00
41050 నవల. 11 డాక్టర్ గారి భార్య జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 120 2.50
41051 నవల. 12 నీలాకాశంలో నెలవంక జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 118 2.50
41052 నవల. 13 వానచినుకులు డి. కామేశ్వరి స్పందన సాహితి, హైదరాబాద్ 1970 104 2.00
41053 నవల. 14 ఇది జీవితం డి. కామేశ్వరి అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1978 211 6.00
41054 నవల. 15 శుభోదయం డి. కామేశ్వరి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 223 12.50
41055 నవల. 16 తీరం చేరిన నావ డి. కామేశ్వరి అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1977 179 6.00
41056 నవల. 17 మరోప్రేమ కథ డి. కామేశ్వరి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 143 3.50
41057 నవల. 18 వివాహ బంధాలు డి. కామేశ్వరి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 118 2.00
41058 నవల. 19 కోరికలే గుర్రాలైతే డి. కామేశ్వరి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 119 2.50
41059 నవల. 20 కారుమబ్బుల్లో కాంతికిరణం డి. కామేశ్వరి విజయశ్రీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1976 260 20.00
41060 నవల. 21 పడగనీడ డి. కామేశ్వరి అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1975 184 11.00
41061 నవల. 22 కొత్తమలుపు డి. కామేశ్వరి అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1980 203 8.00
41062 నవల. 23 ఆఖరి క్షణం లక్ష్మి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1987 272 25.00
41063 నవల. 24 అనూరాధ లక్ష్మి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 236 12.50
41064 నవల. 25 వైజయంతి లక్ష్మి ... ... 244 2.50
41065 నవల. 26 రోహిణి లక్ష్మి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 300 20.00
41066 నవల. 27 పుష్యరాగం లక్ష్మి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1982 278 15.00
41067 నవల. 28 మారేడు దళం లావణ్య నవయుగ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 267 3.00
41068 నవల. 29 మనుషులు ఆంతర్యాలు లావణ్య మారుతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 224 8.50
41069 నవల. 30 ఎయిర్ హోస్టస్ లావణ్య గోపీ కృష్ణా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 140 14.00
41070 నవల. 31 అంకితం రాచకొండ శ్రీదేవి వాణి పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1984 215 15.00
41071 నవల. 32 అనాఘ్రాత పుష్పం శ్రీదేవి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1984 162 10.00
41072 నవల. 33 సుహాసిని శ్రీదేవి గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 248 19.00
41073 నవల. 34 దేవీదాస్ శ్రీదేవి లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 224 18.00
41074 నవల. 35 జీవన ప్రవాహం శ్రీదేవి లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 240 20.00
41075 నవల. 36 రాగ వాహిని శ్రీదేవి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 216 10.00
41076 నవల. 37 అమృతం కురిసిన రాత్రి శ్రీదేవి శ్రీ విజయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 200 16.00
41077 నవల. 38 కీర్తి కిరణాలు శ్రీదేవి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 268 12.00
41078 నవల. 39 వక్ర రేఖలు రాచకొండ శ్రీదేవి పద్మశ్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 208 12.00
41079 నవల. 40 ఘటసప్తకం పవని నిర్మల ప్రభావతి లతా ఎంటర్ ప్రైజెస్, హైదరాబాద్ 1979 134 6.00
41080 నవల. 41 ఘటసప్తకం పవని నిర్మల ప్రభావతి లతా ఎంటర్ ప్రైజెస్, హైదరాబాద్ 1979 134 3.50
41081 నవల. 42 ఆత్మజ్యోతి పవని నిర్మల ప్రభావతి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1988 195 16.00
41082 నవల. 43 శేష ప్రశ్నలు పవని నిర్మల ప్రభావతి బృందావన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి 1976 142 6.00
41083 నవల. 44 శలభాలు పవని నిర్మల ప్రభావతి బృందావన్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, తెనాలి 1978 214 25.00
41084 నవల. 45 నాలుగిళ్ళలోగిలి పవని నిర్మల ప్రభావతి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 111 3.50
41085 నవల. 46 పంకంలో పద్మాలు పవని నిర్మల ప్రభావతి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1977 95 2.00
41086 నవల. 47 రికార్డ్ డాన్సర్స్ పవని నిర్మల ప్రభావతి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 120 2.50
41087 నవల. 48 పాపలు పావులు పవని నిర్మల ప్రభావతి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1979 132 3.50
41088 నవల. 49 ధన్య జీవులు కొత్త లక్ష్మీరఘురామ్ నవీన గ్రంథమాల, విజయవాడ 1962 131 2.75
41089 నవల. 50 ధన్య జీవులు కొత్త లక్ష్మీరఘురామ్ నవీన గ్రంథమాల, విజయవాడ 1962 131 2.75
41090 నవల. 51 సింగినాదం కొత్త లక్ష్మీరఘురామ్ ఆంధ్ర మహిళా ప్రచురణము 1958 116 1.50
41091 నవల. 52 కనువిప్పు కొత్త లక్ష్మీరఘురామ్ నవభారత్ ప్రచురణ ... 108 1.50
41092 నవల. 53 చిల్లిగవ్వ కొత్త లక్ష్మీరఘురామ్ నవీన గ్రంథమాల, విజయవాడ 1963 122 3.00
41093 నవల. 54 వైజయంతి ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1972 308 7.00
41094 నవల. 55 వైజయంతి ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1972 308 7.00
41095 నవల. 56 అనుపమ ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1978 148 3.50
41096 నవల. 57 కొడుకు చెప్పిన తీర్పు ఇల్లిందల సరస్వతీదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1983 192 11.00
41097 నవల. 58 సంగమం పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1980 224 10.00
41098 నవల. 59 సంగమం పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1980 224 10.00
41099 నవల. 60 పెళ్ళి మంటలు పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1988 270 25.00
41100 నవల. 61 స్వప్నసౌధం పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 172 10.00
41101 నవల. 62 డాక్టర్ సంఘమిత్ర పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1974 116 4.00
41102 నవల. 63 కుంకుమరేఖ పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1973 200 6.00
41103 నవల. 64 పూజాసుమం పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1975 132 5.00
41104 నవల. 65 దేవదాసి పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి కృష్ణాపత్రికా ప్రకాశనము, హైదరాబాద్ 1969 152 2.00
41105 నవల. 66 ఎల్లి అరుణ విరసం ప్రచురణ 1992 143 3.00
41106 నవల. 67 రెండు నదులు అరుణ విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1981 183 8.00
41107 నవల. 68 కటకటాల్లో దేవత చిట్టారెడ్డి సూర్యకుమారి పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 316 22.00
41108 నవల. 69 కటకటాల్లో దేవత చిట్టారెడ్డి సూర్యకుమారి పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 316 22.00
41109 నవల. 70 ది హాస్పిటల్ చిట్టారెడ్డి సూర్యకుమారి పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 312 35.00
41110 నవల. 71 మృత్యుగహ్వరం చిట్టారెడ్డి సూర్యకుమారి ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ... 288 10.00
41111 నవల. 72 చక్కెర బొమ్మ పోలాప్రగడ రాజ్యలక్ష్మి తరుణ సాహితి, ఆలమూరు 1982 198 10.00
41112 నవల. 73 చక్కెర బొమ్మ పోలాప్రగడ రాజ్యలక్ష్మి తరుణ సాహితి, ఆలమూరు 1982 198 10.00
41113 నవల. 74 రంగుటద్దాలు కె.వి. కృష్ణకుమారి అపర్ణా పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1977 160 6.00
41114 నవల. 75 మంచు పూలు కె.వి. కృష్ణకుమారి శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 264 12.50
41115 నవల. 76 ఆ తప్పు నీదికాదు పి. సత్యవతి యం. శేషాచలం అండ్ కో., మద్రాసు 1981 159 6.00
41116 నవల. 77 ఆ తప్పు నీదికాదు పి. సత్యవతి యం. శేషాచలం అండ్ కో., మద్రాసు 1981 159 6.00
41117 నవల. 78 అన్నపూర్ణ పి. సత్యవతి యం. శేషాచలం అండ్ కో., మద్రాసు 1976 176 3.50
41118 నవల. 79 న్యాయమా నీవెక్కడ యార్లగడ్డ సరోజినీదేవి రాధికా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 248 20.00
41119 నవల. 80 న్యాయమా నీవెక్కడ యార్లగడ్డ సరోజినీదేవి రాధికా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 248 20.00
41120 నవల. 81 కొమ్మల్లో కోయిల యార్లగడ్డ సరోజినీదేవి ప్రతాప్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 263 25.00
41121 నవల. 82 ప్రియబాంధవి యార్లగడ్డ సరోజినీదేవి శ్రీ విజయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 204 13.00
41122 నవల. 83 మంచు కొండలు యార్లగడ్డ సరోజినీదేవి నీరజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 288 22.00
41123 నవల. 84 శాలిని యార్లగడ్డ సరోజినీదేవి నీలిమా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 239 25.00
41124 నవల. 85 సంకెళ్లు యార్లగడ్డ సరోజినీదేవి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1983 180 13.00
41125 నవల. 86 ఆ రోజులు రావు యార్లగడ్డ సరోజినీదేవి శ్రీ విజయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 344 20.00
41126 నవల. 87 అంధకారంలో ఆశాకిరణం యార్లగడ్డ సరోజినీదేవి శ్రీ శారదా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1986 244 20.00
41127 నవల. 88 కావేరి యార్లగడ్డ సరోజినీదేవి నీలిమా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 290 30.00
41128 నవల. 89 ఆర్తి వేదుల శకుంతల జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1977 133 50.00
41129 నవల. 90 తెర చాపలు వేదుల శకుంతల ప్రజా ప్రచురణలు, ఏలూరు 1976 224 5.00
41130 నవల. 91 పునాది రాళ్ళు వేదుల శకుంతల ... ... 263 2.00
41131 నవల. 92 హుసేన్ సాగర్ రేవనూరి శమంత యం. శేషాచలం అండ్ కో., మద్రాసు 1968 192 3.00
41132 నవల. 93 హుసేన్ సాగర్ రేవనూరి శమంత యం. శేషాచలం అండ్ కో., మద్రాసు 1966 184 2.00
41133 నవల. 94 నింగి నేలను తాకింది రావిపాటి ఇందిరా మోహన్‌దాస్ రావిపాటి ప్రచురణలు, గుంటూరు 1999 140 20.00
41134 నవల. 95 నింగి నేలను తాకింది రావిపాటి ఇందిరా మోహన్‌దాస్ రావిపాటి ప్రచురణలు, గుంటూరు 1999 140 20.00
41135 నవల. 96 జీవనగంగ రావిపాటి ఇందిరా మోహన్‌దాస్ రావిపాటి ప్రచురణలు, గుంటూరు 2000 196 45.00
41136 నవల. 97 తెల్ల కాకులు పరిమళా సోమేశ్వర్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 188 6.00
41137 నవల. 98 తప్పటడుగు పరిమళా సోమేశ్వర్ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1973 191 6.00
41138 నవల. 99 జీవిత సమరం యర్రగుంట్ల వరలక్ష్మీదేవి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1983 236 15.00
41139 నవల. 100 కాగితపు పడవలు యర్రగుంట్ల వరలక్ష్మీదేవి శ్రీ శారదా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1985 264 20.00
41140 నవల. 101 కరిగిన హరివిల్లు ఇంద్రగంటి జానకీబాల నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1979 108 5.00
41141 నవల. 102 తరంగిణి ఇంద్రగంటి జానకీబాల ... ... 123 2.00
41142 నవల. 103 ట్వింకిల్ ట్వింకిల్ లిటిల్ స్టార్ మన్నెం శారద లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 410 32.00
41143 నవల. 104 సిస్టర్ సిస్టర్ మన్నెం శారద శ్రీ పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 292 25.00
41144 నవల. 105 నెవర్ మీటే స్ట్రేంజర్ మన్నెం శారద శ్రీ శారదా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1986 212 17.00
41145 నవల. 106 యదార్ధం మన్నెం శారద లీలా పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1993 288 40.00
41146 నవల. 107 అన్నపూర్ణ విమలా రామం ... ... 95 2.00
41147 నవల. 108 మంచిని పెంచి చూడు విమలా రామం నవయుగ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1978 160 6.50
41148 నవల. 109 ప్రేమే కావాలి విమలా రామం నవయుగ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1979 176 7.00
41149 నవల. 110 కాలం కాటేసిన మనుషులు ఆదూరి సావిత్ర నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 212 17.00
41150 నవల. 111 కాలం కాటేసిన మనుషులు ఆదూరి సావిత్ర నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 212 17.00
41151 నవల. 112 యస్.పి. చక్రవర్తి ఆదూరి సావిత్ర నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 172 15.00
41152 నవల. 113 చీకటి వెన్నెల ఆదూరి సావిత్ర నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 244 25.00
41153 నవల. 114 ఈ దేశంలో ఓ ఆడపిల్ల ఆదూరి సావిత్ర నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 248 20.00
41154 నవల. 115 ఇదా ప్రేమ ఎన్. భారతీదేవి శ్రీ విజయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 216 17.00
41155 నవల. 116 ఆడవే మయూరి ఎన్. భారతీదేవి వాణి పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1987 212 18.00
41156 నవల. 117 మల్లిక ఎన్. భారతీదేవి నీరజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 279 22.00
41157 నవల. 118 సంసారసుఖం ఎన్. భారతీదేవి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1980 188 10.00
41158 నవల. 119 శ్రుతి తప్పిన జీవితం ఎన్. భారతీదేవి పూర్ణా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 208 15.00
41159 నవల. 120 డేరింగ్ లవర్ ఎన్. భారతీదేవి వాణి పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1986 256 20.00
41160 నవల. 121 అందాల బావ ఎన్. భారతీదేవి వాణి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 308 25.00
41161 నవల. 122 భిన్న స్వరాలు ఎన్. భారతీదేవి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ ... 183 3.00
41162 నవల. 123 ప్రేమబండి ఎన్. భారతీదేవి చందన పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 246 25.00
41163 నవల. 124 శ్రుతి తప్పిన జీవితం ఎన్. భారతీదేవి పూర్ణా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 206 15.00
41164 నవల. 125 వలపు తరంగాలు జి. భవానీ కృష్ణమూర్తి గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 271 22.00
41165 నవల. 126 బొమ్మలాట జి. భవానీ కృష్ణమూర్తి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1983 168 12.00
41166 నవల. 127 సుధా రాగసుధా జి. భవానీ కృష్ణమూర్తి నవకేతన్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 244 20.00
41167 నవల. 128 వనప్రియ జి. భవానీ కృష్ణమూర్తి లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 243 20.00
41168 నవల. 129 పల్లవి జి. భవానీ కృష్ణమూర్తి పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 300 20.00
41169 నవల. 130 చైతన్య జి. భవానీ కృష్ణమూర్తి పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 248 20.00
41170 నవల. 131 బ్యూటీక్వీన్ జి. భవానీ కృష్ణమూర్తి శ్రీ విజయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 199 16.00
41171 నవల. 132 వెలుగు నీడలు వేల్పూరి సుభద్రాదేవి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1984 232 15.00
41172 నవల. 133 వెలుగు నీడలు వేల్పూరి సుభద్రాదేవి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1984 230 17.00
41173 నవల. 134 వాడిన మల్లెలు వేల్పూరి సుభద్రాదేవి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1985 180 15.00
41174 నవల. 135 మంచుబొమ్మలు వేల్పూరి సుభద్రాదేవి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1983 296 18.00
41175 నవల. 136 ఈ దీపం ఆరిపోదు విన్నకోట సుశీలాదేవి సిద్ధార్థ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 270 14.00
41176 నవల. 137 పయన మెచటి కోయీ విన్నకోట సుశీలాదేవి నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 236 20.00
41177 నవల. 138 కానుక ఐ.వి.ఎన్. అచ్యుతవల్లి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 299 9.00
41178 నవల. 139 సరళీ స్వరాలు నందుల సుశీలాదేవి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 196 8.00
41179 నవల. 140 ఒకే రాగం ఒకే తాళం విన్నకోట సుశీలాదేవి గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 200 15.00
41180 నవల. 141 డాక్టరు లక్ష్మి వడ్లపట్ల లలితాంబ కిసాన్ ప్రెస్ ... 68 1.50
41181 నవల. 142 విరిగిన మమతలు వడ్లపట్ల లలితాంబ రచయిత, ఏలూరు 1973 40 2.00
41182 నవల. 143 సాగరిక వడ్లపట్ల లలితాంబ రచయిత, ఏలూరు 1965 151 2.50
41183 నవల. 144 కోబ్రా రావినూతల సువర్నాకన్నన్ లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 376 35.00
41184 నవల. 145 వెన్నెల నీడ రావినూతల సువర్నాకన్నన్ ... ... 424 20.00
41185 నవల. 146 మమతల ఊయల రావినూతల సువర్నాకన్నన్ లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 240 19.00
41186 నవల. 147 బుజ్జిబాబు ప్రేమాయణం రావినూతల సువర్నాకన్నన్ గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1988 356 30.00
41187 నవల. 148 స్నేహబాంధవి రావినూతల సువర్నాకన్నన్ నీలిమా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 192 16.00
41188 నవల. 149 స్నేహబాంధవి రావినూతల సువర్నాకన్నన్ నీలిమా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 192 16.00
41189 నవల. 150 అమ్మ వసుంధర యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1983 192 12.00
41190 నవల. 151 పదహారేళ్ళ అమ్మాయి వసుంధర శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1985 199 16.00
41191 నవల. 152 రాజు వెలసె రవి యింట వసుంధర యం. శేషాచలం అండ్ కో., మద్రాసు 1984 147 10.00
41192 నవల. 153 అద్దంముందు పిచికలు వసుంధర స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1983 96 3.00
41193 నవల. 154 రాతి బొమ్మలు ఎస్. ఝాన్సీరాణి ఎస్.కె. వెంకటాచారి అండ్ సన్స్, విజయవాడ 1978 196 10.00
41194 నవల. 155 కప్పులేని కొంపలు ఎస్. ఝాన్సీరాణి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1981 160 9.00
41195 నవల. 156 స్వయంవరం ఎస్. ఝాన్సీరాణి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1986 210 18.00
41196 నవల. 157 సమిధ ఇచ్ఛాపురపు కుసుమకుమారి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1980 220 10.00
41197 నవల. 158 ఏటిలో కెరటాలు ఇచ్ఛాపురపు కుసుమకుమారి రమణ ప్రింటర్స్, విజయవాడ 1971 152 6.50
41198 నవల. 159 సన్మానం గోవిందరాజు సీతాదేవి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 176 6.00
41199 నవల. 160 తుంగభద్ర గోవిందరాజు సీతాదేవి ప్రజా ప్రచురణలు, ఏలూరు 1972 262 16.50
41200 నవల. 161 చుక్కల సీమే మిగిలింది కాపా లక్ష్మి తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్నం 1987 210 20.00
41201 నవల. 162 చుక్కల సీమే మిగిలింది కాపా లక్ష్మి తెలుగు విద్యార్థి ప్రచురణలు, మచిలీపట్నం 1987 210 20.00
41202 నవల. 163 పయనించే పడవ చెరుకూరి రమాదేవి న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1977 248 7.50
41203 నవల. 164 లత చెరుకూరి రమాదేవి అభినందన పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1983 219 14.00
41204 నవల. 165 బాంధవ్య బంధితులు చెరుకూరి రమాదేవి కమలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 290 5.00
41205 నవల. 166 బాంధవ్య బంధితులు చెరుకూరి రమాదేవి కమలా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 290 5.00
41206 నవల. 167 షష్టిపూర్తి జి. విజయలక్ష్మి సుజాత ప్రింటర్స్, గుంటూరు 1975 258 6.00
41207 నవల. 168 స్వీట్ సెవెన్ టీన్ యర్రమిల్లి విజయలక్ష్మి శ్రీ శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 204 15.00
41208 నవల. 169 స్మృతిపథంలో పాటిబండ్ల విజయలక్ష్మి అరుణా పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1977 152 5.00
41209 నవల. 170 సుదూర తీరాలు పాటిబండ్ల విజయలక్ష్మి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 139 7.50
41210 నవల. 171 ప్రేమవాహిని పాటిబండ్ల విజయలక్ష్మి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 223 8.00
41211 నవల. 172 స్వయంవరం ఉన్నవ విజయలక్ష్మి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1988 204 18.00
41212 నవల. 173 స్వయంవరం ఉన్నవ విజయలక్ష్మి ... 1978 222 8.00
41213 నవల. 174 అనుబంధాలు బాంధవ్యాలు ఉన్నవ విజయలక్ష్మి నవయుగ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1979 212 19.00
41214 నవల. 175 అంతస్తులు అభిమానాలు ఉన్నవ విజయలక్ష్మి దేవేంద్ర పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1977 176 6.00
41215 నవల. 176 అర్ధాంగి ఉన్నవ విజయలక్ష్మి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1967 140 3.50
41216 నవల. 177 దీప కురుమద్దాలి విజయలక్ష్మి శ్రీ శారదా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1985 295 22.00
41217 నవల. 178 అర్ధరాత్రి ఆర్తనాదం కురుమద్దాలి విజయలక్ష్మి రాధికా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 264 21.00
41218 నవల. 179 ఆమని కోయిల కురుమద్దాలి విజయలక్ష్మి గౌతమి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1987 264 22.00
41219 నవల. 180 ఆఖరి క్షణం కురుమద్దాలి విజయలక్ష్మి నీలిమా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 251 22.00
41220 నవల. 181 హత్య కురుమద్దాలి విజయలక్ష్మి పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 257 20.00
41221 నవల. 182 పంచవన్నెల చిలక కురుమద్దాలి విజయలక్ష్మి నీలిమా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 248 20.00
41222 నవల. 183 థ్రిల్ గేమ్ కురుమద్దాలి విజయలక్ష్మి లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 200 15.00
41223 నవల. 184 అలివేణి కురుమద్దాలి విజయలక్ష్మి ... ... 215 20.00
41224 నవల. 185 తెరతీయగరాదా చక్కిలం విజయలక్ష్మి మీనా పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1984 276 18.00
41225 నవల. 186 శాంతి తీరం చక్కిలం విజయలక్ష్మి ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్ 1978 175 6.00
41226 నవల. 187 రాము కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి స్వాతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1975 199 5.00
41227 నవల. 188 జీవనరాగంలో మధురశ్రుతులు కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1980 292 12.00
41228 నవల. 189 అతిథి కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి స్పందన సాహితి సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1977 38 10.00
41229 నవల. 190 ఆరుపావుల ఆట కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి భారతి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1987 164 14.00
41230 నవల. 191 తెరల వెనుక కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1973 148 5.00
41231 నవల. 192 చాకులాంటి లేఖ కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1975 203 6.00
41232 నవల. 193 చక్రపాణి కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 276 9.00
41233 నవల. 194 చక్రపాణి కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1976 260 3.00
41234 నవల. 195 ఆనందధార ఓగేటి ఇందిరాదేవి సాయిదీపిక పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1996 184 48.00
41235 నవల. 196 ఆదర్శాలు పుల్లెల పద్మినీదేవి శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 308 15.00
41236 నవల. 197 అంతర్వాహిని ఇందిరా నారాయణ సిద్ధార్థ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 194 10.00
41237 నవల. 198 పరిష్కృతి అక్కల సరస్వతీ బాబు రావ్ స్పందన సాహితి సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1982 166 10.00
41238 నవల. 199 ప్రేమంటే ఇదేనా ఎ. రాజకుమారి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 244 18.00
41239 నవల. 200 గాలి రథం ఆర్. వసుంధరాదేవి విశ్వప్రభ పబ్లిషింగ్ హౌస్, నేండ్రగుంట 1977 172 6.00
41240 నవల. 201 గెలుపు డి. సుజాతాదేవి స్పందన సాహితి సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1986 132 12.00
41241 నవల. 202 మౌఢ్యమా వర్ధిల్లకు సోమిరెడ్డి జమున వంశీ పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1994 246 40.00
41242 నవల. 203 హాలహలంలో అమృతం కొలిపాక రమామాణి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1975 139 5.00
41243 నవల. 204 మనుషులు మారాలి వి. శారదా.హెచ్. రావు ... 1974 196 6.00
41244 నవల. 205 పారిజాతం చెరుకూరి కమలామణి శ్రీ దేవీ పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1971 150 4.00
41245 నవల. 206 వెలుగు పువ్వు మాడుగుల దుర్గావళి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1982 228 14.00
41246 నవల. 207 పుత్లి ఆలేటి నాగమణి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1975 159 5.00
41247 నవల. 208 నిష్కృతి ఆర్. ప్రమీలాకుమారి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1974 204 6.00
41248 నవల. 209 శిక్ష బద్దెపూడి సుధారాణి శ్రీ లలితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 172 15.00
41249 నవల. 210 సుప్తభుజంగాలు సి. సుజాత నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1986 163 16.00
41250 నవల. 211 అందని శిఖరాలు వి. శారదా.హెచ్. రావు ... ... 220 6.00
41251 నవల. 212 చిన్నిగుండెల చప్పుళ్ళు సి. ఉమాదేవి శ్రీ సరోజిని పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2001 194 75.00
41252 నవల. 213 గృహ దీపిక జయశ్రీ విజయసారథి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 147 3.00
41253 నవల. 214 అమ్మమాట ఆర్. లక్ష్మీకాంతమ్మ దేవీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 46 5.00
41254 నవల. 215 రాగవల్లరి వాచస్పతి జగ్ జీవన్ పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1973 168 3.00
41255 నవల. 216 పూజారి యలమంచిలి ఝాన్సీలక్ష్మి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 204 11.00
41256 నవల. 217 ఆయాథా నాయుని కృష్ణకుమారి ఆదర్శ గ్రంథ మండలి, విజయవాడ 1967 158 4.00
41257 నవల. 218 రోమియో భార్గవి చౌదరి శ్రీ గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 228 25.00
41258 నవల. 219 ఇకచాలు సి. విజయ కుమారి శ్రీ పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 260 24.00
41259 నవల. 220 ఆశయ జ్యోతులు బండి గోవిందమ్మ ... ... 220 15.00
41260 నవల. 221 గూడు చేరిన గువ్వ హేమలత సుధాకర్ జీవన్ జ్యోతి ప్రెస్ అండ్ పబ్లిషర్సు, నరసాపురం 1990 115 8.00
41261 నవల. 222 పరాజిత శ్రీసూరి వెరైటీ ఏజన్సీస్, విజయవాడ 1950 128 1.00
41262 నవల. 223 రాయిలాంటి ఆడది దమయంతి హరికృష్ణ నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 244 15.00
41263 నవల. 224 అన్నపూర్ణమందిరము నిరుపమాదేవి కారుమూరి వైకుంఠరావు, చెన్నై 1951 231 3.00
41264 నవల. 225 ప్రవాహంలో ప్రయాణం హిమబిందు శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 304 22.00
41265 నవల. 226 తిరిగి వచ్చిన వసంతం మల్లీశ్వరి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1977 115 4.00
41266 నవల. 227 దయ్యాల మేడ కంచి రమాదేవి శ్రీముఖ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1978 79 1.00
41267 నవల. 228 అనంతంలో అంతం కంచి రమాదేవి శ్రీముఖ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1970 67 2.00
41268 నవల. 229 ఖైదీ వట్టికొండ విశాలాక్షి ప్రజావాణి ప్రచురణలు, గుంటూరు 1956 167 1.00
41269 నవల. 230 ఖైదీ ... ... ... 286 20.00
41270 నవల. 231 మెలికల కడియాలు సీతాదేవి దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ ... 124 2.00
41271 నవల. 232 మనసు మమత యాళ్ళ నాంచారమ్మ మధూ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1969 284 6.00
41272 నవల. 233 రస విపంచి ఉమాశశి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1983 192 12.00
41273 నవల. 234 అభాగ్యులు బండి గోవిందమ్మ శ్రీ ధనలక్ష్మీ పబ్లికేషన్సు, విజయవాడ ... 280 18.00
41274 నవల. 235 ఈ వీణకు శృతి లేదు పెళ్ళకూరు జయప్రద స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 118 2.50
41275 నవల. 236 పూర్ణిమ మోచర్ల జయశ్యామల స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 144 3.00
41276 నవల. 237 పంకజం వి.ఎస్. రమాదేవి ఆదర్శ గ్రంథ మండలి, విజయవాడ 1961 86 1.25
41277 నవల. 238 కాశ్మీర్, ఐ లవ్ యూ రావి కృష్ణకుమారి వరలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, చెన్నై 1981 227 12.00
41278 నవల. 239 పారిపోయిన బఠానీ గీతా సుబ్బారావ్ విశాలాంధ్ర పబ్లషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1979 82 4.00
41279 నవల. 240 పచ్చకలశంలో మేలిమి ముత్యాలు కుమారి సరస్వతీరావు ఛాయా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1971 196 4.00
41280 నవల. 241 మనసు మనువు మునిపల్లె రజనీదేవి ... ... 144 2.00
41281 నవల. 242 అనుకోని మలుపు యర్రమిల్లి రుక్మిణి శ్రీ యర్రమిల్లి రాభద్రుడు, రాజమండ్రి 1987 228 16.00
41282 నవల. 243 కౌగిలి జయ జె.పి. పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 176 30.00
41283 నవల. 244 లవ్ స్టోరీ బొమ్మ హేమాదేవి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1979 158 6.00
41284 నవల. 245 స్మృతిపరిమళం యామినీ సరస్వతి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1988 274 18.00
41285 నవల. 246 జీవవాహిని ఎ. శ్యామలారాణి విజయసారథి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1966 364 7.50
41286 నవల. 247 కష్ట సుఖాలు వేలమూరి రాజరాజేశ్వరి ఎం.వి.యస్. ప్రెస్, మద్రాసు 1967 119 2.00
41287 నవల. 248 బాటసారి సూగూరి శాంతాదేవి గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 365 8.00
41288 నవల. 249 సంసారసాగరం ఎ. రాజకుమారి శైలజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 228 16.50
41289 నవల. 250 ప్రేమకు నిర్వచనం తోటకూర ఆశాలత కీర్తి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 239 17.00
41290 నవల. 251 మెరుపుతీగ ... ... 1978 231 2.00
41291 నవల. 252 మౌఢ్యమా వర్ధిల్లకు సోమిరెడ్డి జమున వంశీ పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1994 246 40.00
41292 నవల. 253 మలుపు తిరిగిన రథచక్రాలు ఎం. సుజాతా రెడ్డి రోహణమ్ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1994 294 40.00
41293 నవల. 254 జ్ఞానాగ్ని అడివి సూర్యకుమారి ... 1995 184 30.00
41294 నవల. 255 భ్రమర షీలా శివరామ్ ... ... 160 2.00
41295 నవల. 256 తీయని స్వప్నం హోతా పద్మినిదేవి శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 356 25.00
41296 నవల. 257 తప్పెవరిది శారదా అశోకవర్ధన్ యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1975 128 3.50
41297 నవల. 258 గాజుగాయి స్వప్న కోగంటి రచయిత 2010 119 60.00
41298 నవల. 259 నింగి నేలను తాకింది రావిపాటి ఇందిరా మోహన్‌దాస్ రావిపాటి ప్రచురణలు, గుంటూరు 1999 140 20.00
41299 నవల. 260 అమెరికాలో ఓ మల్లిక యార్లగడ్డ కిమీర నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1986 252 20.00
41300 నవల. 261 స్వయిరిణి వేలమూరి సువర్చలారాణి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1980 168 8.00
41301 నవల. 262 మృదుల జయశ్రీ ఉండవల్లి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1975 148 5.00
41302 నవల. 263 మగరాజ్యంలో ఆడే బొమ్మ తురగా జయశ్యామల ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ... 192 10.00
41303 నవల. 264 కోయిల కూసింది యద్దనపూడి కళావర్ధని కాదంబరి గ్రంథమాల, మచిలీపట్టణం 1980 175 8.00
41304 నవల. 265 సిద్ధార్ధ కోడూరి శారదాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 184 16.00
41305 నవల. 266 సంకెళ్ళు కోడూరి పద్మిని వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1980 156 7.50
41306 నవల. 267 దరి చేరిన కెరటం పి. శారదానాధ్ స్పందన సాహితి సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం ... 92 5.00
41307 నవల. 268 పసిడి బొమ్మ ప్రమీలా జనార్ధన్ నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1986 259 22.00
41308 నవల. 269 దరిచేరని పక్షులు ... ... 1977 228 5.00
41309 నవల. 270 వెన్నెల మెట్లు వై. రామలక్ష్మి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ ... 192 6.00
41310 నవల. 271 వైతరణికి వంతెన కొండముది రుక్మిణీదేవి సిద్ధార్థ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 276 12.00
41311 నవల. 272 హంతకి పద్మారంగ మీనా పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1984 336 22.00
41312 నవల. 273 వెండి వెన్నెల కె. ఉషారాణి కీర్తి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 304 25.00
41313 నవల. 274 రాధ పొన్నలూరు పద్మావతి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 312 10.00
41314 నవల. 275 ఈ దేశంలో ఓ ఆడది కాకాని కమల శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 344 25.00
41315 నవల. 276 అమర ప్రేమ కాకాని కమల శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 119 6.00
41316 నవల. 277 తెర తొలిగింది వి. రతన్ ప్రసాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 95 2.00
41317 నవల. 278 సూపర్ హీరోయిన్ జయసుధ శ్రీ విజయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 235 25.00
41318 నవల. 279 ప్రేమించుకుందాం అందాలతార జయప్రద పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 260 20.00
41319 నవల. 280 ది ప్లాన్ ఆరతీమూర్తి వికాస్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 1989 320 30.00
41320 నవల. 281 సురేంద్ర మిస్.ఎ. బాల ఉమా పబ్లిషర్సు, విజయవాడ 1959 142 3.00
41321 నవల. 282 విడీ, విడని జంట దర్భా వెంకటరత్నమ్మ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1967 360 7.50
41322 నవల. 283 వెన్నెల కవిత నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1977 135 5.00
41323 నవల. 284 రంగుల బొమ్మలు రాధ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 280 10.00
41324 నవల. 285 ఇది మల్లెల వేళ ఐ.వి.యస్. అచ్యుతవల్లి, డా. రాజకుమారి కీర్తి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 203 15.00
41325 నవల. 286 ఊహాగానం లత జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1975 600 16.00
41326 నవల. 287 ఊహాగానం లత వంశీ ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 164 2.00
41327 నవల. 288 ఊహాగానం లత ... ... 228 3.00
41328 నవల. 289 లత వ్యాసాలు లత ... ... 71 2.00
41329 నవల. 290 పిచ్చివాళ్ళ స్వర్గం తెన్నేటి హేమలత జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 168 5.50
41330 నవల. 291 పిచ్చివాళ్ళ స్వర్గం లత వంశీ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1965 222 20.00
41331 నవల. 292 డాక్టర్ వనమాలి లత శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1984 248 17.00
41332 నవల. 293 డాక్టర్ వనమాలి లత శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1984 248 17.00
41333 నవల. 294 నరకానికి నిచ్చెనలు లత ... ... 296 10.00
41334 నవల. 295 తిరగబడిన దేవతలు లత జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 184 6.00
41335 నవల. 296 ఈ కథ ఇంతే లత శ్రీ దుర్గా బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1975 198 8.00
41336 నవల. 297 మహాయాత్ర లత వంశీ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1965 218 2.00
41337 నవల. 298 మహాయాత్ర లత వంశీ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1965 218 2.00
41338 నవల. 299 ఇదే నా జీవితం లత ప్రజ్వల పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1986 230 25.00
41339 నవల. 300 అంతరంగ చిత్రం లత వంశీ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1965 220 4.00
41340 నవల. 301 అంతరంగ చిత్రం లత జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1975 156 5.00
41341 నవల. 302 లత నాటికలు లత వంశీ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1966 202 2.00
41342 నవల. 303 రాజ భవనం లత నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1979 180 14.00
41343 నవల. 304 రాజ భవనం లత నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 180 12.00
41344 నవల. 305 రాగజలధి లత వంశీ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1964 206 3.00
41345 నవల. 306 రాగజలధి లత ఆదర్శ గ్రంథ మండలి, విజయవాడ 1960 206 3.00
41346 నవల. 307 నీహారిక లత వంశీ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1964 187 3.50
41347 నవల. 308 నీహారిక లత జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1971 136 3.00
41348 నవల. 309 నీలి నీడలు లత దేశీ బుక్ డిస్ట్రీబ్యూటర్సు, విజయవాడ 1964 171 20.00
41349 నవల. 310 మాతాహరి లత శ్రీ దుర్గా బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1976 168 5.50
41350 నవల. 311 ఓ నీలిమ కథ లత డాలి పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1986 212 17.00
41351 నవల. 312 భగవంతుని పంచాయతీ లత జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1977 160 4.50
41352 నవల. 313 ఏది నిత్యం లత నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 220 10.00
41353 నవల. 314 రక్త పంకం లత వంశీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 158 20.00
41354 నవల. 315 అవమానిత లత పద్మాలయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 244 16.00
41355 నవల. 316 దయ్యాల సీత లత కీర్తి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 284 20.00
41356 నవల. 317 భూదేవి నవ్వింది 1వ భాగం లత మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1979 220 10.00
41357 నవల. 318 భూదేవి నవ్వింది 2వ భాగం లత మహాలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 228 12.00
41358 నవల. 319 నటి లత శ్రీ కవితా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1987 148 13.00
41359 నవల. 320 వనకిన్నెర లత వంశీ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1964 203 3.50
41360 నవల. 321 ఆదిమధ్యాంతాలలో లత జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1979 212 6.50
41361 నవల. 322 ఆదిమధ్యాంతాలలో లత వంశీ ప్రచురణలు, విజయవాడ ... 290 5.00
41362 నవల. 323 సప్తస్వరాలు లత జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1977 152 4.50
41363 నవల. 324 అనామిక లత ... ... 160 2.50
41364 నవల. 325 దీపకళిక లత దేశీ ప్రచురణ, విజయవాడ 1956 222 20.00
41365 నవల. 326 ప్రేమరాహిత్యంలో స్త్రీ లత జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 143 4.50
41366 నవల. 327 కాలం కఱచిన కడపట లత జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1971 168 5.00
41367 నవల. 328 తరం తిరగబడింది లత ... ... 232 20.00
41368 నవల. 329 వెన్నెల మరకలు లత ... ... 236 20.00
41369 నవల. 330 ఎడారి పువ్వులు లత వంశీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1964 228 4.00
41370 నవల. 331 వారిజ లత దేశీ బుక్ డిస్ట్రీబ్యూటర్సు, విజయవాడ 1964 239 6.00
41371 నవల. 332 తమిళనాడు ఎక్స్ ప్రెస్ లత నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1979 220 9.00
41372 నవల. 333 ఎనౌన్సర్ కృష్ణవేణి లత కీర్తి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 204 14.00
41373 నవల. 334 చరిత్ర శేషులు లత జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1975 156 20.00
41374 నవల. 335 మిగిలిందేమిటి లత దేశీ బుక్ డిస్ట్రీబ్యూటర్సు, విజయవాడ 1965 172 3.00
41375 నవల. 336 బహుచెర లత నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1979 188 20.00
41376 నవల. 337 పధవిహీన లత జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1971 159 3.50
41377 నవల. 338 జీవన స్రవంతి లత వంశీ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1964 234 3.50
41378 నవల. 339 జరుగుతున్న కథ లత ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1975 160 6.50
41379 నవల. 340 జరుగుతున్న కథ లత ది చిల్డ్రన్స్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు 1975 160 8.00
41380 నవల. 341 ఉమర్ ఖయాం లత శ్రీ గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 208 25.00
41381 నవల. 342 ఉమర్ ఖయాం లత జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 208 6.00
41382 నవల. 343 గాలిపడగలూ నీటిబుడగలూ లత హంస ప్రచురణలు, విజయవాడ 1957 103 2.00
41383 నవల. 344 గాలిపడగలూ నీటిబుడగలూ లత వంశీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1965 90 1.00
41384 నవల. 345 గాలిపడగలూ నీటిబుడగలూ లత అరుణోదయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1961 90 1.00
41385 నవల. 346 గాలిపడగలూ నీటిబుడగలూ లత జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1982 96 5.00
41386 నవల. 347 మహానగరంలో స్త్రీ లత శ్రీ విజయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 191 19.00
41387 నవల. 348 మహానగరంలో స్త్రీ లత యం. శేషాచలం అండ్ కో., మద్రాసు 1969 143 2.00
41388 నవల. 349 దయ్యాలు లేవూ లత యం. శేషాచలం అండ్ కో., మద్రాసు 1970 134 2.50
41389 నవల. 350 ఇది తులసి వనం లత ... 1971 166 3.50
41390 నవల. 351 ఇది తులసి వనం లత ... 1971 166 2.00
41391 నవల. 352 అపరిణత లత గౌతమి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1984 212 16.00
41392 నవల. 353 అపరిణత లత గౌతమి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1984 212 16.00
41393 నవల. 354 లీలావతి వీలునామా లత నాగేశ్వరీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 164 6.00
41394 నవల. 355 మోహన వంశి లత శ్రీ గాయత్రీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 196 30.00
41395 నవల. 356 మోహన వంశి లత దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ 1960 258 20.00
41396 నవల. 357 మోహన వంశి లత జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1974 188 5.50
41397 నవల. 358 మోహన వంశి లత వంశీ ప్రచురణలు, విజయవాడ 1964 262 4.00
41398 నవల. 359 రాజకుమారి మహాశ్వేత లత వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1978 226 8.00
41399 నవల. 360 వైతరణీతీరంలో లత గౌతమి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1966 220 15.00
41400 నవల. 361 శ్రీ చరణాలు లత శ్రీ లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, కంకిపాడు 1969 148 4.00
41401 నవల. 362 పౌలస్త్యుని ప్రేమ కధ లత దేశీ బుక్ డిస్ట్రీబ్యూటర్సు, విజయవాడ 1973 239 20.00
41402 నవల. 363 స్వర్ణ సీత లత శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1986 366 30.00
41403 నవల. 364 స్వర్ణకమలం లత ... ... 203 20.00
41404 నవల. 365 మోహిత యద్దనపూడి సులోచనారాణి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1992 276 33.00
41405 నవల. 366 మోహిత యద్దనపూడి సులోచనారాణి యం. శేషాచలం అండ్ కో.,చెన్నై 1991 276 33.00
41406 నవల. 367 జ్యోతి యద్దనపూడి సులోచనారాణి ... ... 232 10.00
41407 నవల. 368 జ్యోతి తొలిమచిలీ నాకీ అదృష్టం చాలు యద్దనపూడి సులోచనారాణి ... ... 240 20.00
41408 నవల. 369 ఆహుతి యద్దనపూడి సులోచనారాణి ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1969 398 20.00
41409 నవల. 370 ఆశల శిఖరాలు యద్దనపూడి సులోచనారాణి ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1970 271 6.00
41410 నవల. 371 జై జవాన్ యద్దనపూడి సులోచనారాణి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1970 155 2.00
41411 నవల. 372 ఆగమనం యద్దనపూడి సులోచనారాణి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1984 320 20.00
41412 నవల. 373 స్నేహమయి యద్దనపూడి సులోచనారాణి ... ... 282 20.00
41413 నవల. 374 వెన్నెల్లో మల్లిక యద్దనపూడి సులోచనారాణి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 1993 227 30.00
41414 నవల. 375 రాధాకృష్ణ యద్దనపూడి సులోచనారాణి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1978 404 13.00
41415 నవల. 376 కలల కౌగిలి యద్దనపూడి సులోచనారాణి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 1999 296 60.00
41416 నవల. 377 హృదయగానం యద్దనపూడి సులోచనారాణి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1994 343 48.00
41417 నవల. 378 సంయుక్త యద్దనపూడి సులోచనారాణి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1978 174 6.00
41418 నవల. 379 సౌగంధి యద్దనపూడి సులోచనారాణి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 256 25.00
41419 నవల. 380 ప్రేమ సింహాసనం యద్దనపూడి సులోచనారాణి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1981 336 15.00
41420 నవల. 381 అనురాగ గంగ యద్దనపూడి సులోచనారాణి ... ... 296 3.00
41421 నవల. 382 శ్వేత గులాబి యద్దనపూడి సులోచనారాణి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1980 326 12.00
41422 నవల. 383 జాహ్నవి యద్దనపూడి సులోచనారాణి ... ... 311 20.00
41423 నవల. 384 పార్థు యద్దనపూడి సులోచనారాణి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1980 247 12.00
41424 నవల. 385 ఆరాధన యద్దనపూడి సులోచనారాణి ... ... 152 2.00
41425 నవల. 386 ఆరాధన యద్దనపూడి సులోచనారాణి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1984 180 12.00
41426 నవల. 387 యుద్ధం యద్దనపూడి సులోచనారాణి ... ... 77 2.00
41427 నవల. 388 నీరాజనం యద్దనపూడి సులోచనారాణి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1991 347 36.00
41428 నవల. 389 దాంపత్యవనం యద్దనపూడి సులోచనారాణి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1982 275 27.00
41429 నవల. 390 అగ్నిపూలు యద్దనపూడి సులోచనారాణి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1978 333 10.00
41430 నవల. 391 అగ్నిపూలు యద్దనపూడి సులోచనారాణి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1986 248 20.00
41431 నవల. 392 అవ్యక్తం యద్దనపూడి సులోచనారాణి తానా ప్రచురణ 1995 241 40.00
41432 నవల. 393 అవ్యక్తం యద్దనపూడి సులోచనారాణి తానా ప్రచురణ 1995 241 40.00
41433 నవల. 394 ఋతువులు నవ్వాయి యద్దనపూడి సులోచనారాణి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1983 304 20.00
41434 నవల. 395 ఈ తరం కథ యద్దనపూడి సులోచనారాణి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2007 408 90.00
41435 నవల. 396 ఈ తరం కథ యద్దనపూడి సులోచనారాణి ... ... 334 20.00
41436 నవల. 397 మనోభిరామం యద్దనపూడి సులోచనారాణి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1985 211 15.00
41437 నవల. 398 విజేత యద్దనపూడి సులోచనారాణి ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1970 277 6.00
41438 నవల. 399 ఆత్మీయులు యద్దనపూడి సులోచనారాణి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1990 166 16.00
41439 నవల. 400 ప్రేమలేఖలు యద్దనపూడి సులోచనారాణి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1995 384 50.00
41440 నవల. 401 బంగారు కలలు యద్దనపూడి సులోచనారాణి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1978 251 2.50
41441 నవల. 402 పెళ్ళి పిల్లలు జీవితము యద్దనపూడి సులోచనారాణి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1984 168 15.00
41442 నవల. 403 సీతాపతి యద్దనపూడి సులోచనారాణి ... ... 268 20.00
41443 నవల. 404 బహుమతి యద్దనపూడి సులోచనారాణి ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1968 250 5.00
41444 నవల. 405 బహుమతి యద్దనపూడి సులోచనారాణి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1981 172 10.00
41445 నవల. 406 సెక్రటరీ యద్దనపూడి సులోచనారాణి ... ... 360 2.00
41446 నవల. 407 అమృతధార యద్దనపూడి సులోచనారాణి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1992 352 40.00
41447 నవల. 408 అమృతధార యద్దనపూడి సులోచనారాణి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1992 352 40.00
41448 నవల. 409 ఆంధ్ర యువకుడా దారి యిటు యద్దనపూడి సులోచనారాణి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1978 176 12.00
41449 నవల. 410 నిశాంత యద్దనపూడి సులోచనారాణి ... ... 272 20.00
41450 నవల. 411 కీర్తి కిరీటాలు యద్దనపూడి సులోచనారాణి ... ... 416 20.00
41451 నవల. 412 మౌనభాష్యం యద్దనపూడి సులోచనారాణి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 1999 271 60.00
41452 నవల. 413 అభిశాపం యద్దనపూడి సులోచనారాణి యం. శేషాచలం అండ్ కో.,చెన్నై 1978 299 10.00
41453 నవల. 414 ఋతుచక్రం యద్దనపూడి సులోచనారాణి ... ... 312 20.00
41454 నవల. 415 ఒంటరి నక్షత్రం-2 యద్దనపూడి సులోచనారాణి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1985 280 20.00
41455 నవల. 416 చీకటిలో చిరుదీపం యద్దనపూడి సులోచనారాణి ... ... 298 20.00
41456 నవల. 417 చీకటిలో చిరుదీపం యద్దనపూడి సులోచనారాణి ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 1977 300 50.00
41457 నవల. 418 జీవనతరంగాలు యద్దనపూడి సులోచనారాణి ... ... 360 20.00
41458 నవల. 419 జీవనతరంగాలు మొదటి భాగం యద్దనపూడి సులోచనారాణి ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1970 376 20.00
41459 నవల. 420 జీవనతరంగాలు రెండవ భాగం యద్దనపూడి సులోచనారాణి ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1970 803 20.00
41460 నవల. 421 మీనా రెండవ భాగం యద్దనపూడి సులోచనారాణి ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1971 324 20.00
41461 నవల. 422 మీనా మొదటి భాగం యద్దనపూడి సులోచనారాణి ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1971 356 20.00
41462 నవల. 423 ధైర్యే సాహసే లక్ష్మి యద్దనపూడి సులోచనారాణి అక్షరా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1989 16 8.00
41463 నవల. 424 పావలామహరాజు యద్దనపూడి సులోచనారాణి అక్షరా పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1989 16 8.00
41464 నవల. 425 అధికారులు ఆశ్రితజనులు మాదిరెడ్డి సులోచన గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 348 20.00
41465 నవల. 426 అధికారులు ఆశ్రితజనులు మాదిరెడ్డి సులోచన గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 348 20.00
41466 నవల. 427 పూల మనసులు మాదిరెడ్డి సులోచన శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1983 260 15.00
41467 నవల. 428 కాంతిరేఖలు మాదిరెడ్డి సులోచన శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1983 264 15.00
41468 నవల. 429 బిందు పథం మాదిరెడ్డి సులోచన డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 228 12.50
41469 నవల. 430 ఋతుచక్రం మాదిరెడ్డి సులోచన ... ... 314 20.00
41470 నవల. 431 దేవుడిచ్చిన వరాలు మాదిరెడ్డి సులోచన గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 291 25.00
41471 నవల. 432 మరో ప్రేమ కథ మాదిరెడ్డి సులోచన నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1978 268 8.00
41472 నవల. 433 మోహన రూప మాదిరెడ్డి సులోచన నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1978 292 10.00
41473 నవల. 434 అందని పిలుపు మాదిరెడ్డి సులోచన నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1981 190 10.00
41474 నవల. 435 పంతులమ్మ మాదిరెడ్డి సులోచన ... ... 226 10.00
41475 నవల. 436 ఎంత ఘాటు ప్రేమయో మాదిరెడ్డి సులోచన ... ... 228 12.00
41476 నవల. 437 అపురూప మాదిరెడ్డి సులోచన ... ... 296 20.00
41477 నవల. 438 వారసులు మాదిరెడ్డి సులోచన ... ... 242 20.00
41478 నవల. 439 సుషుప్తి మాదిరెడ్డి సులోచన యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1975 136 3.50
41479 నవల. 440 మామూలు మనిషి మాదిరెడ్డి సులోచన డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 211 12.50
41480 నవల. 441 లాహిరి మాదిరెడ్డి సులోచన గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 300 25.00
41481 నవల. 442 కలహంస మాదిరెడ్డి సులోచన నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1980 328 12.50
41482 నవల. 443 దేవీచంద్రగుప్త మాదిరెడ్డి సులోచన నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1981 380 16.00
41483 నవల. 444 సంధ్యారాగం మాదిరెడ్డి సులోచన నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1978 248 7.50
41484 నవల. 445 ప్రేమలు పెళ్ళిళ్ళు మాదిరెడ్డి సులోచన శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1983 184 12.00
41485 నవల. 446 జీవనయాత్ర మాదిరెడ్డి సులోచన శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1983 282 18.00
41486 నవల. 447 అందగాడు మాదిరెడ్డి సులోచన నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1981 355 16.00
41487 నవల. 448 బావా బావా పన్నీరు మాదిరెడ్డి సులోచన ... ... 54 2.00
41488 నవల. 449 సృష్టిలో తీయనిది మాదిరెడ్డి సులోచన నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1981 292 15.00
41489 నవల. 450 ఎదగని మనుసులు మాదిరెడ్డి సులోచన యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1975 112 3.50
41490 నవల. 451 ఎదగని మనుసులు మాదిరెడ్డి సులోచన డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 183 10.00
41491 నవల. 452 వాసిరెడ్డి సీతాదేవి సాహిత్యం-5 నవలలు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి విశాలాంధ్ర పబ్లషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2003 546 200.00
41492 నవల. 453 వాసిరెడ్డి సీతాదేవి సాహిత్యం-11 నవలలు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి మెమోరియల్ ఫౌండేషన్ 2009 435 180.00
41493 నవల. 454 వైతరణి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్, ఇండియా 1998 87 12.00
41494 నవల. 455 వైతరణి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1971 160 2.50
41495 నవల. 456 మట్టి మనిషి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి స్టూడెంట్స్ బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1972 598 16.00
41496 నవల. 457 మట్టి మనిషి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్మై 1983 576 20.00
41497 నవల. 458 తిరస్కృతి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి పద్మజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1974 263 8.00
41498 నవల. 459 నిశాగీతం వాసిరెడ్డి సీతాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 248 30.00
41499 నవల. 460 చిలకలు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి విశ్వసాహితి ప్రచురణ, సికింద్రాబాద్ 1991 321 25.00
41500 నవల. 461 బొమ్మరిల్లు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1980 208 9.00
41501 నవల. 462 వేసవి వెన్నెల వాసిరెడ్డి సీతాదేవి ప్రిన్స్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 203 25.00
41502 నవల. 463 వెన్నెల చీకటి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి దేశీ బుక్ డిస్ట్రీబ్యూటర్సు, విజయవాడ 1981 220 10.00
41503 నవల. 464 ఏవమ్ ఇంద్రజిత్ వాసిరెడ్డి సీతాదేవి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 112 18.00
41504 నవల. 465 కోతి కొబ్బరికాయ వాసిరెడ్డి సీతాదేవి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 212 16.00
41505 నవల. 466 హసీనా వాసిరెడ్డి సీతాదేవి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 168 15.00
41506 నవల. 467 ఇదీ కథ వాసిరెడ్డి సీతాదేవి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 228 12.50
41507 నవల. 468 టులెట్ వాసిరెడ్డి సీతాదేవి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1986 276 20.00
41508 నవల. 469 బంధితుడు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి కీర్తి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 200 13.00
41509 నవల. 470 మనసుకథ వాసిరెడ్డి సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1983 236 14.00
41510 నవల. 471 మెలికల కడియాలు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి దేశి కవితా మండలి, విజయవాడ ... 124 2.00
41511 నవల. 472 మరో దయ్యం కథ వాసిరెడ్డి సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1984 184 20.00
41512 నవల. 473 మరీచిక వాసిరెడ్డి సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1982 368 20.00
41513 నవల. 474 మరీచిక వాసిరెడ్డి సీతాదేవి విశాలాంధ్ర పబ్లషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2000 316 60.00
41514 నవల. 475 రాక్షస నీడ-1 వాసిరెడ్డి సీతాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 332 8.00
41515 నవల. 476 సమత వాసిరెడ్డి సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1972 287 2.50
41516 నవల. 477 సమత వాసిరెడ్డి సీతాదేవి పద్మజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 280 9.00
41517 నవల. 478 మృగ తృష్ణ వాసిరెడ్డి సీతాదేవి కీర్తి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ ... 215 20.00
41518 నవల. 479 మరో సావిత్ర కథ వాసిరెడ్డి సీతాదేవి స్పందన సాహితి సమాఖ్య, మచిలీపట్టణం 1983 179 12.00
41519 నవల. 480 మరో కర్ణుడి కథ వాసిరెడ్డి సీతాదేవి విజయ, చెన్నై 1976 319 10.00
41520 నవల. 481 రాబందులూ రామచిలకలూ వాసిరెడ్డి సీతాదేవి ... 1981 270 10.00
41521 నవల. 482 విముక్తి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి సుపర్ణ పబ్లికేషన్స్ ... 182 2.00
41522 నవల. 483 మళ్ళీ తెల్లవారింది వాసిరెడ్డి సీతాదేవి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1977 111 2.00
41523 నవల. 484 ఉరిత్రాడు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1980 127 3.50
41524 నవల. 485 ఉరిత్రాడు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1980 127 3.50
41525 నవల. 486 వెన్నెల మండుతోంది వాసిరెడ్డి సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 128 3.50
41526 నవల. 487 అర్చన వాసిరెడ్డి సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో.,చెన్నై 1981 128 3.50
41527 నవల. 488 మానిని మనస్సు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో.,చెన్నై 1981 136 3.50
41528 నవల. 489 నీహారిక వాసిరెడ్డి సీతాదేవి ... ... 130 2.00
41529 నవల. 490 యదార్ధ గాథలు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 127 6.00
41530 నవల. 491 రాగహేల వాసిరెడ్డి సీతాదేవి నవోదయ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1984 322 15.00
41531 నవల. 492 శాకుంతలం వాసిరెడ్డి సీతాదేవి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1982 203 11.00
41532 నవల. 493 శాకుంతలం వాసిరెడ్డి సీతాదేవి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1982 203 11.00
41533 నవల. 494 ప్రణయ వీచికలు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1984 251 16.00
41534 నవల. 495 ఉరిత్రాడు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి యం. శేషాచలం అండ్ కో.,చెన్నై 1976 127 3.50
41535 నవల. 496 మట్టి మనిషి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి పద్మజ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1976 598 25.00
41536 నవల. 497 నా కథ రాయవూ వాసిరెడ్డి సీతాదేవి దేశీ బుక్ డిస్ట్రీబ్యూటర్సు, విజయవాడ ... 147 2.00
41537 నవల. 498 నింగి నుండి నేలకు వాసిరెడ్డి సీతాదేవి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1980 236 11.00
41538 నవల. 499 సమత వాసిరెడ్డి సీతాదేవి ... ... 264 20.00
41539 నవల. 500 అగ్నిశిఖ వాసిరెడ్డి సీతాదేవి డీలక్స్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 260 15.00
41540 నవల. 501 ధర్మ క్షేత్రం వాసిరెడ్డి సీతాదేవి శ్రీ విజయలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 184 13.00
41541 నవల. 502 ప్రతీకారం వాసిరెడ్డి సీతాదేవి నవజ్యోతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 178 6.00
41542 నవల. 503 మనసు గారడి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి వికాసం, హైదరాబాద్ 1989 251 25.00
41543 నవల. 504 మనసు గారడి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి వికాసం, హైదరాబాద్ 1989 251 25.00
41544 నవల. 505 తపస్వి సి. ఆనందారామం యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1973 158 4.50
41545 నవల. 506 తపస్వి సి. ఆనందారామం యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1973 158 4.50
41546 నవల. 507 నీరజ సి. ఆనందారామం వాణి పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1986 160 13.00
41547 నవల. 508 అనిత సి. ఆనందారామం బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1974 104 2.00
41548 నవల. 509 శారద సి. ఆనందారామం యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1971 211 2.50
41549 నవల. 510 రక్షరేకు సి. ఆనందారామం యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1976 150 3.50
41550 నవల. 511 మబ్బు విడిపోయింది సి. ఆనందారామం యం. శేషాచలం అండ్ కో.,చెన్నై 1976 160 3.50
41551 నవల. 512 ఏది సత్యం ఏ దసత్యం సి. ఆనందారామం యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1970 176 3.50
41552 నవల. 513 సాగర సంగమము సి. ఆనందారామం బాలసరస్వతీ బుక్ డిపో., చెన్నై 1970 108 2.00
41553 నవల. 514 కల నుండి ఇలకు సి. ఆనందారామం న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1982 148 6.00
41554 నవల. 515 కనపడని చంద్రుడు సి. ఆనందారామం శ్రీ వంశీ కృష్ణ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 200 16.00
41555 నవల. 516 నవ్వుల ట్రాజెడీ సి. ఆనందారామం జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1974 228 20.00
41556 నవల. 517 సంపెంగ పొదలు సి. ఆనందారామం జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1977 176 5.50
41557 నవల. 518 రక్షరేకు సి. ఆనందారామం కీర్తి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 214 15.00
41558 నవల. 519 మరోముందడుగు సి. ఆనందారామం ... ... 198 3.00
41559 నవల. 520 దోషులెవరు సి. ఆనందారామం డాలి పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1987 117 12.00
41560 నవల. 521 డోలిక సి. ఆనందారామం సుపర్ణ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 144 20.00
41561 నవల. 522 నీరుపల్లమెరుగు సి. ఆనందారామం న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1977 268 9.00
41562 నవల. 523 జాగృతి సి. ఆనందారామం శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 1982 384 15.00
41563 నవల. 524 ఆత్మబలి సి. ఆనందారామం ... ... 204 20.00
41564 నవల. 525 సంపెంగ పొదలు సి. ఆనందారామం అమర సాహితి, హైదరాబాద్ 1964 172 20.00
41565 నవల. 526 ఇంద్ర సింహాసనము సి. ఆనందారామం న్యూ స్టూడెంట్సు బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1982 244 13.00
41566 నవల. 527 కనువిప్పు సి. ఆనందారామం కీర్తి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 168 13.00
41567 నవల. 528 కనువిప్పు సి. ఆనందారామం కీర్తి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1984 168 13.00
41568 నవల. 529 శాంతినివాసము రాజమ్మ శ్రీ సాయి బుక్ డిపో., తెనాలి ... 100 2.00
41569 నవల. 530 శ్రీకార శంఖం కల్లూరి శ్రీదేవి రచయిత, సికింద్రాబాద్ 1995 448 80.00
41570 నవల. 531 దూరపు కొండలు మల్లాది వసుంధర వి.ఎస్.ఎన్. అండ్ కంపెనీ, విజయవాడ ... 198 5.00
41571 నవల. 532 రెడ్డెమ్మ గుండు ఆర్. వసుంధరాదేవి రచయిత, రాజమండ్రి 1985 98 10.00
41572 నవల. 533 సంప్రదాయాల మేలిముసుగులో సమాజం సోమిరెడ్డి జయప్రద వంశీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 248 40.00
41573 నవల. 534 సంప్రదాయాల మేలిముసుగులో సమాజం సోమిరెడ్డి జయప్రద వంశీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 248 40.00
41574 నవల. 535 దూరపు కొండలు మల్లాది వసుంధర వి.ఎస్.ఎన్. అండ్ కంపెనీ, విజయవాడ ... 339 20.00
41575 నవల. 536 దేవుడు బండ శీలా సుభద్రాదేవి రచయిత, హైదరాబాద్ 1990 139 15.00
41576 నవల. 537 అందని ఆనందం ఎన్. రాజేశ్వరి క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1979 144 6.00
41577 నవల. 538 మంచు మొగ్గలు ఉప్పలపాటి రామేశ్వరి గోపీచంద్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 192 10.50
41578 నవల. 539 కాలంకరిచాక వలివేటి నాగచంద్రావతి సుబ్రహ్మణ్యం పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 352 19.00
41579 నవల. 540 వేట ఉషారాణి శ్రీ వెంకటేశ్వర పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1986 208 16.00
41580 నవల. 541 వాసంతి ... ... ... 260 20.00
41581 నవల. 542 ఇలా ఎందుకు జరిగింది కాకాని కమల క్వాలిటీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 1978 182 8.00
41582 నవల. 543 వేపమండలు సంగీతా రెడ్డి ప్రతిభా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 215 10.00
41583 నవల. 544 ఆఖరి మజిలీ మల్లాది పద్మావతి సాహితి ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ ... 112 15.00
41584 నవల. 545 అతకని మనసులు జె. సుబ్బలక్ష్మి నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1977 139 5.00
41585 నవల. 546 మోహనప్రియ బద్దెపూడి సుధారాణి వాణి పబ్లికేషన్స్, నంద్యాల 1986 236 20.00
41586 నవల. 547 క్షుద్రయాగం వింజమూరి విజయశాంభవి బిందు పబ్లికేషన్స్, నెల్లూరు 1991 352 35.00
41587 నవల. 548 దుష్ట చతుష్టయం వింజమూరి విజయశాంభవి లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1994 288 40.00
41588 నవల. 549 సంఘర్షణలో స్పందన కృష్ణప్రియ అనంతలక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1981 263 15.00
41589 నవల. 550 విరియని వెన్నెల్లో వినిపించని రాగాలు కోడూరి పద్మిని వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1975 284 15.00
41590 నవల. 551 కదంబమాల జ్యోతిర్మయి నవకేతన్ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1985 235 18.00
41591 నవల. 552 స్వయిరిణి వేలమూరి సువర్చలారాణి నవరత్న బుక్ సెంటర్, విజయవాడ 1981 160 8.00
41592 నవల. 553 మనసు మమత వేలమూరి సువర్చలారాణి ... ... 250 20.00
41593 నవల. 554 ఆడది ఆలేటి నాగమణి నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1975 172 6.00
41594 నవల. 555 పార్వతిప్రియ మిస్. విజయభాను లక్ష్మీ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1978 48 2.00
41595 నవల. 556 శ్రావణ మేఘాలు గృహలక్ష్మి శ్రీనివాస్ ప్రజా ప్రచురణలు, ఏలూరు 1972 136 3.25
41596 నవల. 557 తిరగబడ్డ నవతరం అడవికొలను పార్వతి వాహినీ ప్రచురణాలయం, విజయవాడ 1977 164 8.00
41597 నవల. 558 అమృతహస్తాలు మునుపల్లె సరోజినీదేవి ఛాయా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1971 122 3.00
41598 నవల. 559 అగ్నిసాక్షి పిల్లల పెంపకంలో తల్లిదండ్రుల శిక్షణ యార్లగడ్డ సరోజినీదేవి అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు వనితా జ్యోతి ... 100 10.00
41599 నవల. 560 దిన దిన గండం కె. రామలక్ష్మి వనితా జ్యోతి ... 47 2.00
41600 నవల. 561 ఉద్యోగిని జొన్నలగడ్డ రామలక్ష్మి వనితా జ్యోతి ... 43 2.00
41601 నవల. 562 చిగురాకు రెపరెపలు మన్నెం శారద వనితా జ్యోతి ... 63 2.00
41602 నవల. 563 అబల సబల పెన్నేరు పాప వనితా జ్యోతి ... 44 2.00
41603 నవల. 564 గంగా తరంగాలు పాటిబండ్ల విజయలక్ష్మి వనితా జ్యోతి ... 63 2.00
41604 నవల. 565 క్రికెట్ హీరో కమల్ దేవ్ ఎమ్.ఆర్.కె. వనితా జ్యోతి ... 144 5.00
41605 నవల. 566 మారుతున్న మహిళ సుమారామచంద్ర వనితా జ్యోతి ... 144 5.00
41606 నవల. 567 మనసు మమత రావినూతల సువర్నాకన్నన్ వనితా జ్యోతి ... 64 2.00
41607 నవల. 568 అనురాగదేవత ఉత్పల అమృతరాజా వనితా జ్యోతి ... 55 2.00
41608 నవల. 569 ఆరాధన కనకవల్లి వనితా జ్యోతి ... 63 2.00
41609 నవల. 570 స్వర్గంలో ఓ రాత్రి కృష్ణజ వనితా జ్యోతి ... 56 2.00
41610 నవల. 571 మమకారబంధం గొల్లపూడి దుర్గావళి వనితా జ్యోతి ... 55 2.00
41611 నవల. 572 అమృత రకరకాల లడ్డూలు సరోజామూర్తి.ఎ గార్ల సరస్వతి వనితా జ్యోతి ... 50 2.00
41612 నవల. 573 ఆశల ఆరాటం చీకటి చివరి అంచున విధివంచితులు శుభమస్తు జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి విన్నకోట సుశీలాదేవి బండారు లక్ష్మి వనితా జ్యోతి ... 140 15.00
41613 నవల. 574 శుభమస్తు బండారు లక్ష్మి వనితా జ్యోతి ... 44 2.00
41614 నవల. 575 స్వప్నకాంతి కంటి వ్యాధులు జాగ్రత్తలు పాలకూర సీతాలత కె. వెంగళరావు వనితా జ్యోతి ... 45 2.00
41615 నవల. 576 మళ్ళీ వసంతం చివుకుల రమాదేవి వనితా జ్యోతి ... 48 2.00
41616 నవల. 577 హృదయ దర్పణాలు గొల్లపూడి దుర్గావళి వనితా జ్యోతి ... 48 2.00
41617 నవల. 578 ఉజ్వల అద్దేపల్లి సుచిత్రాదేవి వనితా జ్యోతి ... 48 2.00
41618 నవల. 579 మనిషికి మనసే తీరని శిక్షా చంద్రోదయం నిజం ఐస్ క్రీం ఆదూరి సావిత్రి గార్ల సరస్వతి వనితా జ్యోతి ... 140 2.00
41619 నవల. 580 కౌసల్య ఇది కథ కాదు కె. తాయారమ్మ వనితా జ్యోతి ... 80 2.00
41620 నవల. 581 నవ్య ఐ. కవిత వనితా జ్యోతి ... 96 2.00
41621 నవల. 582 అనసూయ రుచి సేమ్యాతో వంటకాలు పి.యస్. లత గార్ల సరస్వతి వనితా జ్యోతి ... 80 2.00
41622 నవల. 583 ప్రేమించడం నేర్చుకో ఓ అమ్మ కథ మంచుకడలి మల్లెమొగ్గలు శుభ చెన్ను సుశీలారామం వనితా జ్యోతి ... 80 2.00
41623 నవల. 584 ఓ అమ్మ కథ చెన్ను సుశీలారామం వనితా జ్యోతి ... 40 2.00
41624 నవల. 585 రేపటి మహిళ కంచుమర్తి మంగతాయారు వనితా జ్యోతి ... 36 2.00
41625 నవల. 586 జీవితగమ్యం జె. స్వర్ణలత వనితా జ్యోతి ... 48 2.00
41626 నవల. 587 విధి వంచిత, రకరకాల తీపి పూరీలు యర్రగుంట్ల వరలక్ష్మీదేవి, గార్ల సరస్వతీదేవి వనితా జ్యోతి 1988 40 2.00
41627 నవల. 588 సౌభాగ్యం పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి వనితా జ్యోతి 1988 48 2.00
41628 నవల. 589 నీ మీద ఒట్టు, రకరకాల సూప్స్ జొన్నలగడ్డ రామలక్ష్మి, గార్ల సరస్వతి వనితా జ్యోతి 1988 48 1.00
41629 నవల. 590 ప్రయాణంలో ప్రమాదం కురుమద్దాలి విజయలక్ష్మి వనితా జ్యోతి ... 38 2.00
41630 నవల. 591 ఈ దేశంలో ఒక సీత, అల్లం ఉపయోగాలు విన్నకోట సుశీలాదేవి, గార్ల సరస్వతీ వనితా జ్యోతి ... 40 2.00
41631 నవల. 592 చేయూత, టోమేటోలతో కొన్ని వంటలు దేవినేని ఉష జయసౌజన్యామూర్తిశ్రీ వనితా జ్యోతి ... 40 2.00
41632 నవల. 593 నిజం నీడలో ఆదిమధ్యం రమణమ్మ వనితా జ్యోతి ... 48 2.00
41633 నవల. 594 ఇది నవతరం సి. సుజాత వనితా జ్యోతి ... 48 1.00
41634 నవల. 595 చీకటి వెలుగులు హిమబిందు వనితా జ్యోతి 1987 48 2.00
41635 నవల. 596 స్త్రీ కంచుమర్తి మంగతాయారు వనితా జ్యోతి 1987 46 2.00
41636 నవల. 597 పడగ నీడ, దుస్తుల అందం పెన్నేరు పాప వనితా జ్యోతి 1986 48 2.00
41637 నవల. 598 విముక్త, బ్రెడ్ తో కొన్ని రకాలు మారెళ్ళ వింధ్యారాణి వనితా జ్యోతి ... 48 2.00
41638 నవల. 599 ఇంద్రాణి సి. సురేఖ వనితా జ్యోతి 1989 40 2.00
41639 నవల. 600 సీతాకోకచిలుక ఆర్. ఇందిరాదేవి వనితా జ్యోతి 1997 40 2.00
41640 నవల. 601 మట్టిమనుషులు, కన్నీటిధార, ముసల్దాని ముల్లె బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు, చక్రవేణు, ఆడెపు లక్ష్మీపతి ఆహ్వానం తెలుగు సకుటుంబ మాసపత్రిక 1993 112 2.00
41641 నవల. 602 గొడుగు పి. సత్యవతి ఆహ్వానం తెలుగు సకుటుంబ మాసపత్రిక 1993 112 2.00
41642 నవల. 603 వారసత్వం కొడవటిగంటి కుటుంబరావు ఆహ్వానం తెలుగు సకుటుంబ మాసపత్రిక 1993 96 2.00
41643 నవల. 604 హౌస్ సర్జన్ కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు ఆహ్వానం తెలుగు సకుటుంబ మాసపత్రిక 1993 136 3.00
41644 నవల. 605 అసమర్ధుని జీవితయాత్ర గోపీచంద్ ఆహ్వానం తెలుగు సకుటుంబ మాసపత్రిక 1993 120 5.00
41645 నవల. 606 అతడు అడివిని జయించాడు కేశవరెడ్డి ఆహ్వానం తెలుగు సకుటుంబ మాసపత్రిక 1993 81 2.00
41646 నవల. 607 సుచరిత సి. ఆనందారామం పుస్తక ప్రపంచం 1979 80 2.00
41647 నవల. 608 యుద్ధం యద్దనపూడి సులోచనారాణి పుస్తక ప్రపంచం 1979 77 2.00
41648 నవల. 609 అర్ధాంగి యం.వి. సుబ్బారావు పుస్తక ప్రపంచం 1979 79 2.00
41649 నవల. 610 ఆరాధన యం.వి. సుబ్బారావు పుస్తక ప్రపంచం 1979 80 1.00
41650 నవల. 611 కోరిక యం.వి. సుబ్బారావు పుస్తక ప్రపంచం 1979 72 1.00
41651 నవల. 612 శరణ్య కోండ్రు నాగేశ్వరరావు యువరాణి, చెన్నై ... 142 2.00
41652 నవల. 613 నీలి కాకాని కమల ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక 1998 57 2.00
41653 నవల. 614 హర్ష సామర్ల లక్ష్మి ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ... 50 2.00
41654 నవల. 615 ఆవు పులి మనిషి చందు సోంబాబు ఆంధ్రభూమి సచిత్ర వారపత్రిక ... 60 2.00
41655 నవల. 616 ఆస్తులు అనుబంధాలు సిహెచ్. శాంతాదేవి యువరాణి, చెన్నై ... 55 2.00
41656 నవల. 617 ఆచరణల్లో ఆదర్శాలు పి.వి. ఆర్. శివకుమార్ యువరాణి,చెన్నై 1976 60 2.00
41657 నవల. 618 ఆగమ్యం సొదుం జయరాం ... ... 95 3.00
41658 నవల. 619 ప్రేమే నేరమా కె. రవీంద్రబాబు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1984 96 2.00
41659 నవల. 620 మదనిక బలివాడ కాంతారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1986 112 3.00
41660 నవల. 621 ఎడిటర్ చందు సుబ్బారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1989 96 3.00
41661 నవల. 622 అచంచలం చందు సుబ్బారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1989 95 3.00
41662 నవల. 623 శాస్త్రీయం చందు సుబ్బారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1986 104 3.50
41663 నవల. 624 ఇండియన్ చందు సుబ్బారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1988 128 3.50
41664 నవల. 625 ఎరికా చందు సుబ్బారావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 63 2.00
41665 నవల. 626 ఎరికా చందు సుబ్బారావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 63 2.00
41666 నవల. 627 బావి ఘండికోట బ్రహ్మాజీరావు చతుర ... 97 2.00
41667 నవల. 628 మనిషి గుర్రం మనసు కళ్ళెం కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1999 95 2.00
41668 నవల. 629 పరకాయ ప్రవేశం కొర్రపాటి గంగాధరరావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 80 2.00
41669 నవల. 630 మిస్టరీ మిస్టరీ డి. భీమ్ రెడ్డి మయూరి మాస పత్రిక 1997 130 7.00
41670 నవల. 631 నిశ్చయం వేంపల్లి నిరంజన్ రెడ్డి మయూరి మాస పత్రిక 1994 130 8.00
41671 నవల. 632 ది బెట్ సూర్యదేవర రామ్ మోహన్ రావు మయూరి మాస పత్రిక 1994 128 8.00
41672 నవల. 633 మై డియర్ ఆంటీ కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు మయూరి మాస పత్రిక 1996 130 6.00
41673 నవల. 634 గులాబి ముళ్లు కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1974 151 1.50
41674 నవల. 635 డాక్టర్ సంఘమిత్ర పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి ఆంధ్రజ్యోతి సచిత్ర వార పత్రిక 1974 96 0.60
41675 నవల. 636 మినీ కవితలు ఆదూరి వెంకట సీతారామమూర్తి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 63 2.00
41676 నవల. 637 మహారాణి చిట్టారెడ్డి సూర్యకుమారి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 174 2.00
41677 నవల. 638 చీకటి వెలుగులు ... జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 112 2.00
41678 నవల. 639 పొగమంచు బొమ్మ హేమాదేవి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 79 2.00
41679 నవల. 640 రుద్ర తాండవం వై. రాంబాబు, శాయి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 63 2.00
41680 నవల. 641 రుద్ర తాండవం వై. రాంబాబు, శాయి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 63 2.00
41681 నవల. 642 రుద్ర తాండవం వై. రాంబాబు, శాయి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 64 2.00
41682 నవల. 643 అనగనగా ఒక ఊరు సింహప్రసాద్ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 62 3.00
41683 నవల. 644 ఆడపడుచు వసుంధర జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 63 2.00
41684 నవల. 645 ఆలంబన మన్నాటి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 64 2.00
41685 నవల. 646 ప్రణయతంత్రం దినకర్ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 64 2.00
41686 నవల. 647 ఉషోదయం కె. వరలక్ష్మి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 63 2.00
41687 నవల. 648 నరకానికి నిచ్చెనలు పి. భాస్కర సత్యాజీ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 64 2.00
41688 నవల. 649 రాగ నిలయం మాధవపెద్ది పుణ్య శీలా ప్రసాద్ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 64 2.00
41689 నవల. 650 పూజాపుష్పం యామినీ సరస్వతి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 64 2.00
41690 నవల. 651 కిడ్నాప్ కె. వరలక్ష్మి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 64 2.00
41691 నవల. 652 పరకాయ ప్రవేశం కొర్రపాటి గంగాధరరావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 80 2.00
41692 నవల. 653 మారెళ్ళ వింధ్యారాణి మనసుతో ఆడాడితే జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 64 2.00
41693 నవల. 654 మరో భారతదేశం నిఖిల్ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 63 2.00
41694 నవల. 655 ముగ్గురమ్మాయిలు రంజిత్ కుమార్ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1985 64 2.00
41695 నవల. 656 అదిగదిగో గగనసీమ మీనాక్షి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1985 64 2.00
41696 నవల. 657 శంకర్రావు పెళ్ళి పొత్తూరి విజయలక్ష్మి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1985 64 2.00
41697 నవల. 658 పాపం చెయ్ పుణ్యమొస్తుంది వసుంధర జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 64 2.00
41698 నవల. 659 ఇంటర్వ్యూ కె. సామ్రాజ్యలక్ష్మి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 96 3.00
41699 నవల. 660 బ్రతుకు కొంపెల్ల విశ్వం జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1975 159 6.00
41700 నవల. 661 బ్రతుకు కొంపెల్ల విశ్వం జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1976 159 2.50
41701 నవల. 662 గోకులంలో రాధ వంశీ ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2007 176 70.00
41702 నవల. 663 వెన్నెల బొమ్మ వంశీ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 108 2.00
41703 నవల. 664 వెన్నెల బొమ్మ వంశీ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 108 2.00
41704 నవల. 665 గజం మిధ్య పలాయనం మిధ్య వంశీ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 126 3.00
41705 నవల. 666 నాలుగిళ్ళలోగిలి పవని నిర్మల ప్రభావతి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1976 111 6.00
41706 నవల. 667 రజని గోవిందరాజు సీతాదేవి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1976 94 2.00
41707 నవల. 668 ప్రియబాంధవి యలమంచిలి ఝాన్సీలక్ష్మి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1976 95 2.00
41708 నవల. 669 కృష్ణప్రియ చిట్టారెడ్డి సూర్యకుమారి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1976 111 5.00
41709 నవల. 670 వివాహ బంధాలు డి. కామేశ్వరి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1976 118 6.00
41710 నవల. 671 చెడిపోయిన మనిషి దేవరకొండ నాగమణి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1976 100 5.00
41711 నవల. 672 పెళ్లయ్యాక చూడు వసుంధర జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1976 111 6.00
41712 నవల. 673 వరమాల పోల్కంపల్లి శాంతాదేవి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1977 111 6.00
41713 నవల. 674 ప్రేమపిపాసి తోటకూర ఆశాలత జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 111 6.00
41714 నవల. 675 జాబిల్లి కూనలు వంశీ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 103 6.00
41715 నవల. 676 పంచాయితి ఆలేటి నాగమణి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 111 6.00
41716 నవల. 677 ప్రేమ త్యాగం చీర్ల సీతాదేవి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 115 6.00
41717 నవల. 678 జీవితానికో మలుపు కె ఎ స్వీ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 111 6.00
41718 నవల. 679 ఆకాశదీపాలు కాటూరి రవీంద్ర, యండమూరి వీరేంద్రనాద్ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 99 6.00
41719 నవల. 680 ఇరుకు గదులు మధురాంతకం నరేంద్ర జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 93 6.00
41720 నవల. 681 వెలిగే దీపం హజరా జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 111 6.00
41721 నవల. 682 వచ్చీరాని వయసు ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 118 6.00
41722 నవల. 683 పెళ్ళిచేసి చూడు వసుంధర జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 118 6.00
41723 నవల. 684 భాను శివల జగన్నాధరావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 127 6.00
41724 నవల. 685 ఏడడుగుల విషాదం పాలకోడేటి సత్యనారాయణ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 111 6.00
41725 నవల. 686 కాలమిచ్చిన తీర్పు మోచర్ల జయశ్యామల జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 109 6.00
41726 నవల. 687 యాంటీ అప్పారావు కథ వసుంధర జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 111 6.00
41727 నవల. 688 మారని సమాజంలో మారే మనుషులు యామినీ సరస్వతి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1978 110 6.00
41728 నవల. 689 మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ రాధ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1977 111 6.00
41729 నవల. 690 పంకంలో పద్మాలు పవని నిర్మల ప్రభావతి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1977 95 6.00
41730 నవల. 691 విబంధ వెంపో జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1977 111 6.00
41731 నవల. 692 నెవర్ లీవ్ మీ దుర్గ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 99 6.00
41732 నవల. 693 పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు యామిని జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 126 6.00
41733 నవల. 694 వరాలిచ్చే దేవుళ్ళు వసుంధర జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 86 2.00
41734 నవల. 695 వేలాడిన మందారం జ్వాలాముఖి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 114 6.00
41735 నవల. 696 జీవన యాత్ర ద్విభాష్యం రాజేశ్వరరావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 111 6.00
41736 నవల. 697 మళ్లీరాని వయసు ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 95 6.00
41737 నవల. 698 జీవనయాత్రలో స్త్రీ డి. విద్వేశ్వరి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 95 6.00
41738 నవల. 699 గజం మిధ్య పలాయనం మిధ్య వంశీ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 127 6.00
41739 నవల. 700 కాత్యాయని బెహరాసాహితి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 103 5.00
41740 నవల. 701 ఇంద్రధనస్సు ఏ.ఎస్.వి. ప్రసాద్ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1980 99 5.00
41741 నవల. 702 మంజులనాదం ముద్దంశెట్టి హనుమంతరావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1980 87 6.00
41742 నవల. 703 పోటీలేని పరుగు వి. రాజారామమోహనరావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1980 95 6.00
41743 నవల. 704 సూర్యమిత్ర జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1980 119 6.00
41744 నవల. 705 వెలుతురులో చీకటి నెల్లూరి కేశవస్వామి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1980 115 6.00
41745 నవల. 706 పీడకల యర్రంశెట్టి శాయి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1980 111 6.00
41746 నవల. 707 మబ్బు వీడిన సూర్యుడు వాకాటి పాండురంగారావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1980 95 6.00
41747 నవల. 708 కాశీయాత్ర చెల్లూరి సీతారాజేశ్వరరావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1980 120 6.00
41748 నవల. 709 మైత్రేయి శివల జగన్నాధరావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1981 119 6.00
41749 నవల. 710 కర్మభూమి బలివాడ కాంతారావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1981 94 6.00
41750 నవల. 711 పొంగేటి సంద్రాన పి. శ్రీనివాసశాస్త్రి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1981 119 6.00
41751 నవల. 712 చీమ మనుషులు కె. చిరంజీవి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1981 118 6.00
41752 నవల. 713 శారద పి. వరలక్ష్మి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1981 95 6.00
41753 నవల. 714 హర్షభాష్పం కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1981 105 6.00
41754 నవల. 715 మలివెలుగు కరుణారుణ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1981 94 6.00
41755 నవల. 716 దారిలేని శారద ప్రతాప రవిశంకర్ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1981 94 6.00
41756 నవల. 717 అస్తమించని సూర్యుడు కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1982 94 6.00
41757 నవల. 718 వెలుగు తోటలో చీకటి ముళ్లు పిశుపాటి ఉమామహేశ్వరమ్ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1982 93 6.00
41758 నవల. 719 అవ్యక్తరాగం మాధవపెద్ది పుణ్య శీలా ప్రసాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1982 73 6.00
41759 నవల. 720 ప్రేమ పెళ్ళి వింధ్యవాసిని జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1982 94 6.00
41760 నవల. 721 వీలునామా గోవిందరాజు సీతాదేవి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1982 94 6.00
41761 నవల. 722 కరి మింగిన వెలగపండు సౌభాగ్య జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1982 94 6.00
41762 నవల. 723 జీవనరాగం వై. శాంతి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1982 96 6.00
41763 నవల. 724 కోటిరూపాయలకథ పి. శ్రీనివాసశాస్త్రి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1983 119 6.00
41764 నవల. 725 అనుక్షణం వి. రాజారామమోహనరావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1983 95 6.00
41765 నవల. 726 పొలి వీరపల్లి వీణావాణి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 95 6.00
41766 నవల. 727 ఈ దేశం ఒక హిమాలయం తురగా జానకిరాణి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1983 96 3.00
41767 నవల. 728 శిధిల సంధ్యా గగనం వీరభద్రరావు పమ్మి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1983 96 3.00
41768 నవల. 729 తూరుపు కోండలు వారాల కృష్ణమూర్తి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1983 95 6.00
41769 నవల. 730 లోయలూ శిఖరాలూ పాలకోడేటి సత్యనారాయణ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1983 96 3.00
41770 నవల. 731 ఆవలి తీరం సదానంద్ శారద జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1983 95 6.00
41771 నవల. 732 మబ్బులు తడపని ఆకాశం చెల్లూరి సీతారాజేశ్వరరావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1983 96 3.00
41772 నవల. 733 మధ్యతరగతి మందహాసం పి. సత్యవతి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1983 83 6.00
41773 నవల. 734 చీకటి కాల్చిన వెన్నెల తల్లావఘుల సుందరం జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1984 95 6.00
41774 నవల. 735 ఆడబొమ్మ సింహప్రసాద్ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1984 95 6.00
41775 నవల. 736 మాతృత్వం స్నేహానంద్ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1984 72 6.00
41776 నవల. 737 హోరు తల్లావజ్ఝుల పతంజలిశాస్త్రి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1984 96 3.00
41777 నవల. 738 వెన్నెల ముగ్గు ఎమ్. హారా జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1984 84 6.00
41778 నవల. 739 కొత్తరాగం ఆలపించండి మాధవపెద్ది పుణ్య శీలా ప్రసాద్ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1984 72 5.00
41779 నవల. 740 పుట తిరగెయ్యి డి. విద్యేశ్వరి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1984 94 5.00
41780 నవల. 741 విముక్తి ఆరెకపూడి కౌసల్యాదేవి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1984 84 5.00
41781 నవల. 742 ఉదయం పసుపులేటి మల్లికార్జునరావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1984 84 2.00
41782 నవల. 743 మరోసంక్రాంతి చాగంటి శంకర్ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1984 96 3.00
41783 నవల. 744 తులసి తీర్ధం వసుంధర జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1984 96 2.00
41784 నవల. 745 చీకటి గీతలు దాట్ల నారాయణ మూర్తి రాజు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1984 95 2.00
41785 నవల. 746 స్టాప్ అండ్ ప్రొసీడ్ బండారు లక్ష్మీ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1985 96 2.00
41786 నవల. 747 అధోజగత్ సహోదరి ఏ.కే. రావ్ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1985 96 2.00
41787 నవల. 748 పెళ్ళికి వెళ్ళి చూడు వసుంధర జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1985 83 6.00
41788 నవల. 749 గ్రీష్మంలో వసంతం తాతపూడి బ్రహ్మనందశాస్త్రి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1985 72 2.00
41789 నవల. 750 తపోభంగం వీరభద్రరావు పమ్మి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1985 71 2.00
41790 నవల. 751 సంఘం చెక్కిన శిల్పాలు తోటకూర ఆశాలత జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 199 3.00
41791 నవల. 752 ఆకాశానికి అటూ ఇటూ శివాజీ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 83 2.00
41792 నవల. 753 కడలి అంచు కాపురం పాలకోడేటి సత్యనారాయణ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 95 2.00
41793 నవల. 754 ఉదయాగమం తల్లావఝ్జల సుందరం జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 95 2.00
41794 నవల. 755 శరతల్పం దాశరధి రంగాచార్య జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 127 2.00
41795 నవల. 756 శస్త్ర విన్యాసం అస్త్ర సన్యాసం వి. మోహన్ కుమార్ జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 95 2.00
41796 నవల. 757 పెంపుడు కొడుకు కావిలిపాటి విజయలక్ష్మి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 111 2.00
41797 నవల. 758 మానవుడు కంఠంనేని రాధాకృష్ణమూర్తి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 119 2.00
41798 నవల. 759 తార చందు సోంబాబు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక ... 119 2.00
41799 నవల. 760 నిశ్శబ్దగీతం కాలెపు శివశేఖర్ ప్రభవ ... 120 2.00
41800 నవల. 761 జీవనరాగంలో ప్రణయగీతం జొన్నలగడ్డ లలితాదేవి ప్రభవ ... 107 2.00
41801 నవల. 762 ప్రేమయాత్ర ప్రతాప రవిశంకర్ ప్రభవ ... 120 2.00
41802 నవల. 763 కనువిప్పు తేజోవతి ... ... 95 2.00
41803 నవల. 764 విషవలయం సింహప్రసాద్ ... ... 99 2.00
41804 నవల. 765 పాకుడు రాళ్ళు రావూరి భరద్వాజ ... ... 212 2.00
41805 నవల. 766 వసంతం వచ్చింది వై. సోమసుందరరావు ... ... 94 2.00
41806 నవల. 767 షూటింగ్ వాణిశ్రీ జనసుధ మాస పత్రిక ... 60 2.00
41807 నవల. 768 ఈ కథ మారదు నున్నా భారతి జనసుధ మాస పత్రిక ... 99 2.00
41808 నవల. 769 మమత రెంటాల నాగేశ్వరరావు జనసుధ మాస పత్రిక ... 77 2.00
41809 నవల. 770 ప్రేమనగర్ నండూరి సుబ్బారావు జనసుధ మాస పత్రిక ... 97 2.00
41810 నవల. 771 అగ్ని కిరీటం కొడాలి సాంబశివరావు జనసుధ మాస పత్రిక ... 99 2.00
41811 నవల. 772 గతి తప్పిన కోరిక ద్విభాష్యం రాజేశ్వరరావు ... 1978 97 2.00
41812 నవల. 773 మనిషి పగ ఉన్నవ విజయలక్ష్మి భరణి, మద్రాసు ... 94 2.00
41813 నవల. 774 విశ్వప్రవాహంలో ఆనందతరంగం కోమలాదేవి ప్రపంచం సచిత్ర మాసపత్రిక 1981 65 2.00
41814 నవల. 775 నర్తకి తోటకూర ఆశాలత స్నేహ సుకుంబ మాస పత్రిక 1977 70 1.00
41815 నవల. 776 సగటు మనుషులు యఱ్ఱంశెట్టి శాయి స్నేహ సుకుంబ మాస పత్రిక 1978 132 2.00
41816 నవల. 777 కార్నర్ సీట్ యఱ్ఱంశెట్టి శాయి స్నేహ సుకుంబ మాస పత్రిక 1978 120 2.00
41817 నవల. 778 నరుడి ఇరుకు ప్రపంచం వంశీ స్నేహ సుకుంబ మాస పత్రిక 1979 119 2.00
41818 నవల. 779 ఇంద్రధనస్సు యలమంచిలి ఝాన్సీలక్ష్మి స్నేహ సుకుంబ మాస పత్రిక 1977 95 2.00
41819 నవల. 780 గురు దక్షిణ యార్లగడ్డ సరోజినీదేవి స్నేహ సుకుంబ మాస పత్రిక ... 95 2.00
41820 నవల. 781 శివరంజని ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం స్నేహ సుకుంబ మాస పత్రిక ... 119 2.00
41821 నవల. 782 సుఖాల తీరాలు సర్వజిత్ స్నేహ సుకుంబ మాస పత్రిక 1978 119 2.00
41822 నవల. 783 నిజం ముద్దంశెట్టి హనుమంతరావు స్నేహ సుకుంబ మాస పత్రిక 1977 95 2.00
41823 నవల. 784 మనిషి లో మనిషి శ్రీకాంత్ స్నేహ సుకుంబ మాస పత్రిక 1978 95 2.00
41824 నవల. 785 ఛాయా గీతం కె. రాజేశ్వరరావు స్నేహ సుకుంబ మాస పత్రిక 1978 96 2.00
41825 నవల. 786 ప్రేమజ్యోతి ఇచ్ఛాపురపు రామచంద్రం స్నేహ సుకుంబ మాస పత్రిక 1979 95 2.00
41826 నవల. 787 చరిత్ర మారిందా కె. ప్రమీలా జనార్ధన్ స్నేహ సుకుంబ మాస పత్రిక ... 119 6.00
41827 నవల. 788 ప్రేమకు సవాల్ వడ్డాది సత్యనారాయణమూర్తి స్నేహ సుకుంబ మాస పత్రిక 1978 95 2.00
41828 నవల. 789 అందమె విషాదం నవీన్ స్నేహ సుకుంబ మాస పత్రిక 1980 118 2.00
41829 నవల. 790 కాటేసిన కాఠిన్యం నవీన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 144 3.00
41830 నవల. 791 ప్రత్యూష నవీన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 119 2.00
41831 నవల. 792 మంజులనాదం ముద్దంశెట్టి హనుమంతరావు జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1980 87 2.00
41832 నవల. 793 మనసిచ్చి చూడు పోలాప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 107 2.00
41833 నవల. 794 హృదయరథం పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 96 2.00
41834 నవల. 795 జారుడు మెట్లు యస్. కాశీవిశ్వనాథ్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 120 2.00
41835 నవల. 796 నిన్ను నీవు దిద్దుకో అరిగే రామారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 118 2.00
41836 నవల. 797 వేలాడిన మందారం జ్వాలాముఖి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1979 115 2.00
41837 నవల. 798 కాలం కాటేస్తుంది పులిచెర్ల సుబ్బారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1982 107 2.00
41838 నవల. 799 ధర్మం చెర కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1982 119 2.00
41839 నవల. 800 నల్లజర్ల రోడ్డు దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1982 84 2.00
41840 నవల. 801 ఒక సబల కథ కొండముది శ్రీరామచంద్రమూర్తి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1981 120 2.00
41841 నవల. 802 మార్పు రావాలి అరిగే రామారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 107 2.00
41842 నవల. 803 దాగుడుమూతలు నవీన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 107 2.00
41843 నవల. 804 రసమయి ముదిగొండ శివప్రసాద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 116 2.00
41844 నవల. 805 ఆడపులులు శ్రీసుభా స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 96 2.00
41845 నవల. 806 సూర్యుడా నువ్వు తప్పుకో మంథా వెంకట రమణారావు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1978 132 2.00
41846 నవల. 807 కార్నర్ సీట్ యర్రంశెట్టి శాయి స్నేహ సుకుంబ మాస పత్రిక ... 120 2.00
41847 నవల. 808 పీడకల యర్రంశెట్టి శాయి జ్యోతి సచిత్ర మాస పత్రిక 1980 111 2.00
41848 నవల. 809 గోదావరి నా కన్నీరు చందు సోంబాబు స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1980 119 2.00
41849 నవల. 810 బాకీ బతుకులు కె.కె. మీనన్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1977 120 2.00
41850 నవల. 811 అంబుధిలో అంగారం రెండవ భాగం ముదిగొండ శివప్రసాద్ నీలిమ, చెన్నై 1978 142 5.00
41851 నవల. 812 కాసులు చెప్పిన కథలు తటవర్తి రామచంద్రరావు నీలిమ, చెన్నై 1978 70 5.00
41852 నవల. 813 మనసున మల్లెలు శ్యామల నీలిమ, చెన్నై 1978 71 5.00
41853 నవల. 814 దేవుడు బ్రతికాడు గోవిందరాజు సీతాదేవి నీలిమ, మద్రాసు 1978 71 5.00
41854 నవల. 815 ఇది ఒక కుక్క కథ వసుంధర నీలిమ, చెన్నై 1978 69 5.00
41855 నవల. 816 శాసించే మనుషులు వేరు పాలకోడేటి సత్యనారాయణ నీలిమ, మద్రాసు 1978 71 5.00
41856 నవల. 817 అచుంబితం ముదిగొండ శివప్రసాద్ నీలిమ, చెన్నై 1977 71 5.00
41857 నవల. 818 చూరునీళ్ళు రామా చంద్రమౌళి నీలిమ, చెన్నై ... 71 5.00
41858 నవల. 819 అరుణ విమలారామం నీలిమ, చెన్నై ... 71 5.00
41859 నవల. 820 అంబుధిలో అంగారం ముదిగొండ శివప్రసాద్ నీలిమ, చెన్నై ... 71 5.00
41860 నవల. 821 ప్రేమించటం ఎందుకు తటవర్తి రామచంద్రరావు నీలిమ, చెన్నై ... 43 2.00
41861 నవల. 822 పదమూడో ఫోటోకథ వసుంధర నీలిమ, చెన్నై ... 50 2.00
41862 నవల. 823 ఉషా కిరణాలు ... గృహశోభ 2009 48 8.00
41863 నవల. 824 ఆకర్షణ కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు చిత్ర సకుటుంబ సచిత్ర మాసపత్రిక 2010 64 8.00
41864 నవల. 825 లో జ్వరం జె.ఎన్. మూర్తి చిత్ర సకుటుంబ సచిత్ర మాసపత్రిక 2010 104 8.00
41865 నవల. 826 ధరణి కె. తాయారమ్మ చిత్ర సకుటుంబ సచిత్ర మాసపత్రిక 2010 108 8.00
41866 నవల. 827 అమ్మకో ముద్దు జీడిగుంట రామచంద్రమూర్తి చిత్ర సకుటుంబ సచిత్ర మాసపత్రిక 2010 104 8.00
41867 నవల. 828 మబ్బులు తడపని ఆకాశం గంటి భానుమతి చిత్ర సకుటుంబ సచిత్ర మాసపత్రిక 2012 104 8.00
41868 నవల. 829 రోషనార కస్తూరి మురళీకృష్ణ చిత్ర సకుటుంబ సచిత్ర మాసపత్రిక 2013 104 8.00
41869 నవల. 830 చెలికాని కోసం యజ్ఞప్రసాద్ చిత్ర సకుటుంబ సచిత్ర మాసపత్రిక 2013 104 8.00
41870 నవల. 831 కవి వసుమతి చలసాని చిత్ర సకుటుంబ సచిత్ర మాసపత్రిక 2015 104 8.00
41871 నవల. 832 అనంత జీవనం కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, తిరుపతి 2009 158 81.00
41872 నవల. 833 అస్పృశ్యగంగ కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 2002 221 120.00
41873 నవల. 834 కాకి కొలకలూరి ఇనాక్ జ్యోతి గ్రంథమాల, అనంతపురం 2009 204 116.00
41874 నవల. 835 సర్కారు గడ్డి కొలకలూరి ఇనాక్ చతుర సచిత్ర మాస పత్రిక 2007 129 7.00
41875 నవల. 836 వాళ్ళు వీళ్ళు పారిజాతాలు చంద్రలత చతుర సచిత్ర మాస పత్రిక 2011 127 10.00
41876 నవల. 837 మునెమ్మ కేశవరెడ్డి చతుర సచిత్ర మాస పత్రిక 2007 129 10.00
41877 నవల. 838 అనుబంధాలు జయకాంతన్ చతుర సచిత్ర మాస పత్రిక 2006 129 7.00
41878 నవల. 839 జీవన శోధన శ్రీఉదయిని చతుర సచిత్ర మాస పత్రిక 2007 129 7.00
41879 నవల. 840 చినుకుల సవ్వడి సన్నపురెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి చతుర సచిత్ర మాస పత్రిక 2007 193 7.00
41880 నవల. 841 అవాస్తవికుడు అంపశయ్య నవీన్ చతుర సచిత్ర మాస పత్రిక 2011 127 10.00
41881 నవల. 842 దొరసాని శ్రీలత చతుర సచిత్ర మాస పత్రిక 2012 126 10.00
41882 నవల. 843 తోడు అక్కినపల్లి సుబ్బారావు చతుర సచిత్ర మాస పత్రిక 2012 127 10.00
41883 నవల. 844 కొల్లేరు కంటనీరు అక్కినేని కుటుంబరావు చతుర సచిత్ర మాస పత్రిక 2014 126 12.00
41884 నవల. 845 ఈ రాక నీకోసమే కాశీ విశ్వనాథ్ చతుర సచిత్ర మాస పత్రిక 2011 127 10.00
41885 నవల. 846 పుట్టుమచ్చ బోయ జంగయ్య చతుర సచిత్ర మాస పత్రిక 2011 127 10.00
41886 నవల. 847 ఆకుపచ్చని గాయం వి. చంద్రశేఖరరావు చతుర సచిత్ర మాస పత్రిక 2007 129 7.00
41887 నవల. 848 కొవ్వలి నవలలు కొన్ని కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2009 571 250.00
41888 నవల. 849 కొవ్వలి నవలలు-4 కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు ఎమెస్కో బుక్స్, విజయవాడ 2012 208 90.00
41889 నవల. 850 ఇంతి చామంతి పూబంతి కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు రౌతు బుక్కు డిపో., రాజమహేంద్రవరం 1954 186 1.00
41890 నవల. 851 హృదయవేదన కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు శ్రీ సత్యనారాయణ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1941 68 8.00
41891 నవల. 852 సంసారనౌక కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు వసంతా బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1938 98 1.00
41892 నవల. 853 నీవే నా భర్తవు కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు రౌతు చంద్రయ్య, రాజమండ్రి 1937 111 1.00
41893 నవల. 854 జల్సాజమీందార్ కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1940 78 1.00
41894 నవల. 855 సవతిపోరు కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1940 72 1.00
41895 నవల. 856 వరలక్ష్మి కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు కురుకూరి సుబ్బారావు అండ్ సన్, బెజవాడ 1941 72 0.40
41896 నవల. 857 పెళ్లెందుకు కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు వేంకటేశ్వర పబ్లిషింగ్ హోమ్, రాజమండ్రి 1941 70 0.50
41897 నవల. 858 వెయ్యిన్నూటపదహార్లు కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1938 148 1.00
41898 నవల. 859 మొదల్లేదు కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1941 80 1.00
41899 నవల. 860 మేజువాణి కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1942 70 1.00
41900 నవల. 861 కళ్లళ్లోకారం కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1950 48 0.25
41901 నవల. 862 విరహతాపం కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1940 74 1.00
41902 నవల. 863 అనుమానం కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1940 74 0.75
41903 నవల. 864 ఉరిస్థంభం కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1942 64 0.50
41904 నవల. 865 నువ్వంటెనువ్వు కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి అండ్ సన్, రాజమండ్రి 1953 44 0.10
41905 నవల. 866 నువ్వంటెనువ్వు కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి అండ్ సన్, రాజమండ్రి 1953 44 0.10
41906 నవల. 867 ఏది తప్పు కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 68 0.25
41907 నవల. 868 నాయుడు బావ కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1945 48 0.25
41908 నవల. 869 నారాయణమ్మ కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1945 50 0.25
41909 నవల. 870 యమున కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1948 56 0.25
41910 నవల. 871 అందరకూ బేబే కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు చంద్రయ్య అండు కో., రాజమండ్రి 1945 43 0.25
41911 నవల. 872 సిరిదూత కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు కొవ్వలి బుక్ డిపో., ఏలూరు 1947 48 0.25
41912 నవల. 873 వెర్రి వెంగళాయ్ కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1946 48 0.25
41913 నవల. 874 నాటకం ఫక్కీ కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు చంద్రయ్య అండు కో., రాజమండ్రి 1945 50 0.25
41914 నవల. 875 పరమభక్తుడు కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1945 48 0.25
41915 నవల. 876 దేశసేవ కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు వేంకటేశ్వర పబ్లిషింగ్ హోమ్, రాజమండ్రి 1940 86 0.25
41916 నవల. 877 లౌసిక్ కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు వేంకటేశ్వర పబ్లిషింగ్ హోమ్, రాజమండ్రి 1940 88 0.50
41917 నవల. 878 జాలీ లాడ్జి కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు వేంకటేశ్వర పబ్లిషింగ్ హోమ్, రాజమండ్రి 1941 80 0.50
41918 నవల. 879 వేదాంతి కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు కొవ్వలి బుక్ డిపో., ఏలూరు 1947 47 0.25
41919 నవల. 880 మిడ్ వైఫ్ కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1941 84 0.25
41920 నవల. 881 కత్తులబోను కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు కురుకూరి సుబ్బారావు అండ్ సన్, బెజవాడ 1942 64 0.25
41921 నవల. 882 నిన్నే పెళ్లాడతా కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు కొవ్వలి బుక్ డిపో., ఏలూరు 1947 47 0.25
41922 నవల. 883 మళ్లీ పెళ్లి కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1940 88 0.25
41923 నవల. 884 మళ్లీ పెళ్లి కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు యస్. అప్పలస్వామి అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1940 88 0.25
41924 నవల. 885 తప్పనసరి కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు వేంకటేశ్వర పబ్లిషింగ్ హోమ్, రాజమండ్రి 1940 84 0.25
41925 నవల. 886 బర్మాలేడీ కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1941 80 0.12
41926 నవల. 887 సంసారనౌక కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు వేంకటేశ్వర పబ్లిషింగ్ హోమ్, రాజమండ్రి 1940 94 0.50
41927 నవల. 888 నసీబ్ కొవ్వలి లక్ష్మీనరసింహారావు నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1940 74 0.25
41928 నవల. 889 భయంకర మాయాసుందరి యస్. సూర్యప్రకాశరావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి అండ్ సన్, రాజమండ్రి 1951 52 0.50
41929 నవల. 890 బందిపోట్లు కొడాలి గోపాలరావు ఆంధ్రరత్న బుక్ డిపో., తెనాలి 1955 37 0.50
41930 నవల. 891 ప్రేమబంధం జె.యస్. ప్రసాద్ నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1942 72 0.25
41931 నవల. 892 ప్రవాసి బాలదారి వీర నారాయణ దేవు రాజహంస ప్రెస్, రాజమండ్రి 1939 160 0.75
41932 నవల. 893 శృంగారబాబు మారిశెట్టి నాగేశ్వరరావు శ్రీ వెంకటరమణా పబ్లిషింగ్ హోమ్, రాజమండ్రి 1953 78 1.00
41933 నవల. 894 అందకత్తె మారిశెట్టి నాగేశ్వరరావు రామలింగేశ్వరీ పబ్లిషింగ్ హోమ్, రాజమహేంద్రవరము 1950 44 0.50
41934 నవల. 895 రక్త కాలువ యస్. సూర్యప్రకాశరావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి అండ్ సన్, రాజమండ్రి 1951 52 0.25
41935 నవల. 896 ఆకతాయి యమ్.పి. సోమయాజులు నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1943 48 0.50
41936 నవల. 897 పిచ్చోడు ఎలికపాటి శ్రీనివాసులు శ్రీసత్య నారాయణ పబ్లిషింగ్ హౌస్, రాజమండ్రి ... 37 0.20
41937 నవల. 898 కాకినాడ గజదొంగ వాడ్రేవు గవర్రాజు గొల్లపూడి వీరాస్వామి అండ్ సన్, రాజమండ్రి 1953 44 0.25
41938 నవల. 899 ప్రేమపుష్పము కల్లూరి సూర్యనారాయణ నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1948 53 0.25
41939 నవల. 900 పచ్చిపోకిరి కృత్తివెంటి వెంకటేశ్వరరావు సరస్వతీ బుక్ డిపో., రాజమండ్రి 1941 63 0.25
41940 నవల. 901 విశ్వరూపం కృత్తివెంటి వెంకటేశ్వరరావు శ్రీ సత్యనారాయణ పబ్లిషింగ్ హౌస్, రాజమండ్రి 1946 56 0.25
41941 నవల. 902 ప్రేమైక జీవులు మంత్రిప్రగడ సత్యనారాయణమూర్తి స్వస్తిక్ పబ్లిషింగ్ హౌస్, రాజమండ్రి ... 44 0.25
41942 నవల. 903 తప్పుటడుగు శ్రీసుధ వెంకటేశ్వర పబ్లిషింగ్ హోమ్, రాజమండ్రి 1955 40 0.50
41943 నవల. 904 పొరుగూరుపిల్ల అందే అప్పారావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి అండ్ సన్, రాజమండ్రి 1953 48 0.50
41944 నవల. 905 పిచ్చివాడు వున్నమరాజు కుమారలక్ష్మినరసింహారావు రామలింగేశ్వరీ పబ్లిషింగ్ హోమ్, రాజమహేంద్రవరము 1951 48 0.50
41945 నవల. 906 దైవకరుణ చిలుకూరి సూర్యారావు రామలింగేశ్వరీ పబ్లిషింగ్ హోమ్, రాజమహేంద్రవరము 1955 40 0.50
41946 నవల. 907 ప్రణయసమస్య రెండవభాగం పోతిన మల్లయ్య పాత్రుడు శ్రీ లలితా గ్రంధమండలి, విజయవాడ 1954 43 0.20
41947 నవల. 908 ఆశ మొదటి భాగము జంపన చంద్రశేఖరరావు రవి పబ్లిషింగ్ హోమ్, రాజమండ్రి 1950 48 0.25
41948 నవల. 909 కద్దరుపులి జంపన చంద్రశేఖరరావు యం.వి. అప్పారావు, రాజమండ్రి 1950 48 0.25
41949 నవల. 910 స్వతంత్రం జంపన చంద్రశేఖరరావు నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1950 48 0.50
41950 నవల. 911 ఛైర్మన్ మొదటి భాగం జంపన చంద్రశేఖరరావు కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1941 95 0.75
41951 నవల. 912 ధర్మపత్ని జంపన చంద్రశేఖరరావు కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1941 80 0.50
41952 నవల. 913 శాస్త్రాలెందుకు జంపన చంద్రశేఖరరావు శ్రీ వెంకటేశ్వర పబ్లిషింగ్ హోమ్, రాజమండ్రి 1947 60 0.50
41953 నవల. 914 సేవకురాలు మొదటి భాగం జంపన చంద్రశేఖరరావు శ్రీ సత్యనారాయణ పబ్లిషింగ్ హౌస్, రాజమండ్రి 1946 52 0.60
41954 నవల. 915 సేవకురాలు రెండవ భాగం జంపన చంద్రశేఖరరావు శ్రీ సత్యనారాయణ పబ్లిషింగ్ హౌస్, రాజమండ్రి 1946 58 0.50
41955 నవల. 916 బావేనామగడు జంపన చంద్రశేఖరరావు నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1949 52 0.25
41956 నవల. 917 నేటి బి.ఏ.లు జంపన చంద్రశేఖరరావు నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1950 48 0.25
41957 నవల. 918 నేనేం చెయ్యాలి రెండవ భాగం జంపన చంద్రశేఖరరావు శ్రీ వేంకటేశ్వర పబ్లిషింగ్ హౌస్, రాజమండ్రి 1946 48 0.25
41958 నవల. 919 మొక్కుబడి జంపన చంద్రశేఖరరావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి అండ్ సన్, రాజమండ్రి 1951 47 0.25
41959 నవల. 920 ఫ్యాషన్ ముదిగొండ మల్లికార్జునరావు వెల్ కం. ప్రెస్, గుంటూరు 1940 46 0.25
41960 నవల. 921 గుంటూరు గోంగూర తూమాటి గాంధి చౌదరి నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి ... 50 0.25
41961 నవల. 922 సందేశం తూమాటి గాంధి చౌదరి నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1942 60 0.25
41962 నవల. 923 అరవసక్కుభాయ్ తూమాటి గాంధి చౌదరి నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి ... 52 0.50
41963 నవల. 924 హే-మంగీ వంటెత్తు వెంకట స్వామినాయుడు నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి ... 46 0.30
41964 నవల. 925 పునరాగమనము ఘట్టి ఆంజనేయశర్మ శింగం శెట్టి కృష్ణారావు గుప్త, తూ.గో., 1955 202 0.75
41965 నవల. 926 వలపు మానాపురం అప్పారావు పట్నాయక్ నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1941 74 0.50
41966 నవల. 927 భానుమతి యం.వి. పాపన్నగుప్త బ్రిటానియా ముద్రాక్షరశాల, మదనపల్లె 1930 331 2.00
41967 నవల. 928 హైమవతి కూచిమంచి లక్ష్మీనరసింహరావు రచయిత, అమలాపురం 1930 274 1.00
41968 నవల. 929 నయవిద్య జె. సూర్యనారాయణ రచయిత, హైదరాబాద్ 1995 142 30.00
41969 నవల. 930 శకుంతల బి.ఏ., ... కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1935 102 1.00
41970 నవల. 931 చలాకీ మనిషి యన్. సూర్యనారాయణమూర్తి నూలు సుబ్బారావు, రాజమండ్రి 1937 112 1.00
41971 నవల. 932 భయంకరుడు యన్. సూర్యనారాయణమూర్తి కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి ... 114 1.00
41972 నవల. 933 నరేంద్రుడు యన్. సూర్యనారాయణమూర్తి కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1937 98 0.75
41973 నవల. 934 నీకేజయము కైప సుబ్బరామయ్య కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము 1955 216 3.50
41974 నవల. 935 ఆమూల్యరత్నము ... ... 1925 66 0.10
41975 నవల. 936 సుధాశరచ్చంద్రము రెండవ భాగం పండిత సీతారాం ... 200 1.00
41976 నవల. 937 చోరశిఖామణి ... ... ... 188 1.00
41977 నవల. 938 ప్రణయ మహిమ ... ... ... 153 1.00
41978 నవల. 939 ప్రణయ సామ్రాజ్యము కర్లపాలెం కృష్ణరావు ... 1932 160 1.00
41979 నవల. 940 వజ్రహారము యస్. సూర్యనారాయణమూర్తి కొండపల్లి వీర వెంకయ్య అండ్ సన్సు, రాజమండ్రి 1936 104 1.00
41980 నవల. 941 ఎవరిస్వార్థం వారిదే కొమ్మిరెడ్డి విశ్వమోహన రెడ్డి ప్రగతి పబ్లిషర్స్, ఇంకొల్లు 1984 99 1.00
41981 నవల. 942 బందూక్ కందిమళ్ల ప్రతాపరెడ్డి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2006 224 100.00
41982 నవల. 943 వీరగల్లు బండి నారాయణ స్వామి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2004 134 50.00
41983 నవల. 944 మాధవపెద్ది గోపాలకృష్ణ గోఖలే రచనలు మాధవపెద్ది గోపాలకృష్ణ గోఖలే కళాతపస్వి క్రియేషన్స్, చెన్నై 2013 468 400.00
41984 నవల. 945 బిళ్లల మొలత్రాడు కరుణకుమార ఆధునిక వాఙ్మయ కుటీరము, చెన్నై ... 78 6.00
41985 నవల. 946 నీతికథాముక్తావళి, ఆంధ్రదేశ కథావళి ... ... ... 68 0.20
41986 నవల. 947 నీలాసుందరి శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమహేంద్రవరము 1959 174 6.00
41987 నవల. 948 వింతభావాలు ... ఆదర్శ గ్రంథమండలి, విజయవాడ ... 124 2.00
41988 నవల. 949 చిలకమర్తివారి సాహిత్యం కథలు చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహము కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్, రాజమహేంద్రవరము ... 392 20.00
41989 నవల. 950 సజీవశిల్పం రంగధామ్ రంగధామ్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 192 10.00
41990 నవల. 951 జీవితరహస్యములు కె.వి. రాధాకృష్ణశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామి శాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1950 208 8.00
41991 నవల. 952 గతి తప్పిన కోరిక ద్విభాష్యం రాజేశ్వరరావు యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1978 97 2.50
41992 నవల. 953 మెరుపుల మరకలు గోపీచంద్ స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1979 168 2.50
41993 నవల. 954 జీవన సమరం గంగుల నరసింహారెడ్డి స్వాతి సచిత్ర మాసపత్రిక, విజయవాడ 1982 95 2.50
41994 నవల. 955 జాగరూకుడు రాజారాం ... ... 112 3.00
41995 నవల. 956 విరిసిన వెన్నెల జొన్నలగడ్డ అరుణ ... ... 53 1.00
41996 నవల. 957 పేరులో పెన్నిధి ఊళ్ల విశ్వనాధ స్వామి విశాఖ సాహితి 1998 124 25.00
41997 నవల. 958 ఆచారి అమెరికాయాత్ర మొదటి భాగం దాసరి నారాయణ రావు గురు పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 359 30.00
41998 నవల. 959 వెన్నెలలో పిల్లనగ్రోవి కొలిపాక రమామణి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1973 127 2.50
41999 నవల. 960 స్వీట్ హార్ట్ కొమ్మనాపల్లి గణపతిరావు శ్రీ శ్రీనివాస పబ్లిషింగ్ హౌస్, గుంటూరు 1991 290 30.00
42000 నవల. 961 మజిలీలో తుది మలుపులు ఉమాశశి యం. శేషాచలం అండ్ కో., చెన్నై 1979 152 3.50